ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.


                                           P R O T O K Ó Ł
                                           ---------------
                              konferencji dyspozytorskiej z dnia 02-10-2015

   Uczestnicy:
   ------
   ACA/ACS        - ---                              AGT            - ---                      
   AHA            - ---                              APA            - ---                      
   ASA            - ---                              AZA/AZS        - ---                      
   BCA            - ---                              BCPSz          - e-mail                   
   BKA            - ---                              BLA            - ---                      
   BLTA           - ---                              BOA            - ---                      
   BPA            - e-mail                           BRA            - ---                      
   BSA            - e-mail                           BTA            - ---                      
   BTS            - ---                              CLA            - ---                      
   CSA            - ---                              CST            - ---                      
   DBPSz          - e-mail                           DNA            - ---                      
   DST            - e-mail                           EFSA           - ---                      
   FBA            - e-mail                           FNA            - ---                      
   FSA            - ---                              FSCA           - ---                      
   FT             - e-mail                           Elew.Ewa       - e-mail                   
   GAC            - e-mail                           GLTA           - ---                      
   GRP            - ---                              HLA            - e-mail                   
   ILBA           - e-mail                           INBA           - e-mail                   
   ISS            - e-mail                           ITA            - ---                      
   KSS            - ---                              LSHA           - ---                      
   MAG            - ---                              MAS            - e-mail                   
   MCR            - ---                              MEMA           - ---                      
   MJSA           - e-mail                           MLA            - ---                      
   MMA            - ---                              MPA            - ---                      
   NADJ           - ---                              NSA            - ---                      
   OEA            - e-mail                           OLA            - ---                      
   OT PŚ          - e-mail                           PFJ            - e-mail                   
   PHA            - ---                              PJMA           - ---                      
   PKP            - ---                              PLCC           - e-mail                   
   PLA            - e-mail                           PLF            - e-mail                   
   PLFS           - ---                              PLM            - ---                      
   PLR            - ---                              PMS            - ---                      
   PNPA           - ---                              PPA            - ---                      
   POA            - ---                              PSA            - e-mail                   
   PŻA            - ---                              RHA            - e-mail                   
   RSA            - ---                              RTCA           - e-mail                   
   SCC            - ---                              SCSA           - ---                      
   SECA           - ---                              SGM            - ---                      
   SHS            - ---                              SLA            - ---                      
   SMS            - e-mail                           SPA            - ---                      
   SPCA           - ---                              SSP            - ---                      
   STPA           - ---                              STT            - e-mail                   
   SVS            - ---                              TBA            - e-mail                   
   TFA            - ---                              TRB            - ---                      
   TLA            - ---                              TPA            - ---                      
   TRT            - ---                              TSFA           - ---                      
   UBA            - ---                              USA            - ---                      
   VBA            - ---                              VGA            - ---                      
   VGLA           - ---                              VGNA           - ---                      
   WGA            - ---                              WMA            - ---                      
   WOL            - ---                              WSA            - e-mail                   
   HK             - A. Oklesiński                    Gł.Dysp.Portu  - K. Laskowski             
                  -                          


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   03-10-2015  ( Sobota )
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Cz/Fi PLCC Freya                kontenery           ? s-pl-s  R    -         -         1         
Fiń   PLCC Doris Schepers       kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 02.10.g.23,3o
                                                                   1         1         -         
Cz/Fi PLCC Ceres                kontenery           ? s-pl-s  R    z redy 03.10.

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Węg   PLA  Pitztal              aluminium        1968 s-pl-m  R    1         2         -         
Polsk EFSA Silver Copenhagen    ryba              500 s-chł   CS   hol. z Euroterminalu -
                                                                   03.10.g.02,oo
                                                                   -         1         1         
                                                                   - obsł. Chłodnia Szczec.
Czesk MJSA Pacific Friend       granity          8189 s-pl    R    spodz. 03.10.g.06,oo
Polsk MAS  Darina               ryba              180 s-chł   CS   spodz. 03.10.g.06,oo
                                                                   -         1         -         
                                                                   - obsł. Chłodnia Szczec.
Słow  PFJ  Lady Clarissa        celuloza         1844 s-m     R    spodz. 03.10.g.08,oo
Polsk MAS  Langfoss             ryba             1335 s-chł   CS   spodz. 03.10.g.20,oo
                                                                   obsł. Chłodnia Sczec.
           załadunki            blacha         35 wag pl-wag  CH   -         1         -         

                       FAST TERMINALS
                       --------------
Belg  FBA  BBC Baltic           nawozy            800 s-m     FB   1         1         -         
           rozładunki           wyr. hutnicze  26 wag w-pl/m  RTC                      zm.II,III 

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
                                                                   prace nieplanowane

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
                                                                   brak statków

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
Przem RHA  Clara                złom             5350 s-pl    R    spodz. 05.10. g.12,oo

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl   RTCA Paula Anna           złom             5200 s-pl    RTC  2/1600    2         2         
Huk        hałdowanie           koks           10 sam sam-pl  CH   w c d
Parn  GAC  Anne                 żelazospieki     1700 s-pl    CH   spodz. 02.10. g.23,oo
                                                                   x         1         1         

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Gliw       rozładunki           gips            5 sam sam-pl  RTC                      zm.II,III 
Gliw  BSA  Saint Dimitros       nawozy           8000 w-pl-s  Sp.  nie zlecony
Pirs       rozładunki           węgiel         42 wag w-pl    INB  T         x         T         
Wałb  INBA Norbris              koks             1800 w-pl-s  BCS  1         1         x         
Wałb       rozładunki           koks            7 sam sam-pl  BCS  w c d

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Reg        rozładunki           granul.drzewn  20 sam sam-m   BCS                      zm.II,III 

                       OT PORT ŚWINOUJŚCIE
                       -------------------
                                                                   brak zleceń


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   04-10-2015  ( Niedziela )
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Cz/Fi PLCC Ceres                kontenery           ? s-pl-s  R    1         2         2         

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Polsk MAS  Langfoss             ryba             1335 s-chł   CS   1         1         1         
                                                                   obsł. Chłodnia Szczec.
Słow  PFJ  Lady Clarissa        celuloza         1844 s-m     R    -         1         -         
Czesk PFJ  Sharon               granity          4500 s-pl    R    spodz. 04.10.g.07,oo

                       FAST TERMINALS
                       --------------
Ang   FBA  Fast Jef             drobnica         2600 m-s     FB   spodz. 04.10.pm

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
                                                                   prace nieplanowane

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
                                                                   brak statków

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
Przem RHA  Clara                złom             5350 s-pl    R    spodz. 05.10. g.12,oo

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl   RTCA Paula Anna           złom             2000 s-pl    RTC  2         2         ew.1      
Huk        hałdowanie           koks           10 sam sam-pl  CH   w c d
Huk   SMS  Wilson Humber        węgiel           3420 s-pl    CH   spodz. 04.10. am
                                                                   x         x         1         

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Gliw  BSA  Saint Dimitros       nawozy           8000 w-pl-s  Sp.  nie zlecony
Pirs  O/T  Barka x 10           węgiel           4900 pl-b    INB  x         T         T         
Wałb       rozładunki           koks            7 sam sam-pl  BCS  w c d

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Kat        ważenie              złom           40 wag         RTC                      zm.II     
Reg        rozładunki           granul.drzew.  20 sam sam-m   BCS                      zm.II,III 

                       OT PORT ŚWINOUJŚCIE
                       -------------------
Chem  ISS  Glory                ruda żelaza     65142 s-pl    TSLS spodz. 04.10. am
                                                                   -         -         2         
Górn  RTCA Myrte                slaby            7400 s-pl    RTC  spodz. 04.10. pm


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   05-10-2015  ( Poniedziałek )
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Fiń   PFJ  Conmar Island        kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 06.10.g.22,oo
Fiń   PLCC Kristin Schepers     kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 07.10.g.03,oo
Fiń   PLCC Eilbek               kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 09.10.g.01,oo
Fiń   PLCC Aldebaran J          kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 09.10.g.09,3o
Fiń        rozładunki           kontenery       7 sam sam-pl  CH                       zm.II-III 
Czesk      rozformowanie kont.  płyty          1 kont s-sm    CH   zm.II g.11,oo
Fiń        załadunki            kontenery       7 sam pl-sam  CH                       zm.II-III 

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Czesk PFJ  Sharon               granity          4500 s-pl    R    -         1         1         
Czesk MJSA Pacific Friend       granity          8189 s-pl    R    1         2         2         
Slow  ILBA Reymar               blacha            950 s-m     ILB  spodz. 05.10.g.04,oo
                                                                   -         1         -         
Węg   PLA  Kati                 aluminium        3750 s-pl-m  R    spodz. 05.10.g.15,oo
Slow  MAG  Antares              pojazdy             ? pl-s    R    spodz. 05.10.
Czesk BPA  Eddystone            pojazdy             ? pl-s    BPA  spodz. 12.10.
Słow       rozładunki           słupy           1 sam sam-pl  CH                       zm.II-III 
Czesk      załadunki            blacha /kręgi  30+7 w pl-wag  RH   zm.I+III
WOC        załadunki            bloki granit.  42 sam pl-sam  R    16-MGM, 2-CH, 12-PFJ, 10-KS,
                                                                   2-AMIL zm.II-III
Węg        załadunki            alum. kręgi+  13+8 sm m-sam   PLA                      zm.II-III 
                                wiązki                             
Węg        załadunki            alumin. wiązk   6 sam pl-sam  BCSS                     zm.II-III 
Węg        załadunki            alum. wiązki   14 sam pl-sam  BCSS                     zm.II-III 
Słow       załadunki            alum. T-barsy  36 wag pl-wag  BCSS                     zm.II-III 
WOC        załadunki            masło           1 sam m-sam   AMIL                     zm.II-III 
WOC        załadunki            kuch            2 sam m-sam   AMIL                     zm.II-III 
WOC        załadunki            miazga          1 sam m-sam   AMIL                     zm.II-III 
Słow       załadunki            drobnica       37 sam m-sam   CH                       zm.II-III 
                                /celuloza/                                             zm.II-III 
Słow       załadunki            blacha /pł.     7 sam pl-m-sm ILB                      zm.II     
Słow       załadunki            celuloza        1 sam pl-m-sa ILB                      zm.II     
Słow       załadunki            blacha pł.     15 sam pl-m-sm ILB                      zm.III    

   

                       FAST TERMINALS
                       --------------
Belg  RTCA Paper Star           papier           2500 m-s     RTC  brak      towaru    1         
Ang   FBA  Fast Jef             drobnica         2600 m-s     FB   -         -         1         
           rozładunki           chemia          6 sam sam-m   FB                       zm.II,III 
           rozładunki           papier          3 sam sam-m   RTC                      zm.II,III 
           rozładunki           papier         20 wag wag-m   RTC                      zm.II,III 
           załadunki            wyr. hutnicze  19 sam m-sam   FB                       zm.II,III 
           załadunki            nawóz           6 sam m-sam   FB                       zm.II,III 
           załadunki            tarcica/podkł   2 sam pl-sam  FB                       zm.II,III 

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
Zb/Sł      samochody            zboża różne           el-s    ELEW w/g zleceń i przybycia
Zb/Sł      samochody            zboża różne           s-el    ELEW w/g zleceń i przybycia

U W A G A:

   W dniach  05 - 09.10.2015 r. Elewator "EWA" pracuje na 2 zmiany /bez zm.I /

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
                                                                   brak statków

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
Przem RHA  Clara                złom             5350 s-pl    R    spodz. 05.10. g.12,oo
Przem RHA  Kersti               złom             5200 s-pl    R    spodz. 19-21.10.

                       ZUŻ
                       ---
                                                                   brak statków

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl        załadunki            kamień wap.     3 sam pl-sam  AZS                      zm.II,III 
Gśl        załadunki            siarczan sodu   3 sam m-sam   BCS                      zm.III    
Gśl        załadunki            agro-produkt   42 sam pl-sam  SBS  1         1         x         
Gśl        rozładunki           węgiel         16 wag w-pl    INB  x         x         ew.1      
Huk        hałdowanie           koks           10 sam sam-pl  CH   w c d
Huk   SMS  Wilson Humber        węgiel           2200 s-pl    CH   1         1         x         
Huk        rozładunki           masa elektrod   4 sam sam-pl  CH                       zm.II,III 
Huk   SMS  Stavfjord            koks             2600 pl-s    CH   spodz. 03.10. am - wej. po
                                                                   m/v "Wilson Humber"
                                                                   x         x         ew.1      
Huk   SMS  Stavfjord            masa elektr       280 pl-s    CH   po załad. koksu
Not        załadunki            kam.wapienny    8 sam m-sam   DST                      zm.II,III 
Parn       załadunki            żelazospieki   14 sam pl-sam  CH                       zm.II,III 
Parn       załadunki            żelazospieki    5 wag pl-w    CH   x         1/250     x         

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Byt        załadunki            kamień wap.     6 sam pl-sam  PNP                      zm.II,III 
Gliw       rozładunki           gips           10 sam sam-pl  RTC                      zm.II,III 
Gliw  BSA  Saint Dimitros       nawozy           8000 w-pl-s  Sp.  x         2         2         
Pirs  O/T  Barka x 8            węgiel           3900 w-pl-b  INB  x         T         T         
Pirs       rozładunki           węgiel         30 wag w-pl    INB  x         x         T         
Wałb  MAS  Silver Kenna         smoła            2500 w-s     CH   spodz. 09.10.
Wałb       rozładunki           koks            7 sam sam-pl  BCS  w c d
Wałb       rozładunki           węgiel           1500 sam-pl  INB                      zm.II,III 
Wałb  SMS  Wilson Hamburg       koks             1400 pl-s    BCS  spodz. 06.10. wcd

   U W A G A:
   -----------------
   Informujemy uprzejmie firmy agencyjne, że statki planowane do obsługi przy nabrzeżu Pirs ( Z i W )
   zgłaszające do odbioru odpady typu - szlam, wody zęzowe i inne będą mogły zdawać w/w tylko od strony wody na jednostki pływające. 
   Utrudnienia spowodowane są brakiem możliwości dojazdu do statku od strony lądu.
   

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Chorz TBA  Francisca            sól potasowa     3300 s-w     Sp.  spodz. 05.10. pm
Chorz      załadunki            konc. miedzi   30 wag pl-w    CH   1/1530    1         x         
Chorz      rozładunki           węgiel         42 wag w-pl    INB  x         1         1         
Kat        załadunki            konc. cynku    40 wag pl-w    PLS  pl. 07.10.
Kat        rozładunki           wyr. hutnicze  20 wag w-pl    RTC                      zm.II,III 
Kat        ważenie              konc. miedzi   30 wag         CH                       zm.II,III 
Kat   WSA  Goldengate Park      kwas siarkowy   17000 zb-s    BCS  spodz. 19.10.
Kat        rozładunki           koks           83 wag w-pl    BCS  x         2         2         
Kat        załadunki            fosforyty      30 wag pl-w    Sp.  pl. 06.10.
Kat        załadunki            węgiel           1500 pl-sam  INB                      zm.II,III 
Kat   RTCA Lucy Snug            wyr. hutnicze    4200 pl-s    RTC  spodz. 07/08.10.
Kat   RTCA Lucy Snug            pak smołowy      3500 pl-s    RTC  po załadunku
                                granulat                           
Kat        rozładunki           drobnica        5 sam sam-pl  BCS                      zm.II,III 
Reg        załadunki            celuloza       30 sam m-sam   PLA                      zm.II,III 
Reg        załadunki            śruta          15 sam m-sam   VP                       zm.II,III 
Reg        rozładunki           wyr. hutnicze   5 sam sam-m   RTC                      zm.II,III 
Reg        rozładunki           granul.drzew.  20 sam sam-m   BCS                      zm.II,III 
Reg   WSA  Frisian River        granul.drzew.    2000 m-s     BCS  po wyład. na na nab. Huta -
                                                                   na 07.10.
Reg   O/T  Barka                wyr. hutnicze     415 b-pl    GPA  x         x         1         
Reg        załadunki            celuloza       35 wag m-w     PLA  pl. 09.10.
Reg        rozładunki           wyr. hutnicze  26 wag w-pl    RTC                      zm.III    

RELACJA BEZPOŚREDNIA
--------------------
                                                                   brak statków

                       OT PORT ŚWINOUJŚCIE
                       -------------------
Chem  ISS  Glory                ruda żelaza     65142 s-pl    TSLS 2         2         2         
Górn  RTCA Myrte                slaby            7400 s-pl    RTC  2         2         2         
Górn  MAG  Schilling            nacelle           250 s-pl    MAG  spodz. 05.10. g.07,oo - po
                                                                   m/v "Myrte"
Górn  MAG  Nordic Erika         nacelle/rury     1000 s-pl    MAG  spodz. 05.10. g.06,oo - po
                                                                   m/v "Schilling"
Hutn  RTCA Evolution            ruda manganu    23452 s-pl    RTC  spodz. 05.10. g.20,oo
Hutn  RTCA Arosa                ruda manganu    27500 s-pl    RTC  spodz. 08.10.g.12,oo
Górn  RTCA Marit                slaby            7400 s-pl    RTC  spodz. 08.10. wcd
Górn  RTCA Myrte                slaby            7400 s-pl    RTC  spodz. 11.10. wcd

                       TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------------------
Prom  UNL  Jan Śniadecki        codziennie                         wejście - godz. 00,15
           do Ystad                                                wyjście - godz. 04,00
Prom  UNL  Polonia do Ystad     codziennie                         wejście - godz. 06,45
                                                                   wyjście - godz. 13,00
Prom  UNL  Gryf do              codziennie                         wejście - godz. 22,45
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 02,30
Prom  UNL  Galileusz do         codziennie                         wejście - godz. 05,10
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 10,30
Prom  UNL  Skania do Ystad      codziennie                         wejście - godz. 20,00
                                                                   wyjście - godz. 23,00
Prom  UNL  Kopernik do Ystad    codziennie                         wejście - godz. 17,00
                                                                   wyjście - godz. 19,30
Prom  PŻB  Baltivia do Ystad    od wtorku                          wejście - godz. 05,30
                                do piątku                          wyjście - godz. 12,30
                                                                   niedziela - wyjście godz.15,00
                                                                   poniedziałek - postój w Ystad
Prom  UNL  Wolin do Trelleborga codziennie                         wejście - godz. 11,30
                                                                   wyjście - godz. 17,30
                                                                   w soboty - postój w TPŚ
Prom  TTL  Nils Dacke do        poniedziałek                       wyjście - godz. 01,00
           Trelleborga                                             wejście - godz. 15,30
                                                                   wyjście - godz. 17,45
                                wtorek                             wejście - godz. 07,30
                                                                   wyjście - godz. 09,00
                                                                   wejście - godz. 23.15
                                środa                              wyjście - godz. 02,00
                                                                   wejście - godz. 16,00
                                                                   wyjście - godz. 18,00
                                czwartek                           wejście - godz. 09,30
                                                                   wyjście - godz. 14,30
                                piątek                             wejście - godz. 05,45
                                                                   wyjście - godz. 07,30
                                                                   wejście - godz. 23,15
                                sobota                             wyjście - godz. 01,00
                                                                   wejście - godz. 16,30
                                                                   wyjście - godz. 19,00 - postój
                                                                   na nab. Wł. IV
                                niedziela                          hol. godz. 05,30 z postoju
                                                                   na nab. Wł. IV
                                                                   wyjście - godz. 07,30
                                                                   wejście - godz. 23,15
Prom  PŻB  Mazovia do Ystad     codziennie                         wejście - godz. 20,00
                                                                   wyjście - godz. 22,30
Prom  TTL  Tom Sawyer           niedziela                          wejście - godz. 14,oo
           do Trelleborga                                          wyjście - godz. 16,oo

U W A G A:

   DODATEK DO PROTOKOŁU KONFERENCX|YJNEGO na dni: od 03.10. do 05.10.2015 r.
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       PKN ORLEN S.A. ŚWINOUJŚCIE
                       --------------------------
CPN-2 ASA  Solero               olej opałowy          zb-s    CH   pod załadunkiem

                       BALTCHEM ŚWINOUJŚCIE
                       --------------------
Porta OEA  Futura               olej napędowy   18800 s-zb    OES  spodz. 03.10. g.10,oo

                       EUROTERMINAL
                       ------------
Rozł  PFJ  Mini Star            drobnica          300 m-s     R    spodz. 03.10.g.16,oo
Rozł  EFSA Silver Copenhagen    ryby mrożone      500 s-chł   EFSS spodz. 02.10. g.19,oo
Rozł  MAG  Nordic Erika         turb.wiatrowe    1000 s-pl    MAG  spodz. 05.10. g.06,oo
Rozł  MAG  Schilling            turb.wiatrowe     800 s-pl    MAG  spodz. 05.10. g.07,oo
Rozł  MAG  Fredensborg          turb.wiatrowe    1200 s-pl    MAG  spodz. 05.10. g.06,oo
Rem   PSA  Aarsleff 104         remonty                            wyjście do uzgodnienia
Rem   MCR  Carrier 7 ex         postój        dł.100m              wyjście do uzgodnienia
           B-Barge 25                                              

                       MORSKA STOCZNIA REMONTOWA ''GRYFIA'' - SWINOUJSCIE
                       ----------------------------------------------------
                                                                   brak statków

                       BASEN PÓŁNOCNY
                       --------------
                                                                   brak statków

                       INNE MIEJSCA PRZEŁADUNKOWE, POSTOJOWE I REMONTOWE W ŚWINOUJŚCIU
                       ---------------------------------------------------------------
Wł.IV HLA  Jan Van Cuyk         pasażer       dł. 35m              spodz. 04.10. g.12,3o
P.Woj MAG  FGS Lachs            postój        dł. 40m              wyjście 06.10. g.06,3o
P.Woj MAG  FGS Schlei           postój        dł. 40m              wyjście 06.10. g.06,3o
N-87  PSA  B-ka ASV Pioneer     postój        dł.101m              wyjście 06.11.
Wł.IV HLA  Chateaubriand        postój        dł. 34m              wyjście do uzgodnienia
Kars  PRCi Homar                postój        dł. 30m              wyjście do uzgodnienia
N-13  MAG  Christophorus        pogłębiarka   dł. 81m              wyjście do uzgodnienia
N-87  STT  Trombas              remonty       dł. 67m              wyjście grudzień 2015 r.
BTrym RHA  B-Stralsund          postój        dł. 90m              wyjście kwiecień-maj 2016 r.
Kars  PRCI SM-PRC-105           postój        dł. 57m              wyjście do uzgodnienia
BTrym RHA  B-Wismar             postój        dł. 90m              wyjście kwiecień-maj 2016 r.
BTrym RHA  B-Bremen             postój        dł. 90m              wyjście kwiecień-maj 2016 r.

                       PORT NOWE WARPNO
                       ----------------
                                                                   statki żeglugi pasażerskiej

                       PORT TRZEBIEŻ
                       -------------
                                                                   brak statków

                       PORT STEPNICA
                       -------------
                                                                   brak statków

                       PORT POLICE
                       -----------
Polic PSA  Dorine               fosforyty       26650 s-m     PCS  spodz. 03.10.g.10,oo
Polic TBA  Sormovskiy 3056      nawozy           3000 s-m     R    spodz. 04.10. g.12,oo
Polic PSA  Isadora              fosforyty       25661 s-m     PCS  spodz. 07.10. g.13,oo
Polic UBA  Ekmen                postój        dł.105m              zatrzymany przez PSC

                       ALFA TERMINAL
                       -------------
Huta  BSA  Mia                  konc. cynku      4810 s-pl    Sp.  spodz. 03.10.g.17,oo
Huta  BSA  Frisian River        magnezyt         2300 s-w     Sp.  spodz. 04.10. g.03,oo
Huta  PSA  Novomar              zgorzelina       3000 s-pl    PSA  spodz. 04.10. wiecz.
Huta  SMS  Wilson Hamburg       węgiel           1000 pl-s    CH   po załad. w BCPSz.
Huta  SMS  Romi                 węgiel                s-pl    CH   pod wyładunkiem

                       CEMEX
                       -----
Cem   BSA  Cembalo              cement           1600 zb-s    CMC  spodz. 03-05.10

                       FOSFAN S.A.
                       -----------
                                                                   brak statków

                       ANDREAS
                       -------
Snop  WSA  EEMS Traveller       zboże            2700 m-s     R    po remont. w MSR Gryfia Szcz

                       MARITIM SHIPYARD
                       ----------------
Mak   TSFA Maritime 3           postój        dł. 28m              wyjście do uzgodnienia

                       KIL
                       ---
                                                                   brak statków

                       SHIP SERVICE
                       ------------
Cal   SHS  Palica               postój        dł. 65m              wyjście do uzgodnienia

                       PORT RYBACKI "GRYF"
                       -------------------
Bułg  BPA  Helga                nawozy           1600 s-sam   R    spodz. 02.10.g.17,3o
Bułg  AZA  Beaumont             nawozy                s-m     BFC  pod wyładunkiem

                       BALTIC STEVEDORING COMPANY
                       --------------------------
                                                                   brak statków

                       BALTCHEM SZCZECIN
                       -----------------
                                                                   brak statków

                       ELEWATOR "WARTA"
                       ----------------
                                                                   brak statków

                       ELEWATOR "BASENOWA"
                       -------------------
                                                                   brak statków

                       ORLEN GAZ
                       ---------
CPN-3 PLF  Elisabeth            propan           1735 s-zb    R    spodz. 06.10.g.10,oo

                       MORSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" - SZCZECIN
                       ---------------------------------------------
Gdań  WSA  EEMS Traveller       remonty       dł. 91m              spodz. 03.10. g.00,oo
Dok-3 SMS  Trans Adriatic       remonty       dł.123m              wyjście 05.10.
Maz   DST  B-Kurt               remonty       dł. 50m              wyjście do uzgodnienia
Gdyń  STPA Largona              remonty       dł. 88m              wyjście do uzgodnienia
Gnieź AZA  Hol. Sikya           remonty       dł. 27m              wyjście do uzgodnienia
Dok-5 STT  Sentinel II          remonty       dł.209m              wyjście do uzgodnienia

                       ELEKTROWNIA SZCZECIN
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       STOCZNIA REMONTOWA "MAKRUM - POMERANIA"
                       ---------------------------------------
Rem   STT  Kristin D            remonty       dł. 91m              hol. 05.10.g.07,oo na nab.
                                                                   Drzetowskie
Rem   STT  Atlantic Star        remonty       dł. 60m              wyjście 22.10.
Rem   STT  Rostnesvaag          remonty       dł. 91m              wyjście do uzgodnienia

                       INNE MIEJSCA PRZEŁADUNKOWE, POSTOJOWE I REMONTOWE W SZCZECINIE
                       --------------------------------------------------------------
Kaszu DST  Gertrud G            kruszywo         5800 s-pl    R    spodz. 04.10. g.19,oo
Drzet MAG  Kristin D            konstrukcje       200 pl-s    R    hol. 05.10.g.07,oo -
                                                                   z nab. Remontowego
Drzet STT  Anne                 remonty       dł. 90m              hol. po zak. wyład. w BCPSz.
Drzet PSA  San                  remonty       dł.150m              wyjście 03.10. am
Wulk  RSA  Dragonera            remonty       dł.100m              wyjście 12.10.
Fant  TSFA Partner 1            postój        dł. 74m              wyjście do uzgodnienia
PRCiP PRCi SM-PRC 102           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
OdraS      Hol. Serwal          postój        dł. 25m              wyjście do uzgodnienia
Greck BOA  B-Bongo              postój        dł. 98m              wyjście do uzgodnienia
Greck BOA  B-Boxer              postój        dł. 84m              wyjście do uzgodnienia
PRCiP PRCi Raja                 postój        dł. 38m              wyjście do uzgodnienia
OdraS SPA  Polarstar            remonty       dł. 46m              wyjście do uzgodnienia
PRCiP PRCi Ela                  postój        dł. 38m              wyjście do uzgodnienia
Oko        Flamingo             postój        dł. 61m              wyjście do uzgodnienia
Greck MAG  Herik 36             postój        dł. 39m              wyjście do uzgodnienia
Wulk  ŻP   Dolfijn II           remonty       dł. 55m              wyjście do uzgodnienia
BChr  AM   Nawigator XXI        postój        dł. 60m              wyjście do uzgodnienia
OdraS STT  Kamoyfisk            remonty       dł. 39m              wyjście do uzgodnienia
PRCiP PRCi SM-PRC-106           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia


                                         STAN WODY
                                         ----------

                                     Świnoujście  - 489
                                     I BT         - 492
                                     Trzebież     - 487
                                     Police       - 486
                                     Szczecin     - 492

U W A G A:

   U W A G A : FIRMY AGENCYJNE
   -----------------------------------------------------
   W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa powodującego Gorączkę Krwotoczną EBOLA należy podjąć odpowiednie kroki mające na celu wyeliminowanie ryzyka zakażenia wirusem. Przedstawione działania w obliczu zagrożenia 
   epidemicznego dotyczą migracji osób w transporcie morskim i skupiają się na właściwym informowaniu i podejmowaniu właściwych decyzji związanych z podejrzeniem zakażenia członków załóg statków oraz pasażerów zwanych w 
   dalszej części podróżującymi.
   Jako, iż czynności związane z uprawianiem żeglugi w imieniu armatora świadczy agent morski (w określonych przypadkach makler morski), usługi agencyjne należy przeprowadzać w sposób rzetelny, gdyż przedstawione 
   dokumentów stanowią pierwszy etap analizy ryzyka oraz mają wpływ na dalsze postępowanie. Głównymi aktami prawnymi zawierającymi procedury ewidencji i sprawozdawczości dla statków morskich są:
   -    Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego sporządzona w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. (Dz. U. 1969 r. nr 30 poz. 236 z późn. zm.),
   -    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich (Dz. U, 2012 r. nr 761).
   W związku z powyższym (niezależnie od tego skąd statek płynie) należy przynajmniej na 24 godziny przed przybyciem statku do portu lub najpóźniej w chwili, gdy statek opuszcza poprzedni port - jeżeli podróż trwa krócej niż 24 
   godziny lub jeżeli port przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży - niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przekazać dyrektorowi urzędu morskiego morską deklarację o stanie zdrowia za pośrednictwem 
   systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS).
   W sytuacji uznania przez lekarza okrętowego ewentualnie kapitana statku zaistniałych objawów u podróżującego będących podstawą do podejrzenia istnienia choroby zakaźnej informacja taka musi się znaleźć w morskiej deklaracji o 
   stanie zdrowia.
   Nie przekazanie niniejszej deklaracji w terminie może skutkować wstrzymaniem odprawy granicznej statku wraz z załogą oraz wstrzymaniem lub opóźnieniem czynności przeładunkowych.
   Zasygnalizowane podejrzenia wystąpienia wśród podróżujących objawów chorobowych skutkować będzie podjęciem przez Straż Graniczną właściwych działań zapobiegawczych tj: czasowe uniemożliwienie przemieszczania osób 
   między statkiem a lądem oraz ograniczenie kontaktu innych osób z podróżującymi. Ponadto niezwłocznie zostaną zawiadomione poszczególne służby:
   -    pogotowie ratunkowego tel. 999, 112, celem podjęcia medycznych czynności ratunkowych,
   -    Państwowy Graniczny Inspektora Sanitarny w Szczecinie - Dyrektor Graniczny Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, tel. 91 462 4318, 604 516 891, e-mail: gsse.szczecin@pis.gov.pl,
   -    Dyżurny ochrony portu w Szczecinie, tel. 91 430 8335, email: portsolid@gmaii.com,
   -    Oddział Celny Nabrzeże Łasztownia, tel. 91 430 8915,91883 5341,91883 5344,
   -    Koordynator Ruchu Statków ZMPSiŚ S.A., tel. 91 430 8446, e-mail: dyspozytor@port.szczecin.pl,
   -    przedstawiciel armatora statku, na którym stwierdzono wystąpienie wśród podróżujących choroby zakaźnej.
   Dalsze postępowanie zależeć będzie od wyników przeprowadzonych badań medycznych oraz podjętych czynności przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie - Dyrektora Granicznej Stacji Sanitarno-
   Epidemiologicznej 
   w Szczecinie.
   Ponadto działając na przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych {Dz. U. 2013 r. poz. 947) w przypadku powzięcia podejrzenia zachorowania na chorobę szczególnie 
   niebezpieczną i wysoce zakaźną lub zgonu z powodu takiej choroby członka załogi lub pasażera odbywającego podróż międzynarodową kapitan statku morskiego osobiście lub za pośrednictwem Morskiej Służby Poszukiwania i 
   Ratownictwa, agenta statku lub kapitanatu portu
   jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu, dostępnymi środkami łączności, państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla portu morskiego.
   Agencje morskie obsługujące statki zawijające do portu w  Świnoujściu, po wykonaniu w/w zaleceń powinny powiadomić następujące służby: 
    
                   -  Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu tel. 91 321 27 25, email: gsse.swinoujscie@pis.gov.pl 
   
     -  Ochronę portu Świnoujście tel. 91 322 61 03, kom. 666 029 508, email: ochronatps@gmail.com 
   
     -  Koordynację Ruchu Statków ZMPSiŚ S.A. tel. 91 430 84 46, email: dyspozytor@port.szczecin.pl 
   
   
   U W A G A:  FIRMY AGENCYJNE I SPÓŁKI PRZEŁADUNKOWE
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
   W oparciu o przyjęte zasady współpracy i odpowiedzialności na styku pilot-oficer służby dyżurnej Kapitanatu oraz potrzebę właściwego koordynowania ruchu statków w Porcie Szczecin i Police, zobowiązuje się firmy agencyjne oraz 
   Spółki przeładunkowe do przekazywania informacji dotyczących cumowania określoną burtą, do dyspozytora z Działu Koordynacji Obrotu Portowego, najpóźniej w momencie przebywania statku w rejonie II Bramy Torowej.
   Powyższe wynika z konieczności wcześniejszego ustalenia rodzaju manewru, ilości oraz uciągu planowanych do użycia holowników.
   
   U W A G A:  FIRMY AGENCYJNE
   ---------------------------------------------------
   W związku z wprowadzeniem nowych procedur dotyczących zamawiania i rozliczania usługi asysty statków pożarniczych Strażak 24, Strażak 25, prosimy o przekazanie do Działu Koordynacji Obrotu Portowego pisemnego ( e-mail: 
   dyspozytor@port.szczecin.pl  lub fax: 91 4624634 ) zlecenia ww. usługi przed zawinięciem statku do portu.
   Zarządzanie ruchem statków pożarniczych Strażak 24 oraz Strażak 25 pozostaje  w gestii Działu Koordynacji Obrotu Portowego, do którego należy zgłaszać zapotrzebowanie asysty ww. jednostek.
   
   U W A G A:
   -------------------
   Informujemy uprzejmie wszystkich zainteresowanych, że aktualny wykaz bezpiecznych zanurzeń statków przy nabrzeżach w porcie Szczecin i Świnoujście znajduje się na stronach internetowych Urzędu Morskiego w Szczecinie.
   
   U W A G A:
   ------------------
   1). FIRMY AGENCYJNE I SPEDYCYJNE
   Przeładunek sztuk ciężkich, konstrukcji, slipowanie kadłubów oraz inne operacje przeładunkowe z użyciem DP uniemożliwiające lub utrudniające ruch statków na akwenach portowych wymagają wcześniejszych uzgodnień
   z Kapitanatem Portu oraz Działem Głównego Dyspozytora. 
   
   2). FIRMY AGENCYJNE
   1. Biorąc pod uwagę działający w porcie system kontroli ruchu statków / VTS /, przypominamy uprzejmie firmom agencyjnym o konieczności codziennego, bieżącego zgłaszania ( e-mail, fax ) pozycji spodziewanych statków, 
   natomiast
   przeładowcom o konieczności umieszczania w opracowywanych dobowych planach przeładunkowych wszystkich statków spodziewanych i będących w obsłudze w planowanej dobie.
   Nie spełnienie powyższych wymogów spowoduje postój statków na redzie, do czasu uzupełnienia niezbędnych danych.
   2. Zgłaszanie statków spodziewanych w dni wolne od pracy należy przesłać w dzień roboczy, poprzedzający dni wolne i święta.
   3. Dotyczy ruchu statków o przekroczonych parametrach / przepisy portowe /, długość, szerokość.
   Pragniemy przypomnieć, że prośbę o otrzymanie zgody na wejście do portu i dobicie do danego nabrzeża statku o przekroczonych parametrach, proszę kierować do Kapitana Portu w Szczecinie z kopią do Głównego Dyspozytora 
   Portu w Szczecinie.
   Po akceptacji statku do obsługi przez przeładowcę, Główny Dyspozytor Portu prześle do Kapitana Portu swoją opinię na podstawie której, Kapitan Portu podejmie decyzję co do możliwości wejścia oraz określi stosowne warunki. 
   Koszty wydania zgody ponosi agent statku lub przeładowca.
   
   U W A G A:
   ------------------
   FIRMY AGENCYJNE
   Dot:  przeprowadzanie remontów na statkach cumujących przy nabrzeżach będących w gestii ZMPSiŚ S.A.
   Mając na uwadze bezpieczne wykonywanie prac remontowych na statkach oraz ujednolicenie procedur otrzymywania zezwoleń na przeprowadzanie remontów, ustalamy następujące zasady postępowania:
   1. Kierując wniosek do Kapitana Portu w Szczecinie  o wydanie zezwolenia na prace remontowe na statkach należy go równocześnie przesłać faksem do Portowej Służby Ratowniczej - nr fax 4624112 (czynny całą dobę).
   2. W wystąpieniu należy podać:
   a) nazwę statku
   b) nazwę  nabrzeża
   c) zakres prac remontowych
   d) termin rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych
   e) nazwę firmy prowadzącej remont
   3. Portowa Służba Ratownicza po zasięgnięciu opinii od przeładowcy  przeprowadzi rekonesans co do:
   a) zakresu prac remontowych
   b) względów bezpieczeństwa
   4. Portowa Służba Ratownicza na podstawie przeprowadzonego rekonesansu przekaże do Kpt. Portu w Szczecinie opinię co do planowanych prac remontowych z ewentualnymi zaleceniami. W  przypadkach konieczności 
   prowadzenia w czasie prac remontowych dozoru przez Portową Służbę Ratowniczą,  koszty tego dozoru zgodnie z taryfą ponosić będzie firma agencyjna występująca o zezwolenie na remont - na podstawie przekazanego przez nią 
   zlecenia.
   Pozytywna opinia - ekspertyza Portowej Służby Ratowniczej będzie jednocześnie zgodą ZMPSiŚ S.A. na prowadzenie prac remontowych na statkach przy nabrzeżach będących w jego gestii.
   Informujemy uprzejmie, że za wydanie ekspertyzy określającej warunki prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych na statkach oraz  za dowóz eksperta do nabrzeża na którym zlokalizowany jest statek od dnia 01.04.2008 r. 
   pobierane są opłaty zgodnie z " Taryfą opłat za usługi ". 
   
   U W A G A: do zainteresowanych
   ---------------------------------------------------
   Informacje i ostrzeżenia o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i innych zagrożeń dostępne są w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod adresem
   www.szczecin.uw.gov.pl/wczk, tel. ( 91 ) 4303342,
   tel. kom. 0696031168
   
   
   


                                                                 GŁÓWNY DYSPOZYTOR PORTU
 

Powrót do strony głównej