Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Idealna przystań dla Twojego biznesu

Budynek Dworca Morskiego

Budynek “A”

Regulamin zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Struktura własnościowa

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych

W grudniu 2010 roku przeładunki były mniejsze w stosunku do grudnia 2009 r.  o -2,2 %. Spadki odnotowano w węglu (-19,2%), rudzie (-45,1%%), zbożu (-0,8%) i ropie (-9,6%), natomiast wzrosty odnotowano w innych masowych (+3,4%), drewnie (33,3%) i drobnicy (19,7%).

Narastająco po 12 miesiącach 2010 roku wzrost przeładunków w stosunku do 12 miesięcy 2009 roku wyniósł 26,3 %. Przyrosty przeładunki odnotowano w węglu (+72,9%), innych masowych (+11%), drewnie (+2,5%), drobnicy (+19,3%) i ropie (+9,6%). Natomiast spadki przeładunków z podobną tendencją od początku roku utrzymują się w rudzie (-22,8%) oraz zbożu z tendencją wzrostową (-16,9%). Na plus należy odnotować zmniejszenie dysproporcji w przeładunkach zbóż i rudy w stosunku rocznym.

28 lutego możesz oddać krew w porcie

Zapraszamy na kolejną zbiórkę krwi w porcie. Spotykamy się 28 lutego br. na parkingu przed budynkiem głównym ZMPSiŚ SA w krwiobusie. Podczas ubiegłorocznej jesiennej zbiórki zebraliśmy ponad 20 litrów krwi.

Zdjęcia

Pozwolenia celne - ponowna ocena

Mając na uwadze coraz krótszy termin do zakończenia ponownej oceny (30 kwietnia 2019 r.) oraz czasochłonność i złożoność czynności z nią związanych, organy celno-skarbowe rozpoczynają zintensyfikowane działania w celu wywiązania się ze zobowiązań związanych z ponowną oceną pozwoleń.

Działania te są konieczne w celu zapewnienia przedsiębiorcom możliwości kontynuowania działalności i korzystania z uprawnień wynikających z UKC, od 1 maja 2019 r.

W związku z tymi działaniami, przedsiębiorcy, którzy korzystają z pozwoleń na dotychczasowych zasadach, i którzy planują kontynuowanie działalności według zasad określonych w przepisach nowego prawodawstwa celnego, proszeni są o przygotowanie przedsiębiorstwa do przeprowadzenia ponownej oceny i współpracę z organami celno-skarbowymi w tej sprawie. 

Pozwolenia, które nie zostaną poddane ponownej ocenie, z dniem 1 maja 2019 r. wygasną z mocy prawa.

Należy przypomnieć, że ponownej ocenie, o której mowa w art.250 ust. 1 RD podlegają między innymi następujące pozwolenia:

 • pozwolenie na skład celny,
 • pozwolenie na magazyn czasowego składowania,
 • zgoda na prowadzenie działalności w Wolnym Obszarze Celnym.

Pliki do pobrania

Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa nabrzeży głębokowodnych w porcie w Świnoujściu”

Rozbiórka budynku administracyjnego o numerze inwentaryzacyjnym 32 – 105

Rekordowe wyniki przeładunków w 2017 roku

Rekordowe wyniki przeładunków w zespole Szczecin-Świnoujście w 2017 roku zaprezentował Zarząd Portów na specjalnej konferencji prasowej. Miniony rok porty zamknęły wynikiem blisko 25,5 mln ton obsłużonych towarów. Oznacza to wzrost o 5,4 procent wobec roku 2016.

Na szczycie tabeli wzrostów z dwucyfrowym wynikiem plasują się ruda oraz paliwa uzyskując wynik odpowiednio +59,4 procent oraz +46,7 procent. Ruda znakomity wynik zawdzięcza zwiększonemu zapotrzebowaniu na ten surowiec hut polskich, słowackich i czeskich. Z kolei na większe przeładunki paliw złożyły się dostawy LNG do świnoujskiego gazoportu oraz wzrost importu nieprzetworzonego oleju napędowego z Rosji i eksport wzbogaconego oleju do krajów zachodnich. 

Bardzo dobrze w minionym roku poradziły sobie towary z grupy  inne masowe (+5,4 procent) oraz drobnica (+4,2 procent), w tym drobnica promowa (+6,9 procent). Na plusie były także przeładunki kontenerów zamykając rok wynikiem o 3 procent lepszym niż rok wcześniej.
Dużym zaskoczeniem były spadki w przeładunkach zbóż. Tych było mniej o 28,6 procent. Na ten wynik wpłynęła niekorzystna aura i deszczowe lato ub. roku. Niestety w minionym roku utrzymała się tendencja spadkowa w przeładunkach węgla. Ten zamknął rok wynikiem o 27 procent mniejszym niż w 2016.

W sumie porty obsłużyły  25 423,6 tys. towarów, tj. o 1 310,6 tys. ton więcej niż w 2016 roku. Uzyskując tym samym o 5,4 procent lepszy wynik.

Zarząd Portów prognozuje, że tendencja wzrostowa powinna utrzymać się w 2018 roku, osiągając na koniec roku wartość 26 mln ton obsłużonych towarów. Należy jednak pamiętać, że rynek bywa kapryśny i mogą na nim wystąpić czynniki, na które Zarząd i spółki przeładunkowe nie mają wpływu, a które przekładają się na wielkość obsługiwanej masy towarowej. 

Warto także dodać, iż zarówno Zarządu Portu, jak i spółki portowe podejmują szereg działań ukierunkowanych na pozyskanie dodatkowych towarów. Należą do nich zaplanowane inwestycje w infrastrukturę portową. Plan inwestycyjny ZMPSiŚ SA zakłada wydatkowanie w portach w Szczecinie i Świnoujściu, w ramach obecnej perspektywy unijnej 2014-2020 kwoty prawie 1,5 mld złotych. Zarząd będzie modernizował nabrzeża w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego. Parametry nabrzeży dostosowane będą do nowej głębokości toru wodnego Świnoujście-Szczecin tj. 12,5 m. W obu portach będzie rozbudowana i zmodernizowana infrastruktura portowa. W Świnoujściu rozbudowywany będzie terminal promowy w kierunku obsługi transportu intermodalnego. Z kolei w gazoporcie powstanie nowe stanowisko do redystrybucji LNG. Świnoujski port zyska także nabrzeża głębokowodne.

Warto dodać, że w najbliżej przyszłości realizowane będą inwestycje innych podmiotów w infrastrukturę dostępową do portów, tj. pogłębienie i modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m, rozbudowa trasy S3 oraz użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Wszystkie te działania mają przynieść zwiększenie konkurencyjności zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Efektem tego będzie rosnący rokrocznie wolumen obsługiwanej masy towarowej.

Obecnie Szczecin i Świnoujście tworzą uniwersalny kompleks portowy, w którym ładunki drobnicowe stanowią 51 procent, masowe stałe 36 procent, zaś masowe płynne 13 procent. Warto też dodać, że świnoujski terminal promowy, to lider połączeń promowych na południowym Bałtyku. Aktualnie połączenia ze Szwecją obsługuje 12 promów. Niemal każdego dnia wykonywanych jest 11 kursów w relacji z portami w Trelleborgu i Ystad. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Dane analityczne

Zdjęcia

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za grudzień i za 12 m-cy 2017 r.

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za grudzień i 12 miesięcy 2017 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2016

2017

% %

grudzień

12 m-cy

grudzień

12 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

220,7

2 930,9

323,3

2 139,0

146,5

73,0

2

Ruda

132,1

1 557,1

304,7

2 482,5

230,7

159,4

3

Inne masowe

277,9

2 919,5

224,7

3 076,8

80,9

105,4

4

Zboże

198,0

2 046,8

78,3

1 461,7

39,5

71,4

5

Drewno

0,7

7,2

6,3

15,8

900,0

219,4

6

Drobnica                    

959,6

12 349,3

971,9

12 870,1

101,3

104,2

 

w tym:

 

drobnica promowa

669,7

8 709,1

692,4

9 309,4

103,4

106,9

7

Ropa i przetwory

239,3

2 302,2

277,6

3 377,7

116,0

146,7

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 028,3

24 113,0

2 186,8

25 423,6

107,8

105,4

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

8 340,0

90 869

8 445,0

93 579

101,3

103,0

Źródło:  Dział Handlowy

Szczecin, dn.11.01.2018 r.

     

 

Record high cargo handling in 2017 – summary

The Szczecin-Świnoujście Port Complex recorded exceptionally high cargo handling figures in 2017. Last year, the two ports handled nearly 25.5 million t of cargo. This translates into an increase of 5.4% comparing with 2016.

The leader with a double digit result is ore and fuels handling of which amounted to +59.4% and +46.7 respectively. On the one hand, the demand for ore from Polish Slovak and Czech steel mills accounts for excellent results in this cargo group. On the other, fuel handling increased mainly due to the operation of the LNG terminal in Świnoujście and larger import of crude oil from Russia, as well as export of upgraded oil to the west of Europe. 

Other bulk did very well last year (+5.4%). The same applies to general cargo (+4.2%), including general cargo transported by ferries (+6.9%). Positive results were also noted by containers handling of which improved by 3% comparing with the previous year.

The drop in grain was a major surprise. The ports handled 28.6% less grain. It was the result of adverse weather and rainy summer of last year. Unfortunately, last year, the downward trend continued in the handling of coal. The results this year was 27% less than in 2016.
In total the two ports handled 25,423.6 thou. t of cargo, namely 1,310.6 thou. t more than in 2016. This translated to an increase by 5.4%.

The Ports Authority foresees that the upward trend should continue through 2018 to reach 26 million t of cargo handled at the year end. We should remember, however, that the market has its whims and some negative factors, beyond the control of the Authority and loading companies, may appear and affect cargo volumes handled. 
It is worth adding that the Ports Authority and port companies have been making effort to attract new cargo. Those include investment in the port infrastructure. According to their 2014-2020 investment plan, the Seaports Authority intends to spend nearly PLN1.5 billion. The Authority is going to modernise quays in Szczecin near the Dębicki Canal and the Kaszubski Basin. Technical parameters of quays will be aligned with the new depth of the Świnoujście-Szczecin fairway of 12.5 m.  Both ports will extend and modernise their infrastructure. Świnoujście will extend the ferry terminal to make it suitable for intermodal transport, whereas a new redistribution facility will be built in the LNG terminal. The port of Świnoujście is going to build a new deep sea quay.

It is worth adding that in the nearest future, the investment in the two ports will improve the access infrastructure by dredging and modernising the Świnoujście-Szczecin fairway to reach the depth of 12.5 m, and S3 extension and improving navigation conditions on the Oder Waterway.
All the activities re expected to enhance competitiveness of the Szczecin and Świnoujście seaports. This should translate into a growing volume of cargo handled every year.

Today, Szczecin and Świnoujście comprise a universal port complex with general cargo accounting for 51%, dry bulk 36%, whereas liquid bulk 13%. Additionally, the Świnoujście ferry terminal it the leader of ferry services on the South Baltic Sea. At the moment, 12 ferries operate to Sweden. Almost every day, nearly 11 cruises are made between ports of Trelleborg and Ystad. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Pełnienie funkcji Inżyniera wg warunków FIDIC kontraktu pn. „Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”

Wyposażenie budynków na terenie portu w Świnoujściu w przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz oświetlenie ewakuacyjne.

Przebudowa placu składowego przy nabrzeżu Rumuńskim w porcie w Szczecinie.

Budowa ogólnodostępnej drogi na zapleczu nabrzeża Chemików w porcie w Świnoujściu

Teren A - ul. Ludowa 16

Bardzo dobry wynik przeładunków

Prawie 23,5 mln ton towarów przeładowano na nabrzeżach administrowanych przez ZMPSiŚ SA. Oznacza to wzrost wobec ubiegłego roku o ponad 5 procent.

Na plusie są niemal wszystkie grupy towarowe. O ponad połowę zwiększyły się przeładunki rudy (+52,5 proc.) oraz ropy (50,3 proc.). Nieźle radzą sobie też inne masowe (+8 proc.), drobnica (+4,5 proc.) oraz kontenery (+3,2 proc.). Niestety dalej na minusie są węgiel (-33 proc.) i zboża (-25,2 proc.).

Zarząd Portu zarządza dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Zarówno Szczecin, jak i Świnoujście są portami uniwersalnymi. Co jest ich dużą wartością. Bowiem spadki w jednej grupie towarowej rekompensują wzrosty w innej. Zapewnia to stabilną wielkość przeładunków. Ta rośnie z roku na rok. Ubiegły rok porty zamknęły wynikiem o 4 proc. lepszym od 2015. Wszystko wskazuje na to, że także i ten rok będzie dobry dla portów. Wolumen obsłużonej masy towarowej winien zamknąć się wartością oscylującą wokół 25 mln ton obsłużonych towarów. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Dane analityczne

Urządzenia wielofunkcyjne dla szkół

Sześć urządzeń wielofunkcyjnych przekaże Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA placówkom oświatowym. Pierwsze trzy trafiły 15 grudnia br. do Zespołu Szkół nr 8 przy al. 3 Maja w Szczecinie.

Urządzenia są w pełni sprawne. Umożliwiają drukowanie, kserowanie i scanownie dokumentów. Zarząd wycofał je z eksploatacji, z uwagi na wymianę sprzętu. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Robust cargo handling figures

Nearly 23.5 m ton of cargo have been handled at quays of the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority. This translates into an increase of over 5% comparing with a corresponding period of last year.

Almost all cargo groups recorded positive growth. Ore and oil handling grew more than a half, 52.5% and 50.3% respectively. Other bulk also did quite well (+8%), general cargo (+4.5%) and containers (+3.2%). However, coal and grain remained in the downturn, -33% and -25.2% respectively.

The Ports Authority manages two seaports that are of primary importance for the national economy. Both Szczecin and Świnoujście are universal ports, and this, in fact, is their major advantage. Drops in one cargo group are compensated by increases in others. This ensures stable cargo handling volumes which have been steadily growing every year. Last year’s figures were 4% better than those of 2015. All the early indications suggest that this year is going to be good for the ports. The volume of cargo handled should be within the range of 25 m ton. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za listopad i za 11 m-cy 2017 r.

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za listopad i 11 miesięcy 2017 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2016

2017

% %

listopad

11 m-cy

listopad

11 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

260,3

2 710,2

329,8

1 815,7

126,7

67,0

2

Ruda

72,4

1 425,0

210,0

2 177,8

290,1

152,8

3

Inne masowe

258,1

2 641,6

249,3

2 852,1

96,6

108,0

4

Zboże

163,5

1 848,8

191,1

1 383,4

116,9

74,8

5

Drewno

0,1

6,5

0,6

9,5

0,0

146,2

6

Drobnica                    

1 105,5

11 389,7

1 162,9

11 898,2

105,2

104,5

 

w tym:

 

drobnica promowa

770,4

8 039,4

872,3

8 617,0

113,2

107,2

7

Ropa i przetwory

209,9

2 062,9

244,5

3 100,1

116,5

150,3

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 069,8

22 084,7

2 388,2

23 236,8

115,4

105,2

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

7 763,0

82 529,0

8 155,0

85 134,0

105,0

103,2

Źródło:  Dział Handlowy 

Szczecin, dn.12.12.2017 r.

     

 

Wizyta biznesowa

11 grudnia br. przebywali z wizytą roboczą w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przedstawiciele chińskiej firmy oferującej usługi w zakresie transportu kolejowego oraz innych innowacyjnych rozwiązań transportowych.  W spotkaniu wziął udział Marcin Pawlicki – wiceprezydent Szczecina.

Spotkanie miało charakter roboczy. W jego trakcie chińskich gości zapoznano z potencjałem i ofertą zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Z kolei stronie portowej przedstawiono możliwości, wykonane projekty oraz ofertę chińskiego potentata.
Spotkanie zakończyła wizyta studyjna w porcie.

Warto dodać, że poprzez uczestnictwo w kongresach oraz spotkaniach bilateralnych Zarząd Portu podejmuje wiele aktywności na niwie międzynarodowej, prezentując ofertę portów w Szczecinie i Świnoujściu. Obecnie Zarząd posiada 140 ha wolnych terenów z przeznaczeniem na cele rozwojowe, w tym m.in. pod budowę nowych terminali. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Rejs Niepodległości, możesz wziąć w nim udział

Już za pół roku „Dar Młodzieży”, jeden z najbardziej znanych żaglowców Polski, wypłynie w rejs dookoła świata. Wszystko z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, którą obchodzić będziemy w 2018 roku.

Rejs Niepodległości, będący wspólną inicjatywą Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu” to nie tyko podróż, ale także niepowtarzalna szansa spełnienia marzeń wielu młodych ludzi. Projekt składa się z trzech elementów: dwuetapowego konkursu oraz rejsu żaglowca „Dar Młodzieży” dookoła świata podczas którego w najważniejszych portach świata takich jak: Dakar, Kapsztad, Osaka, Panama, Nowy Jork odbędą się wydarzenia promujące Polskę. „Dar Młodzieży” powszechnie postrzegany jest jako Ambasador Rzeczypospolitej. Żaglowiec to oryginalne i niepowtarzalne miejsce dla aranżacji wszelkiego rodzaju spotkań gospodarczych i dyplomatycznych oraz znakomite tło różnorodnych działań o charakterze kulturalnym.

22 listopada 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miała miejsce konferencja inaugurująca część konkursową inicjatywy Rejs Niepodległości. Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy w nagrodę popłyną na jednym z pięciu wybranych odcinków dookoła świata.

Wzięli w niej udział:  Beata Kempa, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowy Zespół ds. przygotowania pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w czasie Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. , Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ks. Adam Parszywka SDB reprezentujący Salezjański Wolontariat Misyjny. Konferencję poprowadzi Rafał Bochenek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rzecznik prasowy rządu Premier Beaty Szydło.

Minister Gróbarczyk nawiązał do historii Polski z 1934 roku, kiedy Dar Pomorza pod wodzą kapitana Konstantego Maciejewicza przepłynął dookoła  świata odwiedzając 23 porty czyniąc z Daru Pomorza Ambasadora Polski.

„Tym przykładem chcemy uczynić naszym Ambasadorem żaglowiec Dar Młodzieży. Jako wyraz promocji Polski poprzez najlepszego Ambasadora, jakiego mamy.” – dodał Minister.

„Naszym celem jest to, aby z przystanku Polska by do przystanku i portu Panama młodzi polscy przyjaciele, wolontariusze, wszyscy ci, którym leży na sercu dobro Polski w obliczu zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wzięli udział w Rejsie Niepodległości.” – powiedziała minister Kempa.

Laureaci konkursu będą mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem podczas 34. Światowych Dni Młodzieży w Panamie w dniach 22-27 stycznia 2019 r. Konkurs jest dla młodych nie tylko szansą do zaprezentowania się w roli „Młodych Ambasadorów” swojej Ojczyzny, ale także niepowtarzalną okazją promocji Polski za granicą. Inicjatywa jest również pretekstem do pogłębienia wiedzy historycznej na temat swojego kraju i budowania postaw patriotycznych w polskiej młodzieży. (MGMiŻŚ)

Więcej informacji:https://pl2018.orgfacebook.com/RejsNiepodleglosci

Zdjęcia

Pliki do pobrania

Portowcy kresowianom

Pracownicy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA włączyli się do akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” organizowanej przez Fundację Polskich Wartości.

Zebrane dary zostały przekazanej organizatorom 12 grudnia br. 

Warto dodać, że portowcy w tym roku wsparli także akcję "Szlachetna Paczka" oraz przekazali słodkie upominki pacjentom szpitala dziecięcego przy ul. św. Wojciecha w Szczecinie. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Pomieszczenia magazynowe

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w piwnicy budynku Biura Głównego Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Business visit

On 11th December this year, the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority hosted a visit of representatives of a Chinese company dealing with rail transport and providing innovative transport solutions. Mr. Marcin Pawlicki, the Deputy Mayor of Szczecin, attended the meeting.

It was a working meeting which provided Chinese visitors with information about the potential and opportunities of the Szczecin-Świnoujście port group. The visitors also presented their capacity, successful projects and prospective solutions the Chinese company may offer.
The meeting ended with a study visit to the port.

It is worth adding that the Ports Authority is an active player on the international arena participating in congresses and bilateral meetings. Those are used to present the potential of the Szczecin and Świnoujście seaports. At the moment, the Ports Authority can offer 140 ha of land for investment, including the development of new terminals. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Konferencja o rozwoju portów

„Szczecin i Świnoujście – perspektywy rozwoju portów Pomorza Zachodniego”, to motyw przewodni konferencji, która odbyła się 4 grudnia br. w Urzędzie Morskim w Szczecinie. Zorganizował ją Klaster Morski Pomorza Zachodniego.

Spotkanie otworzyli Dariusz Słaboszewski - przewodniczący Rady Klastra, prezes ZMPSiŚ SA,  Paweł Krężel - zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej reprezentujący resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz  Marek Duklanowski - sekretarz Rady Klastra.

Prezes Słaboszewski podkreślił rosnące znaczenie gospodarki morskiej w regionie oraz kraju. Zauważył, iż mając dostęp do transportu morskiego i śródlądowego, musimy to wykorzystać. Wspomniał także o dwóch ważnych dla branży morskiej wydarzeniach, których gospodarzem będzie Szczecin w nadchodzącym 2018 r. I tak, w czerwcu odbędą się Światowe Dni Morza - rokrocznie organizowane przez IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska), zaś we wrześniu BPO Conference  - coroczne spotkanie organizacji zrzeszającej porty bałtyckie.

W trakcie spotkania omówiono także inwestycje o kluczowym znaczeniu dla dalszego rozwoju zespołu portów Szczecin-Świnoujście, tj. modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin i jego pogłębienie do 12,5 m oraz użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Ponadto nowo przyjęci członkowie Klastra otrzymali specjalne certyfikaty. Swoją ofertę zaprezentował również Klub Pogoń Szczecin.  (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

The Port of Świnoujście is expanding

The Szczecin and Świnoujście Seaports Authority expanded its land by nearly 10 ha in the port of Świnoujście. The new plot was purchased from PKN Orlen. 
The Ports Authority intends to designate the plot to backup facilities of the ferry terminal, including a new car park. This should improve access to the terminal and take over some traffic from adjacent streets, in particular the growing inbound truck traffic.

The extension of the port area is also related to the fact that the current capacity of the terminal has been exhausted in terms of its infrastructure and cargo handling. Additionally, every year, the volume of general cargo transported by ferries has been growing at the rate of 10 percent. It sends a clear message for the Board to expand the terminal. The current position of a leading ferry terminal in the South Baltic Sea regarding services to and from Scandinavia is an additional motivating factor to expand. At the moment, services to and from Sweden are provided by 12 ferries. Nearly every day, 11 cruises set out to Trelleborg and Ystad. In order to maintain its position of a leader, the Seaports Authority needs to develop its cargo handling potential at the terminal. Currently, the capacity is 9 m ton.

It is worth adding that the Board also intends to develop cargo handling infrastructure in the bulk cargo area. For this purpose, the Port Authority acquires property designating it for port activity. On the one hand, the goal is to expand the cargo handling potential of the port of Świnoujście, whereas on the other, ensure relevant backup facilities supporting port operations to reduce burdensome effects of for citizens. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Świnoujski port się rozwija

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA powiększył o blisko 10 ha swoje tereny w świnoujskim porcie. Działkę kupiono od PKN Orlen.

Nowo nabytą powierzchnię ZMPSiŚ SA planuje przeznaczyć na rozbudowę zaplecza terminalu promowego, w tym pod budowę parkingów. Ma to poprawić dojazd do terminalu oraz odciążyć okoliczne ulice, zwłaszcza w sytuacji spiętrzania się ruchu ciężarówek zmierzających na promy.

Rozbudowa terenu portowego wynika także z faktu, iż obecnie terminal jest wykorzystywany niemal w stu procentach swoich możliwości infrastrukturalnych i przeładunkowych. Dodatkowo z każdym rokiem średnio o 10 procent wzrasta wolumen obsługiwanej drobnicy promowej. Jest to sygnał dla Zarządu o konieczności podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój terminalu. Dodatkową motywacją jest obecna pozycja lidera - terminalu promowego na południowym Bałtyku, w zakresie połączeń ze Skandynawią. Aktualnie połączenia ze Szwecją obsługuje 12 promów. Niemal każdego dnia wykonywanych jest 11 kursów w relacji z portami w Trelleborgu i Ystad. ZMPSiŚ SA chcąc utrzymać tę pozycję lidera, musi rozwijać potencjał przeładunkowy terminalu, a ten obecnie wynosi 9 mln ton.

Warto też dodać, że Zarząd zamierza rozwijać infrastrukturalnie również rejon ładunków masowych. Temu celowi ma służyć pozyskiwanie kolejnych nieruchomości pod działalność portową. Celem jest z jednej strony rozwijanie potencjału przeładunkowego świnoujskiego portu, z drugiej zaś zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla portu, po to by działalność portowa była jak najmniej odczuwalna dla mieszkańców. (Monika Woźniak-Lewandowska)

A conference in Opatija, Croatia

On 20th November this year, in Opatija, Croatia, a three-day conference started on “The Port of Rijeka, Gateway of the Baltic-Adriatic Core Network Corridor”. Attendees included Dariusz Słaboszewski, the President of Board, and Aneta Szreder-Piernicka, the Commercial Director. President Słaboszewski plays a double role at the conference, since he represents the Ports Authority and the Baltic Port Organisation (BPO).

It is an international conference with an honorary patronage assumed by Kolinda Grabar Kitarović, the President of Croatia.

Specific panels will discuss opportunities for developing the port of Rijeka and challenges related to it. The agenda includes a study visit to the port.

In his interventions, President Słaboszewski is going to focus on previous experience of the ports of Szczecin and Świnoujście as core ports of the Baltic-Adriatic Corridor. Additionally, on behalf of the BPO, he is going to invite to an annual conference of the organization (BPO Conference) to be held in Szczecin in September 2018.

Our presence at the conference in Opatija results from tightening of the cooperation between the Szczecin and Świnoujście Ports Authority and the Port of Rijeka. On 7th July this year, the authorities of the two ports signed a cooperation agreement during the meeting of the Three Seas Initiative held in Warsaw. It is worth noting that during the Opatija conference a similar agreement will be signed between the Port of Rijeka and the Gdańsk Port Authority.

The ports complex of Szczecin-Świnoujście is linked with Rijeka by the Baltic-Adriatic transport corridor with the Polish ports situated at one end of the corridor.

Rijeka is the third largest city (population of about 170 thou.) and the largest port of Croatia. The port has a strategic location, especially considering the extension of the Suez Canal and the growth potential related to it. Therefore, clients of Szczecin and Świnoujście seaports, who are interested in trade between Europe, the Mediterranean Sea and the Indian Ocean, may enjoy ideal conditions for further geographic expansion.Just like ports of Szczecin and Świnoujście, Rijeka is a universal port. In recent years, cargo handling in that port reached 9-13 m tons, including general cargo 2.1-2.3 m tons, dry bulk about 2 m tons, liquid bulk in excess of 6.5 m tons, and timber nearly 400 thou. tons. Container handling in 2015 reached the level of 200 thou. TEU and has been rapidly rowing. Rijeka, like the port of Świnoujście, also operates a ferry terminal. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Konferencja w chorwackiej Opatiji

W chorwackiej Opatiji rozpoczęła się 20 listopada br. trzydniowa konferencja zatytułowana „Port w Rijece bramą dla korytarza Bałtyk-Adriatyk”. Jej uczestnikami są prezes Zarządu – Dariusz Słaboszewski oraz dyrektor ds. handlowych – Aneta Szreder-Piernicka. Reprezentując ZMPSiŚ SA oraz organizację BPO (Baltic Port Organisation) prezes Słaboszewski występuje w podwójnej roli.

Konferencja ma charakter międzynarodowy. Patronat honorowy objęła prezydent Chorwacji  - Kolinda Grabar Kitarović.

Podczas dyskusji panelowych uczestnicy spotkania dyskutować będą o możliwościach rozwojowych portu w Rijece oraz o wyzwaniach z tym związanych. Agenda przewiduje również wizytę studyjną w samym porcie.

Prezes Słaboszewski w swoich wystąpieniach koncentrować się będzie na dotychczasowych doświadczeniach zespołu portów Szczecin-Świnoujście, wynikającymi z faktu, iż są one portami bazowymi korytarza Bałtyk-Adriatyk. Ponadto w imieniu BPO, zaprosi na doroczną konferencję tej organizacji (BPO Conference), która odbędzie się w Szczecinie we wrześniu 2018 r.

Udział w konferencji w Opatiji, to wynik zacieśniania współpracy pomiędzy ZMPSiŚ SA a portem w Rijece. Zarządy obu portów podpisały 7 lipca br. porozumienie o współpracy w trakcie odbywającego się w Warszawie spotkania państw Inicjatywy Trójmorza. Warto dodać, że podczas opatijskiej konferencji analogiczne porozumienie z portem w Rijece podpisze Zarząd Morskiego Portu w Gdańsku.

Zespół portów Szczecin-Świnoujście łączy z chorwacką Rijeką właśnie korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk.  Nasze porty stanowią jego początkowy element.

Sama Rijeka, to trzecie, co do wielkości miasto w Chorwacji (ok. 170 tys. mieszkańców) i zarazem największy port tego państwa. Port jest strategicznie usytuowany, ze względu na rozbudowę Kanału Sueskiego oraz potencjał rozwojowy z tego płynący. Stąd też dla klientów portów Szczecin i Świnoujście, zainteresowanych obrotem towarowym pomiędzy Europą, a krajami basenu morza Śródziemnego oraz Oceanu Indyjskiego, może stwarzać idealne warunki ekspansji geograficznej.

Podobnie, jak porty w Szczecinie i Świnoujściu, Rijeka jest portem uniwersalnym. W ostatnich latach obroty w tamtejszym porcie kształtują się na poziomie 9-13 mln ton, w tym przeładunki drobnicy 2,1-2,3 mln ton, masowe suche ok.  2 mln ton,  masowe płynne ponad 6,5 mln ton,  drewno  blisko 400 tys. ton. Przeładunki kontenerów w 2015 roku osiągnęły poziom 200 tys. TEU i intensywnie rosną. Rijeka, podobnie jak  port w Świnoujściu posiada terminal promowy. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Dobry wynik przeładunków

Po dziesięciu miesiącach br. dalej rosną przeładunki w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Największe  wzrosty notują ropa i ruda. Nieźle radzą sobie też inne masowe, drobnica oraz kontenery. Niestety węgiel i zboża utrzymały spadki.

W sumie dynamika wzrostu wynosi 4,2 proc. wobec ubiegłego roku, co daje wartość 20 848,6 tys. ton towarów.

Ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost notuje ropa (+54,1 proc.). Główna w tym zasługa  przeładunków LNG w świnoujskim gazoporcie. Odnotowano także wzrost importu nieprzetworzonego oleju napędowego z Rosji i eksport wzbogaconego oleju do krajów zachodnich.

Równie dobry wynik osiągnęła ruda (+45,5 proc.). Co jest wynikiem zwiększonego zapotrzebowania na ten surowiec krajowych i zagranicznych hut.

O 9,2 proc. wzrosły towary z grupy inne masowe. Dzięki wzrostom obsługiwanej  drobnicy promowej i konwencjonalnej, drobnica osiągnęła wzrost o 4,4 proc. Na plusie są również wyniki obsłużonych kontenerów. Tych było więcej o trzy procent, zamykając okres  wielkością 76980 TEU.

Spadki utrzymały węgiel (-39,3 proc.) oraz zboża (-29,3 proc.).

Wedle prognoz, w bieżącym roku kalendarzowym wolumen obsłużonej masy towarowej na nabrzeżach zarządzanych przez ZMPSiŚ SA. winien zamknąć się wartością oscylującą wokół 25 mln ton obsłużonych towarów. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za październik i za 10 m-cy 2017 r.

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za październik i 10 miesięcy 2017 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2016

2017

% %

październik

10 m-cy

październik

10 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

407,5

2 449,9

134,3

1 485,9

33,0

60,7

2

Ruda

175,2

1 352,6

146,0

1 967,8

83,3

145,5

3

Inne masowe

220,7

2 383,5

215,5

2 602,8

97,6

109,2

4

Zboże

256,7

1 685,3

117,0

1 192,3

45,6

70,7

5

Drewno

0,2

6,4

0,0

8,9

0,0

139,1

6

Drobnica                    

1 107,6

10 284,2

1 223,2

10 735,3

110,4

104,4

 

w tym:

 

drobnica promowa

801,1

7 269,0

900,7

7 744,7

112,4

106,5

7

Ropa i przetwory

223,7

1 853,0

278,9

2 855,6

124,7

154,1

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 391,6

20 014,9

2 114,9

20 848,6

88,4

104,2

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

10 643,0

74 766,0

8 404,0

76 980,0

79,0

103,0

 

Good results in cargo handling

After ten months of this year, cargo handling in ports of Szczecin and Świnoujście has continued showing a growing trend. The largest increase has been recorded regarding oil and ore. Results in other bulk, general cargo and containers are also quite good. Unfortunately, downturn continues regarding coal and grain.

In total, the growth is 4.2% comparing with the previous year, which accounts for 20,848.6 thou. tons of cargo.

Oil handling increased over five percent (+54.1%). It has been possible mainly due to the operation of the Świnoujście based LNG terminal. Additionally, an increase is noted in unprocessed Diesel oil import from Russia and export of enriched Diesel from western Europe.

Ore performed equally well (+45.5%) due to increased demand for the commodity from domestic and foreign steel mills.

Moreover, 9.2% increase has been recorded in other bulk and the increase in ferry and conventional general cargo amounted to 4.4%. Containers also recorded positive growth of 3% to reach 76980 TEU in the period concerned.

Downturn continues regarding coal (-39.3%) and grain (-29.3%).

According to the forecast, in this calendar year, the volume of cargo handled at the quays of the Szczecin and Świnoujście Ports Authority should be around 25 m tons. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Garaż nr 18

Zarząd Portu przypomina

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA  przypomina, że 30 listopada 2017 roku kończy się okres przeznaczony na proces wymiany dotychczasowych przepustek stałych, na nowe drukowane na karcie elektronicznej i uprawniające do  wstępu na teren portu przez bramy wjazdowe jak i przez kołowroty.

Stare przepustki stałe (papierowe) utracą swoją ważność.

Osoby uprawnione do posiadania przepustki stałej, które jeszcze nie wymieniły przepustek,  proszone są o złożenie stosownego wniosku w celu wyrobienia nowej przepustki. 

W celu przedłużenia ważności już wydanych nowych przepustek elektronicznych, w listopadzie i grudniu br. otrzymacie Państwo z naszych biur przepustek wnioski (wykazy) wydanych elektronicznych przepustek stałych dla osób i pojazdów. Do zadań komórek odpowiedzialnych za sprawy kadrowe w Państwa firmach będzie należało sprawdzenie czy wykazy te odpowiadają aktualnemu stanowi osób uprawnionych do posiadania tych przepustek (czy są nadal zatrudnione).

Osobom wykreślonym z list, jako nie posiadającym prawa do przepustek stałych, zostaną usunięte kody ważności tych dokumentów.

Zweryfikowane i podpisane wnioski (wykazy) proszę przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu:

lub dostarczyć w formie papierowej do biur przepustek.

Na podstawie przesłanych przez Państwa zweryfikowanych wniosków (wykazów), przepustki wystawione w 2017 roku (od dnia 1.12.2016 roku) zostaną przedłużone na kolejny, 2018 rok, bez konieczności wnoszenia opłat i bez potrzeby wizyty w biurach przepustek. Osoby, które utraciły prawo do posiadania przepustki stałej, nie  będą miały prawa wstępu na teren portu – nawet w sytuacji kiedy nie zdały przepustek.

Terminal LNG będzie rozbudowany

9 listopada  br. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawiciele spółki Polskie LNG (Grupa Kapitałowa GAZ-SYSTEM) podpisali dwa ważne dla rozwoju Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego dokumenty – list intencyjny z Morskim Odziałem Straży Granicznej w zakresie lokalizacji stanowisk dla jednostek pływających oraz porozumienie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) odnośnie rozbudowy Terminalu o kolejne nabrzeże.

- Dzisiejsza uroczystość to kolejny ważny krok w zacieśnieniu współpracy z naszymi interesariuszami. Cieszę się, że w ważnym i ambitnym projekcie rozbudowy Terminalu LNG mamy partnerów, którzy rozumieją strategiczne znaczenie tej inwestycji – powiedział  Bartłomiej Słoma, Prezes Spółki Polskie LNG. – Wspólnie chcemy wzmocnić poziom bezpieczeństwa – zarówno w kontekście eksploatacji Terminalu LNG (obecnie i po jego rozbudowie), jak również szerzej rozumianego bezpieczeństwa energetycznego Polski – dodał Słoma.

W podpisanie listu intencyjnego oraz porozumienia zaangażowany był wojewoda zachodniopomorski.

- Rozbudowa terminalu i jego bezpieczeństwo to kluczowa sprawa nie tylko dla rozwoju regionu Pomorza Zachodniego, to kwestia polskiej racji stanu – podkreślił  Krzysztof Kozłowski wojewoda zachodniopomorski – Cieszę się, że tak szybko po oddaniu terminalu do użytku już zapadają decyzje o jego rozbudowie.

Dzięki podpisaniu listu intencyjnego ze Strażą Graniczną możliwe będzie zainicjowanie wspólnych działań mających na celu zlokalizowanie stanowiska dla jednostek pływających Straży Granicznej w rejonie basenu portowego w Świnoujściu.

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa, dlatego od początku powstania terminalu jednostki pływające Morskiego Oddziału Straży Granicznej asystują gazowcom transportującym LNG. Budowa stanowiska dla naszych jednostek, a co za tym idzie stała obecność Straży Granicznej w rejonie terminalu z pewnością to bezpieczeństwo wzmocni, z korzyścią także dla portu i całej społeczności lokalnej – stwierdził kmdr SG dr Piotr Patla, komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Z kolei efektem podpisania porozumienia z ZMPSiŚ w zakresie rozbudowy instalacji Terminalu LNG będzie współpraca w zakresie wymiany informacji i dokumentacji związanej z budową drugiego nabrzeża.

Wybór Świnoujścia na lokalizację w tamtejszym porcie terminalu do rozładunku LNG był niezwykle ważną decyzją, tak dla rozwoju samego portu, jak i miasta oraz regionu Pomorza Zachodniego. Ta inwestycja może poprowadzić Świnoujście do roli bałtyckiego lidera w przeładunkach LNG. Powstanie drugiego nabrzeża umożliwi realizację przez Terminal LNG dodatkowych usług, tj.:  załadunek i rozładunek zbiornikowców małej i średniej skali, przeładunek LNG typu transshipment (ze statku przy nabrzeżu rozładunkowym na statek przy nabrzeżu przeładunkowym), załadunek jednostek bunkrujących skroplony gaz ziemny oraz bunkrowanie gazu ziemnego – powiedział D. Słaboszewski, prezes ZMPSiŚ SA.         

Terminal LNG to ważny element tzw. Bramy Północnej. Pozwoli ona zbudować pełną niezależność Polski w zakresie dostaw gazu, zintegrować europejski system przesyłowy gazu, a w rezultacie umocnić pozycję naszego kraju na gazowej mapie Europy.

Rozbudowa terminalu w Świnoujściu jest elementem kompleksowej strategii rozwoju grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM. Zwiększenie funkcjonalności i nowe usługi oparte o LNG będą służyły i rozwijały rynek gazu ziemnego w Polsce. Dostrzegamy również duży potencjał w basenie Morza Bałtyckiego w oparciu o skroplony gaz ziemny – zaznaczył Paweł Jakubowski, dyrektor pionu rozwoju GAZ SYSTEM.

Decyzja o rozbudowie Terminalu LNG w Świnoujściu została podjęta na podstawie wyników studium wykonalności, które odebrano pod koniec sierpnia br. Realizacja projektu zakłada wykorzystanie środków unijnych w ramach działania 7.1. Funduszu POIiŚ. Zakończenie rozbudowy Terminalu o drugie nabrzeże planowane jest w 2021 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zdjęcia

W roli głównej żegluga morska bliskiego zasięgu

Konferencja, której tematem przewodnim była promocja żeglugi morskiej bliskiego zasięgu na trasie Norwegia-Polska odbyła się 8 listopada br. w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

W trakcie spotkania omówione zostały atuty, jakie wiążą się z zastosowaniem żeglugi morskiej bliskiego zasięgu. Norweskie i polskie rozwiązania w tym obszarze omówili przedstawiciele Centrum Promocji Żeglugi Bliskiego Zasięgu w Norwegii oraz Biura Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu z Polski.

Swoje oferty w zakresie rozwiązań logistycznych zaprezentowali morscy przewoźnicy - Uniefeeder i  Greencarier oraz operator portowy - DB Port Szczecin. Dzięki obecności przedstawiciela norweskiego portu w Drammen, zebrani poznali stosowane w tamtejszym porcie rozwiązania w zakresie usług portowych i przewozowych.

Konferencję zakończyła wspólna dyskusja. 

Organizatorami spotkania byli ZMPSiŚ SA oraz polskie i norweskie Biura Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

SpeedCHAIN 2017

Z udziałem ZMPSiŚ SA,  odbyła się w Pradze, w dniach 1-2 listopada br. międzynarodowa konferencja logistyczna SpeedCHAIN.

Uczestnictwo ZMPSiŚ SA obejmowało udział w dyskusji poświęconej roli transportu multimodalnego w logistycznym łańcuchu dostaw. Ponadto Spółka miała swoje stoisko promocyjno-informacyjne.

Rynek czeski jest bardzo ważny dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Oba porty stanowią jego naturalne zaplecze. Dowodzi tego fakt, iż Czechy są liderem pod względem wielkości tranzytu towarów przez nasze porty. Stąd rokroczny udział ZMPSiŚ SA w SpeedCHAIN ukierunkowany na prezentację oferty handlowej.

Tegoroczne spotkanie było dwunasta edycją. Prezentując aktualne trendy w globalnym łańcuchu dostaw przyciągnęło logistyków, przedsiębiorców, pracowników akademickich i przedstawicieli administracji państwowej. W sumie w konferencji wzięło udział przeszło 600 osób. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Modernizacja ODW - konsultacje

We Wrocławiu 6 bm.w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbyła się konferencja inaugurująca konsultacje programu modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej – nowe szanse i wyzwania dla samorządów terytorialnych.

W otwarciu wzięli udział: Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej.

„Traktujemy dzisiejsze spotkanie jako początek szeroko rozumianych konsultacji społecznych. Potrzebujemy Państwa opinii i współpracy w tworzeniu programu Odrzańskiego, ponieważ chcemy, aby był on odpowiedzią również na Państwa potrzeby.” – mówił minister Gróbarczyk.

Głównym celem konferencji była prezentacja wyników modelowania Odry do IV klasy żeglowności – do ujścia Nysy Łużyckiej. Po raz pierwszy na mapach zostały przedstawione potencjalne miejsca nowych piętrzeń.

Monika Niemiec-Butryn, dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiła koncepcję i harmonogram prac nad programem rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Ponadto uczestnicy mieli okazję wziąć udział w panelach poświęconych transportowi towarowemu i turystycznemu na Odrze oraz kwestii zagospodarowania terenów nadbrzeżnych.

Współorganizatorami konferencji obok Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej był Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Politechnika Wrocławska.

Zaproszenie do udziału w konferencji zostało skierowane do przedstawicieli samorządów terytorialnych leżących nad Odrą. Uczestnikami byli również przedsiębiorcy i przedstawiciele świata nauki oraz przedstawiciele środowisk ekologicznych. Samorządy zostały poproszone o pisemne uwagi do przedstawionych propozycji. (Biuro Prasowe MGMiŻŚ)

Zdjęcia

Pliki do pobrania

2018

Przeładunki w roku 2018

Visit of Hungarian Ambassador

Orsolya Zsuzsanna Kovács, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Hungary, paid a working visit to the ports of Szczecin and Świnoujście.

President of Board Dariusz Słaboszewski welcomed the Ambassador. During the meeting, President Słaboszewski delivered a presentation about both ports. Afterwards, the Ambassador participated in a cruise on the Oder River. Discussions also included rejuvenation of the Polish–Hungarian cooperation as regards port services. This is especially relevant because the port has been operating a Hungarian Quay of 612 m since 1962, which was established in the past to mark cooperation between the two countries.

At the moment, Szczecin and Świnoujście are transit ports for Hungary. After Czech Republic and Slovakia, Hungary is ranked third as regards trade with countries of Southern Europe. Import includes paper, pulp and fertilizers, whereas export household goods, electronics, construction materials and steel products.

Before the meeting in the port, the Ambassador visited an LNG terminal in Świnoujście and together with the Governor Krzysztof Kozłowski attended the opening of a concert by Rajkó at Mieczysław Karłowicz Philharmonic House. The concert was organized to celebrate the 2016/2017 Hungarian Culture Year in Poland. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Wizyta Ambasador Węgier

Ambasador Nadzwyczajna i Pełnomocna Węgier - Orsolya Zsuzsanna Kovács przebywała z wizytą roboczą w zespole portów Szczecin-Świnoujście.

W imieniu Spółki, Ambasador przywitał prezes Zarządu – Dariusz Słaboszewski. W trakcie spotkania prezes Słaboszewski zaprezentował oba porty. Odbył się także rejs po Odrze. Rozmawiano również ma temat odnowienia polsko–węgierskiej współpracy w zakresie usług portowych.  Zwłaszcza, że w porcie znajduje się od 1962 r. nabrzeże Węgierskie mierzące 612 m i nawiązujące swą historią do współpracy między oboma krajami.

Obecnie porty w Szczecinie i Świnoujściu są portami tranzytowymi dla Węgier. Pod względem wymiany towarowej z krajami leżącymi na południu Europy, po Czechach i Słowacji, Węgry plasują się na trzecim miejscu. Wymiana towarowa z tym krajem obejmuje w imporcie papier, celulozę i nawozy. Natomiast w eksporcie główne towary to artykuły gospodarstwa domowego, elektronika, materiały budowlane oraz wyroby stalowe.

Spotkanie w porcie poprzedziła wizyta na terminalu LNG w Świnoujściu oraz wspólne z Wojewodą Zachodniopomorskim Krzysztofem Kozłowskim otwarcie koncertu zespołu Rajkó, w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Koncert organizowano w ramach obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce 2016/2017. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Warszawskie Forum Biznesu z naszym udziałem

Dariusz Słaboszewski – prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wziął udział w Forum Biznesu w formacie 16+1 odbywającym w dniach 25-26 października br. w Warszawie. Forum odbyło się  w ramach 2. Spotkania Ministrów Transportu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin.

Spotkanie zainaugurował Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Obecna była również Premier Beata Szydło. Premier Szydło kończąc swoje wystąpienie zaprosiła uczestników wydarzenia na Światowe Dni Morza, które w 2018 roku odbędą się w Szczecinie. Wydarzenie będzie połączone z organizacją dorocznego Kongresu Morskiego. Prezes Rady Ministrów podkreśliła, że te wydarzenia będą doskonałą okazją do kontynuacji dyskusji o transporcie, a w szczególności o transporcie morskim i żegludze śródlądowej.

Prezes Słaboszewski wziął udział w panelach dyskusyjnych związanych w portami morskimi oraz żeglugą śródlądową. Prelegenci rozmawiali o potencjale portów, perspektywach rozwojowych, w tym zaplanowanych inwestycjach. Wiele uwagi poświęcono żegludze śródlądowej. Te tematy są bardzo ściśle powiązane ze zespołem portów Szczecin-Świnoujście, które posiadają 140 ha wolnych terenów pod budowę nowych terminali. Ponadto jakie jedyne dzięki Odrzańskiej Drodze Wodnej mają bezpośredni dostęp do żeglugi śródlądowej, uważanej za najbardziej ekonomiczną i przyjazną środowisku. Zarząd Portu ma także zaplanowany na najbliższe lata bogaty program inwestycyjny, którego wartość przekracza miliard złotych.

W panelach dyskusyjnych poza ZMPSiŚ uczestniczyli również przedstawiciele portów  morskich takich jak: Ryga, Kłajpeda, Gdańsk, Gdynia, Bar, Rijeka, Ploce, Zadar, Koper i Konstancja. Nie zabrakło także przedstawicieli polskiego i zagranicznego biznesu związanego z gospodarką morską i żeglugą śródlądową.

W trakcie tego międzynarodowego spotkania odbyła się oficjalna inauguracja działania Sekretariatu ds. Morskich 16+1 (Coordinating Secretariat for Maritime Issues 16+1).

Warto dodać, że prowadzącymi spotkanie byli Aneta Szreder-Piernicka, dyrektor ds. handlowych w ZMPSiŚ SA oraz Piotr Tolko - redaktor Radia Szczecin. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Our presence at the Warsaw business forum

Dariusz Słaboszewski, the President of Board at the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority, participated in the 16+1 Business Forum held in Warsaw on 25-26 October this year. The Forum was a part of the 2nd Meeting of Transport Ministers from Central and Eastern Europe and China.

The opening address was delivered by Mr. Marek Gróbarczyk, the Polish Minister of Maritime Economy and Inland Shipping. The Polish Prime Minister Beata Szydło also attended the forum. Concluding her speech, Prime Minister Szydło invited attendees to the 2018 World Maritime Day to be held in Szczecin. The event will be combined with the annual Maritime Congress. The Prime Minister emphasised that the event would be an excellent opportunity to continue the discussion on transport in general, and sea transport and inland shipping in particular.

President Słaboszewski took part in panel discussions on seaports and inland shipping. Panellists discussed the potential of ports, prospects for development, and investment planned. Much attention was given to inland waterway transport. Those topics are closely related to the operation of the Szczecin and Świnoujście seaports since they still have 140 ha of land earmarked for new terminals. Additionally, they are the only seaports to have a direct access to inland shipping through the Oder Waterway, and the inland shipping is considered the most cost efficient and environmentally friendly mode of transport. For the years to come, the Ports Authority has an elaborate PLN1 billion investment programme.

Apart from the Seaports Authority, the discussion panels attracted representatives of such seaports Riga, Klaipeda, Gdańsk, Gdynia, Bar, Rijeka, Ploce, Zadar, Koper and Constanta. Discussions also involved representatives of Polish and foreign businesses from sectors of maritime economy and inland shipping.
Yet another event during the international meeting was the official opening of the Coordinating Secretariat for Maritime Issues 16+1.

It is worth mentioning that moderators of the meeting included Aneta Szreder-Piernicka, the Commercial Director at the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority, and Piotr Tolko, Radio Szczecin. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Economic Forum in Vilnius

The Polish-Lithuanian business forum of "Lithuania and Poland: what we don’t know?” was held in Vilnius on 25th October this year. Kazimierz Drzazga, Vice-president for Infrastructure, represented the Seaports Authority.

The forum was an excellent opportunity to present the potential of the Szczecin-Świnoujście port complex, including its cargo handling capacity, development projects planned and land still available for further investment; the latter may attract prospective Lithuanian businesses. 

At the moment, the Polish-Lithuanian cooperation is rapidly growing. An important part of the cooperation includes ports of Szczecin and Świnoujście, in particular in the context of the potential ferry service between Świnoujście and Klaipeda. According to recent calculations, shifting cargo from roads to ferries may half the freight cost. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Forum gospodarcze w Wilnie

Polsko-litewskie forum biznesowe zatytułowane "Litwa i Polska: czego nie znamy"? odbyło się w Wilnie 25 października br. Zarząd Morskich Portów reprezentował Kazimierz Drzazga – wiceprezes ds. infrastruktury.

Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowaniu potencjału zespołu portów Szczecin-Świnoujście, w tym ich zdolności przeładunkowych, zaplanowanych projektów rozwojowych  oraz wolnych terenów inwestycyjnych, które mogą być atrakcyjnym miejscem lokowania biznesu dla litewskich przedsiębiorców.  

Obecnie bardzo intensywnie rozwija się współpraca polsko-litewska. Ważnym jej elementem są porty w Szczecinie i Świnoujściu, szczególnie w kontekście rozważanego uruchomienia połączenia promowego ze Świnoujścia do Kłajpedy. Wedle obliczeń przeniesienie ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych z dróg na promy mogłoby obniżyć koszty frachtu o blisko połowę. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Zapraszamy na konferencję 8 listopada br.

8 listopada br. w godz. 10.00-14.00, w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7 odbędzie się konferencja, której tematem przewodnim będzie żegluga krótkiego zasięgu na trasie Norwegia-Polska.
 

Transport morski to najbardziej ekonomiczna i przyjazna środowisku forma przemieszczania towarów. Charakteryzuje się też największym stopniem bezpieczeństwa.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja on-line lub Hubert Celich - h.celich@port.szczecin.pl tel.: +48 91 430 8442.

Wystąpienia prelegentów odbędą się w językach polskim i angielskim.

Zapraszamy.

Program konferencji

ZMPSiŚ z nagrodą Digital Excellence Awards 2017

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zdobył nagrodę Digital Excellence Awards 2017 za „Szczególne osiągnięcia w dziedzinie innowacyjności i transformacji cyfrowej”.  Nagrody rozdano podczas specjalnej gali, która odbyła się w Warszawie.

Digital Excellence Awards to konkurs, w którym wyróżnia się najlepszych liderów przemian cyfrowych. Celem jest wskazywanie i docenienie firm, które na drodze transformacji cyfrowej wdrożyły nowy model biznesowy i uczyniły swoje organizacje bardziej skutecznymi, używając przy tym najbardziej efektywnych narzędzi ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne).  Do tegorocznej, pierwszej edycji konkursu zgłosiło się ponad dwadzieścia firm, z których jury wybrało pięciu laureatów, a wśród nich ZMPSiŚ SA.

Organizatorem konkursu jest CIONET, międzynarodowa, niezależna społeczność kadry zarządzającej obszarem cyfrowym w europejskich przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Liczy blisko siedem tysięcy menedżerów, członków zarządu i dyrektorów odpowiedzialnych za obszar ICT reprezentujących wszystkie sektory rynku.

Zdjęcia

Ruszyła akcja „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”

Wystartowała akcja „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”. ZMPSiŚ SA  wspiera akcję, jako jeden z głównych sposnorów. Ponadto w holu na parterze w budynku głównym ZMPSiŚ SA wystawione zostały specjalne kosze, do których można wkładać dary dla naszych Rodaków na Kresach. Po konsultacji z organizatorem - Fundacją Polskich Wartości, prosimy o przekazywanie głównie kawy i herbaty oraz słodyczy. 

Przy czym jeśli, ktoś ma chęć przekazać inne trwałe produkty (np. mąka, cukier, makarony, środki chemiczne, czy higieny osobistej, może to oczywiście uczynić). 

Dary będą zbierane do 12 grudnia br. Jeszcze raz zachęcamy do włączenia się w akcję. 

Szczegóły nt. akcji: http://rodakomnakresach.pl/szczecin/

Zdjęcia

Konferencja Navirail w Szczecinie

Chcemy by zespół portów Szczecin i Świnoujście był liderem na Bałtyku. By tak się stało, warunkiem koniecznym jest dobre skomunikowanie naszych portów z zapleczem, w tym szczególnie z wykorzystaniem kolei i żeglugi śródlądowej – powiedział Dariusz Słaboszewski – prezes ZMPSiŚ SA otwierając dwudniową konferencję „Navirail” w Szczecinie. Gościem honorowym wydarzenia był Jerzy Materna - sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Minister w swoim wystąpieniu podkreślił cel, jaki przyświecał powołaniu resortu. Wskazał, iż użeglownienie dróg wodnych w Polsce ma priorytetowy charakter dla polskiego rządu, czego wyrazem jest m.in. ratyfikacja przez nasz kraj konwencji AGN (Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym) sporządzonej w Genewie 19 stycznia 1996 r. 

Konferencja odbywa się w dniach 18-19 października br. Towarzyszą jej liczne debaty. Podczas pierwszej z nich dyskutowano o znaczeniu portów w Szczecinie i Świnoujściu dla Europy Środkowo-Wschodniej. W jej trakcie wiele uwagi poświęcono projektowi pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m i efektom jakie ta inwestycja przyniesie obu portom, jak również inwestycjom infrastrukturalnym jakie w portach w niedalekim czasie zostaną wykonane. W Szczecinie obejmą one rejony Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego.

Dalsze dyskusje koncentrować się będą wokół takich tematów, jak efektywność ekonomiczna współczesnych łańcuchów transportowych oraz inwestycje w infrastrukturę stymulatorem gospodarki.

Drugi dzień konferencji obejmie zagadnienia związane działaniem służb kontrolnych i podatkowych w portach. Mowa będzie o innowacyjności w gospodarce morskiej oraz o obsłudze interesariuszy portu i wprowadzanych w tym obszarze ułatwieniach administracyjnych dedykowanych przedsiębiorcom.  (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za wrzesień i za 9 m-cy 2017 r.

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za wrzesień i 9 miesięcy 2017 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2016

2017

% %

wrzesień

9 m-cy

wrzesień

9 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

281,7

2 042,4

192,6

1 351,6

68,4

66,2

2

Ruda

114,8

1 177,4

272,5

1 821,8

237,4

154,7

3

Inne masowe

182,4

2 162,8

220,5

2 387,3

120,9

110,4

4

Zboże

120,2

1 428,6

113,6

1 075,3

94,5

75,3

5

Drewno

0,1

6,3

0,0

8,9

0,0

141,3

6

Drobnica                    

1 097,6

9 176,6

1 114,5

9 512,1

101,5

103,7

 

w tym:

 

drobnica promowa

776,2

6 467,8

831,3

6 844,1

107,1

105,8

7

Ropa i przetwory

301,4

1 629,3

369,2

2 576,7

122,5

158,1

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 098,2

17 623,4

2 282,9

18 733,7

108,8

106,3

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

8 234,0

64 123,0

8 828,0

68 576,0

107,2

106,9

Źródło:  Dział Handlowy i Marketingu

Szczecin, dn.12.10.2017 r.

     

 

Cargo handling continuously growing

Nearly 19 m tons of cargo have been handled by port operators at quays under the administration of the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority. It accounts for 6.3 percent increase comparing to the previous year.

Almost all cargo groups have noted growth, i.e. oil (+58.1 percent), ore (+54.7 percent), other bulk (+10.4 percent), general cargo (+3.7 percent). In the case of oil, the increase in imports from Russia was notable, as well as increase in exports of oil products to Benelux, as well as larger import of Diesel oil and export of oil. An increase in this cargo group is the result of gas import from Qatar and Norway. The growing ore handling resulted from increased demand among Polish and Czech steel mills for iron ore to be able to produce more steel. As regards other bulk, this year, port operators handled more ships importing methanol, pig iron, fertilisers and aggregate, and exporting fertilisers, tar, pitch and scrap metal. Larger handling of imported wood pulp, aluminium, and steel products as well as exported steel products, containerised general cargo, and growing ferry transport account for the increase in the group of general cargo.

The increase in container handling has continued. Comparing with the previous year, container handling grew by 6.9 percent. 

Reduced cargo handling remains in such cargo groups as coal (-33.8 percent) and grain (-24.7 percent). In the case of coal, the downward trend has continued for several years. On the one hand, it results from lower demand for coal, and on the other, it is a consequence of limited technical parameters of the fairway (depth of 10.5 m) and the facts that larger vessels tend to choose other ports. The decrease in grain handling is the result of poor yield this year and reduced demand for soybean meal.

Comparing with a corresponding month last year, cargo handling in September this year was better by nearly 9 percent. An increase had been noted in such groups as ore (+137.4 percent), other bulk (+20.9 percent), oil (+22.5 percent), containers (+7.2 percent) and general cargo (+1.5 percent). Negative figures have noted regarding the handling of coal (-31.6 percent) and grain (-5.5 percent).

The universal profile of ports of Szczecin and Świnoujście is the guarantee of stability in cargo handling. A decrease in one cargo group is compensated by an increase in another. Nevertheless, to maintain a growing trend, it is necessary to invest in access and port infrastructure. In the upcoming years, investment in the two areas is expected to exceed three billion Polish zlotys. This comprises both investment by the Ports Authority and other organisations, such as the Maritime Office of Szczecin and PKP PLK. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Po dziewięciu miesiącach przeładunki dalej w górę

Blisko 19 mln ton towarów obsłużyli operatorzy portowi na nabrzeżach zarządzanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, co oznacza wzrost wobec minionego roku o 6,3 procent.

Na plusie są niemal wszystkie grupy towarowe, tj.  ropa (+58,1 procent), ruda (+54,7 procent), inne masowe (+10,4 procent), drobnica (+3,7 procent). W przypadku ropy zauważalny jest wzrost importu tego surowca z Rosji, jak również wzrost eksportu przerobionych produktów do krajów Beneluksu, w tym m.in. więcej importu oleju napędowego oraz eksportu oleju. Na wzrost w tej grupie towarowej wpływa także import gazu z Kataru i Norwegii. Z kolei zwiększone obroty rudy, to wynik większego zapotrzebowania polskich i czeskich hut na rudę żelaza, co jest wynikiem zwiększonej produkcji stali. Jeśli chodzi o grupę inne masowe, operatorzy portowi w br. obsłużyli więcej statków w imporcie z metanolem, surówką, nawozami i  kruszywem oraz w eksporcie z nawozami, smołą, pakiem i złomem. Na wzrost drobnicy składają się większe przeładunki w imporcie celulozy papieru, aluminium i wyrobów stalowych oraz w eksporcie wyrobów stalowych, drobnicy kontenerowej, jak również większych przewozów promowych.

Wzrosty notują przeładunki kontenerów. W porównaniu z zeszłym rokiem było ich o 6,9 procent więcej.

Spadki utrzymują się w przeładunkach węgla (-33,8 procent) oraz zbóż (-24,7 procent). W przypadku węgla trend spadkowy utrzymuje się już od kilku lat, co z jednej strony jest wynikiem mniejszego zapotrzebowania na ten surowiec, z drugiej zaś z uwagi na parametry techniczne toru wodnego (głębokość 10,5 m) większe tonażowo statki wybierają inne porty. Z kolei spadki wielkości obsłużonych zbóż, to skutek nieurodzaju w br. oraz zmniejszenia zapotrzebowania na śrutę sojową.

Wrzesień br. w porównaniu do tego samego miesiąca ub. roku jest lepszy o blisko 9 procent. Wzrosty notują: ruda (+137,4 procent),  inne masowe (+20,9 procent),  ropa (+22,5 procent), kontenery (+7,2 procent) oraz drobnica (+1,5 procent). Na minusie były węgiel (-31,6 procent) i zboże (-5,5 procent).

Uniwersalny charakter zespołu portów Szczecin-Świnoujście zapewnia stabilność obsługiwanej masy towarowej. Spadki w jednej grupie bilansują się wzrostami w innej. Niemniej jednak w celu utrzymania wzrostowego trendu, konieczne są inwestycje w infrastrukturę dostępową oraz portową. W przeciągu najbliższych lat nakłady inwestycyjne w oba te obszary pochłoną kwotę przekraczającą trzy miliardy złotych. Składać się na to będą zarówno inwestycje własne ZMPSiŚ SA, jak również innych podmiotów, m.in. Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz PKP PLK. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Dot.  przeładunków siarki granulowanej

W związku z przeładunkami siarki granulowanej przez Spółkę OT Port Świnoujście Sp. z o.o., Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście informuje, iż powyższa Spółka jest niezależnym od ZMPSiŚ SA podmiotem gospodarczym.

Niemniej jednak, ZMPSiŚ SA - jako właściciel terenu, kierując się troską o interes mieszkańców Świnoujścia, wymagać będzie od OT Port Świnoujście, by ten  przy powyższych przeładunkach zastosował działania zapewniające bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Polska gospodarzem Światowych Dni Morza 2018

Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej odebrał w Panamie flagę Światowych Dni Morza. Tym samym Polska stała się oficjalnie gospodarzem najważniejszego święta morskiego Narodów Zjednoczonych, które odbędzie się w czerwcu 2018 roku w Szczecinie.

Przyznanie Polsce tytułu do organizacji Światowych Dni Morza to nie tylko wielkie wyróżnienie, ale także dostrzeżenie naszych działań na rzecz odbudowy przemysłu morskiego i żeglugi śródlądowej. Chcemy wykorzystać to wydarzenie do tego, aby przyciągnąć do naszego kraju znakomitych gości, ekspertów i przede wszystkim inwestorów. I aby pokazać, że Polska ma dobre perspektywy rozwoju i jest doskonałym miejscem do organizacji imprez światowego formatu – powiedział minister Marek Gróbarczyk.

Motywem przewodnim przyszłorocznych Światowych Dni Morza będzie: „IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga dla lepszej przyszłości”. Wydarzenie obejmie nie tylko oficjalne obrady i konferencję poświęconą tematyce morskiej, ale także szereg towarzyszących imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dostępnych dla mieszkańców.

Warto zaznaczyć, że w 2018 roku obchodzimy także 70-lecie ustanowienia Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, która jest agencją wyspecjalizowaną ONZ zajmującą się sprawami morskimi, bezpieczeństwem na morzu, międzynarodową żeglugą oraz zapobieganiu zanieczyszczeń środowiska morskiego.

Tegoroczne Światowe Dni Morza odbyły się w Panamie w dniach 1-3 października, a ich gościem honorowym był Minister Marek Gróbarczyk. Wziął on udział w dyskusji ministrów poświęconej edukacji morskiej, bezpieczeństwu na morzu i bezpieczeństwu cyfrowemu. Spotkał się z Sekretarzem Generalnym Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO Panem Kitackiem Limem, a także z ministrami ds. morskich i transportu z Panamy, RPA i Iranu. Ponadto minister Marek Gróbarczyk wizytował Kanał Panamski, który w czerwcu 2016 został oddany ponownie do użytku po kompleksowej rozbudowie i poszerzeniu śluz. (Biuro Prasowe MGMiŻŚ)

Zdjęcia

Prezes Zarządu na konferencji w Tallinie

Prezes Zarządu – Dariusz Słaboszewski wziął udział w międzynarodowej konferencji Baltic Sea Ports & Shipping, która odbyła się w dniach 27-29 września br. w Tallinie.

Konferencja podzielona była na panele dyskusyjne. Prezes Słaboszewski uczestniczył w dyskusji poświęconej rozwojowi infrastruktury portowej. Ta ma być ukierunkowana na stworzenie z portów efektywnego regionalnego węzła tranzytowo-transportowego o szerokim zasięgu oddziaływania z zapewnieniem sprawnego przepływu towarów w ramach globalnego łańcucha dostaw. 

Konferencja odbyła się z udziałem  światowych ekspertów zajmujących się problemami i wyzwaniami, a także rozwiązaniami i innowacjami w operacjach portowych, żeglugowych i logistycznych. W jej trakcie zaprezentowali się także wystawcy z szeroko rozumianej branży morskiej. 

Był to drugi w ostatnim czasie udział ZMPSiŚ SA w spotkaniu krajów regionu Morza Bałtyckiego. Wcześniej na przełomie sierpnia i września br. w Kłajpedzie miało miejsce gospodarcze spotkanie szefów portów Szczecin-Świnoujście i Kłajpedy poświęcone rozwijaniu połączeń promowych i współpracy gospodarczej obu portów. Wedle obliczeń przeniesienie ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych z dróg na promy mogłoby obniżyć koszty frachtu o blisko połowę. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Wykład inauguracyjny

Kazimierz Drzazga – wiceprezes ZMPSiŚ SA wygłosił wykład inauguracyjny podczas uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, która odbyła się 29 września br.

Wykład był zatytułowany „Szczecin-Świnoujście, uniwersalny zespół portowy na Bałtyku”. W jego trakcie prezes K. Drzazga zaprezentował kompleks portowy omawiając m.in. strukturę przeładunków w obu portach, zmiany w tym obszarze jakie dokonały się na przestrzeni lat, tj. od masowego w 1991 roku do obecnie uniwersalnego zespołu portowego. Zaprezentowane zostały także zrealizowane i zaplanowane inwestycje dedykowane portom, w tym własne ZMPSiŚ SA, jak i inne a związane z dostępnością, czyli pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m, likwidacja wąskich gardeł na S3, modernizacja szlaków kolejowych CE59 i E59 oraz użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej. Skala tych działań jest ogromna. Sam Zarząd Portu w na przestrzeni lat 2004-2020 zainwestuje w poprawę infrastruktury portowej i jej rozwój przeszło dwa miliardy złotych.

Prezes K. Drzazga swoje wystąpienie zakończył życzeniami skierowanymi do studentów. Dodał także, że z pewnością niektórzy z nich po ukończeniu studiów swoją przyszłość zwiążą z branżą morską. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Ruszył morski program edukacyjny

Konferencją zatytułowaną „Gospodarka morska – tradycja i rozwój” rozpoczął się 26 września br. w Zachodniopomorskiem morski program edukacyjny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich.

Spotkanie odbyło się w Akademii Morskiej w Szczecinie.  Jej adresatami byli zachodniopomorscy nauczyciele gimnazjów i liceów. Wziął w niej udział także podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Maciej Kopeć. Wśród zaproszonych gości był m.in. prezes ZMPSiŚ SA, Dariusz Słaboszewski.

Celem konferencji było zapoznanie nauczycieli z szeroką rozumianą gospodarką morską. Stąd omawiane zagadnienia podzielono na cztery bloki tematyczne: porty, stocznie, żegluga śródlądowa i rybołówstwo. Przygotowane zostały także multimedialne materiały dydaktyczne, które mają pomóc nauczycielem, by w atrakcyjny dla uczniów sposób zaprezentować im morskie zagadnienia. Celem projektu jest zachęcenie młodzieży, by obierając swój przyszły zawód, chcieli związać się z gospodarką morską. 

Jak powiedział prezes D. Słaboszewski, niegdyś Szczecin dzierżył palmę pierwszeństwa w branży morskiej za sprawą silnej stoczni, uczelni i portu. Dzisiaj mierząc się z wyzwaniem, jakim jest odzyskanie tej dawnej silnej pozycji, musimy wybiegać w przyszłość i zadbać o pozyskanie przyszłych kadr, chcących związać swoje zawodowe życie z branżą morską. Stąd tak potrzebne są akcje edukacyjne skierowane do młodych ludzi, jak ta zainicjowana obecnie w Szczecinie.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Projektów Edukacyjnych. Partnerami Oświatowymi - Zachodniopomorska Kurator Oświaty oraz NSZZ Solidarność Sekcja Oświaty Regionu Zachodniopomorskiego. Partnerzy strategicznymi to: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Klaster Morski Pomorza Zachodniego, Szczeciński Park Przemysłowy oraz  MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Program patronatem honorowym objął minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – Marek Gróbarczyk. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Nord Stream 1 - wyrok sądu z 26.09.

26 września br. niemiecki Wyższy Sąd Administracyjny w Hamburgu wydał wyrok, którym utrzymał w mocy orzeczenie sądu niższej instancji zaskarżone przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, uznające, iż Zarządowi Portu nie przysługuje skarga na zezwolenie dot. ułożenia gazociągu Nord Stream 1 na dnie Bałtyku.

Ponadto sąd uznał, że Zarządowi Portu nie przysługuje prawo do wniesienia kasacji do sądu wyższej instancji tj. Federalnego Sądu Administracyjnego od wydanego orzeczenia. Spółce natomiast przysługuje prawo do wniesienia zażalenia, co do tej części orzeczenia. Zarząd Portu oczekuje na uzasadnienie decyzji sądu. Po jej otrzymaniu podejmie decyzję, co do dalszych kroków prawnych.

ZMPSiŚ SA domaga się takiego ułożenia gazociągu na szlaku żeglugowym nr 20, na przecięciu północno-zachodniego podejścia do portu w Świnoujściu, by ten nie blokował dostępu do portu dla statków o zanurzeniu większym niż obecne 13,5 m. Co związane jest z planami inwestycyjnymi Spółki w zakresie budowy nowych terminali głębokowodnych w tamtejszym porcie. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Strefa 5 - teren przy ul. Gdańskiej

Popłynęła portowa krew

Prawie 20 litrów krwi zebrano podczas specjalnej akcji zorganizowanej 21 września br. na terenie szczecińskiego portu. Tylko w ciągu pierwszej godziny, aż trzydziestu chętnych wypełniło ankiety kwalifikujące. W sumie krew oddały 44 osoby. Akcję uświetnił swoją obecnością wiceprezydent Szczecina – Marcin Pawlicki.

Specjalny krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie pojawił się na parkingu przed budynkiem głównym ZMPSiŚ SA o godzinie ósmej rano. Na jego pokładzie znajdowały się cztery stanowiska do poboru krwi. Sama procedura jest bardzo prosta i obejmuje wypełnienie specjalnej ankiety oraz badanie krwi. Jeżeli wszystko jest w porządku, jednorazowo oddaje się 450 ml krwi. Po tym otrzymuje się słodki ekwiwalent oraz pamiątkowe gadżety.

Co warte podkreślenia, wielu z oddających krew zrobiło to po raz pierwszy w życiu. Jak sami podkreślali dużym ułatwieniem było to, że mobilny krwiobus przyjechał do nich. A i w gronie znajomych samo oddanie krwi jest nawet przyjemne.

Akcję zorganizował Portowy Klub Honorowych Dawców Krwi, który zapowiada jej kontynuowanie.

Dziękujemy serdecznie wszystkim portowcom, którzy oddali krew, a wśród nich pracownikom ZMPSiŚ SA oraz spółek portowych działających na terenie portu w Szczecinie. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Biznesowy event morski

20 września br. w Szczecinie odbyło się spotkanie biznesowe, którego wiodącym tematem były zagadnienia związane z gospodarką morską. W przedsięwzięciu zatytułowanym „Biznesowy event morski” wziął udział prezes ZMPSiŚ SA – Dariusz Słaboszewski.

Konferencję podzielono na dwa bloki dyskusyjne, zatytułowane: „Perspektywy rozwoju branży przez pryzmat obecnej sytuacji Pomorza Zachodniego. Branża morska od „kuchni” – perspektywy i bolączki” oraz „Technologie i rozwiązania usprawniające pracę przedsiębiorstw w branży morskiej. Dobry pracownik w branży na miarę złota!”.

Prezes D. Słaboszewski był uczestnikiem pierwszej debaty. Tutaj z udziałem przedstawicieli władz miasta, województwa, nauki oraz stowarzyszeń, szkół i przedsiębiorców diagnozowano, w jakim miejscu jest dziś branża morska, co jest jej potrzebne do dalszego rozwoju i jaką ma przed sobą przyszłość. W swoim wystąpieniu prezes Słaboszewski wskazał, iż port jest bijącym sercem gospodarki miasta i regionu, napędzającym ich rozwój. Bowiem wymiana towarowa, która odbywa się przez port wpływa na rozwój przedsiębiorczości. Obecność portu determinuje inwestycje infrastrukturalne ukierunkowane na jego połączenie z zapleczem. Ponadto Zarząd Portu jest jednym z największych inwestorów w regionie.

Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę, że zachodnioeuropejskie metropolie posiadające porty, np. Antwerpia, właśnie na ich obecności budują swoje marki. Port jest determinantem wpływającym na ich rozpoznawalność.

Podsumowując zgodnie stwierdzono, że należy czerpać z faktu, iż Szczecin jest miastem portowym. To gospodarka morska, jest tą wielką wartością, która rozwijać będzie region i miasto. By tak się stało konieczne są inwestycje w poprawę dostępności do portów, a więc pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 metra, dokończenie trasy S3 i połączenie jej z czeską siecią dróg lądowych, modernizacja szlaków kolejowych CE59 i E59 oraz użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej, jak również inwestycje własne ZMPSiŚ SA ukierunkowane na poprawę i rozwój infrastruktury portowej. Równie istotną kwestią jest odpowiedni zasób kadrowy, a więc kształcenie w zawodach związanych z branżą morską.

Zauważono również, że wraz z powstaniem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wiele się zmieniło. Podejmowanych jest szereg działań na rozwój branży morskiej, m.in. poprawę żeglowności na Odrze.

Prezes Słaboszewski zwrócił także uwagę na potrzebę wprowadzania nowoczesnych technologii w logistycznym łańcuchu dostaw z wykorzystaniem transportu morskiego. Temu ma służyć Polski Port Community System (Polski PCS). W tym celu powołano specjalną spółkę Polski PCS Sp. z.o.o. Jej wspólnikami są: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz PGZ System Sp. z o.o. w Radomiu.

Warto też dodać, że z pewnością rozwojowi branży morskiej i budowaniu jej silnej marki na Pomorzu Zachodnim służyć będą planowane do organizacji w Szczecinie, w przyszłym roku wydarzenia o międzynarodowym charakterze, jak chociażby „Światowe Dni Morza”. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Oddaj z nami krew

Zdjęcia

Odwiedzili nas duńscy przedsiębiorcy

Duńscy przedsiębiorcy z branż związanych z gospodarką morską przebywali 15 września br. w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Wizyta miała charakter biznesowy. W jej trakcie goście zapoznali się z ofertą zespołu portów Szczecin-Świnoujście, jak również przedstawili firmy, które reprezentują.

Rynek skandynawski jest bardzo ważny dla Zarządu Portu. Zawłaszcza, że wielkim atutem zespołu portów Szczecin-Świnoujście są bezpośrednie połączenia promowe ze Skandynawią. Każdego roku rośnie o blisko 10 procent wymiana handlowa z tamtejszymi krajami, wiodąca przez terminal promowy w Świnoujściu. Warto tu wspomnieć, że każdego dnia w relacji ze Skandynawią wykonywanych jest 11 kursów, co sytuuje terminal pod tym względem w roli lidera na południowym Bałtyku. Stad jednym z priorytetów działalności Zarządu Portu jest rozwój terminalu pod kątem zwiększenia jego możliwości przeładunkowych. Temu ma służyć m.in. realizowana na terminalu inwestycja w rozwój transportu intermodalnego. Warto też dodać, że połączenie wiodące przez Bałtyk ze Świnoujścia do Skandynawii określane jest mianem autostrady morskiej.

Samo Pomorze Zachodnie jest dla firm z Danii bardzo atrakcyjne. Według danych GUS, kapitał duński stanowi drugą po niemieckim największą wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w naszym regionie. Obecnie działa tu ponad cztery tysiące spółek z kapitałem zagranicznym. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Przeładunki dalej do góry

Rosną przeładunki w zespole portów Szczecin-Świnoujście. W samym sierpniu towarów było więcej o 12 procent aniżeli rok wcześniej. Z kolei bilans za osiem miesięcy zamyka się wynikiem lepszym o sześć procent wobec ub. roku. W sumie dotychczas porty przeładowały prawie 16,5 mln ton towarów.

Po ośmiu miesiącach, na szczycie tabeli wzrostów plasuje się ropa ze wzrostem o 66,2 procent, tj. o 879,6 tys. ton. Ten piękny wynik, to duża zasługa przeładunków gazu LNG (813,1 tys. ton). Także dwucyfrowy wzrost notuje ruda tu wzrost o 45,8 procent, tj. o 486,7 tys. ton. Rosną również przeładunki w grupach inne masowe - wzrost o 9,4 procent, tj. o 186,4 tys. ton oraz drobnica - wzrost o 3,9 procent tj. o 318,6 tys. ton. Kontenerów było więcej o 6 procent. Tutaj bilans za osiem miesięcy zamyka się wynikiem 59 748 TEU. Niestety, dalszy spadek utrzymuje się w przeładunkach węgla. Tego towaru było mniej o 34,2 procent tj. o 601,7 tys. Spadki notuje także zboże o -26,5 procent, tj. o 346,7 tys. ton. Co jest efektem m.in. słabych tegorocznych plonów.

Z kolei sam bilans sierpniowy, to poza węglem i zbożami, wzrosty w pozostałych grupach towarowych. Ruda - wzrost o 173,7 procent, tj. o 95,9 tys. ton (w imporcie obsłużono dwa duże statki z rudą żelaza z Brazylii i Liberii oraz mniejsze statki z koncentratem miedzi i żelazospiekami). Inne masowe - wzrost o 34,3 procent tj. o 83,6 tys. ton (więcej małych statków w imporcie z nawozami, metanolem, fosforytami i surówką żelaza, w eksporcie więcej wysyłki złomu, smoły i paku). Ropa - wzrost o 25 procent tj. o 50,5 tys. ton. Drobnica - wzrost o 10,9 procent tj. o 108,4 tys. ton (wzrost dzięki większym przewozom promowym o 9,7 procent, plus lekki wzrost drobnicy kontenerowej).

Spadki zanotowały węgiel o 44  procent, tj. o 87,3 tys. ton (brak większych statków w imporcie, a w eksporcie tylko jeden duży statek z koksem do Włoch) oraz zboże o 29,6  tj. o 37,1 tys. ton.

Przeładunki kontenerów w sierpniu br. wzrosły wobec sierpnia ub. roku o 19,2 procent zamykając miesiąc wynikiem 8 438 tys. TEU.

Wedle prognoz, tegoroczny rok winien się zamknąć wynikiem oscylującym wokół 25 mln ton obsłużonych towarów. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Goście z Finlandii

Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji państwowej zrzeszeni w Stowarzyszeniu Dróg Wodnych z Finlandii przebywali 14 września br. z wizytą studyjną w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

W trakcie zorganizowanego spotkania, gościom przedstawiono potencjał i możliwości rozwojowe zespołu portów Szczecin-Świnoujście. W jego trakcie swoje oferty zaprezentowali także przedstawiciele spółek portowych. Wizytę zakończył objazd po szczecińskim porcie. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za sierpień i za 8 m-cy 2017 r.

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za sierpień i 8 miesięcy 2017 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2016

2017

% %

sierpień

8 m-cy

sierpień

8 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

198,5

1 760,7

111,2

1 159,0

56,0

65,8

2

Ruda

55,2

1 062,6

151,1

1 549,3

273,7

145,8

3

Inne masowe

243,9

1 980,4

327,5

2 166,8

134,3

109,4

4

Zboże

125,3

1 308,4

88,2

961,7

70,4

73,5

5

Drewno

0,1

6,2

0,1

8,9

0,0

143,5

6

Drobnica                    

994,6

8 079,0

1 103,0

8 397,6

110,9

103,9

 

w tym:

 

drobnica promowa

686,1

5 691,6

752,6

6 012,8

109,7

105,6

7

Ropa i przetwory

202,4

1 327,9

252,9

2 207,5

125,0

166,2

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

1 820,0

15 525,2

2 034,0

16 450,8

111,8

106,0

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

7 080,0

55 891,0

8 438,0

59 748,0

119,2

106,9

Źródło:  Dział Handlowy

Szczecin, dn.13.09.2017 r.

     

 

Seven Seas Navigator w Szczecinie

Wycieczkowiec Seven Seas Navigator zawinął 12 września br. do Szczecina. Jednostka zacumowała w szczecińskim porcie przy Nabrzeżu Polskim, krótko po ósmej rano. Przypłynęła z Helsingorga w Szwecji.

Seven Seas Navigator, to luksusowy wycieczkowiec. Został zbudowany w 1999 roku. Mierzy 170 m długości i 24,7 m szerokości. Zabiera na pokład blisko 500 pasażerów, którzy mają do dyspozycji m.in. strefę SPA, restauracje, bary, kasyno oraz pole do gry w minigolfa, czy ścieżkę do joggingu.

Wyjście z portu zaplanowano na godz. 20.00. Następny port to Sztokholm.

Seven Seas Navigator, to czwarty wycieczkowiec, który zawitał w tym roku do szczecińskiego portu. Poza tymi jednostkami w Szczecinie gościło dotychczas także blisko 60 wycieczkowców rzecznych. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Spotkanie bohaterów zrywów wolnościowych

Uczestnicy strajków w szczecińskim porcie z roku 1980 i 1988 spotkali się 8 września br. w sali nr 13 Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Spotkanie zorganizowała Fundacja Polskich Wartości przy wsparciu ZMPSiŚ.

Organizatorzy, poprzez to wydarzenie pragną uhonorować i przywrócić pamięci o „cichych” bohaterach tamtych wydarzeń. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za lipiec i za 7 m-cy 2017 r.

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za lipiec i 7 miesięcy 2017 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2016

2017

% %

lipiec

7 m-cy

lipiec

7 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

273,5

1 562,2

178,4

1 047,8

65,2

67,1

2

Ruda

138,6

1 007,4

149,2

1 398,2

107,6

138,8

3

Inne masowe

239,2

1 736,5

333,8

1 839,3

139,5

105,9

4

Zboże

231,4

1 183,1

72,1

873,5

31,2

73,8

5

Drewno

0,0

6,1

0,1

8,8

0,0

144,3

6

Drobnica                    

885,5

7 084,4

929,9

7 294,6

105,0

103,0

 

w tym:

 

drobnica promowa

610,1

5 005,5

675,1

5 260,2

110,7

105,1

7

Ropa i przetwory

201,9

1 125,5

201,6

1 954,6

99,9

173,7

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

1 970,1

13 705,2

1 865,1

14 416,8

94,7

105,2

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

8 787,0

48 811,0

8 381,0

51 309,0

95,4

105,1

Źródło:  Dział Handlowy i Marketingu

Szczecin, dn.16.08.2017 r.

     

 

37. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Delegacja ZMPSiŚ SA z wiceprezesem Kazimierzem Drzazgą na czele uczestniczyła w uroczystościach 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych z 1980 r. Uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbyły się przed bramą główną Stoczni Szczecińskiej. Wcześniej za bohaterów tego wolnościowego zrywu oraz za ludzi pracy modlono się podczas mszy św. w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie.

Na mocy podpisanego w Szczecinie Porozumienia Sierpniowego powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".

W obchodach, obok bohaterów tamtych wydarzeń uczestniczyli m.in. przedstawiciele rządu, prezydenta i sejmu oraz władz miejscowych. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

ERSTU - European River-Sea-Transport Union e.V.

Die Europäische Fluss-See-Transport Union e.V.ist eine Interessenvertretung der Binnen- und Fluss-Seeschifffahrt bei den Institutionen der Europäischen Union, den europäischen und internationalen Schifffahrtsorganisationen, den Fachverbänden von Wirtschaft, Handel und Verkehr sowie den nationalen Behörden der Mitgliedsländer.

Kontakt:

European River-Sea-Transport Union e.V.
Weshafenstr. 1
13353 Berlin
Tel. +49(0)30-3980 2662
www.erstu.com
ertsu-ev@t-online.de

Zdjęcia

European River-Sea-Transport Union

The European River-Sea-Transport Union (ERSTU) is an association of entrepreneurs, organizations, and institutions related to the economy, shipping, logistics, trade and marketing of inland waterway business.

It represents the interests of inland waterway transport in many areas at national and international level.
Withing ERSTU 67 members from 12 countries: Austria, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, the Netherlands, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine, England and Serbia cooperate together.

Contact:

European River-Sea-Transport Union e.V.
Weshafenstr. 1
13353 Berlin
Tel. +49(0)30-3980 2662
www.erstu.com
ertsu-ev@t-online.de

Zdjęcia

Europejska Unia Transportu Rzeczno-Morskiego ERSTU

Europejska Unia Transportu Rzeczno-Morskiego (ERSTU) z siedzibą w Berlinie jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, organizacje oraz związki i instytucje związane z gospodarką, spedycją, logistyką, handlem i obrotem o profilu działalności z zakresu żeglugi śródlądowej. 

Reprezentuje interesy żeglugi śródlądowej w wielu obszarach na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.
ERSTU zrzesza 67 członków z 12 krajów: Austrii, Szwajcarii, Czech, Niemiec, Węgier, Holandii, Polski, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Anglii i Serbii.


Kontakt:

European River-Sea-Transport Union e.V.
Weshafenstr. 1
13353 Berlin
Tel. +49(0)30-3980 2662
www.erstu.com
ertsu-ev@t-online.de

Zdjęcia

Ogłoszenie - biegły rewident

Rada Nadzorcza Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z siedzibą w Szczecinie ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie:

badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” i Grupy Kapitałowej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” - sporządzonych na dzień 31.12.2017 r., 31.12.2018 r., wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej.

I. Oferta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych powinna spełniać w szczególności następujące warunki:
1. Zawierać informacje o oferencie (nazwę, siedzibę, nr NIP), formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Zawierać:

 • informacje nt. posiadanego doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych (minimum 5 lat) m.in. na potrzeby memorandów informacyjnych i prospektów emisyjnych,
 • listę referencyjną z uwzględnieniem doświadczenia w sektorze gospodarki morskiej,
 • kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Zawierać oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
4. Określać cenę za badanie sprawozdań finansowych (odrębnie dla sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego).
5. Określać skład zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
6. Wskazywać metody,  terminy i harmonogram badania sprawozdania finansowego.
7. Zawierać projekt umowy, uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.

II. Planowane terminy zakończenia badania:

 • rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok -  10 kwietnia 2018 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej – 20 kwietnia 2018 r.
 • rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok – 10 kwietnia 2019 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej – 19 kwietnia 2019 r.


III. Badanie sprawozdań finansowych powinno odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016, poz. 1047 i 2055 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791) i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi biegłych rewidentów, podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

IV. Do obowiązków biegłego rewidenta należeć będzie sporządzanie dla Zarządu Spółki informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listów intencyjnych) i przekazywanie ich do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A." oraz obecność (o ile będzie to konieczne) na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym badanie sprawozdania w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

V. Oferty należy kierować pod adres: „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i Grupy Kapitałowej Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.  - nie otwierać”, w terminie do dnia 5 września 2017 r., godz. 14.30. Oferty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, bez obecności Oferentów.

VI. W celu uzyskania informacji o Spółce należy zwracać się do dnia 01 września 2017 r. do sekretariatu - Głównego Księgowego, tel. (091) 4308-650.

Zdjęcia

Portowa zbiórka krwi

21 września 2017 roku (czwartek) w godzinach od 8.00 do 12.00 na parkingu przy budynku ZMPSiŚ SA, przy ul. Bytomskiej 7, będzie można oddać krew w podstawionym mobilnym punkcie poboru krwi tzw. krwiobusie. Akcję organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Przygotowując się do tego wydarzenia należy pamiętać, że kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi powinien:

 • w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 litrów płynów (woda mineralna, soki);
 • być wyspanym;
 • zjeść lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem);
 • wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka orzeszki ziemne i ciasta kremowe;
 • ograniczyć palenie papierosów;
 • nie zgłaszać się do oddania krwi jeśli jest przeziębiony (katar) lub przyjmuje leki;
 • nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu!!!

Zachęcamy do udziału w tej szlachetnej inicjatywie. Do zobaczenia 21 września.  

Zdjęcia

Tablica pamięci Piotra Jani

6 sierpnia br. w siedzibie ZMPSiŚ, przy wejściu głównym do budynku, odsłonięto tablicę upamiętniającą Piotra Janię – działacza opozycji antykomunistycznej,  członka Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w latach 2006-2008, wojewodę zachodniopomorskiego w latach 2015-2016, całym sercem oddanego sprawom portowym. Uroczystość odbyła się w obecności zaproszonych gości, w tym rodziny, przyjaciół i znajomych śp. Piotra Jani, m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego oraz ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka.

Przybyłych na uroczystość powitał prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Dariusz Słaboszewski. Swoimi wspomnieniami związanymi ze śp. Piotrem Janią podzielili się wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Z kolei Przemysław Nagórski przypomniał działaność Piotra Jani w opozycji niepodległościowej. Aktu odsłonięcia tablicy dokonała żona Zmarłego – Alina Jania.

W tym samym dniu, w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła o godz. 12.00 odprawiona została msza św. za śp. Piotra Janię oraz za tych, co na morzu.

Uroczystości odsłonięcia tablicy towarzyszyła wystawa poświęcona wydarzeniom Sierpnia’88 – Szczeciński marsz do wolności, zorganizowana przez IPN Odział w Szczecinie. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Magazyn nr VI (nr inw. 718-104)

Za miesiąc rusza kolejny wykup akcji

1 września br. rusza kolejna  - czwarta transza umarzania akcji pracowniczych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Tegoroczną akcją objętych jest blisko 1500 osób urodzonych w latach od sierpnia 1951 do końca 1959 roku. Z odpowiednim wyprzedzeniem akcjonariusze otrzymują stosowną informację od Spółki przekazaną listem poleconym. Ten zawiera odpowiednie formularze, jak również wskazanie konkretnego terminu, w którym umowa będzie podpisana.

Uwaga! Spółka z akcjonariuszami kontaktuje się tylko w tej formie. Nie praktykuje odwiedzin osobistych u akcjonariuszy. Prosimy mieć to na względzie, bowiem zdarzają się próby oszustw. W razie wątpliwości można kontaktować się z ZMPSiŚ tel. 91 430 8520.

ZMPSiŚ SA zaplanował umarzanie akcji pracowniczych na lata 2014-2019. Proces został podzielony na kolejne lata, wg roczników urodzenia (PESEL) akcjonariuszy/spadkobierców. Wartość jednej akcji to 100 zł. Dotychczas, po zrealizowaniu trzech etapów podpisano ponad dwa tysiące umów, na kwotę przekraczającą 9 mln złotych.

Pracownicy Spółki otrzymali akcje w 2000 r. w ramach procesu komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Decydowało kryterium zatrudnienia w Spółce na dzień 10 maja 1991 r. W sumie akcje pracownicze otrzymało ok. 5600 osób. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Pliki do pobrania

Siłacz w porcie

Jeden z dwóch najsilniejszych statków na świecie „Fairmaster” zawinął we środę 26 lipca br. do szczecińskiego portu. Jednostka cumuje przy Nabrzeżu Chorzowskim. Zabierze na swój pokład ogromną suwnicę wykonaną w Policach oraz na pochylni Odra Nowa w Szczecińskim Parku Przemysłowym.

„Fairmaster” pływa pod banderą holenderską.  Jego parametry to: 152,6 m długości, 27 m szerokości, 8,5 m zanurzenia oraz 18 099 GT. Posiada dwa specjalne dźwigi, które mogą razem podnieść ładunek o masie 3 tys. ton.

Tak silna jednostka jest konieczna do załadunku i transportu suwnicy o imponujących danych technicznych, tj.  54 m wysokości, waga ponad 1 000 t, ramię o długość 70 m. Docelowo urządzenie pracować będzie na nabrzeżu w irlandzkim porcie.

Załadunek takiego kolosa, wymaga specjalnych przygotowań. Te rozpoczną się już od środy 26 lipca br. Finał akcji planowany jest na piątek 28 lipca, kiedy to dwa dźwigi zmontowane na „Fairmaster” przeniosą suwnicę ze specjalnego pontonu na statek. Wyjście jednostki z portu planowane jest na niedzielę 30 lipca br.  (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za czerwiec i za 6 m-cy 2017 r.

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2016

2017

% %

czerwiec

6 m-cy

czerwiec

6 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

218,1

1 288,7

152,3

869,4

69,8

67,5

2

Ruda

117,6

868,8

193,6

1 249,0

164,6

143,8

3

Inne masowe

237,6

1 497,3

219,9

1 505,5

92,6

100,5

4

Zboże

133,1

951,7

64,0

801,4

48,1

84,2

5

Drewno

0,1

6,1

0,9

8,7

900,0

142,6

6

Drobnica                    

1 125,6

6 198,9

1 126,9

6 364,7

100,1

102,7

 

w tym:

 

drobnica promowa

775,8

4 395,4

800,4

4 585,1

103,2

104,3

7

Ropa i przetwory

263,9

923,6

297,2

1 753,0

112,6

189,8

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 096,0

11 735,1

2 054,8

12 551,7

98,0

107,0

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 852,0

40 017,0

6 439,0

42 925,0

94,0

107,3

 

Bardzo dobry półroczny wynik przeładunków

Ponad 12,5 mln ton towarów obsłużyły w okresie styczeń-czerwiec br. porty w Szczecinie i Świnoujściu, to o 7 procent więcej aniżeli w  analogicznym czasie ubiegłego roku. Największe dwucyfrowe wzrosty notują przeładunki rudy i ropy. Więcej jest także kontenerów, drobnicy oraz towarów z grupy inne masowe. Mniej było węgla i zbóż.

W związku z większą produkcją stali w Polsce i Czechach rosną przeładunki rudy. Tej było o 43,8 proc. więcej  tj. o 380,2 tys. ton z 868,8 tys. ton w 2016 r. do 1 249 tys. ton w 2017 r. Znakomity wynik mają także półroczne przeładunki ropy – wzrost o 89,8 proc. tj. o 829,4 tys. ton z 923,6 tys. ton w 2016 r. do 1 753 tys. ton w 2017 r. Wpływ na to miały dostawy paliwa LNG oraz większe przeładunki oleju napędowego. Dalsze wzrosty notują towary w grupie inne masowe – wzrost o 0,5 proc. tj. o 8,2 tys. ton z 1 467,3 tys. ton w 2016 r. do 1 505,5 tys. ton w 2017 r. Więcej obsłużono drobnicy – wzrost o 2,7 proc. tj. o 165,8 tys. ton z 6 198,9 tys. ton w 2016 r. do 6 364,7 tys. ton w 2017 r. Kontenery półroczny wynik zamknęły wartością lepszą o 7,3 proc., tj. 42 925 TEU.  

Niestety nadal utrzymują się mniejsze ilości obsłużonego węgla – spadek -32,5 proc. tj. o 419,3 tys. ton z 1 288,7 tys. ton w 2016 r. do 869,4 tys. ton w 2017 r. Spadły także o -15,8 proc. przeładunki zbóż. Jest to jednak spadek sezonowy. Druga połowa roku powinna przynieść wzrost w tej grupie towarowej.  

Wedle prognoz Zarządu Portu, druga połowa roku powinna przynieść dalsze wzrosty przeładowywanych towarów. Spółka przewiduje, że ten rok zamknie wynikiem przekraczającym 25 mln ton obsłużonych towarów. Bilans za ubiegły 2016 rok był także dodatni. Porty obsłużyły o 4,1 proc więcej ładunków aniżeli w 2015 roku zamykając rok wartością przekraczającą 24 mln ton obsłużonych towarów. (Monika Woźniak-Lewandowska)

An agreement with the Port of Rijeka signed

On 7th July this year, in the Presidential Palace in Warsaw, in the presence of the Polish President Andrzej Duda and the President of Croatia Kolinda Grabar-Kitarović, the President of Board for the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority Dariusz Słaboszewski and the Executive Director of the Port Authority of Rijeka Marino signed an agreement on cooperation between the two ports. The ceremony was a part of the Three Seas Initiative meeting held in Warsaw.

The agreement provides for expanding bilateral cooperation between the two ports in such area as sea transport and port industry, and promotion and exchange of trade information. Both ports plan their study visits by specialists, focusing on exchange of good practices and experience. It should be also possible to establish bilateral expert teams to deal with the implementation of the agreement.  

The agreement is made for a period of two years with the possibility to extend it for further years.

The Szczecin-Świnoujście Port Complex and Rijeka are connected by the Baltic-Adriatic Transport Corridor, which starts in the Polish ports and ends in Rijeka.

Rijeka is the third largest city in Croatia with the population of about 170 thousand and at the same time it is the largest port. The port enjoys a strategic location and a significant growth potential, especially with the view of the project to extend the Sues Canal. For clients of Szczecin and Świnoujście seaports, who are interested in trading between Europe and countries of the Mediterranean Sea and the Indian Ocean, this may create conditions for geographic expansion.

Similarly, like ports of Szczecin and Świnoujście, Rijeka is a universal port. In recent years, cargo handling in the port reached 9-13 m tons, including general cargo 2.1-2.3 m tons, dry bulk about 2 m tons, liquid bulk cargo over 6.5 m tons, and timber nearly 400 thou. tons. In 2015, container handling reached the level of 200 thou. TEU and has been rapidly growing. Just like the port of Świnoujście, Rijeka has a ferry terminal.

During the ceremony in the Presidential Palace, another cooperation agreement was to be signed between the Minister of Maritime Economy and Inland Shipping of the Republic of Poland and the Ministry of Sea, Transport and Infrastructure of the Republic of Croatia. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

An agreement with the Port of Rijeka signed

On 7th July this year, in the Presidential Palace in Warsaw, in the presence of the Polish President Andrzej Duda and the President of Croatia Kolinda Grabar-Kitarović, the President of Board for the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority Dariusz Słaboszewski and the Executive Director of the Port Authority of Rijeka Marino signed an agreement on cooperation between the two ports. The ceremony was a part of the Three Seas Initiative meeting held in Warsaw.

The agreement provides for expanding bilateral cooperation between the two ports in such area as sea transport and port industry, and promotion and exchange of trade information. Both ports plan their study visits by specialists, focusing on exchange of good practices and experience. It should be also possible to establish bilateral expert teams to deal with the implementation of the agreement.  

The agreement is made for a period of two years with the possibility to extend it for further years.

The Szczecin-Świnoujście Port Complex and Rijeka are connected by the Baltic-Adriatic Transport Corridor, which starts in the Polish ports and ends in Rijeka.

Rijeka is the third largest city in Croatia with the population of about 170 thousand and at the same time it is the largest port. The port enjoys a strategic location and a significant growth potential, especially with the view of the project to extend the Sues Canal. For clients of Szczecin and Świnoujście seaports, who are interested in trading between Europe and countries of the Mediterranean Sea and the Indian Ocean, this may create conditions for geographic expansion.

Similarly, like ports of Szczecin and Świnoujście, Rijeka is a universal port. In recent years, cargo handling in the port reached 9-13 m tons, including general cargo 2.1-2.3 m tons, dry bulk about 2 m tons, liquid bulk cargo over 6.5 m tons, and timber nearly 400 thou. tons. In 2015, container handling reached the level of 200 thou. TEU and has been rapidly growing. Just like the port of Świnoujście, Rijeka has a ferry terminal.

During the ceremony in the Presidential Palace, another cooperation agreement was to be signed between the Minister of Maritime Economy and Inland Shipping of the Republic of Poland and the Ministry of Sea, Transport and Infrastructure of the Republic of Croatia. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Umowa z portem w Rijece podpisana

W Warszawie, w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović, prezes ZMPSiŚ SA Dariusz Słaboszewski oraz dyrektor wykonawczy Zarządu Portu Rijeka Marino Juretić,  podpisali 7 lipca br. w Pałacu Prezydenckim porozumienie o współpracy obu portów. Uroczystość miała miejsce w trakcie odbywającego się w Warszawie spotkania państw Inicjatywy Trójmorza.

Porozumienie zakłada poszerzenie dwustronnej współpracy pomiędzy portami w takich obszarach, jak  transport morski i przemysł portowy oraz promocja i wymiana informacji handlowych. Przewiduje się wizyty studyjne specjalistów z obu portów ukierunkowane na wymianę dobrych praktyk i wzajemnych doświadczeń. Możliwe będzie także utworzenie dwustronnych zespołów eksperckich, które zajmą się wdrażaniem postanowień podpisanego aktu.   

Porozumienie zwarto na okres dwóch lat z możliwością jego przedłużenia o kolejne lata. 

Zespół portów Szczecin-Świnoujście łączy z chorwacką Rijeką korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk, którego nasze porty stanowią początkowy, a Rijeka końcowy element. 

Rijeka, to trzecie, co do wielkości miasto w Chorwacji (ok. 170 tys. mieszkańców) i zarazem jej największy port. Port jest strategicznie usytuowany, ze względu na rozbudowę Kanału Sueskiego oraz potencjał do znaczącego rozwoju. Dla klientów portów Szczecin i Świnoujście, zainteresowanych obrotem towarowym pomiędzy Europą, a krajami basenu morza Śródziemnego oraz Oceanu Indyjskiego, może stwarzać warunki ekspansji geograficznej.

Podobnie, jak porty w Szczecinie i Świnoujściu, Rijeka jest portem uniwersalnym. W ostatnich latach obroty w tym porcie kształtują się na poziomie 9-13 mln ton, w tym przeładunki drobnicy 2,1-2,3 mln ton, masowe suche ok.  2 mln ton,  masowe płynne ponad 6,5 mln ton,  drewno  blisko 400 tys. ton. Przeładunki kontenerów w 2015 roku osiągnęły poziom 200 tys. TEU i intensywnie rosną. Podobnie jak  port w Świnoujściu, Rijeka posiada terminal promowy.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim podpisane będzie także porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Morza, Transportu i Infrastruktury Republiki Chorwacji. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Zarząd portu na spotkaniu państw Inicjatywy Trójmorza

W trakcie odbywającego się w Warszawie spotkania państw Inicjatywy Trójmorza, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podpisze z Zarządem Portu Rijeka porozumienie o współpracy pomiędzy oboma portami.

Dokument w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, 7 lipca br. podpiszą: prezes ZMPSiŚ SA Dariusz Słaboszewski oraz dyrektor wykonawczy Zarządu Portu Rijeka Marino Juretić.

Porozumienie zakłada poszerzenie dwustronnej współpracy pomiędzy portami w takich obszarach, jak  transport morski i przemysł portowy oraz promocja i wymiana informacji handlowych. Przewiduje się wizyty studyjne specjalistów z obu portów ukierunkowane na wymianę dobrych praktyk i wzajemnych doświadczeń. Możliwe będzie także utworzenie dwustronnych zespołów eksperckich, które zajmą się wdrażaniem postanowień podpisanego aktu.   

Porozumienie zwarto na okres dwóch lat z możliwością jego przedłużenia o kolejne lata. 

Zespół portów Szczecin-Świnoujście łączy z chorwacką Rijeką korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk, którego nasze porty stanowią początkowy, a Rijeka końcowy element. 

Rijeka, to trzecie, co do wielkości miasto w Chorwacji (ok. 170 tys. mieszkańców) i zarazem jej największy port. Port jest strategicznie usytuowany, ze względu na rozbudowę Kanału Sueskiego oraz potencjał do znaczącego rozwoju. Dla klientów portów Szczecin i Świnoujście, zainteresowanych obrotem towarowym pomiędzy Europą, a krajami basenu morza Śródziemnego oraz Oceanu Indyjskiego, może stwarzać warunki ekspansji geograficznej.

Podobnie, jak porty w Szczecinie i Świnoujściu, Rijeka jest portem uniwersalnym. W ostatnich latach obroty w tym porcie kształtują się na poziomie 9-13 mln ton, w tym przeładunki drobnicy 2,1-2,3 mln ton, masowe suche ok.  2 mln ton,  masowe płynne ponad 6,5 mln ton,  drewno  blisko 400 tys. ton. Przeładunki kontenerów w 2015 roku osiągnęły poziom 200 tys. TEU i intensywnie rosną. Podobnie jak  port w Świnoujściu, Rijeka posiada terminal promowy.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim podpisane będzie także porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Morza, Transportu i Infrastruktury Republiki Chorwacji. (Monika Woźniak-Lewandowska)