Porty Światowy standard usług

Kontakt


 Dział Ochrony Środowiska i BHP – MOS

Beata Płatkowska

Kierownik Działu Ochrony Środowiska i BHP

tel.  (091) 430 89 32

tel. kom. 607 920 119

 

 

fax. (091) 462 42 32

 

 

b.platkowska@port.szczecin.pl

 

Kamila Szmalenberg-Stecko 

Specjalista ds. ochrony środowiska

tel.  (091) 430 89 20

 

 

fax. (091) 462 42 32

 

 

k.szmalenberg@port.szczecin.pl

Magdalena Masalska

Starszy inspektor ds. ochrony środowiska

tel.  (091) 430 80 46

 

 

fax. (091) 462 42 32

 

 

m.masalska@port.szczecin.pl

Paulina Dołhań

Starszy inspektor ds. ochrony środowiska

tel.  (091) 430 89 30

 

 

fax. (091) 462 42 32

 

 

p.dolhan@port.szczecin.pl

Katarzyna Skowrońska

Inspektor ds. ochrony środowiska

tel.  (091) 430 87 32

 

 

fax. (091) 462 42 32

 

 

k.skowronska@port.szczecin.pl

Michał Sielicki

Inspektor ds. ochrony środowiska

tel.  (091) 430 89 34

 

 

fax. (091) 462 42 32

 

 

m.sielicki@port.szczecin.pl


 Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy - MOS-I

 Emil Cyraniak

Kierownik Laboratorium

tel.  (091) 430 89 35

 

 

tel./fax. (091) 430 81 19

 

 

e.cyraniak@port.szczecin.pl

Irena Żankowska

Starszy inspektor ds. badań środowiska

tel.  (091) 430 81 47

 

 

tel./fax. (091) 430 81 19

 

 

i.zankowska@port.szczecin.pl

Zuzanna Herbin

Starszy inspektor ds. badań środowiska

tel.  (091) 430 81 47

 

 

tel./fax. (091) 430 81 19

 

 

z.herbin@port.szczecin.pl

Mariusz Lizak

Inspektor ds. badań środowiska

tel.  (091) 430 81 47

 

 

tel./fax. (091) 430 81 19

 

 

m.lizak@port.szczecin.pl

Agnieszka Wiatr

Inspektor ds. badań środowiska

tel.  (091) 430 81 47

 

 

tel./fax. (091) 430 81 19

 

 

a.wiatr@port.szczecin.pl