• Home »
  • PL »
  • Porty »
  • Projekty »
  • Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego

Porty Światowy standard usług

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego

Inwestycja ma polegać na modernizacji nabrzeży: Czeskiego i Słowackiego o łącznej długości linii cumowniczej 985 m, oraz uzyskaniu  głębokości technicznej 12,5 m i nośności nabrzeża 40 kN/m2. Inwestycja obejmie również modernizację infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeża i likwidację istniejącej rampy ro-ro. Inwestycja przewiduje dostosowanie parametrów Kanału Dębickiego do obsługi największych statków jakie mogą zawinąć do portu w Szczecinie, t.j. poszerzenie kanału do 200 m na całej jego długości oraz pogłębienie do 12,5m. Projekt obejmuje tez wybudowanie nabrzeża Norweskiego o długości 300 m i głębokości technicznej 12,5 m oraz poszerzenie Kanału Dębickiego do 200 m na całej jego długości. Planowany termin realizacji: 2020-2022.

Materiały informacyjne na konsultacje społeczne -Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego 19.04.2018

20.12.2019  - podpisanie umowy w CUPT na projekt: "Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego". Wartość całkowita projektu: 433 mln zł. Wartość dofinansowania UE: 226 mln zł. Realizacja projektu: grudzień 2022 r.

24.02.2020 - przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

13.05.2020 - Rekordowe zainteresowanie inwestycjami w porcie Szczecin

08.06.2020 - Nowe nabrzeża przeładunkowe w porcie Szczecin chce budować sześć firm

29.07.2020 - rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane 

07.08.2020 - zapytanie ofertowe na realizację zdań promocyjno-informacyjnych dla projektu pn. „Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”

18.08.2020 - Chcą promować inwestycję ZMPSiŚ w porcie Szczecin w rejonie Kanału Dębickiego - otwarcie ofert