Spółka Stawiamy na rozwój

Zamówienia

Tytuł przetargu Data Ogłoszenie Dokumenty Kontakt Status
Regulamin zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

więcej

Obowiązujący

Wykonanie badań dna akwenu celem ustalenia obecności obiektów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i sprzętu (przedmioty wybuchowe i niebezpieczne)  w Basenie Kaszubskim i Kanale Dębickim w Porcie w Szczecinie.

więcej

25.09.2018

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Informacja z otwarcia ofert

Modernizacja polegająca na remoncie placu składowego nr IV przy nabrzeżu Czeskim w porcie w Szczecinie.

więcej

24.09.2018

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Badanie ofert

Remont stolarki w budynku łączności, ul. Bytomska 7a.

więcej

07.09.2018

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Unieważnienie postępowania

Ochrona portów w Szczecinie i Świnoujściu.

więcej

29.08.2018

Ogłoszenie DUUE

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Informacja z otwarcia ofert

Grupa kapitałowa

 

Remont nabrzeży Bytomskiego i Wałbrzyskiego w porcie w Szczecinie.

więcej

07.08.2018

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Budowa węzła telekomunikacyjnego w rejonie nabrzeża Bytomskiego wraz z przyłączami w porcie w Szczecinie oraz instalacja urządzeń centralowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie portów w Szczecinie i Świnoujściu.

więcej

30.07.2018

Ogłoszenie DUUE

Zmiana ogłoszenia przekazana do DUUE

Zmiana ogłoszenia DUUE

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Informacja z otwarcia ofert

Grupa kapitałowa

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu.”

więcej

30.07.2018

Ogłoszenie DUUE

Zmiana ogłoszenia przekazana do DUUE

Zmiana ogłoszenia DUUE

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Informacja z otwarcia ofert

Grupa kapitałaowa

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”

więcej

30.07.2018

Ogłoszenie DUUE

Zmiana ogłoszenia przekazana do DUUE

Zmiana ogłoszenia DUUE

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Informacja z otwarcia ofert

Grupa kapitałowa

Modernizacja wentylatorów w magazynie nr 2 i 3 na nabrzeżu Czeskim wraz z robotami towarzyszącymi w porcie w Szczecinie.

więcej

26.06.2018

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Poprawa bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania ruchu promowego w Świnoujściu poprzez wdrożenie PNDS

więcej

21.06.2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Terminala promowego w Świnoujściu”
08.06.2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Ogłoszony

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Przystosowanie infrastruktury Terminala promowego w Świnoujściu do zasilania statków z lądu”

więcej

21.05.2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”

więcej

19.04.2018

Ogłoszenie DUUE

Zmiana ogłoszenia

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Informacja z otwarcia ofert

 

Rozstrzygnięcie

Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa nabrzeży głębokowodnych w porcie w Świnoujściu”

więcej

15.02.2018

Ogłoszenie DUUE

 

Zmiana ogłoszenia

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Pełnienie funkcji Inżyniera wg warunków FIDIC kontraktu pn. „Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”

więcej

15.01.2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

faks: (091) 430 83 98

e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięty