port Szczecin
BIZNES
Ładunki masowe
Jesteśmy liderem obsługi
Ładunki masowe

Porty w Szczecinie i Świnoujściu stanowią kompleksowe centrum przeładunku suchych i płynnych ładunków masowych. Porty oferują przeładunek i składowanie: węgla, rudy, koksu, soli, koncentratów, nawozów, złomu, smoły, smoły płynnej, olejów, melasy oraz produktów ropopochodnych. Oferta przeładunku ładunków masowych jest również dużą szansą dla dalszego rozwoju branży portowej i działań inwestycyjnych potencjalnych inwestorów.

Terminale ładunków masowych w Szczecinie
Bulk Cargo - Port Szczecin Sp. z o.o.

ul. Gdańska 21
70-661 Szczecin
tel. +48 91 430 73 73, 430 71 12
fax +48 91 462 35 29
biuro@bulkcargo.com.pl
www.bulkcargo.com.pl


Bulk Cargo - Port Szczecin - najbardziej znacząca i uniwersalna spółka portowa w Szczecinie. Świadczy wysokiej jakości usługi w zakresie obsługi i logistyki ładunków masowych i drobnicowych. Roczne przeładunki wynoszą około 4-5 mln ton.


Główne ładunki obsługiwane przez Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.

 • węgiel
 • ruda
 • zboże
 • wszystkie rodzaje suchych i płynnych ładunków masowych.


Infrastruktura portowa:

 • 11 nabrzeży o łącznej długości 3 364 m
 • statki obsługiwane przy nabrzeżach o maksymalnych zanurzeniach od 5,5 m do 9,15 m
 • 70 000 m2 powierzchni magazynowej
 • 500 000 m kw. otwartej powierzchni magazynowej
 • 18 000 cbm w zbiornikach ładunków płynnych
 • możliwość obsługi jednostek pływających, barek, wagonów kolejowych, samochodów ciężarowych

Baltchem S.A.

Zakłady Chemiczne w Szczecinie
ul. Księdza Stanisława Kujota 9
70-605 Szczecin
tel. +48 91 46 24 342
fax +48 91 46 24 351
biuro@baltchem.com.pl
www.baltchem.com.pl


Baltchem S.A. oferuje składowanie i przeładunek następujących ładunków płynnych:

 • nawozy
 • surowy olej roślinny
 • produkty ropopochodne (benzyna, olej napędowy, MDO, itp.)
 • metanol
 • etanol
 • nne chemikalia

Spółka posiada 2 terminale - jeden w Szczecinie, a drugi w Świnoujściu.

Infrastruktura terminalu w Szczecinie:

 • 1 nabrzeże z możliwością obsługi statków o max. parametrach: loa 130m i zanurzeniu 6,5 m
 • łączna pojemność składowa 54 000 cbm
 • możliwość obsługi jednostek pływających, barek, wagonów kolejowych (własne bocznice kolejowe), samochodów ciężarowych

Ładunki o I i III klasie zagrożenia pożarowego lub niesklasyfikowane mogą być składowane w:

 • magazynie celnym
 • miejscu czasowego składowania
 • zbiornikach bez statusu celnego

Fosfan S.A.

44-65 ul. Nad Odrą
71-820 Szczecin
tel. +48 91 44 55 600
fax +48 91 44 55 610
biuro@fosfan.pl
www.portnadodra.pl


Firma świadczy profesjonalne usługi w zakresie przeładunku i składowania towarów:

 • materiałów sypkich
 • kruszywa
 • chemia płynna

Infrastruktura:

 • 2 nabrzeża o łącznej długości 431 m
 • statki obsługiwane przy nabrzeżach o maksymalnym zanurzeniu do 5,90 m
 • powierzchnia magazynowa do 14 600 ton ładunków masowych
 • 3 000 m kw. otwartego składowania
 • 10 000 cbm magazynów zbiornikowych
 • możliwość obsługi statków, barek, wagonów kolejowych, samochodów ciężarowych

Spółka posiada teren inwestycyjny z możliwością powiększenia możliwości magazynowych. 

Alfa Terminal Sp. z o.o.

ul. Nad Odrą 10
71-833 Szczecin
www.alfaterminal.pl


Alfa Terminal jest uniwersalnym terminalem świadczącym specjalistyczne usługi przeładunku i składowania towarów masowych oraz płynnych chemikaliów (głównie metanolu). 

Infrastruktura: 

 • 1 nabrzeże o długości 420 m
 • statki obsługiwane przy nabrzeżach o maksymalnych zanurzeniach od 8,00 m do 8,30 m
 • 5 000 m2 powierzchni magazynowej
 • 40 000 m kw. otwartej powierzchni magazynowej
 • 2 zbiorniki na metanol o łącznej pojemności 28 5000 cbm
 • możliwość obsługi statków, barek, wagonów kolejowych, samochodów ciężarowych

Terminale ładunków masowych w Świnoujściu
OT PORT ŚWINOUJŚCIE S.A.

ul. Bunkrowa 1
72-602 Świnoujście
tel. +48 91 327 72 00, 327 74 10
fax +48 91 321 52 92
info@otport.swinoujscie.pl
strona internetowa


OT Port Świnoujście S.A. działa w porcie morskim w Świnoujściu i oferuje usługi o charakterze uniwersalnym. Spółka świadczy usługi w zakresie obsługi szerokiej gamy ładunków masowych i drobnicowych o rocznych przeładunkach ok. 4 - 6 mln ton.

Główne ładunki masowe obsługiwane przez OT Port Świnoujście S.A.:

 • węgiel
 • ruda
 • zboże
 • wszystkie rodzaje suchych i płynnych ładunków masowych

Infrastruktura portowa: 

 • 4 nabrzeża o łącznej długości 1 190 m
 • przy nabrzeżach obsługiwane są statki o maksymalnym zanurzeniu od 12,10 m do 13,50 m
 • możliwość przeładunku statków, barek, wagonów kolejowych, samochodów ciężarowych

OT Port Świnoujście SA jest częścią Grupy OT Logistics, która oferuje:

 • przeładunki towarów w portach
 • transport kolejowy i wodny śródlądowy
 • transport drogowy.

Baltchem S.A.

Zakłady Chemiczne w Szczecinie
ul. Księdza Stanisława Kujota 9
70-605 Szczecin
tel. +48 91 46 24 342
fax +48 91 46 24 351
biuro@baltchem.com.pl
www.baltchem.com.pl


 Baltchem S.A. oferuje składowanie i przeładunek następujących ładunków płynnych:

 • nawozy
 • surowy olej roślinny
 • produkty ropopochodne (benzyna, olej napędowy, MDO, itp.)
 • metanol
 • etanol
 • inne chemikalia

Spółka posiada 2 terminale - jeden w Szczecinie, a drugi w Świnoujściu.

Infrastruktura terminalu w Świnoujściu:

 • 1 nabrzeże z możliwością obsługi statków o max. parametrach: loa 195 m i zanurzenie 11,6 m
 • łączna pojemność składowa 72 000 cbm
 • możliwość przeładunku statków, barek, ciężarówek

Ładunki o I i III klasie zagrożenia pożarowego lub niesklasyfikowane mogą być składowane w:

 • magazynie celnym
 • miejscu czasowego składowania
 • zbiornikach bez statusu celnego

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.