Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Świnoujście

Lokalizacja na mapie
Nazwa Nr
inwentarzowy
Pow.
do zagospodarowania m2
Rodzaj
pomieszczenia lub placu
Szczegóły
REJON TERMINALA PROMOWEGO ŚWINOUJŚCIE
Budynek Dworca Morskiego 807-102 Pokój 215 o pow. 17,25 m2  oraz pok. 218 o pow. 18,27 m2.

Pomieszczenia biurowe zlokalizowane na II p.

Szczegóły »
Budynek obsługi celnej 809-105 38,50

W budynku znajduja się 2 pomieszczenia biurowe.

Szczegóły »
REJON PORTU HANDLOWEGO ŚWINOUJŚCIE
Budynek Nadzoru Inwestorskiego 499-105 Powierzchnia całkowita pomieszczeń biurowych do wynajęcia -  228,50 m2 I piętro: - pokój 102 o pow. 16,30 m2 ( zdjęcia 23-26); kompleks 4-ch pomieszczeń biurowych o łącznej pow. 51,60 m2 ( zdjęcia od 13-22) - pokój 103 o pow. 10,30 m2; - pokój 104 o pow. 16,70 m2; - pokój 105 o pow. 16,20 m2; - pokój 106 o pow. 8,4 m2; II piętro: pokój 203 o pow. 16,30 m2; pokój 204 o pow.- 8,40 m2; pokój 205  o pow. - 16,10 m2; dwa pokoje przejściowe o łącznej pow. 26,00 m2: pokój 212 o pow. 15,90 m2 i pokój 213 o pow. 10,10 m2.

Pomieszczenie biurowe

Szczegóły »
Teren na działkach nr 7, 8 i 58 ob.11 Warszów w sąsiedztwie nb.GPK Działka nr 7 i Działka nr 8 i Działka nr 58 Działka nr 7 o pow. 378,05 m2, Działka nr 8 o pow. 56,85 m2, Działka nr 58 o pw. 63,10 m2  

Działki poożone w granicach portu morskiego, utwardzone placem.

Działka nr 58, zabudowana jest częścia nabrzeża GPK ( Graniczny Punkt Kontrolny).

Funkcja terenu obejmujacego działki nr 7 i nr 8 i nr 58, zgodnie z obowiazujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu TP.V.A.07 jednostki obszarowej V, przewiduje przeznaczenie terenu pod lokalizację jednostek pasażerskich, w tym obsługujących przeprawę miedzybrzegową.

Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu z godnie z ww. planem przewiduje zakaz lokalizownia wszelkiej stałej i tymczasowej zabudowy.

Teren nie jest przystosowany jako plac składowy odpadów, towarów masowych luzem i innych, które pod wpływem warunków atmosferycznych mogą generować ścieki zawierające substancje niebezpieczne ( zlewnia deszczowa nie jest wyposażona w żadne urządzenia oczyszczające) oraz z uwagi na zbyt bliską odległość od akwenu i plaż.

Droga dojazdowa do nabrzeża GPK utwardzona jest płytami betonowymi.

 

Szczegóły »
Teren zlokalizowany na działce nr 6 ob. 11 Warszów w sąsiedztwie nb.GPK Działka nr 6 powierzchnia dziłaki 1473,00 m2

Działka gruntu nr 6 ob. 11 Warszów, lezy na terenie elementarnym TP.V.A.03 jednostki obszarowej V, dla której zgodnie z zapisami mpzp przewidziano nastepującą funkcję:

* obiekty i urządzenia związane z obsługa portu;

* zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: za względu na lokaizację na wydmie zabudowe nalezy ograniczyć od niezbędnego minimum wynikającego z funkcji obiektów.

Teren ogrodzony płotem o wysokości 1 m. Część terenu utwardzona placem.

Droga dojazdowa do nabrzeża GPK jest utwardzona płytami betonowymi.

Teren nie jest przystosowany jako teren składowy odpadów, towarów masowych luzem i innych, które pod wpływem warunków atmosferycznych mogą generować ścieki zawierające substancje niebezpieczne ( zlewnia deszczowa nie jest wyposażona w żadne urządznia oczyszczające ścieki) oraz z uwagi na bliska odległość od akwenu i plaż.

 

Szczegóły »

Lokalizacja na mapie