Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Wysokie wzrosty przeładunków w pierwszym kwartale

Wysokie wzrosty przeładunków w marcu br. odnotowały porty w Szczecinie i Świnoujściu. Łączne obroty portowe w tym okresie wyniosły 2.402,0 tys. ton i były wyższe o 15,7% w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Na taki wynik wpływ miał m.in. znaczący wzrost przeładunków ropy i jej przetworów (o 210,9%), wynikający nie tylko z dostaw LNG z Kataru, ale również dzięki cyklicznym dostawom oleju napędowego do Holandii i Szwecji oraz imporcie tego surowca z portów rosyjskich.

Drobnica, która dominuje w strukturze przeładunków portów, wykazuje stałą tendencję wzrostową, głównie dzięki aktywności Terminala Promowego w Świnoujściu, gdzie odnotowano 12,2%  wzrost wyników działalności. Łączne obroty drobnicą wyniosły w marcu br. 1.152,7 tys. ton.

Znaczący (31,1%) wzrost przeładunków odnotowano w grupie ruda. Wzrost przeładunku tych towarów to efekt obsłużenia sześciu większych statków, z rudą pochodzącą z Brazylii, Liberii, RPA i Norwegii.

Nie najgorsze wyniki osiągnięto w trudnym ostatnio obszarze obrotów w grupie towarowej węgiel.  Jednostkowym dostawom koksu do Indii i importowi węgla z USA towarzyszyło ożywienie ruchu barkowego z węglem do Niemiec, co przełożyło się na obroty na poziomie 204,8 tys. ton.    

Przeładunki zboża spadły o 6,6% ale odnotowano zwiększoną aktywność w eksporcie, głównie pszenicy, do krajów afrykańskich. Po wielu latach braku aktywności przywrócono eksport tego towaru na Kubę. Stosunkowo mniej przeładowano śruty sojowej. Łączne obroty w grupie zboża wyniosły w marcu br. 172,9 tys. ton.

W grupie inne masowe, zauważalny był wzrost przeładunków nawozów rolniczych. Łączne obroty wszystkich towarów w tej grupie wyniosły 276,0 tys. ton i były niższe o 12,7% w stosunku do marca 2016 r.

Ogółem, po pierwszym kwartale 2017 r. łączne przeładunki są wyższe o 9,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wynoszą 6.411,7 tys. ton. Na tak dobry wynik wpływ miał głównie  wzrost przeładunków drobnicy (głównie promowej), ropy i gazu LNG oraz zbóż.

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2016

2017

% %

marzec

3 m-ce

marzec

3 m-ce

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

241,4

656,6

204,8

534,4

84,8

81,4

2

Ruda

195,4

586,6

256,2

600,9

131,1

102,4

3

Inne masowe

316,1

814,4

276,0

731,2

87,3

89,8

4

Zboże

185,2

477,1

172,9

537,3

93,4

112,6

5

Drewno

1,2

2,0

0,8

4,2

66,7

210,0

6

Drobnica                    

1 027,9

2 894,4

1 152,7

3 099,1

112,1

107,1

 

w tym:

 

drobnica promowa

741,1

2 084,3

831,8

2 219,4

112,2

106,5

7

Ropa i przetwory

108,9

449,1

338,6

904,6

310,9

201,4

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 076,1

5 880,2

2 402,0

6 411,7

115,7

109,0

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 640,0

19 867,0

7 693,0

22 360,0

115,9

112,5