Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego

10 stycznia br. przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wzięli udział w Gdyńskim II Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego. 

W tym roku dominującą tematyką były zagadnienia związane z wejściem w życie w ubiegłym roku ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, w tym wyzwania stojące przed szeroko rozumianym przemysłem morskim, ze szczególnym naciskiem na obowiązki nałożone na wyznaczonych przez nią operatorów usług kluczowych, jakimi będą z mocy ustawy wszystkie zarządy portów.

Przedstawiciele zarządów portów przy udziale członków Zarządu PZU Lab i NASK S.A. w trakcie debaty moderowanej przez mecenasa Marcina Piszcza z Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy omówili najważniejsze kwestie związane z nałożonymi przez ustawę obowiązkami oraz wyzwaniami stojącymi przed operatorami usług kluczowych.

W trakcie forum nie zabrakło również tematów związanych z szacowaniem ryzyka jako narzędziem budowania wartości portów na przykładzie portu Gdynia, bezpieczeństwem branży stoczniowej na przykładzie Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, czy przemysłu okołoportowego na przykładzie terminala LNG w Świnoujściu, czy szacowania ryzyka w nowopowstających inwestycjach farm wiatrowych - omówione przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej. (ZMPSiŚ SA)

Zdjęcia