Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Teren zlokalizowany na działce nr 6 ob. 11 Warszów w sąsiedztwie nb.GPK

Numer inwentarzowy: Działka nr 6
Lokalizacja: Teren połozony na działce gruntu nr 6 ob. 11 Warszów w porcie morskich w Świnoujściu w sąsiedztwie nabrzeża GPK.
Powierzchnie do zagospodarowania: powierzchnia dziłaki 1473,00 m22
Rodzaj pomieszczenia: Działka gruntu nr 6 ob. 11 Warszów, lezy na terenie elementarnym TP.V.A.03 jednostki obszarowej V, dla której zgodnie z zapisami mpzp przewidziano nastepującą funkcję: * obiekty i urządzenia związane z obsługa portu; * zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: za względu na lokaizację na wydmie zabudowe nalezy ograniczyć od niezbędnego minimum wynikającego z funkcji obiektów. Teren ogrodzony płotem o wysokości 1 m. Część terenu utwardzona placem. Droga dojazdowa do nabrzeża GPK jest utwardzona płytami betonowymi. Teren nie jest przystosowany jako teren składowy odpadów, towarów masowych luzem i innych, które pod wpływem warunków atmosferycznych mogą generować ścieki zawierające substancje niebezpieczne ( zlewnia deszczowa nie jest wyposażona w żadne urządznia oczyszczające ścieki) oraz z uwagi na bliska odległość od akwenu i plaż.  

Na terenie znajdują sie 4 latarnie oświetleniowe oraz szafka oświetleniowa, w razie potrzeby mozna doposazyć w dodatkowe złącze ZK w celu uzyskania potrzebnej mocy.

Zdjęcia

Lokalizacja na mapie