Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Konferencja FRACHT 2018

Prezes ZMPSiŚ SA – Dariusz Słaboszewski wziął udział  w 6. Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018, które odbyło się w dniach 11-12 kwietnia br. w Gdańsku.

Prezes Słaboszewski był jednym z uczestników panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku przewozów intermodalnych w Polsce. Ponadto w czasie uroczystej gali wieńczącej pierwszy dzień obrad Forum, D. Słaboszewski był wśród wręczających statuetki „Lider Transportu Intermodalnego”.

W dwudniowych obradach Forum wzięło udział 200 uczestników z branży TSL. Program obejmował sześć paneli dyskusyjnych obejmujących m.in. takie zagadnienia jak: rozwój transportu intermodalnego w Polsce, w tym wpływ portów oraz administracji państwowej na rozwój tej gałęzi transportu oraz rozbudowa kolejowych szlaków komunikacyjnych łączących Europę i Azję.

Organizatorem Forum FRACHT 2018 był Kurier Kolejowy Sp. z o.o.

W tym samym czasie, tj. 12 kwietnia br. w Szczecinie odbyła się konferencja  „Porty Morskie 2018” ZMPSiŚ SA wsparł jej organizację. Dyskusje i wykłady obejmowały tematy związane z turystyką wodną, obsługą ładunków Project Cargo i konstrukcji offshore w portach morskich. Były też zagadnienia z zakresu automatyzacji i cyfryzacji procesów portowych. Tutaj organizatorem konferencji był m.in. Instytut Zarządzania Transportem Akademii Morskiej w Szczecinie. (Monika Woźniak-Lewandowska, fot. Kurier Kolejowy Sp. z o.o.)

Zdjęcia