ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.


                                           P R O T O K Ó Ł
                                           ---------------
                              konferencji dyspozytorskiej z dnia 03-07-2015

   Uczestnicy:
   ------
   ACA/ACS        - ---                              AGT            - ---                      
   AHA            - ---                              APA            - ---                      
   ASA            - ---                              AZA/AZS        - ---                      
   BCA            - ---                              BCPSz          - e-mail                   
   BKA            - e-mail                           BLA            - ---                      
   BLTA           - ---                              BOA            - ---                      
   BPA            - ---                              BRA            - ---                      
   BSA            - e-mail                           BTA            - ---                      
   BTS            - ---                              CLA            - ---                      
   CSA            - ---                              CST            - ---                      
   DBPSz          - e-mail                           DNA            - ---                      
   DST            - e-mail                           EFSA           - e-mail                   
   FBA            - ---                              FNA            - e-mail                   
   FSA            - ---                              FSCA           - ---                      
   FT             - e-mail                           Elew.Ewa       - e-mail                   
   GAC            - e-mail                           GLTA           - ---                      
   GRP            - ---                              HLA            - ---                      
   ILBA           - e-mail                           INBA           - e-mail                   
   ISS            - e-mail                           ITA            - ---                      
   KSS            - ---                              LSHA           - ---                      
   MAG            - e-mail                           MAS            - e-mail                   
   MCR            - ---                              MEMA           - ---                      
   MJSA           - ---                              MLA            - ---                      
   MMA            - ---                              MPA            - ---                      
   NADJ           - ---                              NSA            - ---                      
   OEA            - fax                              OLA            - ---                      
   PFJ            - e-mail                           PHA            - ---                      
   OT PŚ          - e-mail                           PJMA           - ---                      
   PKP            - ---                              PLCC           - e-mail                   
   PLA            - e-mail                           PLF            - ---                      
   PLFS           - ---                              PLM            - ---                      
   PLR            - ---                              PMS            - ---                      
   PNPA           - ---                              PPA            - ---                      
   POA            - ---                              PSA            - e-mail                   
   PŻA            - ---                              RHA            - e-mail                   
   RSA            - ---                              RTCA           - e-mail                   
   SCC            - ---                              SCSA           - ---                      
   SECA           - ---                              SGM            - ---                      
   SHS            - ---                              SLA            - ---                      
   SMS            - e-mail                           SPA            - e-mail                   
   SPCA           - ---                              SSP            - ---                      
   STPA           - ---                              STT            - ---                      
   SVS            - ---                              TBA            - e-mail                   
   TFA            - ---                              TRB            - ---                      
   TLA            - ---                              TPA            - ---                      
   TRT            - ---                              TSFA           - ---                      
   UBA            - e-mail                           USA            - ---                      
   VBA            - ---                              VGA            - ---                      
   VGLA           - ---                              VGNA           - ---                      
   WGA            - ---                              WMA            - ---                      
   WOL            - ---                              WSA            - ---                      
   HK             - C. Borzuchowski                  Gł.Dysp.Portu  - K. Laskowski             


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   04-07-2015  ( Sobota )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Czesk TLA  Norn Feeder          kontenery           ? s-pl-s  R    1*        -         -         
Fiń   PLCC Ida Rambow           kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 03.07.g.16,oo
                                                                   *         1         -         

TERMINAL DROBNICA
-----------------
                                                                   brak zleceń

                       FAST TERMINALS
                       --------------
                                                                   brak zleceń

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
Słow  BSA  Ljuta                pszenica      ca18000 el-s    ELEW 1dr       1dr       1dr       

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
                                                                   brak statków

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
Przem RHA  Hunteborg            złom                  pl-s    RH   pod załadunkiem

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl   SMS  Marmolokai           wyr. hutnicze    6870 pl-s    RTC  x         x         2         
Huk        hałdowanie           koks           10 sam sam-pl  CH   w c d
Parn  GAC  Neptun               żelazospieki      800 s-pl    CH   nie zlecony

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Pirs  INBA B-Drejo II           węgiel           9500 pl-b    INB  T         T         T         
Wałb       rozładunki           koks            5 sam sam-pl  BCS  w c d

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Chorz      rozładunki           węgiel         42 wag w-pl    INB  1 do potw.1         1         
Kat   RTCA Friendships          pak smołowy      1850 w-pl-s  RTC  2         x         x         
                                /granulat/                         
Reg   PLA  Frida                celuloza          800 s-m     PLA  1         x         x         

                       OT PORT ŚWINOUJŚCIE
                       -------------------
Chem  RTCA Sunbrid Arrowpak     pak płynny       8000 zb-s    RTC  spodz. 04.07. pm
                                                                   -         -         1         


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   05-07-2015  ( Niedziela )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
                                                                   brak zleceń

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Słow  ILBA Translontano         celuloza          250 s-m     ILBA spodz. 05.07.g.02,oo

                       FAST TERMINALS
                       --------------
                                                                   brak zleceń

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
                                                                   brak zleceń

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
Spół  UBA  Antracyth            olej napędowy    3500 s-zb    CH   spodz. 05.07. g.12,oo -
                                                                   - wej. po odlicht. na redzie
                                                                   05.07. g.16,oo

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
przem RHA  Hunteborg            złom                  pl-s    RH   pod załadunkiem

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl   SMS  Marmolokai           wyr. hutnicze    5000 pl-s    RTC  2         2         2         
Huk        hałdowanie           koks           10 sam sam-pl  CH   w c d
Parn  GAC  Neptun               żelazospieki      800 s-pl    CH   nie zlecony

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Wałb       rozładunki           koks            5 sam sam-pl  BCS  w c d

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
                                                                   brak zleceń

                       OT PORT ŚWINOUJŚCIE
                       -------------------
Chem  RTCA Sunbrid Arrow        pak płynny       6000 zb-s    RTC  1         1         -         


   PLAN PRACY DOBOWO-ZMIANOWY NA DZIEŃ   06-07-2015  ( Poniedziałek )
----------------------------------------------------------------------------------------------  Nabrz. Agent  Statek               Towar       Ton   Relacja Sped. I         II        III
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       DB PORT SZCZECIN
                       ----------------

TERMINAL KONTENEROWY
--------------------
Czesk TLA  Nor Feeder           kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 08.07.
Fiń   PFJ  Aurora               kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 08.07.g.11,oo
Fiń   PLCC Ceres                kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 09.07.g.14,oo
Czesk TLA  Elisabeth            kontenery           ? s-pl-s  R    spodz. 09.07.
Fiń        rozładunki           kontenery       2 sam sam-pl  CH                       zm.II-III 
Fiń        rozładunki           kontenery      20 wag w-pl    CH                       zm.I      
Fiń        załadunki            kontenery       4 sam pl-sam  CH                       zm.II-III 

TERMINAL DROBNICA
-----------------
Słow  ILBA Translontano         celuloza          250 s-m     ILB  1         -         -         
Słow  PFJ  Lady Carina          celuloza         4000 s-m     R    spodz. 06.07.g.02,oo
                                                                   -         2         2         
Słow  ILBA Transdistinto        blacha ark.       863 s-pl-m  ILB  spodz. 06.07.pm
Czesk RHA  Fivelborg            blacha role     13500 s-pl-m  RH   spodz. 09.07.
Czesk RHA  BF Victoria          blacha role      4500 s-m     RH   spodz. 13.07.
Rum        rozładunki           siarczan        5 wag wag-b   FB   -         1         1         
Rum        rozładunki           siarczan       22 wag w-sam   FB   -         1         1         
Słow       rozładunki           słupy           2 sam sam-pl  CH                       zm.II-III 
WOC        załadunki            bloki granit.  41 sam pl-sam  R    16-MGM, 1-CH, 12-PFJ, 10-KS,
                                                                   2-AMIL zm.II-III
Węg        załadunki            alum. kręgi+   10 sam m-sam   PLA                      zm.II-III 
                                wiązki                             
Węg        załadunki            alum. kręgi +   7 sam m-sam   BCSS                     zm.II-III 
                                wiązki                             
Węg        załadunki            wiązki         30 wag pl-wag  BCSS                     zm.II-III 
WOC        załadunki            ziarno kakaow   2 luz m-sam   AMIL zm.II-III g.14,oo
Słow       załadunki            drobnica       36 sam m-sam   CH                       zm.II-III 
                                /celuloza/                                             zm.II-III 
Słow       załadunki            blacha pł.      3 sam p-m-sm  ILB                      zm.II     
Słow       załadunki            blacha pł.      3 sam p-m-sm  ILB                      zm.III    

   

                       FAST TERMINALS
                       --------------
Ang   PSA  Frank W              wyr. hutnicze    2068 s-m     FB   spodz. 05.07.pm
                                                                   -         1         -         
Ang   PSA  Hav Zander           wyr. hutnicze    1811 s-pl    FB   spodz. 06.07.wcd
Belg  RTCA Paper Star           papier           2500 m-s     RTC  spodz. 07.07.pm
Belg  FBA  Fast Sus             drobnica         2500 m/pl-s  FB   po wył. w BCPSz - na 08.07.am
           rozładunki           wyr. hutnicze   1 wag w-pl/m  FB                       zm.II,III 
           rozładunki           chemia          7 sam sam-m   FB                       zm.II,III 
           rozładunki           wyr. hutnicze   2 sam sm-pl/m FB                       zm.II,III 
           rozładunki           papier          3 sam sam-m   RTC                      zm.II,III 
           załadunki            wyr. hutnicze  30 sam m-sam   FB                       zm.II,III 
           załadunki            nawóz           6 sam m-sam   FB                       zm.II,III 

                       ELEWATOR EWA
                       ------------
Słow  BSA  Ljuta                pszenica      ca13000 el-s    ELEW 1dr       1dr       1dr       
Zb/Sł      samochody            zboża różne           el-sam  R    w/g zleceń i przybycia
Zb/Sł      samochody            zboża różne           sam-el  R    w/g zleceń i przybycia

U W A G A:

   W dniach 06.07. do 10.07.2015 r. Elewator "EWA" pracuje na 3 zmiany.

                       TERMINAL OKTAN ENERGY
                       ---------------------
Spół  UBA  Antracyth            olej napędowy         s-zb    CH   pod wyładunkiem

                       TERMINAL CRONIMET PL
                       --------------------
Przem RHA  Hunteborg            złom             5200 pl-s    RH   spodz. 04.07. g.04,oo

                       ZUŻ
                       ---
                                                                   brak statków

                       BULK CARGO PORT SZCZECIN
                       ------------------------

TERMINAL CARGO - PORT
---------------------
Gśl   SMS  Marmolokai           wyr. hutnicze     700 pl-s    RTC  1         ew.1      x         
Gśl        załadunki            siarczan sodu   3 sam m-sam   BCS                      zm.III    
Gśl   DST  Traveberg            kam.wapienny     2000 s-sam   DST  spodz. 08.07.
Gśl        załadunki            kam.wapienny   15 sam pl-sam  PNP                      zm.II,III 
Gśl   INBA B-Drejo II           węgiel           9500 pl-b    INB  spodz. 08.07.
Huk        hałdowanie           koks           10 sam sam-pl  CH   w c d
Huk   SMS  Wilson Hawk          węgiel           3850 s-pl    CH   spodz. 09.07.
Huk   SMS  Plato                koks             1350 pl-s    CH   spodz. 07.07.
Huk        rozładunki           masa elektr     1 sam sam-pl  CH                       zm.II,III 
Parn       załadunki            żelazospieki   20 sam pl-sam  CH                       zm.II,III 
Parn  GAC  Neptun               żelazospieki      800 s-pl    CH   x         1         x         
Parn  WSA  Fast Sus             nawozy           3100 s-sam   GRYF spodz. 05.07. wiecz.
                                                                   x         1         1         

TERMINAL COAL - PORT
--------------------
Byt   RTCA Anetta               złom             2500 s-pl    RTC  spodz. 03.07. g.18,oo
                                                                   x         1         1         
Gliw  MEMA Kaja                 kam.wapienny     4080 s-pl-sm AZS  spodz. 05.07. am
                                                                   x         1         1         
Gliw       rozładunki           gips           10 sam sam-pl  RTC                      zm.II,III 
Gliw  RTCA Forest               gips             4000 pl-s    RTC  spodz. 13.07.
Gliw       rozładunki           nawozy         64 wag w-sam   GRYF pl. 07.07.
Pirs       rozładunki           węgiel         42 wag w-pl    INB  x         x         T         
Wałb       rozładunki           koks            5 sam sam-pl  BCS  w c d
Wałb  TBA  Francisca            sól potasowa     3203 s-w     Sp.  spodz. 03.07. g.23,oo
                                                                   x         x         2/1600    
Wałb  MAS  Varkan Marmara       smoła            2800 w-s     CH   spodz. 08.07. g.02,oo

   U W A G A:
   -----------------
   Informujemy uprzejmie firmy agencyjne, że statki planowane do obsługi przy nabrzeżu Pirs ( Z i W )
   zgłaszające do odbioru odpady typu - szlam, wody zęzowe i inne będą mogły zdawać w/w tylko od strony wody na jednostki pływające. 
   Utrudnienia spowodowane są brakiem możliwości dojazdu do statku od strony lądu.
   

TERMINAL MAS - PORT
-------------------
Chorz SMS  Onego Trader         wyr. hutnicze    7450 pl-s    RTC  rozp. w zal. od gotow. statku
                                                                   x         x         ew.1      
Chorz      załadunki            konc. miedzi   30 wag pl-w    CH   1/1550    1         x         
Gliw  O/T  Barka                wyr. hutnicze     916 b-pl    GPA  x         x         1         
Kat   ISS  Force Ranger         koks            27000 w-pl-s  BCS  spodz. 05.07. wcd
                                                                   4         4         4         
Kat        ważenie              konc. miedzi   30 wag         CH                       zm.III    
Reg        załadunki            celuloza       15 sam m-sam   PLA                      zm.II,III 
Reg        załadunki            śruta          10 sam m-sam   VP                       zm.II,III 
Reg        załadunki            przybory        2 wag pl-w    RTC  pl. 08.07.
                                ładunkowe                          
Reg   PLA  Anmare               celuloza         3500 s-m     PLA  spodz. 08.07.
Reg        załadunki            celuloza       35 wag m-w     PLA  pl. 10.07.
Reg        rozładunki           wyr. hutnicze   3 sam sam-pl  RTC                      zm.II,III 

RELACJA BEZPOŚREDNIA
--------------------
                                                                   brak statków

                       OT PORT ŚWINOUJŚCIE
                       -------------------
Górn  MAG  Vectis Falcon        w. wiatrowe      1110 s-pl    MAG  spodz. 07.07. południe
Górn  BSA  Ljuta                zboże            4960 m-s     ELEW po El."Ewa" na 08.07. wcd
Hutn  BLA  Q Deb                koks            44000 pl-s    RTC  spodz. 10.07. wcd
Górn  BKA  United World         węgiel          65804 s-pl    RTC  spodz. 12.07. pm
Chem  ISS  Spar Draco           ruda żelaza     55000 s-pl    TSL  spodz. 14.07. pm

                       TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE
                       ----------------------------
Prom  UNL  Jan Śniadecki        codziennie                         wejście - godz. 00,15
           do Ystad                                                wyjście - godz. 04,00
Prom  UNL  Polonia do Ystad     codziennie                         wejście - godz. 06,45
                                                                   wyjście - godz. 13,00
Prom  UNL  Galileusz do         codziennie                         wejście - godz. 22,45
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 02,30
Prom  UNL  Gryf do              codziennie                         wejście - godz. 05,10
           Trelleborga                                             wyjście - godz. 10,30
Prom  UNL  Skania do Ystad      codziennie                         wejście - godz. 20,00
                                                                   wyjście - godz. 23,00
Prom  UNL  Kopernik do Ystad    codziennie                         wejście - godz. 17,00
                                                                   wyjście - godz. 19,30
Prom  PŻB  Baltivia do Ystad    od niedzieli                       wejście - godz. 05,30
                                do piątku                          wyjście - godz. 12,30
Prom  UNL  Wolin do Trelleborga codziennie                         wejście - godz. 11,30
                                                                   wyjście - godz. 17,30
                                                                   w soboty - postój w TPŚ
Prom  TTL  Nils Dacke do        poniedziałek                       wyjście - godz. 01,00
           Trelleborga                                             wejście - godz. 15,30
                                                                   wyjście - godz. 17,45
                                wtorek                             wejście - godz. 07,30
                                                                   wyjście - godz. 09,00
                                                                   wejście - godz. 23.15
                                środa                              wyjście - godz. 02,00
                                                                   wejście - godz. 16,00
                                                                   wyjście - godz. 18,00
                                czwartek                           wejście - godz. 09,30
                                                                   wyjście - godz. 14,30
                                piątek                             wejście - godz. 05,45
                                                                   wyjście - godz. 07,30
                                                                   wejście - godz. 23,15
                                sobota                             wyjście - godz. 01,00
                                                                   wejście - godz. 16,30
                                                                   wyjście - godz. 19,00 - postój
                                                                   na nab. Wł. IV
                                niedziela                          hol. godz. 05,30 z postoju
                                                                   na nab. Wł. IV
                                                                   wyjście - godz. 07,30
                                                                   wejście - godz. 23,15
Prom  PŻB  Mazovia do Ystad     codziennie                         wejście - godz. 20,00
                                                                   wyjście - godz. 22,30

U W A G A:

   DODATEK DO PROTOKOŁU KONFERENCYJNEGO na dni: od 04.07. do 06.07.2015 r
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       PKN ORLEN S.A. ŚWINOUJŚCIE
                       --------------------------
                                                                   brak statków

                       BALTCHEM ŚWINOUJŚCIE
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       EUROTERMINAL
                       ------------
Rozł  EFSA Tinto                drobnica         1000 m-s     EFSS spodz. 03.07. g.17,3o
Rozł  PFJ  Mini Star            drobnica          300 m-s     R    spodz. 04.07. g.12,oo
Zaop  PSA  Hav Nes              kamienie         2000 s-pl    PSA  spodz. 05.07. am
Rozł  MAG  HHL Tyne             turbiny               s-pl    MAG  spodz. 06.07. g.18,oo
                                wiatrowe                           
Rozł  PFJ  Tananger             drobnica      300/450 s-m-s   R    spodz. 07.07.
Rozł  PFJ  Link Star            drobnica              m-s     R    pod załadunkiem
Rem   MCR  B-Barge 25           postój        dł.100m              wyjście do uzgodnienia
Rozł  MCR  BH 32                remonty       dł. 18m              wyjście do uzgodnienia
Rozł  MCR  BH 33                remonty       dł. 18m              wyjście do uzgodnienia
Rem   MCR  DP Lodbrok           postój        dł. 41m              wyjście do uzgodnienia
TOP   AZA  Roland X             remonty       dł. 34m              wyjście do uzgodnienia

                       MORSKA STOCZNIA REMONTOWA ''GRYFIA'' - SWINOUJSCIE
                       ----------------------------------------------------
MSR   PMS  Daniel K             remonty       dł. 90m              wyjście do uzgodnienia
MSR   STT  Tromsbas             remonty       dł. 67m              wyjście do uzgodnienia
MSR   PFJ  Steinbutt            remonty       dł. 48m              wyjście do uzgodnienia
MSR   NSA  Falkbris             remonty       dł. 88m              wyjście do uzgodnienia
MSR   PMS  Smaragd              remonty       dł. 90m              wyjście do uzgodnienia
MSR   PMS  Drait                remonty       dł. 89m              wyjście do uzgodnienia

                       BASEN PÓŁNOCNY
                       --------------
                                                                   brak statków

                       INNE MIEJSCA PRZEŁADUNKOWE, POSTOJOWE I REMONTOWE W ŚWINOUJŚCIU
                       ---------------------------------------------------------------
Wł.IV HLA  Jan Van Cuyk         pasażer       dł. 35m              spodz. 05.07. g.12,3o
KPias PRCi SM-PRC-106           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Raja                 refuler       dł. 38m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi Kraken               pogłębiarka   dł. 33m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi SM-PRC-110           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
Wł.IV HLA  Chateaubriand        postój        dł. 34m              wyjście do uzgodnienia
KPias PRCi SM-PRC-112           postój        dł. 59m              wyjście do uzgodnienia
Kars  PRCi Homar                postój        dł. 30m              wyjście do uzgodnienia

                       PORT NOWE WARPNO
                       ----------------
                                                                   statki żeglugi pasażerskiej

                       PORT TRZEBIEŻ
                       -------------
                                                                   brak statków

                       PORT STEPNICA
                       -------------
                                                                   brak statków

                       PORT POLICE
                       -----------
Polic TBA  Sormovskiy 3057      sól potasowa     3300 s-m     R    spodz. 04.07. g.21,oo
Polic TBA  Galan                sól potasowa     3000 s-m     R    spodz. 06.07. g.07,oo

                       ALFA TERMINAL
                       -------------
Huta  SMS  Ice Star             węgiel           5000 pl-s    TSL  spodz. 05.07. pm - wej.
                                                                   06.07. g.03,oo
Huta  SPA  Eilsum               konc. cynku      2019 s-pl    Sp.  spodz. 14.07. am

                       CEMEX
                       -----
Cem   BSA  Iceland Cement       cement           3400 m-s     CMC  spodz. 04.07. g.12,oo
Cem   BSA  Iceland Cement       cement           3400 m-s     CMC  spodz. 12-13.07.

                       FOSFAN S.A.
                       -----------
Fosf  WSA  Oraholm              ług posulfit.    3000 s-zb    CH   spodz. 05.07. g.16,oo

                       ANDREAS
                       -------
                                                                   brak statków

                       MARITIM SHIPYARD
                       ----------------
Mak   PSA  Maritime 3           postój        dł. 28m              wyjście do uzgodnienia

                       KIL
                       ---
                                                                   brak statków

                       SHIP SERVICE
                       ------------
Cal   SHS  Palica               postój        dł. 65m              wyjście do uzgodnienia

                       PORT RYBACKI "GRYF"
                       -------------------
Bułg  WSA  Globia               nawozy           1400 s-m     R    reda- wej. po m/v "Neva"
Bułg  PLA  Rix River            nawozy           3100 s-m     R    spodz. 03.07. pm
Bułg  TBA  Neva                 nawozy                s-pl    R    pod wyładunkiem
Bułg  PSA  Mamry                remonty       dł.190m              wyjście 06.07. pm
Bułg  PSA  Raba                 remonty       dł.150m              wyjście 15.07.
Bułg  PSA  Lubie                remonty       dł.190m              wyjście 16.07.
Bułg  DST  Morten Einar         remonty       dł. 67m              wyjście do uzgodnienia
Bułg  RTCA Paper Moon           remonty       dł. 85m              wyjście do uzgodnienia

                       BALTIC STEVEDORING COMPANY
                       --------------------------
                                                                   brak statków

                       BALTCHEM SZCZECIN
                       -----------------
FFiL  UBA  B-TMS Heinz          nawozy                m-b     R    spodz. 03.07. g.20,3o
FFiL  UBA  B-Richard            nawozy                m-b     R    spodz. 03.07. g.20,3o

                       ELEWATOR "WARTA"
                       ----------------
Pozn  DST  Russa                śruta rzepak.         el-s    TMR  pod załadunkiem

                       ELEWATOR "BASENOWA"
                       -------------------
                                                                   brak statków

                       ORLEN GAZ
                       ---------
CPN   TBA  Lady Marine          propan                s-zb    R    pod wyładunkiem

                       MORSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" - SZCZECIN
                       ---------------------------------------------
Gdań  STT  Atlantic Star        remonty       dł. 60m              hol. 03.07. pm z nab.Remont.
Kaszu MAS  Danube Highway       remonty       dł.148m              wyjście 10.07.
Gnieź MAS  Merweborg            remonty       dł.135m              wyjście 10.07.
Gnieź MAS  MV Vechtborg         remonty       dł.132m              wyjście 10.07.
Gnieź WSA  Ekaterina            remonty       dł.165m              wyjście 15.07.
Dok-1 OLA  Pinta                remonty       dł. 90m              wyjście do uzgodnienia
Gdań  DST  B-Kurt               remonty       dł. 50m              wyjście do uzgodnienia
Gdyń  RHA  RMS Rahm             remonty       dł. 82m              wyjście do uzgodnienia
Dok-5 STT  DP Uilenspiegel      remonty       dł.143m              wyjście do uzgodnienia
Dok-2 WSA  Fast Wil             remonty       dł. 80m              wyjście do uzgodnienia

                       ELEKTROWNIA SZCZECIN
                       --------------------
                                                                   brak statków

                       STOCZNIA REMONTOWA "MAKRUM - POMERANIA"
                       ---------------------------------------
Rem   STT  Atlantic Star        remonty       dł. 60m              hol. 03.07. pm
                                                                   na nab. Gdańskie
Rem   STT  Rostnesvaag          remonty       dł. 91m              wyjście do uzgodnienia
Rem   RSA  Jevenau              remonty       dł. 88m              wyjście do uzgodnienia

                       INNE MIEJSCA PRZEŁADUNKOWE, POSTOJOWE I REMONTOWE W SZCZECINIE
                       --------------------------------------------------------------
Pasaż FNA  Johannes Brahms      pasażer       dł. 82m              spodz. 03.07. g.20,oo
BChr  PSA  Frederic Chopin      pasażer       dł. 83m              spodz. 06.07. g.12,oo
BChr  PSA  Katharina Von Bora   pasażer       dł. 83m              spodz. 06.07. g.12,oo
BChr  PSA  Excellence Coral     pasażer       dł. 82m              spodz. 06.07. g.18,oo
Wiel  PSA  Kuter 852            dni rzeki     dł. 40m              spodz. 10.07. g.11,oo
                                Odry                               
BChr  PSA  Corinthian           pasażer       dł. 88m              spodz. 11.07. g.03,oo
OdraS STT  Endre Dyroy          remonty       dł. 64m              wyjście do uzgodnienia
Drzet STT  Tronderhav ex        remonty       dł. 33m              wyjście do uzgodnienia
           Ambassador                                              
Almex      PN-ZUŻ-1             postój        dł. 43m              wyjście do uzgodnienia
OdraS      Hol. Serwal          postój        dł. 25m              wyjście do uzgodnienia
Greck BOA  B-Bongo              postój        dł. 98m              wyjście do uzgodnienia
Greck BOA  B-Boxer              postój        dł. 84m              wyjście do uzgodnienia
OdraS SPA  Polarstar            remonty       dł. 46m              wyjście do uzgodnienia
Oko        Flamingo             postój        dł. 61m              wyjście do uzgodnienia
Greck MAG  Herik 36             postój        dł. 39m              wyjście do uzgodnienia
Wulk  ŻP   Dolfijn II           remonty       dł. 55m              wyjście do uzgodnienia
PRCiP PRCi SM-PRC-105           postój        dł. 58m              wyjście do uzgodnienia
Drzet DST  Pont. Gerhard        remonty       dł. 60m              wyjście do uzgodnienia
Wulk  DST  Hol. Jano+Hol. Borys postój        dł. 45m              wyjście do uzgodnienia
           + B-Ludwig                                              
Wulk  RSA  Naja                 remonty       dł. 85m              wyjście do uzgodnienia
BChr  AM   Nawigator XXI        szkolny       dł. 60m              wyjście do uzgodnienia


                                         STAN WODY
                                         ----------

                                     Świnoujście  - 512
                                     I BT         - 515
                                     Trzebież     - 509
                                     Police       - ---
                                     Szczecin     - 513

U W A G A:

   UWAGA FIRMY AGENCYJNE
   ---------------------------------------------
   KOMUNIKAT
   KAPITANA PORTU ŚWINOUJŚCIE
   
   Kapitan Portu Świnoujście uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami pn. "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin ( K
   związanymi z w/w przedsięwzięciem utrudnieniami nawigacyjnymi, w oparciu o paragraf  65 ust. 7 Zarządzenia nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w
   - dla statków o długości powyżej 170 m na odcinku toru wodnego Świnoujście - Szczecin od km 5,0 do km 13,0 obowiązuje przejście w porze dzie
   
   Powyższe zostało uzgodnione z Szefem Pilotów Stacji Pilotowej w Szczecinie i obowiązuje do odwołania. 
   
   U W A G A : FIRMY AGENCYJNE
   -----------------------------------------------------
   W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa powodującego Gorączkę Krwotoczną EBOLA należy podjąć odpowiednie kroki mające na celu wyeliminowa
   migracji osób w transporcie morskim i skupiają się na właściwym informowaniu i podejmowaniu właściwych decyzji związanych z podejrzeniem zak
   Jako, iż czynności związane z uprawianiem żeglugi w imieniu armatora świadczy agent morski (w określonych przypadkach makler morski), usługi
   analizy ryzyka oraz mają wpływ na dalsze postępowanie. Głównymi aktami prawnymi zawierającymi procedury ewidencji i sprawozdawczości dla sta
   -    Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego sporządzona w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. (Dz. U. 1969 r. nr 30 poz. 236 
   -    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz
   W związku z powyższym (niezależnie od tego skąd statek płynie) należy przynajmniej na 24 godziny przed przybyciem statku do portu lub najpóź
   przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży - niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przekazać dyrektorowi urzędu mors
   polskich (PHICS).
   W sytuacji uznania przez lekarza okrętowego ewentualnie kapitana statku zaistniałych objawów u podróżującego będących podstawą do podejrzeni
   Nie przekazanie niniejszej deklaracji w terminie może skutkować wstrzymaniem odprawy granicznej statku wraz z załogą oraz wstrzymaniem lub o
   Zasygnalizowane podejrzenia wystąpienia wśród podróżujących objawów chorobowych skutkować będzie podjęciem przez Straż Graniczną właściwych 
   oraz ograniczenie kontaktu innych osób z podróżującymi. Ponadto niezwłocznie zostaną zawiadomione poszczególne służby:
   -    pogotowie ratunkowego tel. 999, 112, celem podjęcia medycznych czynności ratunkowych,
   -    Państwowy Graniczny Inspektora Sanitarny w Szczecinie - Dyrektor Graniczny Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, tel. 91 462
   -    Dyżurny ochrony portu w Szczecinie, tel. 91 430 8335, email: portsolid@gmaii.com,
   -    Oddział Celny Nabrzeże Łasztownia, tel. 91 430 8915,91883 5341,91883 5344,
   -    Koordynator Ruchu Statków ZMPSiŚ S.A., tel. 91 430 8446, e-mail: dyspozytor@port.szczecin.pl,
   -    przedstawiciel armatora statku, na którym stwierdzono wystąpienie wśród podróżujących choroby zakaźnej.
   Dalsze postępowanie zależeć będzie od wyników przeprowadzonych badań medycznych oraz podjętych czynności przez Państwowego Granicznego Inspe
   w Szczecinie.
   Ponadto działając na przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych {Dz. U. 2013 r. po
   zakaźną lub zgonu z powodu takiej choroby członka załogi lub pasażera odbywającego podróż międzynarodową kapitan statku morskiego osobiście 
   jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu, dostępnymi środkami łączności, państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu właś
   Agencje morskie obsługujące statki zawijające do portu w  Świnoujściu, po wykonaniu w/w zaleceń powinny powiadomić następujące służby: 
    
                   -  Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu tel. 91 321 27 25, email: gsse.swinoujscie@pis.gov.pl 
   
     -  Ochronę portu Świnoujście tel. 91 322 61 03, kom. 666 029 508, email: ochronatps@gmail.com 
   
     -  Koordynację Ruchu Statków ZMPSiŚ S.A. tel. 91 430 84 46, email: dyspozytor@port.szczecin.pl 
   
   
   U W A G A:  FIRMY AGENCYJNE I SPÓŁKI PRZEŁADUNKOWE
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
   W oparciu o przyjęte zasady współpracy i odpowiedzialności na styku pilot-oficer służby dyżurnej Kapitanatu oraz potrzebę właściwego koordyn
   przekazywania informacji dotyczących cumowania określoną burtą, do dyspozytora z Działu Koordynacji Obrotu Portowego, najpóźniej w momencie 
   Powyższe wynika z konieczności wcześniejszego ustalenia rodzaju manewru, ilości oraz uciągu planowanych do użycia holowników.
   
   U W A G A:  FIRMY AGENCYJNE
   ---------------------------------------------------
   W związku z wprowadzeniem nowych procedur dotyczących zamawiania i rozliczania usługi asysty statków pożarniczych Strażak 24, Strażak 25, pr
   dyspozytor@port.szczecin.pl  lub fax: 91 4624634 ) zlecenia ww. usługi przed zawinięciem statku do portu.
   Zarządzanie ruchem statków pożarniczych Strażak 24 oraz Strażak 25 pozostaje  w gestii Działu Koordynacji Obrotu Portowego, do którego należ
   
   U W A G A:
   -------------------
   Informujemy uprzejmie wszystkich zainteresowanych, że aktualny wykaz bezpiecznych zanurzeń statków przy nabrzeżach w porcie Szczecin i Świno
   
   U W A G A:
   ------------------
   1). FIRMY AGENCYJNE I SPEDYCYJNE
   Przeładunek sztuk ciężkich, konstrukcji, slipowanie kadłubów oraz inne operacje przeładunkowe z użyciem DP uniemożliwiające lub utrudniające
   z Kapitanatem Portu oraz Działem Głównego Dyspozytora. 
   
   2). FIRMY AGENCYJNE
   1. Biorąc pod uwagę działający w porcie system kontroli ruchu statków / VTS /, przypominamy uprzejmie firmom agencyjnym o konieczności codzi
   przeładowcom o konieczności umieszczania w opracowywanych dobowych planach przeładunkowych wszystkich statków spodziewanych i będących w obs
   Nie spełnienie powyższych wymogów spowoduje postój statków na redzie, do czasu uzupełnienia niezbędnych danych.
   2. Zgłaszanie statków spodziewanych w dni wolne od pracy należy przesłać w dzień roboczy, poprzedzający dni wolne i święta.
   3. Dotyczy ruchu statków o przekroczonych parametrach / przepisy portowe /, długość, szerokość.
   Pragniemy przypomnieć, że prośbę o otrzymanie zgody na wejście do portu i dobicie do danego nabrzeża statku o przekroczonych parametrach, pr
   Po akceptacji statku do obsługi przez przeładowcę, Główny Dyspozytor Portu prześle do Kapitana Portu swoją opinię na podstawie której, Kapit
   ponosi agent statku lub przeładowca.
   
   U W A G A:
   ------------------
   FIRMY AGENCYJNE
   Dot:  przeprowadzanie remontów na statkach cumujących przy nabrzeżach będących w gestii ZMPSiŚ S.A.
   Mając na uwadze bezpieczne wykonywanie prac remontowych na statkach oraz ujednolicenie procedur otrzymywania zezwoleń na przeprowadzanie rem
   1. Kierując wniosek do Kapitana Portu w Szczecinie  o wydanie zezwolenia na prace remontowe na statkach należy go równocześnie przesłać faks
   2. W wystąpieniu należy podać:
   a) nazwę statku
   b) nazwę  nabrzeża
   c) zakres prac remontowych
   d) termin rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych
   e) nazwę firmy prowadzącej remont
   3. Portowa Służba Ratownicza po zasięgnięciu opinii od przeładowcy  przeprowadzi rekonesans co do:
   a) zakresu prac remontowych
   b) względów bezpieczeństwa
   4. Portowa Służba Ratownicza na podstawie przeprowadzonego rekonesansu przekaże do Kpt. Portu w Szczecinie opinię co do planowanych prac rem
   remontowych dozoru przez Portową Służbę Ratowniczą,  koszty tego dozoru zgodnie z taryfą ponosić będzie firma agencyjna występująca o zezwol
   Pozytywna opinia - ekspertyza Portowej Służby Ratowniczej będzie jednocześnie zgodą ZMPSiŚ S.A. na prowadzenie prac remontowych na statkach 
   Informujemy uprzejmie, że za wydanie ekspertyzy określającej warunki prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych na statkach oraz  za dowóz ek
   Taryfą opłat za usługi ". 
   
   U W A G A: do zainteresowanych
   ---------------------------------------------------
   Informacje i ostrzeżenia o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i innych zagrożeń dostępne są w Wojewódzkim Cent
   tel. kom. 0696031168
   
   
   


                                                                 GŁÓWNY DYSPOZYTOR PORTU
 

Powrót do strony głównej