Spółka Stawiamy na rozwój

Zamówienia

Tytuł przetargu Data Ogłoszenie Dokumenty Kontakt Status
Regulamin zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

więcej

Obowiązujący

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”

więcej

19.04.2018

Ogłoszenie DUUE

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Ogłoszony

Poprawa stanu technicznego nawierzchni bitumicznych na terenie portu Świnoujście

więcej

10.04.2018

Ogłoszenie

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Ogłoszony

Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa nabrzeży głębokowodnych w porcie w Świnoujściu”

więcej

15.02.2018

Ogłoszenie DUUE

 

Zmiana ogłoszenia

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Informacja z otwarcia ofert

 

Grupa kapitałowa - wzór oświadczenia

Rozbiórka budynku administracyjnego o numerze inwentaryzacyjnym 32 – 105

więcej

18.01.2018

Ogłoszenie

faks: (091) 430 83 98

e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Pełnienie funkcji Inżyniera wg warunków FIDIC kontraktu pn. „Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”

więcej

15.01.2018

Ogłoszenie

faks: (091) 430 83 98

e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Badanie ofert

Wyposażenie budynków na terenie portu w Świnoujściu w przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz oświetlenie ewakuacyjne.

więcej

05.01.2018

Ogłoszenie

faks: (091) 430 83 98

e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Przebudowa placu składowego przy nabrzeżu Rumuńskim w porcie w Szczecinie.

więcej

04.01.2018

Ogłoszenie

faks: (091) 430 83 98

e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w piwnicy budynku Biura Głównego Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

więcej

11.12.2017

Ogłoszenie

faks: (091) 430 83 98

e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie