Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Aktualności

Aktualności

Polskie porty na Dniach Morza w Pradze

23.10.2014
Prezentacja oferty polskich portów dedykowanej rynkowi czeskiemu, a także nawiązanie kontaktów handlowych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i czeskimi przedsiębiorcami, jak również stworzenie platformy do współpracy potencjalnych partnerów biznesowych z obu krajów – to główne cele tegorocznych obchodów Dni Morza w Pradze, które odbyły się 23 października br.

Konsultacje ws. rozporządzenia portowego

23.10.2014
Z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu 7 listopada br. w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. odbędzie się spotkanie z Panem Dimitriosem Theologitisem, naczelnikiem Wydziału  Komisji Europejskiej poświęcone omówieniu projektu tzw. „rozporządzenia portowego” (Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework on market access to port services and financial transparency of ports, 2013/0157 COD).

Elewator Ewa w szczecińskim porcie do wydzierżawienia

21.10.2014
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. właśnie ogłosił przetarg na dzierżawę budynku Elewatora Ewa w szczecińskim porcie.

Konferencja o portach morskich

16.10.2014
Polskie porty morskie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2020 – pod takim hasłem odbyła się w Szczecinie 16 października br. konferencja naukowa. Zorganizowano ją po latach przerwy, po raz ósmy w ramach cyklu konferencji Porty morskie.

SKO ws. zmiany stawki 0,3% dla Szczecina i Świnoujścia

08.10.2014
W dniu 7 października br. na wniosek ZMPSiŚ S.A. odbyło się posiedzenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie dotyczące obniżenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości portowych z 3 na 0,3%.

Wyróżnienie dla zespołu portowego

07.10.2014
W najbliższą środę 8 bm. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. otrzyma wyróżnienie za wkład w rozwój polskiej gospodarki. List gratulacyjny wręczy Wiceprezes Rady Ministrów Janusz Piechociński. Spółka otrzymała to wyróżnienie w dowód uznania kreatywności i innowacyjności oraz budowy polskiej marki za granicą. Stanowi ono także podziękowanie za wkład ZMPSiŚ S.A. w rozwój gospodarki w sektorze związanym z transportem szynowym.

Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń

06.10.2014
Z udziałem przedstawicieli ZMPSiŚ S.A.  odbyło się 29 września br.  polsko-niemiecke spotkanie poświęcone obustronnej wymianie doświadczeń pn. „Położenie transgraniczne wspólną szansą rozwojową”. 

Terminal Cronimet w szczecińskim porcie już otwarty

03.10.2014
Ponad rok temu odbyło się uroczyste wbicie łopaty, rozpoczynające budowę nowego terminalu w porcie w Szczecinie. Prowadzona przez firmę CRONIMET PL sp. z o.o. inwestycja miała na celu uruchomienie w szczecińskim porcie  terminalu dla obsługi metali żelaznych i nieżelaznych.

Kolejny krok dla pogłębienia toru wodnego

30.09.2014
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wziął udział w zorganizowanej przez Urząd Morski w Szczecinie konferencji prasowej, która odbyła się w Czerwonym Ratuszu, w dniu 29.09.2014. Spotkanie poświęcone zostało strategicznej inwestycji dla przyszłości zachodniopomorskich portów, jaką jest modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin na Kanale Piastowskim i Mielińskim. Jest to już II etap prac modernizacyjnych prowadzonych przez Urząd Morski w Szczecinie na torze wodnym. Inwestycja rozpoczęła się w 2013 roku, a zakończenie planowane jest na połowę 2015 roku. Podczas konferencji omówiony został zakres rzeczowy projektu, stopień zaawansowania prac oraz  związane z realizacją inwestycji aspekty środowiskowe. Podkreślono także najciekawsze elementy prowadzonej inwestycji – kolejne odkrycia nurków pracujących na torze Świnoujście-Szczecin. Nie zabrakło także szerszego kontekstu gospodarki morskiej i znaczenia inwestycji z perspektywy portów. Przede wszystkim wskazać należy możliwość poprawy dostępu do portów od strony morza, poprawę stanu infrastruktury technicznej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa żeglugi.

Innowacyjny Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

29.09.2014
W dniu 25 września br. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. został doceniony w dziedzinie IT i odebrał z rąk wiceminister Grażyny Henclewskiej wyróżnienie Ministra Gospodarki za innowacyjne zastosowanie technologii teleinformatycznych w gospodarce.