Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Kongres Europejski w Katowicach

W dniach 10-12 maja br. w Katowicach odbywa się dziewiąta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w ramach, którego odbyła się dyskusja poświęcona polskim portom. Wziął w niej udział prezes ZMPSiŚ SA, Dariusz Słaboszewski.

Rozmawiano o roli portów na globalnym rynku i w systemie europejskich korytarzy transportowych, koniunkturze w transporcie morskim i jego wpływie na działalność portów. Kolejnym tematem w ramach dyskusji były przeładunki w portach, w tym ich wzrost oraz prognozy na przyszłość. Zaproszeni goście omówili także zaplanowane inwestycje, jak również wyzwania stojące przed polskimi portami na konkurencyjnym rynku przewozów morskich, zwłaszcza pod kątem szybkiej obsługi w zakresie załatwienia formalności związanych z importem oraz eksportem towarów. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia