Spółka Stawiamy na rozwój

Zamówienia

Tytuł przetargu Data Ogłoszenie Dokumenty Kontakt Status
Regulamin zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

więcej

Obowiązujący

Studium na temat intermodalnych łańcuchów transportowych pomiędzy Skandynawią a Środkową i Południowo-Wschodnią Europą.

więcej

18.10.2018

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Ogłoszony

Wykonanie badań dna akwenu celem ustalenia obecności obiektów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i sprzętu (przedmioty wybuchowe i niebezpieczne)  w Basenie Kaszubskim i Kanale Dębickim w Porcie w Szczecinie.

więcej

25.09.2018

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Informacja z otwarcia ofert

Modernizacja polegająca na remoncie placu składowego nr IV przy nabrzeżu Czeskim w porcie w Szczecinie.

więcej

24.09.2018

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Badanie ofert

Remont stolarki w budynku łączności, ul. Bytomska 7a.

więcej

07.09.2018

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Unieważnienie postępowania

Ochrona portów w Szczecinie i Świnoujściu.

więcej

29.08.2018

Ogłoszenie DUUE

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Informacja z otwarcia ofert

Grupa kapitałowa

 

Remont nabrzeży Bytomskiego i Wałbrzyskiego w porcie w Szczecinie.

więcej

07.08.2018

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Budowa węzła telekomunikacyjnego w rejonie nabrzeża Bytomskiego wraz z przyłączami w porcie w Szczecinie oraz instalacja urządzeń centralowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie portów w Szczecinie i Świnoujściu.

więcej

30.07.2018

Ogłoszenie DUUE

Zmiana ogłoszenia przekazana do DUUE

Zmiana ogłoszenia DUUE

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Informacja z otwarcia ofert

Grupa kapitałowa

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu.”

więcej

30.07.2018

Ogłoszenie DUUE

Zmiana ogłoszenia przekazana do DUUE

Zmiana ogłoszenia DUUE

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Informacja z otwarcia ofert

Grupa kapitałaowa

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”

więcej

30.07.2018

Ogłoszenie DUUE

Zmiana ogłoszenia przekazana do DUUE

Zmiana ogłoszenia DUUE

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Informacja z otwarcia ofert

Grupa kapitałowa

Modernizacja wentylatorów w magazynie nr 2 i 3 na nabrzeżu Czeskim wraz z robotami towarzyszącymi w porcie w Szczecinie.

więcej

26.06.2018

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Poprawa bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania ruchu promowego w Świnoujściu poprzez wdrożenie PNDS

więcej

21.06.2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Terminala promowego w Świnoujściu”
08.06.2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Ogłoszony

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Przystosowanie infrastruktury Terminala promowego w Świnoujściu do zasilania statków z lądu”

więcej

21.05.2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”

więcej

19.04.2018

Ogłoszenie DUUE

Zmiana ogłoszenia

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Informacja z otwarcia ofert

 

Rozstrzygnięcie

Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa nabrzeży głębokowodnych w porcie w Świnoujściu”

więcej

15.02.2018

Ogłoszenie DUUE

 

Zmiana ogłoszenia

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Pełnienie funkcji Inżyniera wg warunków FIDIC kontraktu pn. „Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”

więcej

15.01.2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

faks: (091) 430 83 98

e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięty