port Szczecin
BIZNES
Dla inwestorów
Miejsce wielu możliwości
Dla inwestorów

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. kładzie szczególny nacisk na inwestycje w infrastrukturę portową, które stwarzają warunki do inwestowania podmiotom zainteresowanym lokowaniem własnych terminali przeładunkowo-składowych, dystrybucyjnych lub produkcyjnych. Dążeniem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. jest przyciągnięcie inwestorów zainteresowanych finansowaniem, budową i eksploatacją terminali a także tworzeniem przemysłu przyportowego. W tym celu zapewnia infrastrukturę dostępu zarówno od strony wody (baseny portowe, nabrzeża) jak i lądu (dojazd drogowy, kolejowy) a także dostarcza infrastrukturę techniczną (sieć elektryczną, teleinformatyczną, wodociągową, kanalizację itd.).


Idea zachęcania kontrahentów do podejmowania działalności na terenie obu portów zaowocowała wieloma inwestycjami. Od wielu lat funkcjonują spółki z kapitałem zagranicznym, które inwestując na terenach portowych odnoszą sukcesy.

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.