{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Wykaz obiektów administrowanych (ISPS)Na terenach administrowanych przez ZMPSiŚ S.A wyznaczono ogółem 6 obiektów portowych. Obszary te posiadają stosowną numerację identyfikacyjną IMO i potwierdzenie zgodności (Statement of Compliance) oraz systemy bezpieczeństwa funkcjonujące w oparciu o opracowane oceny ochrony (PFSA – Port Facility Security Assesment) i plany ochrony (PFSP – Port Facility Security Plan). Realizacją wytycznych i nadzorem nad funkcjonowaniem systemów zajmują się wyznaczone osoby funkcyjne – oficerowie ochrony obiektów portowych (PFSO – Port Facility Security Officer).

 

Wymóg sporządzenia Deklaracji Ochrony (DoS) zachodzi w przypadkach określonych zapisami art. 47 – 49 ustawy z dn. 4 września 2008r o ochronie żeglugi i portów morskich. W przypadkach kiedy zachodzi potrzeba dodatkowej konsultacji bądź ustaleń odnośnie uprawnień do wejścia na statek lub działań podejmowanych na linii statek / port – prosimy o kontakt z Oficerami PFSO właściwymi terytorialnie.

Informacje związane z wykazem wszystkich obiektów portowych w Szczecinie i Świnoujściu zamieszczane są w przepisach porządkowych, wydawanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Obiekty portowe podlegające pod rozwiązania ISPS, dane kontaktowe oraz informacje związane z alternatywnymi rozwiązaniami w zakresie ochrony statków i obiektów portowych, a także podmiotami i służbami zaangażowanymi w odpowiedź na zagrożenia umieszczane są w Global Integrated Shipping Information System

 

Certyfikaty obiektów portowych oraz szczegółowy wykaz obiektów portowych (wraz z kodami lokalizacyjnymi ONZ) w Szczecinie i Świnoujściu administrowanych przez ZMPSiŚ S.A. do pobrania poniżej.