ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.


                                           P R O T O K Ó Ł
                                           ---------------
                              konferencji dyspozytorskiej z dnia 19-12-2014

   Uczestnicy:
   ------
   ACA/ACS        - ---                              AGT            - ---                      
   AHA            - ---                              APA            - ---                      
   ASA            - ---                              AZA/AZS        - e-mail                   
   BCA            - ---                              BCPSz          - e-mail                   
   BKA            - e-mail                           BLA            - ---                      
   BLTA           - ---                              BOA            - ---                      
   BPA            - ---                              BRA            - ---                      
   BSA            - ---                              BTA            - ---                      
   BTS            - ---                              CLA            - ---                      
   CSA            - ---                              CST            - ---                      
   DBPSz          - e-mail                           DNA            - ---                      
   DST            - ---                              EFSA           - ---                      
   FBA            - ---                              FNA            - ---                      
   FSA            - ---                              FSCA           - ---                      
   FT             - e-mail                           Elew.Ewa       - e-mail                   
   GAC            - e-mail                           GLTA           - ---                      
   GRP            - ---                              HLA            - ---                      
   ILBA           - ---                              INBA           - ---                      
   ISS            - ---                              ITA            - ---                      
   KSS            - ---                              KTA            - ---                      
   LSHA           - ---                              MAG            - ---                      
   MAS            - e-mail                           MCR            - ---                      
   MEMA           - e-mail                           MJSA           - e-mail                   
   MLA            - ---                              MMA            - ---                      
   MPA            - ---                              NADJ           - e-mail                   
   NSA            - ---                              OEA            - ---                      
   PFJ            - e-mail                           PHA            - ---                      
   PHŚ            - e-mail                           PJMA           - ---                      
   PKP            - ---                              PLCC           - e-mail                   
   PLA            - e-mail                           PLF            - ---                      
   PLFS           - ---                              PLM            - ---                      
   PLR            - ---                              PMS            - ---                      
   PNPA           - ---                              POA            - ---                      
   PSA            - e-mail                           PŻA            - ---                      
   RHA            - ---                              RSA            - ---                      
   RTCA           - e-mail                           SCC            - ---                      
   SCSA           - e-mail                           SECA           - ---                      
   SGM            - ---                              SHS            - ---                      
   SLA            - ---                              SMS            - e-mail                   
   SPA            - ---                              SPCA           - ---                      
   SSP            - e-mail                           STPA           - ---                      
   STT            - ---                              SVS            - ---                      
   TBA            - ---                              TFA            - ---                      
   TRB            - ---                              TLA            - ---                      
   TPA            - ---                              TRT            - ---                      
   TSFA           - ---                              UBA            - e-mail                   
   USA            - ---                              VBA            - ---                      
   VGA            - ---                              VGNA           - ---                      
   WGA            - ---                              WMA            - ---                      
   WOL            - ---                              WSA            - e-mail                   
   HK             - C. Borzuchowski                  Gł.Dysp.Portu  - K. Laskowski             


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   20-12-2014  ( Sobota )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Czesk TLA  Uranus               kontenery           ? s-p-s   R    1         -         -         
Fiń   ISS  Sonderborg Strait    kontenery           ? s-p-s   R    1         1         -         
           rozładunki           kontenery      30 wag w-pl    CH                       zm.II-III 

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Słow  MAS  Solymar              celuloza         1284 s-m     CH   spodz. 20.12.g.03,oo
Słow  PFJ  Robijn               celuloza         2500 s-m     R    spodz. 20.12.g.13,oo

                       FAST TERMINALS
                       --------------
                                                                   brak zleceń

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
Słow  BSA  Panamax Nereid       śruta sojowa   ca4000 el-s    ELEW 1dr       2dr       1dr       

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
                                                                   brak statków

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl   SSP  Sormovskiy 3058      drobnica          500 s-m     BCS  1         x         x         
Huk        hałdowanie           koks            8 sam sam-pl  CH   w c d
Not   AZA  Atlantica Hav        nawozy           2000 s-sam   GRYF nie zlecony

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Gliw  TBA  Omskiy 141           sól potasowa     2852 s-w     Sp.  nie zlecony
Wałb       rozładunki           koks            6 sam sam-pl  BCS  w c d

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Chorz      rozładunki           węgiel         15 wag w-pl    INB  1         x         x         

                       P.H. ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------
Chem  ISS  Western Honolulu     ruda żelaza      3500 s-pl    TSLS 2         -         -         
G/Bar PFJ  Nor Viking           kamień           2600 s-pl/b  RTC  1         -         -         
Port  BSA  Perseus              śruta rzepak.    1575 m-s     AKP  -         1         1         


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   21-12-2014  ( Niedziela )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
                                                                   brak zleceń

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Czesk MAS  Ankergracht          konstrukcje         2 sam-s   SSP  spodz. 21.12.g.23,30

                       FAST TERMINALS
                       --------------
                                                                   brak zleceń

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
                                                                   brak zleceń

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
                                                                   brak statków

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Huk        hałdowanie           koks            8 sam sam-pl  CH   w c d
Not   AZA  Atlantica Hav        nawozy           2000 s-sam   GRYF nie zlecony

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Byt   O/T  Barki x 2            złom              900 pl-b    RTC  x         do potw.  2         
Gliw  TBA  Omskiy 141           sól potasowa     2852 s-w     Sp.  nie zlecony
Pirs       rozładunki           węgiel         42 wag w-pl    INB  x         T         x         
Pirs  INBA Dependent            węgiel           4200 pl-s    INB  spodz. 21.12. am
                                                                   x         x         T         
wałb       rozładunki           koks            6 sam sam-pl  BCS  w c d

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Chorz INBA Rozładunki           węgiel         25 wag w-pl    INB  x         2 do potw.x         

                       P.H. ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------
Górn  MAG  Abis Bergen          drobnica          280 s-pl    MAG  spodz. 21.12. pm
                                                                   -         -         1         


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   22-12-2014  ( Poniedziałek )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Fiń   PLCC Flottbek             kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 26.12.g.12,oo
Fiń   PLA  Aurora               kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 27.12.
Fiń   PLCC Bianca Rainbow       kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 29.12.
Fiń        rozładunki           kontenery       3 sam sam-pl  CH                       zm.II-III 
Fiń        załadunki            kontenery       5 sam pl-sam  CH                       zm.II,III 

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Słow  MAS  Solymar              celuloza         1284 s-m     CH   1*        -         -         
Słow  PFJ  Robijn               celuloza         2500 s-m     R    *         1         -         
Czesk MAS  Ankergracht          konstrukcje         2 sam-st  SSP  spodz. 21.12.g.23,30
                                                                   -         *         -         
Polsk EFSA Darina               ryby                ? s-m     ?    spodz. 23-27.12. - obsługa
                                                                   Chłodnia Szczecińska
Słow  ILBA Transforza           celuloza          750 s-m     ILB  spodz. 26.12. am
Słow  ILBA Transvolante         blacha ark.      1460 s-m-pl  ILB  spodz. 27.12.
Czesk PJM  Copenship Europe     granity          9403 s-pl    R    spodz. 27.12.
Słow  MAS? Peikko               słupy               ? p-sm-s  CH   spodz. 29.12 - 06.01.
Słow  ILBA Transdistinto        blacha ark.      1140 s-pl-m  ILB  spodz. 04.01.
WOC        załadunki            bloki granit.  55 sam pl-sam  R    16-MGM,15-CH, 12-PFJ, 10-KS,
                                                                   2-AMIL zm.II-III
Węg        załadunki            alum. kręgi+   10 sam m-sam   PLA                      zm.II-III 
                                wiązki                             
Węg        załadunki            alum. kręgi +   7 sam m-sam   BCSS                     zm.II-III 
                                wiązki                             
WOC        załadunki            ziarno kakaow   3 sam m-sam   AMIL                     zm.II-III 
Słow       załadunki            drobnica       29 sam m-sam   CH                       zm.II-III 
                                /celuloza/                                             zm.II-III 
Słow       załadunki            blacha pł.      7 sam pl-m-sm OSS                      zm.II     
Słow       załadunki            blacha pł.      7 sam pl-m-sm OSS                      zm.III    

   

                       FAST TERMINALS
                       --------------
Belg  RTCA Paper Star           papier           2500 m-s     RTC  spodz. 22.12.pm
Belg  FBA  Fast Julia           drobnica         2000 m/pl-s  FB   spodz. 27.12.wcd
           rozładunki           wyr. hutnicze   8 wag w-pl/m  FB                       zm.II,III 
           rozładunki           chemia          4 sam sam-m   FB                       zm.II,III 
           rozładunki           podkł/tarcica   2 sam sam-pl  FB                       zm.II,III 
           rozładunki           papier          3 sam sam-m   RTC                      zm.II,III 
           rozładunki           papier         20 wag wag-m   RTC                      zm.II,III 
           rozładunki           wyr. hutnicze   1 wag wag-pl  RTC                      zm.II,III 
           załadunki            wyr. hutnicze  10 sam m-sam   FB                       zm.II,III 
           załadunki            nawóz           3 sam m-sam   FB                       zm.II,III 

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
Zb/Sł      samochody            zboża różne           el-sam  R    w/g zleceń i przybycia
Zb/Sł      samochody            zboża różne           sam-el  R    w/g zleceń i przybycia

U W A G A:

   W dniach 22 - 23.12.2014 r. Elewator "EWA" pracuje na 2 zmiany /bez zmiany nocnej/.

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
                                                                   brak statków

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       ZUŻ
                       ---
                                                                   brak statków

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl        załadunki            siarczan sodu   6 sam m-sam   BCS                      zm.III    
Gśl        załadunki            drobnica        2 sam m-sam   BCS                      zm.II     
Gśl   AZA  Delfborg             nawozy           5000 s-sam   GRYF spodz. 27.12.
Gśl        załadunki            fosforyty      26 wag pl-w    Sp.  pl. 30.12.
Gśl   KSS  San Remo             agro-produkt     1250 s-sam   SBS  spodz. 20.12. g.17,oo
                                                                   x         1         1         
Huk        hałdowanie           koks            8 sam sam-pl  CH   w c d
Huk   SMS  Wilson Tess          węgiel           3150 s-pl    CH   spodz. 20.12. am
                                                                   x         1         1         
Huk   SMS  Wilson Sky           koks              800 pl-s    BCS  po zał. na nab. Wałbrzyskim
Not   AZA  Atlantica Hav        nawozy           2000 s-sam   GRYF 1         1         1         
Parn       załadunki            żelazospieki   15 sam pl-sam  CH                       zm.II,III 
Parn  GAC  Athos                żelazospieki     1800 s-pl    CH   po wył. na nab. Huta na 23.12.
Parn       załadunki            żelazospieki    2 wag pl-w    CH   x         1/100     x         
Sosn       załadunki            nawozy         30 sam pl-sam  GRYF                     zm.II,III 

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Byt   PNPA Wilson Sky           dolomit          4000 s-sam   PNP  spodz. 23.12. g.09,oo
Gliw  TBA  Omskiy 141           sól potasowa     2852 s-w     Sp.  x         2/1400    2         
Gliw  PFJ  Cito                 szkliwo sodow    2800 pl-s    POS  spodz. 29.12.
Pirs       rozładunki           węgiel         42 wag w-pl    INB  x         T         T         
Pirs  INBA Dependent            węgiel           4200 pl-s    INB  spodz. 24.12.
Pirs  O/T  Barki x 3            węgiel           1600 pl-b    INB  x         T         T         
Wałb       rozładunki           koks            6 sam sam-pl  BCS  w c d
Wałb  SMS  Wilson Sky           koks             1600 pl-s    BCS  po wyład. na 24.12.
Wałb  SMS  Wilson Sky           drobnica           30 pl-s    BCS  po załad. koksu

   U W A G A:
   -----------------
   Informujemy uprzejmie firmy agencyjne, że statki planowane do obsługi przy nabrzeżu Pirs ( Z i W )
   zgłaszające do odbioru odpady typu - szlam, wody zęzowe i inne będą mogły zdawać w/w tylko od strony wody na jednostki pływające. 
   Utrudnienia spowodowane są brakiem możliwości dojazdu do statku od strony lądu.
   

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Chorz INBA Fensfjord            węgiel           4000 w-pl-s  INB  spodz. 19.12. pm
                                                                   x         2         2         
Chorz SMS  Scanlark             ruda chromu      1600 s-w     RH   spodz. 22.12.
Chorz RTCA Olza                 wyr. hutnicze    2500 pl-s    RTC  spodz. 27.12.
Chorz MAS  NBP Commander        konc. miedzi     8140 s-pl-w  CH   spodz. 29.12.
Kat   AZA  Robijn               kukurydza        3000 m-s     AZS  po wył. w DB PSz. na 22.12.pm
Kat        rozładunki           koks           36 wag w-pl    BCS  pl. 23.12.
Kat   BSA  African Sunbird      śruta           15000 s-m-sm  VP   po odlicht. w PHŚ na 24.12.
Kat        załadunki            konc. miedzi   15 wag pl-w    CH   1/800     x         x         
Kat        rozładunki           kwas siarkowy      30 w-zb    BCS                      zm.II,III 
Reg        załadunki            celuloza       15 sam m-sam   PLA                      zm.II,III 
Reg        załadunki            celuloza       35 wag m-w     PLA  pl. 31.12.
Reg   PLA  Heinz G.             celuloza         3500 s-m     PLA  spodz. 23.12. g.05,oo
Reg        rozładunki           węgiel          1 wag w-pl    INB                      zm.II     
Reg        rozładunki           wyr. hutnicze  26 wag w-pl    RTC                      zm.II,III 

   U W A G A :
   ------------------
   
   Proszę o zapoznanie się z godzinami  pracy na Terminalach Bulk Cargo w trakcie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Trzec
   
   24.12. - praca do godz. 14.00
   24.12. - od godz. 14.000 - wolne
   25.12. - wolne
   26.12. - wolne
   27.12. - praca na zlecenie do potwierdzenia przez Dyspozycję Główną
   28.12. - praca na zlecenie do potwierdzenia przez Dyspozycję Główną
   29.12. - wznowienie pracy od godz. 06.00
   31.12. - praca do godz. 14.00
   31.12. - od godz. 14.00 - wolne
   01.01.2015 r. - wolne
   02.01. - wznowienie pracy od godz. 06.00
   03.01. - praca na zlecenie do potwierdzenia przez Dyspozycję Główną
   04.01. - praca na zlecenie do potwierdzenia przez Dyspozycję Główną
   05.01. - wznowienie pracy od godz. 06,00
   05.01. - praca do godz. 22.00
   06.01. - wolne
   07.01. - wznowienie pracy od godz. 06.00
   

RELACJA BEZPOŚREDNIA
--------------------
                                                                   brak statków

                       P.H. ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------
Port  BSA  African Sunbird      śruta sojowa    12000 s-m     AKP  2         2         2         
Górn  MAG  Abis Bergen          drobnica          280 s-pl    MAG  spodz. 21.12. pm
                                                                   1         -         -         
Chem  ISS  Genco Success        ruda żelaza     46000 s-pl    TSLS spodz. 22.12. g.17,oo
Górn  BKA  Yue Dian-83          węgiel          74000 s-pl    RTC  spodz. 24.12. g.08,oo
Hutn  RHA  Sea Charm            koks            44000 pl-s    RTC  spodz. 25/26.12.
Hutn  WSA  Minanur Cebi 1       biomasa         29035 s-pl    R    spodz. 28.12. pm
Górn  PFJ  Belterwiede          kruszywo         5700 s-sm/pl YP   spodz. 28.12.
Chem  ISS  Star Athena          ruda żelaza     54500 s-pl    TSLS spodz. 30.12. wcd
Chem  ISS  Moonbeam             ruda żelaza     55000 s-pl    TSLS spodz. 31.12. wcd

                       TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------------------
Prom  UNL  Jan Śniadecki        codziennie                         wejście - godz. 00,15
           do Ystad                                                wyjście - godz. 04,00
Prom  UNL  Polonia do Ystad     codziennie                         wejście - godz. 06,45
                                                                   wyjście - godz. 13,00
Prom  UNL  Kopernik do Ystad    codziennie                         wejście - godz. 17,00
                                                                   wyjście - godz. 19,30
Prom  UNL  Gryf do              codziennie                         wejście - godz. 05,10
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 10,30
Prom  UNL  Galileusz do         codziennie                         wejście - godz. 22,45
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 02,00
Prom  UNL  Skania do Ystad      codziennie                         wejście - godz. 20,00
                                                                   wyjście - godz. 23,00
Prom  UNL  Wolin do Trelleborga codziennie                         wejście - godz. 11,30
                                                                   wyjście - godz. 17,30
                                                                   w soboty postój w TPŚ
Prom  PŻB  Baltivia do Ystad    codziennie                         wejście - godz. 05,30
                                                                   wyjście - godz. 12,00
                                                                   w soboty - postój w TPŚ
Prom  PŻB  Wawel do Ystad       codziennie                         wejście - godz. 20,15
                                                                   wyjście - godz. 22,30
Prom  TTL  Nils Dacke do        poniedziałek                       wejście - godz. 15,30
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 17,45
                                wtorek                             wejście - godz. 07,30
                                                                   wyjście - godz. 09,00
                                środa                              wejście - godz. 01,00
                                                                   wyjście - godz. 04,00
                                                                   wejście - godz. 18,00
                                                                   wyjście - godz. 19,30
                                czwartek                           wejście - godz. 12,00
                                                                   wyjście - godz. 14,30
                                piątek                             wejście - godz. 05,45
                                                                   wyjście - godz. 07,30
                                                                   wejście - godz. 23,15
                                sobota                             wyjście - godz. 01,00
                                                                   wejście - godz. 16,30
                                                                   wyjście - godz. 19,00 - postój
                                                                   na nab. Wł.IV
                                niedziela                          wejście - godz.23,15
                                                                   z postoju na Wł.IV
                                                                   wyjście - godz. 01,00

U W A G A:

   DODATEK DO PROTOKOŁU KONFERENCYJNEGO na dni: od 20.12. do 22.12.2014 r.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       PKN ORLEN S.A. ŚWINOUJŚCIE
                       --------------------------
CPN   UBA  Patani               olej opałowy    15500 zb-s    CH   spodz. 21.12. am

                       BALTCHEM ŚWINOUJŚCIE
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       EUROTERMINAL
                       ------------
Wypos AZA  Mistral              postój        dł. 68m              hol. do Polic - do uzgodnienia
Rozł  EFSA Uphusen              celuloza              s-m     EFSS pod wyładunkiem
Rozł  PFJ  Nordvag              drobnica              s-m-s   R    pod przeładunkiem
Rem   MCR  Carrier 10           płyty żelbet.         pl-b    R    pod załadunkiem
Rem   MCR  B-Barge 25           postój        dł.100m              wyjście do uzgodnienia

                       MORSKA STOCZNIA REMONTOWA ''GRYFIA'' - SWINOUJSCIE
                       ----------------------------------------------------
MSR   PSA  Solina               remonty       dł.190m              wyjście 20.12. am
MSR   PSA  Caribbean Trader     remonty       dł.100m              wyjście 30.12.
MSR   AZA  Hegemann 1           remonty       dł. 80m              wyjście do uzgodnienia

                       BASEN PÓŁNOCNY
                       --------------
                                                                   brak statków

                       INNE MIEJSCA PRZEŁADUNKOWE, POSTOJOWE I REMONTOWE W ŚWINOUJŚCIU
                       ---------------------------------------------------------------
N-87  EFSA Vidfoss              remonty       dł. 93m              wyjście 02.01.2015 r.
KPias PRCi SM-PRC-106           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
N-87  PMS  HHL Lagos            remonty       dł.169m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Homar                pogłębiarka   dł. 30m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Raja                 refuler       dł. 38m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Kraken               pogłębiarka   dł. 33m              wyjście do uzgodnienia
Wł.IV HLA  Chateaubriand        postój        dł. 34m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi SM-PRC-112           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
B.Try PRCi SM-PRC-101           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia

                       PORT NOWE WARPNO
                       ----------------
                                                                   statki żeglugi pasażerskiej

                       PORT TRZEBIEŻ
                       -------------
                                                                   brak statków

                       PORT STEPNICA
                       -------------
                                                                   brak statków

                       PORT POLICE
                       -----------
Polic AZA  Mistral              nawozy           1200 m-s     CH   hol. z Euroterminalu -
                                                                   - do uzgodnienia
Polic TBA  Omskiy 132           sól potasowa          s-m     R    pod wyładunkiem
Polic PSA  Puck                 fosforyty       28225 s-m     PCS  reda- wej.po m/v "Glory Ocean"
Polic TBA  Sir Walter           fosforyty       17100 s-m     R    reda- wej. po m/v "Puck"
Polic TBA  Steinau              nawozy           3000 m-s     R    hol. z Odra Nowe 20.12.
Polic SKA  Anne                 nawozy                m-s     CH   pod załadunkiem
Polic WSA  Glory Ocean          fosforyty             s-m     PCS  pod wyładunkiem
Polic TBA  Omskiy 140           sól potasowa          s-m     R    pod wyładunkiem

                       ALFA TERMINAL
                       -------------
Huta  RTCA Athos                glinka           1000 s-pl    RTC  spodz. 21.12. am
Huta  SMS  Kerli                węgiel                s-pl    CH   pod wyładunkiem
Huta  AZA  Perseus              surówka żel.          s-pl    AZS  pod wyładunkiem

                       CEMEX
                       -----
Cem   BSA  Shetland Cement      cement           1600 zb-s    CMC  spodz. 23.12. am

                       FOSFAN S.A.
                       -----------
Fosf  WSA  Leeni                ług posulfit.    3675 s-w     R    spodz. 21.12. g.22,oo

                       ANDREAS
                       -------
Snop  SCSA Sormovskiy 3067      mocznik          3200 s-m     SCSS spodz. 21.12. am
Snop  WSA  Haithabu             żyto                  el-s    TMR  pod załadunkiem

                       MARITIM SHIPYARD
                       ----------------
Mak   PSA  Maritime 3           postój        dł. 28m              wyjście do uzgodnienia

                       KIL
                       ---
                                                                   brak statków

                       SHIP SERVICE
                       ------------
Cal   SHS  Palica               postój        dł. 65m              wyjście do uzgodnienia

                       PORT RYBACKI "GRYF"
                       -------------------
                                                                   brak statków

                       BALTIC STEVEDORING COMPANY
                       --------------------------
Bułg  BSA  Vołgobalt 229        mocznik          2910 s-pl    BFC  spodz. 19.12. pm - wej.
                                                                   po m/v "Saffier"
Bułg  PLA  Sormovskiy 3058      nawozy           3300 s-m     R    spodz. 23.12. am
Bułg  VGA  Saffier              nawozy                s-m     BFC  pod wyładunkiem
Bułg  TBA  Malachite            nawozy                s-m     R    pod wyładunkiem

                       BALTCHEM SZCZECIN
                       -----------------
                                                                   brak statków

                       ELEWATOR "WARTA"
                       ----------------
Pozn  MEMA Elke K               śruta rzepak.    2730 el-s    TMR  spodz. 21.12. g.12,oo
Pozn  DST  Selene Prahm         śruta rzepak.         el-s    TMR  pod załadunkiem

                       ELEWATOR "BASENOWA"
                       -------------------
                                                                   brak statków

                       ORLEN GAZ
                       ---------
                                                                   brak statków

                       MORSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" - SZCZECIN
                       ---------------------------------------------
WGO   PSA  Skawa                remonty       dł.150m              spodz. 21.12. g.03,oo
Dok-5 PSA  Partner 1+           remonty       dł. 74m              hol. 20.12. am z nab. Fantowe
           kadłub NB 162                                           
WGO   BSA  Panamax Nereid       remonty       dł.225m              po wyład. na El."EWA"
Gdań  NADJ Wilson Riga          remonty       dł.103m              wyjście 19.12. g.17,oo
Dok-1 MAS  Sundstraum           remonty       dł. 96m              wyjście 21.12. wcd
Gnieź PSA  Polesie              remonty       dł.190m              wyjście 01.01.2015 r.
Gdyń  STT  Vistigue             remonty       dł. 75m              wyjście do uzgodnienia
Gnieź SMS  EM Express           remonty       dł.110m              wyjście do uzgodnienia
Gdań  ŻP   Dolfijn II           remonty       dł. 55m              wyjście do uzgodnienia
Mazow DST  Ponton ABJV 2        postój        dł.100m              wyjście do uzgodnienia
Kaszu DST  Ponton ABJV 1        postój        dł.100m              wyjście do uzgodnienia

                       ELEKTROWNIA SZCZECIN
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       STOCZNIA REMONTOWA "MAKRUM - POMERANIA"
                       ---------------------------------------
Rem   STT  Prowess              remonty       dł. 60m              wyjście do uzgodnienia

                       INNE MIEJSCA PRZEŁADUNKOWE, POSTOJOWE I REMONTOWE W SZCZECINIE
                       --------------------------------------------------------------
Mazow PFJ  Plato                kruszywo         3300 s-pl    YP   spodz. 19.12. g.21,3o
Mazow PFJ  Wilson Grimsby       kruszywo         3300 s-pl    YP   spodz. 22.12. pm
Mazow PFJ  Wilson Almeria       kryszywo         3300 s-pl    YP   spodz. 23.12. am
OdraN RSA  Steinau              remonty       dł. 88m              hol. do Polic 20.12.
Greck BOA  B-Bagge                            dł. 95m              wyjście 04.01.2015 r.
Drzet TBA  Omskiy 137           remonty       dł.108m              wyjście do uzgodnienia
Warsz TBA  TOW 1                postój        dł. 50m              wyjście do uzgodnienia
Greck      PN-ZUŻ-1             postój        dł. 43m              wyjście do uzgodnienia
OdraS      Hol. Serwal          postój        dł. 25m              wyjście do uzgodnienia
Greck BOA  B-Bongo              postój        dł. 98m              wyjście do uzgodnienia
Greck MAG  Refuler Herik 66     postój        dł. 31m              wyjście do uzgodnienia
Rum        Zbiornikowiec NB 205 postój        dł.110m              wyjście do uzgodnienia
Greck BOA  B-Boxer              postój        dł. 84m              wyjście do uzgodnienia
OdraS SPA  Polarstar            remonty       dł. 46m              wyjście do uzgodnienia
Pasaż      Flamingo             postój        dł. 61m              wyjście do uzgodnienia
Fant  PSA  Kadłub NB 123        postój        dł.111m              wyjście do uzgodnienia
Kat   MAG  Herik 36             postój        dł. 39m              wyjście do uzgodnienia
Drzet KSS  Leah                 remonty       dł.100m              wyjście do uzgodnienia
Wulk  STT  B-Caesar             remonty       dł. 28m              wyjście do uzgodnienia
PRCiP BLA  SM-PRC-103           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
Fant  TSFA Partner -1           postój        dł. 74m              hol. 19-20.12. do MSR Gryfia
                                                                   z kadłubem NB 162
PRCiP OEA  Halicz               postój        dł. 61m              wyjście do uzgodnienia
BChr  AM   Nawigator XXI        postój        dł. 60m              wyjście do uzgodnienia


                                         STAN WODY
                                         ----------

                                     Świnoujście  - 494
                                     I BT         - 505
                                     Trzebież     - 499
                                     Police       - ---
                                     Szczecin     - 498

U W A G A:

   U W A G A : FIRMY AGENCYJNE
   -----------------------------------------------------
   
   W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa powodującego Gorączkę Krwotoczną EBOLA należy podjąć odpowiednie kroki mające na celu wyeliminowa
   migracji osób w transporcie morskim i skupiają się na właściwym informowaniu i podejmowaniu właściwych decyzji związanych z podejrzeniem zak
   Jako, iż czynności związane z uprawianiem żeglugi w imieniu armatora świadczy agent morski (w określonych przypadkach makler morski), usługi
   analizy ryzyka oraz mają wpływ na dalsze postępowanie. Głównymi aktami prawnymi zawierającymi procedury ewidencji i sprawozdawczości dla sta
   -    Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego sporządzona w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. (Dz. U. 1969 r. nr 30 poz. 236 
   -    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz
   W związku z powyższym (niezależnie od tego skąd statek płynie) należy przynajmniej na 24 godziny przed przybyciem statku do portu lub najpóź
   przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży - niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przekazać dyrektorowi urzędu mors
   polskich (PHICS).
   W sytuacji uznania przez lekarza okrętowego ewentualnie kapitana statku zaistniałych objawów u podróżującego będących podstawą do podejrzeni
   Nie przekazanie niniejszej deklaracji w terminie może skutkować wstrzymaniem odprawy granicznej statku wraz z załogą oraz wstrzymaniem lub o
   Zasygnalizowane podejrzenia wystąpienia wśród podróżujących objawów chorobowych skutkować będzie podjęciem przez Straż Graniczną właściwych 
   oraz ograniczenie kontaktu innych osób z podróżującymi. Ponadto niezwłocznie zostaną zawiadomione poszczególne służby:
   -    pogotowie ratunkowego tel. 999, 112, celem podjęcia medycznych czynności ratunkowych,
   -    Państwowy Graniczny Inspektora Sanitarny w Szczecinie - Dyrektor Graniczny Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, tel. 91 462
   -    Dyżurny ochrony portu w Szczecinie, tel. 91 430 8335, email: portsolid@gmaii.com,
   -    Oddział Celny Nabrzeże Łasztownia, tel. 91 430 8915,91883 5341,91883 5344,
   -    Koordynator Ruchu Statków ZMPSiŚ S.A., tel. 91 430 8446, e-mail: dyspozytor@port.szczecin.pl,
   -    przedstawiciel armatora statku, na którym stwierdzono wystąpienie wśród podróżujących choroby zakaźnej.
   Dalsze postępowanie zależeć będzie od wyników przeprowadzonych badań medycznych oraz podjętych czynności przez Państwowego Granicznego Inspe
   w Szczecinie.
   Ponadto działając na przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych {Dz. U. 2013 r. po
   zakaźną lub zgonu z powodu takiej choroby członka załogi lub pasażera odbywającego podróż międzynarodową kapitan statku morskiego osobiście 
   jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu, dostępnymi środkami łączności, państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu właś
   
   KOMUNIKAT :
   --------------------
   
   W nawiązaniu do Komunikatu z dn. 05 września 2014r w sprawie zapobiegania wystąpienia ryzyka zakażenia wirusem Gorączki Krwotocznej Ebola in
   w/w  Komunikacie, powinny powiadomić służby działające na terenie Świnoujścia czyli: 
   
     -  Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu tel. 91 321 27 25, email: gsse.swinoujscie@pis.gov.pl 
   
     -  Ochronę portu Świnoujście tel. 91 322 61 03, kom. 666 029 508, email: ochronatps@gmail.com 
   
     -  Koordynację Ruchu Statków ZMPSiŚ S.A. tel. 91 430 84 46, email: dyspozytor@port.szczecin.pl 
   
   
   U W A G A:  FIRMY AGENCYJNE I SPÓŁKI PRZEŁADUNKOWE
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
   W oparciu o przyjęte zasady współpracy i odpowiedzialności na styku pilot-oficer służby dyżurnej Kapitanatu oraz potrzebę właściwego koordyn
   przekazywania informacji dotyczących cumowania określoną burtą, do dyspozytora z Działu Koordynacji Obrotu Portowego, najpóźniej w momencie 
   Powyższe wynika z konieczności wcześniejszego ustalenia rodzaju manewru, ilości oraz uciągu planowanych do użycia holowników.
   
   U W A G A:  FIRMY AGENCYJNE
   ---------------------------------------------------
   W związku z wprowadzeniem nowych procedur dotyczących zamawiania i rozliczania usługi asysty statków pożarniczych Strażak 24, Strażak 25, pr
   dyspozytor@port.szczecin.pl  lub fax: 91 4624634 ) zlecenia ww. usługi przed zawinięciem statku do portu.
   Zarządzanie ruchem statków pożarniczych Strażak 24 oraz Strażak 25 pozostaje  w gestii Działu Koordynacji Obrotu Portowego, do którego należ
   
   U W A G A:
   -------------------
   Informujemy uprzejmie wszystkich zainteresowanych, że aktualny wykaz bezpiecznych zanurzeń statków przy nabrzeżach w porcie Szczecin i Świno
   
   U W A G A:
   ------------------
   1). FIRMY AGENCYJNE I SPEDYCYJNE
   Przeładunek sztuk ciężkich, konstrukcji, slipowanie kadłubów oraz inne operacje przeładunkowe z użyciem DP uniemożliwiające lub utrudniające
   oraz Działem Głównego Dyspozytora. 
   
   2). FIRMY AGENCYJNE
   1. Biorąc pod uwagę działający w porcie system kontroli ruchu statków / VTS /, przypominamy uprzejmie firmom agencyjnym o konieczności codzi
   o konieczności umieszczania w opracowywanych dobowych planach przeładunkowych wszystkich statków spodziewanych i będących w obsłudze w plano
   Nie spełnienie powyższych wymogów spowoduje postój statków na redzie, do czasu uzupełnienia niezbędnych danych.
   2. Zgłaszanie statków spodziewanych w dni wolne od pracy należy przesłać w dzień roboczy, poprzedzający dni wolne i święta.
   3. Dotyczy ruchu statków o przekroczonych parametrach / przepisy portowe /, długość, szerokość.
   Pragniemy przypomnieć, że prośbę o otrzymanie zgody na wejście do portu i dobicie do danego nabrzeża statku o przekroczonych parametrach, pr
   Po akceptacji statku do obsługi przez przeładowcę, Główny Dyspozytor Portu prześle do Kapitana Portu swoją opinię na podstawie której, Kapit
   ponosi agent statku lub przeładowca.
   
   U W A G A:
   ------------------
   FIRMY AGENCYJNE
   Dot:  przeprowadzanie remontów na statkach cumujących przy nabrzeżach będących w gestii ZMPSiŚ S.A.
   Mając na uwadze bezpieczne wykonywanie prac remontowych na statkach oraz ujednolicenie procedur otrzymywania zezwoleń na przeprowadzanie rem
   1. Kierując wniosek do Kapitana Portu w Szczecinie  o wydanie zezwolenia na prace remontowe na statkach należy go równocześnie przesłać faks
   2. W wystąpieniu należy podać:
   a) nazwę statku
   b) nazwę  nabrzeża
   c) zakres prac remontowych
   d) termin rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych
   e) nazwę firmy prowadzącej remont
   3. Portowa Służba Ratownicza po zasięgnięciu opinii od przeładowcy  przeprowadzi rekonesans co do:
   a) zakresu prac remontowych
   b) względów bezpieczeństwa
   4. Portowa Służba Ratownicza na podstawie przeprowadzonego rekonesansu przekaże do Kpt. Portu w Szczecinie opinię co do planowanych prac rem
   remontowych dozoru przez Portową Służbę Ratowniczą,  koszty tego dozoru zgodnie z taryfą ponosić będzie firma agencyjna występująca o zezwol
   Pozytywna opinia - ekspertyza Portowej Służby Ratowniczej będzie jednocześnie zgodą ZMPSiŚ S.A. na prowadzenie prac remontowych na statkach 
   Informujemy uprzejmie, że za wydanie ekspertyzy określającej warunki prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych na statkach oraz  za dowóz ek
   Taryfą opłat za usługi ". 
   
   U W A G A: do zainteresowanych
   ---------------------------------------------------
   Informacje i ostrzeżenia o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i innych zagrożeń dostępne są w Wojewódzkim Cent
   tel. kom. 0696031168
   
   
   


                                                                 GŁÓWNY DYSPOZYTOR PORTU
 

Powrót do strony głównej