Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Aktualności

Aktualności

Pierwszy ekologiczny prom w Świnoujściu

16.12.2014
W 2008 r. Organizacja IMO (International Maritime Organisation) postanowiła, że począwszy od 1 stycznia 2015 r. na tzw. obszarach SECAs (Sulfur Emission Control Areas) maksymalna dopuszczalna zawartość siarki w paliwach okrętowych wynosić będzie jedynie 0,1% zamiast obowiązującego dotychczas 1,0%.

Komisja Europejska zdecydowała – autostrada morska ze Świnoujścia do Trelleborga

05.12.2014
Komisja Europejska właśnie podjęła decyzję o dofinansowaniu utworzenia autostrady morskiej Świnoujście - Trelleborg. Projekt został opracowany i zgłoszony wspólnie przez porty Trelleborg i Świnoujście w oparciu o dotychczasowe połączenia promowe na tej trasie.

SKO zgodne z ZMPSiŚ S.A. ws. stawki 0,3%

24.11.2014
Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało orzeczenia, w których zgadza się ze stanowiskiem ZMPSiŚ S.A. - stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości portowych w Szczecinie i Świnoujściu winna wynosić 0,3%.

Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000

14.11.2014
Informujemy o możliwości zapoznania się z projektami planów ochrony dla obszarów Natura 2000 (obszary morskie). 

Przedłużanie ważności przepustek

12.11.2014
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA informuje, że od 1-go grudnia 2014 r. w Biurze Przepustek będzie odbywać się przedłużanie ważności przepustek stałych osobowych i przepustek samochodowych uprawniających do wejścia i wjazdu na teren portu. 

Konferencja w Ostrawie

05.11.2014
Międzynarodowa konferencja skierowana na rozwój infrastruktury transportowej Kraju Morawsko-Śląskiego oraz jego połączeń z sąsiednimi regionami odbyła się 4 bm. w Ostrawie. Na spotkaniu swoją ofertę skierowaną do przedsiębiorców Republiki Czeskiej przedstawił Zarząd Morskich Portów Szczecin i  Świnoujście.

Wyjątkowa Ewa do wydzierżawienia

27.10.2014
Unikatowy na europejską, a nawet światową skalę, dający możliwość multifunkcjonalnego wykorzystania, budynek w szczecińskim porcie do wydzierżawienia.

Polskie porty na Dniach Morza w Pradze

23.10.2014
Prezentacja oferty polskich portów dedykowanej rynkowi czeskiemu, a także nawiązanie kontaktów handlowych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i czeskimi przedsiębiorcami, jak również stworzenie platformy do współpracy potencjalnych partnerów biznesowych z obu krajów – to główne cele tegorocznych obchodów Dni Morza w Pradze, które odbyły się 23 października br.

Konferencja o portach morskich

16.10.2014
Polskie porty morskie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2020 – pod takim hasłem odbyła się w Szczecinie 16 października br. konferencja naukowa. Zorganizowano ją po latach przerwy, po raz ósmy w ramach cyklu konferencji Porty morskie.