ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.


                                           P R O T O K Ó Ł
                                           ---------------
                              konferencji dyspozytorskiej z dnia 28-08-2015

   Uczestnicy:
   ------
   ACA/ACS        - ---                              AGT            - ---                      
   AHA            - ---                              APA            - ---                      
   ASA            - ---                              AZA/AZS        - e-mail                   
   BCA            - e-mail                           BCPSz          - e-mail                   
   BKA            - ---                              BLA            - ---                      
   BLTA           - ---                              BOA            - ---                      
   BPA            - ---                              BRA            - ---                      
   BSA            - e-mail                           BTA            - ---                      
   BTS            - ---                              CLA            - ---                      
   CSA            - ---                              CST            - ---                      
   DBPSz          - e-mail                           DNA            - ---                      
   DST            - ---                              EFSA           - ---                      
   FBA            - e-mail                           FNA            - ---                      
   FSA            - ---                              FSCA           - ---                      
   FT             - e-mail                           Elew.Ewa       - e-mail                   
   GAC            - e-mail                           GLTA           - ---                      
   GRP            - ---                              HLA            - ---                      
   ILBA           - e-mail                           INBA           - e-mail                   
   ISS            - e-mail                           ITA            - ---                      
   KSS            - ---                              LSHA           - ---                      
   MAG            - ---                              MAS            - ---                      
   MCR            - ---                              MEMA           - ---                      
   MJSA           - ---                              MLA            - ---                      
   MMA            - ---                              MPA            - ---                      
   NADJ           - ---                              NSA            - ---                      
   OEA            - e-mail                           OLA            - ---                      
   OT PŚ          - e-mail                           PFJ            - e-mail                   
   PHA            - ---                              PJMA           - e-mail                   
   PKP            - ---                              PLCC           - e-mail                   
   PLA            - e-mail                           PLF            - ---                      
   PLFS           - ---                              PLM            - ---                      
   PLR            - ---                              PMS            - ---                      
   PNPA           - ---                              PPA            - ---                      
   POA            - ---                              PSA            - ---                      
   PŻA            - ---                              RHA            - ---                      
   RSA            - ---                              RTCA           - e-mail                   
   SCC            - ---                              SCSA           - ---                      
   SECA           - ---                              SGM            - ---                      
   SHS            - ---                              SLA            - ---                      
   SMS            - e-mail                           SPA            - ---                      
   SPCA           - ---                              SSP            - ---                      
   STPA           - ---                              STT            - ---                      
   SVS            - ---                              TBA            - e-mail                   
   TFA            - ---                              TRB            - ---                      
   TLA            - ---                              TPA            - ---                      
   TRT            - ---                              TSFA           - ---                      
   UBA            - ---                              USA            - ---                      
   VBA            - e-mail                           VGA            - ---                      
   VGLA           - ---                              VGNA           - ---                      
   WGA            - ---                              WMA            - ---                      
   WOL            - ---                              WSA            - e-mail                   
   HK             - J. Duszyński                     Gł.Dysp.Portu  - K. Laskowski             


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   29-08-2015  ( Sobota )
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
F/Cz  TLA  Nor Feeder           kontenery           ? s-pl-s  R    1         -         -         

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Słow  BCA  Paivi                aluminium        2509 s-pl    BCSS spodz. 29.08. g.08,oo

                       FAST TERMINALS
                       --------------
Belg  FBA  Andre W              nawozy           1000 s-m     FB   2         -         -         

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
Słow  BSA  Sakizaya Wisdom      śruta sojowa  ca13500 s-el    ELEW 1dr       1dr       1dr       

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
                                                                   brak statków

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       ZUŻ
                       ---
                                                                   brak statków

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Huk        hałdowanie           koks           10 sam sam-pl  CH                       zm.II,III 

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Pirs  INBA B-Drejo II           węgiel           9500 w-pl-b  INB  spodz. 29.08. am
Wałb       rozładunki           koks            7 sam sam-pl  BCS  w c d

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Chorz MAS  Milos                konc. miedzi     5000 s-pl-w  CH   2/1500    2         2         
Kat        rozładunki           węgiel         42 wag w-pl    INB  x         2         2         
Kat   RTCA CK Pearl             wyr. hutnicze    2000 w-m-s   RTC  x         x         2         
Kat        rozładunki           wyr. hutnicze  26 wag w-pl    RTC  1         x         x         
Kat        ważenie              konc. miedzi   28 wag         CH                       zm.II,III 

RELACJA BEZPOŚREDNIA
--------------------
                                                                   brak statków

                       OT PORT ŚWINOUJŚCIE
                       -------------------
Hutn  RHA  Epiphania            koks            24000 pl-s    RTC  3         3         3         


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   30-08-2015  ( Niedziela )
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Czesk PLCC Ida Rambow           kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 30.08. g.05,oo
                                                                   -         1         1         
Fiń   PLCC Katharina Schepers   kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 30.08. g.15,oo

TERMINAL DROBNICA
-----------------
                                                                   brak zleceń

                       FAST TERMINALS
                       --------------
Belg  RTCA Paper Star           papier           2500 m-s     RTC  spodz. 30.08. g.10,oo

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
Słow  BSA  Sakizaya Wisdom      śruta sojowa  ca 8400 s-el    ELEW 1dr       1dr       1dr       

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
                                                                   brak statków

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl   DST  Unimar               kam.wapienny     3850 s-sam   DST  spodz. 30.08. am
Huk        hałdowanie           koks           10 sam sam-pl  CH   w c d

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Gliw       rozładunki           węgiel         42 wag w-pl    INB  x         2         2         
Gliw  PFJ  Wilson Rye           kruszywo         5930 s-sam   YP   spodz. 30.08. am
Pirs  INBA B-Drejo II           węgiel           4000 w-pl-b  INB  T         x         x         
Wałb       rozładunki           koks           10 sam sam-pl  BCS  w c d

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Kat   RTCA CK Pearl             wyr. hutnicze    1500 w-m-s   RTC  2         1         x         
Reg        rozładunki           wyr. hutnicze  26 wag w-pl    RTC  x         1         x         

                       OT PORT ŚWINOUJŚCIE
                       -------------------
Hutn  RHA  Epiphania            koks            12000 pl-s    RTC  3         3         3         
Górn  MAG  Arne                 wieże wiatr.     1100 s-pl    MAG  wejście 30.08. g.05,oo
                                                                   -         -         2         


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   31-08-2015  ( Poniedziałek )
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Fiń   PLCC Katharina Schepers   kontenery           ? s-pl-s  R    1         1         1         
Czesk PFJ  Conmar Island        kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 31.08. g.03,oo
                                                                   -         1         1         
Czesk TLA  Nor Feeder           kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 03.09. am
Czesk TLA  Elisabeth            kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 03.09. pm
Fiń   PLCC 3 Oak                kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 03.09. g.01,oo
Fiń        rozładunki           kontenery       5 sam sam-pl  CH                       zm.II-III 
WOC        rozformowanie kont.  chemia         2 kont k-sam   PLCC                     zm.II-III 
Fiń        załadunki            kontenery       7 sam pl-sam  CH                       zm.II-III 

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Słow  BCA  Paivi                aluminium        2509 s-pl    BCSS 1         2         2         
Czesk RHA  Fast Julia           blacha role      2003 s-w     RH   spodz. 31.08. g.20,oo
Słow  ILBA Trenland             blacha ark.      1387 s-pl-m  ILB  spodz. 01.09. g.13,oo
Polsk ?    Rebecca Rousing      blacha ark.       412 s-pl    ?    spodz. 02.09. pm
Słow  MAS  Berthold K           celuloza         4000 s-m     CH   spodz. 07.09.
WOC        załadunki            bloki granit.  42 sam pl-sam  R    16-MGM, 2-CH, 12-PFJ, 10-KS,
                                                                   2-AMIL zm.II-III
Węg        załadunki            alum. kręgi+  17+4 sm m-sam   PLA                      zm.II-III 
                                wiązki                             
Węg        załadunki            alum. kręgi +  17 sam m-sam   BCSS                     zm.II-III 
                                wiązki                             
Słow       załadunki            T-Barsy        24 wag pl-wag  BCSS                     zm.II-III 
WOC        załadunki            ziarno kakaow  2 pal+ m-sam   AMIL                     zm.II-III 
                                               +4 luz              
WOC        załadunki            miazga          3 pal m-sam   AMIL                     zm.II-III 
Słow       załadunki            drobnica       31 sam m-sam   CH                       zm.II-III 
                                /celuloza/                                             zm.II-III 
Słow       załadunki            blacha /pł.     5 sam pl-m-sm ILB                      zm.II     
Slow       załadunki            celuloza        1 sam p-m-sm  ILB                      zm.II     
Słow       załadunki            blacha /pł.     5 sam pl-m-sm ILB                      zm.III    

   

                       FAST TERMINALS
                       --------------
Belg  RTCA Paper Star           papier           2500 m-s     RTC  spodz. 30.08. g.10,oo
                                                                   2         2         1         
Ang   PSA  Ostborg              stal             1500 s-m     FB   spodz. 03.09. wcd
           rozładunki           wyr. hutnicze   2 wag w-pl/m  FB                       zm.II,III 
           rozładunki           papier          3 sam sam-m   RTC                      zm.II,III 
           załadunki            wyr. hutnicze   5 sam m-sam   FB                       zm.II,III 
           załadunki            nawóz           4 sam m-sam   FB                       zm.II,III 
           załadunki            podkłady/tarc   1 sam pl-sam  FB                       zm.II,III 

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
Słow  BSA  Sakizaya Wisdom      śruta sojowa  ca 3300 s-el    ELEW 1dr       1dr       -         
Zb/Sł      samochody            zboża różne           el-s    ELEW w/g zleceń i przybycia
Zb/Sł      samochody            zboża różne           s-el    ELEW w/g zleceń i przybycia

U W A G A:

   W dniach od 31.08. do 04.09.2015 r. Elewator "EWA" pracuje na 3 zmiany

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
                                                                   brak statków

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
Przem RHA  Namai                złom             5200 pl-s    RH   spodz. 01.09. g.18,oo

                       ZUŻ
                       ---
                                                                   brak statków

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl        załadunki            siarczan sodu  10 sam m-sam   BCS                      zm.II,III 
Gśl        rozładunki           koks           78 wag w-pl    BCS  x         1         2         
Gśl   DST  Unimar               kam.wapienny     3850 s-sam   DST  1         1         ew.1      
Gśl        załadunki            kam.wapienny    6 sam pl-sam  AZS                      zm.II,III 
Gśl   DST  Bonita               dolomit          1400 w-sam   DST  spodz. 03.09.
Huk        hałdowanie           koks           10 sam sam-pl  CH                       zm.II,III 
Huk   SMS  Nordfjord            koks             2500 pl-s    CG   spodz. 28.08. pm
                                                                   x         1         1         
Not        załadunki            kam.wapienny   20 sam pl-sam  DST                      zm.II,III 
Parn       załadunki            żelazospieki    2 sam pl-sam  CH                       zm.II,III 
Parn  GAC  Lady Mary            żelazospieki     2600 s-sam   CH   spodz. 30.08. am
                                                                   -         1         1         
Parn  MAS  Narcea               smoła            2000 w-zb-s  CH   spodz. 09.09.
Parn  MAS  Varkan Marmara       smoła            1500 w-s     CH   spodz. 30.08. am
                                                                   x         P         P         

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Byt        Barki x 4            złom             2000 pl-b    RTC  x         1         1         
Byt        załadunki            magnezyt       27 wag m-w     CH   pl. załad. 01.09.
Gliw       rozładunki           gips           10 sam sam-pl  RTC                      zm.II,III 
Gliw       załadunki            nawozy         10 sam pl-sam  GRYF                     zm.II,III 
Gliw       rozładunki           nawozy         60 wag w-sam   GRYF pl. rozł. 01.09.
Gliw  PFJ  Wilson Rye           kruszywo         5930 s-sam   YP   2         2         1         
Gliw  BSA  Lady Nova            sól potasowa     2800 s-w     Sp.  spodz. 07.09.
Gliw  BSA  Karvuna              fosforyty        8000 s-pl-w  Sp.  spodz. 04.09.
Pirs  O/T  Barka x 8            węgiel           4200 pl-b    INB  x         T         T         
Pirs       rozładunki           węgiel         42 wag w-pl    INB  x         x         T         
Wałb       rozładunki           koks            7 sam sam-pl  BCS  w c d

   U W A G A:
   -----------------
   Informujemy uprzejmie firmy agencyjne, że statki planowane do obsługi przy nabrzeżu Pirs ( Z i W )
   zgłaszające do odbioru odpady typu - szlam, wody zęzowe i inne będą mogły zdawać w/w tylko od strony wody na jednostki pływające. 
   Utrudnienia spowodowane są brakiem możliwości dojazdu do statku od strony lądu.
   

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Chorz      rozładunki           węgiel         42 wag w-pl    INB  x         x         2         
Chorz MAS  Stefan K             celuloza         3500 s-pl    PLA  spodz. 06.09.
Kat        rozładunki           koks           72 wag w-pl    BCS  x         2         2         
Kat        rozładunki           wyr. hutnicze  46 wag w-pl    RTC  x         x         1         
Kat        rozładunki           kwas siarkowy  30 wag w-zb    BCS                      zm.II,III 
Kat        rozładunki           drobnica        5 sam sam-pl  BCS                      zm.II,III 
Kat   SMS  Onego Ponza          wyr. hutnicze    6800 pl-s    RTC  spodz. 31.08. am
Kat   ISS  Tate J               koks            26000 w-pl-s  ?    spodz. 04/05.09.
Reg        załadunki            celuloza       40 sam m-sam   PLA                      zm.II,III 
Reg        załadunki            śruta          15 sam m-sam   VP                       zm.II,III 
Reg   PLA  Birgit               celuloza         3500 s-m     PLA  spodz. 02.09. am
Reg   PLA  Ammon                celuloza         3500 s-m     PLA  spodz. 30.08.
                                                                   -         2         1         
Reg        rozładunki           agro-produkt   10 sam sam-pl  AHS                      zm.II,III 

RELACJA BEZPOŚREDNIA
--------------------
                                                                   brak statków

                       OT PORT ŚWINOUJŚCIE
                       -------------------
Port  BSA  Jan V                śruta rzepak.    1575 m-s     AKP  spodz. 29.08. g.16,oo
                                                                   -         -         1         
Górn  BSA  Idil                 nawozy           7000 s-b     BFC  1         1         1         
Górn  MAG  Arne                 wieże wiatr.      500 s-pl    MAG  -         2         -         
Hutn  RHA  Epiphania            koks             2000 pl-s    RTC  3         -         -         
Hutn  ISS  Sweet Lady III       ruda żelaza     54000 s-pl    TSLS spodz. 31.08. g.07,oo
                                                                   -         -         2         
Port  BSA  Friendly Seas        śruta sojowa    25000 s-m     AKP  spodz. 01.09. wcd
Chem  ISS  Jpo Delphinus        ruda żelaza     56000 s-pl    TSLS spodz. 05.09. g.22,oo

                       TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------------------
Prom  UNL  Jan Śniadecki        codziennie                         wejście - godz. 00,15
           do Ystad                                                wyjście - godz. 04,00
                                                                   29 i 30.08.- wyjście anulowane
Prom  UNL  Polonia do Ystad     codziennie                         wejście - godz. 06,45
                                                                   wyjście - godz. 13,00
Prom  UNL  Galileusz do         codziennie                         wejście - godz. 22,45
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 02,30
Prom  UNL  Gryf do              codziennie                         wejście - godz. 05,10
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 10,30
                                                                   29.08.- wyjście anulowane
Prom  UNL  Skania do Ystad      codziennie                         wejście - godz. 20,00
                                                                   wyjście - godz. 23,00
Prom  UNL  Kopernik do Ystad    codziennie                         wejście - godz. 17,00
                                                                   wyjście - godz. 19,30
Prom  PŻB  Baltivia do Ystad    od wtorku                          wejście - godz. 05,30
                                do piątku                          wyjście - godz. 12,30
                                                                   niedziela - wyjście godz.15,00
                                                                   poniedziałek - postój w Ystad
Prom  UNL  Wolin do Trelleborga codziennie                         wejście - godz. 11,30
                                                                   wyjście - godz. 17,30
                                                                   w soboty - postój w TPŚ
Prom  TTL  Nils Dacke do        poniedziałek                       wyjście - godz. 01,00
           Trelleborga                                             wejście - godz. 15,30
                                                                   wyjście - godz. 17,45
                                wtorek                             wejście - godz. 07,30
                                                                   wyjście - godz. 09,00
                                                                   wejście - godz. 23.15
                                środa                              wyjście - godz. 02,00
                                                                   wejście - godz. 16,00
                                                                   wyjście - godz. 18,00
                                czwartek                           wejście - godz. 09,30
                                                                   wyjście - godz. 14,30
                                piątek                             wejście - godz. 05,45
                                                                   wyjście - godz. 07,30
                                                                   wejście - godz. 23,15
                                sobota                             wyjście - godz. 01,00
                                                                   wejście - godz. 16,30
                                                                   wyjście - godz. 19,00 - postój
                                                                   na nab. Wł. IV
                                niedziela                          hol. godz. 05,30 z postoju
                                                                   na nab. Wł. IV
                                                                   wyjście - godz. 07,30
                                                                   wejście - godz. 23,15
Prom  PŻB  Mazovia do Ystad     codziennie                         wejście - godz. 20,00
                                                                   wyjście - godz. 22,30

U W A G A:

   DODATEK DO PROTOKOŁU KONFERENCYJNEGO na dni: od 29.08. do 31.08.21015 r.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       PKN ORLEN S.A. ŚWINOUJŚCIE
                       --------------------------
CPN   UBA  Eken                 olej opałowy          zb-s    CH   pod załadunkiem

                       BALTCHEM ŚWINOUJŚCIE
                       --------------------
Porta OEA  Tervind              olej napędowy   10800 s-zb    OES  spodz. 29.08. g.04,oo

                       EUROTERMINAL
                       ------------
Rozł  PFJ  Silver Lake          drobnica      300/400 s-m-s   R    spodz. 31.08. g.12,oo
Rozł  PFJ  Link Star            drobnica              m-s     R    pod załadunkiem
Rozł  MAG  Randzel              śmigła                s-pl    MAG  pod wyładunkiem
Rozł  MCR  BH 32                remonty       dł. 18m              wyjście 28.08. g.15,oo
Rozł  MCR  BH 33                remonty       dł. 18m              wyjście 28.08. g.15,oo
Top   AZA  Roland X             remonty       dł. 34m              wyjście do uzgodnienia
Rem   MCR  B-Barge 25           postój        dł.100m              wyjście do uzgodnienia

                       MORSKA STOCZNIA REMONTOWA ''GRYFIA'' - SWINOUJSCIE
                       ----------------------------------------------------
MSR   PMS  Asko                 remonty       dł. 90m              wyjście do uzgodnienia
MSR   PMS  Pitztal              remonty       dł.110m              wyjście do uzgodnienia
MSR   BRA  Fehn Sky             remonty       dł. 90m              wyjście do uzgodnienia
MSR   STT  Tromsbas             remonty       dł. 67m              wyjście grudzień 2015 r.

                       BASEN PÓŁNOCNY
                       --------------
                                                                   brak statków

                       INNE MIEJSCA PRZEŁADUNKOWE, POSTOJOWE I REMONTOWE W ŚWINOUJŚCIU
                       ---------------------------------------------------------------
Wł.IV FNA  Sans Souci           pasażer       dł. 82m              hol. ze Szczecina 29.08. -
                                                                   - godz. 13.oo - 18,oo
Wł.IV      Grief                żaglowiec     dł. 41m              spodz. 27.08. g.17,oo
Prom/ FNA  Johannes Brahms      pasażer       dł. 82m              spodz. 28.08. g.13,oo
Bocz                                                               
Wł.IV HLA  Jan Van Cuyk         pasażer       dł. 35m              spodz. 30.08. g.12,3o
Wł.IV HLA  Chateaubriand        postój        dł. 34m              wyjście do uzgodnienia
Kars  PRCi Homar                postój        dł. 30m              wyjście do uzgodnienia
N-13  MAG  Christophorus        pogłębiarka   dł. 81m              wyjście do uzgodnienia
Wł.IV PRCi SM-PRC-106           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
Wł.IV PRCi SM-PRC-102           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia

                       PORT NOWE WARPNO
                       ----------------
                                                                   statki żeglugi pasażerskiej

                       PORT TRZEBIEŻ
                       -------------
                                                                   brak statków

                       PORT STEPNICA
                       -------------
                                                                   brak statków

                       PORT POLICE
                       -----------
Polic TBA  Sormovskiy 3051      nawozy           3000 s-m     R    spodz. 30.08. g.12,oo
Polic PSA  Raguva               fosforyty       16373 s-m     PCS  spodz. 30.08. pm
Polic UBA  Thopas               nawozy                m-s     CH   pod załadunkiem
Polic TBA  Galan                nawozy                s-m     R    pod wyładunkiem

                       ALFA TERMINAL
                       -------------
Huta  BSA  Karvuna              fosfaty          5000 s-m     R    po wyład. w BCPSz.
Huta  AZA  Flinterbright        mocznik               s-m     R    pod załadunkiem
Huta  AZA  Tasman               zrębki drew.          s-pl    AZS  pod wyładunkiem

                       CEMEX
                       -----
Cem   BSA  Matla Cement         cement                pl-s    CMC  pod załadunkiem

                       FOSFAN S.A.
                       -----------
                                                                   brak statków

                       ANDREAS
                       -------
Snop  AHA  Lisa D               kukurydza        1650 el-s    AHS  hol. 29.08.z nab. Bułgarskiego
Snop  BSA  Amirante             żyto             3000 el-s    R    spodz. 30.08. pm - wej.
                                                                   po m/v "Lisa D"
Snop  VBA  Aerandir             śruta sojowa          s-el    R    pod wyładunkiem
Snop  AZa  Neuland              śruta rzepak.         el-s    R    pod załadunkiem

                       MARITIM SHIPYARD
                       ----------------
Mak   PSA  Maritime 3           postój        dł. 28m              wyjście do uzgodnienia

                       KIL
                       ---
                                                                   brak statków

                       SHIP SERVICE
                       ------------
Cal   SHS  Poroniec             paliwo żegl.      940 s-zb    SHS  spodz. 27.08. g.23,oo
Cal   SHS  Palica               postój        dł. 65m              wyjście do uzgodnienia

                       PORT RYBACKI "GRYF"
                       -------------------
Bułg  AZA  Wilson Brest         nawozy           3150 s-m     BFC  spodz. 29.08. g.18,oo
Bułg  TBA  Sea Melody           nawozy                s-pl    R    pod wyładunkiem
Bułg  WSA  Lisa D               nawozy                s-m     R    pod wyładunkiem
Bułg  DST  Morten Einar         remonty       dł. 67m              wyjście do uzgodnienia

                       BALTIC STEVEDORING COMPANY
                       --------------------------
                                                                   brak statków

                       BALTCHEM SZCZECIN
                       -----------------
                                                                   brak statków

                       ELEWATOR "WARTA"
                       ----------------
Pozn  MEMA Geert K              śruta rzepak.         el-s    PLS  pod załadunkiem

                       ELEWATOR "BASENOWA"
                       -------------------
                                                                   brak statków

                       ORLEN GAZ
                       ---------
CPN   PLF  Joan                 propan           1750 s-zb    R    spodz. 30.08. g.09,oo

                       MORSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" - SZCZECIN
                       ---------------------------------------------
Gnieź SMS  Trans Emerald        remonty       dł.115m              spodz. 31.08. am
Dok-5 PSA  Narew                remonty       dł.150m              hol. 03.09. z nab. Drzetow.
Kaszu MAS  Seine Highway        remonty       dł.148m              wyjście 28.08. pm
Gdyń  MAS  MV Vechtborg         remonty       dł.132m              wyjście 29.08.
Dok-1 MAS  Main Highway         remonty       dł.100m              wyjście 06.09.
Dok-3 WSA  Gas Nirvana          remonty       dł.105m              wyjście 10.09.
Gdań  DST  B-Kurt               remonty       dł. 50m              wyjście do uzgodnienia
Gdań  ŻP   Dolfijn II           remonty       dł. 55m              wyjście do uzgodnienia
WGO   AZA  Pont. Kuokka -       remonty       dł. 31m              wyjście do uzgodnienia
           Pekka 2                                                 
Dok-5 STT  Norient Saturn       remonty       dł.180m              wyjście do uzgodnienia

                       ELEKTROWNIA SZCZECIN
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       STOCZNIA REMONTOWA "MAKRUM - POMERANIA"
                       ---------------------------------------
Rem   STT  Atlantic Star        remonty       dł. 60m              wyjście do uzgodnienia
Rem   STT  Rostnesvaag          remonty       dł. 91m              wyjście do uzgodnienia

                       INNE MIEJSCA PRZEŁADUNKOWE, POSTOJOWE I REMONTOWE W SZCZECINIE
                       --------------------------------------------------------------
Pasaż FNA  Johannes Brahms      pasażer       dł. 82m              hol. ze Ś-cia 29.08.
Bułg  PFJ  Bounder              postój        dł. 89m              po wyład. w DB PSz.
BChr  TRB  Mona Lisa            pasażer       dł. 82m              spodz. 28.08. g.17,3o
BChr  FNA  Sans Souci           pasażer       dł. 82m              spodz. 28.08. g.20,3o
BChr  PSA  Frederic Chopin      pasażer       dł. 83m              spodz. 31.08. g.12,oo
Drzet PSA  Narew                remonty       dł.150m              hol. 03.09. na Dok-5
Wulk  RSA  Kossau               remonty       dł. 88m              wyjście do uzgodnienia
BChr  AM   Nawigator XXI        szkolny       dł. 60m              wyjście do uzgodnienia
OdraS      Hol. Serwal          postój        dł. 25m              wyjście do uzgodnienia
Greck BOA  B-Bongo              postój        dł. 98m              wyjście do uzgodnienia
Greck BOA  B-Boxer              postój        dł. 84m              wyjście do uzgodnienia
PRCiP PRCi Raja                 postój        dł. 38m              wyjście do uzgodnienia
OdraS SPA  Polarstar            remonty       dł. 46m              wyjście do uzgodnienia
PRCiP PRCi Ela                  postój        dł. 38m              wyjście do uzgodnienia
Oko        Flamingo             postój        dł. 61m              wyjście do uzgodnienia
Greck MAG  Herik 36             postój        dł. 39m              wyjście do uzgodnienia
Drzet DST  Pont. Gerhard        remonty       dł. 60m              wyjście do uzgodnienia
PRCiP PRCi SM-PRC-112           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
Almex      PN-ZUŻ-1             postój        dł. 43m              wyjście do uzgodnienia
Arsen NADJ Imperator            remonty       dł. 90m              wyjście do uzgodnienia
Fant       Partner 1            postój        dł. 74m              wyjście do uzgodnienia
PRCiP PRCi SM-PRC-105           postój        dł. 58m              wyjście do uzgodnienia
PRCiP PRCi SM-PRC-110           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia


                                         STAN WODY
                                         ----------

                                     Świnoujście  - 492
                                     I BT         - 489
                                     Trzebież     - ---
                                     Police       - 485
                                     Szczecin     - 489

U W A G A:

   U W A G A : FIRMY AGENCYJNE
   -----------------------------------------------------
   W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa powodującego Gorączkę Krwotoczną EBOLA należy podjąć odpowiednie kroki mające na celu wyeliminowanie ryzyka zakażenia wirusem. Przedstawione działania w obliczu zagrożenia 
   epidemicznego dotyczą migracji osób w transporcie morskim i skupiają się na właściwym informowaniu i podejmowaniu właściwych decyzji związanych z podejrzeniem zakażenia członków załóg statków oraz pasażerów zwanych w 
   dalszej części podróżującymi.
   Jako, iż czynności związane z uprawianiem żeglugi w imieniu armatora świadczy agent morski (w określonych przypadkach makler morski), usługi agencyjne należy przeprowadzać w sposób rzetelny, gdyż przedstawione 
   dokumentów stanowią pierwszy etap analizy ryzyka oraz mają wpływ na dalsze postępowanie. Głównymi aktami prawnymi zawierającymi procedury ewidencji i sprawozdawczości dla statków morskich są:
   -    Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego sporządzona w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. (Dz. U. 1969 r. nr 30 poz. 236 z późn. zm.),
   -    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich (Dz. U, 2012 r. nr 761).
   W związku z powyższym (niezależnie od tego skąd statek płynie) należy przynajmniej na 24 godziny przed przybyciem statku do portu lub najpóźniej w chwili, gdy statek opuszcza poprzedni port - jeżeli podróż trwa krócej niż 24 
   godziny lub jeżeli port przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży - niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przekazać dyrektorowi urzędu morskiego morską deklarację o stanie zdrowia za pośrednictwem 
   systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS).
   W sytuacji uznania przez lekarza okrętowego ewentualnie kapitana statku zaistniałych objawów u podróżującego będących podstawą do podejrzenia istnienia choroby zakaźnej informacja taka musi się znaleźć w morskiej deklaracji o 
   stanie zdrowia.
   Nie przekazanie niniejszej deklaracji w terminie może skutkować wstrzymaniem odprawy granicznej statku wraz z załogą oraz wstrzymaniem lub opóźnieniem czynności przeładunkowych.
   Zasygnalizowane podejrzenia wystąpienia wśród podróżujących objawów chorobowych skutkować będzie podjęciem przez Straż Graniczną właściwych działań zapobiegawczych tj: czasowe uniemożliwienie przemieszczania osób 
   między statkiem a lądem oraz ograniczenie kontaktu innych osób z podróżującymi. Ponadto niezwłocznie zostaną zawiadomione poszczególne służby:
   -    pogotowie ratunkowego tel. 999, 112, celem podjęcia medycznych czynności ratunkowych,
   -    Państwowy Graniczny Inspektora Sanitarny w Szczecinie - Dyrektor Graniczny Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, tel. 91 462 4318, 604 516 891, e-mail: gsse.szczecin@pis.gov.pl,
   -    Dyżurny ochrony portu w Szczecinie, tel. 91 430 8335, email: portsolid@gmaii.com,
   -    Oddział Celny Nabrzeże Łasztownia, tel. 91 430 8915,91883 5341,91883 5344,
   -    Koordynator Ruchu Statków ZMPSiŚ S.A., tel. 91 430 8446, e-mail: dyspozytor@port.szczecin.pl,
   -    przedstawiciel armatora statku, na którym stwierdzono wystąpienie wśród podróżujących choroby zakaźnej.
   Dalsze postępowanie zależeć będzie od wyników przeprowadzonych badań medycznych oraz podjętych czynności przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie - Dyrektora Granicznej Stacji Sanitarno-
   Epidemiologicznej 
   w Szczecinie.
   Ponadto działając na przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych {Dz. U. 2013 r. poz. 947) w przypadku powzięcia podejrzenia zachorowania na chorobę szczególnie 
   niebezpieczną i wysoce zakaźną lub zgonu z powodu takiej choroby członka załogi lub pasażera odbywającego podróż międzynarodową kapitan statku morskiego osobiście lub za pośrednictwem Morskiej Służby Poszukiwania i 
   Ratownictwa, agenta statku lub kapitanatu portu
   jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu, dostępnymi środkami łączności, państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla portu morskiego.
   Agencje morskie obsługujące statki zawijające do portu w  Świnoujściu, po wykonaniu w/w zaleceń powinny powiadomić następujące służby: 
    
                   -  Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu tel. 91 321 27 25, email: gsse.swinoujscie@pis.gov.pl 
   
     -  Ochronę portu Świnoujście tel. 91 322 61 03, kom. 666 029 508, email: ochronatps@gmail.com 
   
     -  Koordynację Ruchu Statków ZMPSiŚ S.A. tel. 91 430 84 46, email: dyspozytor@port.szczecin.pl 
   
   
   U W A G A:  FIRMY AGENCYJNE I SPÓŁKI PRZEŁADUNKOWE
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
   W oparciu o przyjęte zasady współpracy i odpowiedzialności na styku pilot-oficer służby dyżurnej Kapitanatu oraz potrzebę właściwego koordynowania ruchu statków w Porcie Szczecin i Police, zobowiązuje się firmy agencyjne oraz 
   Spółki przeładunkowe do przekazywania informacji dotyczących cumowania określoną burtą, do dyspozytora z Działu Koordynacji Obrotu Portowego, najpóźniej w momencie przebywania statku w rejonie II Bramy Torowej.
   Powyższe wynika z konieczności wcześniejszego ustalenia rodzaju manewru, ilości oraz uciągu planowanych do użycia holowników.
   
   U W A G A:  FIRMY AGENCYJNE
   ---------------------------------------------------
   W związku z wprowadzeniem nowych procedur dotyczących zamawiania i rozliczania usługi asysty statków pożarniczych Strażak 24, Strażak 25, prosimy o przekazanie do Działu Koordynacji Obrotu Portowego pisemnego ( e-mail: 
   dyspozytor@port.szczecin.pl  lub fax: 91 4624634 ) zlecenia ww. usługi przed zawinięciem statku do portu.
   Zarządzanie ruchem statków pożarniczych Strażak 24 oraz Strażak 25 pozostaje  w gestii Działu Koordynacji Obrotu Portowego, do którego należy zgłaszać zapotrzebowanie asysty ww. jednostek.
   
   U W A G A:
   -------------------
   Informujemy uprzejmie wszystkich zainteresowanych, że aktualny wykaz bezpiecznych zanurzeń statków przy nabrzeżach w porcie Szczecin i Świnoujście znajduje się na stronach internetowych Urzędu Morskiego w Szczecinie.
   
   U W A G A:
   ------------------
   1). FIRMY AGENCYJNE I SPEDYCYJNE
   Przeładunek sztuk ciężkich, konstrukcji, slipowanie kadłubów oraz inne operacje przeładunkowe z użyciem DP uniemożliwiające lub utrudniające ruch statków na akwenach portowych wymagają wcześniejszych uzgodnień
   z Kapitanatem Portu oraz Działem Głównego Dyspozytora. 
   
   2). FIRMY AGENCYJNE
   1. Biorąc pod uwagę działający w porcie system kontroli ruchu statków / VTS /, przypominamy uprzejmie firmom agencyjnym o konieczności codziennego, bieżącego zgłaszania ( e-mail, fax ) pozycji spodziewanych statków, 
   natomiast
   przeładowcom o konieczności umieszczania w opracowywanych dobowych planach przeładunkowych wszystkich statków spodziewanych i będących w obsłudze w planowanej dobie.
   Nie spełnienie powyższych wymogów spowoduje postój statków na redzie, do czasu uzupełnienia niezbędnych danych.
   2. Zgłaszanie statków spodziewanych w dni wolne od pracy należy przesłać w dzień roboczy, poprzedzający dni wolne i święta.
   3. Dotyczy ruchu statków o przekroczonych parametrach / przepisy portowe /, długość, szerokość.
   Pragniemy przypomnieć, że prośbę o otrzymanie zgody na wejście do portu i dobicie do danego nabrzeża statku o przekroczonych parametrach, proszę kierować do Kapitana Portu w Szczecinie z kopią do Głównego Dyspozytora 
   Portu w Szczecinie.
   Po akceptacji statku do obsługi przez przeładowcę, Główny Dyspozytor Portu prześle do Kapitana Portu swoją opinię na podstawie której, Kapitan Portu podejmie decyzję co do możliwości wejścia oraz określi stosowne warunki. 
   Koszty wydania zgody ponosi agent statku lub przeładowca.
   
   U W A G A:
   ------------------
   FIRMY AGENCYJNE
   Dot:  przeprowadzanie remontów na statkach cumujących przy nabrzeżach będących w gestii ZMPSiŚ S.A.
   Mając na uwadze bezpieczne wykonywanie prac remontowych na statkach oraz ujednolicenie procedur otrzymywania zezwoleń na przeprowadzanie remontów, ustalamy następujące zasady postępowania:
   1. Kierując wniosek do Kapitana Portu w Szczecinie  o wydanie zezwolenia na prace remontowe na statkach należy go równocześnie przesłać faksem do Portowej Służby Ratowniczej - nr fax 4624112 (czynny całą dobę).
   2. W wystąpieniu należy podać:
   a) nazwę statku
   b) nazwę  nabrzeża
   c) zakres prac remontowych
   d) termin rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych
   e) nazwę firmy prowadzącej remont
   3. Portowa Służba Ratownicza po zasięgnięciu opinii od przeładowcy  przeprowadzi rekonesans co do:
   a) zakresu prac remontowych
   b) względów bezpieczeństwa
   4. Portowa Służba Ratownicza na podstawie przeprowadzonego rekonesansu przekaże do Kpt. Portu w Szczecinie opinię co do planowanych prac remontowych z ewentualnymi zaleceniami. W  przypadkach konieczności 
   prowadzenia w czasie prac remontowych dozoru przez Portową Służbę Ratowniczą,  koszty tego dozoru zgodnie z taryfą ponosić będzie firma agencyjna występująca o zezwolenie na remont - na podstawie przekazanego przez nią 
   zlecenia.
   Pozytywna opinia - ekspertyza Portowej Służby Ratowniczej będzie jednocześnie zgodą ZMPSiŚ S.A. na prowadzenie prac remontowych na statkach przy nabrzeżach będących w jego gestii.
   Informujemy uprzejmie, że za wydanie ekspertyzy określającej warunki prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych na statkach oraz  za dowóz eksperta do nabrzeża na którym zlokalizowany jest statek od dnia 01.04.2008 r. 
   pobierane są opłaty zgodnie z " Taryfą opłat za usługi ". 
   
   U W A G A: do zainteresowanych
   ---------------------------------------------------
   Informacje i ostrzeżenia o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i innych zagrożeń dostępne są w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod adresem
   www.szczecin.uw.gov.pl/wczk, tel. ( 91 ) 4303342,
   tel. kom. 0696031168
   
   
   


                                                                 GŁÓWNY DYSPOZYTOR PORTU
 

Powrót do strony głównej