Spółka Stawiamy na rozwój

Zamówienia

Tytuł przetargu Data Ogłoszenie Dokumenty Kontakt Status
Regulamin zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu”, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji

więcej

22.03.2017

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Ogłoszony

„Przebudowa nabrzeża Spółdzielczego w Kanale Dębickim w porcie w Szczecinie – Odcinek II” w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”

więcej

21.02.2017

Ogłoszenie

Informacja o zmianie ogłoszenia

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Ogłoszony

Wizja lokalna

Zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert

Stała organizacja ruchu dla portów Szczecin i Świnoujście

więcej

16.02.2017

faks: (91) 430 83 98
e-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Rozstrzygnięcie

Opracowanie studium wykonalności i wykonanie projektów budowlano – wykonawczych dla zadania pn.: „Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”

więcej

16.11.2016

faks: (91) 430 83 98

e-mali: przetargi@port.szczecin.pl

Badanie ofert

Odbiór odpadów ze statków w porcie w Szczecinie i Świnoujściu

więcej

24.10.2016

faks: (91) 430 83 98

e-mali: przetargi@port.szczecin.pl

Badanie ofert

Informacja o unieważnieniu części C zamówienia