port Szczecin
BIZNES
Ostrów Grabowski
Ostrów Grabowski

Tereny inwestycyjne położone na Półwyspie Ostrowa Grabowskiego to największy obszar pod przyszłe inwestycje w porcie szczecińskim. Dzięki dogodnemu usytuowaniu w centrum portu pozwala na tworzenie przemysłu związanego z obrotem portowym.


Zdecydowana większość  obszarów Ostrowa Grabowskiego, to tereny położone w części centralnej oraz zachodniej, od strony Kanału Dębickiego, gdzie funkcjonuje już nabrzeże Fińskie, przeznaczone do obsługi skonteneryzowanych ładunków drobnicowych. Kolejnym nabrzeżem, będącym w fazie realizacji, jest nabrzeże Norweskie o projektowanej głębokości technicznej 12,5m i łącznej długości 300m, stanowiące przedłużenie nie tylko linii cumowniczej nabrzeża Fińskiego, ale również  układu szyn poddźwigowych dla suwnic kontenerowych. Pozostałe inwestycje planowane do realizacji, będą konsekwencją modernizacji i pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5m.


Położenie Ostrowa Grabowskiego, pomiędzy obecnie eksploatowaną drobnicową częścią portu, a zmodernizowanym torem wodnym, to ponad 3 km projektowanej linii cumowniczej. Stwarza to idealne warunki dla lokalizacji terminali przeładunkowo-składowych wykorzystujących zwiększoną głębokość do 12,5m. 


Przeznaczenie terenu 

  • Tereny przemysłowo – składowe, magazyny i place składowe z funkcją produkcyjną. Dopuszczana funkcja usługowa związana z prowadzoną produkcją i logistyką. 
  • Nabrzeże przeładunkowo – składowe. 


Teren jest doskonale skomunikowany poprzez nowy dojazd drogowy i kolejowy. Do granicy nowego terminalu kontenerowego doprowadzone są media: energia elektryczna, woda, kanalizacja. Niezaprzeczalnym walorem jest bliskie sąsiedztwo wybudowanej i gotowej do dzierżawy infrastruktury dla centrum logistycznego. 

 

Położenie Półwyspu Ostrowa Grabowskiego

Perspektywiczny projekt zagospodarowywania Ostrowa Grabowskiego przewidziano na lata 2023-2050 i obejmuje sukcesywną zabudowę oraz uzbrajanie terenów począwszy od obszarów najlepiej uzdatnionych, w kolejności: 

• część zachodnia (Etap 1) 2022 – 2027 

• część południowo-wschodnia (Etap 2) 2028 – 2034 

• część północno-wschodnia (Etap 3) 2035 – 2041 


Część Zachodnia – Etap 1 

Etap I obejmuje zagospodarowanie  czterech działek inwestycyjnych, w zachodniej części półwyspu o łącznej powierzchni 35,2 ha stanowiących zaplecze dla pogłębionego do 12,5m i poszerzonego do 200m Kanału Dębickiego. Przygotowanie placów składowych, postojowych oraz parkingów o określonej nośności wraz z obiektami kubaturowymi pozostanie po stronie przyszłych operatorów.

Zagospodarowanie części zachodniej Ostrowa Grabowskiego (2022 – 2027) – Etap I.

Część południowo-wschodnia - Etap II 
  

  
Etap II obejmuje zagospodarowanie łącznie dwóch działek inwestycyjnych o łącznej powierzchni 10,31 ha stanowiących zaplecze dla pogłębionego do 12,5m Przekopu Mieleńskiego  oraz obszaru o powierzchni około 16,6 ha dla budowy docelowego układu komunikacyjnego. 


Zagospodarowanie części południowo-wschodniej i centralnej (2028 – 2034) – Etap II 

Część północno-wschodnia  - Etap III 


Etap III obejmuje zagospodarowanie pozostałych czterech działek inwestycyjnych o 
łącznej powierzchni 31,34 ha stanowiących zaplecze dla pogłębionego do 12,5m Przekopu Mieleńskiego oraz obszaru o powierzchni około 1,6 ha dla docelowego układu drogowego. 


Zagospodarowywanie części północno-wschodniej (2035 – 2041) – Etap III  

Dostępność mediów na terenie Ostrowa Grabowskiego 

Istniejąca infrastruktura 
Elektryczność na terenie (T/N)  T
 Napięcie [kV]         15kV

Dostępna moc [MW] 

1MV

Gaz na terenie (T/N)  

N

Odległość przyłącza od granicy działki  

500m

Wartość kaloryczna [MJ/Nm3] 

36,0 MJ/Nm3 

Średnica rury [mm]    

90mm

Dostępna objętość [Nm3/h] 

Brak danych 

Woda  na terenie (T/N) 

T (socjalne) 

Dostępna objętość [m3/24h] 

1900m3/24h

Kanalizacja na terenie (T/N) 

N

Odległość przyłącza od granicy terenu 

500m

Dostępna objętość [m3/24h] 

Brak danych

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź  
w bezpośrednim sąsiedztwie 

T

Telefony (T/N) 

T


W przypadku zainteresowania ofertą terenową Ostrowa Grabowskiego, prosimy o kontakt z panią Ewą Kurdyła, Specjalistą ds. inwestorów zewnętrznych, tel.: +48 91 430 84 40 lub tel. kom.:+48 665 431 165, e-mail:  ekurdyla@port.szczecin.pl

Zobacz również
Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.