Spółka Stawiamy na rozwój

Zamówienia

Tytuł przetargu Data Ogłoszenie Dokumenty Kontakt Status
Regulamin zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

więcej

Aktualizacja wersji licencji Microsoft w ramach projektu Rozbudowa Centralnego Systemu Przetwarzania Danych

więcej

22.05.2017

Ogłoszenie

faks: 91 430 83 98

e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Ogłoszony

Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”

więcej

19.05.2017

Ogłoszenie

faks: 91 430 83 98

e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Ogłoszony

Wizja lokalna

Opracowanie studium wykonalności i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”.

więcej

15.05.2017

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Ogłoszony

Wizja lokalna

Remont budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Hryniewieckiego 1 w Szczecinie w zakresie zabezpieczenia klatki schodowej przed zadymieniem wraz z wykonaniem robót towarzyszących.

więcej

27.04.2017

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”

więcej

25.04.2017

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Ogłoszony

Wizja lokalna

Budowa infrastruktury technicznej dla budowanego elewatora zbożowego na zapleczu nabrzeża Chemików w Świnoujściu

więcej

24.04.2017

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Badanie ofert

Wykonywanie pomiaru geodezyjnego przemieszczeń poziomych i pionowych wskazanych obiektów hydrotechnicznych w porcie w Szczecinie i w Świnoujściu

więcej

24.04.2017

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Badanie ofert

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji estakady najazdowej wraz z ruchomym pomostem samochodowym na górny pokład promu na stanowisku nr 3, na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu.

więcej

20.04.2017

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu”, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji

więcej

22.03.2017

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

„Przebudowa nabrzeża Spółdzielczego w Kanale Dębickim w porcie w Szczecinie – Odcinek II” w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”

więcej

21.02.2017

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Badanie ofert

Opracowanie studium wykonalności i wykonanie projektów budowlano – wykonawczych dla zadania pn.: „Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”

więcej

16.11.2016

faks: (91) 430 83 98

e-mali: przetargi@port.szczecin.pl

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odbiór odpadów ze statków w porcie w Szczecinie i Świnoujściu

więcej

24.10.2016

faks: (91) 430 83 98

e-mali: przetargi@port.szczecin.pl

Badanie ofert

Informacja o unieważnieniu części C zamówienia

Informacja o unieważnieniu części A i B zamówienia