Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Teren na działkach nr 7, 8 i 58 ob.11 Warszów w sąsiedztwie nb.GPK

Numer inwentarzowy: Działka nr 7 i Działka nr 8 i Działka nr 58
Lokalizacja: Teren w sąsiedztwie nb. GPK zlokalizowany na działkach nr 7, 8 i 58 obr. Warszów 11, leżacy w granicach portu morskiego w Świnoujśiu.
Powierzchnie do zagospodarowania: Działka nr 7 o pow. 378,05 m2, Działka nr 8 o pow. 56,85 m2, Działka nr 58 o pw. 63,10 m2  2
Rodzaj pomieszczenia: Działki poożone w granicach portu morskiego, utwardzone placem. Działka nr 58, zabudowana jest częścia nabrzeża GPK ( Graniczny Punkt Kontrolny). Funkcja terenu obejmujacego działki nr 7 i nr 8 i nr 58, zgodnie z obowiazujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu TP.V.A.07 jednostki obszarowej V, przewiduje przeznaczenie terenu pod lokalizację jednostek pasażerskich, w tym obsługujących przeprawę miedzybrzegową. Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu z godnie z ww. planem przewiduje zakaz lokalizownia wszelkiej stałej i tymczasowej zabudowy. Teren nie jest przystosowany jako plac składowy odpadów, towarów masowych luzem i innych, które pod wpływem warunków atmosferycznych mogą generować ścieki zawierające substancje niebezpieczne ( zlewnia deszczowa nie jest wyposażona w żadne urządzenia oczyszczające) oraz z uwagi na zbyt bliską odległość od akwenu i plaż. Droga dojazdowa do nabrzeża GPK utwardzona jest płytami betonowymi.  

Na terenie znajdują sie 4 latarnie oświetleniowe oraz złacze elektryczne z którego jest dostęp do energii elektrycznej.

Zdjęcia

Lokalizacja na mapie