Port Community System (PCS)
Czym jest PCS?

 

PCS to cyfrowy system wspomagania komunikacji oraz wymiany danych. Głównymi użytkownikami są uczestnicy obrotu portowo-morskiego realizujący procesy obsługi statków oraz importu i exportu towarów w porcie. 

 

Celem projektu Polski PCS jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich wobec uczestników międzynarodowego obrotu towarowego.  Rozwiązania PCS funkcjonują w najważniejszych portach na świecie. m.in. w Rotterdamie, pod nazwą „Portbase”, w Hamburgu, jako „Dakosy”, w Antwerpii jest to system „C-point”, pozwalające skrócić czas procedur logistycznych w łańcuchu dostaw z kilkunastu godzin do kilku minut oraz zmniejszyć koszty przedsiębiorców. 

 

PCS w ZMPSiŚ

 

Trwające obecnie prace wdrożeniowe w Porcie Szczecin i Świnoujście systemów Port Community System (PCS), rozwijanych przez Polski PCS, odbywają się w ramach przyjętego przez Radę Ministrów „Programu rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku”, oraz wskazanego w tym dokumencie priorytetu – digitalizacji polskich portów morskich.

 

Jednym modułów systemu opracowanego przez Polski PCS jest tzw. Moduł Maklerski (MM-PCS), przeznaczony do wymiany komunikatów związanych z obsługą statków przy wejściu i wyjściu do portów oraz podczas postoju w porcie. 

 

W finalnej formie, MM-PCS umożliwi bezpieczną i inteligentną wymianę informacji w zakresie logistyki oraz obsługi statków i towarów. Docelowo, MM-PCS pozwoli na koordynację i podniesienie wydajność wykorzystania infrastruktury portowej, podnosząc efektywność obrotu ładunkowego, oraz zapewni wsparcie i ułatwi re-używalność informacji w formie elektronicznej pomiędzy partnerami obrotu portowo-morskiego, agentami morskimi, Głównym Dyspozytorem Portu, firmami świadczącymi usługi pilotażowe i holownicze.

 

Głównymi beneficjentami są agenci statkowi. Narzędzie pozwoli im na skoordynowanie wszelkich działań niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia i obsługi statku w porcie z poziomu jednej aplikacji. Wśród rozwijanych obecnie funkcjonalności wymienić można:

• baza statków – pochodząca z zaufanych źródeł (Lloyd’s Register, NSW), umożliwi dodawanie oraz edytowanie istniejących zapisów,

• baza kontrahentów – zbiorcza baza firm współpracujących, oferująca możliwość uzupełniania i wglądu, współdzielona w ramach jednego podmiotu (agencji),

• informacja o fakturowaniu – wysłanie informacji do interesariuszy z informacją o danych do wystawienia fv, 

• zgłoszenie odpadów – możliwość zgłoszenia odpadów dodatkowych (np. kiedy statek już przebywa w porcie),

• zamawianie i zgłaszanie usług – narzędzie pozwoli na zgłoszenie lub zamówienie usług związanych z pobytem statku w porcie (zamówienie wody, zapory, asystę statku p.poż, zgłoszenie prac niebezpiecznych, itp.),

• zgłoszenie do dyspozytora i innych podmiotów – rozwijane obecnie narzędzie umożliwi zgłoszenie statku przez agenta do Dyspozytora Portu oraz innych podmiotów zaangażowanych w wejście statku do portu (pilot, terminal, firma holownicza itd.),

• zgłoszenie statku (w tym wstępne, Pre-Arrival, wejście, wyjście, Port State Control) – rozwijane obecnie narzędzie zapewnia utworzenea wszystkich zgłoszeń wraz z formularzami IMO, trwają prace nad pełną integracją z NSW,

• zgłoszenie ewidencyjne statku – funkcja ta pozwoli na przesył danych statystycznych. 

 

Wymienione powyżej funkcjonalności to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Moduł Maklerski, będący jednym z elementów systemu opracowywanego przez Polski PCS, zostanie z czasem wyposażony w szereg kolejnych usprawnień i narzędzi. Ciągły rozwój odbywa się w ścisłej współpracy z agentami, dzięki czemu pozwala na szybką identyfikację konkretnych potrzeb i nadanie priorytetu najbardziej pożądanym funkcjom. 

 

W fazie rozwoju znajdują się również narzędzia pozwalające uzyskanie informacji o pozycji statku, prognozy pogody czy stanu wody w ramach tzw. Vessel Traffic Services (VTS), pozyskanie informacji o przeładunku czy kompleksowy planer, oferujący możliwość planowania ruchu statków spodziewanych i znajdujących się w porcie za pomocą interaktywnego kalendarza współdzielonego przez użytkowników danej organizacji. 

 

Kolejne kroki

 

ZMPSiŚ SA wspólnie z interesariuszami, przy udziale spółki Polski PCS, prowadzi prace nad rozbudową systemu PCS o następne funkcjonalności, które będą wspierały procesy związane z obsługą statków i ich ładunków w portach Szczecin i Świnoujście. W celu usprawnienia i rozwoju systemu zachęcamy wszystkie podmioty, a w szczególności agentów statkowych, do aktywnego korzystania z modułu maklerskiego PCS. Planowane jest również uruchomienie aplikacji mobilnej MM-PCS, która w oczywistym stopniu ułatwi agentom statkowym koordynację pobytu statku w porcie. 

 

Przypominamy, iż rozpoczęcie pracy z programem PCS-MM możliwe jest po uprzednim utworzeniu konta dostępowego, które uzyskuje się po złożeniu wniosku pod adresem  biuro@polskipcs.pl

 

Obecnie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA umożliwia dokonanie zgłoszenia do Dyspozytora Portu również dotychczasowymi metodami. Zwracamy się jednak o podjęcie przez Państwa już teraz działań zmierzających do utworzenia kont dostępowych i korzystania z PCS-MM, co pozwoli na płynne przejście z dotychczasowej metody, gdyż ZMPSiŚ SA planuje w niedługim czasie przyjmować zgłoszenia wyłącznie poprzez PCS-MM, o czym poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

 

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące działania i funkcjonalności modułu maklerskiego PCS należy zgłaszać poprzez funkcjonujący na platformie PCS Elektroniczny System Obsługi Zgłoszeń. Można również kontaktować się mailowo support@polskipcs.pl), lub telefonicznie (+48 883 299 799).

 

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.