Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Idealna przystań dla Twojego biznesu

Budynek “A”

Regulamin zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Struktura własnościowa

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych

W grudniu 2010 roku przeładunki były mniejsze w stosunku do grudnia 2009 r.  o -2,2 %. Spadki odnotowano w węglu (-19,2%), rudzie (-45,1%%), zbożu (-0,8%) i ropie (-9,6%), natomiast wzrosty odnotowano w innych masowych (+3,4%), drewnie (33,3%) i drobnicy (19,7%).

Narastająco po 12 miesiącach 2010 roku wzrost przeładunków w stosunku do 12 miesięcy 2009 roku wyniósł 26,3 %. Przyrosty przeładunki odnotowano w węglu (+72,9%), innych masowych (+11%), drewnie (+2,5%), drobnicy (+19,3%) i ropie (+9,6%). Natomiast spadki przeładunków z podobną tendencją od początku roku utrzymują się w rudzie (-22,8%) oraz zbożu z tendencją wzrostową (-16,9%). Na plus należy odnotować zmniejszenie dysproporcji w przeładunkach zbóż i rudy w stosunku rocznym.

Cargo handling has gone up

In July this year, the ports of Szczecin and Świnoujście handled 16% cargo more and in the past 7 months nearly 4% more cargo than in the corresponding periods of last year.

Increase has been recorded in nearly all cargo groups. Grain and fuel take the lead with growth of 120.4 % and 102.7 % respectively. The grain market is very promising, since it has shown a steady growing trend. Szczecin Bulk Terminal, with the Ewa silo, should start grain handling shortly. Fuel handling improved with the establishing of a gas terminal in Świnoujście.

In July this year, very good results were recorded as regards handling of ore which increased by 76.3 %. Ore transport has continued for quite some time now. The ports of Szczecin and Świnoujście handles ore for domestic clients and those from the south of Europe, chiefly the Czech Republic and Slovakia.  Break bulk handling increased by 4.9 %, which is related to the increase of cargo traffic at the Świnoujście Ferry Terminal.

Unfortunately, handling of some types cargo has decreased. Those included coal (-0.3%) and other bulk (-19.9 %). In general, July 2016 showed improvement of 15.7 % if compared with July last year. Coal has recorded decrease since last year. Forwarders chose neighbouring ports, since navigation on the Świnoujście-Szczecin fairway faced certain restrictions. This highlights the necessity to dredge the fairway to 12.5 m. A major drop in bulk cargo is attributed to reduced supply of aggregates, which is related to the completion of the building process at Bilfinger in Szczecin. During the construction period, several ships with aggregates called at the port every month, whereas recently it has been only one.

Despite a difficult situation on the container market, the port complex has recorded a double digit increase (+17.5 %). An overall result for the past several months is positive. The ports handled 5.2 % more containers than last year.  

Summarizing, the period of several months was marked with an improvement of 3.9 % in the ports of Szczecin and Świnoujście comparing to a corresponding period of 2015. Grain handling increased by 9.7 %, break bulk 11.8 % and oil by 14.6 %. Handling of coal decreased by 7.5%, ore by 4.9 % and other bulk dropped by 14.8 %.

The Szczecin-Świnoujście port complex expects to witness further increase in cargo handling. Thus, it is necessary to invest in improving accessibility to the ports from land and sea, and promoting further development and strengthening of the position on the market.  (Monika Woźniak-Lewandowska)

Rosną przeładunki

W portach w Szczecinie i Świnoujściu przeładowano w lipcu br. o prawie 16 % oraz w ciągu 7 miesięcy o blisko 4% więcej towarów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wzrosty odnotowały niemal wszystkie grupy towarowe. Wśród nich prym wiodą zboża oraz paliwa ze wzrostem na poziomie odpowiednio 120,4 % oraz 102,7 %. Rynek zbóż jest bardzo perspektywiczny. W tej grupie towarowej obserwujemy stałą tendencję wzrostową. Już wkrótce rozpocznie działalność -  w zakresie obsługi zbóż - Szczecin Bulk Terminal, uruchamiając elewator zbożowy „Ewa”. Z kolei na wzrost paliw wpłynęło uruchomienie działalności świnoujskiego gazoportu.

W lipcu br. bardzo dobry wynik odnotowano także w odniesieniu do rudy, gdzie wzrost wynosi 76,3 %. Tutaj zauważalna jest stałość dostaw. Przez porty w Szczecinie i Świnoujściu ruda trafia do odbiorców krajowych oraz z południa Europy, w tym głównie Czech i Słowacji.  Jeśli chodzi o drobnicę, tej  obsłużono więcej o 4,9 %, co wiąże się ze stałym wzrostem ruchu towarowego na Terminalu Promowym w Świnoujściu.

Niestety były też spadki. Te zanotowały węgiel -0,3% oraz inne masowe -19,9 %. W sumie lipiec 2016 zamknął się wynikiem wyższym o 15,7 % w porównaniu do lipca ub. roku. W przypadku węgla spadki utrzymują się od ub. roku. Spedytorzy wybierają sąsiednie porty, co wiąże się z ograniczeniami nawigacyjnymi toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Stąd konieczność jego pogłębienia do 12,5 metra. Z kolei na znaczny spadek w grupie inne masowe złożyły się mniejsze dostawy kruszywa, co związane jest z zakończeniem budowy fabryki Bilfingera w Szczecinie. O ile w czasie budowy tego zakładu miesięcznie do portu w Szczecinie z tym ładunkiem wpływało kilkanaście statków, tak obecnie - tylko jeden.

Pomimo dość trudnej sytuacji na rynku kontenerów, zespół portów odnotował w lipcu dwucyfrowy (+17,5 %) wzrost. Także ogólny wynik za siedem miesięcy br. jest dodatni. Obsłużono bowiem o 5,2 % więcej kontenerów aniżeli w ub. roku.  

Podsumowując, pierwsze siedem miesięcy zespół portów Szczecin-Świnoujście zapisał na plusie o 3,9 % wobec analogicznego okresu w 2015 roku. Przeładowano więcej zboża o 9,7 %, drobnicy o 11,8 % oraz paliw o 14,6 %. O 7,5% spadły przeładunki węgla. Mniej było rudy (-4,9%) oraz ładunków w grupie inne masowe (-14,8%).

Zespół portów Szczecin-Świnoujście przewiduje dalszy wzrost obsługiwanych w obu portach ładunków. Stąd konieczność realizacji inwestycji ukierunkowanych na poprawę dostępności do portów od strony lądu i morza oraz ukierunkowanych na dalszy ich rozwój i umacnianie pozycji na rynku.  (Monika Woźniak-Lewandowska)

 

Budynek w rejonie nab. Górnoląskiego

Od 1 września rusza trzeci etap umarzania akcji

Począwszy od 1 września br.  rusza trzeci etap umarzania akcji pracowniczych. 

Tegoroczną akcją objęte będą 1142 osoby urodzone w latach: sierpień 1942 – luty 1950. Akcjonariusze otrzymają stosowną informację od Spółki przekazaną listem poleconym. Znajdą się w nim odpowiednie formularze, jak również wskazanie konkretnego terminu, w którym umowa będzie podpisana.

Poniżej publikujemy ogłoszenie o wykupie:

Robocza wizyta ministrów

Szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - Marek Gróbarczyk oraz Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu w tym ministerstwie przybyli 11 sierpnia br. z wizytą roboczą do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

W szczecińskim porcie obaj ministrowie spotkali się z Zarządem Spółki. Rozmawiano o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem zespołu portów Szczecin - Świnoujście.

Następnie wizytę kontynuowano w świnoujskim porcie, gdzie także dyskutowano tematy związane z funkcjonowaniem i rozwojem obu portów. (tekst: Monika Woźniak-Lewandowska, fot. MGMiŻŚ)

Zdjęcia

Working ministerial visit

On 11th August this year, Marek Gróbarczyk, the Minister of Maritime Economy and Inland Shipping, and Paweł Brzezicki, the Under-Secretary of State at the ministry, came with a working visit to the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority.

In the port of Szczecin, the two ministers met the management board of the company to discuss current affairs related to the operation of the Szczecin – Świnoujście port complex.
Then, the visit continued in the port of Świnoujście, where the discussion focused on the operation and development of the two ports.

Zdjęcia

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji estakady najazdowej wraz z ruchomym pomostem samochodowym na górny pokład promu na stanowisku nr 2 na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu

Przeładunki w górę

Szczegółowa analiza danych potwierdziła wstępne dobre wyniki przeładunków w zespole portów Szczecin-Świnoujście. W samym czerwcu przeładunki wzrosły o 15,8 %, zaś w pierwszym półroczu o 2,1 %.

W czerwcu br. w portach w Szczecinie i Świnoujściu przeładowano więcej  o ponad 286 tys. ton ładunków niż w czerwcu ub. roku, co stanowi wzrost o 15,8 %. Ten dobry wynik obejmuje wzrost w takich grupach jak: węgiel o 23,9 %, zboże o 23,7 %, drobnica o 17,4 %, ropa i produkty ropopochodne i gaz o 94,2 % – ta grupa zawdzięcza wzrost obsłudze dwóch gazowców w świnoujskim teminalu LNG. Niestety były i spadki: ruda -14,7 %, inne masowe -18,4 %, drewno - 96,6 %. W czerwcu br. obsłużono o 18,5 % więcej kontenerów.

W sumie wyniki za pierwsze półrocze dobrze rokują na dalszą część roku. I tak,  po 6 miesiącach 2016 roku przeładunki wzrosły o 2,1 % wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrosły obroty drobnicą o 12,8 % oraz ropą  o 4,7 %. Niestety dalej na minusie są obroty w takich grupach towarowych jak: węgiel  -8,9 %, ruda -11,4 %, inne masowe -13,9 %, zboża -2,2 % i  drewno -30,7 %.

Przeładunki kontenerów w pierwszym półroczu br. przekroczyły 40 tys. TEU, co stanowi prawie 3 procentowy wzrost wobec 2015 r.

Prognozując wyniki przeładunków w drugiej połowie roku Spółka zachowuje umiarkowany optymizm. Rynek jest bowiem dosyć zmienny. Niemniej jednak statystyki powinny piąć się w górę, a to za sprawą dostaw paliwa LNG w Świnoujściu oraz uruchomienia Szczecin Bulk Terminal. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Obroty w granicach administracyjnych portów Szczecin i Świnoujście wg grup towarowych za czerwiec 2016 i 6 miesięcy 2016

Improved figures for cargo handling

A detailed analysis of figures has confirmed preliminary findings regarding good results in cargo handling in the Szczecin-Świnoujście seaports. In June only, cargo handling increased by 15.8 %, whereas in the first half of the year by 2.1 %.

In June this year, ports of Szczecin and Świnoujście handled more cargo than in the same period of last year by over 286 thousand tons, which translates into an increase of 15.8 %. The good result was recorded in such cargo groups as coal (23.9 %), grain (23.7 %), break bulk (17.4 %), oil and products and gas (94.2 %). The latter was due to the handling of two gas carriers at the LNG Terminal in Świnoujście. Unfortunately, decrease has also been encountered in certain cargo groups, e.g. ore (-14.7 %), other bulk (-18.4 %), and timber (-96.6 %). In June this year, the ports handled more containers by 18.5 % than in the corresponding period of last year.
In general, the first six months bode well for the rest of 2016. After the first 6 months of 2016 cargo handling increased by 2.1 % comparing to the same period last year. Break bulk handling increased by 12.8 % and oil by 4.7 %. Unfortunately, in that period, negative cargo handling figures remain in such cargo groups as coal (-8.9 %), ore (-11.4 %), other bulk (-13.9 %), grain (-2.2 %) and timber (-30.7 %).

In the first 6 months of the year, handling of containers exceeded 40 thousand TEU, which accounts for nearly 3 percent increase comparing to 2015.

The forecast for cargo handling in the second half of the year is moderately optimistic, since the market is quite volatile. Nevertheless, statistics should improve due to LNG handling in Świnoujście and the establishing of the Szczecin Bulk Terminal.

Dźwięki zabrzmiały w portowej maszynowni

Koncert specjalny Baltic Neopolis Orchestra odbył się w piątek 8 lipca br. w szczecińskim porcie.

Na ten jeden dzień, zabytkowa dawna portowa maszynownia zamieniła się w salę koncertową. W tej wyjątkowej postindustrialnej scenerii zabrzmiały kompozycje Antonina Dvoraka inspirowane jego pobytem w Nowym Jorku oraz nowe utwory argentyńskiej kompozytorki Claudii Montero laureatki Latin Grammy 2015.

Był to specjalny koncert dla pracowników Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Zrealizowany został w ramach 2. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki odbywającego się w okresie 9 czerwca - 28 sierpnia br., którego współorganizatorem jest ZMPSiŚ SA. 

Szczegółowy program koncertów dostępny jest na stronie www.balticneopolis.pl zakładka Baltic Neopolis Festival. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Wzrostowe pierwsze półrocze

Wstępne dane za przeładunki w zespole portów Szczecin i Świnoujście  za pierwsze półrocze są bardzo optymistyczne.

Z naszych szacunków wynika, że porównując czerwiec 2016 do czerwca ub. roku zrobiono więcej przeładunków o około 17%. Z kolei za I półrocze odnotowaliśmy wzrost o około 2% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. Zawdzięczamy to większym przeładunkom drobnicy promowej i przeładunkom LNG.

W kolejnym okresie oczekujemy dalszych wzrostów, szczególnie w odniesieniu do zbóż, a to za sprawą uruchomienia terminala Szczecin Bulk Terminal. Ostateczne dane z podziałem na grupy towarowe poznamy w połowie lipca br. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Już wkrótce kolejny wykup akcji

W czwartym kwartale br. rusza kolejna transza umarzania akcji pracowniczych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Tegoroczną akcją objęte będą 1142 osoby urodzone w latach: sierpień 1942 – luty 1950. Akcjonariusze otrzymają stosowną informację od Spółki przekazaną listem poleconym. Znajdą się w nim odpowiednie formularze, jak również wskazanie konkretnego terminu, w którym umowa będzie podpisana.

Uwaga! Spółka z akcjonariuszami kontaktuje się tylko w tej formie. Nie praktykuje odwiedzin osobistych. Prosimy mieć to na względzie, bowiem zdarzają się próby oszustw. W razie wątpliwości można kontaktować się z ZMPSiŚ tel. 91 430 8384.

ZMPSiŚ SA zaplanował umarzanie akcji pracowniczych na lata 2014-2019. Proces został podzielony na kolejne lata, wg roczników urodzenia (PESEL) akcjonariuszy/spadkobierców. Dotychczas podpisano blisko 1100 umów, na kwotę przekraczającą 5 mln złotych.

Pracownicy Spółki otrzymali akcje w 2000 r. w ramach procesu komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Decydowało kryterium zatrudnienia w Spółce na dzień 10 maja 1991 r. W sumie akcje pracownicze otrzymało ok. 5600 osób. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Obroty w granicach administracyjnych portów Szczecin i Świnoujście wg grup towarowych za maj 2016 i 5 miesięcy 2016

20. Kolokwium Odrzańskie

W Słubicach, 23 czerwca br. odbyło się 20. Międzynarodowe Kolokwium Odrzańskie, organizowane rokrocznie przez niemieckie Stowarzyszenie Dorzecza Odry i Haweli. Centralnym tematem tegorocznego spotkania było polsko-niemieckie porozumienie rządowe dotyczące Odry z 27 kwietnia ub. roku. W czasie obrad poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy jest ono początkiem nowej ery na Odrze.

Przestawiono przyczyny, które legły u podstaw zawarcia tego porozumienia. Zaliczono do nich ochronę przeciwpowodziową oraz poprawę warunków żeglugowych na Odrze. Wskazano, iż porozumienie należy rozpatrywać w sposób zintegrowany obejmujący trzy obszary, tj. zarządzanie ryzykiem przeciwpowodziowym, żegluga śródlądowa  oraz lodołamanie.

Wskazano, iż Polska jest jedynym krajem europejskim, który posiada resort zajmujący się gospodarką morską i żeglugą śródlądową. Wskazuje to, iż jest to niezwykle ważna gałąź gospodarki. Obecność ministerstwa przynosi także wymierne pozytywne skutki, czego wyrazem są opracowane plany przez ten resort dotyczące rozwoju gospodarki morskiej przyjęte przez polski rząd 14 czerwca br. Na spotkaniu zaprezentował je Przemysław Żukowski z MGMiŻŚ.

Podkreślono, iż widać, że Polska bardzo dużą wagę przywiązuje do żeglugi śródlądowej, wyrazem tego są m.in. plany związane z rozwojem połączenia Odra-Dunaj-Łaba.

W Niemczech przywiązuje się dużą wagę do działań przeciw powodziowych. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Wbudowanie windy osobowej w budynku Biura Głównego przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie wraz z robotami towarzyszącymi.

WaterWays Expo 2016

16 czerwca br. w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki rozpoczęły się III Międzynarodowe Targi i Konferencje Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej WaterWays Expo 2016. Pomorze Zachodnie reprezentują m.in. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Rada Interesantów Portu Szczecin oraz Stowarzyszenie „Odrą w Świat”.

Uroczystego otwarcia dokonał  Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, którego resort objął honorowym patronatem to wydarzenie. W swoim wystąpieniu minister podkreślił, że przywrócenie żeglugi na polskich rzekach, rewitalizacja szlaków wodnych to jedne z priorytetów jego Ministerstwa oraz rządu.

By tak się jednak stało, niezbędne są skoordynowane działania, na które składają się trzy główne obszary, tj. plan działań, rozwiązania prawne oraz środki finansowe na ten cel.

Minister przypomniał, o przyjęciu przez rząd 14 bm. założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020, z perspektywą do 2030 r. Wskazał także na konieczność utworzenia spółek celowych, czy konsorcjów, które zajmą się realizacją tej nowo przyjętej strategii. „Koszt inwestycji wpisanych w strategię szacowany jest na blisko 75 mld zł. Źródeł będziemy szukać w budżecie państwa, polskich bankach, jednak przede wszystkim liczymy na fundusze unijne, gwarantowane między innymi w ramach tzw. planu Junckera” – powiedział M. Gróbarczyk.

Jak zadeklarował, realizując powyższe czerpać będziemy wzory z przyjętych rozwiązań w Europie, jak Komisje Mozelska czy Reńska. Podkreślił także znaczenie przystąpienia Polski do ONZ-owskiej Konwencji AGN, dzięki której nasze rzeki wpisane będą do sieci dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu. Proces ratyfikacji powinien zakończyć się jeszcze w tym roku.

Z kolei Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Minister Środowiska, witając gości, zadeklarował współpracę w realizacji strategii. Wskazał przy tym na maksymę, iż woda nasz wszystkich łączy.

Po zakończeniu inauguracji targów, goście odwiedzali poszczególne stoiska i ekspozycje wystawców. Następnie rozpoczęły się zaplanowane konferencje. 

W tej części, jako pierwszy wystąpił Jerzy Materna, sekretarz stanu MGMiŻŚ. Wygłosi referat, prezentując szczegółowe założenia działań ukierunkowanych na przywrócenie żeglowności na Odrze i Wiśle.

WaterWays EXPO, czyli międzynarodowe targi i konferencje poświęcone żegludze śródlądowej i gospodarce wodnej, to cykliczna impreza konferencyjno-wystawiennicza, odbywająca się co 2 lata. Tegoroczna edycja potrwa do soboty 18 czerwca br. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Wojskowa ocena

13 czerwca br. w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli 457. Batalionu ds. spraw współpracy cywilno – wojskowej armii Stanów Zjednoczonych Ameryki (US Army C/457th Civil Affairs Battalion) oraz przedstawicieli ZMPSiŚ S.A. i DB Port Szczecin sp. z o.o. Celem spotkania było dokonanie oceny współdziałania na linii cywilno – wojskowej w czasie ćwiczeń międzynarodowych pod kryptonimem „Anakonda 16” w porcie Szczecin.

Priorytetowym wspólnym zadaniem dla wyspecjalizowanych komórek ZMPSiŚ S.A. i  US Army C/457th Civil Affairs Battalion, w ramach obsługi wojsk US na terenie  portów w Szczecinie i Świnoujściu jest utworzenie standardowych procedur gwarantujących prawidłowy obieg informacji oraz współdziałanie na rzecz obsługi wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO bez zakłócania przepływu dóbr i usług na poziomie eksploatacyjnym w obu portach.

W ramach spotkania odbyła się także wizyta w rejonach obsługi wojsk biorących udział w ćwiczeniach „Anakonda 16” i „Briliant Jump 16”.

Wizytujący byli pod dużym wrażeniem sprawnej i efektywnej oraz terminowej obsługi wojsk w szczecińskim porcie.

Zdjęcia

Remont południowego odcinka nabrzeża Kubańskiego na terenie WOC w porcie w Szczecinie

Military assessment

On 13th June this year, the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority hosted a meeting involving representatives of the US Army C/457th Civil Affairs Battalion, the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority and DB Port Szczecin. The meeting aimed at assessing the civil and military cooperation during the international exercise Anakonda 16 in the port of Szczecin.

As regards handling of US troops in the ports of Szczecin and Świnoujście, the joint priority task for specialist units of the Seaports Authority and the US Army C/457th Civil Affairs Battalion is to establish standard procedures that provide for smooth flow of information and cooperation during handling of NATO troops without interrupting the flow of cargo and services in the two ports.

During the meeting, attendees visited locations in the port involved in handling the military during the Anakonda 16 and Brilliant Jump 16 exercises.

People participating in the visit were impressed by the efficient, effective, and timely handling of the military in the Szczecin seaport.

Zdjęcia

Pomieszczenie magazynowo-socjalne “Półbeczka”

Odznaczenia dla naszych pracowników

Do tradycji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA należy, iż podczas odbywających się rokrocznie „Dni Morza” pracownicy Spółki nagradzani są specjalnym wyróżnieniem - brązowymi, srebrnymi oraz złotymi kotwiczkami.

Także i w tym roku tradycji stało się zadość. W wyjątkowej scenerii Dni Morza na pokładzie fregaty „Dar Młodzieży” w piątkowe popołudnie 10 czerwca br. uhonorowano wyróżniających się pracowników.

Złote kotwiczki, jako szczególne wyróżnienie za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków w dotychczasowej pracy zawodowej, wkład w rozwój portu, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku spółki otrzymało 8 pracowników.

Z kolei srebrnymi kotwiczkami za wzorowe wykonywanie obowiązków rzetelność i kompetencję, a także wkład w rozwój portu odznaczono 16 pracowników.

W trakcie uroczystości obecni byli także wyjątkowi goście – dzieci pracowników Spółki, uczestnicy konkursu na pracę pisemną na temat „Dlaczego port jest ważny”. Komisja konkursowa najwyżej oceniła pracę Radka Kuźmińskiego, który został zwycięzcą konkursu. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia i pamiątkowe upominki. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Kongres morski zakończony

W piątek 10 czerwca br. po trzech dniach licznych debat, dyskusji i prelekcji zakończył się w Szczecinie na pokładzie fregaty  „Dar Młodzieży” 4. Międzynarodowy Kongres Morski.

Podsumowując kongres  minister Marek Gróbarczyk zaliczył do sukcesów tego międzynarodowego wydarzenia  podpisanie listu intencyjnego między partnerami, którzy chcą w polskich stoczniach budować promy dla polskich armatorów. Minister wskazał, iż jest to ważny element programu reindustrializacji. Jego zdaniem odbudowa przemysłu stoczniowego z całą pewnością wpłynie na ożywienie wielu gałęzi przemysłu ciężkiego w Polsce.

Z kolei Dariusz Słaboszewski prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A oraz przewodniczący Rady Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego w przemówieniu kończącym kongres  powiedział, iż to co widzieliśmy podczas tegorocznego  kongresu z pewnością napawa optymizmem. Niektóre tematy poruszyliśmy bardziej szczegółowo, inne mniej, o jeszcze innych tylko wspomnieliśmy. Dodał także, że to bardzo dobrze, bowiem oznacza to, że będziemy mieli o czym rozmawiać na przyszłorocznym piątym kongresie morskim, na który już teraz wszystkich zaprasza.

I tak, jak w pierwszym dniu kongresu wybicie tradycyjnych szklanek obwieściło zebranym, że kongres się rozpoczął, tak dzwon żaglowca „Dar Młodzieży” obwieścił zakończenie 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie.

Zanim jednak kongres dobiegł końca, w piątkowe przedpołudnie dyskutowano jeszcze m.in. o żegludze śródlądowej. W wystąpieniu na temat potencjału żeglownego Odry prof. Michał Pluciński z Uniwersytetu Szczecińskiego zaprezentował wyniki badań w zakresie popytu i podaży na Odrzańskiej Drogi Wodnej zabrane w monografii  zatytułowanej „Możliwości wykorzystania transportu wodnego śródlądowego w obsłudze zespołu portowego Szczecin-Świnoujście" - roboczo nazywane Strategią Odrzańską, wykonanej na zlecenie ZMPSiŚ SA przez naukowców szczecińskich.

Obecnie transport wodny śródlądowy posiada zaledwie 4% udziału w obsłudze zaplecza gospodarczego zespołu portowego Szczecin – Świnoujście Jak pokazują przykłady innych europejskich portów takich jak Hamburg, czy Antwerpia transport śródlądowy stanowi doskonałe dopełnienie ich oferty tamtejszych. Jak wskazują badania analogiczne rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie w obsłudze zespołu portowego Szczecin-Świnoujście.  Przy założeniu uprawiania żeglugi przez 250 dni w roku, powstaną warunki dla przejęcia przez transport wodny śródlądowy dodatkowych 10 mln ton ładunków rocznie w przewozach w relacjach z portami w Szczecinie i Świnoujściu w układzie południkowym i ok. 2 mln ton w układzie równoleżnikowym (głównie do i z rejonu Brandenburgii i Berlina). 75% ładunków ciążących do transportu wodnego śródlądowego w układzie południkowym to ładunki generowane przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na obszarze województwa Śląskiego. Jednak by tak się stało potrzebne są działania ukierunkowane na usunięcie barier nawigacyjnych blokujących dzisiaj żeglugę. Po użeglowieniu Odry Szczecin i Świnoujście zyskują dostęp do trzech najtańszych i najbardziej ekologicznych gałęzi transportu (morski, śródlądowy i kolejowy).

Tegoroczny kongres miał wyjątkowy charakter, bowiem po raz pierwszy odbył się pod auspicjami nowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i honorowym patronatem szefa tego resortu Marka Gróbarczyka. Ponadto po raz pierwszy w czteroletniej historii kongresu jego obrady uświetniła wygłaszając przemówienie premier polskiego rządu Beata Szydło. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

The Maritime Congress has ended

On Friday 10th June this year, after three days of numerous debates, discussions and speeches, the 4th Maritime Congress had its official conclusion on board of Dar Młodzieży frigate.

While summarising the Congress, Minister Marek Gróbarczyk mentioned the signing of a letter of intent between partners interested in building ferries for Polish operators in Polish shipyard among successful achievements of that international event. The Minister highlighted that it was an important part of the reindustrialization programme. The programme aims at rebuilding the shipbuilding industry and will certainly boost economic growth in a number of heavy industry branches in Poland.

In his speech concluding the Congress, Dariusz Słaboszewski, the CEO of the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority and chairman of the Maritime Cluster of Western Pomerania, said that the event was a reason to be optimistic. - Some topics were discussed in detail others not, and yet some topics were only touched upon, he said. He also added that it was very good, since it meant that there would be plenty to talk about during the next fifth Maritime Congress, and invited everyone to attend that event.

The first day of the Congress started with its official opening marked by strikes of a ship’s bell, whereas the last day ended with the same on board of Dar Młodzieży to announce the conclusion of the 4th International Maritime Congress in Szczecin.

Before its end, Friday morning was filled with discussions on inland shipping. In his speech focusing on the potential of the Oder River, Prof. Michał Pluciński representing the Szczecin University presented results of research on supply and demand along the Waterway of Oder published in a monograph on ‘Possibilities of using inland waterway transport for cargo servicing of the Szczecin-Świnoujście Port Complex’ – with its working tile of the Oder Strategy commissioned by the Seaports Authority and developed by researchers based in Szczecin.

At the moment, the inland shipping accounts for only 4% of cargo handling to and from the Szczecin – Świnoujście port complex. Examples of other European ports, such as Hamburg and Antwerp, show that inland waterway transport can provide an excellent complement for their services. According to research, similar solutions can applied in the Szczecin-Świnoujście port complex. Navigation that continues for 250 days a year is sufficient for inland shipping to take over additional 10 million tons of cargo every year transported to and from ports of Szczecin and Świnoujście on the southern route and about 2 million tons on the east-west route (chiefly to and from Brandenburg and Berlin). As much as 75% of cargo to be transported along south-north waterway route is generated by companies based in the region of Silesia. However, to make it happen, we need to eliminate barriers for navigation that currently hamper the shipping. Once the Oder River is made navigable, Szczecin and Świnoujście will gain access to three the cheapest and the most environmentally friendly modes of transport (sea, inland waterway and rail).

This year’s Congress was unique, since for the first time it was held under the auspices of the new Ministry of Maritime Economy and Inland Shipping and an honorary patronage of the minister Marek Gróbarczyk. Moreover, for the first time in its four year history, the role of the Congress was highlighted with the speech by the Polish Prime Minister Beata Szydło.

Zdjęcia

Drugi dzień kongresu z mocnym portowym akcentem

Drugi dzień 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego upłynął m.in. pod silnym akcentem tematów portowych, a to za sprawą panelu zatytułowanego „Porty”, którego moderatorem był Dariusz Słaboszewski - prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Tematami przewodnimi debaty były porty największym aktywem Europy stymulującym rozwój innych gałęzi transportu oraz transport intermodalny – kierunki i zasady wsparcia w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, rola i miejsce portów w gospodarce Polski i regionów, konkurencyjność portu definiowana przez jego dostępność, rola i rozwój transportu wodnego w przemyśle chemicznym na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, a także znaczenie koopetycji i rozwoju klastrów w kształtowaniu potencjału innowacyjnego gospodarki na przykładzie Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.

Debatę swoją obecnością uświetnili m.in. Monika Niemiec-Butryn zastępca dyrektora departamentu Gospodarki Morskiej - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Krzysztof Żarna -  dyrektor wydziału współpracy terytorialnej urzędu marszałkowskiego woj. Zachodniopomorskiego, Jan Stasiak – przewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin, Janusz Jarosiński – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA oraz dr Katarzyna Kazojć z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Warto też wspomnieć o debacie odrzańskiej, która także odbyła się w drugim dniu kongresu. Tutaj zaproszeni eksperci wraz z uczestnikami dyskutowali o Odrzańskiej Drodze Wodnej. Diagnozowano stan obecny, jak również wskazywano na działania, które należy podjąć, by Odrze przywrócić należne jej miejsce na szlakach transportowych. Organizatorem oraz moderatorem dyskusji było stowarzyszenie „Odrą w Świat”. Dyskusję poprowadził Zbigniew Antonowicz. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Rozpoczął się 4. Międzynarodowy Kongres Morski

8 czerwca br. w Szczecinie rozpoczął się 4. Międzynarodowy Kongres Morski. Rokrocznie w jego organizację angażuje się bardzo aktywnie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

W inauguracji uczestniczył Prezes Zarządu Dariusz Słaboszewski, który przywitał zebranych gości, jak również życzył kreatywnych i merytorycznych obrad oraz pozytywnych wrażeń z pobytu w Szczecinie.

Gości przywitał także Wiceminister Paweł Brzezicki. Z kolei Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania odczytał specjalnie na tę okazję przekazany list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Słowa powitania wygłosili również Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz, a także Prezes Północnej Izby Gospodarczej Dariusz Więcaszek.

Wykład inauguracyjny wygłosił Wiceminister w MGMiŻŚ Krzysztof Kozłowski. W swoim wystąpieniu wskazał na priorytety działania ministerstwa.

Kongres potrwa do najbliższego piątku 10 czerwca. W czasie licznych debat omawiane będą zagadnienia z zakresu m.in. przemysłu stoczniowego, żeglugi śródlądowej, portów morskich oraz rybołówstwa morskiego, a także wiele innych z zakresu gospodarki morskiej.

Tegoroczna edycja kongresu ma wyjątkowy charakter, bowiem odbywa się pod auspicjami powstałego niespełna 8 miesięcy temu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  i honorowym patronatem Ministra Marka Gróbarczyka. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Autostrada morska Świnoujście-Trelleborg

30 maja br. w Warszawie, została podpisana umowa, która umożliwi przekazanie beneficjentowi ZMPSiŚ S.A. dofinansowania przyznanego mu przez KE w ramach programu CEF (Łącząc Europę) na realizację projektu „autostrady morskiej” Świnoujście – Trelleborg. W imieniu Zarządu umowę podpisali prezes-Dariusz Słaboszewski oraz wiceprezes - Kazimierz Drzaga.

Świnoujście-Trelleborg jedno z najważniejszych połączeń na Bałtyku
W 2014 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania z funduszy TEN-T projektowi „autostrady morskiej” realizowanemu przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Terminal Promowy Świnoujście, Zarząd Portu Trelleborg oraz Trafikverket. Projekt noszący nazwę „Zapewnienie trwałych usług w ramach autostrady morskiej Trelleborg-Świnoujście dzięki modernizacji infrastruktury portowej, rozwijaniu transportu intermodalnego oraz integracji z korytarzami w głębi lądu” jest obecnie kontynuowany przez kolejny projekt „autostrady morskiej”.

Tym razem partnerzy ZMPSiŚ S.A., Zarząd Portu Trelleborg oraz Gmina Trelleborg, w ramach programu CEF realizują projekt o nazwie „Zrównoważone usługi morsko-lądowe Szwecja-Polska: Zrównoważona autostrada morska Świnoujście-Trelleborg oparta o podniesienie jakości infrastruktury portowej, rozwój transportu intermodalnego oraz integrację korytarzy zaplecza”. Realizacja obu projektów umacnia status połączenia promowego Świnoujście-Trelleborg jako „Autostrady Morskiej”.

Oba projekty „autostrady morskiej” stanowią element projektu globalnego dotyczącego usprawnienia i optymalizacji łańcuchów logistycznych pomiędzy Skandynawią i Europą Południową. Efektami ich realizacji po stronie polskiej będzie wybudowanie infrastruktury portowej do obsługi dużych promów o długości do 265 metrów w Terminalu Promowym w Świnoujściu oraz przygotowanie do świadczenia nowego rodzaju usług przeładunkowych przy udziale transportu kolejowego na poziomie 30 tys. jednostek intermodalnych w 2020 r. Docelowo do 2040 r. liczba przeładowanych jednostek intermodalnych zwiększy się trzykrotnie. 

Pierwsza polska inwestycja z budżetu CEF na lata 2014 - 2020
Pod koniec ub. roku Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) Komisji Europejskiej podpisała z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA (pierwszym polskim beneficjentem nowego programu) oraz partnerami szwedzkimi umowę w sprawie przyznania pomocy finansowej (Grant Agreement) na realizację projektu pn. „Zrównoważone usługi morsko-lądowe Szwecja-Polska Zrównoważona autostrada morska Świnoujście-Trelleborg oparta o podniesienie jakości infrastrukturę, rozwój transportu intermodalnego oraz integrację korytarzy zaplecza” z Instrumentu Finansowego „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Całkowita wartość umowy wynosi 29 812 872 Euro, z czego jej polska część wynosi 22 437 167 Euro. W ramach tego projektu będą współfinansowane wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2019 r.

Działania w Świnoujściu
Polska część projektu obejmuje przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego. Połączone i przebudowane zostaną stanowiska promowe nr 5 i 6.  W rezultacie powstanie nowe nabrzeże o długości 293 m i głębokości 13 metrów. W ramach inwestycji powstaną trzy nowe place postojowe, które zostaną połączone estakadą, stanowiącą nowy drugi wjazd na teren terminala. W ramach projektu zostaną wybudowane nowe i przebudowane istniejące tory kolejowe, zostanie  wybudowana nowa rampa, będzie przebudowana galeria pasażerska oraz zostanie zakupiony nowy sprzęt przeładunkowy, tj. dwa wózki wysokiego składowania typu reach stacker i cztery ciągniki siodłowe. Roboty budowlane rozpoczną się w 2017 r.

Działania w Trelleborgu
Równolegle partnerzy szwedzcy będą prowadzić prace studyjne i projektowe na potrzeby dalszej rozbudowy portu Trelleborg, w tym m.in. jego południowo-wschodniej części, wejścia do portu po stronie wschodniej, budowę centrum logistycznego, placów postojowych, budowy nowego zaplecza, czy dostępu drogowego do portu. Przygotowana dokumentacja ma umożliwić przebudowę infrastruktury portowej do obsługi promów o długości 240 metrów. Ponadto w ramach projektu przy nabrzeżu nr 5 powstanie infrastruktura do zasilanie promów w energię elektryczną podczas postoju w porcie.
Lepsza integracja korytarzy transportowych

Dzięki stworzeniu warunków dla rozwoju przewozów intermodalnych inwestycja na Terminalu Promowym w Świnoujściu przyczyni się do realizacji celu 2 „Strategii rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 r.”, który zakłada lepszą integrację zespołu portowego Szczecin-Świnoujście w morsko-lądowym korytarzu transportowym Północ-Południe dzięki realizacji inwestycji związanych z zapewnieniem nowoczesnej infrastruktury portowej oraz niezbędnych dla rozwoju portów inwestycji w infrastrukturę dostępu do portów od strony morza i lądu.

Obecnie w zespole portów Szczecin-Świnoujście blisko połowę stanowią przeładunki z wykorzystaniem transportu intermodalnego. W minionych latach na terenach administrowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA gruntownie zmodernizowano trasy kolejowe. W efekcie spełniają one parametry wymagane dla tras międzynarodowych magistrali kolejowych. Na najbliższe lata Spółka obrała kurs na dalszy rozwój transportu intermodalnego. Realizacji tego służyć ma właśnie modernizacja Terminala Promowego w Świnoujściu. Stawiamy na kolej, która obok transportu morskiego i śródlądowego stanowi najbardziej ekologiczny środek transportu. Działanie to jest spójne z priorytetami Unii Europejskiej, która kładzie duży nacisk na usprawnienie połączeń w ramach korytarzy transportowych z wykorzystaniem przyjaznych środowisku gałęzi transportu. Zarząd Portu liczy na wzrost masy towarowej, która przechodzić będzie z wykorzystaniem korytarza Bałtyk-Adriatyk przez port w Świnoujściu. Obecnie dynamika wzrostu obrotów towarowych w Terminalu Promowym w Świnoujściu wynosi w każdym roku ok. 10 procent. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Press conference of the International Headquarters Corps Northeast in Szczecin

On 18 May  press conference of the International Headquarters Corps Northeast in Szczecin took place in the port of Szczecin. It was preceded by a briefing in the headquarter of the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority.

Besides the command of the Corps, Governor of Western Pomerania - Mr Piotr Jania, President of Szczecin – Mr Piotr Krzystek and the Management Board of the Port Authority:  President Dariusz Słaboszewski, Vice President Kazimierz Drzazga and Vice President Jacek Cichocki participated in the event.

The aim of the conference was the presentation of the equipment that  arrived to Szczecin on board of the Spanish vehicle carrier m/v “Morning Celesta” in connection with the NATO exercise "Brilliant Jump 2016".

As NATO officials emphasized – the port of Szczecin has excellent infrastructural conditions, as well as the location for this type of military operations. Excellent cooperation both with the Port Authority and the port operator supporting military transports also had an impact on the choice of Szczecin.

Zdjęcia

The largest American transport carrier in Szczecin

On 14 May  m/v Independence II - the greatest American transport vessel moored at the port of Szczecin.

It transported on board the first part of the equipment of the American army.The equipment will be transported further to the training grounds in Drawsko Pomorskie, Orzysz, Żagań and Ustka under the military exercises "Anaconda 16", with the participation of over 31 thousand soldiers from 19 NATO countries and 6 ones of the Partnership for Peace.

Zdjęcia

Konferencja NATO w porcie

W szczecińskim porcie odbyła się 18 maja br. konferencja prasowa Kwatery Głównej Międzynarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. Poprzedził ja briefing w budynku Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

W wydarzeniu poza dowództwem Korpusu uczestniczył Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania, Prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz Zarząd Spółki – Prezes Dariusz Słaboszewski, Wiceprezes Kazimierz Drzazga oraz Wiceprezes Jacek Cichocki.

Celem konferencji była prezentacja sprzętu, który na pokładzie hiszpańskiego samochodowca Morning Celesta trafił do szczecińskiego portu  w związku z ćwiczeniami NATO "Brilliant Jump 2016".

Jak przedstawiciele NATO podkreślili - szczeciński port ma doskonałe warunki  infrastrukturalne, jak i lokalizacyjne dla tego typu operacji wojskowych. Na wybór portu wpłynęła również doskonała współpraca z Zarządem portu oraz operatorem portowym obsługującym wojskowe transporty. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Obroty w granicach administracyjnych portów Szczecin i Świnoujście wg grup towarowych za kwiecień 2016 i 4 miesiące 2016

Obroty w granicach administracyjnych portów Szczecin i Świnoujście wg grup towarowych za kwiecień 2016 i 4 miesiące 2016

Największy amerykański transportowiec w Szczecinie

Independence II - największy amerykański transportowiec zawinął w sobotę 14 maja do portu w Szczecinie. Na swoim pokładzie przywiózł ze Stanów Zjednoczonych pierwszą część sprzętu amerykańskiej armii.

Dalej sprzęt trafi na poligony w Drawsku Pomorskim, Orzyszu i Żaganiu oraz Ustce. Wszystko w ramach ćwiczeń  „Anakonda 16”, z udziałem ponad 31 tys. żołnierzy z 19 państw NATO oraz sześciu z Partnerstwa dla Pokoju.

W poniedziałek 16 maja br. statek opuścił szczeciński port. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Z nami bezpieczniej - pokaz sprzętu

14 maja br. u stóp Wałów Chrobrego w Szczecinie portowi strażacy pokazali mieszkańcom nowy sprzęt ratowniczy. Ogromnym zainteresowaniem oglądających cieszyły się imponujące i nowocześnie wyposażone wozy strażackie, a także holownik „Strażak-26”.

Akcja odbyła się pod nazwą: „Z nami bezpieczniej. Pokaz sprzętu strażaków z portów Szczecin-Świnoujście” w ramach III edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

Sprzęt będący na co dzień na wyposażeniu Portowej Służby Ratowniczej,  ZMPSiŚ SA zakupił pod koniec ubiegłego roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zatytułowanego „Zakup sprzętu pomiarowego oraz ratowniczego przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA”. W jego ramach do portu trafiły holownik „Strażak-26”, motorówka hydrograficzno-inspekcyjna „Hydrograf-4”, a także samochód dowodzenia i łączności, dwa samochody ratowniczo-gaśnicze, mobilny zestaw na przyczepie z separatorem substancji ropopochodnych, ratownicza łódź hybrydowa typu RIB z żurawikiem, jak również sprzęt pomiarowy do wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych i zapora przeciwrozlewowa. Koszt zakupu to ponad 40 mln złotych. Środki pochodziły z Funduszu Spójności w ramach działania 7.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (Monika Woźniak-Lewandowska, fot. infomare.pl)

Zdjęcia

Pokaz sprzętu strażackiego

W najbliższą sobotę 14 maja br. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zaprasza na dzień otwarty pod nazwą:

„Z nami bezpieczniej. Pokaz sprzętu strażaków z portów Szczecin-Świnoujście”.

Jednostki dostępne będą dla zwiedzających  na nabrzeżu przy Wałach Chrobrego w godzinach od 12.00 do 16.00.  Działanie realizowane będzie w ramach III edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Tegoroczna edycja ma szczególny, międzynarodowy charakter, gdyż stanowi część wydarzenia pn.: „Open EU Project Days” organizowanego przez Komisję Europejską.

W ramach tej akcji, ZMPSiŚ SA zaprezentuje zakupiony sprzęt strażacki i hydrograficzny, udostępni jednostki do zwiedzania, zorganizuje pokaz samochodów ratowniczo-gaśniczych i możliwości techniczne sprzętu pożarniczego. Dodatkowo będzie możliwość skorzystania z fachowych porad portowych strażaków dotyczących zasad zapobiegania wypadkom i ochrony przeciw pożarowej, a także nauki zasad zachowania się w warunkach zagrożenia pożarowego.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie internetowej http://dniotwarte.eu/wyniki-wyszukiwania/2142,pokaz-sprzetu-strazakow-z-portow-szczecin-i-swinoujscie

Serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia

Informacja

Uprzejmie informujemy, że Rada Nadzorcza Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 29 kwietnia br. Pana Jacka Cichockiego na stanowisko Wiceprezesa ds. Rozwoju w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

O żegludze śródlądowej w Ministerstwie Rozwoju

26 kwietnia 2016 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Ministerstw i zarządów Spółek Skarbu Państwa, zainteresowanych rozwojem żeglugi śródlądowej w Polsce. Spotkanie otworzył Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz członek Komitetu Stałego Rady Ministrów. W konsultacjach wzięli udział Jerzy Materna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Wśród uczestników debaty nie zabrakło przedstawicieli Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Porty Szczecin-Świnoujście reprezentowali Dariusz Słaboszewski, Prezes Zarządu ZMPSiŚ SA oraz Aneta Szreder-Piernicka, Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu ZMPSiŚ SA.

Podczas spotkania podkreślono znaczenie infrastruktury związanej z żeglugą śródlądową dla rozwoju polskiej gospodarki i regionów. Rozwój śródlądowych dróg wodnych w Polsce to szansa na rozbudowę infrastruktury transportowej, w tym dróg i kolei oraz powstanie nowych centrów logistycznych. W ramach konsultacji przedstawiono także istotę partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizowaniu inwestycji związanych z rozwojem śródlądowych dróg wodnych, a także podkreślono konieczność współpracy administracji publicznej i biznesu w prowadzeniu działań związanych z rozwojem żeglugi śródlądowej.

Organizatorem debaty była Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Instytucja ta już pod koniec 2015 roku podjęła współpracę z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Raporty „Żegluga Śródlądowa – Wisła” oraz „Bałtyk dla Wszystkich” zostały przedstawione Ministrowi Markowi Gróbarczykowi, Ministrowi Jerzemu Maternie oraz Ministrowi Krzysztofowi Kozłowskiemu. Od tego czasu odbywają się regularne spotkania z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Współpraca została podjęta także z Ministerstwem Rozwoju, gdzie aktualny Sekretarz Stanu, dr Jerzy Kwieciński, odpowiedzialny za wdrażanie funduszy europejskich z perspektywy 2014-2020, był redaktorem naukowym obu raportów.

Mimo, że sieć rzeczna w Polsce jest jedną z lepiej rozwiniętych w Europie, niewykorzystanych pozostaje ponad 3600 km szlaków wodnych. W przewozach dominuje transport drogowy, chociaż transport rzeczny jest uznany za najbardziej ekologiczny, a także  tani i bezpieczny. Potencjał żeglugi śródlądowej jest jednak duży. W przypadku Odry, transport wodny śródlądowy posiada jedynie 4% udziału w obsłudze zaplecza gospodarczego portów Szczecin-Świnoujście. Przedsiębiorstwa w pasie Odrzańskiej Drogi Wodnej generują rocznie ok. 10 mln ładunków w handlu morskim. Jednak po roku 2020 wolumen ten może wzrosnąć do 20 mln ton rocznie. Badania wskazują, że w wyniku poprawy żeglowności na Odrze,  powstaną warunki dla przejęcia przez transport wodny śródlądowy ok. 10 mln ton ładunków rocznie korzystających z transportu morskiego w relacjach z portami w Szczecinie i Świnoujściu. Będą to zarówno ładunki masowe, jak i drobnica konwencjonalna. Przy IV klasie żeglugowej, można oczekiwać przesunięcia na drogi śródlądowe kolejnych ładunków w układzie międzykorytarzowym, w tym ok. 100 tys. TEU ładunków w kontenerach. Pojawi się również wolumen ładunków w ramach tzw. popytu wzbudzonego, wynikającego z pojawienia się nowych inwestorów, którzy zdecydują się skorzystać z żeglownej drogi wodnej. Dodatkowo, w przypadku likwidacji ostatnich wąskich gardeł na drodze wodnej Szczecin-Berlin, istnieją realne przesłanki na realizację na tej trasie przewozów ładunkowych na poziomie 2 mln ton rocznie. Podniesienie klasy żeglowności Odry umożliwi więc wykorzystanie - w sposób znacznie efektywniejszy, najbardziej przyjaznego dla środowiska naturalnego środka transportu, łączącego port z jego zapleczem daleko w głębi lądu.

Dlatego współpraca środowisk biznesu, nauki i administracji jest tak istotna. Efektem wspólnych działań może być lepsze wykorzystanie transportowe, energetyczne, gospodarcze oraz środowiskowe polskich rzek, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Karolina Bierdzińska, specjalista ds komunikacji i PR

Waimea Logistic Park Port Morski Szczecin - a modern logistic centre in the Szczecin Seaport

The Szczecin and Świnoujście Seaports Authority and Waimea Holding S.A. concluded a contract for the lease of land and development of a modern logistic centre in the port of Szczecin. The contract ended a procedure of selecting a lessee for the Western Pomerania Logistic Centre. This should result in the establishing of a modern logistic centre of ‘Waimea Logistic Park Port Morski Szczecin’ providing nearly 45,000 m2 of top notch warehouse space.

Last year, the Seaports Authority announced a tender for the lease of land and development of a modern logistic centre in the port of Szczecin. The objective of the project of establishing the Western Pomerania Logistic Centre was to deliver services in the port complex based on the customs warehouse, duty free zone, logistic services and light production.

In response to the tender, Waimea Logistic Park 1 Sp. z o.o. submitted their bid. Finally, in autumn 2015, a preliminary contract was made, which, as required by the tender procedure, was then sent to the Ministry of Treasury for approval. After the approval, based on a 30 year lease contract, Waimea Holding S.A. starts implementing the investment project of ‘Waimea Logistic Park Port Morski Szczecin’ on a plot of 9.5 ha situated between Hryniewieckiego and Kujota Streets in the port of Szczecin. The investment project planned is one of a series of multimodal projects by Waimea Holding S.A.

Zdjęcia

Port Szczecin będzie miał nowoczesne centrum logistyczne

22 kwietnia spółka Waimea Holding S.A. podpisała umowę z Zarządem Morskich Portów Szczecin  i Świnoujście S.A. na dzierżawę terenu oraz wybudowanie nowoczesnego centrum logistycznego w obszarze portu w Szczecinie. Projekt Waimea Logistic Park Port Morski Szczecin będzie oferował 45 000 mkw. powierzchni magazynowej o najwyższym standardzie.

Podpisanie umowy kończy procedurę wyłonienia dzierżawcy dla Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego.

O projekcie:

Waimea Logistic Park Port Morski Szczecin obejmuje powierzchnię zabudowy ok. 45 000 mkw. W jego skład wejdą obiekty zaprojektowane zgodnie z wymaganiami nowoczesnej gospodarki magazynowej i logistycznej. Kompleks będzie składał się z trzech hal przeznaczonych do szeroko pojętej aktywności  gospodarczej, a ze względu na położenie związanej z obsługą portów morskich, składów, firm logistycznych i transportowych. Park będzie oferował powierzchnie z możliwością adaptacji na potrzeby magazynowania, lekkiej produkcji oraz powierzchnie biurowo-socjalne.

Otoczenie Parku stanowić będzie Port Szczecin oferujący przeładunki drobnicowe, kontenerowe, obsługę ładunków roll-on roll-off oraz ładunków ponadgabarytowych i niebezpiecznych. Uzupełnienie oferty stanowi Wolny Obszar Celny w którym można składować i przetwarzać towary spoza Unii Europejskiej bez płacenia cła i opłat importowych. Port Szczecin wraz z Portem w Świnoujściu zapewnia dostępność do uniwersalnej gamy usług przeładunkowych i możliwości organizacji składowania i transportu.

Waimea Logistic Park Port Morski Szczecin dysponować dobrze rozbudowanym układem komunikacyjnym. Autostradą A6 połączy się z europejskim systemem autostrad, a poprzez drogę krajową nr 3 (E-65) z południem Polski i krajami Europy Środkowej. Dostępność usług portowych oraz dogodne połączenia kolejowe poprzez magistralę odrzańską zapewnią nieograniczone możliwości transportu i ekspedycji na cały świat. Niezaprzeczalnym atutem położenia Parku będzie możliwość wykorzystania żeglugi śródlądowej, uznanej przez Unię Europejską za najbardziej ekonomiczną i  przyjazną środowisku. 

Planowane rozpoczęcie inwestycji to trzeci kwartał br. (Monika Woźniak-Lewandowska, źródło: Waimea Holding SA)

Zdjęcia

Hungarian gate to the Baltic

In April, the Hungarian companies had the opportunity to get information about the potential of the West Pomeranian region and the ports of Szczecin-Swinoujscie for the logistics industry, at a seminar organized by the Polish Embassy in Budapest. In the capital of Hungary, ports of Szczecin-Swinoujscie as well as the region had presentation titled "West Pomerania, Your Gateway to Scandinavia - Find the shortest route to the markets of Northern Europe." The meeting was aimed at the promotion of logistics centers in West Pomerania province, handling and investment offer of both ports and intermodal transport, which could help in the development of trade between Hungary and Scandinavia as well as the Baltic Sea region.

Good location

The ports of Szczecin and Świnoujście are situated in the north-west part of Poland. They are the closest Baltic ports for Hungary, the Czech Republic, Slovakia and eastern Germany. They are situated on the shortest route between central and southern Europe on a sea trail across the Baltic to Russia and Finland, and to Western Europe. An important advantage of the ports is their excellent access to inland waterways providing connection to Berlin and further to the European system of waterways. The Port of Świnoujście should be capable of receiving vessels of 13.2 m in draught and maximum length of 270 m. The port includes the largest on the Polish coast terminal for dry bulk cargo, chiefly exported and imported coal, as well as imported ore designated for Polish, Czech and Slovak steel mills. The Port of Szczecin is situated 68 km from the sea coast. The location makes the port closer to clients. The port may receive ships of maximum draught 9.15 m and length up to 215 m. It is a universal port providing bulk and general cargo handling. The port specialises in handling containers, steel products, paper, and sizable cargo. In Szczecin, operating several  grain silos of total capacity about 200 thousand tonnes.

Comprehensive services

Both ports provide comprehensive bulk and general cargo handling, as well as handling of passenger traffic and road transport vehicles. In 2015, cargo handling in both ports reached over 23 million tonnes. The largest cargo group is general cargo of  49% of total cargo handling. Ferry traffic to and from Scandinavia accounted for the majority of cargo handling, namely 8 million tonnes. Container handling also noted increase of 12% last year to reach 88 thousand TEU. Because of their geographic location, both ports attract nearly 90% of transit traffic in Polish ports to and from neighbouring countries. Last year alone it was nearly 3 million tonnes. Szczecin and Świnoujście provides shipping lines to Denmark, Estonia, Finland, Great Britain, Germany, Ireland, Lithuania, Latvia, the Netherlands, Norway, Russia, Scotland and Sweden. The Szczecin’s container terminal handles containers on global routes, which pass through German hubs in Hamburg, Bremerhaven and Rotterdam.

Polish interest, Hungarian interest

From the point of view of Hungarian transport, the two ports, thanks to their location on the shortest route between Scandinavia and south of Europe, are ideal for servicing transit to and from Scandinavia. Particularly crucial is cargo handling at the ferry terminal in Świnoujście. To improve conditions for cargo transport between Hungary and Scandinavia, ports implement investment projects. The construction of expressway S3 (E-65) of a motorway standard is in progress. The expressway leads from Szczecin to Lubawka on the Polish-Czech border. Modernised also are railway lines E-59 and CE-59 from Świnoujście to the Polish-Czech border. All these comprise the Central European Transport Corridor leading from Sweden through ports of Szczecin and Świnoujście, the Czech Republic, Slovakia, to the Balkans, with a branch to the Adriatic Sea. The ports of Szczecin-Świnoujście are also the core port in TEN-T as the element of the Baltic-Adriatic corridor.

A common voice

In the Hungarian capital, the strengths both of the region and the ports of West Pomerania in the context of the logistic support of the Hungarian trade were presented by the representatives of the ports of Szczecin-Swinoujscie and the West Pomeranian region. The program of the seminar included participation of the Undersecretary of State at the Ministry of Development, Marshal of the West Pomerania, the Polish Ambassador in Budapest, as well as representatives of the Department of Trade and Investment Promotion in Budapest, Investors Assistance Center at the Marshal's Office of the Westpomeranian Region, Szczecin and Swinoujscie Seaports Authority, Council of the Szczecin Seaport, the Swinoujscie Ferry Terminal and Waimea Holding SA.

Zdjęcia

Obroty w granicach administracyjnych portów Szczecin i Świnoujście wg grup towarowych za marzec 2016 i 3 miesiące 2016

Porty w Budapeszcie - węgierska brama do Skandynawii

Na początku kwietnia węgierskie firmy miały możliwość zapoznania się z potencjałem regionu zachodniopomorskiego oraz portów Szczecin-Świnoujście dla branży logistycznej, podczas seminarium zorganizowanego przez ambasadę RP w Budapeszcie. W stolicy Węgier porty Szczecin-Świnoujście oraz cały region zaprezentowały się pod hasłem „West Pomerania, Your Gateway to Scandinavia - Odkryj najkrótszą drogę na rynki Północnej Europy!”. Spotkanie miało na celu promocję centrów logistycznych województwa zachodniopomorskiego, oferty przeładunkowej i inwestycyjnej obu portów oraz transportu intermodalnego, który może być szansą na rozwój handlu między Węgrami a Skandynawią i całym regionem nadbałtyckim.

 

Dobre położenie
Porty w Szczecinie i Świnoujściu będąc usytuowane w północno-zachodniej części Polski są najbliższymi bałtyckimi portami morskimi dla Czech, Słowacji i wschodnich Niemiec, a także - właśnie dla Węgier. Znajdują się na najkrótszej trasie pomiędzy Skandynawią a środkową i południową Europą oraz na najkrótszej drodze morskiej, łączącej Rosję i Finlandię z Europą Zachodnią. Dobre połączenie siecią wodnych dróg śródlądowych z Berlinem i dalej – z europejskim systemem dróg wodnych to ważny atut w ofercie obu portów. Dodatkowo działania zmierzające do poprawy żeglowności na całej długości Odry oraz planowane połączenie Dunaj-Odra-Łaba zwiększają potencjał rozwojowy obu portów. W ofercie skierowanej na rynek węgierski komplementarność portów Szczecin i Świnoujście względem siebie jest także bardzo istotna. Walorem Świnoujścia jest położenie blisko morza, co pozwala na zapewnienie wysokiej efektywności połączeń promowych, a także dostępność dla większych statków – o zanurzeniu do 13,2m. Natomiast  Szczecin, mimo, że dostępny dla mniejszych statków - o zanurzeniu do 9,15m, daje szansę dotarcia najtańszą drogą morską w głąb lądu, a więc znacznie bliżej do odbiorców i nadawców obsługiwanych w nim ładunków. Strategiczna lokalizacja portów Szczecin-Świnoujście została potwierdzona poprzez wpisanie tego zespołu portowego jako istotnego ogniwa w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) w ramach korytarza Bałtyk – Adriatyk.

Strategiczna uniwersalność oferty
Oba porty zapewniają kompleksową obsługę zarówno ładunków masowych, jak i drobnicowych, a także pasażerów i środków transportu kołowego. W ubiegłym roku przeładowały ponad 23 mln ton, z czego największą grupę towarową stanowiły ładunki drobnicowe – 49 proc. całości obrotów. Główny w tym udział miał ruch promowy ze Skandynawią, rosnący z roku na rok (ponad 8 mln ton ładunku obsłużonego w 2015). Obrót kontenerowy także gwałtownie wzrasta - niemal 12%, osiągając wielkość 88 tys. TEU (czyli  rekordowo w obsłudze tego ładunku w zespole portowym). Oba porty z racji swego położenia koncentrują ok. 90 proc. ruchu tranzytowego, jaki przechodzi przez porty polskie do i z krajów sąsiednich. W 2015 roku było to prawie 3 mln ton. Węgry w obsłudze tranzytu sytuują się na czwartej pozycji, zaraz za największymi partnerami tranzytowymi obu portów, tj. Czechami, Słowacją i Niemcami. Dla stworzenia nowej jakości w obsłudze inwestorów oraz przeładowywanych towarów, w obu portach od kilku lat prowadzone są ogromne inwestycje, zmierzające do poprawy ich dostępności oraz lepszej jakość obsługi środków transportu. Dzięki temu w najbliższych latach w Szczecinie  główne nabrzeża obsługujące ładunki masowe oraz towary drobnicowe dysponować będą głębokością 12,5m, a w Świnoujściu – 14,5m.  Ponadto świnoujski terminal promowy przystosowany zostanie do obsługi transportu intermodalnego.

Dwa bratanki w biznesie
Z perspektywy interesów transportowych Węgier, oba porty dzięki swojej lokalizacji na najkrótszej drodze pomiędzy Skandynawią a południem Europy są idealnym miejscem dla logistyki i obsługi tranzytu towarów zarówno w kierunku do i ze Skandynawii, jak i innych krajów nadbałtyckich. Szczególne znaczenie ma tutaj obsługa ruchu towarowego na terminalu promowym w Świnoujściu, który tworząc wirtualny most w postaci autostrady morskiej, łączy Europę Środkową ze Skandynawią. Ponadto oferowane przez oba porty połączenia żeglugi morskiej bliskiego zasięgu dają dodatkowe możliwości obsługi logistycznej towarów z/do Węgier. Dla towarów transportowanych pomiędzy Węgrami a krajami nadbałtyckimi warunki mogą się jeszcze znacznie poprawić, a to za sprawą prowadzonych inwestycji. Już teraz dostęp na Bałtyk poprzez porty Szczecin-Świnoujście jest łatwiejszy dla południowych partnerów, a dzięki inwestycjom poprawiającym infrastrukturę dostępową stanie się jeszcze dogodniejszy. Przyczyniają się do tego zarówno inwestycje prowadzone wewnątrz portów, jak i krajowe przedsięwzięcia poprawiające infrastrukturę transportu zaplecza – w tym zakończenie budowy drogi szybkiego ruchu S3 oraz modernizacja linii kolejowych CE-59 i E-59. Również większa dostępność od strony morza, zapewniona poprzez pogłębienie toru wejściowego do Świnoujścia do głębokości 14,5m oraz toru wodnego Świnoujście–Szczecin do głębokości 12,5m, pozwoli na większą elastyczność w obsłudze transportu morskiego. Ogromny potencjał wiąże się także z planowanym użeglowieniem Odry. Umożliwi to wykorzystanie w sposób znacznie efektywniejszy najbardziej przyjaznej dla środowiska naturalnego gałęzi transportu, łączącej port z jego zapleczem daleko w głębi lądu. Żeglowna Odra, wraz z istniejącym kanałem Odra-Havela, Kanałem Gliwickim, Kanałem Odra-Szprewa, a także planowanym kanałem Dunaj-Odra-Łaba (tak istotnym  także dla południowych sąsiadów, w tym dla Węgier), może ustanowić poprzez porty Szczecin-Świnoujście wysoce efektywną i rozległą sieć śródlądowych dróg wodnych, łączących Morze Bałtyckie z zachodnią, środkową i południową Europą.

Wspólnym głosem
W stolicy Węgier o atutach regionu i portów zachodniopomorskich w kontekście logistycznej obsługi węgierskiej wymiany handlowej mówili zarówno przedstawiciele portów Szczecin-Świnoujście jak i regionu zachodniopomorskiego. W programie seminarium były wystąpienia Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Ambasadora RP w Budapeszcie, a  także przedstawicieli Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Budapeszcie, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Rady Interesantów Portu Szczecin, Terminalu Promowego Świnoujście Sp. z o.o. oraz firmy  Waimea Holding SA. Oprócz samych prezentacji, istotna była możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i węgierskimi przedsiębiorcami. Obecni na spotkaniu przedstawiciele węgierskich firm transportowych, przewoźnicy drogowi oraz kolejowi, spedytorzy oraz przeładowcy nie kryli uznania dla zmian, jakie da się zauważyć w kontekście inwestycji i rozwoju portów. Zjawisko kongestii występujące w portach europejskich powoduje, że firmy te poszukują alternatywnych rozwiązań dla dotychczasowych łańcuchów logistycznych. A takim może być właśnie oferta zespołu portowego Szczecin-Świnoujście.

Karolina Bierdzińska, specjalista ds. komunikacji i PR

Fotografie: Wiesław Mileńko, TPŚ Sp. z o.o.

Zdjęcia

Informacja

Z uwagi na zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa ds. Rozwoju w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA bez wyłonienia kandydata, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 31 marca 2016 roku postanowiła o wszczęciu  postępowania kwalifikacyjnego na to stanowisko. 

Stosowne ogłoszenia zostaną zamieszczone w prasie oraz na stronie internetowej Spółki.

Polish Inland Shipping 2016

On 23 rd March 2016 the fifteenth Pre-navigable Debate entitled "Polish Inland Shipping 2016” took place in the port of Szczecin.

During the debate, assumptions of the Development Programme for Polish inland waterways was presented. Details of the program will be presented at a special conference, which the Ministry of Maritime and Inland Navigation scheduled for April this year  in Wroclaw. The main point of the debate was the Oder Waterway. Its economic importance was pointed during the debate. The participants discussed about actions to be taken to bring economic potential to this river. Today, companies around the Oder Waterway generate annually nearly 10 million of cargo in maritime traffic . It is estimated that after 2020 this volume could rise up to 20 million tonnes per year.
The organizers of the Debate were the Polish Association of Inland Shipowners, Association "Teraz Odra" (And now the Oder) and Association "Odrą w Świat" (Via the Oder to the World).

Nowe przepisy celne - spotkanie informacyjne

W najbliższy poniedziałek 4 kwietnia br. w szczecińskim porcie odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone zmianom przepisów celnych związanych z wejściem w życie z dniem 1 maja br. Unijnego Kodeksu Celnego.

Na spotkanie zapraszamy do sali nr 13 przy ul. Bytomskiej 8a (vis a vis Restauracji Kantyna Portowa). Rozpoczęcie o godz. 9.30. Szczegóły organizacyjne dostępne są na stronie Izby Celnej w Szczecinie, która jest organizatorem spotkania: www.szczecin.scelna.gov.pl.

Happy Easter 2016

We wish a peaceful and full spring Easter mood, and all the prosperity to all our customers, clients and friends -
-  the staff and Board of Directors.

Zdjęcia

Życzenia Wielkanocne 2016

Zdjęcia

XV Narada Przednawigacyjna

W szczecińskim porcie odbyła we środę 23 marca br. XV Narada Przednawigacyjna zatytułowana „Polska Żegluga Śródlądowa 2016”.

W trakcie jej trwania zaprezentowano m.in. założenia do Programu rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych. Szczegóły Programu zostaną przedstawione na specjalnej konferencji, którą Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaplanowało na kwiecień br. we Wrocławiu. Głównym punktem Narady była Odrzańska Droga Wodna. Wskazywano na jej gospodarcze znaczenie. Rozmawiano także o działaniach jakie należy podjąć, by z tej rzeki wydobyć potencjał gospodarczy.

Obecnie przedsiębiorstwa w pasie Odrzańskiej Drogi Wodnej generują rocznie blisko 10 mln ładunków w obrocie morskim. Szacuje się, że po 2020 roku wolumen ten może wzrosnąć do 20 mln ton rocznie. Badania wskazują, że już przy III klasie żeglugowej powstaną warunki dla przejęcia przez transport wodny śródlądowy ok. 10 mln ton ładunków rocznie korzystających z transportu morskiego w relacjach z portami w Szczecinie i Świnoujściu.

Obok kwestii odrzańskich w programie Narady znalazły się też takie zagadnienia jak wyzwania stojące obecnie przed branżą śródlądową zwłaszcza w kontekście zmiany przepisów w Niemczech. Uczestnicy mogli także wymieniać się poglądami w specjalnie zorganizowanych stolikach tematycznych poświęconych infrastrukturze i eksploatacji oraz wsparciu sektora.

Organizatorami Narady obok Związku Polskich Armatorów Śródlądowych były Stowarzyszenia „Teraz Odra” oraz „Odrą w Świat”. (Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ SA)

Podwyższenie środków ochrony

W związku z wydarzeniami w Brukseli dn. 22.03.2016r proszę o zachowanie ostrożoności i wzmożenie czujności na terenach prowadzonej przez Państwa działalności.

 

Proszę zatem o:

  1. Dokoanie przeglądu procedur w Systemie Powiadamiania (Instrukcji Postępowania przy szczególnych zagrożeniach)
  2. Poinformowanie swoich Klientów / Kontrahentów o zasotrzonej kontroli na bramach
  3. Poinformowanie personel własny i firm kontrahentów / wykonawców prac zleconych o posiadaniu ważnych przepustek
  4. Zwracanie uwagi na nietypowe przedmioty lub znaleziska
  5. Zwracanie uwagi na nietypowe zachowania osób (np. obserwacja danych działań w porcie, obserwacja danego miejsca w porcie, przesadne zainteresowanie systemai ochrony lub obserwacja służb ochrony, rysowanie schematów, robienie zdjęcie / nagrywanie filmów)
  6. Podejrzaną korespondencję leketroniczną - szczególnie o znamionach grożby lub nietypowym komunikacie przekazywac do Oficera PFSO oraz na adres: alert@port.szczecin.pl

Zachęcam także osoby biorące udział w systemie powiadamiania (dyspozycje portowe, osoby funkcyjne) o skorzystanie z darmowych aplikacji ostrzegania (Regionalny System Ostrzegawczy oraz Ostrzeżenia) do pobrania:

https://play.google.com/store/search?q=RSO&c=apps

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.innoapp.ostrzezenia

 

Obroty w granicach administracyjnych portów Szczecin i Świnoujście wg grup towarowych za luty 2016 i 2 miesiące 2016

O rozwoju żeglugi śródlądowej z udziałem portów Szczecin-Świnoujście

Rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce” to tytuł i motyw przewodni sesji zorganizowanej przez Regionalna Izbę Gospodarczą Pomorza, w ramach trzydniowej międzynarodowej konferencji TRANSPORT WEEK 2016, odbywającej się w dniach 8-10.03.2016 w Sopocie.

Wśród uczestników sesji znalazł się Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, który dzięki wystąpieniu Zbigniewa Antonowicza - Prezesa Stowarzyszenia „Odrą w Świat”, miał możliwość przedstawienia wyników najnowszych badań popytowych związanych z wykorzystaniem transportu wodnego śródlądowego w obsłudze portów Szczecin-Świnoujście. Podstawą prezentacji, zatytułowanej „Odra – ewolucja użeglowienia rzeki przez III i IV do V klasy studium aspektów ekonomicznych tego procesu w świetle polityki krajowej, międzynarodowej i unijnej” było opracowanie szczecińskich naukowców, jakie zostało wykonane na zlecenie ZMPSiŚ SA.

Uczestnicy debaty podkreślali swoje zadowolenie z faktu, iż - po wielu latach, temat polskiej żeglugi śródlądowej powraca z dużą siłą, a działania związane z jej odbudową stają się priorytetowe. Wśród nich  wskazywane jest przede wszystkim przywrócenie żeglowności polskich rzek oraz przystąpienie Polski do konwencji AGN, co oznaczać będzie konieczność dostosowania warunków żeglugi na rzekach do IV klasy żeglowności. Żegluga śródlądowa staje się priorytetem w planach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury transportowej kraju.

Wśród wielu argumentów przemawiających za rozwojem i odbudową żeglugi śródlądowej, pojawił się także odmienny głos przedstawiciela Instytutu Morskiego w Gdańsku, Mirona Mironowicza, wskazujący na konieczność uwzględnienia zarówno barier prawnych, jak i kosztów tak potężnego przedsięwzięcia względem korzyści, jakie może przynieść jego realizacja. Podkreślił, że dopiero uzasadnienie ekonomiczne powinno być podstawą podjęcia kolejnych kroków.

Pod względem hydrotechnicznym, jak i żeglugowym  wody śródlądowe w Polsce niewątpliwie mają ogromny potencjał, co podkreślił w swoim wystąpieniu prof. Adam Bolt z Politechniki Gdańskiej. Z kolei na korzyści wzbudzone w postaci m. in. nowych miejsc pracy, zleceń dla stoczni czy ograniczeń kosztów związanych z eksploatacją taboru zwrócił uwagę Marek Świeczkowski, Przewodniczący Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe.

W ramach debaty przedstawiona została także koncepcja rewitalizacji drogi wodnej E40 - Urszula Kowalczyk z Instytutu Morskiego w Gdańsku zaprezentowała analizę dotyczącą rozwoju połączenia śródlądowego od Bałtyku do Morza Czarnego. Podczas sesji przedstawiony został także temat turystyki wodnej – o jej rozwoju na przykładzie Pętli Żuławskiej mówił Michał Górski, Prezes Zarządu Spółki Pętla Żuławska.

Natomiast przedstawione przez Zbigniewa Antonowicza ze Stowarzyszenia „Odrą w Świat” wyniki badań popytowych uzasadniają podjęcie działań na rzece Odrze. Obecnie przedsiębiorstwa w pasie Odrzańskiej Drogi Wodnej generują rocznie ok. 10 mln ładunków w handlu morskim. Po roku 2020 wolumen ten może wzrosnąć do 20 mln ton rocznie. Badania wskazują, że przy minimum III klasie żeglugowej powstaną warunki dla przejęcia przez transport wodny śródlądowy ok. 10 mln ton ładunków rocznie korzystających z transportu morskiego w relacjach z portami w Szczecinie i Świnoujściu. Będą to zarówno ładunki masowe, jak i drobnica konwencjonalna. Natomiast przy IV klasie żeglugowej, należy oczekiwać przesunięcia na transport wodny śródlądowy kolejnych ładunków w układzie międzykorytarzowym, w tym ok. 100 tys. TEU ładunków w kontenerach. Pojawi się również wolumen ładunków w ramach tzw. popytu wzbudzonego, wynikającego z pojawienia się nowych inwestorów, którzy zdecydują się skorzystać z żeglownej drogi wodnej. Dodatkowo w przypadku likwidacji ostatnich wąskich gardeł na drodze wodnej Szczecin-Berlin istnieją realne przesłanki na realizację na tej trasie przewozów ładunkowych na poziomie 2 mln ton rocznie.

Podniesienie klasy żeglowności Odry umożliwi więc wykorzystanie - w sposób znacznie efektywniejszy, najbardziej przyjaznego dla środowiska naturalnego środka transportu, łączącego port z jego zapleczem daleko w głębi lądu. Żeglowna Odra, wraz z istniejącym kanałem Odra-Havela, Kanałem Gliwickim, Kanałem Odra-Szprewa, planowanym kanałem Dunaj-Odra-Łaba, może ustanowić poprzez porty śródlądowe wraz z morsko-rzecznym zespołem portów Szczecin-Świnoujście wysoce efektywną i rozległą sieć śródlądowych dróg wodnych, łączących Morze Bałtyckie z zachodnią, środkową, południową Europą.

Warto podkreślić, że wysiłek szczecińskiego środowiska, które ściśle konsoliduje się wokół idei poprawienia żeglowności rzeki Odry w wielu obszarach: biznesowym, administracyjnym, naukowym oraz medialnym, został zauważony i doceniony przez trójmiejskich uczestników sesji. Jednocześnie potwierdzona została - zgłaszana dotychczas przez gestorów ładunków -  potrzeba uwiarygodnienia się przez sektor transportu wodnego śródlądowego. Aby rozpocząć jakiekolwiek działania zmierzające do odbudowy żeglugi śródlądowej, uwiarygodnienie to musi nastąpić w ciągu kilku najbliższych lat.

Podczas drugiego dnia konferencji TRANSPORT WEEK 2016 przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wraz ze Stowarzyszeniem „Odrą w Świat” wzięli udział także w debacie zatytułowanej „Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami Wschodniej i Zachodniej Europy – wyzwania i potrzeby”, zorganizowanej z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

Karolina Bierdzińska,
specjalista ds. komunikacji i PR

Zdjęcia

Ship commissioning ceremony for ‘Strażak-26’ and ‘Hydrograf-4’

At the Tureckie Quay in the Szczecin Seaport, the commissioning ceremony took place for two vessels ‘Strażak-26’ and ‘Hydrograf-4’. Additionally, for ‘Strażak-26’ the ceremony coincided with its naming. Since Świnoujście is the home port for the vessel, Zyta Żmurkiewicz, the spouse of the Mayor of Świnoujście, became the godmother for the ship.

‘Strażak-26’ is a tug boat made to FiFi1 fire standard. It has about 33 m in length, 12 m in breadth, and 4.3 m in draught. The ship was built in a Turkish shipyard. It has a modern equipment and a crew consisting of three people. The main task of the vessel is to improve fire safety in the Szczecin-Świnoujście port complex. The ship will substitute an antiquated nearly 40 years old ‘Strażak-25’.

‘Hydrograf-4’ is a hydrography and inspection motorboat of 15 m in length, 4.7 m in breadth and 1.5 m in draught. It has a small bow jet thruster and can sail with the maximum speed of 20 knots. The vessel may transport 12 people, whereas its screw consists of two people and a hydrographer. The vessel is an unprecedented novelty for the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority. The vessel will provide bathymetric (sounding) and sea bottom configuration surveys, bottom testing, including sediments analysis, as well as hydrographic trawling aimed at identifying obstacles resting on the sea bottom. Additionally, the vessel is capable of collecting information on the location of objects, as well as developing geodesy and cartography measurements.

The Szczecin and Świnoujście Seaports Authority purchased both vessels at the end of last year under the EU funded project of ‘The purchase of measuring and rescue equipment by the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority’.

‘Strażak-26’ and ‘Hydrograf-4’ represent only some of orders placed under the project. The port also acquired a command and communication vehicle, two fire fighting vehicles and a mobile set on a trailer comprising an oil separator, hybrid RIB with a crane, as well as measuring equipment for detecting oil contamination, and an oil spill barrier. The cost of orders exceeded PLN40 million, whereas EU funding accounted for PLN34 million. EU funding was provided from the Cohesion Fund under measure 7.2 Operational Programme for Infrastructure and Environment. The maximum grant level available for the Ports Authority was PLN34 million.

It is worth emphasizing that the project was implemented very quickly in only six months. The project concluded investment process implemented under the 2007-2013 programming period. The implementation has proven that the Seaports Authority not only concentrates on modernizing its port infrastructure, but also invests in safety of port operation. While investing in equipment supporting the monitoring of the environment and ensuring better protection of port basins against contamination the Ports Authority takes due care of the natural environment.

Zdjęcia

Uroczystość podniesienia bandery

Z udziałem zaproszonych gości oraz pracowników w szczecińskim porcie odbyła się 1 marca br. uroczystość podniesienia bandery na jednostkach „Strażak-26” oraz „Hydrograf-4”. Dodatkowo w trakcie uroczystości „Strażak-26” został ochrzczony. Matką chrzestną statku została Zyta Żmurkiewicz - małżonka Prezydenta Świnoujścia.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Paweł Brzezicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  oraz Piotr Jania Wojewoda Zachodniopomorski, a także Teresa Kalina, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydent Miasta Świnoujście, Janusz Żmurkiewicz.

„Strażak-26”, to holownik z klasą pożarową FiFi1. Mierzy ok. 33 m długości. Z kolei jego szerokość to 12 m. Zanurzenie konstrukcyjne wynosi 4,3 m. Statek został zbudowany w tureckiej stoczni. Jest nowocześnie wyposażony. Będzie miał trzyosobową załogę. Zadaniem jednostki będzie zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w zespole portów Szczecin-Świnoujście. Portem macierzystym będzie Świnoujście. Zastąpi wysłużonego blisko 40-letniego „Strażaka-25”.

Z kolei „Hydrograf-4”, to motorówka hydrograficzno-inspekcyjna o długości blisko 15 m i szerokości 4,7 m. Jej zanurzenie to 1,5 m. Wyposażona jest w dziobowy strumień małogabarytowy. Rozwija prędkość maksymalną nie mniejszą niż 20 węzłów. Mieści 12 osób. Jej załoga liczy dwie osoby plus hydrograf. Jednostka jest absolutnym novum w historii ZMPSiŚ SA. Jej zadania obejmują wykonywanie pomiarów batymetrycznych (czyli sondażowych) oraz pomiarów ukształtowania dna, a także badanie rodzajów gruntu, w tym osadów dna morskiego, jak również trałowanie hydrograficzne, czyli identyfikacja przeszkód zalegających na dnie. Ponadto jednostka daje możliwość zbierania danych do lokacji, tj. informacje o obiektach, wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz opracowań kartograficznych.

Obie jednostki ZMPSiŚ SA zakupił pod koniec ubiegłego roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zatytułowanego „Zakup sprzętu pomiarowego oraz ratowniczego przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA”.

„Strażak-26” oraz „Hydrograf-4”, to nie jedyne nowe nabytki, które zakupiono w ramach tego projektu. Do portu trafiły także samochód dowodzenia i łączności, dwa samochody ratowniczo-gaśnicze oraz mobilny zestaw na przyczepie z separatorem substancji ropopochodnych, ratownicza łódź hybrydowa typu RIB z żurawikiem, a także sprzęt pomiarowy do wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych i zapora przeciwrozlewowa. Koszt zakupu to ponad 40 mln złotych. Kwota dofinansowania to 34 mln złotych. Środki pochodziły z Funduszu Spójności w ramach działania 7.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką może uzyskać ZMPSiŚ SA, to 34 mln zł.

Warto podkreślić, że projekt zrealizowano w iście ekspresowym tempie, bo zaledwie w przeciągu pół roku. Kończy on działania inwestycyjne w ramach perspektywy unijnej obejmującej lata 2007-2013.  Jego realizacja dowodzi, że ZMPSiŚ SA swoją uwagę koncentruje nie tylko na unowocześnianiu infrastruktury portowej, ale także inwestuje w bezpieczeństwo uczestników obrotu portowego. Z kolei inwestując w sprzęt umożliwiający monitorowanie zjawisk zachodzących w środowisku oraz zapewniając większą ochronę wód portowych przed zanieczyszczeniami - troszczy się także o środowisko naturalne. 

Operatorzy portowi oczekują nie tylko zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i dostępności do portów, ale i zagwarantowania bezpieczeństwa. Stąd zakupiony nowoczesny sprzęt ratowniczy, jest wyjściem naprzeciw ich oczekiwaniom. Co warte podkreślenia, jest to pierwsza od blisko 40 lat, tak gruntowna wymiana sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo w zespole portów Szczecin –Świnoujście. Przekłada się to na zwiększenie konkurencyjności ich rynkowej pozycji. Obecnie przed portem stoją nowe wyzwania i działania ukierunkowane na dalszy rozwój zespołu portów Szczecin i Świnoujście.  (Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ S.A.)

Zdjęcia

Obroty w granicach administracyjnych portów Szczecin i Świnoujście wg grup towarowych za styczeń 2016

Komunikat

Rada Nadzorcza Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2016 roku, w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, powołała  na stanowisko Prezesa Zarządu pana Dariusza Słaboszewskiego oraz na stanowisko Wiceprezesa ds. Infrastruktury pana Kazimierza Drzazgę, począwszy od dnia 01 marca 2016 roku.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza postanowiła wszcząć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa ds. Rozwoju.

„Ornak” w Szczecinie

5 lutego br. zawinął do szczecińskiego portu masowiec „Ornak”.  Statek zacumował przy nabrzeżu Słowackim. W porcie pozostanie do niedzieli 7 lutego. W tym czasie załaduje ok. 20 tys. ton zboża.

„Ornak” to jedna z największych jednostek jakie dotychczas weszły do szczecińskiego portu. Statek to masowiec typu Panamax (jego maksymalne wymiary gabarytowe, umożliwiają żeglugę przez Kanał Panamski) mierzy 229 metrów długości i 32 metry szerokości. Został zbudowany w 2010 roku. Na swój pokład może zabrać 80 tysięcy ton ładunku. Pływa we flocie PŻM.

W przypadku przeładunków zbóż, miniony 2015 rok zespół portów Szczecin-Świnoujście zamknął wielkością 1 743,9 tys. ton co stanowi wzrost wobec 2014 roku o 6,1 %.  Warto podkreślić, że w tej grupie towarowej jest to najlepszy wynik od 1981.

W bieżącym roku rozpocznie działalność Szczecin Bulk Terminal. Pod taką nazwą będzie działać duńska firma Copenhagen Merchants Holding dzierżawiąca elewator „Ewa” w szczecińskim porcie. Wielkość rocznego przeładunku ma przekroczyć 350 tys. ton rocznie. Zatem należy spodziewać się znacznego wzrostu przeładunków w tej grupie towarowej.

Stąd dla dalszego funkcjonowania i rozwoju portu ogromne znaczenie ma poprawa warunków nawigacyjnych obejmująca pogłębienie 68 km toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 metra. Umożliwi to zawijanie do portu dużym jednostkom z większą ilością ładunku. Dodatkowym atutem portu z pewnością byłaby żeglowna Odrzańska Droga Wodna, którą mogłyby być transportowane m.in. zboża.  Przeprowadzone badania dowiodły, że przy min. III klasie żeglugowej i ok. 250 dniach uprawiania żeglugi w roku, powstaną warunki dla przejęcia przez transport wodny śródlądowy ok. 10 mln ton ładunków rocznie w przewozach w relacjach z portami w Szczecinie i Świnoujściu w układzie południkowym i ok. 2 mln ton w układzie równoleżnikowym (głównie do/z rejonu Brandenburgii i Berlina). (Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ)

Zdjęcia

Demand and supply along the Oder Waterway

In the context of investment planned, the economic potential of Oder was discussed during the visit of Jerzy Materna, the Secretary of State in the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation, to the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority on 22nd January this year. Apart from representatives of the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority, other participants of the discussion included Jan Stasiak and Zbigniew Antonowicz representing the Szczecin Seaport Stakeholder Council, Captain Krzysztof Woś, the Director of the Szczecin based Inland Shipping Authority. 

The basis for the discussion was a monograph entitled ‘The Opportunities for inland shipping in cargo handling in the Szczecin-Świnoujście port complex’, also known as the Oder Strategy, commissioned by the Seaport Authority and developed by local researchers. During the meeting, findings of the study were presented by the Michał Pluciński, Professor of Szczecin University and the head of the study team.

Although the Oder River is a natural waterway, due to many years of negligence its potential still remains underutilised. However, examples of other ports such as Hamburg and Antwerp show that inland shipping is an excellent complement to services provided by ports. Similar solutions can also be applied in the Szczecin-Świnoujście port complex. The Oder Waterway has the potential of attracting cargo to the ports. However, to make it happen we need to determine specific actions in the area leading to that goal. It is really worth doing, since the development of navigation on Oder provides Szczecin and Świnoujście with access to three affordable modes of transport, namely sea, inland waterway and rail.

According to Prof. M. Pluciński, the authors of the monograph aimed at creating a comprehensive study of the topic. Apart from infrastructure the study covers economic issues, such as supply and demand, and cost and time competitiveness of inland waterway transport. The monograph also discusses current attempts to reach consensus between economic and environmental issues while implementing investment projects on inland waterways. The document resorted to case studies on cooperation between inland waterway transport and selected seaports of Western Europe. The monograph consists of seven theme sections. Section seven concludes the monograph and includes proposed solutions and identifies actions that are required in the ports of Szczecin and Świnoujście to enhance the role of the Oder Waterway. Apart from listing the most important objectives of actions recommended, each action is described in greater detail, and prioritized and divided into external and internal ones; the latter are intended to take place within the port complex.

It is worth emphasising that in the nearest future the Oder Gateway Association (Odrą w świat) is going to be established by the Szczecin seaport community. The organization will focus on promoting the development of the navigable Oder waterway.

Concluding the meeting, the organisers officially presented the monograph to the Minister Jerzy Materna. The Minister emphasised that it was a valuable study, since it described the status of affairs and provided arguments for future actions.

Zdjęcia

Popyt i podaż na Odrzańskiej Drodze Wodnej

O gospodarczym potencjale Odry, w kontekście planowanych na niej inwestycji – rozmawiano w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w ramach wizyty Jerzego Materny, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 22 stycznia br. w Szczecinie. W dyskusji, oprócz przedstawicieli Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, uczestniczyli m.in. Jan Stasiak i Zbigniew Antonowicz z Rady Interesantów Portu Szczecin, a także kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś - Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Podstawę do dyskusji stanowiło opracowanie zatytułowane Możliwości wykorzystania transportu wodnego śródlądowego w obsłudze zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, roboczo nazywane Strategią Odrzańską, wykonane na zlecenie ZMPSiŚ SA przez naukowców szczecińskich. Wyniki ich pracy zaprezentował podczas spotkania kierownik zespołu dr hab. Michał Pluciński prof. US.

Odra to naturalny szlak wodny, jednak z uwagi na lata zaniedbań, jej potencjał wykorzystywany jest w bardzo małym zakresie. Obecnie transport wodny śródlądowy posiada jedynie 4% udziału w obsłudze zaplecza gospodarczego zespołu portowego Szczecin – Świnoujście Jednak jak pokazują przykłady innych portów jak Hamburg, czy Antwerpia transport śródlądowy stanowi doskonałe dopełnienie oferty tamtejszych portów. Analogiczne rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie w obsłudze zespołu portowego Szczecin-Świnoujście Przeprowadzone badania dowiodły, że przy min. III klasie żeglugowej i ok. 250 dniach uprawiania żeglugi w roku, powstaną warunki dla przejęcia przez transport wodny śródlądowy ok. 10 mln ton ładunków rocznie w przewozach w relacjach z portami w Szczecinie i Świnoujściu w układzie południkowym i ok. 2 mln ton w układzie równoleżnikowym (głównie do/z rejonu Brandenburgii i Berlina). 75% ładunków ciążących do transportu wodnego śródlądowego w układzie południkowym to ładunki generowane przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na obszarze województwa Śląskiego. Przy trzeciej klasie żeglowności Odrzańska Droga Wodna może być magnesem przyciągającym ładunki do naszych portów. Jednak by tak się stało potrzebne jest wskazanie działań, które należy podjąć w tym obszarze. A naprawdę warto, bowiem po użeglowieniu Odry Szczecin i Świnoujście zyskują dostęp do trzech najtańszych i najbardziej ekologicznych gałęzi transportu (morski, śródlądowy i kolejowy).

Jak zreferował prof. M. Pluciński autorzy monografii postawili sobie za cel główny stworzenie kompleksowego ujęcia analizowanego zagadnienia, które poza kwestiami infrastrukturalnymi, ujmie także takie kategorie ekonomiczne jak podaż i popyt oraz konkurencyjność kosztowo-czasowa przewozów transportem wodnym śródlądowym. W opracowaniu podjęto także aktualną problematykę poszukiwania konsensusu między racjami ekonomicznymi i środowiskowymi w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wodnych śródlądowych. Wykorzystano także studia przypadków współpracy transportu wodnego śródlądowego z wybranymi portami morskimi Europy Zachodniej. W rezultacie monografia składa się z siedmiu powiązanych ze sobą tematycznie rozdziałów. Zwieńczeniem rozważań przedstawionych w pracy jest rozdział siódmy, o charakterze postulatywnym, w którym dokonano identyfikacji pożądanych działań środowiska portowego w Szczecinie i Świnoujściu na rzecz podniesienia rangi gospodarczej ODW. Oprócz przedstawienia najważniejszych przesłanek dla realizacji rekomendowanych działań, działania te poddano szczegółowej charakterystyce oraz hierarchizacji, dzieląc je na działania zewnętrzne oraz działania w obszarze zespołu portowego.

Warto podkreślić, że w najbliższym czasie z inicjatywy szczecińskiego środowiska portowego powstanie stowarzyszenie „Odrą w świat”. Jego działania ukierunkowane będą na promowanie idei żeglownej Odry.

Spotkanie zakończyło uroczyste przekazanie monografii ministrowi Jerzemu Maternie, który podkreślił, iż jest to cenne opracowanie, bowiem daje obraz stanu obecnego i dostarcza argumentów do działań przyszłych. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Cargo handling in 2015

In 2015, the actual cargo handling in ports of Szczecin and Świnoujście was close the previous year. Both ports together handled 23,174 thousand tons of cargo.

The largest item among various types of cargo handled was general cargo with 11,255 thousand tons, which accounted for 49% of the total cargo handling in the ports. It was the record volume in the history and at the same time the increase of 8.9% comparing with the last year. It is worth emphasising that in this cargo group the increase was recorded both regarding general cargo handled at the ferry terminal of Świnoujście (8 million tons) , as well as containers handled in ports of Szczecin and Świnoujście (87,784 TEU), an increase respectively by 9.6% and 11.9% comparing to previous year. Thus, the container handling was at a record high level.

A very good result was achieved regarding grain. It was the best year in a period of over 30 years. In 2015, grain and animal feed handling in the two ports was 1,743.9 thousand tons, which accounted for 6.1% increase comparing with the previous year. 

Another very important item was other bulk which accounted for 15%. The cargo group increased by 6.2%, whereas coal was at the level of 13% in the total cargo handling, and the share of other cargo types the total cargo transloaded in the two ports was as follows: oil and oil products 7%, ore 8% and grain 8%.

The good results of 2015 were neutral to the decrease in coal handling, which dropped by 32.2% and ore by 1.5% comparing with the previous year.

Przeładunki na stabilnym poziomie

Przeładunki w 2015 roku w zespole portów Szczecin-Świnoujście były na poziomie zbliżonym do roku 2014, tj. ponad 23 mln ton. Wzrosty odnotowano w pięciu grupach towarowych.

To był bardzo dobry rok dla przeładunków kontenerów. W tej grupie towarowej zanotowano 12% wzrost wobec roku 2014 r. W liczbach całkowitych  to 87 784 TEU (2014 = 78 439 TEU).

Blisko 9% wzrost odnotowano w przewozach drobnicy. Osiągnięto kolejny rekord przeładowując 11 254,6 tys. ton, czyli więcej o 917,4 tys. ton wobec poprzedniego 2014 roku. Na ten znakomity wynik złożyły się przede wszystkim większe o 9,6 % przewozy drobnicy promowej na Terminalu Promowym w Świnoujściu oraz 1,5 % większe przeładunki kontenerów.

Ropa, to kolejna grupa towarowa, z bardzo dobrym wynikiem 1 738,9 tys. ton. Tutaj wzrost wyniósł 4,1% wobec 2014 roku.

Wzrost zanotowały także przeładunki ładunków z grupy inne masowe. W sumie zrealizowano tutaj 3 451 tys. ton, czyli o 6,2% więcej aniżeli w roku 2014 r.

Analogiczny 6,1 % wzrost osiągnięto w przeładunkach zbóż. W sumie przeładowano 1 743,9 tys. ton.  Warto podkreślić, że w tej grupie towarowej jest to najlepszy wynik od 1981.

Niestety, o jedną trzecią spadły przeładunki węgla. W sumie w 2015 roku przeładowano 3 119,8 tys. ton tego paliwa. Na taki wynik złożyły się mniejszy eksport polskiego węgla oraz import węgla z zagranicy. Ponadto w portach obsłużono znacznie mniejszą ilość największych statków z węglem jakie mogą wchodzić do portu Świnoujście.

Mniej o prawie 18% przeładowano drewna. W tej grupie towarowej osiągnięty wynik zamknął się cyfrą 14,3 tys. ton.  Jednak jest to marginalna grupa w całości przeładunków w obu portach.

Niewielki 1,5% spadek nastąpił w przeładunkach rudy. Tutaj zrealizowano podobne wielkości do roku 2014, tj. 1 851,9 tys. ton.

Ogółem rok 2015 w zespole portów Szczeci-Świnoujście zamknął się cyfrą 23 174,4 tys. ton, a więc zaledwie o jeden procent mniej wobec wykonania z 2014 roku.

Co warte podkreślenia pierwsze półrocze 2015 r. porty Szczeci-Świnoujście zamknęły wynikiem dodatnim niemal we wszystkich grupach towarowych. Jednak nie udało się zahamować spadkowego trendu w przeładunkach węgla. I nawet wzrosty w innych grupach towarowych nie zrekompensowały tej starty w przeładunkach ogółem.

ZMPSiŚ SA szacuje, że rok 2016 r. powinien być lepszy pod kątem wolumenu przeładowywanych towarów. Zwłaszcza, że w bieżącym roku uruchomi działalność terminal LNG w Świnoujściu. Z kolei w szczecińskim porcie zacznie działać firma Copenhagen Merchants (Szczecin Bulk Terminal), co powinno znaleźć swoje przełożenie w większej wielkości przeładunków zbóż. Ponadto do czterech zwiększyła się siatka połączeń portów w Szczecinie i Świnoujściu i obejmuje obecnie cztery regularne serwisy kontenerowe w relacjach z i do portów europejskich.  Co powinno także przynieść kolejny wzrostowy rok jeśli chodzi o kontenery.  (Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ SA)

Zdjęcia

Obroty w granicach administracyjnych portów Szczecin i Świnoujście wg grup towarowych za grudzień i 12 miesięcy 2015

New scheduled container service in the Szczecin-Świnoujście ports complex

The port of Szczecin included Seago Line, a Danish operator, in its network of container services. The first call took place on 12th January this year.

The weekly Sweden Link 2 service will be provided by m/v India and m/v Neuenfelde, respectively 814 and 868 TEU. The ships are expected to call at Szczecin on Tuesdays. Apart from the Szczecin terminal, on their route they call at such ports as Gdańsk, Bremerhaven, Hamburg, Helsingborg and Aarhus.  The first call took place on 12th January this year.

At the moment, the network of services to and from ports of Szczecin and Świnoujście includes four scheduled container services to other European ports.

The volume of containers handled in the Szczecin-Świnoujście Port Complex has been steadily growing. In 2015 the ports handled 87.719 TEU, which accounts for 12% increase comparing with 2014, whereas in 2014 they recorded 78,439 TEU, which was 26% increase in relation to 2013.

Zdjęcia

Nowy serwis kontenerowy w zespole portów Szczecin-Świnoujście

Nowy regularny serwis kontenerowy w zespole portów Szczecin-Świnoujście. Pierwsze zawinięcie statku odbyło się 12 stycznia br.

Szczeciński port do siatki połączeń kontenerowych dołączył duński operator Seago Line. W ramach cotygodniowego serwisu Sweden Link 2 obsługiwane będą statki m/v India oraz m/v Neuenfelde o pojemnościach odpowiednio 814 i 868 TEU. Statki spodziewane są w Szczecinie we wtorki. Poza szczecińskim terminalem w drodze okrężnej zawijają one do takich portów jak Gdańsk, Bremerhaven, Hamburg, Helsingborg oraz Aarhus.

Obecnie siatka połączeń portów w Szczecinie i Świnoujściu obejmuje cztery regularne serwisy kontenerowe w relacjach z i do portów europejskich. 

Wolumen przeładowywanych kontenerów w zespole portów Szczecin-Świnoujście systematycznie rośnie. Rok 2015 zamknął się wielkością 87.719 TEU, co stanowi 12% wzrost wobec roku 2014. Wówczas osiągnięto wynik 78.439 TEU, co z kolei było 26% wzrostem w porównaniu z 2013 r. (Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ S.A.)

Zdjęcia

A new firefighting boat “STRAŻAK-26” already in the port

On 10th January a new firefighting boat "STRAŻAK-26" purchased by the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority entered the port of Szczecin and moored at the Tureckie (Turkish) Quay .

"STRAŻAK-26”, 33 m long and 12 m wide, is a tugboat  of FiFi1 fire class. It was built in Turkish shipyards. It will replace a former  fire boat "STRAŻAK-25" . The vessel’s home port will be the port of Świnoujście. Before sailing to Świnoujście, a ceremonial raising of the flag is planned in the Szczecin port.

The tugboat is provided under the project of  “Purchasing measurement and rescue equipment by the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority”. Other elements of the projects are: command and communication vehicle, two firefighting trucks and a mobile set on a trailer with oil separator, hydrography and inspection motorboat, hybrid rescue RIB boat with a crane, as well as measuring equipment for detecting oil contamination and an oil spill barrier.

The implementation of the project was supported with EU funding from the Cohesion Fund under Measure 7.2, Operational Programme for Infrastructure and Environment. The total project cost was estimated at PLN42.3 million. The maximum amount of EU funding available for the Seaports Authority was PLN34 million. The project started in June 2015 and was completed by the end of 2015.

Zdjęcia

Nowy holownik już w porcie

W niedzielę 10 stycznia br. nowy statek pożarniczy „Strażak-26” zakupiony przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przypłynął do szczecińskiego portu i zacumował przy nabrzeżu Tureckim.

„Strażak -26”, to holownik z klasą pożarową FiFi1. Mierzy ok. 33 m długości. Z kolei jego szerokość to 12 m. Został zbudowany w tureckiej stoczni. Zastąpi wysłużonego „Strażaka – 25”. Jego macierzystym portem będzie Świnoujście. Wcześniej odbędzie się uroczyste podniesienie bandery.

Holownik zakupiono w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu pomiarowego oraz ratowniczego przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA”.

W skład projektu poza statkiem pożarniczym wchodzą samochód dowodzenia i łączności, dwa samochody ratowniczo-gaśnicze oraz mobilny zestaw na przyczepie z separatorem substancji ropopochodnych, motorówka hydrograficzno-inspekcyjna, ratownicza łódź hybrydowa typu RIB z żurawikiem, a także sprzęt pomiarowy do wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych i zapora przeciwrozlewowa.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu, z funduszy unijnych. Środki finansowe pochodziły z Funduszu Spójności w ramach działania 7.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt realizacji projektu to 42,3 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką może uzyskać ZMPSiŚ SA, to 34 mln zł.

Projekt rozpoczął się w czerwcu 2015 z terminem realizacji do końca ub. roku. (Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ S.A.)

Zdjęcia

Pomieszczenia gastronomiczne

Verladungen in 2016

Transshipment in 2016

Przeładunki w roku 2016

2016

2016

Obroty w granicach administracyjnych portów Szczecin i Świnoujście wg grup towarowych za listopad i 11 m-cy 2015 r.

Merry Christmas and Happy New Year 2016

We wish you 
Merry Christmas and a Happy New Year 2016
filled with joy, success and prosperity.

Zdjęcia

Przeładunki za 11 miesięcy

Narastająco za 11 miesięcy 2015 przeładunki wyniosły 21 283,4 tys. ton.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, nastąpił - niewielki bo niecały jeden procent - spadek przeładunków. Na ten uzyskany wynik złożyły się mniejsze o prawie ¼ przeładunki węgla. Co jest efektem mniejszego eksportu polskiego węgla oraz odejście części węgla importowanego do innych portów. Mniejsze są także przeładunki drewna o 15,1 %. Z kolei wzrosty odnotowano w pozostałych grupach tj. w innych masowych o 9,2 %, w zbożu o 17,6 %, w drobnicy o 7,9 %. Wzrosły przeładunki rudy o 0,6 % tj. o 10,5 tys. ton, ładunków innych masowych o 7,3 % tj. o 213,3 tys. ton, zboża o 11,3 % tj. o 162 tys. ton, drobnicy o 8,1 % tj. o 776,2 tys. ton, głównie dzięki większym o 8,9 % przewozom drobnicy promowej na Terminalu Promowym w Świnoujściu oraz większym przeładunkom drobnicy kontenerowej, oraz wzrost ropy i ładunków ropopochodnym o 0,8 % tj. o 11,6 tyś. ton. Wzrosty te niestety nie zniwelowały spadków przeładunków w węglu i rudzie. Nadal obiecująco wygląda wolumen przeładowanych kontenerów. Mamy tutaj wzrost o  13 % wobec roku ubiegłego, w liczbach wartość ta wynosi 80 612 TEU.

W samym listopadzie 2015 roku przeładunki wyniosły 2 129,9 tys. ton i wzrosły o blisko 10 % w stosunku do listopada 2014 roku, gdzie wyniosły 1 939,2 tys. ton. Na tak znaczący wzrost przeładunków złożyły się większe przeładunki węgla o 54,9 % tj . o 124,3 tys. ton i rudy o 39,3 % tj. o 63,7 tys. ton oraz znaczący wzrost drobnicy o 9,4 % tj. o 88,3 tys. ton (na który to wynik złożyły się większe przeładunki drobnicy promowej w TPŚ w Świnoujściu i drobnicy kontenerowej), oraz wzrost przeładunków ropy o 1,2 %. Spadki odnotowano w przeładunkach ładunków innych masowych o 10,4 %m w zbożu o 30% i w drewnie o 40 %. Przeładunki kontenerów wzrosły o  1,8 % w stosunku do listopada 2014. Wiąże się to ze wzrostem liczy przeładowywanych kontenerów w Szczecinie, a także uruchomieniem obsługi kontenerów w porcie Świnoujście od października tego roku.

ZMPSiŚ SA szacuje, że roczny wolumen przeładowywanych towarów w bieżącym roku będzie na zbliżonym poziomie roku ubiegłego.

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za listopad i 11 miesięcy 2015 r.

 

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2014

2015

% %

listopad

11 m-cy

listopad

11 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

226,3

4 257,4

350,6

2 907,3

154,9

68,3

2

Ruda

162,1

1 691,6

225,8

1 702,1

139,3

100,6

3

Inne masowe

286,4

2 919,6

256,5

3 132,9

89,6

107,3

4

Zboże

189,2

1 434,8

132,5

1 596,8

70,0

111,3

5

Drewno

1,5

15,9

0,9

13,5

60,0

84,9

6

Drobnica                    

938,6

9 608,8

1 026,9

10 385,0

109,4

108,1

 

w tym:

 

drobnica promowa

676,5

6 839,4

733,2

7 445,8

108,4

108,9

7

Ropa i przetwory

135,1

1 534,2

136,7

1 545,8

101,2

100,8

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

1 939,2

21 462,3

2 129,9

21 283,4

109,8

99,2

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

8 713,0

71 322,0

8 873,0

80 612,0

101,8

113,0

 

Niemiecki sąd odrzucił skargę ZMPSIŚ

Niemiecki sąd w Hamburgu odrzucił skargę Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A,  której przedmiotem było pozwolenie na ułożenie gazociągu Nord Stream na dnie Morza Bałtyckiego.

ZMPSIŚ SA domagał się takiego ułożenia gazociągu, by ten nie blokował dostępu do portu dla statków o zanurzeniu większym niż 13,5 m. Co związane jest z planami inwestycyjnymi Spółki w zakresie budowy nowych terminali głębokowodnych w porcie w Świnoujściu.

Odrzucając skargę sąd niestety nie podał przyczyn takiego rozstrzygnięcia. ZMPSIŚ SA czeka na uzasadnienie sądu.  Po zapoznaniu się z nim Spółka będzie zaskarżała to rozstrzygnięcie do sądu wyższej instancji. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Improved safety and protection of port waters

Still this year, modern rescue and measurement equipment is going to be delivered to the Port Fire Service. This will help the ports of Szczecin and Świnoujście increasing safety and security of port waters. The equipment is provided under the project of ‘Purchasing measurement and rescue equipment by the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority’.

Details of the project were discussed during a meeting held on 9th December this year. The equipment includes a fire fighting ship, command and communication vehicle, two fire fighting trucks and a mobile set on a trailer with oil separator, hydrography and inspection motorboat, hybrid rescue RIB boat with a crane, as well as measuring equipment for detecting oil contamination and an oil spill barrier.

Considering increased vessel traffic forecast for the Baltic Sea, as well as taking into account infrastructure investment in ports of Szczecin and Świnoujście, navigation safety and protection of the natural environment have become strategic goals. The purchase of the new equipment will provide for significant modernization of already existing capacity available for the Ports Authority. Due to its improved technical parameters, the new rescue equipment will enable initiating rescue operations in the port much faster. Similarly, advanced technologies applied in the water protection equipment ensure rapid and efficient reaction in case of contamination. Additionally, the new hydrographic measurements and inspection vessel will facilitate studies and measurements that are necessary to maintain required navigation parameters which will translate into safer navigation within port basins. This in turn will improve the competitiveness of the ports.

The implementation of the project is supported with EU funding from the Cohesion Fund under Measure 7.2, Operational Programme for Infrastructure and Environment. The total project cost is estimated at PLN42.3 million. The maximum amount of EU funding available for the Seaports Authority is PLN34 million.

The project started in June 2015 and is expected to be completed by the end of this year.

Zdjęcia

First LNG carrier in the outer port in Świnoujście

On 11th December 20105 the first vessel with delivery of liquefied natural gas moored the brand new quay in the outer port in Świnoujście. M/v “Al Nuaman" delivered approx. 210 thousand cubic meters of LNG dedicated to cool and startup the installation.

At the end of 2014, the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority completed an investment project in Świnoujście, which was one of four projects comprising the largest energy programme in the history of Poland, namely the building of the LNG terminal in Świnoujście. This strategic programme will have a major economic impact at the regional, national, and European levels. The main objective was to improve energy and economic security of the country by diversifying gas supplies to Poland. Several organizations were responsible for specific parts of the project implementation process. The project delivered a semi-open outer port basin of 130 ha, of which 20 ha are designated for land reclamation. The basin is protected with an existing breakwater securing the entry to the port of Świnoujście, and a new breakwater of 3km in length on the other side.

The part of the investment implemented by the Seaports Authority included building of an unloading platform with safe mooring systems for LNG carriers, trestle bridge, and a technological and fire water platform and dredging the basin to 14.5 m next to the unloading platform and to 12.5 m along the remaining part of the jetty. The project received EUR25 million from the European Energy Programme for Recovery. The platform is designed for handling ships of 315m in length, 50m in width, 12.5 m in draught and capacity of 120 to 216 thousand m3.

 

Phot. E. Kubowska

Zdjęcia

Pierwszy gazowiec w Świnoujściu

W piątek 11 grudnia br. zawinął do terminalu LNG w Świnoujściu pierwszy statek z dostawą skroplonego gazu ziemnego. Metanowiec „Al Nuaman” dostarczył ok. 210 tys. m sześciennych surowca przeznaczonego do schłodzenia i rozruchu instalacji.

Na budowę terminala LNG w Świnoujściu składały się cztery projekty. Pierwszy to inwestycja zrealizowana przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w postaci budowy nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Drugi – wykonany przez Urząd Morski w Szczecinie - budowa falochronu osłonowego oraz toru wodnego wraz z obrotnicą. Trzeci, to budowa lądowej części terminala – zrealizowana przez PLNG. I czwarty - budowa systemu przesyłowego gazu łączącego nowo budowany terminal z krajowym systemem krajowych gazociągów – odpowiedzialny OPG Gaz – System S.A. Funkcję koordynatora dla całego programu LNG, z uwagi na jego skomplikowany i złożony system pełni  Spółka Gaz – System.

Zakres inwestycji wykonanej w 2012 r. przez ZMPSiŚ SA, związanej z budową nabrzeża w porcie zewnętrznym obejmował budowę stanowiska statkowego z systemem bezpiecznego cumowania jednostki LNG, budowę estakady dla infrastruktury przesyłu LNG z części morskiej do części lądowej terminala, budowę platformy technologicznej oraz niezbędne roboty czerpalne, jak pogłębienie akwenu przy nabrzeżu. Nabrzeże umożliwia obsługę jednostek o maksymalnej długości 315 m, szerokości 50 m, dopuszczalnym zanurzeniu 12,5 m oraz pojemności od 120 do 216 tys. m3. Wartość wykonanej inwestycji to prawie 182 mln zł. Dofinansowanie unijne 80,3 mln zł. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

The first in the new EU programming period

The first investment project funded from the CEF budget of 2014 - 2020 in a Polish port is to be implemented as a part of the Świnoujście – Trelleborg Motorway of the Sea.

On 30.11.2015, the Innovation and Network Executive Agency (INEA), European Commission, signed a contract with the Seaports Authority to provide financing for the project of ‘Sustainable sea-land links between Poland and Sweden: Sustainable Świnoujście-Trelleborg Motorway of the Sea based on improved infrastructure, development intermodal transport and integration of hinterland corridors’ from the Connecting Europe Facility (CEF). The total value of the contract is EUR29,812,872. The project will cover expenses incurred from 1st January 2014 to 31st December 2019. The Project will be implemented in partnership with the Port and Municipality of Trelleborg.

The Polish part of the project focuses on adjusting infrastructure at the Ferry Terminal of Świnoujście to handle intermodal transport. Plans include purchasing of ferry berth no. 6 with its backup facility from the Military Property Agency. Initially, an engineering documentation is going to be developed and based on the documentation rebuilding of ferry berth no. 5, expanding land at ferry berth no. 6 and connecting it with berth no. 5. This should produce a new berth of 293 m in length and 13 m in depth. Additionally, three car parks will be developed and connected with an overpass which will become a part of the second inbound route to the terminal. The project will also develop new and rebuild existing railway tracks, new ramp, passenger gallery, and purchase new loading equipment, i.e. two reach stackers and four tractors. Building works should start in 2017.

Simultaneously, Swedish partners will carry out studies and designing for further extension of the Trelleborg Seaport, including its south-east part, entry to the port from the east, and building of a logistic centre, car parks, new backup facilities, and a road access to the port. The documentation will help rebuilding port infrastructure to handle 240 m ferries. Additionally, at berth no. 5, the project will develop infrastructure to supply electricity to ferries during their stay in the port.

Zbigniew Miklewicz PhD, CEO, Seaports Authority:  In Poland, the project will help developing port infrastructure for handling large ferries of up to 265 m in length at the Świnoujście Ferry Terminal and providing new cargo services using rail transport at the level of 30 thousand intermodal loading units (ILU) in 2020. We expect a threefold increase in the number of ILU’s handled until 2040.

The investment at the Świnoujście Ferry Terminal will not only create conditions for developing intermodal transport, but also contribute to the implementation of Objective 2 of the ‘Szczecin and Świnoujście Development Strategy until 2027’, namely better integration of the Szczecin-Świnoujście Port Complex within the north-south sea and land transport corridor through modern port infrastructure and improved access to the ports from the sea and land, so much indispensable for further development of the ports.

The investment is a part of a global project focusing on improving and optimizing logistic chains between Scandinavia and Southern Europe, including among others the Baltic-Adriatic Transport Corridor. It is a follow up of the cooperation with the Port of Trelleborg regarding the establishing the motorway of the sea, a cooperation which started in 2014. The project reflects common interests in ‘Ensuring sustainable services of the Trelleborg – Świnoujście Motorway of the Sea by modernizing port infrastructure, developing intermodal transport and integrating with inland corridors’ while utilizing funding from the Trans-European Transport Networks (TEN-T).

The Project of ‘Sustainable sea-land links between Poland and Sweden: Sustainable Świnoujście-Trelleborg Motorway of the Sea based on improved infrastructure, development of intermodal transport and integration of hinterland corridors’ is co-funded from the CEF, European Union.

Szkolenie ISPS 2015

Materiały szkoleniowe dla obiektów portowych: Drobnica Port Szczecin - PLSZZ - 0004 oraz HUK - SNOP - PLSZZ - 0006

Do pobrania materiały szkoleniowe prezentowane podczas szkoleń w grudniu 2015 (Drobnica Port Szczecin) oraz luty 2016 (HUK - SNOP)

Pliki do pobrania

Ogłoszenie: Bezpieczeństwo obiektów portowych

W związku z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego o " ...zintensyfikowaniu działań nadzorczych celem zapobieżenia ewentualnemu wystąpieniu zdarzeń, mogących stwarzać zagrożenie ..." m.in dla portu morskiego, prosimy o przypomnienie personelowi zatrudnionemu w Państwach przedsiębiorstwach podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa własnego i polityki ochrony obiektów portowych administrowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Prosimy również o przekazanie informacji personelowi zatrudnionemu w Państwa przedsiębiorstwach, zleceniobriocom, podwykonawcom, gościom, klientom i innym osobom oraz podmiotom, o możliwości podjęcia działań prewencyjnych przez pracowników Działu Bezpieczeństwa ZMPSiŚ S.A., pracowników ochrony oraz funkcjonariuszy służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów portowych, polegających na ścisłym przestrzeganiu procedur w Systemach Powiadamiania, Instrukcji Systemu Przepustkowego, a w szczególności uprawnień do przebywania na terenie portu.

Prosimy także o zwracanie uwagi na przesłanki mogące świadczyć o zagrożeniu i natychmiastowe przekazanie sygnału do wyznaczonych punktów alarmowych na terenie obiektów portowych. Szczególnie należy zwracać uwagę na: bagaż bez nadzoru, pozostawiony przedmiot, nietypowe znalezisko (urządzenie), podejrzanie zachowujące się osoby lub podejrzane (nieznane) pojazdy pozostawione w bezpośrednim sąsiedztwie składników infrastruktury obiektu.

Prosimy przede wszystkim o wyrozumiałość i cierpliwość dla pracowników ochrony podczas prowadzenia przez nich czynności kontrolnych na bramach wjazdowych i w patrolu zmotoryzowanym na terenie obiektu.

Wytworzył(a): Monika Andrzejewska Data wytworzenia: 10.12.2015
Zatwierdził(a): Monika Andrzejewska Data zatwierdzenia: 22.12.2015
Wprowadził(a): Monika Andrzejewska Data ostatniej aktualizacji: 08.04.2016

Oferta prowadzenia bufetu

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. poszukuje chętnych (osób, firmy) do prowadzenia bufetu  na potrzeby pracowników w budynku głównym ZMPS i Ś SA , zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Bytomskiej 7.

Posiadane zaplecze do wykorzystana przy prowadzeniu bufetu:

  • sala jadalna z wyposażeniem (stoliki, krzesła)  o pow. 22,43 m2, 
  • zaplecze wraz z pomieszczeniem socjalnym o łącznej pow. 46,63 m2,
  • wyposażenie, w tym witryna chłodnicza, bemar jezdny wodny CMB-311, szafa chłodnicza SPI-071L, kuchnia elektryczna 99134 GN2/1, zmywarka do naczyń LF-600, stół gastronomiczny - 3 szt., regał otwarty - 4 szt., lada kasowa, klimatyzator.

W ZMPSiŚ SA zatrudnionych jest ok. 250 osób. 
Preferowane prowadzenie działalności - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.
Dla zainteresowanych osób istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu.

Możliwość rozpoczęcia działalności już od lutego 2016 roku.

Chętnych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 91 430 8316 w dni robocze w godz. 8.00-16.00, e-mail: j.podgorska@port.szczecin.pl.

Pierwsi w nowej perspektywie unijnej

Pierwsza inwestycja z budżetu CEF na lata 2014 - 2020 w polskim porcie realizowana w ramach Autostrady Morskiej Świnoujście - Trelleborg.

W dniu 30.11.2015 r. Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) Komisji Europejskiej podpisała z ZMPSiŚ SA porozumienie w sprawie przyznania pomocy finansowej (Grant Agreement) na realizację projektu pn. „Zrównoważone połączenia morsko-lądowe Polska-Szwecja: Zrównoważona autostrada morska Świnoujście-Trelleborg oparta o ulepszoną infrastrukturę, rozwój transportu intermodalnego oraz integrację korytarzy zaplecza” z Instrumentu Finansowego „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Całkowita wartość umowy wynosi 29 812 872 Euro. W ramach projektu będą współfinansowane wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2019 r. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Portem i Gminą Trelleborg.

Polska część projektu dotyczy przystosowania infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego. W ramach tej inwestycji zostało zakupione stanowisko promowe nr 6 wraz z jego zapleczem od Agencji Mienia Wojskowego. Teraz zostanie przygotowana dokumentacja projektowa i na jej podstawie wykonana przebudowa stanowiska promowego nr 5, zalądowienie stanowiska nr 6 i połączenie go z nr 5. W rezultacie powstanie nowe nabrzeże o długości 293 m i głębokości 13 metrów. Ponadto zostaną wybudowane trzy place postojowe, które zostaną połączone estakadą, która będzie nowym drugim wjazdem na teren terminala. W ramach projektu zostaną wybudowane nowe i przebudowane istniejące tory kolejowe, zostanie  wybudowana nowa rampa, będzie przebudowana galeria pasażerska oraz zostanie zakupiony nowy sprzęt przeładunkowy, tj. dwa wózki wysokiego składowania typu reach stacker i cztery ciągniki siodłowe. Roboty budowlane rozpoczną się w 2017 r.

Równolegle partnerzy szwedzcy będą prowadzić prace studyjne i projektowe na potrzeby dalszej rozbudowy portu Trelleborg, w tym m.in. jego południowo-wschodniej części, wejścia do portu po stronie wschodniej, budowę centrum logistycznego, placów postojowych, budowy nowego zaplecza, czy dostępu drogowego do portu. Przygotowana dokumentacja ma umożliwić przebudowę infrastruktury portowej do obsługi promów o długości 240 metrów. Ponadto w ramach projektu przy nabrzeżu nr 5 powstanie infrastruktura do zasilanie promów w energię elektryczną podczas postoju w porcie.

Efektami realizacji projektu po stronie polskiej będzie wybudowanie infrastruktury portowej do obsługi dużych promów o długości do 265 metrów w Terminalu Promowym w Świnoujściu oraz świadczenie nowego rodzaju usług przeładunkowych przy udziale transportu kolejowego na poziomie 30 tys. jednostek intermodalnych w 2020 r. Szacujemy, że do 2040 r. liczba przeładowanych jednostek intermodalnych zwiększy się trzykrotnie - mówi dr Zbigniew Miklewicz, prezes ZMPSiŚ SA.

Dzięki stworzeniu warunków dla rozwoju przewozów intermodalnych inwestycja na Terminalu Promowym w Świnoujściu przyczyni się do realizacji celu 2 „Strategii rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 r.”, który zakała lepszą integrację zespołu portowego Szczecin-Świnoujście w morsko-lądowym korytarzu transportowym Północ-Południe dzięki realizacji inwestycji związanych z zapewnieniem nowoczesnej infrastruktury portowej oraz niezbędnych dla rozwoju portów inwestycji w infrastrukturę dostępu do portów od strony morza i lądu.

Inwestycja stanowi element projektu globalnego dotyczącego usprawnienia i optymalizacji łańcuchów logistycznych pomiędzy Skandynawią i Europą Południową, obejmujących m.in. korytarz transportowy Bałtyk – Adriatyk. Przedsięwzięcie jest kontynuacją współpracy w ramach „Autostrady morskiej” z Portem Trelleborg rozpoczętej w 2014 r. projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania  pn. „Zapewnienie trwałych usług w ramach autostrady morskiej Trelleborg – Świnoujście dzięki modernizacji infrastruktury portowej, rozwijaniu transportu intermodalnego oraz integracji z korytarzami w głębi lądu” w zakresie transeuropejskiej sieci transportowej w ramach Funduszu TEN-T.

Projekt pn. „Zrównoważone połączenia morsko-lądowe Polska-Szwecja: Zrównoważona autostrada morska Świnoujście-Trelleborg oparta o ulepszoną infrastrukturę, rozwój transportu intermodalnego oraz integrację korytarzy zaplecza”  jest współfinansowany z funduszu CEF Unii Europejskiej.

Zdjęcia

W portach będzie jeszcze bezpieczniej

Nowoczesny sprzęt ratowniczy i pomiarowy jeszcze w tym roku trafi do Portowej Straży Pożarnej. Dzięki temu porty w Szczecinie i Świnoujściu zwiększają bezpieczeństwo i ochronę wód portowych. Sprzęt zakupiono w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu pomiarowego oraz ratowniczego przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA”.

Szczegóły projektu zaprezentowano na spotkaniu zorganizowanym 9 grudnia br. Wśród nowego sprzętu są statek pożarniczy, samochód dowodzenia i łączności, dwa samochody ratowniczo-gaśnicze oraz mobilny zestaw na przyczepie z separatorem substancji ropopochodnych, motorówka hydrograficzno-inspekcyjna, ratownicza łódź hybrydowa typu RIB z żurawikiem, a także sprzęt pomiarowy do wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych i zapora przeciwrozlewowa.

Biorąc pod uwagę prognozy dotyczące rosnącego ruchu statków na Morzu Bałtyckim, a także uwzględniając inwestycje infrastrukturalne prowadzone w portach w Szczecinie i Świnoujściu, zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających i ochrona środowiska staje się strategicznym przedsięwzięciem. Zakup nowego sprzętu oznacza  znaczne unowocześnienie już posiadanego przez ZMPSiŚ SA wyposażenia. Ze względu na lepsze parametry techniczne, nowy sprzęt ratowniczy pozwoli na szybsze podjęcie akcji ratunkowych na terenie portów. Podobnie zaawansowane technologie sprzętu związanego z ochroną wód zapewnią szybką i skuteczną reakcję w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń. Natomiast zakup nowej jednostki hydrograficzno-inspekcyjnej pozwoli na prowadzenie badań i pomiarów hydrograficznych niezbędnych dla utrzymania odpowiednich parametrów żeglugowych, co zapewni bezpieczną żeglugę jednostek pływających w akwenach portowych. To z kolei wpłynie na poprawę konkurencyjności portów.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu, z funduszy unijnych. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Spójności w ramach działania 7.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 42,3 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką może uzyskać ZMPSiŚ SA, to 34 mln zł.

Projekt rozpoczął się w czerwcu 2015 i potrwa do końca bieżącego roku. (Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ S.A.)

Zdjęcia

Port Community System – spotkanie warsztatowe w Gdyni

W dniu 27 listopada 2015 r. w Gdyni - przy udziale ZMPSiŚ S.A. i innych przedstawicieli branży portowej i okołoportowej oraz administracji publicznej - odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej poświęcone przyszłości budowy platformy Port Community System - neutralnej, bezpiecznej i otwartej platformy elektronicznej, umożliwiającej inteligentną wymianę informacji w portach.

Taka wymiana informacji pomiędzy służbami administracji publicznej oraz podmiotami funkcjonującymi w polskich portach stanowi niezwykle istotny element usprawnienia współpracy przy obsłudze łańcuchów logistycznych w polskich portach oraz w firmach z nimi związanych.

Uczestnicy spotkania poznali aktualny stan przygotowań do wdrożenia PCS zarówno od strony legislacyjnej jak i praktycznych, wdrożonych już rozwiązań informatycznych. Poznali stosowaną przy tym metodykę modelowania i optymalizacji procesów biznesowych. Dodatkowo, znaczną część spotkania poświęcono omówieniu i dyskusji nad aktualnym stanem prac trwających po stronie Służby Celnej i ich roli w planowanych systemie PCS.

Efektem końcowym spotkania była jednomyślna deklaracja obecnych na spotkaniu przedstawicieli branży co do konieczności budowy takiego systemu w Polsce oraz gotowość wspólnego poparcia go i przedłożenia projektu na szczeblu ministerialnym.

Zdjęcia

Posiedzenie wyjazdowe radnych Sejmiku

W dniu 24 listopada br. w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Doraźnej ds. Gospodarki Morskiej w Subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

W imieniu Zarządu, radnych przywitał Prezes ZMPSiŚ SA dr Zbigniew Miklewicz, który omówił obecny stan zespołu portów Szczecin-Świnoujście, jak również wskazał perspektywy rozwoju. Po prezentacji odbyła się dyskusja nt. gospodarki morskiej w regionie, w tym roli i znaczenia portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Następnie radni wraz z Zarządem udali się na teren portu, by na miejscu zobaczyć m.in. zrealizowane przez Spółkę inwestycje, w tym nowe drogi kołowe i kolejowe, parkingi oraz zmodernizowane nabrzeże Zbożowe, a także wybudowane od podstaw nabrzeże Niemieckie na Półwyspie Ewa. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

ZMPSiŚ S.A. finalistą konkursu Lider Cyfrowego Biznesu 2015

W czasie odbywającego się w Warszawie w dniach 19-20 listopada 2015 r. pod patronatem ministerstwa Gospodarki - II FORUM LIDERÓW CYFROWEGO BIZNESU ogłoszono finalistów tegorocznej edycji konkursu Lider Cyfrowego Biznesu.

Konkurs ma na celu wyłonienie firmy, której przedstawiciele przejawiają aspiracje do tego by ich wiedza i kompetencje techniczne miały wartość biznesową. Firmy, dla której kluczowym elementem rozwoju jest posiadanie zdolności rozumienia potencjału dzisiejszej technologii, konsekwencji jej użycia i związanego z nią warsztatu zarządzania. Nagradzane są najlepsze praktyki w świecie cyfrowego biznesu, wyłaniani liderzy IT oraz liderzy biznesu, zorientowani na innowacje biznesowe oparte o potencjał technologiczny.

ZMPSiŚ S.A. wraz z Urzędem Dozoru Technicznego i Budimexem, znalazł się w szacownym gronie finalistów w kategorii Cyfrowa transformacja (Digital Transformation). W tej kategorii nagradza się organizację, które skutecznie przeprowadziły kompleksowy program zmian w kluczowych obszarach biznesowych, w którym radykalną rolę odgrywa sposób wykorzystania potencjału cyfrowych technologii. Skuteczność oznacza tutaj nie tylko sprawne zarządzenie złożoną zmianą, ale przede wszystkim realizacja związanych z nią celów biznesowych.

Obroty w granicach administracyjnych portów Szczecin i Świnoujście wg grup towarowych za październik i 10 m-cy 2015r.

Obroty w granicach administracyjnych portów Szczecin i Świnoujście wg grup towarowych za październik i 10 m-cy 2015r.

Wielka „Diamantina” w Szczecinie

Długi na 229 metrów i szeroki na ponad 32 metry  grecki masowiec „Diamantina” o nośności 82 139 ton zawinął do portu w Szczecinie. Jest to kolejny duży masowiec, jakie w ostatnim czasie były w szczecińskim porcie.

„Diamantina” to jeden z większych statków, jakie wpłynęły do szczecińskiego portu. Jednostka została zbudowana w 2009 roku. Pływa pod banderą grecką. Zaliczana jest do kamsarmaksów, a więc jednostek, których maksymalne wymiary umożliwiają zawinięcie do portu Kamsar w Gwinei. 

Statek przywiózł do Szczecina blisko 23 tys. ton śruty sojowej. Cumuje na Półwyspie Ewa przy nabrzeżu Słowackim.

Warto dodać, że pogłębienie 68 km toru wodnego Szczecin -Świnoujście, ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju szczecińskiego portu. Dzięki poprawie warunków nawigacyjnych, do szczecińskiego portu przywożonych będzie więcej towarów. Obecne ograniczenia, co do dopuszczalnych głębokości, dotknęły także „Diamantiny”. Jej maksymalne zanurzenie wynosi 14,4 m, jednak w Szczecinie wyniosło ono ok. 7,5 m. Statek zawijając do innych portów, pozostawił w nich część ładunku, który w całości mógłby trafić do Szczecina. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Delegacja portu w Kłajpedzie z wizytą u nas

Wizyta studyjna przedstawicieli portu w Kłajpedzie odbyła się w zespole portów Szczecin-Świnoujście w dniach 4-6 listopada br.

Podczas pobytu, litewscy goście spotkali się z przedstawicielami ZMPSiŚ SA oraz spółek portowych operujących w Szczecinie i Świnoujściu. Na miejscu w Szczecinie zobaczyli rejon ładunków masowych, natomiast w Świnoujściu obejrzeli tamtejszy – największy na Bałtyku - terminal promowy.

Celem wizyty - zorganizowanej z inicjatywy Konsulatu Republiki Litewskiej w Szczecinie i Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kłajpedzie - było zapoznaje się z ofertą zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Kolejne spotkanie zaplanowano na początek 2016 roku. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Informacja dot. przedłużenia ważności przepustek

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA informuje, że od 1 grudnia 2015 r. w Biurze Przepustek odbywać się będzie przedłużanie ważności przepustek stałych osobowych i przepustek samochodowych uprawnionych do wejścia i wjazdu na teren portu. 

Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia problemów z zakończeniem procesu wymiany do końca roku, pracownicy ochrony będą zezwalać na wstęp do portu do końca lutego 2016 r. na podstawie przepustek portowych z 2015 r.