Trwa rejestracja na 9. Międzynarodowy Kongres Morski

 

Trwa rejestracja na 9. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie. Organizatorzy poruszeni wydarzeniami na Ukrainie, podjęli decyzję, że cały dochód uzyskany ze sprzedaży wejściówek na 9.MKM zostanie przeznaczony na pomoc narodowi ukraińskiemu. 

 

Zarejestrować się można pod adresem: https://kongresmorski.conrego.com/

 

Uroczysta inauguracja nastąpi 29 czerwca w szczecińskiej Operze na Zamku, natomiast drugi dzień Kongresu odbywać się będzie w Centrum Konferencyjnym Hotelu Radisson Blu. Nadzór merytoryczny i Patronat honorowy nad Kongresem sprawuje tradycyjnie Ministerstwo Infrastruktury. 

 

Program przewiduje trzy debaty plenarne:

Przeciwdziałanie – Transformacja – Odporność: strategia dla branży morskiej w dobie kryzysu.

Rewizja sieci TEN-T gwarancją stabilności i ciągłości strategii transportowej Europy.

Zielona transformacja w gospodarce morskiej – szanse i wyzwania.

 

Odbędzie się także 18 paneli dyskusyjnych. W ich trakcie poruszone będą takie tematy jak m.in. porty, żegluga, rozwój, innowacje, nauka, ekologia, transport morski w obliczu wojny na Ukrainie, budowa promów typu ro-pax, branża remontów statków, przyszłość technologii wodorowej, zielona żegluga na forum Unii Europejskie.

 

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.