Spółka Stawiamy na rozwój

Zamówienia

Tytuł przetargu Data Ogłoszenie Dokumenty Kontakt Status
Regulamin zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

więcej

Obowiązujący

Remont nabrzeży Bytomskiego i Wałbrzyskiego w porcie w Szczecinie.

więcej

07.08.2018

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Ogłoszony

Budowa węzła telekomunikacyjnego w rejonie nabrzeża Bytomskiego wraz z przyłączami w porcie w Szczecinie oraz instalacja urządzeń centralowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie portów w Szczecinie i Świnoujściu.

więcej

30.07.2018

Ogłoszenie DUUE

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Ogłoszony

Wizja lokalna

Wizja lokalna dodatkowa

Dodatkowa wizja lokalna II

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu.”

więcej

30.07.2018

Ogłoszenie DUUE

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Ogłoszony

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”

więcej

30.07.2018

Ogłoszenie DUUE

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Ogłoszony

Modernizacja wentylatorów w magazynie nr 2 i 3 na nabrzeżu Czeskim wraz z robotami towarzyszącymi w porcie w Szczecinie.

więcej

26.06.2018

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Poprawa bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania ruchu promowego w Świnoujściu poprzez wdrożenie PNDS

więcej

21.06.2018

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Terminala promowego w Świnoujściu”
08.06.2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Ogłoszony

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Przystosowanie infrastruktury Terminala promowego w Świnoujściu do zasilania statków z lądu”

więcej

21.05.2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”

więcej

19.04.2018

Ogłoszenie DUUE

Zmiana ogłoszenia

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Informacja z otwarcia ofert

 

Grupa kapitałowa

Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa nabrzeży głębokowodnych w porcie w Świnoujściu”

więcej

15.02.2018

Ogłoszenie DUUE

 

Zmiana ogłoszenia

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Pełnienie funkcji Inżyniera wg warunków FIDIC kontraktu pn. „Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”

więcej

15.01.2018

Ogłoszenie

faks: (091) 430 83 98

e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięty