Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Badania silnika zaburtowego

Zakład Budowy Statków i Jachtów na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest w trakcie badań zaburtowego silnika spalinowego pod kątem emisji spalin do atmosfery.

W specjalnej pracowni kadra profesorska Zakładu wraz ze studentami poszukuje proekologicznych rozwiązań dot. budowy silników spalinowych, które będą mogły mieć zastosowanie m.in. w turystyce wodnej. ZMPSiŚ SA wsparł projekt.

Prezes zarządu -  Dariusz Słaboszewski obejrzał pracownię i zapoznał się z dotychczasowym przebiegiem badań, jak również z innymi projektami realizowanymi w Zakładzie a związanymi z budową łodzi i jachtów oraz urządzeń służących do badania dna rzek. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia