Spółka Stawiamy na rozwój

Cruise Europe

Organizacja powstała 1991 roku w wyniku spotkania 27 portów europejskich, którego głównym celem była wspólna działalność mająca na celu przyciągnięcie większej liczby statków wycieczkowych do portów północnej i zachodniej Europy. Obecnie do Cruise Europe należy ponad 70 portów Morza Bałtyckiego, Norweskiego i Północnego.

Cruise Europe nie tylko promuje porty członkowskie ale także utrzymuje ścisłe kontakty z liniami wycieczkowymi w takich sprawach jak ich przyszłe rozmieszczenie na rynku, bezpieczeństwo i ochrona środowiska oraz poprawa jakości infrastruktury oferowanej przez porty.

Kontakt:

Cruise Europe
Port of Helsinki
P.O. BOX 800, FI - 00099
Helsinki
Finland
tel.: +358 9 1733 3209
fax: +358 917 33 32 35

www.cruiseeurope.com
e-mail: eeva.oittinen@hel.fi

Zdjęcia