Port Szczecin zwiększa moc nabrzeży w Kanale Dębickim


Zwiększenie wydajności istniejących nabrzeży, budowa nowych i poprawa jakości obsługi ładunków w porcie Szczecin to cele inwestycji „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”. O postępie prac mówiono podczas konferencji prasowej.


Prace idą pełną parą


Trwa modernizacja nabrzeża Czeskiego, gdzie wbito już w grunt część metalowych pali wzmacniających to nabrzeże. Docelowo zostanie zamontowanych aż 9600 ton rur o przekroju fi 914 i 813. Każda z nich ma długość od 18 do 21 metrów. Toczą się też prace z drugiej strony Kanału. Tu rozpoczęły się roboty związane z budową nowego nabrzeża Norweskiego, przystąpiono do pogrążania ścianki szczelnej oraz wykonywania pali CFA.


Port podwoi ilość obsługiwanych ładunków

Dzięki inwestycji port Szczecin przyjmie statki z ładunkiem nawet 50 tys. ton na burcie, czym podwoi ilość obecnie obsługiwanych ładunków. To podniesie konkurencyjność portu na rynku. Nade wszystko jednak w wyniku poszerzenia i pogłębienia Kanału Dębickiego w sposób znaczący poprawi się bezpieczeństwo związane z ruchem statków w tym rejonie portu.

To będzie zrobione

W ramach inwestycji przebudowanych będzie blisko 1000 metrów nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m.

Na wyspie Ostrów Grabowski wykonawca wybuduje także ponad 1080 metrów zupełnie nowych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego. W ramach projektu Kanał Dębicki zostanie poszerzony do 200 m (obecnie 120 m) oraz pogłębiony do 12,5 m. Z kolei tzw. materac betonowy umocnieni dno Kanału w rejonie nabrzeża Spółdzielczego, Fińskiego i Czeskiego i zabezpieczy je przed ruchem śrub okrętowych statków. Na wyspie Ostrów Mieleński wykonane zostanie pole odkładu urobku. To tam oraz na przebudowywanych w ramach innego kontraktu polach odkładu na Ostrowie Grabowskim składowany będzie urobek wydobyty podczas robót czerpalnych. Do zagospodarowania będzie ok. 1,5 mln m3.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to 343,1 mln złotych. Inwestorem projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA , wykonawcą sopocka firma NDI, a nadzór nad projektem pełni SWECO.

Inwestycja w cyfrach

Łączna długość ścianek szczelnych – 40 km.

Łączna długość rur stalowych – 20 km.

REALIZACJA ROBÓT NA NABRZEŻU NORWESKIM I DUŃSKIM

Łączny tonaż ścianek dla nab. Norweskiego i Duńskiego wynosi 3800 t, całość zakresu dostarczono na budowę w 2 miesiące.

Dotychczas wykonano 280 mb z projektowych 300 mb pogrążania.

Wykonano prawie 280 szt. pali CFA z projektowych 360 szt.

Dostarczono na budowę 3400 mb żerdzi wraz z buławami.

REALIZACJA ROBÓT NA NABRZEŻU CZESKIM I SŁOWACKIM

Wykonano całość robót rozbiórkowych dla Etapu I.

Wykonano 4300 mb z 16 000 mb kotew gruntowych na nab. Czeskim i Słowackim.

Pogrążono oraz zabetonowano 146 / 801 szt.

Prace nurkowe wykazały przeszło 1600 szt. różnego rodzaju amunicji na dnie basenu.

REALIZACJA ROBÓT NA WYSPIE OSTRÓW MIELEŃSKI

Zrealizowano 2100 / 4800 mb platformy roboczej na Wyspie.

Trwa dostarczanie na Wyspę 0,5 mln m2 geosyntetyków.

Wykarczowano 50 ha lasu zgodnie z decyzją RDOŚ.

Most Pontonowy - przez Duńczycę

Aktualnie na budowie znajduje się 100 z projektowanych 120 części Parku Pontonowego PP-64.


Ciekawostki

Ilość urobku wydobywana z dna Kanału wypełniła by nowobudowany Stadion Pogoni cztery razy lub Stadion Narodowy półtora raza.

Zbrojenie (pręty żebrowane i proste), ilość ton zbrojenia (1600 ton) równa jest wadze 73 transporterów opancerzonych Rosomak.

Beton konstrukcyjny, projektowana ilość m3 betonu pozwoliła by na zabudowanie Jasnych Błoni warstwą o grubości 0,30 m betonu.

Aktualny stan zaawansowania projektu

Postęp rzeczowy: 23 %.

Trwa realizacja I etapu robót obejmująca: Nabrzeże Czeskie I etap ok 316 m, Nabrzeże Norweskie, Budowę pola odkładu na Ostrowie Mieleńskim.

Postęp finansowy projektu: 10 %.

Konferencja online: https://youtu.be/8wvUmUmssg0

Film o inwestycji: https://youtu.be/KzapAc_-5Uk

Film o inwestycji do pobrania:

https://portszczecin-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mwozniak_port_szczecin_pl/Ef8iNM_Um1ZNhHMsw7jEBCsBqPsZtVyLbsFxmH6xESDGUA?e=qqrtn1

 

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.