ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.


                                           P R O T O K Ó Ł
                                           ---------------
                              konferencji dyspozytorskiej z dnia 24-10-2014

   Uczestnicy:
   ------
   AASA           - ---                              ACA/ACS        - ---                      
   AGT            - ---                              AHA            - ---                      
   APA            - ---                              ASA            - ---                      
   AZA/AZS        - e-mail                           BCA            - ---                      
   BCPSz          - e-mail                           BKA            - ---                      
   BLA            - ---                              BLTA           - ---                      
   BOA            - ---                              BPA            - ---                      
   BRA            - ---                              BSA            - e-mail                   
   BTA            - ---                              BTS            - ---                      
   CLA            - ---                              CSA            - ---                      
   CST            - ---                              DBPSz          - e-mail                   
   DNA            - ---                              DST            - ---                      
   EFSA           - ---                              FBA            - e-mail                   
   FNA            - e-mail                           FSA            - ---                      
   FSCA           - ---                              FT             - e-mail                   
   Elew.Ewa       - tel.                             GAC            - e-mail                   
   GLTA           - ---                              GRP            - ---                      
   HLA            - ---                              ILBA           - e-mail                   
   INBA           - e-mail                           ISS            - ---                      
   ITA            - ---                              KSS            - ---                      
   KTA            - ---                              LSHA           - ---                      
   MAG            - ---                              MAS            - e-mail                   
   MCR            - e-mail                           MEMA           - ---                      
   MJSA           - ---                              MLA            - ---                      
   MMA            - ---                              MPA            - ---                      
   NADJ           - ---                              NSA            - ---                      
   OEA            - ---                              PFJ            - e-mail                   
   PHA            - ---                              PHŚ            - e-mail                   
   PJMA           - ---                              PKP            - ---                      
   PLCC           - e-mail                           PLA            - e-mail                   
   PLF            - e-mail                           PLFS           - ---                      
   PLM            - ---                              PLR            - ---                      
   PMS            - ---                              PNPA           - ---                      
   POA            - ---                              PSA            - e-mail                   
   PŻA            - ---                              RHA            - ---                      
   RSA            - e-mail                           RTCA           - e-mail                   
   SCC            - ---                              SECA           - ---                      
   SGM            - ---                              SHS            - ---                      
   SLA            - ---                              SMS            - e-mail                   
   SPA            - ---                              SPCA           - ---                      
   SSP            - e-mail                           STPA           - ---                      
   STT            - ---                              SVS            - ---                      
   TBA            - e-mail                           TFA            - ---                      
   TRB            - ---                              TLA            - ---                      
   TPA            - ---                              TRT            - ---                      
   TSFA           - ---                              UBA            - e-mail                   
   USA            - ---                              VBA            - ---                      
   VGA            - ---                              VGNA           - ---                      
   WGA            - ---                              WMA            - ---                      
   WOL            - ---                              WSA            - e-mail                   
   HK             - C. Borzuchowski                  Gł.Dysp.Portu  - K. Laskowski             


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   25-10-2014  ( Sobota )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Czesk TLA  Uranus               kontenery           ? pl-s    R    1         -         -         
Fiń   PLCC Wybelsum             kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 25.10.g.14,oo
           rozładunki           kontenery      25 wag w-pl    PLA                      zm.I-III  

TERMINAL DROBNICA
-----------------
                                                                   brak zleceń

                       FAST TERMINALS
                       --------------
Ang   PSA  Panta Rhei           wyr. hutnicze     810 s-m     FB   -         1         -         

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
                                                                   brak zleceń

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
                                                                   brak statków

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Huk        hałdowanie           koks            8 sam sam-pl  CH   w c d

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Pirs       rozładunki           węgiel        100 wag w-pl    INB  x         T         T         
Wałb       rozładunki           koks            2 sam sampl   BCS  zm.I,II,III

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Kat   WSA  King Rice            pszenica         6000 sm-m-s  VP   nie zlecony

                       P.H. ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------
Hutn  RHA  United Galaxy        koks             8000 pl-s    RTC  2         2         -         


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   26-10-2014  ( Niedziela )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Fiń   PLCC Wybelsum             kontenery           ? s-p-s   R    1         1         -         
           rozładunki           kontenery      25 wag w-pl    CH                       zm.I-III  

TERMINAL DROBNICA
-----------------
                                                                   brak zleceń

                       FAST TERMINALS
                       --------------
                                                                   brak zleceń

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
                                                                   brak zleceń

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
                                                                   brak statków

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Huk        hałdowanie           koks            8 sam sam-pl  CH   w c d

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Pirs       rozładunki           węgiel         50 wag w-pl    INB  x         T         x         
Pirs  INBA Dependent            węgiel           4200 w-pl-s  INB  spodz. 26.10. am
                                                                   x         x         T         
Wałb       rozładunki           koks            2 sam sam-pl  BCS  w c d
Wałb       rozładunki           węgiel         25 wag w-pl    INB  x         2         x         

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Kat   WSA  King Rice            pszenica         6000 sm-m-s  VP   nie zlecony

                       P.H. ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------
                                                                   brak statków


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   27-10-2014  ( Poniedziałek )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Fiń   PLA  Pictor J             kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 27.10.g.02,oo
                                                                   -         1         1         
Fiń   PLCC Barmbek              kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 27.10.g.17,oo
Fiń   PLCC Frederic             kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 31.10.
Fiń   PLCC Conmar Bay           kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 02.11.
Fiń        rozładunki           kontenery      12 sam sam-pl  CH                       zm.II-III 
WOC        rozformowanie kont.  kuch           6 kont k-m     AMIL do potwierdz. zm.III
WOC        rozformowanie kont.  miazga kakaow  6 kont k-m     AMIL                     zm.III    
Fiń        załadunki            kontenery      10 sam pl-sam  CH                       zm.II-III 

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Słow  ILBA Transforza           blacha ark.       560 s-pl-m  ILB  spodz. 27.10.pm
Węg   PLA  Zillertal            aluminium        4800 s-p-m   R    spodz. 28.10.g.18,oo
Słow  MAS  Solymar              celuloza         1200 s-m     CH   spodz. 02.11.
Słow  ?    Constance            słupy            3000 p-sm-st CH   spodz. 03-09.11.
Rum        rozładunki           siarczan        2 wag w-sam   FB   -         *         -         
Czesk      rozładunki           słupy           2 sam sam-pl  CH                       zm.II-III 
WOC        załadunki            bloki granit.  46 sam pl-sam  R    16-MGM,6-CH, 12-PFJ, 10-KS,
                                                                   2-AMIL zm.II-III
Węg        załadunki            alum. kręgi+   10 sam m-sam   PLA                      zm.II-III 
                                wiązki                             
Węg        załadunki            alum. kręgi +   7 sam m-sam   BCSS                     zm.II-III 
                                wiązki                             
WOC        załadunki            ziarno kakaow   3 sam m-sam   AMIL                     zm.II-III 
WOC        załadunki            miazga kakaow   1 sam m-sam   AMIL                     zm.II-III 
Słow       załadunki            drobnica       34 sam m-sam   CH                       zm.II-III 
                                /celuloza/                                             zm.II-III 
Słow       załadunki            blacha pł.      5 sam pl-m-sm OSS                      zm.II     
Słow       załadunki            blacha pł.      7 sam p-sm-m  OSS                      zm.III    

   

                       FAST TERMINALS
                       --------------
Ang   PSA  Hydra                wyr. hutnicze    1113 s-m     FB   spodz. 28.10.wcd
Belg  FBA  BBC Atlantic         nawozy           2230 s-m     FB   spodz. 28.10.pm
Belg  FBA  Fast Jef             drobnica         2800 m/pl-s  FB   po wył. w BCPSz na 29.10.
           rozładunki           wyr. hutnicze   3 wag w-pl/m  FB                       zm.II,III 
           rozładunki           tarcica/podkł   2 sam sam-pl  RTC                      zm.II,III 
           rozładunki           papier          4 sam sam-m   RTC                      zm.II,III 
           załadunki            wyr. hutnicze  10 sam m-sam   FB                       zm.II,III 
           załadunki            nawozy          1 sam m-sam   FB                       zm.II,III 

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
Zb/Sł      samochody            zboża różne           el-sam  R    w/g zleceń i przybycia
Zb/Sł      samochody            zboża różne           sam-el  R    w/g zleceń i przybycia

U W A G A:

   W dniach  27-31.10.2014 r. Elewator "EWA" pracuje na 2 zmiany /bez zmiany nocnej/.

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
                                                                   brak statków

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
Przem RHA  Dagna                złom                  pl-s    R    pod załadunkiem

                       ZUŻ
                       ---
                                                                   brak statków

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl        załadunki            siarczan sodu   9 sam m-sam   BCS                      zm.II,III 
Gśl        załadunki            agro-produkt    2 sam pl-sam  SBS                      zm.II,III 
Gśl        załadunki            drobnica        1 sam m-sam   BCS  pl. 28.10.
Gśl        rozładunki           węgiel         10 wag w-pl    GRYF pl. 28.10.
Gśl        załadunki            fosforyty      25 wag pl-w    Sp.  x         x         1/1400    
Gśl        załadunki            agro-produkt   20 sam pl-sam  SBS  1         x         x         
Huk        hałdowanie           koks            8 sam sam-pl  CH   w c d
Huk   SMS  Wilson Marin         koks              700 pl-s    CH   spodz. 27.10. g.09,oo
                                                                   x         x         1         
Parn       załadunki            żelazospieki   10 sam pl-sam  CH                       zm.II,III 
Parn       załadunki            nawozy         10 sam pl-sam  GRYF                     zm.II,III 
Parn  GAC  Pride                żelazospieki     1624 s-pl    CH   spodz. 29.10.
Parn       załadunki            nawozy         30 sam pl-sam  GRYF                     zm.II,III 

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Byt        załadunki            magnetyt        2 sam pl-sam  RH                       zm.II,III 
Byt   RTCA Danubia              złom             2200 s-pl-b  RTC  spodz. 03.11.
Byt   SMS  Sylve                węgiel           2800 s-pl    BCS  spodz. 27.10. wiecz.
Byt   SSP  Celine               koks ponaft.     1500 s-w     SSP  spodz. 26.10. pm
                                                                   x         2/1500    2         
Gliw       rozładunki           gips           10 sam sam-pl  RTC                      zm.II,III 
Gliw       rozładunki           nawozy         45 wag w-sam   GRYF x         T         T         
Gliw  PFJ  Envik                cement luzem     2400 s-w     CH   spodz. 28.10. wcd
Gliw       rozładunki           szkliwo sodow  16 wag w-pl    RH   1         x         x         
Gliw  O/T  Barki x 3            nawozy           1000 pl-b    CSL  x         1         1         
Pirs       rozładunki           węgiel        100 wag w-pl    INB  x         T         T         
Pirs  INBA Dependent            węgiel           4200 w-pl-s  INB  spodz. 29.10.
Wałb       rozładunki           koks            2 sam sam-pl  BCS  w c d
Wałb  TBA  Astra                sól potasowa     3300 s-w     Sp.  spodz. 30.10.
Wałb  MAS  Tarco Sea            smoła            1000 w-zb-s  CH   spodz. 29.10.
Wałb  SMS  Wilson Marin         koks             1700 pl-s    BCS  po zał. na nab. Huk na 28.10.

   U W A G A:
   -----------------
   Informujemy uprzejmie firmy agencyjne, że statki planowane do obsługi przy nabrzeżu Pirs ( Z i W )
   zgłaszające do odbioru odpady typu - szlam, wody zęzowe i inne będą mogły zdawać w/w tylko od strony wody na jednostki pływające. 
   Utrudnienia spowodowane są brakiem możliwości dojazdu do statku od strony lądu.
   

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Chorz      rozładunki           wyr. hutnicze  52 wag w-pl    RTC  x         1         1         
Chorz SMS  Onego Ponza          wyr. hutnicze    7100 pl-s    RTC  spodz. 29.10.
Kat        tarowanie            konc. miedzi   13 wag         CH                       zm.II     
Kat        ważenie              konc. miedzi   13 wag         CH                       zm.III    
Kat        rozładunki           kwas siarkowy  30 wag w-zb    BCS  pl. 28.10.
Kat   WSA  King Rice            pszenica         6000 sm-m-s  VP   3         3         3         
Kat   WSA  Anna Oldendorff      konc. cynku     13192 s-pl    PLS  spodz. 02.11. am
Kat        załadunki            konc. miedzi   13 wag pl-w    CH   x         1/700     x         
Kat   BSA  Lifana               żyto             1350 sm-m-s  TMR  spodz. 29.10.
Kat   RTCA Celine               wyr. hutnicze    2300 pl-s    RTC  po wyład. na nab. Bytomskim
Kat        rozładunki           wyr. hutnicze  23 wag w-pl    RTC  x         x         1         
Reg        załadunki            celuloza       15 sam m-sam   PLA                      zm.II,III 
Reg        rozładunki           wyr. hutnicze  25 wag w-pl    RTC                      zm.II,III 
Reg   MAS  Kimberly C           celuloza         1700 s-m     PLA  spodz. 30.10.
Reg        załadunki            celuloza       35 wag m-w     PLA  pl. 28.10.

RELACJA BEZPOŚREDNIA
--------------------
                                                                   brak statków

                       P.H. ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------
Port  BSA  Patriot              śruta sojowa     2200 s-m     AKP  spodz. 26.10. g.17,oo
                                                                   1         1         -         
Port  BSA  Lene D               śruta rzepak.    1700 m-s     AKP  spodz. 25.10. wcd - rozp. po
                                                                   m/v " Patriot"
                                                                   -         -         1         
Górn  WSA  King Rice            pszenica         3710 sam-s   VP   po załad. w BCPSz.
Port  BSA  Christina            śruta rzepak.    5250 m-s     AKP  spodz. 29.10.
Port  BSA  Santa Helena         śruta sojowa    16500 s-m     AKP  spodz. 30.10. g.22,oo
Chem  ISS  Vega Aquarius        ruda żelaza     55000 s-pl    TSLS spodz. 01.11.

                       TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------------------
Prom  UNL  Jan Śniadecki        codziennie                         wejście - godz. 00,15
           do Ystad                                                wyjście - godz. 04,00
                                                                   26.10. - wyjście anulowane
Prom  UNL  Polonia do Ystad     codziennie                         wejście - godz. 06,45
                                                                   wyjście - godz. 13,00
Prom  UNL  Kopernik do Ystad    codziennie                         wejście - godz. 17,00
                                                                   wyjście - godz. 19,30
Prom  UNL  Gryf do              codziennie                         wejście - godz. 05,10
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 10,30
Prom  UNL  Galileusz do         codziennie                         wejście - godz. 22,45
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 02,00
Prom  UNL  Skania do Ystad      codziennie                         wejście - godz. 20,00
                                                                   wyjście - godz. 23,00
Prom  UNL  Wolin do Trelleborga codziennie                         wejście - godz. 11,30
                                                                   wyjście - godz. 17,30
                                                                   w soboty postój w TPŚ
Prom  PŻB  Baltivia do Ystad    codziennie                         wejście - godz. 05,30
                                                                   wyjście - godz. 12,00
                                                                   w soboty - postój w TPŚ
                                                                   niedziela - wyjście godz.15,00
                                                                   w poniedziałki-postój w Ystad
Prom  PŻB  Wawel do Ystad       codziennie                         wejście - godz. 20,15
                                                                   wyjście - godz. 22,30
Prom  TTL  Nils Dacke do        poniedziałek                       wejście - godz. 15,30
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 17,45
                                wtorek                             wejście - godz. 07,30
                                                                   wyjście - godz. 09,00
                                                                   wejście - godz. 23,15
                                                                   wyjście - godz. 02,00
                                środa                              wejście - godz. 16,00
                                                                   wyjście - godz. 18,00
                                czwartek                           wejście - godz. 09,30
                                                                   wyjście - godz. 14,30
                                piątek                             wejście - godz. 05,45
                                                                   wyjście - godz. 07,30
                                                                   wejście - godz. 23,15
                                                                   wyjście - godz. 01,00
                                sobota                             wejście - godz. 16,30
                                                                   wyjście - godz. 07,30
                                niedziela                          wejście - godz. 23,15
                                                                   wyjście - godz. 01,00
Prom  TTL  Tom Sawyer do        niedziela                          wejście - godz. 14,00
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 16,00

U W A G A:

   DODATEK DO PROTOKOŁU KONFERENCYJNEGO na dni: od 25.10. do 27.10.2014 r.
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       PKN ORLEN S.A. ŚWINOUJŚCIE
                       --------------------------
PKN   WSA  Bro Sincero          olej opałowy    15500 zb-s    CH   spodz. 26.10. g.12,oo - wej.
                                                                   26.10. g.16,oo

                       BALTCHEM ŚWINOUJŚCIE
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       EUROTERMINAL
                       ------------
Rozł  PFJ  Nordvag              drobnica      200/450 s-m-s   R    spodz. 24.10. pm
Rem   MCR  Hol.Mentor+Barge 25  postój        zc 149m              spodz. 25.10. g.10,oo
Rozł  PFJ  Link Star            drobnica          250 m-s     R    po wyład. na nab. Wulkan
Zaop  MCR  Carier 8+ DP Lodbrok płyty żelbet.         pl-b    R    pod załadunkiem
Zaop  MCR  Carrier 10           płyty żelb.           pl-b    R    pod załadunkiem
Wypos TBA  Listerland           remonty       dł. 90m              wyjście 31.10.
Rozł  BLA  SM-PRC-103           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia

                       MORSKA STOCZNIA REMONTOWA ''GRYFIA'' - SWINOUJSCIE
                       ----------------------------------------------------
MSR   PFJ  Snow Star            remonty       dł. 89m              wyjście do uzgodnienia
MSR   VGA  Novatrans            remonty       dł. 88m              wyjście do uzgodnienia

                       BASEN PÓŁNOCNY
                       --------------
                                                                   brak statków

                       INNE MIEJSCA PRZEŁADUNKOWE, POSTOJOWE I REMONTOWE W ŚWINOUJŚCIU
                       ---------------------------------------------------------------
Wł.IV FNA  Saxonia              pasażer       dł. 82m              spodz. 26.10. g.13,oo
BProm AZA  Hol.Kronos+Roland X  prace pogłęb.                      spodz. 26.10.
LNG   PSA  Norse                prace w LNG   dł. 23m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Homar                pogłębiarka   dł. 30m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Kraken               pogłębiarka   dł. 33m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Raja                 refuler       dł. 38m              wyjście do uzgodnienia
Wł.IV HLA  Chateaubriand        postój        dł. 34m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi SM-PRC-112           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi SM-PRC-101           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi inż. St. Łęgowski    postój        dł. 78m              wyjście do uzgodnienia

                       PORT NOWE WARPNO
                       ----------------
                                                                   statki żeglugi pasażerskiej

                       PORT TRZEBIEŻ
                       -------------
                                                                   brak statków

                       PORT STEPNICA
                       -------------
                                                                   brak statków

                       PORT POLICE
                       -----------
Polic WSA  Coral Ivory          amoniak          4000 zb-s    CH   spodz. 25.10. g.01,oo
Polic TBA  Vodla 2              sól potasowa     3000 s-m     R    spodz. 26.10. g.10,oo
Polic TBA  Sormovskiy 53        sól potasowa     3000 s-m     R    spodz. 27.10. am - wyj. po
                                                                   m/v "Vodla 2"
Polic PSA  Partner 1            kadłub NB 123 dł. 74m              slipowanie

                       ALFA TERMINAL
                       -------------
Huta  UBA  Jose Progress        metanol         10000 s-zb    Sp.  spodz. 26.10.
Huta  SMS  Helen Anna           żelazomangan     3080 s-w     RTC  spodz. 28.10. g.23,oo

                       CEMEX
                       -----
Cem   BSA  Malta Cement         cement           3700 zb-s    R    spodz. 25.10. g.20,oo

                       FOSFAN S.A.
                       -----------
Fosf  WSA  Alora                ług posulf.      3150 s-w     CH   spodz. 24.10. g.18,oo
Fosf  TBA  Simon B              nawozy           1800 pl-s    R    spodz. 26.10. g.03,oo

                       ANDREAS
                       -------
Snop  BSA  Perseus              śruta rzepak     1452 el-s    AKP  spodz. 25.10. g.12,oo
Snop  WSA  Maike                żyto             2000 el-s    R    spodz. 27.10. poł.

                       MARITIM SHIPYARD
                       ----------------
Mak   PSA  Maritime 3           postój        dł. 28m              wyjście do uzgodnienia

                       KIL
                       ---
                                                                   brak statków

                       SHIP SERVICE
                       ------------
Cal   TBA  OW Scandinavia       paliwo żegl.     2500 s-b     R    spodz. 24.10. g.21,oo
Cal   SHS  Poroniec             postój        dł. 61m              wyjście do uzgodnienia
Cal   SHS  Palica               postój        dł. 65m              wyjście do uzgodnienia

                       PORT RYBACKI "GRYF"
                       -------------------
Bułg  MAS  Silver Fjord         ryba mrożona     1300 s-chł.  CSL  spodz. 24.10. g.22.oo

                       BALTIC STEVEDORING COMPANY
                       --------------------------
                                                                   brak statków

                       BALTCHEM SZCZECIN
                       -----------------
                                                                   brak statków

                       ELEWATOR "WARTA"
                       ----------------
Pozn  AZA  Jan D                pszenżyto        3000 el-s    AZS  spodz. 25.10. g.18,oo

                       ELEWATOR "BASENOWA"
                       -------------------
Bydg  BSA  Fredo                pszenżyto        1650 el-s    R    spodz. 30.10.

                       ORLEN GAZ
                       ---------
CPN-3 PLF  Magdalena            butan            1991 s-zb    R    spodz. 24.10. g.23,oo
CPN-3 PLF  Monica Kosan         propan           1785 s-zb    R    spodz. 31.10. pm - wej. 02.11.

                       MORSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" - SZCZECIN
                       ---------------------------------------------
Dok-5 PSA  Partner 1            wodowanie     dł. 74m              hol. 28.10. g.07,oo z Polic
                                kadł. NB123                        
Gdań  MAS  Erieborg             remonty       dł.138m              wyjście 27.10.
Dok-5 PSA  Lubie                remonty       dł.190m              wyjście 30.10.
Gnieź SMS  EM Express           remonty       dł.110m              wyjście do uzgodnienia
Gnieź STT  MSC Amy ex           postój        dł.176m              wyjście do uzgodnienia
           Maersk Venice                                           
Gdań  ŻP   Dolfijn II           remonty       dł. 55m              wyjście do uzgodnienia
Mazow DST  Ponton ABJV 2        postój        dł.100m              wyjscie do uzgodnienia
Mazow DST  Ponton ABJV 1        postój        dł.100m              wyjście do uzgodnienia
Dok-1 STT  Sylt                 remonty       dł.141m              wyjście do uzgodnienia

                       ELEKTROWNIA SZCZECIN
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       STOCZNIA REMONTOWA "MAKRUM - POMERANIA"
                       ---------------------------------------
Rem   NADJ Aastun ex            remonty       dł.114m              wyjście 03.11.
           Hudsonborg                                              
Rem   NADJ Aasfjord ex          remonty       dł.114m              wyjście 09.11.
           Humberborg                                              

                       INNE MIEJSCA PRZEŁADUNKOWE, POSTOJOWE I REMONTOWE W SZCZECINIE
                       --------------------------------------------------------------
OdraN AHA  Lisa D               remonty       dł. 74m              spodz. 24.10. pm
OdraN RSA  Dornum               postój        dł. 82m              spodz. 24.10. g.16,oo
Pasaż FNA  Saxonia              pasażer       dł. 82m              spodz. 25.10. g.13,oo
Wulk  PFJ  Link Star            drobnica           50 s-pl    R    spodz. 26.10. g.06,oo
Pasaż FNA  Saxonia              pasażer       dł. 82m              spodz. 27.10. g.13,oo
DPół  RTCA Paper Star           remonty       dł. 85m              spodz. 27.10. pm
Fant  PSA  Hol. Mocny+ hol.     postój                             hol. 28.10. pm z MSR "Gryfia"
           Kuguar+kadł. NB 123                                     
Fant  PSA  Partner 1            postój        dł. 74m              hol. 29.10. z MSR "Gryfia"
Greck BOA  B-Bagge+Hol. Zeus +  postój         zc160m              wyjście 27.10. g.07,oo
           Hol. Mocny                                              
Wulk  STT  B-Caesar             remonty       dł. 28m              wyjście do uzgodnienia
Drzet KSS  B-ka Jopi            remonty       dł.115m              wyjście do uzgodnienia
Greck      PN-ZUŻ-1             postój        dł. 43m              wyjście do uzgodnienia
OdraS      Hol. Serwal          postój        dł. 25m              wyjście do uzgodnienia
Greck BOA  B-Bongo              postój        dł. 98m              wyjście do uzgodnienia
Greck AZA  Herik 36             refuler       dł. 31m              wyjście do uzgodnienia
Greck AZA  Refuler Herik 66     postój        dł. 31m              wyjście do uzgodnienia
Rum        Zbiornikowiec NB 205 postój        dł.110m              wyjście do uzgodnienia
Greck BOA  B-Boxer              postój        dł. 84m              wyjście do uzgodnienia
OdraS SPA  Polarstar            remonty       dł. 46m              wyjście do uzgodnienia
Pasaż      Flamingo             postój        dł. 61m              wyjście do uzgodnienia
Wulk  STT  Haakon Jr            remonty       dł. 27m              wyjście do uzgodnienia
PRCiP PRCi SM-PRC-107           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
PRCiP OEA  Halicz               postój        dł. 61m              wyjście do uzgodnienia
B.Chr AM   Nawigator            postój        dł. 60m              wyjście do uzgodnienia


                                         STAN WODY
                                         ----------

                                     Świnoujście  - 475
                                     I BT         - 502
                                     Trzebież     - 500
                                     Police       - ---
                                     Szczecin     - 504
                                     

U W A G A:

   U W A G A : FIRMY AGENCYJNE
   -----------------------------------------------------
   
   W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa powodującego Gorączkę Krwotoczną EBOLA należy podjąć odpowiednie kroki mające na celu wyeliminowa
   migracji osób w transporcie morskim i skupiają się na właściwym informowaniu i podejmowaniu właściwych decyzji związanych z podejrzeniem zak
   Jako, iż czynności związane z uprawianiem żeglugi w imieniu armatora świadczy agent morski (w określonych przypadkach makler morski), usługi
   analizy ryzyka oraz mają wpływ na dalsze postępowanie. Głównymi aktami prawnymi zawierającymi procedury ewidencji i sprawozdawczości dla sta
   -    Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego sporządzona w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. (Dz. U. 1969 r. nr 30 poz. 236 
   -    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz
   W związku z powyższym (niezależnie od tego skąd statek płynie) należy przynajmniej na 24 godziny przed przybyciem statku do portu lub najpóź
   przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży - niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przekazać dyrektorowi urzędu mors
   polskich (PHICS).
   W sytuacji uznania przez lekarza okrętowego ewentualnie kapitana statku zaistniałych objawów u podróżującego będących podstawą do podejrzeni
   Nie przekazanie niniejszej deklaracji w terminie może skutkować wstrzymaniem odprawy granicznej statku wraz z załogą oraz wstrzymaniem lub o
   Zasygnalizowane podejrzenia wystąpienia wśród podróżujących objawów chorobowych skutkować będzie podjęciem przez Straż Graniczną właściwych 
   oraz ograniczenie kontaktu innych osób z podróżującymi. Ponadto niezwłocznie zostaną zawiadomione poszczególne służby:
   -    pogotowie ratunkowego tel. 999, 112, celem podjęcia medycznych czynności ratunkowych,
   -    Państwowy Graniczny Inspektora Sanitarny w Szczecinie - Dyrektor Graniczny Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, tel. 91 462
   -    Dyżurny ochrony portu w Szczecinie, tel. 91 430 8335, email: portsolid@gmaii.com,
   -    Oddział Celny Nabrzeże Łasztownia, tel. 91 430 8915,91883 5341,91883 5344,
   -    Koordynator Ruchu Statków ZMPSiŚ S.A., tel. 91 430 8446, e-mail: dyspozytor@port.szczecin.pl,
   -    przedstawiciel armatora statku, na którym stwierdzono wystąpienie wśród podróżujących choroby zakaźnej.
   Dalsze postępowanie zależeć będzie od wyników przeprowadzonych badań medycznych oraz podjętych czynności przez Państwowego Granicznego Inspe
   Szczecinie.
   Ponadto działając na przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych {Dz. U. 2013 r. po
   zakaźną lub zgonu z powodu takiej choroby członka załogi lub pasażera odbywającego podróż międzynarodową kapitan statku morskiego osobiście 
   obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu, dostępnymi środkami łączności, państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu właściwem
   
   KOMUNIKAT :
   --------------------
   
   W nawiązaniu do Komunikatu z dn. 05 września 2014r w sprawie zapobiegania wystąpienia ryzyka zakażenia wirusem Gorączki Krwotocznej Ebola in
   powinny powiadomić służby działające na terenie Świnoujścia czyli: 
   
     -  Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu tel. 91 321 27 25, email: gsse.swinoujscie@pis.gov.pl 
   
     -  Ochronę portu Świnoujście tel. 91 322 61 03, kom. 666 029 508, email: ochronatps@gmail.com 
   
     -  Koordynację Ruchu Statków ZMPSiŚ S.A. tel. 91 430 84 46, email: dyspozytor@port.szczecin.pl 
   
   
   U W A G A:  FIRMY AGENCYJNE I SPÓŁKI PRZEŁADUNKOWE
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
   W oparciu o przyjęte zasady współpracy i odpowiedzialności na styku pilot-oficer służby dyżurnej Kapitanatu oraz potrzebę właściwego koordyn
   przekazywania informacji dotyczących cumowania określoną burtą, do dyspozytora z Działu Koordynacji Obrotu Portowego, najpóźniej w momencie 
   Powyższe wynika z konieczności wcześniejszego ustalenia rodzaju manewru, ilości oraz uciągu planowanych do użycia holowników.
   
   U W A G A:  FIRMY AGENCYJNE
   ---------------------------------------------------
   W związku z wprowadzeniem nowych procedur dotyczących zamawiania i rozliczania usługi asysty statków pożarniczych Strażak 24, Strażak 25, pr
   dyspozytor@port.szczecin.pl  lub fax: 91 4624634 ) zlecenia ww. usługi przed zawinięciem statku do portu.
   Zarządzanie ruchem statków pożarniczych Strażak 24 oraz Strażak 25 pozostaje  w gestii Działu Koordynacji Obrotu Portowego, do którego należ
   
   U W A G A:
   -------------------
   Informujemy uprzejmie wszystkich zainteresowanych, że aktualny wykaz bezpiecznych zanurzeń statków przy nabrzeżach w porcie Szczecin i Świno
   
   U W A G A:
   ------------------
   1). FIRMY AGENCYJNE I SPEDYCYJNE
   Przeładunek sztuk ciężkich, konstrukcji, slipowanie kadłubów oraz inne operacje przeładunkowe z użyciem DP uniemożliwiające lub utrudniające
   Głównego Dyspozytora. 
   
   2). FIRMY AGENCYJNE
   1. Biorąc pod uwagę działający w porcie system kontroli ruchu statków / VTS /, przypominamy uprzejmie firmom agencyjnym o konieczności codzi
   konieczności umieszczania w opracowywanych dobowych planach przeładunkowych wszystkich statków spodziewanych i będących w obsłudze w planowa
   Nie spełnienie powyższych wymogów spowoduje postój statków na redzie, do czasu uzupełnienia niezbędnych danych.
   2. Zgłaszanie statków spodziewanych w dni wolne od pracy należy przesłać w dzień roboczy, poprzedzający dni wolne i święta.
   3. Dotyczy ruchu statków o przekroczonych parametrach / przepisy portowe /, długość, szerokość.
   Pragniemy przypomnieć, że prośbę o otrzymanie zgody na wejście do portu i dobicie do danego nabrzeża statku o przekroczonych parametrach, pr
   akceptacji statku do obsługi przez przeładowcę, Główny Dyspozytor Portu prześle do Kapitana Portu swoją opinię na podstawie której, Kapitan 
   agent statku lub przeładowca.
   
   U W A G A:
   ------------------
   FIRMY AGENCYJNE
   Dot:  przeprowadzanie remontów na statkach cumujących przy nabrzeżach będących w gestii ZMPSiŚ S.A.
   Mając na uwadze bezpieczne wykonywanie prac remontowych na statkach oraz ujednolicenie procedur otrzymywania zezwoleń na przeprowadzanie rem
   1. Kierując wniosek do Kapitana Portu w Szczecinie  o wydanie zezwolenia na prace remontowe na statkach należy go równocześnie przesłać faks
   2. W wystąpieniu należy podać:
   a) nazwę statku
   b) nazwę  nabrzeża
   c) zakres prac remontowych
   d) termin rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych
   e) nazwę firmy prowadzącej remont
   3. Portowa Służba Ratownicza po zasięgnięciu opinii od przeładowcy  przeprowadzi rekonesans co do:
   a) zakresu prac remontowych
   b) względów bezpieczeństwa
   4. Portowa Służba Ratownicza na podstawie przeprowadzonego rekonesansu przekaże do Kpt. Portu w Szczecinie opinię co do planowanych prac rem
   remontowych dozoru przez Portową Służbę Ratowniczą,  koszty tego dozoru zgodnie z taryfą ponosić będzie firma agencyjna występująca o zezwol
   Pozytywna opinia - ekspertyza Portowej Służby Ratowniczej będzie jednocześnie zgodą ZMPSiŚ S.A. na prowadzenie prac remontowych na statkach 
   Informujemy uprzejmie, że za wydanie ekspertyzy określającej warunki prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych na statkach oraz  za dowóz ek
   Taryfą opłat za usługi ". 
   
   U W A G A: do zainteresowanych
   ---------------------------------------------------
   Informacje i ostrzeżenia o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i innych zagrożeń dostępne są w Wojewódzkim Cent
   0696031168
   
   
   


                                                                 GŁÓWNY DYSPOZYTOR PORTU
 

Powrót do strony głównej