Porty Światowy standard usług

Oferta dla firm

Kierując się potrzebami firm i instytucji, które dla spełnienia wymagań przepisów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy powinny dysponować stosownymi wynikami badań przedstawiamy ofertę świadczonych przez nas usług.

Badania na stanowiskach pracy

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  kwietnia 2005 r. w sprawie badań i  pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645) każdy pracodawca powinien z określoną częstotliwością przeprowadzać badania na stanowiskach pracy. Laboratorium oferuje kompleksową realizację badań w zakresie pobierania próbek powietrza, oznaczania stężeń substancji chemicznych oraz badań czynników fizycznych takich jak hałas, drgania mechaniczne, oświetlenie, mikroklimat.

Badania wód oraz ścieków

Zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (tekst jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r.) każdy podmiot korzystający ze środowiska powinien oceniać spełnienie warunków nałożonych w posiadanych pozwoleniach wodnoprawnych na podstawie pomiarów jakości ścieków. Oferujemy wykonanie fizyko-chemicznych badań ścieków komunalnych, przemysłowych oraz deszczowych odprowadzanych z Państwa instalacji.
Prowadzimy również fizyko-chemiczne badania wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Od 2000 roku  posiadamy  wdrożony  i  udokumentowany  System  Zarządzania  zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025

Wiarygodność wykonywanych badań i kompetencje techniczne Laboratorium zostały potwierdzone przez  Polskie  Centrum  Akredytacji, które 21 września 2001 roku przyznało, jako pierwszemu  laboratorium w województwie zachodniopomorskim,  Certyfikat Akredytacji w zakresie badań środowiska pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów rozszerzyliśmy Zakres Akredytacji o badania wód oraz ścieków. Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy oferuje wysokiej jakości usługi po atrakcyjnych cenach, wykonywane przez profesjonalny personel przy pomocy nowoczesnego sprzętu badawczego.

Pragnąc zaspokoić potrzeby klienta staramy się indywidualnie podchodzić do każdego realizowanego zlecenia. Oferujemy pomoc merytoryczną od momentu złożenia zapytania ofertowego po wsparcie w interpretacji wyników zrealizowanych badań. Zapraszamy do współpracy !