ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.


                                           P R O T O K Ó Ł
                                           ---------------
                              konferencji dyspozytorskiej z dnia 30-01-2015

   Uczestnicy:
   ------
   ACA/ACS        - ---                              AGT            - ---                      
   AHA            - ---                              APA            - ---                      
   ASA            - ---                              AZA/AZS        - ---                      
   BCA            - e-mail                           BCPSz          - e-mail                   
   BKA            - ---                              BLA            - ---                      
   BLTA           - ---                              BOA            - ---                      
   BPA            - ---                              BRA            - ---                      
   BSA            - e-mail                           BTA            - ---                      
   BTS            - ---                              CLA            - ---                      
   CSA            - ---                              CST            - ---                      
   DBPSz          - e-mail                           DNA            - ---                      
   DST            - ---                              EFSA           - e-mail                   
   FBA            - ---                              FNA            - ---                      
   FSA            - ---                              FSCA           - ---                      
   FT             - e-mail                           Elew.Ewa       - e-mail                   
   GAC            - e-mail                           GLTA           - ---                      
   GRP            - ---                              HLA            - ---                      
   ILBA           - ---                              INBA           - e-mail                   
   ISS            - ---                              ITA            - ---                      
   KSS            - ---                              KTA            - ---                      
   LSHA           - ---                              MAG            - ---                      
   MAS            - e-mail                           MCR            - ---                      
   MEMA           - ---                              MJSA           - ---                      
   MLA            - ---                              MMA            - ---                      
   MPA            - ---                              NADJ           - ---                      
   NSA            - ---                              OEA            - ---                      
   PFJ            - e-mail                           PHA            - ---                      
   PHŚ            - e-mail                           PJMA           - ---                      
   PKP            - ---                              PLCC           - e-mail                   
   PLA            - e-mail                           PLF            - ---                      
   PLFS           - ---                              PLM            - ---                      
   PLR            - ---                              PMS            - ---                      
   PNPA           - ---                              POA            - ---                      
   PSA            - e-mail                           PŻA            - ---                      
   RHA            - e-mail                           RSA            - ---                      
   RTCA           - e-mail                           SCC            - ---                      
   SCSA           - ---                              SECA           - ---                      
   SGM            - ---                              SHS            - ---                      
   SLA            - ---                              SMS            - e-mail                   
   SPA            - e-mail                           SPCA           - ---                      
   SSP            - e-mail                           STPA           - ---                      
   STT            - ---                              SVS            - ---                      
   TBA            - e-mail                           TFA            - ---                      
   TRB            - ---                              TLA            - ---                      
   TPA            - ---                              TRT            - ---                      
   TSFA           - ---                              UBA            - ---                      
   USA            - ---                              VBA            - ---                      
   VGA            - ---                              VGLA           - ---                      
   VGNA           - ---                              WGA            - ---                      
   WMA            - ---                              WOL            - ---                      
   WSA            - ---                              HK             - D. Pszczoła              
   Gł.Dysp.Portu  - K. Laskowski             


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   31-01-2015  ( Sobota )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Czesk TLA  Uranus               kontenery           ? s-pl-s  R    1         -         -         

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Polsk MAS  Darina               ryba              187 s-chł   CS   spodz. 31.01.g.18,oo
                                                                   obsługa Chłodnia Szczec.

                       FAST TERMINALS
                       --------------
                                                                   brak zleceń

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
Słow  PSA  Miedwie              pszenica       ca8000 el-s    ELEW 1dr       -         -         
           samochody            zboża różne           el-sam  ELEW w/g zleceń i przybycia
           samochody            zboża różne           sam-el  ELEW w/g zleceń i przybycia

U W A G A:

   W dniu 31.01.15 r. /sobota/ - Elewator "EWA" pracuje w zm. I  /zm. II,III  nie pracuje/.

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
Spół  OEA  Nordic Sund          olej napędowy         s-zb    OES  pod wyładunkiem

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl   BSA  Kotsikas             fosforyty         900 s-pl-w  Sp.  1         x         x         
Gśl   BSA  Voge Lena            fosforyty       13150 s-pl-w  Sp.  wej. z redy po m/v "Kotsikas"-
                                                                   - nie zlecony
Huk   SMS  Anmi                 węgiel            700 s-pl    CH   nie zlecony
Huk        hałdowanie           koks            8 sam sam-pl  CH   w c d
Parn  AZA  Plato                nawozy            700 s-sam   GRYF 1         1         x         
Parn  MAS  Covadonga            smoła            1500 w-zb-s  CH   spodz. 31.01. g.03,oo
                                                                   x         P         P         
Parn       podgrzewanie         smoła           8 wag         CH                       zm.I      

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Gliw  BSA  Volgo-Balt-210       śruta            1200 s-m     VP   nie zlecony
Wałb       podgrzewanie         smoła           1 wag         CH   w c d
Wałb       załadunki            węgiel            300 pl-sam  INB  ew. zm.II
Wałb       rozładunki           koks            2 sam sam-pl  BCS  w c d
Wałb       rozładunki           węgiel         42 wag w-pl    INB  x         2         2         

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Chorz INBA Dependent            węgiel           4200 pl-s    INB  spodz. 31.01. g.01,oo
                                                                   x         2         x         
Chorz RTCA Casablanca           wyr. hutnicze    2700 pl-s    RTC  brak gotowości
Kat   AZA  Lehmann Bay          nawozy           3750 s-sam   GRYF nie zlecony
Reg   VGLA Celtic Spirit        celuloza          800 s-m     PLA  1         x         x         

                       P.H. ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------
                                                                   brak zleceń


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   01-02-2015  ( Niedziela )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
                                                                   brak zleceń

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Słow  MAS  Transbrilliante      celuloza         3700 s-m     CH   spodz. 01.02. g.09,oo
                                                                   -         -         2         
Ros   PLA  Granat               ziarno kakaow     986 s-m     AMIL spodz. 01.02. g.21,oo

                       FAST TERMINALS
                       --------------
                                                                   brak zleceń

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
                                                                   prace nieplanowane

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
Spół  OEA  Halicz               paliwo żegl.      910 zb-s    OES  hol. z nab. PRCiP 31.01. am

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl   BSA  Voge Lena            fosforyty       13150 s-pl-w  Sp.  nie zlecony
Huk        hałdowanie           koks            8 sam sam-pl  CH   w c d
Huk   SMS  Anmi                 węgiel            700 s-pl    CH   nie zlecony
Parn       podgrzewanie         smoła          18 wag         CH   w c d

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Gliw  BSA  Volgo-Balt-210       śruta            1200 s-m     VP   nie zlecony
Wałb       rozładunki           koks            2 sam sam-pl  BCS  w c d

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Chorz RTCA Casablanca           wyr. hutnicze    2700 pl-s    RTC  brak gotowości
Kat   AZA  Lehmann Bay          nawozy           3750 s-sam   GRYF nie zlecony

                       P.H. ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------
                                                                   brak zleceń


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   02-02-2015  ( Poniedziałek )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Fiń   ISS  Nordic Philip        kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 02.02.g.01,oo
                                                                   -         1         1         
Fiń   PLA  Pictor J             kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 05.02.g.10,oo
Czesk TLA  Uranus               kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 05.02.
Czesk TLA  Freya                kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 05.02.
Fiń   PLCC Hanse Vision         kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 06.02.
Fiń        rozładunki           kontenery       4 sam sam-pl  CH                       zm.II-III 
Fiń        rozładunki           kontenery      29 wag w-pl    CH                       zm.I-III  
Fiń        załadunki            kontenery       5 sam pl-sam  CH                       zm.II-III 

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Słow  MAS  Transbrilliante      celuloza         3700 s-m     CH   1 do potw.-         -         
Ros   PLA  Granat               ziarno kakaow     986 s-m     AMIL *         2         2         
Słow  BCA  Hydra                aluminium        3000 s-pl    BCSS spodz. 02.02.g.08,oo
                                                                   -         -         2         
Słow  PFJ  Lady Clarissa        celuloza         4600 s-m     R    spodz. 02.02.am
                                                                   -         -         2         
Polsk MAS  Atlantic Comet       blacha /role     3445 s-pl-m  CH   spodz. 03.02.g.05,oo
Słow  ILBA Transandromeda       blacha /pł.      2500 s-m     ILB  spodz. 03.02.pm
Słow  ILBA Reymar               celuloza          700 s-m     ILB  spodz. 03.02.pm
Polsk ?    Feed Balsfjord       ryba                ? s-chł   ?    spodz. 03-04.02.
                                                                   - obsługa Chłodnia Szczec.
Czesk PFJ  Yashma               granity          4000 s-pl    R    spodz. 04.02.
Czesk      załadunki            blacha kawał.   2 sam pl-sam  RH                       zm.II-III 
WOC        załadunki            bloki granit.  55 sam pl-sam  R    16-MGM,15-CH, 12-PFJ, 10-KS,
                                                                   2-AMIL zm.II-III
Węg        załadunki            alum. kręgi+   10 sam m-sam   PLA                      zm.II-III 
                                wiązki                             
Węg        załadunki            alum. kręgi +   7 sam m-sam   BCSS                     zm.II-III 
                                wiązki                             
WOC        załadunki            kuch            1 sam m-sam   AMIL                     zm.II-III 
WOC        załadunki            masło           1 sam m-sam   AMIL                     zm.II-III 
WOC        załadunki            miazga          1 sam m-sam   AMIL                     zm.II-III 
Słow       załadunki            drobnica       43 sam m-sam   CH                       zm.II-III 
                                /celuloza/                                             zm.II-III 
Słow       załadunki            blacha pł.      2 sam p-m-sm  OSS                      zm.II     
Słow       załadunki            blacha pł.      3 sam p-m-sm  OSS                      zm.III    

   

                       FAST TERMINALS
                       --------------
Belg  RTCA Paper Star           papier           2500 m-s     RTC  spodz. 01.02.pm
                                                                   -         2         2         
Ang   PSA  Susanne              wyr. hutnicze     700 s-m     FB   spodz. 04.02.pm
Belg  FBA  Fast Julia           drobnica         1500 m-s     FB   spodz. 05.02.pm
           rozładunki           chemia          6 sam sam-m   FB                       zm.II,III 
           rozładunki           wyr. hutnicze  12 wag wag-pl  FB                       zm.II,III 
           rozładunki           papier         10 sam sam-m   RTC                      zm.II,III 
           rozładunki           wyr. hutnicze   8 wag w-pl    RTC                      zm.II,III 
           załadunki            wyr. hutnicze  20 sam m-sam   FB                       zm.II,III 
           załadunki            nawóz           3 sam m-sam   FB                       zm.II,III 

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
Słow  PSA  Miedwie              pszenica       ca6000 el-s    ELEW 1dr       1dr       2dr       
Zb/Sł      samochody            zboża różne           el-sam  R    w/g zleceń i przybycia
Zb/Sł      samochody            zboża różne           sam-el  R    w/g zleceń i przybycia

U W A G A:

   W dniach  02-06.02.2015 r. - Elewator "EWA"  pracuje na 3 zmiany.

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
                                                                   brak statków

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       ZUŻ
                       ---
                                                                   brak statków

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl        załadunki            siarczan sodu   9 sam m-sam   BCS                      zm.II,III 
Gśl        załadunki            drobnica        3 sam m-sam   BCS                      zm.III    
Gśl   BSA  Voge Lena            fosforyty       13150 s-pl-w  Sp.  2         2         2         
Gśl   WSA  Mandarin Phoenix     konc. cynku     13800 s-pl    PLS  spodz. 08.02.
Gśl        rozładunki           węgiel         25 wag w-pl    INB  x         1         1         
Huk        hałdowanie           koks            8 sam sam-pl  CH   w c d
Huk   SMS  Anmi                 węgiel            700 s-pl    CH   x         1         x         
Parn       załadunki            żelazospieki   14 sam pl-sam  CH                       zm.II,III 
Parn  GAC  Willeke              żelazospieki     1700 s-pl    CH   spodz. 31.01. pm
                                                                   x         x         1         
Parn  GAC  Kristin D            żelazospieki     1720 s-pl    CH   spodz. 01.02. am - czeka na
                                                                   redzie, wej. po m/v "Willeke"
Parn       rozładunki           smoła          18 wag w-zb    CH                       zm.II     
Parn  AZA  Ankie                nawozy           3000 st-sam  GRYF spodz. 02.02. pm
Parn  MAS  Covadonga            smoła            1500 w-zb-s  CH   spodz. 02.02. wiecz.
Sosn       załadunki            nawozy         30 sam pl-sam  GRYF                     zm.II,III 

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Gliw  BSA  Vołgo-Balt- 210      śruta            1200 s-m     VP   1         1-2       x         
Gliw       rozładunki           szkliwo sodow  22 wag w-pl    POS  x         x         1         
Wałb  SMS  Wilson Brugge        koks             2300 pl-s    BCS  spodz. 01.02. pm
                                                                   x         1         1         
Wałb       załadunki            węgiel           4200 pl-sam  INB  pl. 03.02.
Wałb       rozładunki           koks            2 sam sam-pl  BCS  w c d
Wałb       rozładunki           węgiel         42 wag w-pl    INB  x         1         1         

   U W A G A:
   -----------------
   Informujemy uprzejmie firmy agencyjne, że statki planowane do obsługi przy nabrzeżu Pirs ( Z i W )
   zgłaszające do odbioru odpady typu - szlam, wody zęzowe i inne będą mogły zdawać w/w tylko od strony wody na jednostki pływające. 
   Utrudnienia spowodowane są brakiem możliwości dojazdu do statku od strony lądu.
   

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Chorz INBA Dependent            węgiel           4200 pl-s    INB  spodz. 03.02. pm
Chorz RTCA Casablanca           wyr. hutnicze    2700 pl-s    RTC  x         x         ew.2      
Chorz      rozładunki           węgiel           4200 sam-pl  INB  pl. 03.02.
Chorz INBA Hagland Captain      węgiel           4000 pl-s    INB  spodz. 05.02. pm
Kat   AZA  Lehmann Bay          nawozy           3750 s-sam   GRYF spodz. 30.01. g.18,oo
                                                                   1         1         1         
Kat   PFJ  Damina               kruszywo         7200 s-pl    YP   spodz. 01.02. am
                                                                   1         2         1         
Kat   RTCA Altena               pak smołowy      5250 w-p-s   RTC  spodz. 02.02. pm
                                granulat                           
Kat   UBA  Moyra                kwas siarkowy   17500 zb-s    BCS  spodz. 10.02.
Kat   SSP  Arslan 1             antracyt         1860 s-w     SSP  spodz. 01.02. g.04,oo
                                                                   x         x         2/1860    
Kat   KSS  Lisa D               agro-produkt     1300 s-m-sm  SBS  spodz. 03.02.
Kat        rozładunki           kwas siarkowy  30 wag w-zb    BCS                      zm.II,III 
Reg        załadunki            celuloza       15 sam m-sam   PLA                      zm.II,III 
Reg        załadunki            celuloza       35 wag m-w     PLA                      zm.II,III 
Reg        załadunki            siarczan sodu   3 sam m-sam   BCS                      zm.II,III 
Reg   RTCA Willeke              wyr. hutnicze    1690 pl-s    RTC  po wyład. na nab. Parnica
                                                                   na 03.02.
Reg        rozładunki           wyr. hutnicze  46 wag w-pl    RTC                      zm.II,III 

RELACJA BEZPOŚREDNIA
--------------------
                                                                   brak statków

                       P.H. ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------
Port  BSA  Christina            śruta rzepak.    2000 m-s     AKP  1         1         1         
Górn  MAS  Kallio               slaby           20000 s-pl    RTC  spodz. 03.02. pm
Hutn  BSA  Miedwie              pszenica         3000 m-s     ELEW po El "EWA' na 03.02. wcd
Chem  ISS  SKS Tiete            ruda żelaza     78000 s-pl    TSLS spodz. 04.02. g.08,oo
Port  BSA  BBS Sky              śruta rzepak.    3000 m-s     AKP  spodz. 05/06.02.
Hutn  RHA  Golden Opportunity   węgiel          65819 s-pl    R    spodz. 05.02. pm
Górn  BKA  London 2012          węgiel          62000 s-pl    RTC  spodz. 08.02. g.07,oo
Chem  ISS  Slettnes             ruda żelaza     50000 s-pl    TSLS spodz. 09.02. wcd
Górn  RTCA Conger               wyr. hutnicze    4000 s-pl    RTC  spodz. 11/12.02. wcd
Górn  BKA  MSC Carina           węgiel          70000 s-pl    RTC  spodz. 17.02. g.05,oo

                       TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------------------
Prom  UNL  Jan Śniadecki        codziennie                         wejście - godz. 00,15
           do Ystad                                                wyjście - godz. 04,00
Prom  UNL  Polonia do Ystad     codziennie                         wejście - godz. 06,45
                                                                   wyjście - godz. 13,00
                                                                   od 02.02. do 15.02. - remont
                                                                   stoczniowy
Prom  UNL  Galileusz do                                            wejście - godz. 05,10
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 10,30
Prom  UNL  Gryf do              codziennie                         wejście - godz. 22,45
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 02,30
Prom  UNL  Skania do Ystad      codziennie                         wejście - godz. 20,00
                                                                   wyjście - godz. 23,00
Prom  UNL  Kopernik do          codziennie                         wejście - godz. 17,00
           Ystad                                                   wyjście - godz. 19,30
Prom  PŻB  Baltivia do Ystad    codziennie                         wejście - godz. 05,50
                                                                   wyjście - godz. 12,00
                                                                   w soboty postój w TPŚ
Prom  PŻB  Wawel do Ystad       codziennie                         wejście - godz. 20,15
                                                                   wyjście - godz. 22,30
                                                                   od 20.02. - remont stoczniowy
Prom  UNL  Wolin do Trelleborga codziennie                         wejście - godz. 11,30
                                                                   wyjście - godz. 17,30
Prom  TTL  Nils Dacke do        poniedziałek                       wejście - godz. 15,30
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 17,45
                                wtorek                             wejście - godz. 23,15
                                                                   wyjście - godz. 02,00
                                środa                              wejście - godz. 16,00
                                                                   wyjście - godz. 18,00
                                czwartek                           wejście - godz. 09,30
                                                                   wyjście - godz. 14,30
                                piątek                             wejście - godz. 05,45
                                                                   wyjście - godz. 07,30
                                                                   wejście - godz. 23,15
                                sobota                             wyjście - godz. 01,00
                                                                   wejście - godz. 16,30
                                                                   wyjście - godz. 19,00 - postój
                                                                   na nab. Wł. IV
                                niedziela                          hol. godz. 05,30 z postoju
                                                                   na nab. Wł. IV
                                                                   wyjście - godz. 07,30
                                                                   wejście - godz. 23,15
                                                                   wyjście - godz. 01,00

U W A G A:

   DODATEK DO PROTOKOŁU KONFERENCYJNEGO na dni: od 31.01. do 02.02.2015 r.
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       PKN ORLEN S.A. ŚWINOUJŚCIE
                       --------------------------
CPN   PLF  Bro Sincero          olej opałowy          zb-s    CH   pod załadunkiem

                       BALTCHEM ŚWINOUJŚCIE
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       EUROTERMINAL
                       ------------
Rozł  PFJ  Sunnmore             drobnica          900 m-s     R    spodz. 30.01. g.23,oo
Rozł  EFSA HG 306 Tobis         ryba świeża        60 s-sam   CH   spodz. 01.02. g.18,oo
Rozł  PFJ  Link Star            drobnica          600 m-s     R    spodz. 01.02.
Rozł  EFSA Foss                 aluminium/            s-m-s   R    pod przeładunkiem
                                drobnica                           
Zaop  BOA  B-Bagge              postój        dł. 95m              hol. na nab. Greckie -
                                                                   - do ustalenia
Rem   MCR  B-Barge 25           postój        dł.100m              wyjście do uzgodnienia

                       MORSKA STOCZNIA REMONTOWA ''GRYFIA'' - SWINOUJSCIE
                       ----------------------------------------------------
MSR   PMS  Stefan K             remonty       dł. 88m              wyjście do uzgodnienia
MSR   STT  Kine                 remonty       dł. 89m              wyjście do uzgodnienia

                       BASEN PÓŁNOCNY
                       --------------
                                                                   brak statków

                       INNE MIEJSCA PRZEŁADUNKOWE, POSTOJOWE I REMONTOWE W ŚWINOUJŚCIU
                       ---------------------------------------------------------------
N-87  PMS  B-Nostag 10          postój/remont dł. 92m              wyjście 10.03.
KPias PRCi SM-PRC-106           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Homar                pogłębiarka   dł. 30m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Raja                 refuler       dł. 38m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Kraken               pogłębiarka   dł. 33m              wyjście do uzgodnienia
Wł.IV HLA  Chateaubriand        postój        dł. 34m              wyjście do uzgodnienia
B.Try PRCi SM-PRC-101           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi SM-PRC-110           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
PRCiP PRCi SM-PRC-112           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia

                       PORT NOWE WARPNO
                       ----------------
                                                                   statki żeglugi pasażerskiej

                       PORT TRZEBIEŻ
                       -------------
                                                                   brak statków

                       PORT STEPNICA
                       -------------
                                                                   brak statków

                       PORT POLICE
                       -----------
Polic TBA  Simon B              nawozy           1800 m-s     R    spodz. 31.01. g.12,oo
Polic TBA  Omskiy 134           sól potasowa     3000 s-m     R    spodz. 02.02. pm
Polic TBA  Omskiy 141           sól potasowa     3000 s-m     R    spodz. 04.02. am
Polic PSA  Szczecin             fosforyty       28400 s-m     PCS  spodz. 09-10.02.
Polic TBA  Hanoi                nawozy                m-s     R    pod załadunkiem

                       ALFA TERMINAL
                       -------------
Huta  SMS  Celina               węgiel           2500 s-pl    CH   spodz. 08.02.

                       CEMEX
                       -----
Cem   BSA  Shetland Cement      cement           1600 zb-s    R    spodz. 09.02.

                       FOSFAN S.A.
                       -----------
Fosf  WSA  Leeni                ług posulfit          s-w     R    pod wyładunkiem

                       ANDREAS
                       -------
Snop  BSA  Lavinia              mocznik          3100 s-m     R    spodz. 04.02.
Snop  AZA  Wilson Lahn          pszenica              el-s    AHS  pod załadunkiem

                       MARITIM SHIPYARD
                       ----------------
Mak   PSA  Maritime 3           postój        dł. 28m              wyjście do uzgodnienia

                       KIL
                       ---
                                                                   brak statków

                       SHIP SERVICE
                       ------------
Cal   SHS  Palica               postój        dł. 65m              wyjście do uzgodnienia

                       PORT RYBACKI "GRYF"
                       -------------------
Bułg  MAS  Silver Bergen        ryba mrożona          s-sm-ch CSL  pod wyładunkiem

                       BALTIC STEVEDORING COMPANY
                       --------------------------
Bułg  PŻB  Mazovia              remonty       dł.168m              wyjście 01.02.
Bułg  PSA  Olza                 remonty       dł.150m              wyjście 14.02.

                       BALTCHEM SZCZECIN
                       -----------------
                                                                   brak statków

                       ELEWATOR "WARTA"
                       ----------------
                                                                   brak statków

                       ELEWATOR "BASENOWA"
                       -------------------
                                                                   brak statków

                       ORLEN GAZ
                       ---------
                                                                   brak statków

                       MORSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" - SZCZECIN
                       ---------------------------------------------
Dok-3 BSA  Cyprus Cement        remonty       dł. 97m              wyjście 31.01.
Gdań  FBA  Fast Julia           remonty       dł. 80m              wyjście 04.02.
Kaszu MAS  Elbe Highway         remonty       dł.148m              wyjście 12.02.
Dok-5 PSA  Skawa                remonty       dł.150m              wyjście 14.02.
Gdań  STT  Vistigue             remonty       dł. 75m              wyjście do uzgodnienia
Gnieź SMS  EM Express           remonty       dł.110m              wyjście do uzgodnienia
Gdań  ŻP   Dolfijn II           remonty       dł. 55m              wyjście do uzgodnienia
Mazow DST  Ponton ABJV 2        postój        dł.100m              wyjście do uzgodnienia
Kaszu DST  Ponton ABJV 1        postój        dł.100m              wyjście do uzgodnienia
Gdań  NSA  Falkland             remonty       dł. 88m              wyjście do uzgodnienia
Dok-1 PFJ  Bodo Installer       remonty       dł. 65m              wyjście do uzgodnienia
Mazow DST  B-Kurt               remonty       dł. 50m              wyjście do uzgodnienia
Gdyń  NADJ Wilson Cadiz         remonty       dł.100m              wyjście do uzgodnienia

                       ELEKTROWNIA SZCZECIN
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       STOCZNIA REMONTOWA "MAKRUM - POMERANIA"
                       ---------------------------------------
Rem   STT  Vestborg             remonty       dł. 66m              wyjście do uzgodnienia
Rem   STT  Prowess              remonty       dł. 60m              wyjście do uzgodnienia

                       INNE MIEJSCA PRZEŁADUNKOWE, POSTOJOWE I REMONTOWE W SZCZECINIE
                       --------------------------------------------------------------
PRCiP OEA  Halicz               postój        dł. 61m              hol. 31.01. am na nab.Spółdz.
Grec  BOA  B-Bagge              postój        dł. 95m              hol. z Euroterm.- do ustalenia
Wulk  STT  Ambassador           remonty       dł. 33m              wyjście do uzgodnienia
Greck      PN-ZUŻ-1             postój        dł. 43m              wyjście do uzgodnienia
OdraS      Hol. Serwal          postój        dł. 25m              wyjście do uzgodnienia
Greck BOA  B-Bongo              postój        dł. 98m              wyjście do uzgodnienia
           Kadłub 162                                              
Greck MAG  Refuler Herik 66     postój        dł. 31m              wyjście do uzgodnienia
Greck BOA  B-Boxer              postój        dł. 84m              wyjście do uzgodnienia
OdraS SPA  Polarstar            remonty       dł. 46m              wyjście do uzgodnienia
Pasaż      Flamingo             postój        dł. 61m              wyjście do uzgodnienia
Fant  PSA  Kadłub NB 123        postój        dł.111m              wyjście do uzgodnienia
Kat   MAG  Herik 36             postój        dł. 39m              wyjście do uzgodnienia
Wulk  STT  B-Caesar             remonty       dł. 28m              wyjście do uzgodnienia
PRCiP BLA  SM-PRC-103           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
BChr  AM   Nawigator XXI        postój        dł. 60m              wyjście do uzgodnienia
PRCiP PRCi Pogłębiarka Trojan + postój                             wyjście do uzgodnienia
           hol. Oskar+ hol.Bodo                                    
Drzet      Abis Esbjerg ex      postój                             wyjście do uzgodnienia


                                         STAN WODY
                                         ----------

                                     Świnoujście  - 528
                                     I BT         - 512
                                     Trzebież     - 503
                                     Police       - ---
                                     Szczecin     - 506

U W A G A:

   U W A G A : FIRMY AGENCYJNE
   -----------------------------------------------------
   
   W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa powodującego Gorączkę Krwotoczną EBOLA należy podjąć odpowiednie kroki mające na celu wyeliminowa
   migracji osób w transporcie morskim i skupiają się na właściwym informowaniu i podejmowaniu właściwych decyzji związanych z podejrzeniem zak
   Jako, iż czynności związane z uprawianiem żeglugi w imieniu armatora świadczy agent morski (w określonych przypadkach makler morski), usługi
   analizy ryzyka oraz mają wpływ na dalsze postępowanie. Głównymi aktami prawnymi zawierającymi procedury ewidencji i sprawozdawczości dla sta
   -    Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego sporządzona w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. (Dz. U. 1969 r. nr 30 poz. 236 
   -    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz
   W związku z powyższym (niezależnie od tego skąd statek płynie) należy przynajmniej na 24 godziny przed przybyciem statku do portu lub najpóź
   przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży - niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przekazać dyrektorowi urzędu mors
   polskich (PHICS).
   W sytuacji uznania przez lekarza okrętowego ewentualnie kapitana statku zaistniałych objawów u podróżującego będących podstawą do podejrzeni
   Nie przekazanie niniejszej deklaracji w terminie może skutkować wstrzymaniem odprawy granicznej statku wraz z załogą oraz wstrzymaniem lub o
   Zasygnalizowane podejrzenia wystąpienia wśród podróżujących objawów chorobowych skutkować będzie podjęciem przez Straż Graniczną właściwych 
   oraz ograniczenie kontaktu innych osób z podróżującymi. Ponadto niezwłocznie zostaną zawiadomione poszczególne służby:
   -    pogotowie ratunkowego tel. 999, 112, celem podjęcia medycznych czynności ratunkowych,
   -    Państwowy Graniczny Inspektora Sanitarny w Szczecinie - Dyrektor Graniczny Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, tel. 91 462
   -    Dyżurny ochrony portu w Szczecinie, tel. 91 430 8335, email: portsolid@gmaii.com,
   -    Oddział Celny Nabrzeże Łasztownia, tel. 91 430 8915,91883 5341,91883 5344,
   -    Koordynator Ruchu Statków ZMPSiŚ S.A., tel. 91 430 8446, e-mail: dyspozytor@port.szczecin.pl,
   -    przedstawiciel armatora statku, na którym stwierdzono wystąpienie wśród podróżujących choroby zakaźnej.
   Dalsze postępowanie zależeć będzie od wyników przeprowadzonych badań medycznych oraz podjętych czynności przez Państwowego Granicznego Inspe
   w Szczecinie.
   Ponadto działając na przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych {Dz. U. 2013 r. po
   zakaźną lub zgonu z powodu takiej choroby członka załogi lub pasażera odbywającego podróż międzynarodową kapitan statku morskiego osobiście 
   jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu, dostępnymi środkami łączności, państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu właś
   
   KOMUNIKAT :
   --------------------
   
   W nawiązaniu do Komunikatu z dn. 05 września 2014r w sprawie zapobiegania wystąpienia ryzyka zakażenia wirusem Gorączki Krwotocznej Ebola in
   w/w  Komunikacie, powinny powiadomić służby działające na terenie Świnoujścia czyli: 
   
     -  Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu tel. 91 321 27 25, email: gsse.swinoujscie@pis.gov.pl 
   
     -  Ochronę portu Świnoujście tel. 91 322 61 03, kom. 666 029 508, email: ochronatps@gmail.com 
   
     -  Koordynację Ruchu Statków ZMPSiŚ S.A. tel. 91 430 84 46, email: dyspozytor@port.szczecin.pl 
   
   
   U W A G A:  FIRMY AGENCYJNE I SPÓŁKI PRZEŁADUNKOWE
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
   W oparciu o przyjęte zasady współpracy i odpowiedzialności na styku pilot-oficer służby dyżurnej Kapitanatu oraz potrzebę właściwego koordyn
   przekazywania informacji dotyczących cumowania określoną burtą, do dyspozytora z Działu Koordynacji Obrotu Portowego, najpóźniej w momencie 
   Powyższe wynika z konieczności wcześniejszego ustalenia rodzaju manewru, ilości oraz uciągu planowanych do użycia holowników.
   
   U W A G A:  FIRMY AGENCYJNE
   ---------------------------------------------------
   W związku z wprowadzeniem nowych procedur dotyczących zamawiania i rozliczania usługi asysty statków pożarniczych Strażak 24, Strażak 25, pr
   dyspozytor@port.szczecin.pl  lub fax: 91 4624634 ) zlecenia ww. usługi przed zawinięciem statku do portu.
   Zarządzanie ruchem statków pożarniczych Strażak 24 oraz Strażak 25 pozostaje  w gestii Działu Koordynacji Obrotu Portowego, do którego należ
   
   U W A G A:
   -------------------
   Informujemy uprzejmie wszystkich zainteresowanych, że aktualny wykaz bezpiecznych zanurzeń statków przy nabrzeżach w porcie Szczecin i Świno
   
   U W A G A:
   ------------------
   1). FIRMY AGENCYJNE I SPEDYCYJNE
   Przeładunek sztuk ciężkich, konstrukcji, slipowanie kadłubów oraz inne operacje przeładunkowe z użyciem DP uniemożliwiające lub utrudniające
   z Kapitanatem Portu oraz Działem Głównego Dyspozytora. 
   
   2). FIRMY AGENCYJNE
   1. Biorąc pod uwagę działający w porcie system kontroli ruchu statków / VTS /, przypominamy uprzejmie firmom agencyjnym o konieczności codzi
   przeładowcom o konieczności umieszczania w opracowywanych dobowych planach przeładunkowych wszystkich statków spodziewanych i będących w obs
   Nie spełnienie powyższych wymogów spowoduje postój statków na redzie, do czasu uzupełnienia niezbędnych danych.
   2. Zgłaszanie statków spodziewanych w dni wolne od pracy należy przesłać w dzień roboczy, poprzedzający dni wolne i święta.
   3. Dotyczy ruchu statków o przekroczonych parametrach / przepisy portowe /, długość, szerokość.
   Pragniemy przypomnieć, że prośbę o otrzymanie zgody na wejście do portu i dobicie do danego nabrzeża statku o przekroczonych parametrach, pr
   Po akceptacji statku do obsługi przez przeładowcę, Główny Dyspozytor Portu prześle do Kapitana Portu swoją opinię na podstawie której, Kapit
   ponosi agent statku lub przeładowca.
   
   U W A G A:
   ------------------
   FIRMY AGENCYJNE
   Dot:  przeprowadzanie remontów na statkach cumujących przy nabrzeżach będących w gestii ZMPSiŚ S.A.
   Mając na uwadze bezpieczne wykonywanie prac remontowych na statkach oraz ujednolicenie procedur otrzymywania zezwoleń na przeprowadzanie rem
   1. Kierując wniosek do Kapitana Portu w Szczecinie  o wydanie zezwolenia na prace remontowe na statkach należy go równocześnie przesłać faks
   2. W wystąpieniu należy podać:
   a) nazwę statku
   b) nazwę  nabrzeża
   c) zakres prac remontowych
   d) termin rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych
   e) nazwę firmy prowadzącej remont
   3. Portowa Służba Ratownicza po zasięgnięciu opinii od przeładowcy  przeprowadzi rekonesans co do:
   a) zakresu prac remontowych
   b) względów bezpieczeństwa
   4. Portowa Służba Ratownicza na podstawie przeprowadzonego rekonesansu przekaże do Kpt. Portu w Szczecinie opinię co do planowanych prac rem
   remontowych dozoru przez Portową Służbę Ratowniczą,  koszty tego dozoru zgodnie z taryfą ponosić będzie firma agencyjna występująca o zezwol
   Pozytywna opinia - ekspertyza Portowej Służby Ratowniczej będzie jednocześnie zgodą ZMPSiŚ S.A. na prowadzenie prac remontowych na statkach 
   Informujemy uprzejmie, że za wydanie ekspertyzy określającej warunki prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych na statkach oraz  za dowóz ek
   Taryfą opłat za usługi ". 
   
   U W A G A: do zainteresowanych
   ---------------------------------------------------
   Informacje i ostrzeżenia o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i innych zagrożeń dostępne są w Wojewódzkim Cent
   tel. kom. 0696031168
   
   
   


                                                                 GŁÓWNY DYSPOZYTOR PORTU
 

Powrót do strony głównej