Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Wstępne warianty modernizacji Odry

Druga konferencja konsultacyjna dla nadodrzańskich samorządów odbyła się w Szczecinie 5 kwietnia br. Dyskusje koncentrowały się wokół nowych szans rozwoju i wyzwań dla samorządów położonych wzdłuż Odry związanych z programem rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Podczas spotkania zaprezentowane zostały m.in. wstępne warianty modernizacji Odry na jej granicznym odcinku.

Konferencję otworzył minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – Marek Gróbarczyk, który powiedział m.in., iż użeglownienie Odry jest możliwe i trzeba je realizować, zapóźnienia w tym obszarze sięgają blisko 30 lat.

Prezes ZMPSiŚ SA – Dariusz Słaboszewski podkreślił, iż przywrócenie żeglowności Odrze będzie miało niebagatelny wpływ na rozwój zespołu portów Szczecina i Świnoujścia.

Uczestnicy konferencji mogli się zapoznać m.in. ze wstępnymi wariantami modernizacji Odry granicznej do wymogów klasy żeglowności Va. Zaprezentowała je dr inż. Dorota Dybkowska-Stefek, szefowa Biura ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej w ZMPSiŚ.

Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ - Monika Niemiec-Butryn przedstawiła harmonogram prac nad projektem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Opracowanie Programu jest pierwszym etapem realizacji celów określonych w przyjętych przez Radę Ministrów w czerwcu 2016 roku Założeniach do planów modernizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030.

Organizatorem konferencji było Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy z Akademią Morską w Szczecinie i Zarządem Morskich Portów Szczecin-Świnoujście SA. (Monika Woźniak-Lewandowska)

 

Materiały z konferencji dostępne poniżej.

Zdjęcia

Pliki do pobrania