BIP Świat dla biznesuBiznes dla świata

O spółce

Nazwa:   Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
Adres:   70-603 Szczecin, ul. Bytomska 7
Kontakt:  tel.  (+ 48 91) 430 8220, 430 8222;    fax:   (+ 48 91) 462 34 12
E-mail:  info@port.szczecin.pl
Strona internetowa: http://www.port.szczecin.pl

Sąd Rejestrowy:   Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy:   0000033768
Kapitał zakładowy:  14.905.800,00 PLN, kapitał wpłacony:14.905.800,00 PLN
Regon: 811649448
PKD: 5222 A
NIP: 955-18-89-161

Główny Dyspozytor:   tel. (+48 91) 430 8371
Portowa Służba Ratownicza:  tel. (+48 91) 430 8255
Punkt alarmowo-dyspozycyjny:  tel. (+48 91) 430 8355

Wytworzył(a): Agnieszka Liana Data wytworzenia: 29.05.2012
Zatwierdził(a): Elżbieta Wierzbicka Data zatwierdzenia: 23.05.2014
Wprowadził(a): admin Data ostatniej aktualizacji: 14.12.2017

Opiekun BIP

Klaudia Kosiorek
Kierownik Działu
Dział Organizacyjno Prawny
Tel. 91 430 84 05
E-mail: k.kosiorek@port.szczecin.pl