ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.


                                           P R O T O K Ó Ł
                                           ---------------
                              konferencji dyspozytorskiej z dnia 24-04-2014

   Uczestnicy:
   ------
   AASA           - ---                              ACA/ACS        - ---                      
   AGT            - ---                              AHA            - ---                      
   APA            - ---                              ASA            - ---                      
   AZA/AZS        - ---                              BCA            - ---                      
   BCPSz          - e-mail                           BKA            - ---                      
   BLA            - ---                              BLTA           - ---                      
   BOA            - ---                              BPA            - ---                      
   BRA            - ---                              BSA            - e-mail                   
   BTA            - ---                              BTS            - ---                      
   CLA            - ---                              CSA            - ---                      
   CST            - ---                              DBPSz          - e-mail                   
   DNA            - ---                              DST            - ---                      
   EFSA           - ---                              EIPA           - ---                      
   ESTA           - ---                              FBA            - ---                      
   FNA            - ---                              FSA            - ---                      
   FSCA           - ---                              FT             - e-mail                   
   Elew.Ewa       - e-mail                           GAC            - ---                      
   GLTA           - ---                              GRP            - ---                      
   HLA            - ---                              INBA           - e-mail                   
   ISS            - ---                              ITA            - ---                      
   KSS            - e-mail                           KTA            - ---                      
   LSHA           - ---                              MAG            - ---                      
   MAS            - e-mail                           MCR            - ---                      
   MEMA           - ---                              MJSA           - ---                      
   MLA            - ---                              MMA            - ---                      
   MPA            - ---                              NPT            - ---                      
   NSA            - ---                              OEA            - ---                      
   PFJ            - ---                              PHA            - ---                      
   PHŚ            - e-mail                           PJMA           - ---                      
   PKP            - ---                              PLCC           - e-mail                   
   PLA            - e-mail                           PLF            - ---                      
   PLFS           - ---                              PLM            - ---                      
   PLR            - ---                              PMS            - ---                      
   PNPA           - ---                              POA            - ---                      
   PSA            - e-mail                           PŻA            - ---                      
   RHA            - ---                              RSA            - ---                      
   RTCA           - e-mail                           SCC            - ---                      
   SECA           - ---                              SGM            - ---                      
   SHS            - ---                              SLA            - ---                      
   SMS            - ---                              SPA            - e-mail                   
   SPCA           - ---                              SSP            - ---                      
   STPA           - ---                              STT            - ---                      
   SVS            - ---                              TBA            - e-mail                   
   TFA            - ---                              TRB            - ---                      
   TPA            - ---                              TRT            - ---                      
   TSA            - e-mail                           TSFA           - ---                      
   UBA            - e-mail                           USA            - ---                      
   VBA            - ---                              VGA            - e-mail                   
   VGNA           - ---                              WGA            - ---                      
   WMA            - ---                              WOL            - ---                      
   WSA            - ---                              HK             - J. Duszyński             
   Gł.Dysp.Portu  - K. Laskowski             


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   25-04-2014  ( Piątek )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Fiń   TSA  Gerda                kontenery           ? s-p-s   R    1         -         -         
Fiń   PLCC E.R. Tallinn         kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 26.04.g.15,oo
Fiń   PLCC Leonie P             kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 28.04.g.01,oo
Fiń   PLA  Tongan               kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 29.04.wcd
Fiń   TSA  Cepheus              kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 01.05.g.16,oo
Fiń   OOCL Sonderborg Strait    kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 02.05.g.08,oo
Fiń   PLA  Skirner              kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 02.05.wcd
Fiń   PLCC Conmar Bay           kontenery           ? s-p-s   R    spodz. 02.05.wcd
Cz/Fi      rozładunki           kontenery      11 sam sam-pl  CH                       zm.II-III 
Cz/Fi      rozładunki           kontenery      25 wag wag-pl  CH                       zm.III    
Fiń        załadunki            kontenery      12 sam pl-sam  CH                       zm.II-III 

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Węg   PLA  Zillertal            aluminium        3500 s-p-m   R    spodz. 25.04.g.18,oo
Słow  TSA  Unimar               celuloza         1056 s-m     TSS  spodz. 27.04.g.08,oo
Słow  KSS  Ivan Bobrov          słupy           15000 p-sm-s  CH   spodz. 27.04.wieczór
                                                 szt.              
Słow  TSA  Eken                 blacha ark.      1455 s-p-m   TSS  spodz. 29.04.
Słow  MAS  EEMS Transporter     celuloza         2750 s-m     CH   spodz. 30.04.wcd
Słow  MAS  Delamar              celuloza         3790 s-m     CH   spodz. 04.05.
Rum        rozładunki           saletrosan     10 wag wag-sm  FB   -         1         1         
Rum        rozładunki           siarczan        4 wag wag-sm  FB   -         1         1         
Polsk      rozładunki           słupy           2 sam sam-pl  CH                       zm.II-III 
Czesk      załadunki            blacha kręgi   38 sam pl-sam  RH                       zm.II-III 
WOC        załadunki            bloki granit.  50 sam pl-sam  R    16-MGM, 8-CH, 12-PFJ, 10-KS
                                                                   2-STS,2-AMIL zm.II-III
Węg        załadunki            miód            2 sam m-sam   KSS                      zm.II-III 
Węg        załadunki            alum. kręgi+   10 sam m-sam   PLA                      zm.II-III 
                                wiązki                             
Węg        załadunki            alum. kręgi +   7 sam m-sam   BCSS                     zm.II-III 
                                wiązki                             
Hryn       załadunki            transformator   1 wag pl-wag  BLS                      zm.II     
Czesk      załadunki            celuloza        2 sam m-sam   NTA                      zm.II-III 
WOC/       załadunki            ziarno kakaow  4 pal. m-sam   AMIL                     zm.II-III 
Węg                                                                
Słow       załadunki            drobnica       27 sam m-sam   CH                       zm.II-III 
                                /celuloza/                                             zm.II-III 
Słow       załadunki            drobnica        7 sam m-sam   PLF                      zm.II     
                                /celuloza/                         
Słow       załadunki            blacha pł.      7 sam p-m-sm  OSS                      zm.II     
Słow       załadunki            blacha pł.      7 sam p-m-sm  OSS                      zm.III    

   

                       FAST TERMINALS
                       --------------
Hol   FBA  Fast Jef             drobnica         1100 pl/m-s  FB   -         2         1         
Hol   KSS  Anne Sofie           trafostacja       300 pl/m-s  BLS  po zał. w Euroterminalu
Belg  RTCA Paper Star           papier           2500 m-s     RTC  spodz. 26.04.g.18,oo
Hol   PSA  Lianne               wyr. hutnicze     747 s-m     FB   spodz. 29.04.pm
           rozładunki           chemia         10 sam sam-m   FB                       zm.II,III 
           rozładunki           papier         12 sam sam-m   RTC                      zm.II,III 
           załadunki            wyr. hutnicze   4 sam m-sam   FB                       zm.II,III 

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
Zb/Sł      samochody            zboża różne           el-sam  R    w/g zleceń i przybycia
Zb/Sł      samochody            zboża różne           sam-el  R    w/g zleceń i przybycia

U W A G A:

   W dniach  22 - 25.04.2014 r. Elewator "EWA" pracuje na 2 zmiany.
   
   

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
                                                                   brak statków

                       ZUŻ
                       ---
                                                                   brak statków

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl        rozładunki           węgiel         35 wag w-pl    TMR  x         1         1         
Gśl        rozładunki           koks           10 sam sam-pl  BCS  w c d
Gśl   BLA  B-Iholm II           granulat drze     300 b-pl    AHS  1         x         x         
Gśl        rozładunki           złom            4 sam sam-pl  RH                       zm.II,III 
Huk        hałdowanie           koks              200 sam-pl  CH   w c d
Huk   SMS  Stavfjord            koks              700 pl-s    CH   1         x         x         
Huk   SMS  Stavfjord            masa elektrod     200 pl-s    CH   x         1         x         
Not        załadunki            nawozy         20 sam pl-sam  GRYF                     zm.II,III 
Not   AZA  Egon W               nawozy            200 s-sam   GRYF 1         x         x         
Not        załadunki            wyr. hutnicze  34 wag pl-wag  RTC  x         x         1         
Parn       załadunki            żelazospieki   15 sam pl-sam  CH                       zm.II,III 
Parn       załadunki            nawozy         20 sam pl-sam  GRYF                     zm.II,III 
Parn  WSA  Mergus               asfalt           3800 s-zb    NYNA P         P         x         
Parn  WSA  Fast Sam             nawozy           3100 s-sam   GRYF spodz. 26.04.
Parn  AZA  Marinda              nawozy           2771 s-sam   GRYF 1         1         1         
Parn  GAC  EEMS Servant         żelazospieki     1800 s-pl    CH   spodz. 28.04.
Parn       rozładunki           smoła           5 sam sam-zb  CH                       zm.II,III 
Sosn       załadunki            nawozy         10 sam pl-sam  GRYF                     zm.II,III 

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Byt        rozładunki           koks            3 sam sam-pl  BCS  w c d
Byt   WSA  Amorgos              konc. miedzi     3500 s-pl-w  CH   1/1600    1         1         
Byt   O/T  Barki x 4            węgiel           1900 pl-b    INB  pl. 28.04.
Byt        załadunki            kamień wap.    10 sam pl-sam  PNP                      zm.II,III 
Gliw  RTCA Forest               gips             4000 pl-s    RTC  spodz. 24.04. g.20,30
                                                                   2         1         x         
Gliw  BLA  Flinterbay           drobnica         3000 s-pl    BCS  spodz. 30.04.
Gliw  PLF  Elise                szkliwo sodow    2800 pl-s    POS  1         1         x         
Gliw  O/T  Barka                nawozy            700 pl-b    GRYF spodz. 29.04.
Gliw       rozładunki           gips           10 sam sam-pl  RTC                      zm.II,III 
Gliw       rozładunki           nawozy         40 wag wag-pl  CSL  pl. 29.04.
Gliw  O/T  Barki x 3            nawozy           1000 pl-b    CSL  x         1         1         
Gliw       rozładunki           nawozy         45 wag wag-sm  GRYF pl. 28.04.
Gliw  RTCA Pilsum               wyr. hutnicze    2210 pl-s    RTC  spodz. 26.04.
Pirs  O/T  Barki x 6            węgiel           2900 pl-b    INB  x         T         x         
Pirs  INBA Nordfjord            węgiel           5500 pl-s    INB  spodz. 27.04.
Pirs       rozładunki           węgiel         40 wag wag-pl  INB  x         x         T         
Wałb       załadunki            siarczan sodu   7 sam m-sam   BCS                      zm.II,III 
Wałb       rozładunki           koks            1 sam sam-pl  BCS                      zm.II,III 
Wałb  TBA  Omskiy 135           sól potasowa     2200 s-wag   Sp.  2         2/1500    2         
Wałb  INBA Oestanhav            węgiel           5500 pl-s    INB  spodz. 28.04.
Wałb  SMS  Stavfjord            koks             1300 pl-s    BCS  1         1         x         
Wałb  MAS  Viscaria             smoła            1600 w-zb-s  CH   spodz. 28.04.
Wałb       rozładunki           węgiel         25 wag wag-pl  INB  1         1         x         

   U W A G A:
   -----------------
   Informujemy uprzejmie firmy agencyjne, że statki planowane do obsługi przy nabrzeżu Pirs ( Z i W )
   zgłaszające do odbioru odpady typu - szlam, wody zęzowe i inne będą mogły zdawać w/w tylko od strony wody na jednostki pływające. 
   Utrudnienia spowodowane są brakiem możliwości dojazdu do statku od strony lądu.
   

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Chorz      rozładunki           wyr. hutnicze  22 wag w-pl    RTC  x         1         x         
Chorz SMS  Onego Ponza          wyr. hutnicze    6700 pl-s    RTC  zm.I - wej. z redy
                                                                   x         x         ew.2      
Chorz INBA B-Oxelosund          węgiel           6000 pl-b    INB  spodz. 28.04.
Chorz      rozładunki           węgiel          4 wag wag-pl  INB  w c d
Kat   MAS  Chryssa K.           konc. miedzi     5000 s-pl-w  CH   2         2         2         
Kat        tarowanie            konc. miedzi   30 wag         CH                       zm.I      
Kat        ważenie              konc. miedzi   30 wag         CH                       zm.III    
Kat        rozładunki           koks          120 wag wag-pl  BCS  2         2         2         
Kat        rozładunki           kwas siarkowy  30 wag wag-zb  BCS                      zm.II,III 
Kat        załadunki            fosforyty      27 wag pl-wag  Sp.  pl. 29.04.
Kat   SSP  Anita                antracyt         2000 s-wag   SSP  spodz. 26.04.
Kat   RTCA Anita                wyr. hutnicze    2300 pl-s    RTC  po wyładunku
Kat   RTCA Carina               złom             3000 s-p-b   RTC  spodz. 03.05.
Kat        załadunki            fosforyty      27 wag pl-wag  Sp.  pl. 30.04.
Reg        załadunki            celuloza       25 sam m-sam   PLA                      zm.II,III 
Reg        załadunki            śruta rzepak.   4 sam m-sam   R                        zm.II,III 
Reg        załadunki            celuloza       35 wag m-wag   PLA  p. 28.04.
Reg   MAS  Kimberly C.          celuloza         1700 s-mag   PLA  spodz. 30.04.

RELACJA BEZPOŚREDNIA
--------------------
                                                                   brak statków

                       P.H. ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------
Hutn  SPA  Atalanta             węgiel          17000 s-pl    Sp.  2         2         2         
Górn  BKA  Billion Trader       węgiel          10000 s-pl    RTC  2         2         -         
Górn  INBA Billion Trader       węgiel          65000 pl-s    INB  po wyład. - na 01.05.
Górn  INBA Mimosa               węgiel          49647 s-pl    RTC  spodz. 30.04.wcd
Hutn  RTCA TR Crown             ruda manganu    30000 s-pl    RTC  spodz. 04.05. am
Górn  RTCA Harvest Sun          slaby           40000 pl-s    RTC  spodz. 05/06.05.

                       TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------------------
Prom  UNL  Jan Śniadecki        codziennie                         wejście - godz. 00,15
           do Ystad                                                wyjście - godz. 04,00
                                                                   02.05.14 r. - wyj. anulowane
Prom  UNL  Polonia do Ystad     codziennie                         wejście - godz. 06,45
                                                                   wyjście - godz. 13,00
Prom  UNL  Kopernik do Ystad    codziennie                         wejście - godz. 17,00
                                                                   wyjście - godz. 19,30
Prom  UNL  Galileusz do         codziennie                         wejście - godz. 04,00
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 09,00
Prom  UNL  Gryf do              codziennie                         wejście - godz. 22,45
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 01,30
Prom  UNL  Skania do Ystad      codziennie                         wejście - godz. 20,00
                                                                   wyjście - godz. 23,00
Prom  UNL  Wolin do Trelleborga codziennie                         wejście - godz. 10,30
                                                                   wyjście - godz. 16,00
                                                                   02.05.14 r. - wyj. anulowane
Prom  PŻB  Baltivia do Ystad    codziennie                         wejście - godz. 05,30
                                                                   wyjście - godz. 12,00
                                                                   02.05.14 r. - wyj. anulowane
Prom  PŻB  Wawel do Ystad       codziennie                         wejście - godz. 20,15
                                                                   wyjście - godz. 22,30
Prom  TTL  Nils Dacke do        codziennie                         wejście - godz. 06,30
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 14,30
                                                                   w niedzielę - postój w PHŚ
                                                                   w poniedz.- wyj. godz. 00,30
                                                                   i postój w Trelleborgu

                       PKN ORLEN S.A. ŚWINOUJŚCIE
                       --------------------------
                                                                   brak statków

                       BALTCHEM ŚWINOUJŚCIE
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       EUROTERMINAL
                       ------------
Rozł  KSS  Anne Sofie           konstrukcje       500 pl-s    R    spodz. 24.04.pm
Rozł  PFJ  Sunnmore             drobnica       50/450 s-p-s   R    spodz. 01.05.
Rozł  PFJ  Nordvag              drobnica              s-m-s   R    pod przeładunkiem
Zaop  PSA  ABJV 1               postój        dł.130m              wyjście do uzgodnienia
Rem        Ponton DP-12         postój        dł. 36m              wyjście do uzgodnienia
Rem   PSA  Ponton Annegret      postój        dł. 40m              wyjście do uzgodnienia
Rem   MCR  DP Lodbrok           postój        dł. 41m              wyjście do uzgodnienia

                       MORSKA STOCZNIA REMONTOWA ''GRYFIA'' - SWINOUJSCIE
                       ----------------------------------------------------
MSR   AHA  Lisa D               remonty       dł. 74m              wyjscie 24.04.pm
MSR   STT  Inuksuk 1            remonty       dł. 60m              wyjście do uzgodnienia
MSR   PMS  Angermanland         remonty       dł.105m              wyjście do uzgodnienia
MSR   PMS  EEMS Chrystal        remonty       dł. 88m              wyjście do uzgodnienia
MSR   MCR  Carrier 2            postój        dł. 82m              wyjście do uzgodnienia

                       BASEN PÓŁNOCNY
                       --------------
                                                                   brak statków

                       INNE MIEJSCA PRZEŁADUNKOWE, POSTOJOWE I REMONTOWE W ŚWINOUJŚCIU
                       ---------------------------------------------------------------
N-13  PSA  Norse                postój        dł. 23m              wyjście wrzesień 2014 r.
Gazo  PSA  Merlin               postój        dł. 23m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Homar                pogłębiarka   dł. 30m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Kraken               pogłębiarka   dł. 33m              wyjście do uzgodnienia
N-91  PRCi SM-PRC-105           postój        dł. 58m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi SM PRC-101           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Raja                 refuler       dł. 38m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Małż                 pogłębiarka   dł. 33m              wyjście do uzgodnienia
Wł.IV HLA  Chateaubriand        postój        dł. 34m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi SM-PRC-110           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
Gazop DST  Pont. HH 47          postój        dł. 30m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi SM-PRC-106           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
N-13  AZA  Hegemann 1           postój        dł. 75m              wyjście do uzgodnienia

                       PORT NOWE WARPNO
                       ----------------
                                                                   statki żeglugi pasażerskiej

                       PORT TRZEBIEŻ
                       -------------
                                                                   brak statków

                       PORT STEPNICA
                       -------------
                                                                   brak statków

                       PORT POLICE
                       -----------
Polic TBA  Urania               fosforyty       20980 s-m     R    spodz. 25.04.g.05,oo
Polic UBA  Aasvik               ilmenit          4500 s-m     PCS  spodz. 26.04.g.04,oo
Polic STT  Amorgos              nawozy           5500 mag-s   CH   spodz. 29.04-02.05.
Polic PSA  Juno                 fosforyty       23600 s-m     PCS  spodz. 30.04.g.09,oo
Polic PLA  Sezai Selah          nawozy          15000 m-s     PCS  reda - wej. 25.04.g.06,oo
Polic TBA  Vołgobalt 244        sól potasowa          s-m     R    pod wyładunkiem
Polic BLTA Hol. FFS Atlas +     konstrukcje           p-pont  R    pod załadunkiem
           + Pont. Simek 2                                         

                       ALFA TERMINAL
                       -------------
Huta  BSA  EEMS Delta           magnezyt         1500 s-w     Sp.  spodz. 26.04. g.03,oo - wej.
                                                                   28.04. g.03,oo
Huta  KSS  Angelina             węgiel           1650 pl-s    CH   pod załadunkiem

                       CEMEX
                       -----
Cem   BSA  Cembalo              cement           3700 zb-s    CMC  spodz. 29.04.g.04,oo
Cem   BSA  Shetland Cement      cement           1600 zb-s    CMC  spodz. 02.05.

                       FOSFAN S.A.
                       -----------
Fosf  TBA  Omskiy 135           nawozy           2900 s-pl    R    spodz. 27.04.am

                       ANDREAS
                       -------
Snop  WSA  Verona               jęczmień         3000 s-el    PLS  reda - wej. po m/v"Birgit G"
Snop  MEMA Wolson Gaeta         śruta rzepak.         el-s    PLS  pod załadunkiem
Snop  AZA  Birgit G.            pszenica              el-s    R    pod załadunkiem

                       MARITIM SHIPYARD
                       ----------------
Mak   PSA  Maritime 3           postój        dł. 28m              wyjście do uzgodnienia

                       KIL
                       ---
Oko   ŻP   Dolfijn II           remonty       dł. 55m              wyjście do uzgodnienia

                       SHIP SERVICE
                       ------------
Cal   SHS  Palica               postój        dł. 65m              wyjście do uzgodnienia

                       NABRZEŻE BUŁGARSKIE
                       -------------------
Bułg  VGA  Malachite            nawozy           4679 s-m     BFC  spodz. 25.04. g.12,oo
Bułg  STT  Karla C              remonty       dł.106m              wyjście do uzgodnienia

                       BALTCHEM SZCZECIN
                       -----------------
                                                                   brak statków

                       ELEWATOR "WARTA"
                       ----------------
Pozn  MEMA Abis Breskens        śruta rzepak.         el-s    TMR  pod załadunkiem

                       ELEWATOR "BASENOWA"
                       -------------------
                                                                   brak statków

                       ORLEN GAZ
                       ---------
                                                                   brak statków

                       MORSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" - SZCZECIN
                       ---------------------------------------------
Kaszu MAG  City of Rome         remonty       dł.100m              wyjście do uzgodnienia
Dok-5 SMS  Trans Carier         remonty       dł.144m              wyjście 04.05.
Dok-2 RTCA Dan Viking           remonty       dł. 79m              wyjście do uzgodnienia
Gnieź SMS  EM Express           remonty       dł.110m              wyjście do uzgodnienia
Gdyń       Maersk Venice        postój        dł.176m              wyjście do uzgodnienia
Dok-3 STT  Labrador Storn       remonty       dł. 66m              wyjście do uzgodnienia

                       ELEKTROWNIA SZCZECIN
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       STOCZNIA REMONTOWA "MAKRUM - POMERANIA"
                       ---------------------------------------
Rem   STT  Sea Spray            remonty       dł. 43m              wyjście do uzgodnienia
Rem   STT  Hrafn Sveinbjarnason remonty       dł. 48m              wyjście do uzgodnienia

                       INNE MIEJSCA PRZEŁADUNKOWE, POSTOJOWE I REMONTOWE W SZCZECINIE
                       --------------------------------------------------------------
Arsen PFJ  Abis Duisburg        konstrukcje           pl-s    FNM  pod załadunkiem
Warsz STT  Hol. Fenja + UR 8 +  konstrukcje           pon-pon R    przeł. w rel. Partner 1- UR 8
           Fairplay V                                              
Warsz PSA  Hol. Cyklop + Hermes konstrukcje           pon-pon R    przeł. w rel. Partner 1-UR 8
           + Pont. Partner 1                                       - przeł. w rel. Partner 1-UR 8
OdraN RTCA Pilsum               remonty       dł. 82m              hol. 27/28.04. -
                                                                   na nab. Gliwickie
Warsz      PN ZUŻ-1+holowniki   postój        dł. 43m              hol. 25.04. na nab. Greckie
Greck      PN-ZUŻ-1+holowniki   postój        dł. 43m              hol.25.04. z nb.Warsztatowego
OdraS      Hol. Serwal          postój        dł. 25m              wyjście do uzgodnienia
Fant  BLA  hol. Meander         po ponton     dł. 30m              wyjście do uzgodnienia
Fant  PSA  NP 440               postój        dł. 80m              wyjście do uzgodnienia
Greck BOA  B-Bongo              postój        dł. 98m              wyjście do uzgodnienia
Greck AZA  Herik 36             refuler       dł. 31m              wyjście do uzgodnienia
Greck AZA  Refuler Herik 66     postój        dł. 31m              wyjście do uzgodnienia
Rum   NPT  Zbiornikowiec NB 205 postój        dł.110m              wyjście do uzgodnienia
Radom      Flamingo             postój        dł. 36m              wyjście do uzgodnienia
Greck BOA  B-Boxer              postój        dł. 84m              wyjście do uzgodnienia
OdraS SPA  Polarstar            remonty       dł. 46m              wyjście do uzgodnienia
Wulk  KSS  Winona               postój        dł.137m              wyjście do uzgodnienia
B.Chr AM   Nawigator XXI        postój        dł. 60m              wyjście do uzgodnienia
Drzet BRA  Fehn Calais          remonty       dł. 82m              wyjście do uzgodnienia


                                         STAN WODY
                                         ----------

                                     Świnoujście  - 517
                                     I BT         - 526
                                     Trzebież     - 524
                                     Police       - ---
                                     Szczecin     - 531

U W A G A:

    U W A G A - PRZEWOŹNICY KOLEJOWI
   --------------------------------------------------------------
   Informujemy, że na Bocznicy Kolejowej "Ostrów Grabowski" na torach 1209 i 1211 w północnej części na długości do 50 metrów od dnia 05.04.201
   Przed przeszkodą ustawiono znaki kolejowe D 1 oraz rozłożone zostały płozy hamulcowe. Prosimy operatorów kolejowych o zachowanie szczególnej
   
   
   U W A G A:
   ------------------
   Kapitanat Portu Szczecin informuje, że w związku z budową Portu Jachtowego od dnia 05.12.2013 r. do dnia 30.09.2014 r. zamyka się dla żeglug
   Ww. akwen oznakowany jest od północy i południa pojedyńczymi świetlnymi żółtymi pławami ( pławami specjalnymi ).
   Zakaz żeglugi nie dotyczy jednostek zatrudnionych na budowie.
   Wejście na akwen leżący na północ od pławy ograniczającej akwen od strony północnej możliwe jest tylko po uzyskaniu specjalnej zgody służby 
   
   Jednostkom śródlądowym płynącym tranzytem zaleca się drogę wodną na Regalicy lub Odrą Zachodnią. 
   
   U W A G A:  FIRMY AGENCYJNE I SPÓŁKI PRZEŁADUNKOWE
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
   W oparciu o przyjęte zasady współpracy i odpowiedzialności na styku pilot-oficer służby dyżurnej Kapitanatu oraz potrzebę właściwego koordyn
   przekazywania informacji dotyczących cumowania określoną burtą, do dyspozytora z Działu Koordynacji Obrotu Portowego, najpóźniej w momencie 
   Powyższe wynika z konieczności wcześniejszego ustalenia rodzaju manewru, ilości oraz uciągu planowanych do użycia holowników.
   
   U W A G A:  FIRMY AGENCYJNE
   ---------------------------------------------------
   W związku z wprowadzeniem nowych procedur dotyczących zamawiania i rozliczania usługi asysty statków pożarniczych Strażak 24, Strażak 25, pr
   dyspozytor@port.szczecin.pl  lub fax: 91 4624634 ) zlecenia ww. usługi przed zawinięciem statku do portu.
   Zarządzanie ruchem statków pożarniczych Strażak 24 oraz Strażak 25 pozostaje  w gestii Działu Koordynacji Obrotu Portowego, do którego należ
   
   U W A G A:
   -------------------
   Informujemy uprzejmie wszystkich zainteresowanych, że aktualny wykaz bezpiecznych zanurzeń statków przy nabrzeżach w porcie Szczecin i Świno
   
   U W A G A:
   ------------------
   1). FIRMY AGENCYJNE I SPEDYCYJNE
   Przeładunek sztuk ciężkich, konstrukcji, slipowanie kadłubów oraz inne operacje przeładunkowe z użyciem DP uniemożliwiające lub utrudniające
   Głównego Dyspozytora. 
   
   2). FIRMY AGENCYJNE
   1. Biorąc pod uwagę działający w porcie system kontroli ruchu statków / VTS /, przypominamy uprzejmie firmom agencyjnym o konieczności codzi
   konieczności umieszczania w opracowywanych dobowych planach przeładunkowych wszystkich statków spodziewanych i będących w obsłudze w planowa
   Nie spełnienie powyższych wymogów spowoduje postój statków na redzie, do czasu uzupełnienia niezbędnych danych.
   2. Zgłaszanie statków spodziewanych w dni wolne od pracy należy przesłać w dzień roboczy, poprzedzający dni wolne i święta.
   3. Dotyczy ruchu statków o przekroczonych parametrach / przepisy portowe /, długość, szerokość.
   Pragniemy przypomnieć, że prośbę o otrzymanie zgody na wejście do portu i dobicie do danego nabrzeża statku o przekroczonych parametrach, pr
   akceptacji statku do obsługi przez przeładowcę, Główny Dyspozytor Portu prześle do Kapitana Portu swoją opinię na podstawie której, Kapitan 
   agent statku lub przeładowca.
   
   U W A G A:
   ------------------
   FIRMY AGENCYJNE
   Dot:  przeprowadzanie remontów na statkach cumujących przy nabrzeżach będących w gestii ZMPSiŚ S.A.
   Mając na uwadze bezpieczne wykonywanie prac remontowych na statkach oraz ujednolicenie procedur otrzymywania zezwoleń na przeprowadzanie rem
   1. Kierując wniosek do Kapitana Portu w Szczecinie  o wydanie zezwolenia na prace remontowe na statkach należy go równocześnie przesłać faks
   2. W wystąpieniu należy podać:
   a) nazwę statku
   b) nazwę  nabrzeża
   c) zakres prac remontowych
   d) termin rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych
   e) nazwę firmy prowadzącej remont
   3. Portowa Służba Ratownicza po zasięgnięciu opinii od przeładowcy  przeprowadzi rekonesans co do:
   a) zakresu prac remontowych
   b) względów bezpieczeństwa
   4. Portowa Służba Ratownicza na podstawie przeprowadzonego rekonesansu przekaże do Kpt. Portu w Szczecinie opinię co do planowanych prac rem
   remontowych dozoru przez Portową Służbę Ratowniczą,  koszty tego dozoru zgodnie z taryfą ponosić będzie firma agencyjna występująca o zezwol
   Pozytywna opinia - ekspertyza Portowej Służby Ratowniczej będzie jednocześnie zgodą ZMPSiŚ S.A. na prowadzenie prac remontowych na statkach 
   Informujemy uprzejmie, że za wydanie ekspertyzy określającej warunki prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych na statkach oraz  za dowóz ek
   Taryfą opłat za usługi ". 
   
   U W A G A: do zainteresowanych
   ---------------------------------------------------
   Informacje i ostrzeżenia o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i innych zagrożeń dostępne są w Wojewódzkim Cent
   0696031168
   
   
   


                                                                 GŁÓWNY DYSPOZYTOR PORTU
 

Powrót do strony głównej