ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.


                                           P R O T O K Ó Ł
                                           ---------------
                              konferencji dyspozytorskiej z dnia 18-04-2014

   Uczestnicy:
   ------
   AASA           - ---                              ACA/ACS        - ---                      
   AGT            - ---                              AHA            - ---                      
   APA            - ---                              ASA            - ---                      
   AZA/AZS        - e-mail                           BCA            - ---                      
   BCPSz          - e-mail                           BKA            - ---                      
   BLA            - ---                              BLTA           - ---                      
   BOA            - ---                              BPA            - ---                      
   BRA            - ---                              BSA            - e-mail                   
   BTA            - ---                              BTS            - ---                      
   CLA            - ---                              CSA            - ---                      
   CST            - ---                              DBPSz          - e-mail                   
   DNA            - ---                              DST            - ---                      
   EFSA           - e-mail                           EIPA           - ---                      
   ESTA           - ---                              FBA            - e-mail                   
   FNA            - ---                              FSA            - ---                      
   FSCA           - ---                              FT             - e-mail                   
   Elew.Ewa       - e-mail                           GAC            - ---                      
   GLTA           - ---                              GRP            - ---                      
   HLA            - ---                              INBA           - ---                      
   ISS            - ---                              ITA            - ---                      
   KSS            - ---                              KTA            - ---                      
   LSHA           - ---                              MAG            - e-mail                   
   MAS            - e-mail                           MCR            - ---                      
   MEMA           - ---                              MJSA           - ---                      
   MLA            - ---                              MMA            - ---                      
   MPA            - ---                              NPT            - e-mail                   
   NSA            - ---                              OEA            - fax                      
   PFJ            - e-mail                           PHA            - ---                      
   PHŚ            - e-mail                           PJMA           - ---                      
   PKP            - ---                              PLCC           - e-mail                   
   PLA            - e-mail                           PLF            - ---                      
   PLFS           - ---                              PLM            - ---                      
   PLR            - ---                              PMS            - ---                      
   PNPA           - ---                              POA            - ---                      
   PSA            - e-mail                           PŻA            - ---                      
   RHA            - e-mail                           RSA            - e-mail                   
   RTCA           - e-mail                           SCC            - ---                      
   SECA           - ---                              SGM            - ---                      
   SHS            - ---                              SLA            - ---                      
   SMS            - e-mail                           SPA            - e-mail                   
   SPCA           - ---                              SSP            - e-mail                   
   STPA           - ---                              STT            - ---                      
   SVS            - ---                              TBA            - e-mail                   
   TFA            - ---                              TRB            - ---                      
   TPA            - ---                              TRT            - ---                      
   TSA            - e-mail                           TSFA           - ---                      
   UBA            - e-mail                           USA            - ---                      
   VBA            - ---                              VGA            - ---                      
   VGNA           - ---                              WGA            - ---                      
   WMA            - ---                              WOL            - ---                      
   WSA            - e-mail                           HK             - J. Duszyński             
   Gł.Dysp.Portu  - K. Laskowski             


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   19-04-2014  ( Sobota )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Fiń   PLCC E.R. Tallinn         kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 19.04.g.07,oo
                                                                   -         1         1         

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Słow  PFJ  Nordland             celuloza         6170 s-m     R    1         2         2         
Czesk VGA  SCL Andisa           konstrukcje       248 pl-s    TBS  spodz. 19.04.g.10,oo
           rozładunki           kontenery      29 wag wag-pl  CH                       zm.I      

                       FAST TERMINALS
                       --------------
           rozładunki           larseny        26 wag wag-pl  RTC                      zm.II     

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
                                                                   przerwa w pracy

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
Spół  OEA  Halicz               olej napędowy         s-b     OES  pod wyładunkiem

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl        rozładunki           koks           10 sam sam-pl  BCS  w c d
Huk        hałdowanie           koks              200 sam-pl  CH   w c d

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Byt        rozładunki           koks            1 sam sam-pl  BCS  w c d
Chorz      rozładunki           nawozy         10 wag w-p-sam GRYF 1         x         x         
Wałb       rozładunki           koks            2 sam sam-pl  BCS  w c d

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Kat   ISS  Daria                koks             5500 w-p-sam BCS  3         3         3         

                       P.H. ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------
Górn  BSA  Arklow Spray         zboże             200 b-s     ELEW 1         -         -         


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   20-04-2014  ( Niedziela )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Fiń   PLCC E.R. Tallinn         kontenery           ? s-p-s   R    1         -         -         

TERMINAL DROBNICA
-----------------
                                                                   brak zleceń

                       FAST TERMINALS
                       --------------
                                                                   brak zleceń

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
                                                                   przerwa świąteczna

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
Spół  OEA  Halicz               postój        dł. 61m              wyjście do uzgodnienia

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl        rozładunki           koks           10 sam sam-pl  BCS  w c d
Huk        hałdowanie           koks              200 sam-pl  CH   w c d

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Byt        rozładunki           koks            1 sam sam-pl  BCS  w c d
Wałb       rozładunki           koks            2 sam sam-pl  BCS  w c d

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
                                                                   brak zleceń

                       P.H. ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------
                                                                   brak zleceń


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   21-04-2014  ( Poniedziałek )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Fiń   PLCC Aldebaran J          kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 21.04.g.17,oo

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Czesk VGA  SCL Andisa           konstrukcje       248 pl-s    TBS  -         1         1         
Słow  TSA  Wave                 blacha ark.       895 s-p-m   TSS  spodz. 21.04.am

                       FAST TERMINALS
                       --------------
Belg  WSA  Dependent            płyty            3800 m-s     Sp.  spodz. 21.04.pm

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
                                                                   przerwa świąteczna

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
Spół  OEA  Halicz               postój        dł. 61m              wyjście do uzgodniena

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl        rozładunki           koks           10 sam sam-pl  BCS  w c d
Huk        hałdowanie           koks              200 sam-pl  CH   w c d

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Byt        rozładunki           koks            1 sam sam-pl  BCS  w c d
Wałb       rozładunki           koks            2 sam sam-pl  BCS  w c d

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
                                                                   brak zleceń

                       P.H. ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------
Górn  RTCA Abis Breskens        drobnica         2600 s-pl    RTC  spodz. 21.04. g.06,oo
                                                                   -         1         1         


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   22-04-2014  ( Wtorek )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Fiń   PLCC Aldebaran J          kontenery           ? s-p-s   R    1         1         -         
Fiń   TSA  Gerda                kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 24.04.
Fiń   PLCC E.R. Tallinn         kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 25.04.
Fiń   PLA  Skirner              kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 26.04.
Cz/Fi      rozładunki           kontenery       4 sam sam-pl  CH                       zm.II-III 
Cz/Fi      rozładunki           kontenery      35 wag w-pl    CH                       zm.I      
Fiń        załadunki            kontenery       7 sam pl-sam  CH                       zm.II-III 

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Słow  TSA  Wave                 blacha ark.       895 s-p-m   TSS  1         -         -         
Węg   PLA  Zillertal            aluminium        3500 s-p-m   R    spodz. 25.04.
Słow  TSA  Unimar               celuloza         1056 s-m     TSS  spodz. 26.04.pm
Słow  TSA  Emslake              blacha ark.      1455 s-p-m   TSS  spodz. 27.04.
Słow  ?    Ivan Bobrov          słupy               ? p-sm-s  CH   spodz. 27-29.04.
Słow  MAS  EEMS Transporter     celuloza         2750 s-m     CH   spodz. 30,04.
Rum        rozładunki           saletrosan     28 wag wag-sm  FB   -         1         1         
Polsk      rozładunki           słupy           2 sam sam-pl  CH                       zm.II-III 
WOC        załadunki            bloki granit.  52 sam pl-sam  R    16-MGM, 10-CH, 12-PFJ, 10-KS
                                                                   2-STS,2-AMIL zm.II-III
Węg        załadunki            alum. kręgi+   10 sam m-sam   PLA                      zm.II-III 
                                wiązki                             
Węg        załadunki            alum. kręgi +   7 sam m-sam   BCSS                     zm.II-III 
                                wiązki                             
Czesk      załadunki            celuloza        2 sam m-sam   NTA                      zm.II-III 
WOC/       załadunki            ziarno kakaow  2 pal. m-sam   AMIL                     zm.II-III 
Węg                                                                
Słow       załadunki            drobnica       40 sam m-sam   CH                       zm.II-III 
                                /celuloza/                                             zm.II-III 
Słow       załadunki            drobnica        7 sam m-sam   PLF                      zm.II     
                                /celuloza/                         
Słow       załadunki            blacha pł.     15 sam p-m-sm  OSS                      zm.II     
Słow       załadunki            blacha pł.     15 sam p-m-sm  OSS                      zm.III    

   

                       FAST TERMINALS
                       --------------
Belg  WSA  Dependent            płyty            3800 m-s     Sp.  2         2         2         
Ang   FBA  Fast Wil             wyr. hutnicze    1812 pl-s    FB   spodz. 22.04.pm
Hol   PSA  Elise                wyr. hutnicze     747 s-m     FB   spodz. 23.04.pm
Ang   FBA  Fast Jef             drobnica         2900 pl/m-s  FB   spodz. 23.04.g.22,oo
           rozładunki           wyr. hutnicze   5 wag w-m/pl  FB                       zm.II,III 
           rozładunki           papier          4 sam sam-m   RTC                      zm.II,III 
           rozładunki           papier         20 wag wag-m   RTC                      zm.II,III 
           rozładunki           wyr. hutnicze   1 wag wag-pl  RTC                      zm.II,III 
           rozładunki           wyr. hutnicze   3 sam sam-pl  RTC                      zm.II,III 
           załadunki            wyr. hutnicze   1 sam m-sam   FB                       zm.II,III 

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
Zb/Sł      samochody            zboża różne           el-sam  R    w/g zleceń i przybycia
Zb/Sł      samochody            zboża różne           sam-el  R    w/g zleceń i przybycia

U W A G A:

   W dniach  22 - 25.04.2014 r. Elewator "EWA" pracuje na 2 zmiany.
   
   Przerwa w pracy Elewatora od dnia 18.04.14 r. godz. 22,oo - do dnia 22.04.14 r. godz. 06,oo.

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
Spół  OEA  Halicz               postój        dł. 61m              wyjście do uzgodnienia

                       ZUŻ
                       ---
                                                                   brak statków

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl        rozładunki           węgiel         35 wag w-pl    TMR  pl. 24.04.
Gśl        załadunki            fosforyty      27 wag pl-wag  Sp.  x         1/1400    x         
Gśl        rozładunki           koks           10 sam sam-pl  BCS  w c d
Gśl   BLA  B-Iholm II           granulat drze    6500 b-pl    AHS  spodz. 23.04. wcd
Gśl   TBA  Sormovskiy 53        sól potasowa     3000 s-wag   Sp.  spodz. 21.04. am
                                                                   x         x         2/1500    
Huk        hałdowanie           koks              200 sam-pl  CH   w c d
Huk        rozładunki           masa elektr.    1 sam sam-pl  CH                       zm.II,III 
Huk   SMS  Stavfjord            koks             1000 pl-s    CH   po zał. na nab. Wałbrzyskim
Huk   SMS  Stavfjord            masa elektrod     200 pl-s    CH   po zał. koksu
Not        załadunki            nawozy         20 sam pl-sam  GRYF                     zm.II,III 
Not   AZA  Egon W               nawozy           3000 s-sam   GRYF spodz. 20.04. g.20,oo
                                                                   x         1         1         
Parn       załadunki            żelazospieki   10 sam pl-sam  CH                       zm.II,III 
Parn       załadunki            nawozy         20 sam pl-sam  GRYF                     zm.II,III 
Parn  MAS  Covadonga            olej transfor   132 t s-w     CH   spodz. 22.04.g.22,oo
Parn  MAS  Covadonga            smoła            6250 w-zb-s  CH   po wyładunku
Parn  GAC  Lady Mary            żelazospieki      600 s-pl    CH   x         1         x         
Parn  WSA  Mergus               asfalt           3800 s-zb    NYNA spodz. 23.04.
Parn  WSA  Fast Jef             nawozy           3050 s-sam   GRYF spodz. 20.04. g.06,oo
                                                                   x         1         1         
Parn  WSA  Fast Sam             nawozy           3100 s-sam   GRYF spodz. 24.04.
Parn       podgrzewanie         smoła           8 wag         CH                       zm.II,III 
Parn       rozładunki           smoła           5 sam sam-zb  CH                       zm.II,III 
Sosn       załadunki            nawozy         10 sam pl-sam  GRYF                     zm.II,III 

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Byt        rozładunki           koks            1 sam sam-pl  BCS  w c d
Byt   SSP  Angelina             kam.wapienny     2600 s-pl-sm PNP  spodz. 22.04.
Byt   RHA  CEL Prudence         ilmenit          6000 s-pl-w  RTC  spodz. 20.04.g.18,oo
                                                                   x         2/2000    2/2000    
Byt   TBA  Omskiy 135           sól potasowa     3000 s-w     Sp.  spodz. 23.04. am
Gliw       rozładunki           nawozy         45 wag w-sam   GRYF x         x         1         
Gliw  RTCA Forest               gips             4000 pl-s    RTC  spodz. 24.04. pm
Gliw       rozładunki           szkliwo sodow  22 wag w-pl    POS  x         1         1         
Gliw  BLA  Flinterbay           drobnica         3000 s-pl    BCS  spodz. 30.04.
Gliw  PLF  Elise                szkliwo sodow    2800 pl-s    POS  spodz. 22.04. pm
Gliw  O/T  Barka                nawozy            700 pl-b    GRYF spodz. 23.04.
Gliw  PFJ  Wilson Gaeta         kruszywo         3500 s-sam   YP   spodz. 22.04. am
                                                                   x         x         1         
Gliw       rozładunki           gips           10 sam sam-pl  RTC                      zm.II,III 
Gliw       rozładunki           nawozy         30 wag wag-pl  CSL  pl. 24.04.
Gliw  O/T  Barki x 3            nawozy           1320 pl-b    CSL  pl. 23.04.
Wałb       załadunki            siarczan sodu   7 sam m-sam   BCS                      zm.II,III 
Wałb       rozładunki           koks            2 sam sam-pl  BCS  w c d
Wałb  SSP  Casablanca           koks ponaftow    1700 s-w     SSP  spodz. 18.04. g.24,oo
                                                                   x         x         2/1700    
Wałb  INBA Oestanhav            węgiel           5500 pl-s    INB  spodz. 27.04.
Wałb  SMS  Stavfjord            koks             2000 pl-s    BCS  spodz. 22.04. pm
Wałb  MAS  Viscaria             smoła            1600 w-zb-s  CH   spodz. 28.04. wcd

   U W A G A:
   -----------------
   Informujemy uprzejmie firmy agencyjne, że statki planowane do obsługi przy nabrzeżu Pirs ( Z i W )
   zgłaszające do odbioru odpady typu - szlam, wody zęzowe i inne będą mogły zdawać w/w tylko od strony wody na jednostki pływające. 
   Utrudnienia spowodowane są brakiem możliwości dojazdu do statku od strony lądu.
   

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Chorz      rozładunki           wyr. hutnicze 104 wag w-pl    RTC  x         1         1         
Chorz PLA  Zamoskvorechye       celuloza         4122 s-m     PLA  spodz. 21.04. am
                                                                   x         1         1         
Chorz SMS  Onego Ponza          wyr. hutnicze    6700 pl-s    RTC  spodz. 21.04. wcd - czeka
                                                                   na redzie , akcept. od 24.04.
Kat   MAS  Chryssa K            konc. miedzi    17200 s-pl-w  CH   x         3/1600    3         
Kat   ISS  Daria                koks              800 w-pl-s  BCS  2         x         x         
Kat   WSA  Amorgos              konc. miedzi     5695 s-pl    CH   spodz. 23.04.
Kat        tarowanie            konc. miedzi   30 wag         CH   pl. 23.04.
Kat        ważenie              konc. miedzi   30 wag         CH                       zm.III    
Reg        załadunki            celuloza       25 sam m-sam   PLA                      zm.II,III 
Reg        załadunki            śruta rzepak.   4 sam m-sam   R                        zm.II,III 
Reg   PLA  Birgit G             celuloza         3400 s-m     PLA  spodz. 21.04. g.17,oo
                                                                   1         2         x         
Reg        załadunki            celuloza       35 wag m-wag   PLA  pl. 24.04.
Reg   PLA  Heinrich G           celuloza         3400 s-m     PLA  spodz. 20.04.g.08,oo - postój
                                                                   nab. Chorzowskie
                                                                   x         x         2         
Reg        załadunki            siarczan sodu   1 sam m-sam   BCS                      zm.II,III 
Reg        rozładunki           wyr. hutnicze  26 wag w-pl    RTC                      zm.II,III 

RELACJA BEZPOŚREDNIA
--------------------
                                                                   brak statków

                       P.H. ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------
Chem  PFJ  Arundo               kruszywo         2700 s-sam   YP   spodz. 21.04. g.20,oo
                                                                   1         1         -         
Górn  BKA  Billion Trader       węgiel          70759 s-pl    RTC  spodz. 21.04. g.18,oo
                                                                   2         2         2         
Port  BSA  PS Star              śruta sojowa     2750 s-mag   AKP  spodz. 22.04. wcd
                                                                   -         1         -         
Port  BSA  PS Star              śruta rzepak.    2750 mag-s   AKP  -         -         1         
Hutn  SPA  Atalanta             węgiel          69301 s-pl    Sp.  spodz. 21.04. g.08,oo
Port  BSA  Andrina F            śruta rzepak.    1500 mag-s   AKP  spodz. 23/24.04.

                       TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------------------
Prom  UNL  Jan Śniadecki        codziennie                         wejście - godz. 00,15
           do Ystad                                                wyjście - godz. 04,00
                                                                   18, 20.04.14 r.- postój w TPŚ
                                                                   02.05.14 r. - wyj. anulowane
Prom  UNL  Polonia do Ystad     codziennie                         wejście - godz. 06,45
                                                                   wyjście - godz. 13,00
Prom  UNL  Kopernik do Ystad    codziennie                         wejście - godz. 17,00
                                                                   wyjście - godz. 19,30
                                                                   18, 19, 20, 21.04 r. - postój
                                                                   w PHŚ
Prom  UNL  Gryf do              codziennie                         wejście - godz. 04,00
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 09,00
                                                                   19,20,21.04.14 r.-postój w TPŚ
Prom  UNL  Galileusz do         codziennie                         wejście - godz. 22,45
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 01,30
                                                                   18,19,20, 21.04.14 r. - postój
                                                                   w PHŚ
Prom  UNL  Skania do Ystad      codziennie                         wejście - godz. 20,00
                                                                   wyjście - godz. 23,00
Prom  UNL  Wolin do Trelleborga codziennie                         wejście - godz. 10,30
                                                                   wyjście - godz. 16,00 -
                                                                   18,19,20,21.04.14 r. - postój
                                                                   przy nab. Wł.IV
                                                                   02.05.14 r. - wyj. anulowane
Prom  PŻB  Baltivia do Ystad    codziennie                         wejście - godz. 05,30
                                                                   wyjście - godz. 12,00 -
                                                                   18,19,20,21.04.14 r.-
                                                                   postój w TPŚ
                                                                   02.05.14 r. - wyj. anulowane
Prom  PŻB  Wawel do Ystad       codziennie                         wejście - godz. 20,15
                                                                   wyjście - godz. 22,30
                                                                   19.04.14 r. - postój w TPŚ
Prom  TTL  Nils Dacke do        codziennie                         wejście - godz. 06,30
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 14,30
                                                                   w niedzielę - postój w PHŚ
                                                                   w poniedz.- wyj. godz. 00,30
                                                                   i postój w Trelleborgu

U W A G A:

   DODATEK DO PROTOKOŁU KONFERENCYJNEGO na dni: od 19.04. do 22.04.2014 r.
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       PKN ORLEN S.A. ŚWINOUJŚCIE
                       --------------------------
PKN   PLF  Selandia Swan        olej opałowy    15000 s-zb    CH   reda - wej. 19.04.

                       BALTCHEM ŚWINOUJŚCIE
                       --------------------
Porta OEA  Halicz               olej napędowy         zb-s    OES  pod załadunkiem

                       EUROTERMINAL
                       ------------
Rozła EFSA Hanseatic Scout      celuloza         3500 s-m     EFSS spodz. 19.04.g.04,oo
Rozł  PFJ  Nordvag              drobnica       50/450 s-m-s   R    spodz. 25.04.
Rozła EFSA Harengus             ryby mroż         500 s-chł   EFSS spodz. 19.04.g.16,oo
Zaop  PSA  ABJV 1               postój        dł.130m              wyjście do uzgodnienia
Rem        Ponton DP-12         postój        dł. 36m              wyjście do uzgodnienia
Zaop  PSA  Ponton Annegret      postój        dł. 40m              wyjście do uzgodnienia
Rem   MCR  DP Lodbrok           postój        dł. 41m              wyjście do uzgodnienia

                       MORSKA STOCZNIA REMONTOWA ''GRYFIA'' - SWINOUJSCIE
                       ----------------------------------------------------
MSR   NPT  Peak Oslo            remonty       dł. 88m              spodz. 18.04.g.19,oo
MSR   PMS  Angermanland         remonty       dł.105m              wyjście do uzgodnienia
MSR   PMS  Bremen Hunter        remonty       dł. 66m              wyjście do uzgodnienia
MSR   PMS  EEMS Chrystal        remonty       dł. 88m              wyjście do uzgodnienia
MSR   AHA  Lisa D               remonty       dł. 74m              wyjście do uzgodnienia
MSR   MCR  Carrier 2            postój        dł. 82m              wyjście do uzgodnienia

                       BASEN PÓŁNOCNY
                       --------------
                                                                   brak statków

                       INNE MIEJSCA PRZEŁADUNKOWE, POSTOJOWE I REMONTOWE W ŚWINOUJŚCIU
                       ---------------------------------------------------------------
Wł.IV BSA  Andrina F            postój        dł. 81m              spodz. 20.04. pm
Chem  UNL  Galileusz            postój        dł.150m              hol. 18.04. pm z Bazy Prom.
Port  UNL  Kopernik             postój        dł.160m              hol. 18.04. pm z Bazy Prom.
Górn  TTL  Nils Dacke           postój        dł.180m              hol. 19.04. z Bazy Prom.
N-13  PSA  Norse                postój        dł. 23m              wyjście wrzesień 2014 r.
Gazo  PSA  Merlin               postój        dł. 23m              po remontach w Szczecinie
KPias PRCi Homar                pogłębiarka   dł. 30m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Kraken               pogłębiarka   dł. 33m              wyjście do uzgodnienia
N-91  PRCi SM-PRC-105           postój        dł. 58m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi SM PRC-101           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Raja                 refuler       dł. 38m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Małż                 pogłębiarka   dł. 33m              wyjście do uzgodnienia
Wł.IV HLA  Chateaubriand        postój        dł. 34m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi SM-PRC-110           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
Gazop DST  Pont. HH 47          postój        dł. 30m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi SM-PRC-106           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
N-13  AZA  Hegemann 1           postój        dł. 75m              wyjście do uzgodnienia

                       PORT NOWE WARPNO
                       ----------------
                                                                   statki żeglugi pasażerskiej

                       PORT TRZEBIEŻ
                       -------------
                                                                   brak statków

                       PORT STEPNICA
                       -------------
                                                                   brak statków

                       PORT POLICE
                       -----------
Polic SMS  Wilson Cardiff       węgiel           3850 s-sam   CH   spodz. 21.04.
Polic TBA  Lady Anthula H       fosforyty             s-m     R    pod wyładunkiem
Polic PLA  AS Elenia            nawozy                m-s     PCS  pod załadunkiem
Polic PSA  Partner 1            postój        dł. 74m              wyjście do uzgodnienia

                       ALFA TERMINAL
                       -------------
Huta  SMS  RMS Rahm             żelazomangan     2000 s-w     RTC  spodz. 19.04.g.03,oo
Huta  UBA  Gulfstraum           metanol          8000 s-zb    R    spodz. 19.04. g.20,oo
Huta  AZA  Omskiy 132           nawozy           3000 s-m     ACS  spodz. 20.04.
Huta  BSA  EEMS Delta           magnezyt         1500 s-w     Sp.  spodz. 24.04.

                       CEMEX
                       -----
                                                                   brak statków

                       FOSFAN S.A.
                       -----------
                                                                   brak statków

                       ANDREAS
                       -------
Snop  AZA  Ilka                 śruta rzepak.    1500 el-s    AZS  spodz. 21.04. pm
Snop  AZA  Birgit G             pszenica         3000 el-s    R    po wyład. w PHŚ
Snop  BSA  Laxfoss              kukurydza             el-s    R    pod załadunkiem

                       MARITIM SHIPYARD
                       ----------------
Mak   PSA  Maritime 3           postój        dł. 28m              wyjście do uzgodnienia

                       KIL
                       ---
Oko   ŻP   Dolfijn II           remonty       dł. 55m              wyjście do uzgodnienia

                       SHIP SERVICE
                       ------------
Cal   SHS  Palica               postój        dł. 65m              wyjście do uzgodnienia

                       NABRZEŻE BUŁGARSKIE
                       -------------------
Bułg  TBA  Omskiy 140           nawozy           2900 s-pl    R    spodz. 20.04. am
Bułg  STT  Karla C              remonty       dł.106m              wyjście do uzgodnienia

                       BALTCHEM SZCZECIN
                       -----------------
                                                                   brak statków

                       ELEWATOR "WARTA"
                       ----------------
Pozn  AZA  Maike                żyto             2000 el-s    AZS  spodz. 20.04. am
                                                                   brak statków

                       ELEWATOR "BASENOWA"
                       -------------------
                                                                   brak statków

                       ORLEN GAZ
                       ---------
                                                                   brak statków

                       MORSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" - SZCZECIN
                       ---------------------------------------------
WGO   MAG  City of Rome         remonty       dł.100m              spodz. 19.04. g.15,oo
Kaszu SMS  Trans Carier         remonty       dł.144m              wyjście 04.05.
Dok-1 EFSA Skog                 remonty       dł.102m              wyjście do uzgodnienia
Dok-2 RTCA Dan Viking           remonty       dł. 79m              wyjście do uzgodnienia
Gnieź SMS  EM Express           remonty       dł.110m              wyjście do uzgodnienia
Gdyń       Maersk Venice        postój        dł.176m              wyjście do uzgodnienia
Dok-3 STT  Labrador Storn       remonty       dł. 66m              wyjście do uzgodnienia

                       ELEKTROWNIA SZCZECIN
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       STOCZNIA REMONTOWA "MAKRUM - POMERANIA"
                       ---------------------------------------
Rem   STT  Sea Spray            remonty       dł. 43m              wyjście do uzgodnienia
Rem   STT  Hrafn Sveinbjarnason remonty       dł. 48m              wyjście do uzgodnienia
Rem   STT  Inuksuk 1            remonty       dł. 60m              wyjście do uzgodnienia

                       INNE MIEJSCA PRZEŁADUNKOWE, POSTOJOWE I REMONTOWE W SZCZECINIE
                       --------------------------------------------------------------
Drzet BRA  Fehn Calais          remonty       dł. 82m              spodz. 18.04.g.16,oo
Warsz STT  Hol. Fenja + UR 8 +  konstrukcje           p-s     R    spodz. 19.04. g.11,oo
           Fairplay V                                              
OdraN RSA  Pilsum               remonty       dł. 82m              spodz. 19.04. g.02,3o
OdraS      Hol. Serwal          postój        dł. 25m              wyjście do uzgodnienia
Fant  PSA  NP 440               postój        dł. 80m              wyjście do uzgodnienia
Greck BOA  B-Bongo              postój        dł. 98m              wyjście do uzgodnienia
Greck AZA  Herik 36             refuler       dł. 31m              wyjście do uzgodnienia
Greck AZA  Refuler Herik 66     postój        dł. 31m              wyjście do uzgodnienia
Rum   NPT  Zbiornikowiec NB 205 postój        dł.110m              wyjście do uzgodnienia
Warsz      PN ZUŻ-1             postój        dł. 43m              wyjście do uzgodnienia
Radom      Flamingo             postój        dł. 36m              wyjście do uzgodnienia
Greck BOA  B-Boxer              postój        dł. 84m              wyjście do uzgodnienia
OdraS SPA  Polarstar            remonty       dł. 46m              wyjście do uzgodnienia
Wulk  KSS  Winona               postój        dł.137m              wyjście do uzgodnienia
B.Chr AM   Nawigator XXI        postój        dł. 60m              wyjście do uzgodnienia


                                         STAN WODY
                                         ----------

                                     Świnoujście  - 506
                                     I BT         - 497
                                     Trzebież     - 497
                                     Police       - ---
                                     Szczecin     - 500

U W A G A:

    U W A G A - PRZEWOŹNICY KOLEJOWI
   --------------------------------------------------------------
   Informujemy, że na Bocznicy Kolejowej "Ostrów Grabowski" na torach 1209 i 1211 w północnej części na długości do 50 metrów od dnia 05.04.201
   Przed przeszkodą ustawiono znaki kolejowe D 1 oraz rozłożone zostały płozy hamulcowe. Prosimy operatorów kolejowych o zachowanie szczególnej
   
   
   U W A G A:
   ------------------
   Kapitanat Portu Szczecin informuje, że w związku z budową Portu Jachtowego od dnia 05.12.2013 r. do dnia 30.09.2014 r. zamyka się dla żeglug
   Ww. akwen oznakowany jest od północy i południa pojedyńczymi świetlnymi żółtymi pławami ( pławami specjalnymi ).
   Zakaz żeglugi nie dotyczy jednostek zatrudnionych na budowie.
   Wejście na akwen leżący na północ od pławy ograniczającej akwen od strony północnej możliwe jest tylko po uzyskaniu specjalnej zgody służby 
   
   Jednostkom śródlądowym płynącym tranzytem zaleca się drogę wodną na Regalicy lub Odrą Zachodnią. 
   
   U W A G A:  FIRMY AGENCYJNE I SPÓŁKI PRZEŁADUNKOWE
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
   W oparciu o przyjęte zasady współpracy i odpowiedzialności na styku pilot-oficer służby dyżurnej Kapitanatu oraz potrzebę właściwego koordyn
   przekazywania informacji dotyczących cumowania określoną burtą, do dyspozytora z Działu Koordynacji Obrotu Portowego, najpóźniej w momencie 
   Powyższe wynika z konieczności wcześniejszego ustalenia rodzaju manewru, ilości oraz uciągu planowanych do użycia holowników.
   
   U W A G A:  FIRMY AGENCYJNE
   ---------------------------------------------------
   W związku z wprowadzeniem nowych procedur dotyczących zamawiania i rozliczania usługi asysty statków pożarniczych Strażak 24, Strażak 25, pr
   dyspozytor@port.szczecin.pl  lub fax: 91 4624634 ) zlecenia ww. usługi przed zawinięciem statku do portu.
   Zarządzanie ruchem statków pożarniczych Strażak 24 oraz Strażak 25 pozostaje  w gestii Działu Koordynacji Obrotu Portowego, do którego należ
   
   U W A G A:
   -------------------
   Informujemy uprzejmie wszystkich zainteresowanych, że aktualny wykaz bezpiecznych zanurzeń statków przy nabrzeżach w porcie Szczecin i Świno
   
   U W A G A:
   ------------------
   1). FIRMY AGENCYJNE I SPEDYCYJNE
   Przeładunek sztuk ciężkich, konstrukcji, slipowanie kadłubów oraz inne operacje przeładunkowe z użyciem DP uniemożliwiające lub utrudniające
   Głównego Dyspozytora. 
   
   2). FIRMY AGENCYJNE
   1. Biorąc pod uwagę działający w porcie system kontroli ruchu statków / VTS /, przypominamy uprzejmie firmom agencyjnym o konieczności codzi
   konieczności umieszczania w opracowywanych dobowych planach przeładunkowych wszystkich statków spodziewanych i będących w obsłudze w planowa
   Nie spełnienie powyższych wymogów spowoduje postój statków na redzie, do czasu uzupełnienia niezbędnych danych.
   2. Zgłaszanie statków spodziewanych w dni wolne od pracy należy przesłać w dzień roboczy, poprzedzający dni wolne i święta.
   3. Dotyczy ruchu statków o przekroczonych parametrach / przepisy portowe /, długość, szerokość.
   Pragniemy przypomnieć, że prośbę o otrzymanie zgody na wejście do portu i dobicie do danego nabrzeża statku o przekroczonych parametrach, pr
   akceptacji statku do obsługi przez przeładowcę, Główny Dyspozytor Portu prześle do Kapitana Portu swoją opinię na podstawie której, Kapitan 
   agent statku lub przeładowca.
   
   U W A G A:
   ------------------
   FIRMY AGENCYJNE
   Dot:  przeprowadzanie remontów na statkach cumujących przy nabrzeżach będących w gestii ZMPSiŚ S.A.
   Mając na uwadze bezpieczne wykonywanie prac remontowych na statkach oraz ujednolicenie procedur otrzymywania zezwoleń na przeprowadzanie rem
   1. Kierując wniosek do Kapitana Portu w Szczecinie  o wydanie zezwolenia na prace remontowe na statkach należy go równocześnie przesłać faks
   2. W wystąpieniu należy podać:
   a) nazwę statku
   b) nazwę  nabrzeża
   c) zakres prac remontowych
   d) termin rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych
   e) nazwę firmy prowadzącej remont
   3. Portowa Służba Ratownicza po zasięgnięciu opinii od przeładowcy  przeprowadzi rekonesans co do:
   a) zakresu prac remontowych
   b) względów bezpieczeństwa
   4. Portowa Służba Ratownicza na podstawie przeprowadzonego rekonesansu przekaże do Kpt. Portu w Szczecinie opinię co do planowanych prac rem
   remontowych dozoru przez Portową Służbę Ratowniczą,  koszty tego dozoru zgodnie z taryfą ponosić będzie firma agencyjna występująca o zezwol
   Pozytywna opinia - ekspertyza Portowej Służby Ratowniczej będzie jednocześnie zgodą ZMPSiŚ S.A. na prowadzenie prac remontowych na statkach 
   Informujemy uprzejmie, że za wydanie ekspertyzy określającej warunki prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych na statkach oraz  za dowóz ek
   Taryfą opłat za usługi ". 
   
   U W A G A: do zainteresowanych
   ---------------------------------------------------
   Informacje i ostrzeżenia o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i innych zagrożeń dostępne są w Wojewódzkim Cent
   0696031168
   
   
   


                                                                 GŁÓWNY DYSPOZYTOR PORTU
 

Powrót do strony głównej