{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

ProjektyRozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu
Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego
Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego
Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu
Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu
Budowa infrastruktury portowej w Basenie Górnośląskim w porcie w Szczecinie