Porty Światowy standard usług

Struktura przeładunków tranzytowych na nabrzeżach ZMPSiŚ SA

Struktura przeładunków tranzytowych na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA według grup ładunkowych i kraju tranzytującego za 12 miesięcy 2008 roku.

tys.ton
Państwo
G R U P A   T O W A R O W A
RAZEM
Węgiel
Ruda
Inne masowe
Zboże
Drewno
Drobnica
1
2
3
4
5
6
7
8
Austria
-
-
-
-
101,5
101,5
Czechy
436,1
737,3
51,9
-
12,9
531,4
1 769,6
Niemcy
209,1
-
206,0
134,6
-
267,1
816,8
Rosja
-
-
-
-
2,7
2,7
Rumunia
-
-
  1,1
-
-
62,9
64,0
Słowacja
546,1
259,1
-
-
257,6
1 062,8
Węgry
-
1,4
-
-
193,3
194,7
Inne kraje
-
2,8
14,8
-
189,7
207,3
Tranzyt morski
1,8
-
-
10,4
12,2
RAZEM
1 191,3
1 000,6
275,6
134,6 
12,9 
1 616,6
4 231,6