Spółka Stawiamy na rozwój

Zarząd

Prezes Zarządu - Dariusz Słaboszewski

Urodzony w 1964 roku.  Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Ukończył studia podyplomowe w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz Wyższej Szkole Zarządzania.
W latach dziewięćdziesiątych pracował w wyuczonym zawodzie jako oficer pokładowy w PPDiUR ODRA ŚWINOUJŚCIE oraz na statkach handlowych armatorów zagranicznych. Następnie prowadził własną działalność gospodarczą, również w zakresie zarządzania innymi podmiotami gospodarczymi.
Od roku 2007 związany z Żeglugą Szczecińską, pełnił początkowo funkcję Zarządcy Komisarycznego, następnie Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego.

Kontakt:
Tel: 
+48 91 43 08 221
e-mail: d.slaboszewski@port.szczecin.pl

Wiceprezes ds. Infrastruktury - Kazimierz Drzazga

Urodzony w 1951 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku historia oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania logistycznego na Uniwersytecie Szczecińskim.
Długoletni pracownik Zakładów Chemicznych  POLICE oraz administracji samorządowej. W latach 2006-2008 wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście S.A.  W latach 2006-2010 radny Powiatu Polickiego, a od 2010 roku wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Działacz podziemnej "Solidarności" i b. członek ścisłych władz Związku w Regionie Pomorza Zachodniego. Od wielu lat działacz społeczny i polityczny. Za podziemną działalność związkową oraz walkę o wolną i demokratyczną Polskę odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kontakt:
Tel: +48 91 43 08 770
e-mail: k.drzazga@port.szczecin.pl

Wiceprezes ds. Rozwoju -  dr inż. Jacek Cichocki


Urodzony w 1965 roku. Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. W latach 1990-2006 pracownik Instytutu Morskiego Odział w Szczecinie. W tym okresie zajmował się zagadnieniami z zakresu modelowania zjawisk hydrodynamicznych w ujściowym odcinku Odry. W 1998 uzyskał tytuł doktorski z zakresu budownictwa wodnego na wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W latach 2007-2015 pełnił funkcję dyrektora ds. Technicznych Urzędu Morskiego w Szczecinie. Nadzorował m.in. kontrakt na budowę falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu (tzw .gazoportu).

Kontakt:
Tel: +48 91 43 08 431
e-mail: j.cichocki@port.szczecin.pl