Porty Światowy standard usług

Zakres badań

Laboratorium wykonuje badania środowiskowe w następującym zakresie:

I. Badania wód i ścieków

    miedzy innymi:

 1. Zawiesina ogólna
 2. pH
 3. Chlorki  
 4. Siarczany
 5. Azot ogólny
 6. Azot amonowy
 7. Fosfor ogólny
 8. BZT5
 9. ChZT
 10. Ekstrakt eterowy
 11. Fenole i inne

II. Badania stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy

 1.     Zapylenie
 2.     Oświetlenie
 3.     Hałas
 4.     Drgania mechaniczne

Badania prowadzone są zarówno metodami znormalizowanymi opisanymi w polskich, europejskich oraz międzynarodowych normach.