Pierwsze półrocze 2022 - porty Szczecin i Świnoujście z dodatnim wynikiem operacyjnym 

 

Zespół portów Szczecin-Świnoujście podsumował pierwsze półrocze br. pod względem przeładunków. Te są o blisko trzy procent lepsze aniżeli w analogicznym czasie ub. roku. Operatorzy portowi w okresie styczeń-czerwiec br. obsłużyli prawie 17,5 mln ton ładunków. 

 

W portach jest więcej rudy, paliw i gazu LNG. Wzrost r/r odpowiednio o 68,2, 29,1 i 34,8 procent. Terminal LNG w Świnoujściu obsłużył do końca czerwca br. 26 statków z gazem LNG. Dla porównania w tym samym czasie ub. roku było ich 18. 

 

Pierwsze półrocze na minusie kończą węgiel (-28,6 proc.), inne masowe (-8 proc.), zboża (-18,7 proc.), drobnica (-1,8 proc.), drobnica promowa (-1,1 proc.) oraz kontenery (-16,1 proc.). 

 

Sam czerwiec br. był dla obu portów o 21 proc. lepszy aniżeli czerwiec 2021. Tutaj liderami przeładunków są węgiel (+13,8 proc.), ruda (+254,4 proc.), zboże (+95 proc.), paliwa (+54,2 proc.) oraz gaz LNG (+73,7 proc.). 

 

Należy pamiętać, ze od kilku lat porty działają w nadzwyczajnych warunkach. Wcześniej dwa lata pandemii koronawirusa, obecnie wojna na Ukrainie. Te czynniki znajdują swoje odbicie w wielkości obsługiwanych ładunków w portach. Dowodzą tego chociażby przeładunki węgla. O ile te w pierwszym półroczu br. dość znacząco spadły, o tyle jesienią należy spodziewać się wzrostów w tej grupie towarowej, co jest efektem podpisanych już kontraktów.

 

Spółki przeładunkowe w portach Szczecin-Świnoujście obsługują także coraz więcej towarów z Ukrainy. Ogółem w portach obsłużono dotychczas ponad 150 tys. ton towarów, w tym rudy i zbóż, które drogą morską trafiły do odbiorców m.in. w Holandii i Algierii. W drugim półroczu 2022 spodziewamy się znaczącego przyrostu przeładunków ukraińskiej kukurydzy, rudy żelaza i surówki żelaza.

 

ZMPSiŚ podejmuje działania ukierunkowane na stały rozwój portów, stwarzając warunki i możliwości do obsługi większej ilości ładunków aniżeli obecnie. Po zakończeniu inwestycji port w Szczecinie zyska nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą zawijać do portu w Szczecinie, po modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem. Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu. (Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ)

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.