{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Ostrow Grabowski

33 ha expandable to 140 ha, the largest area for future investments, the possibility of building a new port infrastructure and the port industry.