Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Idealna przystań dla Twojego biznesu

Regulamin zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Struktura własnościowa

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych

W grudniu 2010 roku przeładunki były mniejsze w stosunku do grudnia 2009 r.  o -2,2 %. Spadki odnotowano w węglu (-19,2%), rudzie (-45,1%%), zbożu (-0,8%) i ropie (-9,6%), natomiast wzrosty odnotowano w innych masowych (+3,4%), drewnie (33,3%) i drobnicy (19,7%).

Narastająco po 12 miesiącach 2010 roku wzrost przeładunków w stosunku do 12 miesięcy 2009 roku wyniósł 26,3 %. Przyrosty przeładunki odnotowano w węglu (+72,9%), innych masowych (+11%), drewnie (+2,5%), drobnicy (+19,3%) i ropie (+9,6%). Natomiast spadki przeładunków z podobną tendencją od początku roku utrzymują się w rudzie (-22,8%) oraz zbożu z tendencją wzrostową (-16,9%). Na plus należy odnotować zmniejszenie dysproporcji w przeładunkach zbóż i rudy w stosunku rocznym.

Terminal Promowy w Świnoujściu przyjmie największe promy pływające po Bałtyku

Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. uczestniczył w konferencji „Perspektywy polskiego przemysłu stoczniowego”, która miała miejsce w Szczecinie 24 stycznia br.

Konferencja odbyła się z udziałem ministrów Marka Gróbarczyka oraz Grzegorza Witkowskiego, którzy wystąpieniem wprowadzającym otworzyli spotkanie.

Agenda konferencji obejmowała trzy panele dyskusyjne. W pierwszym z nich  pt. „Rozwój gospodarki morskiej w oparciu o rynek promowy i rozwój portów” wziął udział prezes K. Urbaś.

Podczas tego panelu zaprezentowali się również armatorzy wykonujący przewozy promowe na Bałtyku. Omówiono kwestie związane z rynkiem przewozów promowych w odniesieniu do trendów rozwojowych i potrzeby wprowadzenia na trasy nowych promów. Przedstawiono także perspektywę Terminalu Promowego w Świnoujściu obsługującego takie połączenia oraz wątek rozwoju gospodarki morskiej jako czynnika wpływającego na rozwój polskiego przemysłu.

Rozpoczynając swoje wystąpienie prezes K. Urbaś zwrócił uwagę na trendy występujące obecnie w branży logistycznej o równorzędnym znaczeniu takie jak stały rozwój wymiany handlowej drogą morską, rozwój konteneryzacji, zapotrzebowanie na większe parametry statków, rosnące znaczenie usług logistycznych i dystrybucyjnych, rosnący udział przewozów intermodalnych, rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku naturalnemu, rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie do składowania towarów oraz rozwój przemysłu przyportowego.

Na Terminalu Promowym w Świnoujściu działa obecnie czterech armatorów promowych realizujących 12 rejsów na dobę w relacji ze szwedzkimi portami Trelleborg i Ystad. W ciągu ostatniej dekady (2011-2021) Terminal Promowy w Świnoujściu zwiększył przeładunki o 139 proc. W ogólnej strukturze przeładunków całego zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, aż 45 proc. obrotów realizowanych jest właśnie przez terminal promowy. W 2021 TPŚ odnotował 3261 zawinięć promów. Prezes K. Urbaś przypomniał, że terminal jest sukcesywnie modernizowany.  – W 2015 roku zakończyła się budowa stanowiska nr 1, w tym roku zakończymy prace modernizacyjne na stanowisku nr 5 pod kątem możliwości obsługi transportu intermodalnego. W roku 2023 przystąpimy do modernizacji stanowiska nr 4, szczególnie w aspekcie rampy przeładunkowej. W kolejnym roku 2024 wydłużymy stanowisko numer 2. Wszystko po, żeby można było na trzech stanowiskach obsługiwać największe promy, jakie będą zawijać na Bałtyk. Z kolei w roku 2028 powinna zakończyć się budowa kolejnych dwóch stanowisk stanowiących dzisiaj zaplecze stanowiska numer 1. – powiedział prezes ZMPSiŚ S.A.

Prezes wskazał także na inwestycje, które realizuje obecnie ZMPSiŚ S.A., a mianowicie rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, modernizacja nabrzeży w porcie Szczecin w rejonie Kanału Dębickiego i Basenu Kaszubskiego, będące pochodną pogłębienia i modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m.

Przedsięwzięciem rewolucyjnym w historii obu portów, ale też regionu i kraju, którego finał planowany jest w latach 2025/26 będzie Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu. – W maju tego roku minie 20 lat, kiedy miałem przyjemność podpisać pierwszą przedwstępną mowę na budowę DCT w Gdańsku. Pracowałem wtedy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk. Mówiliśmy wówczas, tak trochę z angielskiego, że ten terminal DCT będzie trendsetterem (trendsetter z angielskiego to ten, który ustala trendy, prekursor) jeżeli chodzi o nowy wzorzec obsługi na Bałtyku. I tak się stało. Dzisiaj to jest jedyny terminal w tej części Europy na Bałtyku, który przyjmuje największe kontenerowce na świecie. Takie same możliwości będą w Świnoujściu. Więc jeżeli tam był trendsetter, to tu będzie game –changer (game –changer z angielskiego to ten, który wszystko zmieni, przełomowy) . – zakończył swoją wypowiedź prezes K. Urbaś.

Podczas konferencji wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla drogi ekspresowej S3 na odcinku Świnoujście-Dargobądz likwidującej ostatnie drogowe wąskie gardło w kierunku portu w Świnoujściu.

Dwa dalsze panele dyskusyjne konferencji obejmowały zagadnienia z obszarów: „Nowoczesne promy ro-pax dla polskich armatorów” oraz „Remonty statków jako mocna strona polskiej branży stoczniowej – perspektywa Pomorza Zachodniego”.

Konferencja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

grudzień 2021

W portach Szczecin i Świnoujście rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej rozpoczęta

W grudniu ub. roku Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. podpisał z Korporacją Budowlaną DORACO umowę na wykonanie prac w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”. Wykonawca wkroczył już na teren inwestycji. Za chwilę rozpoczną się prace w oparciu o specjalny harmonogram określający poszczególne etapy i obszary realizacji zadania.

Ciągłość pracy portu będzie w 100 proc. zapewniona

Zadanie inwestycyjne toczyć się będzie obok codziennych prac w porcie, stąd Korporacja Budowlana DORACO przygotowując się do tej realizacji zaplanowała prace w taki sposób, aby porty mogły nieprzerwanie funkcjonować podczas robót budowlanych.

Wielki proekologiczny projekt

Prowadzone prace uporządkują i uzupełnią infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portu w Szczecinie i Świnoujściu. Zapewni to optymalizację zużycia nośników energii, poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska i dostosowanie w tym do obowiązujących norm i przepisów. Stąd to zadanie inwestycyjne można nazwać wielkim proekologiczny projektem.

W jego ramach na Terminalu Promowym w Świnoujściu wykonano już jeden z odcinków przyłącza elektrycznego biegnącego po terenach będących we władaniu miasta. To działanie zapewnia zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz ma ograniczyć ryzyko awarii i przestojów promów. W efekcie zwiększy się funkcjonalność Terminala Promowego w Świnoujściu.

Co niezwykle ważne, ta proekologiczna inwestycja umożliwi zasilanie promów w energię elektryczną z sieci lądowej (bez pomocy agregatów), czym zmniejszy oddziaływanie terminalu na środowisko, w szczególności w zakresie emisji szkodliwych związków siarki i azotu oraz uciążliwego hałasu.

Warto dodać, że DORACO po raz drugi zrealizuje możliwość zasilania promów prądem podczas ich  postoju w porcie, bowiem jako pierwsza w Polsce wykonała taką instalację przy budowie Publicznego Terminala Promowego w Gdyni.

Po wykonaniu inwestycji porty w Szczecinie i Świnoujściu będą przyjazne środowisku z efektywną infrastrukturą techniczną. Oprócz możliwości zasilania promów z lądu zyskają uporządkowaną gospodarkę ściekową oraz niezawodne i ekonomiczne dostawy wody i ogrzewania. Będzie nowocześnie, czysto i przede wszystkim taniej w eksploatacji.

Szczegóły techniczne inwestycji

Inwestycja objęta jest bardzo szerokim zakresem prac, są to m.in.:

a) budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej obejmującej:

1. Sieci wodociągowe
• Port Szczecin – 2,5 km rurociągów
• Port Świnoujście – 1,4 km rurociągów

2. Sieci ciepłownicze i gazowe
• Port Szczecin – 2,6 km ciepłociągów
• Port Świnoujście – 1,2 km ciepłociągów

3. Kanalizację sanitarna i wód opadowych
• Port Szczecin – 10 km rurociągów
• Port Świnoujście – 2,8 km rurociągów sanitarnych

4. Sieci elektroenergetyczne
• Port Szczecin – 19,5 km kabli SN i 2.7km kabli nn; 7 stacji transformatorowych SN 15kV do zbudowania; 3 stacje transformatorowe SN 15kV do demontażu; 2 rozdzielnie SN 15kV do modernizacji
• Port Świnoujście – 42,5 km kabli SN i 2,4km kabli nn; 1 stacja transformatorowa SN 15kV do zbudowania; 1 stacja transformatorowa SN 15kV do demontażu; 2 rozdzielnie SN 15kV do modernizacji; w ramach systemu Shore Connection: 1 stacja przekształtnikowa 3MVA 15/11kV do zbudowania, 5 stacji brzegowych 3MVA 15/11kV do zbudowania, 11 brzegowych punktów zasilania 11kV do zbudowania, 2 żurawiki mobilne 11kV do zbudowania

5. Sieci teletechniczne (m.in. modernizacja systemu monitoringu oraz budowa od podstaw systemu telemetrycznego, automatyzacja obsługi bram wjazdowych)
• Port Szczecin – 38 km kabli
• Port Świnoujście – 36 km kabli

6. Sieć wody ppoż./technicznej
• Port Szczecin – 2,5 km rurociągów wody pitnej
• Port Świnoujście – 1,4 km rurociągów wody pitnej, 2,9 km rurociągów wody technicznej

7. System SCADA:
Port Szczecin oraz Port Świnoujście zapewnienie monitorowania sieci elektroenergetycznej po stronie nn i SN oraz ustandaryzowanie systemu monitoringu, m.in. w zakresie wykrywania usterek oraz anomalii w systemie zasilania, identyfikacji uszkodzeń, gromadzenia i analizy danych historycznych. 

b) wykonanie niezbędnych wyburzeń i rozbiórek,
c) wykonanie wszelkiej niezbędnej infrastruktury technicznej, potrzebnej do prawidłowego   funkcjonowania (np. drogi dojazdowe, obrukowania, bariery ochronne, itp.),
d) zaprojektowanie i wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu, itp.,
e) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją.

Inwestycja realizowana jest w związku z zawartą umową o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0074/19-00 projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”, nr POIS.03.02.00-00-0074/19 w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Jej koszt to 141,5 mln zł brutto. Roboty mają zostać zakończone do dnia 31.10.2023 roku. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Rekord przeładunków – porty morskie podsumowały 2021 rok

Konferencją prasową z udziałem wiceministrów infrastruktury Marka Gróbarczyka i Grzegorza Witkowskiego zarządy portów morskich Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin-Świnoujście podsumowały wyniki przeładunkowe za 2021 rok.

113 mln ton

W całym minionym roku porty Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście obsłużyły ponad 113 mln ton ładunków tj. o 9 proc. więcej niż w roku 2020. Od 2008 roku  przeładunki w polskich portach wzrosły o 116 proc. Z kolei od roku 2015 do 2021 wzrost ten wyniósł 46 proc. Suma inwestycji prowadzonych obecnie w największych portach wynosi ok. 7 mld zł.

- Te ponad 113 mln ton przeładowanych towarów jednoznacznie pokazuje w jak dobrej kondycji znajdują się polskie porty, ale z drugiej strony pokazuje jak dobrze byliśmy w stanie poradzić sobie ze skutkami pandemii, która cały czas trwa i wiele krajów ją odczuwa. Wiele gospodarek notuje przy tej okazji regres. My, jeśli chodzi o ekonomikę rozwoju portów, o export-import, a przede wszystkim o otwarcie w zakresie przewozu towarów, dzisiaj możemy pochwalić się 9 proc. wzrostem w stosunku do roku poprzedniego. 113 mln ton jednoznacznie klasyfikuje nas na bardzo wysokim poziomie w zakresie przeładunków w portach. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zarządom portów. Ten wypracowany wynik ma bowiem przede wszystkim swoje źródło w dobrym zarządzaniu, ale to dobre zarządzanie nie byłoby możliwe gdyby nie operatorzy portowi. Wszystkim operatorom również chcemy bardzo gorąco podziękować. Ten wynik został wygenerowany przez ich firmy. - powiedział wiceminister Marek Gróbarczyk. - W najbliższym czasie będą kolejne wzrosty, nie możemy zatrzymać się na tym wyniku, dążymy do coraz większych przeładunków. – dodał.

Z kolei wiceminister Grzegorz Witkowski dołączając się do podziękowań za wypracowany wynik skierowanych do zarządów portów i spółek przeładunkowych zauważył, że każda złotówka zainwestowana w gospodarkę morską, w porty, w stocznie, w nabrzeża i infrastrukturę portową i dostępową zwraca się w stukrotnie. Te wyniki są najlepszym tego przykładem.

33,2 mln ton w 2021 r. to wyrównanie najlepszego wyniku z roku 2018

W portach Szczecin-Świnoujście w 2021 roku spółki przeładunkowe obsłużyły 33,2 mln ton ładunków osiągając tym samym rekordowy wynik  z 2018 roku. Porównując dane r/r, wypracowany w 2021 roku wynik jest o 6,6 proc. lepszy wobec 2020. Największy udział w obrotach stanowiły przeładunki drobnicy: 55 procent.  Znakomite wyniki drobnicy promowej, wzrost o 10,6 proc. r/r. W ciągu dekady (2011-2021) Terminal Promowy w Świnoujściu zwiększył przeładunki o 139 proc. W ogólnej strukturze przeładunków całego zespołu portowego, aż 45 proc. obrotów realizowanych jest przez terminal promowy. W 2021 TPŚ odnotował 3261 zawinięć promów.

Dwucyfrowy wzrost zanotowały także przeładunki rudy i węgla, na plusie odpowiednio o 12,2 i 11,8 proc. r/r. W roku 2021 do portów Szczecin-Świnoujście zawinęło 6756 statków o łącznym GT 108 245 600, tj. więcej o 2,4 proc. wobec 2020 roku.

- Jesteśmy niezmiernie usatysfakcjonowani, że pomimo tych ciężkich warunków pracy, które mamy na co dzień we wszystkich polskich portach i nie tylko polskich, bo na całym świecie, udało się osiągnąć tak zdecydowanie imponujący wynik. Chciałem podziękować wszystkim operatorom, którzy w porcie pracują,  tym bardziej, że pracują oni w towarzystwie będących w toku wielkich inwestycji. Te dzieją się na żywym organizmie portowym, podczas trwających przeładunków, podczas obsługi statków. Chciałbym pochylić głowę z szacunkiem dla tych operatorów, będę to podkreślał na każdym takim spotkaniu i przy każdej okazji, bez nich, bez ich zaangażowania, umiejętności i profesjonalizmu  nie bylibyśmy w stanie zaprezentować takich wyników.  – podkreślił prezes ZMPSiŚ S.A. Krzysztof Urbaś. 

Poza węglem, rudą i drobnicą promową na plusie zakończyły rok 2021: drewno (+14,3 proc.), drobnica (+8,7 proc.), paliwa (+6,2 proc.). Na lekkim minusie są r/r:  inne masowe, zboża i kontenery.

- Trzecia dekada XXI wieku będzie należeć do zespołu portów Szczecin-Świnoujście, bo już za 2-3 lata zobaczymy bardzo dynamiczny i jakościowy skok jeżeli chodzi o wielkość przeładunków. Te w tej chwili w różnych grupach przeładunkowych systematycznie od 3 lat wzrastają. – dodał prezes Urbaś.

2021 - rok kontynuacji inwestycji

Aby porty mogły się rozwijać konieczne są inwestycje. Porty w Szczecinie i Świnoujściu to dziś wielkie place budowy. Wartość będącego w toku pakietu inwestycyjnego to 1,5 mld zł.

Port w Szczecinie przystosowywany jest do warunków jakie otworzą się przed nim po pogłębieniu toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości technicznej 12,5 m. Tak więc trwają prace w rejonie Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego, gdzie działa dwóch największych operatorów czyli firmy: DB-Port Szczecin i Bulk Cargo Port Szczecin. Po zakończeniu prac będziemy mogli w Szczecinie obsługiwać statki o zanurzeniu 11 m z ładunkiem na pokładzie do 50 tys. ton.

W Świnoujściu realizowane są dwie duże inwestycje: rozbudowa terminalu LNG i przystosowywanie terminalu promowego do obsługi transportu intermodalnego. Właśnie zakończyła się tam przy terminalu promowym budowa nowego parkingu dla 278 samochodów ciężarowych.

Kolejnym bardzo istotnym krokiem w rozwoju naszego zespołu portowego jest lokalizacja w Świnoujściu terminalu kontenerowego. Planowana roczna zdolność przeładunkowa terminalu to 2 mln TEU.  Jest to inwestycja, która zapewni impuls rozwojowy nie tylko dla Pomorza Zachodniego, ale dla całej krajowej gospodarki. Obecnie ZMPSiŚ S.A. jest w trakcie procedury, której zwieńczeniem będzie wyłonienie inwestora, który wybuduje terminal i będzie jego operatorem. Jest trzech zainteresowanych. Jeśli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, inwestora powinniśmy poznać w 2022 roku. - W tej chwili z trzema podmiotami prowadzony jest bardzo intensywny dialog. W ubiegłym tygodniu miały miejsce trzy spotkania, w tym tygodniu jutro kolejne. Wszystko to świadczy o tym, że zainteresowanie nie tylko jest samym pomysłem, ale też jest kwestia taka, że te wszystkie trzy podmioty, będą intensywnie zabiegać o to, żeby któryś z nich został wybrany na naszego partnera. – powiedział K. Urbaś.

W obydwu portach trwa modernizacja infrastruktury portowej. Systematycznie poprawia się infrastruktura dostępowa do portów w tym droga S3 i szlaki kolejowe. 

Po zakończeniu inwestycji konkurencyjność portów Szczecin-Świnoujście znacząco wzrośnie wobec innych portów bałtyckich. (Monika Woźniak-Lewandowska, 17.01.2022)

Zdjęcia

Pliki do pobrania

W porcie Szczecin most na Ostrów już gotowy

Pogrążanie ścianek szczelnych na nabrzeżu Czeskim i roboty kafarowe na nabrzeżach Norweskim i Duńskim. Poza tym budowa platformy na wyspie Ostrów Mieleński. Te prace są właśnie wykonywane w porcie Szczecin, w ramach projektu, który ma poprawić dostęp do portu w rejonie Kanału Dębickiego.

Inwestycja w szczecińskim porcie obejmuje m.in. przebudowę nabrzeży Czeskiego i Słowackiego na długości około tysiąca metrów. Wykonano całość rozbiórek na pierwszym etapie liczącym 316 metrów.  W miejscu rozbiórek postanie nowa palościanka i zostanie wykonana nowa konstrukcja żelbetowa wraz z zamontowaniem całego wyposażenia nabrzeża. Będą to pachoły cumownicze, odbojnice, drabinki ratownicze. W planach jest też przebudowa infrastruktury drogowo-kolejowej oraz roboty sanitarne, teletechniczne i elektryczne.

- Obecnie wykonujemy pierwszy etap przebudowy nabrzeża Czeskiego, czyli pogrążanie ścianek szczelnych oraz rur w części pod wodą wraz z wykonywaniem kotew gruntowych. Od połowy stycznia planujemy rozpocząć roboty żelbetowe – relacjonuje Piotr Arabczyk, dyrektor projektu z NDI, która jest generalnym wykonawcą tej inwestycji.

12,5 metra głębokości

Co ważne, nabrzeża Czeskie i Słowackie są najintensywniej wykorzystywanymi nabrzeżami drobnicowymi w porcie Szczecin. Inwestycja sprawi, że będą one obsługiwać statki ze znacznie większą ilością ładunków aniżeli obecnie. Ponadto głębokość techniczna akwenów portowych będzie taka sama jak toru wodnego Świnoujście-Szczecin, czyli 12,5 metra.

- Celem inwestycji jest zwiększenie wydajności infrastruktury portowej i poprawa jakości obsługi ładunków w porcie Szczecin. Po jej zakończeniu port Szczecin przyjmie statki z ilością nawet 50 tys. ton towarów w ładowniach, czym niemal podwoi obecny wynik w tym zakresie.- mówi Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

W ramach projektu przewidziana jest także budowa nowych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego. Obecnie trwają tam prace kafarowe, to jest pogrążanie ścianki szczelnej, która na nabrzeżu Norweskim wykonana jest już w 100 procentach, a na nabrzeżu Duńskim w około 5 procentach. Wykonywane są także kotwy gruntowe oraz żelbety na nabrzeżu Norweskim.

Platforma na wyspie

Ale na tym nie koniec robót w szczecińskim porcie. W ramach przebudowy Kanału Dębickiego zaplanowano także wykonanie na wyspie Ostrów Mieleński pola odkładu urobku, umocnienie dna oraz roboty czerpalne, które pozwolą na zwiększenie maksymalnej głębokości technicznej o 2,5 metra.
- Na wyspie Ostrów Mieleński obecnie trwają prace przy wykonywaniu platformy roboczej, która posłuży jako podstawa do budowy obwałowania. Po wybudowaniu obwałowania, będą służyły jako pole odkładu do robót czerpalnych – wyjaśnia Piotr Arabczyk Dyrektor Projektu z NDI. Będzie tam składowane 1,5 miliona metrów sześciennych urobku z dna Kanału Dębickiego. To mniej więcej taka ilość, jaka czterokrotnie zapełniłaby nowobudowany Stadion Pogoni.

Wojskowy most na Duńczycy

Aby możliwy był sprawny transport materiału do budowy obwałowań na wyspie, właśnie zamontowano tymczasowy most pontonowy na Duńczycy.

- Są to pomosty wojskowe typu PP64 „Wstęga” na potrzeby realizacji inwestycji zebraliśmy ich 120 szt. – Wskazuje dyrektor projektu z firmy NDI - Składanie odbędzie się poprzez zastosowanie montażu w podwójną wstęgę, czyli dwie nitki pomostowe łączone równolegle do siebie. Przeprawa będzie miała dużą nośność niezbędną dla wozideł, które będą przewoziły piasek do budowy obwałowań – obrazuje sytuację Piotr Arabczyk.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to 343,1 mln złotych. Inwestorem projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. , wykonawcą sopocka firma NDI, a nadzór nad projektem pełni SWECO. Wszelkie prace w ramach projektu mają się zakończyć we wrześniu 2023 roku.

Zdjęcia

Finał parkingowego przedsięwzięcia przy terminalu promowym w Świnoujściu

Terminal Promowy Świnoujście ma nowy dodatkowy parking na 278 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych. Właśnie zakończyła się inwestycja Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Nowy parking powstał przy ul. Fińskiej w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu promowego. Jest połączony z sieciami wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną i teletechniczną. Posiada system sygnalizacji, oznakowania dróg, oświetlenie oraz instalacje sanitarną i służącą do recyklingu odpadów.

Celem tej jakże potrzebnej inwestycji w związku ze stałym zwiększaniem ruchu samochodów na terminalu promowym jest nie tylko poprawa infrastruktury dostępowej do portu, ale także dbałość o środowisko naturalne oraz usprawnienie połączenia morskiego pomiędzy Świnoujściem a dwoma portami w Szwecji - Trelleborg oraz Ystad. Efekty odczują również mieszkańcy Świnoujścia, bowiem w momencie spiętrzenia ruchu ciężarówek, te nie będą już ograniczać w mieście ruchu na trasach wiodących do terminalu. Ponadto zaplecze sanitarne dostępne na parkingu poprawi komfort oczekiwania kierowców na prom.  

Przedsięwzięcie warte ponad 30 mln złotych zrealizowała w formule projektuj  i zbuduj firma PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o. z Wrocławia.

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową INEA/CEF/TRAN/M2018/1787737 o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – Sektor Transportu, pod nazwą działania: „Eliminacja „wąskich gardeł” ostatniej mili – budowa parkingu rezerwowego dla samochodów ciężarowych w terminalu promowym w Świnoujściu”, numer działania 2018-PL-TM-0028-W. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Za treść niniejszej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i nie musi ona odzwierciedlać opinii Unii Europejskiej.

Zdjęcia

Przeładunki w roku 2022

2022

Mega ilość nawozów w porcie Szczecin

W porcie Szczecin na nabrzeżu Gliwickim rozładowywany jest  największy statek z nawozami w historii portowej spółki przeładunkowej Bulk Cargo - Port Szczecin.

 Masowiec "Apolo" przywiózł 23 bm. z Omanu na Bliskim Wschodzie ponad 32,2 tys. ton mocznika.

Warto dodać, że obecnie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zwiększenie wydajność istniejących nabrzeży oraz buduje nowe. Wszystko w kierunku poprawy jakości obsługi ładunków w porcie Szczecin.  Temu celowi służą będące w toku dwa flagowe projekty inwestycyjne pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” oraz „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. Po ich zakończeniu port Szczecin podwoi ilość obecnie obsługiwanej masy ładunkowej. W tym roku w całym zespole portowym Szczecin-Świnoujście obsłużono 32,7 mln ton ładunków, tj. o 6,5 proc. więcej aniżeli rok temu. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

ZMPSiŚ nabył kompleks nieruchomości od MSR „Gryfia” w Świnoujściu

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. skorzystał z przysługującego mu ustawowo prawa pierwokupu nieruchomości zbywanych przez Morską Stocznię Remontową „Gryfia” S.A.

ZMPSiŚ skorzystał z uprawnienia, przysługującego podmiotowi zarządzającemu portem morskim przy sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w granicach portów morskich i nabył od MSR „Gryfia” nieruchomości w Świnoujściu o powierzchni 21 ha.

Pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu jest jednym z zadań podmiotu zarządzającego portem morskim, wymienionych w ustawie o portach i przystaniach morskich.

Ponadto, nabycie nieruchomości, dedykowanych do działalności ZMPSiŚ w porcie morskim w Świnoujściu zostało wskazane także w aktualnie obowiązującej „Strategii rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 roku” oraz w opracowanym na podstawie tego dokumentu „Planie rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. do roku 2030”.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przewiduje na przełomie II/III kwartału 2022 roku organizację przetargu, którego przedmiotem będzie udostępnienie nowo nabytych nieruchomości uczestnikom obrotu portowego. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu – podpisanie umowy z wykonawcą

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podpisał z Korporacją Budowlaną DORACO umowę na wykonanie prac w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”.

Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. została wyłoniona w przetargu publicznym. Umowę podpisali ze strony ZMPSiŚ: Jacek Cichocki, wiceprezes zarządu ds. rozwoju oraz Daniel Stachiewicz, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, ze strony Doraco: Andrzej Kędzior – pełnomocnik Spółki.

Zadanie obejmować będzie budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w tym sieci wodociągowe, ciepłownicze i gazowe oraz elektroenergetyczne, teletechniczne (m.in. modernizacja systemu monitoringu oraz systemu telemetrycznego, automatyzacja obsługi bram wjazdowych) oraz wody ppoż./technicznej, a także kanalizację wód opadowych i kanalizację sanitarną. Wykonawca dokona także niezbędnych wyburzeń i rozbiórek istniejącej infrastruktury technicznej, jak również wykona wszelką nową, potrzebną do prawidłowego funkcjonowania, np. drogi dojazdowe, obrukowania, bariery ochronne, itp. W zakres zadania wchodzi również wykonanie punktów zasilania promów w energię elektryczną z sieci lądowej oraz układ do odbioru ścieków sanitarnych.

W celu zapewnienia bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania portu, po stronie wykonawcy będzie także zaprojektowanie i wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu. Ponadto tam, gdzie to potrzebne przewiduje się usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją. Roboty mają zostać zakończone do dnia 31.10.2023 roku.

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu” to inwestycja ZMPSiŚ, która zmniejszy koszty funkcjonowania portów oraz ograniczy skutki ich oddziaływania na środowisko naturalne.

Inwestycja realizowana jest w związku z zawartą Umową o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0074/19-00 Projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”, nr POIS.03.02.00-00-0074/19 w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Koszt to 141.485.838,67 zł brutto. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

ZMPSiŚ z wyróżnieniem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2021

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA otrzymał drugi rok z rzędu wyróżnienie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W tej kategorii spośród 19 nominowanych spółka zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie Przedsiębiorca Pomorza Zachodniego Roku 2021 organizowanym przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie zrzeszającą przedsiębiorców Pomorza Zachodniego. W imieniu ZMPSiŚ SA nagrodę odebrał Daniel Stachiewicz, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych.

Spółka otrzymała wyróżnienie za wkład w ochronę środowiska naturalnego, pomoc szpitalom walczącym z pandemią koronawirusa oraz za wspieranie szeregu inicjatyw społecznych realizowanych zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przypomnijmy, ZMPSiŚ SA spełniając rolę społecznej odpowiedzialności biznesu, w roku 2020 i 2021 zaangażował się w pomoc służbom medycznym w walce z koronawirusem. Przekazał wsparcie finansowe, dzięki czemu został zakupiony nowy sprzęt medyczny.

Ponadto w 2021 roku Spółka realizowała plan sponsoringowy obejmując wsparciem kluby sportowe, inicjatywy kulturalne oraz przedsięwzięcia podejmowane przez szkoły i lokalne społeczności. Kontynuowany był także program edukacyjny „Dni portu w szkole” popularyzujący wiedzę o gospodarce morskiej. Za działania w obszarze CSR, ZMPSiŚ SA został w 2021 r. wyróżniony również przez ekonomistów z Uniwersytetu Szczecińskiego tytułem „Równa firma”.

Spółka Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA  jako zarządca nieruchomości portowych należących do Skarbu Państwa ma bardzo duże znaczenie gospodarcze w regionie. Jest liderem pod względem zrealizowanych i będących w toku inwestycji ukierunkowanych na modernizację infrastruktury portowej, co przyczynia się do ułatwienia działalności gospodarczej przedsiębiorstwom portowym operującym w portach. Jest dużym i stabilnym pracodawcą. Inicjuje szereg przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, wspiera lokalny biznes oraz angażuje się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym. Wartość obecnie realizowanego pakietu inwestycyjnego przekracza 1,5 mld złotych. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

sierpień 2021

listopad 2021

lipiec 2021

Port Szczecin zwiększa moc nabrzeży w Kanale Dębickim

Zwiększenie wydajności istniejących nabrzeży, budowa nowych i poprawa jakości obsługi ładunków w porcie Szczecin to cele inwestycji „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”. O postępie prac mówiono podczas konferencji prasowej.

Prace idą pełną parą

Trwa modernizacja nabrzeża Czeskiego, gdzie wbito już w grunt część metalowych pali wzmacniających to nabrzeże. Docelowo zostanie zamontowanych aż 9600 ton rur o przekroju fi 914 i 813. Każda z nich ma długość od 18 do 21 metrów. Toczą się też prace z drugiej strony Kanału. Tu rozpoczęły się roboty związane z budową nowego nabrzeża Norweskiego, przystąpiono do pogrążania ścianki szczelnej oraz wykonywania pali CFA.

Port podwoi ilość obsługiwanych ładunków

Dzięki inwestycji port Szczecin przyjmie statki z ładunkiem nawet 50 tys. ton na burcie, czym podwoi ilość obecnie obsługiwanych ładunków. To podniesie konkurencyjność portu na rynku. Nade wszystko jednak w wyniku poszerzenia i pogłębienia Kanału Dębickiego w sposób znaczący poprawi się bezpieczeństwo związane z ruchem statków w tym rejonie portu.

To będzie zrobione

W ramach inwestycji przebudowanych będzie blisko 1000 metrów nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m.
Na wyspie Ostrów Grabowski wykonawca wybuduje także ponad 1080 metrów zupełnie nowych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego. W ramach projektu Kanał Dębicki zostanie poszerzony do 200 m (obecnie 120 m) oraz pogłębiony do 12,5 m. Z kolei tzw. materac betonowy umocnieni dno Kanału w rejonie nabrzeża Spółdzielczego, Fińskiego i Czeskiego i zabezpieczy je przed ruchem śrub okrętowych statków. Na wyspie Ostrów Mieleński wykonane zostanie pole odkładu urobku. To tam oraz na przebudowywanych w ramach innego kontraktu polach odkładu na Ostrowie Grabowskim składowany będzie urobek wydobyty podczas robót czerpalnych. Do zagospodarowania będzie ok. 1,5 mln m3.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to 343,1 mln złotych. Inwestorem projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA , wykonawcą sopocka firma NDI, a nadzór nad projektem pełni SWECO.

Inwestycja w cyfrach

Łączna długość ścianek szczelnych – 40 km.
Łączna długość rur stalowych – 20 km.

REALIZACJA ROBÓT NA NABRZEŻU NORWESKIM I DUŃSKIM
Łączny tonaż ścianek dla nab. Norweskiego i Duńskiego wynosi 3800 t, całość zakresu dostarczono na budowę w 2 miesiące.
Dotychczas wykonano 280 mb z projektowych 300 mb pogrążania.
Wykonano prawie 280 szt. pali CFA z projektowych 360 szt.
Dostarczono na budowę 3400 mb żerdzi wraz z buławami.

REALIZACJA ROBÓT NA NABRZEŻU CZESKIM I SŁOWACKIM
Wykonano całość robót rozbiórkowych dla Etapu I.
Wykonano 4300 mb z 16 000 mb kotew gruntowych na nab. Czeskim i Słowackim.
Pogrążono oraz zabetonowano 146 / 801 szt.
Prace nurkowe wykazały przeszło 1600 szt. różnego rodzaju amunicji na dnie basenu.

REALIZACJA ROBÓT NA WYSPIE OSTRÓW MIELEŃSKI
Zrealizowano 2100 / 4800 mb platformy roboczej na Wyspie.

Trwa dostarczanie na Wyspę 0,5 mln m2 geosyntetyków.
Wykarczowano 50 ha lasu zgodnie z decyzją RDOŚ.
Most Pontonowy - przez Duńczycę

Aktualnie na budowie znajduje się 100 z projektowanych 120 części Parku Pontonowego PP-64.

Ciekawostki
Ilość urobku wydobywana z dna Kanału wypełniła by nowobudowany Stadion Pogoni cztery razy lub Stadion Narodowy półtora raza.
Zbrojenie (pręty żebrowane i proste), ilość ton zbrojenia (1600 ton) równa jest wadze 73 transporterów opancerzonych Rosomak.
Beton konstrukcyjny, projektowana ilość m3 betonu pozwoliła by na zabudowanie Jasnych Błoni warstwą o grubości 0,30 m betonu.

Aktualny stan zaawansowania projektu
Postęp rzeczowy: 23 %.
Trwa realizacja I etapu robót obejmująca: Nabrzeże Czeskie I etap ok 316 m, Nabrzeże Norweskie, Budowę pola odkładu na Ostrowie Mieleńskim.
Postęp finansowy projektu: 10 %.

Konferencja online: https://youtu.be/8wvUmUmssg0
Film o inwestycji: https://youtu.be/KzapAc_-5Uk
Film o inwestycji do pobrania:
https://portszczecin-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mwozniak_port_szczecin_pl/Ef8iNM_Um1ZNhHMsw7jEBCsBqPsZtVyLbsFxmH6xESDGUA?e=qqrtn1

Zdjęcia

Gotowi na nowe promy

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA z zadowoleniem przyjął informację o podpisaniu umowy pomiędzy spółką Polskie Promy a Stocznią Gdańską na budowę trzech promów typu ro-pax z opcją budowy promu czwartego. Promy maja być „nowoczesne, proekologiczne i niskoemisyjne”, a każdy z nich oferować ma aż 4100 m linii ładunkowej. To doskonale wpisuje się we współczesne tendencje na rynku promowym.

Inicjatywa cieszy tym bardziej, że ZMPSiŚ obserwując zmiany zachodzące w światowym transporcie promowym czyli zastępowanie starych promów promami większymi, nowoczesnymi i bardziej ekologicznymi od  lat konsekwentnie modernizuje i ulepsza infrastrukturę i suprastrukturę świnoujskiego terminala promowego. Przykładem może być realizowana właśnie inwestycja przystosowująca terminal promowy do obsługi transportu intermodalnego oraz obsługi największych i najnowocześniejszych promów pływających na Bałtyku. Powiększane są również parkingi samochodowe, place składowe, remontowane drogi dojazdowe, automatyzowana jest obsługa ruchu samochodów i promów na terminalu. Kupowany jest nowy sprzęt.

Terminal promowy jest w pełni gotowy na przyjęcie rozbudowanej i nowocześniejszej floty. Tylko kompleksowe działania, czyli nowoczesny terminal profesjonalnie obsługujący rozbudowaną, nową flotę zwiększyć może konkurencyjność Terminalu Promowego Świnoujście na bałtyckim rynku promowym. 
Z niecierpliwością czekamy więc na nowe promy!

Zdjęcia

październik 2021

„Strażak-24” wrócił do pracy

Po pięciomiesięcznej przerwie związanej z gruntownym remontem wrócił do służby  w porcie Szczecin statek pożarniczy „Strażak-24". Ta jednostka strzeże bezpieczeństwa w porcie już od ponad 45 lat. Dzięki niedawnemu remontowi będzie mogła pracować jeszcze co najmniej przez kolejną dekadę.

„Strażak-24” zbudowany został w 1976 roku na terenie stoczni „Wisła” w Gdańsku. Uczestniczy w asystach statków przewożących ładunki niebezpieczne oraz czynnie zapewnia ochronę przeciw pożarową w porcie. Musi być w ciągłej gotowości niezależnie od pogody, godziny czy pory roku.

Remont jednostki został wykonany w Szczecinie na terenie stoczni Marco Service Sp. z o.o., która wykonała ogrom prac zarówno remontowych jak i modernizacyjnych. Do najważniejszych remontowych jakie zostały wykonane na jednostce możemy zaliczyć między innymi kompleksową naprawę silników oraz systemów silnikowych, modernizację systemów gaszenia, modernizację systemów ochrony własnej, unowocześnienie  systemu nawigacji oraz polepszenie warunków pracy załogi jednostki. Dzięki wprowadzonym zmianom oraz naprawie, ta blisko „półwieczna” jednostka może dalej świadczyć swoje usługi na terenie portu w Szczecinie, a ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne może także edukować pokazując wykonaną pracę. 

Warto wspomnieć o wielkim wkładzie włożonym w remont jednostki ze strony załóg, które pomagały w pracach stoczniowych oraz skrupulatnie sprawdzały w działaniu wszystkie zastosowane modernizacje i naprawy.

Obecnie ZMPSiŚ SA ma w swojej flocie dwa statki pożarnicze. Jeden z nich, wspomniany „Strażak - 24” bazuje w Szczecinie, drugi „Strażak - 26” w Świnoujściu. Tam zapewnia asystę m.in. gazowcom zawijającym do terminalu LNG. Jesienią przyszłego roku flota powiększy się o nową jednostkę „Strażak-28”. (Monika Woźniak-Lewandowska)


Filmy:
„Strażak-24” – pokaz wodny: https://youtu.be/T6E5iK-suAc
„Strażak-24” – ochrona własna: https://youtu.be/kQADPHjmxCk

Zdjęcia

Delegacja IMO z wizytą w portach Szczecin-Świnoujście

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA gościł w dniach 22-23 listopada bm. przedstawicieli placówek dyplomatycznych i przedstawicieli IMO w Polsce. Wizyta studyjna odbyła się z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury. Jej celem była promocja polskiej kandydatury w Radzie IMO w kategorii C na lata 2022-2023.

Podczas zaplanowanych spotkań goście zapoznali się z możliwościami współpracy, potencjałem biznesowym portów Szczecin-Świnoujście oraz innymi formami współdziałania.

Wizytę rozpoczęło spotkanie w Akademii Morskiej z władzami uczelni oraz przedstawicielami ZMPSiŚ SA. Gościom obok oferty przeładunkowej oraz działań rozwojowych ZMPSiŚ SA zaprezentowano ofertę edukacyjną Akademii wraz z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, jak m.in. symulator statku, siłowni okrętowej, czy terminala LNG. W dalszej części dnia rozmowy kontynuowano podczas rejsu po porcie Szczecin. W jego trakcie goście spotkali się z przedstawicielami spółek przeładunkowych operujących w szczecińskim porcie.

W drugim dniu wizyty rozmowy kontynuowano w porcie Świnoujście, gdzie gościom zaprezentowano tamtejsze terminal LNG, terminal masowy oraz terminal promowy.

Obecnie Polska kandyduje do Rady IMO w kategorii C na lata 2022-2023. To kategoria dotycząca państw, które mają szczególne interesy w transporcie morskim lub żegludze i których wybór do Rady zapewni reprezentację wszystkich głównych obszarów geograficznych świata.

Przypomnijmy, że pod auspicjami IMO w dniach 13-16 czerwca 2018 Polska po raz pierwszy zorganizowała Światowe Dni Morza. Te odbyły się w Szczecinie. W czasie ich trwania 800 gości z 40 państw dyskutowało nad problemami i kierunkami rozwoju gospodarki morskiej. 

IMO – International Maritime Organization
W 1948 r. międzynarodowa konferencja w Genewie przyjęła konwencję formalnie ustanawiającą IMO (pierwotna nazwa brzmiała Międzyrządowa Morska Organizacja Konsultacyjna (IMCO), ale nazwa została zmieniona w 1982 r. na IMO). Cele Organizacji, podsumowane w Artykule 1(a) Konwencji, to „zapewnienie mechanizmów współpracy między Rządami w dziedzinie rządowych regulacji i praktyk odnoszących się do wszelkiego rodzaju spraw technicznych mających wpływ na żeglugę zaangażowaną w handel międzynarodowy; zachęcać i ułatwiać ogólne przyjęcie najwyższych wykonalnych norm w sprawach dotyczących bezpieczeństwa morskiego, wydajności żeglugi oraz zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia mórz przez statki". Organizacja jest również uprawniona do zajmowania się sprawami administracyjnymi i prawnymi związanymi z tymi celami. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Artefakty z toru na wystawie w Szczecinie

W Szczecinie zagościła wystawa "Zabytki toru wodnego Świnoujście-Szczecin ". Uroczystego jej  otwarcia dokonał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej - Marek Gróbarczyk.

Na wystawę oprócz 25 plansz dokumentujących najciekawsze znaleziska wydobyte z modernizowanego toru wodnego Świnoujście-Szczecin, np. średniowieczny miecz, składają się  także cenne eksponaty. Wśród nich gwiazdowy silnik lotniczy samolotu bombowego Boeing B-17 Flying Fortress z czasów drugiej wojny światowej. Premierowy pokaz ekspozycji miał miejsce w Wolinie  oraz Warszawie w siedzibie byłego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a obecnie części Ministerstwa Infrastruktury.

Link do filmu, na którym możemy zobaczyć artefakty wydobyte z toru wodnego: https://m.youtube.com/watch?v=HcmcqTWl22M

Wystawa znajduje się na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Tradycji Regionalnych przy ul. Staromłyńskiej 27. Wstęp wolny. Godziny otwarcia: czwartek-niedziela, godz. 12:00-18:00. Wystawa będzie w Szczecinie do końca br. Następnie zobaczą ją mieszkańcy Wrocławia, Kołobrzegu i Elbląga.

Jednak, to nie koniec atrakcji! Bowiem dodatkowo w dniach 18-21 listopada w godz. 17:00-18:00 wystawie towarzyszy specjalna prezentacja audiowizualna ukazująca piękno Odry.  Przygotowało ją Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej ZMPSiŚ SA. Odbiorcy wyruszą "Dźwiękowym szlakiem Odry".

„Dźwiękowy szlak Odry” to specjalna płyta.  Jej autor przy pomocy profesjonalnych mikrofonów oraz hydrofonów stworzył dźwiękową mapę Odry. Na płycie słyszymy  współbrzmienie człowieka i rzeki, odgłosy przyrody i dźwięki industrialne. Pokazuje to, że Odra jest wspólną przestrzenią ludzi i przyrody. Pragniemy korzystać z jej dobrodziejstw. Zabiegamy o rozwój żeglugi, ale chcemy także zadbać o środowisko naturalne i zachować dziedzictwo kulturowe. Zależy nam, by Odra zawsze rozbrzmiewała harmonią dźwięków. Jak potrafią one być piękne i zaskakujące jednocześnie przekonają się Państwo sami. Dla każdego odwiedzającego płyta gratis.

O autorze: Michał Zygmunt - gitarzysta i kompozytor, autor profesjonalnych nagrań terenowych dźwięków natury (albumy Dzikie Rzeki, Harmonia Natury dla WWF Polska). Pomysłodawca serii Odra Guitars – instrumentów zbudowanych wyłącznie z drzew rosnących nad Odrą. Tworzy muzykę teatralną, filmową, ilustracyjną oraz słuchowiska. Jest laureatem nagrody Emocje 2015 Radia Wrocław Kultura w kategorii muzyka, docenionym za muzyczną indywidualność i odkrywanie innych wymiarów muzyki. Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=-QxivIG_xiA&feature=youtu.be

Zdjęcia

Są pieniądze na budowę falochronu osłonowego terminalu kontenerowego w Świnoujściu

We środę 17.11. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W rezultacie przyjętych zmian legislacyjnych podwyższony będzie kapitał zakładowy spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

W nowelizacji wskazano, że minister właściwy ds. budżetu – na wniosek ministra właściwego ds. gospodarki morskiej – przekaże Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście skarbowe papiery wartościowe z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki. Ustawa stanowi, że nominalna wartość tych papierów nie będzie mogła przekroczyć 360 mln zł. Są to środki z przeznaczeniem na wybudowanie falochronu zabezpieczającego przyszły terminal kontenerowy w Świnoujściu.

To znakomita wiadomość bowiem głębokowodny terminal kontenerowy, to ogromna szansa na wzmocnienie i ugruntowanie rynkowej pozycji zespołu portowego Szczecin-Świnoujście. Lokalizacja terminalu w Świnoujściu umożliwia obsługę bogatego, międzynarodowego zaplecza oraz obsługę klientów z obszaru Morza Bałtyckiego. Terminal zapewni wartość dodaną dla całej krajowej gospodarki. Planowana roczna zdolność przeładunkowa terminalu to 2 mln TEU, czyli standardowych 20 stopowych kontenerów. Warunkiem powodzenia całego przedsięwzięcia jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dostępowej do terminalu, co będzie możliwe dzięki otrzymanym środkom.  - Dzięki ustawie właśnie w tym momencie 360 mln stało się faktem na inwestycje ZMPSiS na budowę falochronu dla terminala kontenerowego w Świnoujście. Tym samym to początek spełniającej się wizji by dalej port Szczecin-Świnoujście był nowoczesnym i konkurencyjnym portem. - powiedział Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Obecnie ZMPSiŚ SA jest w trakcie procedury, której zwieńczeniem będzie wyłonienie inwestora, który wybuduje terminal i będzie jego operatorem.  Inwestora powinniśmy poznać w przyszłym roku.

Zdjęcia

Szósta zbiórka krwi w porcie

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie szósty raz zorganizował portową zbiórkę krwi.

Do udziału w akcji zgłosiły się 34 osoby. Krew oddały 23. W rezultacie zebrano blisko 10,5 litra tego życiodajnego daru.

ZMPSiŚ SA cyklicznie organizuje zbiórkę krwi w porcie od 2017 roku. Obecnie portowcy mają na swoim koncie 86 litrów krwi.

Jednak nie byłoby tego wyniku, gdyby nie zaangażowanie pracowników ZMPSiŚ, Porowej Straży Pożarnej oraz przede wszystkim uczniów szkół współpracujących ze Spółką. Szczególnie ciepło dziękujemy uczniom z Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego oraz Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej ze Szczecina. Wielu z tych młodych ludzi dopiero, co ukończyło 18 lat i oddało krew pierwszy raz w życiu.

Wszystkim bardzo pięknie dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje. (MWL)

Zdjęcia

Informacja z dnia 3.11.2021

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA informuje, że objął wsparciem finansowym w kwocie trzech tysięcy złotych grę miejską dla dzieci i młodzieży poświęconą 900-leciu zdobycia Szczecina przez Bolesława Krzywoustego organizowaną w ramach obchodów Święta Niepodległości w Szczecinie w dniu 13 listopada br. Nadmieniamy jednocześnie, że ZMPSiŚ SA w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu obejmuje sponsoringiem imprezy o różnorodnym charakterze i wymiarze, ukierunkowanych na integrację środowisk lokalnych, w tym wzmacnianie tradycji i kultury.

Zabytki z pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin na wystawie w Warszawie

Od 28 października do 5 listopada br. w holu budynku przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie będzie można oglądać wielkoformatową wystawę poświęconą zabytkom wydobytym z modernizowanego toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Oprócz plansz dokumentujących najciekawsze znaleziska, np. średniowieczny miecz z pochwą, będą również pokazane cenne eksponaty. Wśród nich gwiazdowy silnik lotniczy samolotu bombowego Boeing B-17 Flying Fortress z czasów drugiej wojny światowej.

W trakcie ,modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m przez Urząd Morski w Szczecinie wydobyto z Odry100 ton obiektów zabytkowych. To jest ewenement w skali powojennej historii kraju. Zabytki ocalono dzięki współpracy Urzędu Morskiego w Szczecinie z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Dziedzictwo Morza.

Dzięki współpracy archeologów, muzealników oraz pasjonatów udało się zidentyfikować wiele wydobytych przedmiotów. Na wystawie prezentowana jest historia oraz teraźniejszość często bardzo wyjątkowych obiektów. W sumie wydobyto 44 053 przedmiotów ferromagnetycznych (o masie ponad 20 kg) w tym 1687 szt. obiektów niebezpiecznych.

Ewenementem jest znalezienie i wydobycie ponad 100 ton obiektów o charakterze zabytkowym. Udało się uratować wiele niezwykle cennych zabytków, zarówno techniki militarnej a przede wszystkim morskiej: około 100 różnego rodzaju kotwic, niektóre o masie kilku ton, boje, elementy wyposażenia łodzi rybackich.

W trakcie prac saperskich znajdowano bomby, amunicję oraz niewypały i niewybuchy - wydobyto 1687 sztuk. Wydobyto wiele różnego rodzaju i typu uzbrojenia, w tym broń i osobiste wyposażenie żołnierzy. Wśród pozostałości pamietających czasy II wojny światowej warto wymienić wydobyte elementy niemieckiego pancernika Lützow, zbombardowanego przez brytyjskie samoloty w kwietniu 1945 r. w Świnoujściu m.in. bombami Tallboy.

Wydobytą ciekawostką są pozostałości amerykańskiego czterosilnikowego samolotu bombowego dalekiego zasięgu Boeing B-17 Flying Fortress: m.in. trójłopatowe śmigło, gwiazdowy silnik lotniczy Wright R-1820-97 Cyclone serii G oraz wielkokalibrowy karabin maszynowy Browning 50 cal M2. Bombowiec został zestrzelony 7 października 1944 r., podczas nalotu na fabrykę benzyny syntetycznej w Policach. Na pokładzie znajdowało się 11 członków załogi, 4 do dzisiaj jest uważanych za zaginionych.

Wystawa, której inauguracja ma miejsce  w siedzibie b. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a obecnie części resortu Infrastruktury – jest zwieńczeniem tej współpracy. Oprócz wspomnianych wcześniej instytucji w organizację wystawy zaangażował się portal Polska Morska oraz Klaster Morski Pomorza Zachodniego, Urząd Żeglugi Śródlądowej Szczecin i Wrocław, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz DIVO. Resort Infrastruktury od początku patronuje temu przedsięwzięciu.

Wystawa składa się z 25 plansz oraz „żywych” eksponatów. Będzie prezentowana w wielu miejscach w kraju, m.in. w Szczecinie, Wrocławiu, Kołobrzegu czy Elblągu. Na Nowym Świecie 6/12 będzie można ją zwiedzać od 28 października do 5 listopada.  

Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin obejmuje pogłębienie toru wodnego do 12,5 m na odcinku ok. 62 km. Projekt jest realizowany przy wsparciu funduszy unijnych, a jego całkowita wartość wynosi ok. 1,4 mld złotych. Inwestycja zakończy się w 2022 r. (PJ)

Zdjęcia

Terminal promowy w Świnoujściu postęp prac modernizacyjnych

Postępują roboty budowlane na terminalu promowym w Świnoujściu.  Ten zostanie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego, czyli przewozu ładunków wykorzystującego różne środki transportu. Inwestorem jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Terminal od dwóch lat zmienia swój kształt. Nie ma już śladu po dawnych magazynach, rampie przeładunkowej, czy też wyposażeniu nabrzeży nr 5 i 6. Usunięto również nawierzchnię i podbudowę wcześniejszych parkingów i umocnienia dna na długości 300 m.

Osadzono w grunt 1050 metalowych pali pod konstrukcję nowego nabrzeża. Wykonano łoże rampy przeładunkowej oraz podstawę pod konstrukcję wsporczą estakady. Została zamontowana konstrukcja stalowa estakady nad dworcem kolejowym w Świnoujściu, trwają prace wyposażeniowe. Pojawił się też plac postojowy dla 170 samochodów ciężarowych i plac związany z obsługą ładunków intermodalnych. 

Obecnie trwają roboty polegające na wykonaniu płyty nabrzeża. Prowadzone są prace związane z postępem robót drogowych, układu torów kolejowych, montażu nowej i większej rampy przeładunkowej, trwają roboty czerpalne przy nowym nabrzeżu oraz prace elektroenergetyczne i teletechniczne. Jeszcze w tym roku planuje się osadzenie rękawa pasażerskiego.

W ramach inwestycji ZMPSiŚ zakupuje także specjalistyczny sprzęt: wozy kontenerowe, ciągniki siodłowe, tablety przemysłowe, radiotelefony i platformy kontenerowe wraz z akcesoriami.

Inwestycja powinna zakończyć się w przyszłym roku.  W ramach projektu stanowiska promowe nr 5 i 6 są łączone w jedno. Dzięki temu powstanie jedna linia cumownicza o długości 294 m. Koszt inwestycji to 185 milionów złotych. Projekt ma wsparcie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF Łącząc Europę. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Za treść niniejszej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i nie musi ona odzwierciedlać opinii Unii Europejskiej.

Zdjęcia

Głębokowodny Terminal Kontenerowy Świnoujście - informacja komisji z dnia 18.10.2021

Zgodnie z informacją komisji prowadzącej postępowanie mające na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z nieruchomości zlokalizowanej w granicach portu morskiego w Świnoujściu przeznaczonej na prowadzenie terminalu kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego,na podstawie pkt III.7 lit.a pkt (iv) Procedury postępowania (https://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/glebokowodny-terminal-kontenerowy/zaproszenie/) do udziału w II etapie zostali dopuszczeni następujący Uczestnicy Postępowania, którzy złożyli Zgłoszenia do upływu terminu składania Zgłoszeń wskazanego w pkt XVI.1 Procedury:

  1. AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Nowy Świat nr 6/12, 00-400 Warszawa;
  2. BALTIC GATEWAY LTD z Wielkiej Brytanii adres siedziby: Rolleston House, Bridge Street,  Horncastle, Linconshire, England LN9 5HZ;
  3. DEME CONCESSIONS Scheldedijk 30, Haven 1025, Zwijndrecht, Belgia.


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., to spółka Skarbu Państwa, która od 30 lat wspiera polskich przedsiębiorców z sektora przemysłu. W dobie transformacji ustrojowej i gospodarczej ARP S.A. kładła nacisk na procesy modernizacji, restrukturyzacji i konsolidacji przedsiębiorstw przemysłowych.
Obecnie, portfel spółek ARP S.A. obejmuje kilkadziesiąt podmiotów działających m.in. w sektorach: energetycznym, stoczniowym, elektromaszynowym, a także obszarach wysoce innowacyjnych, jak sektor kosmiczny.
ARP jest partnerem biznesowym dla firm, które: chcą się rozwijać w innowacyjnych branżach, potrzebują wsparcia w realizacji procesów restrukturyzacji, szukają finansowania oraz tych, które szukają terenów inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych.
Dodatkowo, ARP S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi, w ramach których działają europarki: EURO-PARK MIELEC, EURO-PARK WISŁOSAN oraz EURO-PARK KOBIERZYCE

Baltic Gateway Ltd, to brytyjska SPV (Special Purpose Vehicle) stworzona przez Jamesa Sutcliffe w celu realizacji projektu głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu i wspierana przez Port Evo. Port Evo była właścicielem i operatorem portów w Wielkiej Brytanii i podejmuje działania w sektorze portowym na arenie międzynarodowej. Obejmuje to obecnie prowadzony rozwój portu zasilanego pływami w Wielkiej Brytanii.
James Sutcliffe i zespół tworzący obecnie Baltic Gateway stworzyli w latach 2004-2007 terminal DCT Gdańsk, który stał się największym głębokowodnym terminalem kontenerowym w Polsce, otwierając Polsce bezpośredni dostęp do bezpośrednich zawinięć statków z Dalekiego Wschodu i innych rynków oceanicznych. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się terminali kontenerowych w Europie Północnej, a ostatnio został sprzedany konsorcjum z udziałem PSA.

DEME Concessions NV jest spółką zależną Grupy DEME zajmującą się inwestycjami i rozwojem projektów, prowadzącą projekty w zakresie infrastruktury i energii odnawianej offshore. Grupa DEME posiada ponad 140-letnie doświadczenie w budowie infrastruktury morskiej na całym świecie. Przykładowe referencje Grupy DEME obejmują budowę dwóch dużych terminali kontenerowych; tj. budowę terminalu London Gateway w ujściu Tamizy oraz budowę terminalu Tuas Phase 1 w Singapurze o pojemności 20 milionów TEU.
DEME Concessions uzupełnia te działania budowlane poprzez aktywne rozwijanie, finansowanie i eksploatację projektów w zakresie infrastruktury i odnawialnych źródeł energii. Poczynania te umożliwia działanie na zasadzie wczesnego zaangażowania i budowanie spójnej filozofii partnerstwa. Niektóre z referencji DEME związanych z infrastrukturą obejmują port Duqm w Sułtanacie Omanu, dalszy rozwój Port-la Nouvelle na francuskim Morzu Śródziemnym, czy Blankenburg Connection w Holandii.

Zdjęcia

Port Szczecin postęp prac związanych z budową oraz przebudową nabrzeży w Basenie Kaszubskim

W Porcie Szczecin na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA trwają prace budowlane w Basenie Kaszubskim i Basenie Noteckim, w ramach inwestycji „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. Generalnym wykonawcą zadania jest Korporacja Budowlana DORACO.

14 października br. ZMPSiŚ SA zorganizował spotkanie informacyjne w trakcie, którego omówiono postęp prac. Te pod względem postępu rzeczowego wynoszą 30 proc. a finansowego 23,5 proc.

Od momentu wkroczenia na teren budowy, pod koniec ub. roku prace rozpoczęły się jednocześnie na kilku frontach robót przewidzianych do realizacji w pierwszym etapie. Te obejmują przebudowę Nabrzeża Chorzowskiego i Gliwickiego Uskok, prace związane z zalądowieniem Basenu Noteckiego i budową nowego Nabrzeża Zamykającego, budowę nowego Nabrzeża Dąbrowieckiego wraz z przystanią dalbową, obudowę narożników Wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka oraz częściowe prace czerpalne przy nabrzeżach Basenu Kaszubskiego do głębokości 12,5 m. W tym etapie zmodernizowanych zostanie ok. 400 metrów nabrzeży i tyle samo powstanie nowych.

Co istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, prace czerpalne poprzedzone są sondażami i robotami oczyszczeniowymi dna z ferromagnetyków. Dno w rejonie Basenu rozpoznano i oczyszczono w 40 proc. z obiektów ferromagnetycznych.

W celu realizacji zadań na teren inwestycji dostarczono łącznie ponad 3000 ton ścianek szczelnych, co stanowi 100 proc. potrzeb oraz 400 rur (3100 ton), co stanowi 70 proc. potrzeb.

Na Nabrzeżu Dąbrowieckim wykonano całość obudowy brzegu z kombinowanej ścianki szczelnej. Osadzono też w gruncie całość zaplanowanego układu palowego. Trwają prace zbrojarskie i betonowanie płyty nabrzeża. Przy nabrzeżu trwają prace czerpalne pozwalające w dalszej kolejności na budowę przystani dalbowej. Urobek z prac czerpalnych odkładany jest w Basenie Noteckim.

Z kolei na Nabrzeżu Chorzowskim sekcje 7-13 rozebrano ścianki istniejącego nabrzeża oraz pozostałych elementów infrastruktury do toru trzeciego. Jest już całość tymczasowej obudowy brzegu z kombinowanej ścianki szczelnej wraz z zasypem tymczasowym. Trwają prace związane z pogrążaniem docelowej palościanki.

W przypadku Nabrzeża Gliwickie-Uskok rozebrano istniejącą nawierzchnię oraz wykonano nową palościankę. Trwają prace przygotowawcze do jej zakotwienia w gruncie przy pomocy mikropali a następnie odtworzenie nawierzchni Uskoku.

Wokół Basenu Noteckiego trwa rozbiórka istniejącej nawierzchni. Kontynuowane są prace związane z posadowieniem układów kanalizacji sanitarnej. Zabito w grunt ok. 40 proc. nowej palościanki zamykającej Basen.

W przypadku wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka zabezpieczane i obudowywane są ich narożniki. Usunięto zieleń kolidującą ze ścianką. Trwają prace związane z pogrążaniem ścianki na narożniku wyspy Ostrów Mieleński.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to blisko 223 mln złotych. Inwestorem projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, generalnym wykonawcą Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., a nadzór nad projektem pełni SMCE Europe Sp. z o.o.

W ramach projektu DORACO przebuduje około 1000 metrów nabrzeży (Chorzowskie, Chorzowskie Uskok, Gliwickie Uskok, Katowickie), oraz wybuduje ponad 400 metrów zupełnie nowych nabrzeży: Dąbrowieckie i Zamykające. Pogłębiony zostanie Basen Kaszubski wraz z obrotnicami dla statków, do głębokości technicznej 12,5 m. Dno Nabrzeża Chorzowskiego Uskok przy rampie ro-ro zostanie umocnione tzw. materacem gabionowym. Realizację uzupełnią prace związane z przebudową układów kolejowych i drogowych oraz modernizacją sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych). Zakończenie robót planowane jest w III kwartale 2023 r.

 

Zdjęcia

wrzesień 2021

sierpień 2021

Po trzech kwartałach br. porty Szczecin i Świnoujście z dodatnim wynikiem operacyjnym

W portach Szczecin-Świnoujście spółki przeładunkowe obsłużyły o 8,3 proc. więcej ładunków w okresie styczeń-wrzesień br. w porównaniu do tego samego okresu ub. roku. Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście opublikował najnowsze dane za trzy kwartały 2021.

Wzrosty zauważalne są w niemal wszystkich grupach towarowych. Co istotne towarów jest także więcej wobec okresu sprzed pandemii, a więc 2019 roku. W tym przypadku porty są na plusie o dwa procent. 

Najlepszy wynik pod względem obsłużonej ilości notuje ruda. W tym roku na plusie o 29 proc. wobec ub. roku. Drugie miejsce pod względem dynamiki wzrostu z wynikiem +11 proc. przypada drobnicy, w tym drobnica promowa +13 proc. Podium zamykają węgiel i kontenery notując tegoroczny wynik lepszy o odpowiednio 6,6 proc. i 6,1 proc. w porównaniu do ub. roku.

Po trzech kwartałach tego roku w porównaniu do 2020 na plusie są także paliwa wzrost o 4 proc. oraz zboża w górę o 3,6 proc.

Jedyną grupą towarową, w której przeładowano nieco mniej ładunków aniżeli przed rokiem są inne masowe. Tutaj spadek o 5 procent wobec roku 2020.

Zarząd portu przewiduje, że bieżący rok zakończy wynikiem zbliżonym do przeładunków sprzed pandemii, czyli z roku 2019. Wtedy to obydwa porty zakończyły rok wielkością ponad 32 mln ton obsłużonych ładunków. Jednak szacunki są ostrożnie, doświadczenia związane z pandemią pokazały jak rynek może być nieprzewidywalny. Choć z drugiej strony dane przeładunkowe za 2020  pokazały, że porty poradziły sobie z tym wyzwaniem bardzo dobrze, co potwierdzają również dane za trzy kwartały 2021 roku. Z resztą okres pandemii dowiódł jak ważne są porty dla gospodarki kraju i  regionu. W tym wymagającym okresie nie było ani jednego dnia przestoju w portach. Pozostały one w pełni operacyjne, świadcząc nieprzerwanie usługi swoim klientom.

Utrzymaniu wzrostowego trendu ilości obsługiwanych ładunków w portach służą także inwestycje podejmowane przez Zarząd Portu. Ten stał się jednym z największych inwestorów w regionie. Dzięki obecnie realizowanym inwestycjom porty zyskają nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie, po zakończeniu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Tam także dzięki kolejnej inwestycji pojawi się nowy parking dla ciężarówek wraz z całym zapleczem. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem. Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu. (Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ)

Zdjęcia

Powstają sekcje nowego statku pożarniczego Strażak-28

Postępują prace związane z budową nowego statku pożarniczego „Strażak-28”dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.  Po położonej w sierpniu br. stępce nadejdzie niebawem czas na połącznie wszystkich aktualnie budowanych sekcji.

Powstają elementy kadłuba takie jak dziób, nadbudówka oraz rufa. W dalszym etapie będą one łączone ze sobą w całość, co kończyć będzie proces prefabrykacji. Następnie po wykonaniu odpowiednich prac jednostka zostanie zwodowana, a dalsze prace będą kontynuowane w stoczniowym doku.

„Strażak-28” powstaje w stoczni Remontowa Shipbuilding SA.  Zgodnie z zakładanym harmonogramem zasili flotę ZMPSiŚ SA w przyszłym roku. Będzie nowoczesną jednostką, o długości 29,2 m i szerokości 10,47 m, wyposażoną w dwie potężne pompy FiFi o mocy 2700 m3/h każda, z uciągiem na palu 45t.

Statek będzie przeznaczony m.in. do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej przy przeładunkach, transporcie materiałów niebezpiecznych przez zbiornikowce przewożące gazy i ciecze łatwopalne, wymagające asyst jednostki pożarowej oraz zadań związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem pracy portu Szczecin i Świnoujście.

Jednostka poza funkcjonalnością statku pożarniczego, będzie miała możliwość ograniczania rozlewów substancji pochodzenia ropopochodnego, wykonywania awaryjnego holowania jednostek które mogą zagrażać bezpieczeństwu w porcie i poza nimoraz posiadać będzie klasę lodową L2, która umożliwi jednostce pływanie w średnich warunkach lodowych.

Dziś we flocie ZMPSiŚ SA są dwa statki pożarnicze. W Świnoujściu bazuje „Strażak-26”, który w pierwszej kolejności asystuje metanowcom dostarczającym skroplony gaz ziemny do terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tym czasie w dyspozycji ZMPSiŚ jest „Strażak-24” , który zabezpiecza port w Szczecinie, a także zapewnia asysty jednostką przewożącym ładunki niebezpieczne na torze wodnym Szczecin-Świnoujście.

Zakup nowego statku pożarniczego posiada dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Projekt „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”. (MWL)

Zdjęcia

Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach - Boże Narodzenie 2021

Wystartoała akcja Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach - Boże Narodzenie 2021. To już ósma edycja tego wydarzenia.

Rozpoczęło ją spotkanie z przedstawicielami mediów. Równo za dwa miesiące 4 grudnia dary wyruszą do naszych rodaków na kresach na Litwie, Łotwie i Białorusi. Plan trasy przewiduje blisko 20 miejsc dostarczenia paczek, jak m.in. Klub Weteranów Armii Krajowej w Wilnie, polska Szkoła Specjalna w Solecznikach (Litwa), czy tez Państwowe Gimnazjum Polskie w Dyneburgu im. J. Piłsudskiego (Łotwa). Udział każdego z nas mile widziany. Pomóc można przekazując produkty, te zbierane są m.in. w budynku ZMPSiŚ przy ul. Bytomskiej 7, albo finansowo wpłatami na koto: PL 55 1020 4795 0000 9202 0346 6190, dopisek "Kresy".

Produkty zbierane będą do 26 listopada. Parę dni później 3 i 4 grudnia wielkie pakowanie i wyjazd do Kresowian. Ta akcja to wyraz pamięci o naszych Rodakach zamieszkałych na byłych wschodnich rubieżach Polski.

ZMPSiŚ SA objął akcję wsparciem finansowym. Będziemy też organizować w porcie zbiórkę produktów. (MWL)

Zdjęcia

Informacje Komisji

8. Międzynarodowy Kongres Morski

W dniach 14 i 15 września br. w Szczecinie odbył się 8. Międzynarodowy Kongres Morski. To niezmiennie od lat jedno z ważniejszych wydarzeń gospodarki morskiej w Polsce gromadzące kilkuset uczestników z kraju i zagranicy. W jego trakcie menedżerowie, naukowcy i eksperci wraz z przedstawicielami rządów oraz instytucji europejskich rozmawiali na tematy związane z branżą morską. W tegorocznej edycji udział zadeklarowało ponad pół tysiąca osób. Organizatorzy zaplanowali trzy debaty plenarne oraz 14 paneli dyskusyjnych, w których wzięło udział prawie 100 panelistów. 

Dzień pierwszy

Uroczysta inauguracja odbyła się 14 września o godz. 9.00 w Filharmonii Szczecińskiej. Do uczestników Kongresu specjalny list skierowali Marszałek Sejmu, Elżbieta Witek oraz Premier Rządu RP, Mateusz Morawiecki. List od Pani Marszałek odczytał Poseł na Sejm RP, Artur Szałabawka. Z kolei list od Premiera odczytał Wojewoda Zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.

W wystąpieniu inaugurującym Kongres Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Marek Gróbarczyk mówił, że cieszy się, iż po rocznej przerwie związanej z koronawirusem wróciliśmy na tory Kongresu, który dostarcza ogromnych możliwości pod kątem wymiany zdań i informacji o gospodarce morskiej. Kongres jest swoistą platformą do wymiany informacji. Minister podkreślił, że Kongres będzie kierunkował się w dwóch zasadniczych tematach, a mianowicie rozwój polskich portów oraz morska energetyka wiatrowa. Minister podkreślił, że w dobie pandemii polskie porty poradziły sobie z bieżącą sytuacją, poradziły sobie finansowo oraz jeśli chodzi o przeładunki. Podziękował za to zarządom portów w Szczecin-Świnoujście oraz Gdańsk i Gdynia, a także operatorom działającym w tych portach. W dobie pandemii porty przyniosły ponad 30 mld zł do budżetu państwa z tytułu ceł i podatków. Obecnie toczą się prace nad rozwiązaniami prawnymi, które umożliwią portom inwestowanie za granicą. Zdaniem Ministra jest to krok, który należy wykonać w ramach poszerzania możliwości portów, w ramach ich  rozwoju oraz pozyskiwania nowych potoków ładunkowych.

W opinii Ministra Gróbarczyka morska energetyka wiatrowa jest rzeczą zupełnie nową dla branży morskiej. Daje ona ogromne możliwości, dlatego już dziś musimy przygotować się do inwestycji w tym obszarze, do całej obsługi, do stworzenia rozwiązań, które będą realizować te zadania, tak aby sprostać wyzwaniom, które towarzyszą morskiej energetyce wiatrowej.

Minister odniósł się także do gospodarki wodnej. Wspomniał o Odrzańskiej Drodze Wodnej oraz o Wiślańskiej Drodze Wodnej. Podkreślił znaczenie inwestycji w kierunku racjonalnego gospodarowania wodą.Także w tym dniu miały miejsce trzy debaty plenarne:

1. Rozwój portów odpowiedzią na wyzwania transportowe przyszłości.
2. Transport intermodalny kluczem do gospodarczej integracji międzynarodowej na przykładzie inicjatywy Trójmorza i instrumentu TEN-T.
3. Zielony ład - gospodarka morska na rzecz klimatu.

W pierwszej debacie w roli prelegenta wystąpił Prezes ZMPSiŚ SA, Krzysztof Urbaś, który wskazał, że polskie porty przeżywają obecnie bardzo dobry okres. Porty dostosowują swoją infrastrukturę, czyli materię niezbędną dla operatorów portowych, by realizowali swoje zadania, w tym to główne zadanie jakim jest przeładunek, do aktualnych potrzeb rynku. – Port w swojej ofercie musi być dla klientów przewidywalny, czyli klienci muszą być przekonani, że to co jest dzisiaj oferowane, to co jest dzisiaj planowane faktycznie się wydarzy. Ta przewidywalność jest bardzo istotna. Infrastruktura musi być tak dostosowana do potrzeb klientów żeby usługi, które można świadczyć w oparciu o nią były powtarzalne, czyli to co było możliwe wczoraj, jest możliwe dzisiaj i będzie na pewno możliwe jutro. Bez tego ładunek będzie miał duże problemy żeby do naszych portów dotrzeć. To wszystko musi być jeszcze oparte o zasadę proporcjonalności, co oznacza, że obrane cele i zamierzenia muszą być adekwatne do zasobów, które posiadamy. – powiedział K. Urbaś.

Prezes przypomniał, cztery zasady wskazane przez ESPO (Europejska Organizacja Portów Morskich), które muszą być brane pod uwagę w działalności portów, a mianowicie ochrona środowiska, wyzwania klimatyczne, nowe technologie oraz geopolityka i demografia.

- Porty w Szczecinie i Świnoujściu są obecnie wielkimi placami budowy.  – wspomniał K. Urbaś. W Świnoujściu realizowane są trzy duże inwestycje: rozbudowa terminalu LNG, przystosowywanie terminalu promowego do obsługi transportu intermodalnego oraz budowa nowego parkingu dla sam. ciężarowych przy terminalu promowym. W obu portach trwa rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz poprawa dostępu kolejowego. W Szczecinie trwa budowa nowych nabrzeży oraz modernizacja i rozbudowa istniejących w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego. Inwestycje są wykonywane w trakcie normalnej pracy portów, stąd Prezes podziękował operatorom portowym za współpracę i zrozumienie dla inwestycji. Prezes wspomniał też o projekcie głębokowodnego terminalu kontenerowego. Zarząd portu jest obecnie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. Na wyrażenie zainteresowania inwestycją ze strony potencjalnych inwestorów, czeka do końca września br.  Inwestycją przyszłości, która jest planowana wspólnie z Urzędem Morskim w Szczecinie jest pogłębienie toru podejściowego do Świnoujścia na długości 60 km do głębokości 17,5 m. Prezes wspomniał też, iż w 2024 roku S3 powinna być dwupasmowa na każdym kierunku ruchu od Świnoujścia do granicy z Czechami, a drogi kolejowe E-59 oraz CE-59 w roku 2025 powinny być zmodernizowane, co będzie skorelowane z nowym terminalem kontenerowymi w Świnoujściu.

Pełen zapis filmowy przebiegu pierwszego dnia Kongresu można obejrzeć pod linkiem: 
https://www.youtube.com/watch?v=wkZ_owCeq_M 

Dzień drugi

W tym dniu uczestnicy przenieśli się do sal Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej przy ul. Szczerbcowej 4 w Szczecinie, gdzie debatowali w ramach piętnastu paneli dyskusyjnych na tematy związane z portami, żeglugą, ekologią oraz digitalizacją i innowacjami w gospodarce morskiej.

Organizatorem Głównym 8. Międzynarodowego Kongresu Morskiego był Klaster Morski Pomorza Zachodniego. Współorganizatorzy to: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Ministerstwo Infrastruktury oraz Fundacja Kongres Morski.

Patronat honorowy i merytoryczny sprawowało Ministerstwo Infrastruktury. Wojewoda Zachodniopomorski objął Kongres patronatem honorowym. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Baltexpo 2021

W dniach 6-8 września 2021 odbyły się w Gdańsku XXI Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO 2021. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście reprezentował Prezes Zarządu, Krzysztof Urbaś.

W panelu nt. inwestycji morskich Prezes K. Urbaś omówił projekty realizowane obecnie w zespole portów Szczecin-Świnoujście, tj.  na terminalu LNG, który po rozbudowie będzie mógł przyjmować największe jednostki, jakie obecnie transportują do Polski gaz – dochodzące do 310 metrów.

Kolejną inwestycją jest rozbudowa terminalu promowego dająca w przyszłość możliwość obsługi transportu intermodalnego oraz największych promów jakie będą pływały po Bałtyku, tj. o długości 240 metrów z linią ładunkową o długości 4,5 kilometra.

– Terminal będzie oddany w sierpniu-wrześniu 2022 roku. W trakcie budowy pojawiły się okoliczności, które pozwoliły rozszerzyć zakres tej inwestycji. Stanowisko będzie pozwalało na nowoczesną obsługę wszystkich jednostek kolejowych w ramach transportu intermodalnego – powiedział Krzysztof Urbaś. Dodał, że do terminalu poprowadzą dwa tory kolejowe. Zamówione są już także jednostki do rozładunku wagonów.

– Projekt był robiony cztery lata temu. W międzyczasie wiele na rynku się zmieniło, musieliśmy więc zmienić także projekt, by kupić najbardziej nowoczesne jednostki, które mają znacznie większy nacisk na oś. Trzeba pamiętać, że wymagały one przeprojektowania placów i dróg, po których będą się poruszać – dodał prezes.
Jedną z najważniejszych inwestycji dotyczących portów w Świnoujściu i Szczecinie jest pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra. Z tą inwestycją integralnie powiązane są dwie inwestycje, które realizowane są w Szczecinie przez ZMPSiŚ SA, w rejonie Kanału Dębickiego i Basenu Kaszubskiego.

Po przebudowie Kanał na całej długości będzie miał 200 m szerokości. Pojawią się też dwa nowe nabrzeża – Norweskie i Duńskie. Otworzy to 150 ha terenów na Ostrowie Grabowskim na cele portowe. Z kolei w ramach inwestycji kolejowej poprowadzone będą dwa tory o długości 785 metrów, co pozwoli na wtoczenie składów kolejowych bez konieczności ich rozformowania.

Drugie miejsce to Basen Kaszubski, tradycyjny obszar ładunków masowych. Tam również pojawią się nowe nabrzeża i tereny do składowania ładunków.

– Pogłębienie pozwoli w pełni konkurować operatorom Portu Szczecin z pozostałymi portami polskimi i innymi portami na Bałtyku – mówił Prezes Urbaś, zaznaczając, że po zakończeniu inwestycji do portu będą mogły zawijać statki nawet dwukrotnie większe niż obecnie. Zdradził także, że niektórzy operatorzy już teraz mówią o tym, że inwestycja powinna już od samego początku przynieść wzrost przeładunków o około 50 procent.

Prezes wspomniał też o projekcie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Ten ma być zlokalizowany w Porcie Zewnętrznym, na wschód od falochronu wschodniego Terminalu LNG. Zgodnie z projektem, port i tereny składowania kontenerów mają znaleźć się na pirsie. Ładunki mają wyruszyć w głąb kraju dzięki nowym drogom dojazdowym, inwestycji kolejowej, a także żeglugą śródlądową. Do planowanego terminala będą mogły zawijać największe statki, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk. Inwestycja umożliwi jednoczesną obsługę dwóch jednostek do 400 metrów długości i jednej do 200 metrów.

– Nawet gdyby samo pogłębienie musiało poczekać, to poszerzenie toru do 500 metrów będzie niezbędne. Rozbudowa terminala LNG i nabrzeży w Porcie Szczecin spowoduje dużo większy ruch statków o dużym zanurzeniu – zauważył Zdanowicz. – Przy obecnych cenach poszerzenie do 500 metrów przy obecnej głębokości to nie jest duża inwestycja w skali tego, co robimy. Samo poszerzenie to kwota „tylko” 100 mln. Natomiast pogłębienie do 17 metrów to już kwota ponad 3 mld złotych – wyliczył.

Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podał także najbardziej aktualne statystyki przeładunkowe portów – stan na godzinę 7 rano 7 września 2021 wynosił 22 mln 701 tys. ton przeładowanych ładunków, co stanowi 10,3 proc. więcej niż w ubiegłym roku tego samego dnia. – Co najważniejsze, jest to 4 procent więcej niż w roku 2019. To jest realny wzrost, który nas interesuje. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Duże podziękowania dla operatorów, którzy działają w portach Szczecin i Świnoujście, bo to ich zasługa.

Podczas targów obecne było także stoisko informacyjno-promocyjne ZMPSiŚ SA.

Zdjęcia

Już za dwa tygodnie 8. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

Już tylko dwa tygodnie dzielą nas od 8. Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Ten odbędzie się 14 i 15 września w Szczecinie.

To niezmiennie od lat jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarki morskiej w Polsce gromadzące kilkuset uczestników z kraju i zagranicy. W jego trakcie menedżerowie, naukowcy i eksperci wraz z przedstawicielami rządów oraz instytucji europejskich rozmawiać będą na tematy związane z branżą morską.

Uroczysta inauguracja odbędzie się 14 września o godz. 9.00 w Filharmonii Szczecińskiej. Także w tym dniu zaplanowano trzy debaty plenarne: 1. Rozwój portów odpowiedzią na wyzwania transportowe przyszłości. 2. Transport intermodalny kluczem do gospodarczej integracji międzynarodowej na przykładzie inicjatywy Trójmorza i instrumentu TEN-T. 3. Zielony ład - gospodarka morska na rzecz klimatu.

W drugim dniu uczestnicy przeniosą się do Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej przy ul. Szczerbcowej 4 w Szczecinie. Tam uczestnicy debatować będą w ramach piętnastu paneli dyskusyjnych na tematy związane z portami, żeglugą, ekologią oraz digitalizacją i innowacjami w gospodarce morskiej.

Aby wziąć udział w Kongresie należy się zarejestrować. Szczegółowy program wydarzenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są na stronie: https://kongres-morski.com.pl/

Organizatorem Głównym 8. Międzynarodowego Kongresu Morskiego jest Klaster Morski Pomorza Zachodniego. Współorganizatorzy to: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Ministerstwo Infrastruktury oraz Fundacja Kongres Morski.

Patronat honorowy nad tym najważniejszym wydarzeniem gospodarki morskiej sprawuje Ministerstwo Infrastruktury. Resort pełni też rolę opiekuna merytorycznego Kongresu. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Pliki do pobrania

IV Forum Wizja Rozwoju

W dniach 26-27 sierpnia br. w Gdyni odbyło się IV Forum Wizja Rozwoju. Jednym z pierwszych jego paneli był ten, w którym prezesi Portu Gdynia, Portu Gdańsk oraz Portów Szczecin i Świnoujście mówili o realizowanych i najbliższych planach, inwestycjach, jak również o wynikach przeładunkowych w portach. Do dyskusji zaproszeni byli także eksperci.

- Obecnie w zespole portów Szczecin-Świnoujście bardzo dużo się dzieje pod względem inwestycyjnym. Sytuacja wygląda bardzo interesująco z punktu widzenia obecnych i potencjalnych klientów portu. – powiedział Krzysztof Urbaś, prezes ZMPSiŚ SA.

Na dzień 26 sierpnia porty w Szczecinie i Świnoujściu przeładowały ponad 21,5 mln ton ładunków. Porównując te dane do roku ubiegłego byłoby to ok. 10 procent więcej, a do roku 2019, który był ostatnim „normalnym rokiem” to jest ok. 4 procent więcej. Uważam, że jest to bardzo dobry wynik. – podsumował prezes K. Urbaś.

Jeśli chodzi o inwestycje, to w Szczecinie dobiega końca inwestycja realizowana przez Urząd Morski związana z pogłębieniem do 12,5 m i modernizacją toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Wartość tej inwestycji to ok. 2 mld złotych. Jej konsekwencją w Szczecinie jest modernizacja dwóch obszarów portu – drobnicy (Kanał Dębicki) i rejonu masowego (Basen Kaszubski). Działania w rejonie Kanału Dębickiego m.in. otworzą na cele portowe 150 ha Ostrowa Grabowskiego.  – Te inwestycje toczą się na żywym organizmie. Spółki przeładunkowe cały czas pracują. Wszystkie te inwestycje stworzą zupełnie nową rzeczywistość dla szczecińskiego portu, sprawią, że ten port będzie zupełnie inaczej postrzegany przez gestorów ładunków.  – dodał K. Urbaś.

Jeśli chodzi o Świnoujście, na terminalu LNG budowane jest drugie stanowisko importowe oraz stanowisko, które będzie spełniało rolę przyszłego miejsca do bunkrowania statków oraz reeksportu. W trakcie jest duża inwestycja na terenie terminalu promowego. Po jej zakończeniu terminal będzie miał pięć stanowisk i będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Komplementarną do niej jest inwestycja związana z budową nowego parkingu na blisko 280 nowych miejsc dla samochodów ciężarowych. Te dwie inwestycje zakończą się w przyszłym roku.

Równolegle w obu portach modernizowana jest infrastruktura techniczna, a więc wszystkie sieci, których na co dzień nie widać, a które wpływają na sprawne funkcjonowanie portu. Wartość tej konkretnej inwestycji to 130 mln złotych. Dodatkowo zarząd portów wspólnie z PKP PLK prowadzi inwestycję poprawiającą dostęp kolejowy do obu portów. Wartość tej inwestycji to 1,5 mld złotych.  - W sumie wartość wszystkich inwestycji prowadzonych obecnie tylko przez zarząd portu przekracza 1,5 mld złotych. – wskazał prezes K. Urbaś.

Inwestycja, która jest planowana, to terminal głębokowodny w Świnoujściu. Zarząd portu jest w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na wybór inwestora. Termin to 30 września br.  - W tej chwili z prowadzonych rozmów wynika, że zainteresowanie na rynku jest, ono zawsze było.  – powiedział K. Urbaś. Dodał także, że ma nadzieję, że tym razem postępowanie skończy się pozytywnie. Jeżeli tak będzie, to w pierwszym półroczu przyszłego roku taki inwestor powinien zostać wyłoniony.

Prezes K. Urbaś poinformował także, że jeśli chodzi o inwestycje związane z gabarytami i z offshorami, to zarząd portów jest w trakcie rozmów z kilkoma firmami, jednak z uwagi na związanie klauzulą poufności nie może podać szczegółów.  - Rozmowy się toczą, zainteresowanie jest, jeżeli będzie taka potrzeba, że trzeba będzie zbudować terminal offshorowy, jesteśmy gotowi do takich prac przystąpić w porcie Świnoujście, bo w rachubę wchodzi tylko ten port. – powiedział prezes K. Urbaś. W bliskim sąsiedztwie Świnoujścia znajduje się Ławica Odrzana, tam planowane jest posadowienie farm wiatrowych i na to kiedyś musimy być gotowi.  Dlatego też prace, które obecnie prowadzimy ku temu zmierzają.  – dodał.

- Port musi być dla klientów. Port powinien być przewidywalny dlatego chcemy zrobić wszystko by klienci czuli się pewnie. Powinien być powtarzalny. Projekty powinny być proporcjonalne, czyli wielkość środków zaangażowanych powinna być proporcjonalna do założonych celów. To staramy się robić na bieżąco. Myślę, że trzecia dekada XXI wieku będzie należała w końcu do portu Szczecin-Świnoujście, bo te porty są ku temu predysponowane, one na to zasługują. Mamy bardzo pozytywny odzew z rynku dla tego, co robimy i myślę, że w roku 2025, 2026, kiedy większość tych projektów będzie już pracowała, a te ostatnie, które mamy dziś zaplanowane będą się kończyć, wtedy też będzie można powiedzieć, że dorównujemy jeśli chodzi o ofertę portom trójmiejskim.  – podsumował swoją wypowiedź prezes K. Urbaś.

Wartym pokreślenia jest fakt, iż paneliści byli zgodni, co do tego, że nowe drogi rozwoju portów morskich w Polsce uwzględniają transformację energetyczną, której częścią ma być budowa morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. W rezultacie tego porty szukają rozwiązań na wykorzystanie własnych terenów na inwestycje offshore.

Całość panelu do obejrzenia pod linkiem: tutaj

Zdjęcia

Stępka pod budowę nowego statku pożarniczego Strażak-28 położona

W stoczni Remontowa Shipbuilding SA w piątek 20 sierpnia br. położono stępkę pod budowę nowego statku pożarniczego Strażak-28 (B-861-1), która w przyszłym roku  zasili flotę Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Protokół odbioru sekcji stępkowej podpisali: Dariusz Jaguszewski – członek zarządu Remontowa Shipbuilding SA, Grzegorz Pettke – dyrektor okrętowy Polskiego Rejestru Statków oraz Krystian Smużny – inspektor ds. technicznych w ZMPSiŚ SA.

Strażak-28 będzie nowoczesną jednostką, o długości 29,2 m i szerokości 10,47 m, wyposażoną w dwie potężne pompy FiFi o mocy 2700 m3/h każda, z uciągiem na palu 45t.

Statek będzie przeznaczony m.in. do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej przy przeładunkach, transporcie materiałów niebezpiecznych przez zbiornikowce przewożące gazy i ciecze łatwopalne, wymagające asyst jednostki pożarowej oraz zadań związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem pracy portu Szczecin i Świnoujście.

Jednostka poza funkcjonalnością statku pożarniczego, będzie spełniać także funkcje holownicze, stąd uzyska klasę lodową L2.

Obecnie we flocie ZMPSiŚ SA są dwa statki pożarnicze. W Świnoujściu bazuje „Strażak-26”, który w pierwszej kolejności asystuje metanowcom dostarczającym skroplony gaz ziemny do terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tym czasie w dyspozycji ZMPSiŚ jest „Strażak-24” mający bazę w Szczecinie.

Zakup nowego statku pożarniczego posiada dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Projekt „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”.

Zdjęcia

Application entry form

Formularz zgłoszenia

Porty Szczecin-Świnoujście rozpoczęły wdrażanie PCS

Zgodnie z programem rozwoju polskich portów i poprawą dostępności do infrastruktury portu oraz digitalizacji procesów portowych rozpoczęło się wdrażanie elektronicznego sposobu awizacji statku do dyspozytora portu, będącego częścią modułu maklerskiego systemu PCS.  
 

PCS (ang. Port Community System) ma zmniejszyć opóźnienia w ruchu ładunków i ułatwić przepływ danych elektronicznych. Jego rozbudowane moduły mają usprawnić pracę m.in. przy odprawie celnej, wejściu i pobycie statku w porcie, czy odbiorze odpadów ze statków.

Zastosowane rozwiązanie ma zapewnić przede wszystkim jednolitość, poprawność i kompletność przekazywanych danych i możliwość ich dalszej re-używalności. Po okresie przejściowym awizacja statku do Dyspozytora Portu będzie możliwa tylko w formie elektronicznej.

Na platformie przygotowanej do obsługi formularzy awizacyjnych dla każdego agenta zostanie utworzone konto dostępowe.

W celu rejestracji trzeba wysłać wiadomość pod adres biuro@polskipcs.pl z tytułem "Rejestracja", w treści podając:
- imię i nazwisko
- numer telefonu
- adres e-mail do rejestracji
- nazwę i adres firmy oraz numer NIP 

Z nowego systemu będą korzystać urzędy morskie, administracja celno-skarbowa, administracja portowa, inspekcja weterynaryjna, terminale morskie, porty, firmy logistyczne, agencje celne, armatorzy i firmy spedycyjne.
PCS jest otwartą i neutralną platformą integrującą dotychczasowe systemy i ułatwiającą wymianę danych.

Jest to produkt, który powstał w Polsce, skonstruowany przez polskich informatyków, a udziałowcami Polskiego PCS są polskie firmy. Spółkę utworzyły porty w Szczecinie i Świnoujściu, Gdańsku oraz Gdyni.

The 8th International Maritime Congress is ahead of us - registration is open now!

The most important event of the maritime economy in Poland, gathering several hundred participants from Poland and abroad, is ahead of us. In just over a month, on September 14-15 this year, the 8th International Maritime Congress will be held in Szczecin. Registration for this event has just started.

As every year, managers, scientists and experts, together with government representatives, will discuss topics related to the maritime industry. The ceremonial inauguration is scheduled for September 14 at the Szczecin Philharmonic. Also on this day, three plenary debates will be held on port development, intermodal transport and the green deal. The second dayincludes fifteen discussion panels related to ports, shipping, ecology as well as digitization and innovation.

The main organizer of the 8th International Maritime Congress is the West Pomeranian Maritime Cluster. The co-organizers are: Szczecin and Świnoujście Seaports Authority, the Ministry of Infrastructure and the Sea Congress Foundation.

The honorary patronage over this most important event in the maritime economy is held by the Ministry of Infrastructure. The ministry also acts as the content supervisor of the Congress. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Link to the registration form: https://tiny.pl/9md5p

Zdjęcia

Przed nami 8. Międzynarodowy Kongres Morski – rejestracja właśnie ruszyła

Przed nami najważniejsze wydarzenie gospodarki morskiej w Polsce gromadzące kilkuset uczestników z kraju i zagranicy. Już za nieco ponad miesiąc w dniach 14-15 września br. odbędzie się w Szczecinie 8. Międzynarodowy Kongres Morski. Rejestracja na to wydarzenie właśnie ruszyła.

Jak co roku menedżerowie, naukowcy i eksperci wraz z przedstawicielami rządów rozmawiać będą na tematy związane z branżą morską. Uroczysta inauguracja zaplanowana jest na 14 września w Filharmonii Szczecińskiej. Także w tym dniu odbędą się trzy debaty plenarne poświęcone rozwojowi portów, transportowi intermodalnemu oraz zielonemu ładowi. Drugi dzień natomiast to piętnaście paneli dyskusyjnych związanych z portami, żeglugą, ekologią oraz digitalizacją i innowacjami.

Organizatorem Głównym 8. Międzynarodowego Kongresu Morskiego jest Klaster Morski Pomorza Zachodniego. Współorganizatorzy to: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Ministerstwo Infrastruktury oraz Fundacja Kongres Morski.

Patronat honorowy nad tym najważniejszym wydarzeniem gospodarki morskiej sprawuje Ministerstwo Infrastruktury. Resort pełni też rolę opiekuna merytorycznego Kongresu. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Link do formularza rejestracyjnego: https://tiny.pl/9mdd9

Zdjęcia

Przeładunki w portach Szczecin i Świnoujście cały czas w górę

Lipiec kolejnym miesiącem wzrostu

Zespół portów Szczecin-Świnoujściem utrzymał w lipcu br. wzrostowy trend w przeładunkach. W porównaniu do lipca ub. roku tegoroczne wyniki są o 15 proc. lepsze. Dotychczas w tym roku obydwa porty obsłużyły prawie 19 mln ton ładunków.

Pierwsze półrocze 2021 ze wzrostem 11,5 proc. - króluje węgiel i ruda

Wyniki przeładunkowe po pierwszym półroczu br. są w obu portach o 11,5 proc. lepsze aniżeli w tym samym czasie ubiegłego roku.

W portach jest więcej węgla, rudy, zboża, drobnicy i kontenerów. Węgiel i ruda zanotowały wzrost na poziomie 35 proc. w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku. Dwucyfrowy wzrost o 13 proc. ma też drobnica, w tym drobnica promowa 16 proc. Kontenery zakończyły półrocze wynikiem o 7,6 proc. lepszym w porównaniu do tego samego okresu ub. roku. W takich grupach towarowych jak zboża, inne masowe oraz paliwa wielkości są w zasadzie analogiczne jak w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku.

Pandemia pokazała jak ważny jest port

Okres pandemii dowiódł jak ważny jest port dla gospodarki kraju i regionu. W wymagającym okresie nie było ani jednego dnia przestoju w portach. Pozostały one w pełni operacyjne, świadcząc usługi swoim klientom. W całym ubiegłym 2020 roku spadki w przeładunkach wyniosły jedynie 3 proc.  Przypadły na okres od stycznia do sierpnia ub. roku. Wyniosły okresowo minus 7 do 8 proc. Natomiast od września do końca ub. roku były już wzrosty przeładunkowe. W tej chwili wszystko już praktycznie wróciło do normy. Można zatem powiedzieć, że porty w zasadzie przeszły bezkolizyjne przez okres pandemii, w czym duża zasługa przedsiębiorstw przeładunkowych operujących w portach. 

TOP 10 przedsiębiorstw przeładunkowych dzierżawiących tereny portowe od ZMPSiŚ

Najwięcej masy ładunkowej obsłużono na Terminalu Promowym w Świnoujściu (drobnica), który zamknął półrocze wielkością 7,5 mln ton. Tuż za nim z wynikiem 2,1 mln ton jest Bulk Cargo Port Szczecin (węgiel, ruda, inne masowe, drewno, drobnica). Podium zamyka OT Świnoujście (węgiel, ruda, inne masowe, zboże, drobnica) osiągając półroczny wynik na poziomie 1,8 mln ton obsłużonych ładunków. 

W pierwszej piątce biorąc pod uwagę wypracowany wynik operacyjny znalazły się także świnoujski terminal LNG oraz DB Port Szczecin (inne masowe, zboże i drobnica), odpowiednio 1,5 mln oraz 850 tys. ton obsłużonych ładunków.
Kolejne miejsce z wynikiem 308 tys. ton ładunków zbóż przypada firmie Bunge (zboża) operującej w Świnoujściu. Tuż za nią z wynikiem 275, 232 i 129 tys. ton obsłużonych ładunków są Szczecin Bulk Terminal (zboże), Fast Terminals (inne masowe, drewno, drobnica) i Viterra Szczecin (zboże, drewno i inne masowe). Trzycyfrowy wynik 103 tys. ton obsłużonych ładunków – paliw wypracowała w minionym półroczu firma Oktan Energy & V/L Service.

Listę zamykają spółki Cronimet (inne masowe), General Cargo Terminal (drewno, drobnica) i Baltic Stevedoring Company (inne masowe, drobnica) z wynikiem odpowiednio 58, 54 i 36 tys. ton obsłużonych ładunków.

Inwestycje portowe

Utrzymaniu tego kierunku służą także inwestycje podejmowane przez Zarząd Portu. ZMPSiŚ SA jest jednym z największych inwestorów w regionie. Dzięki obecnie realizowanym inwestycjom porty zyskają nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie, po zakończeniu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Dzisiaj szczecińskie terminale obsługują statki o zanurzeniu do 9,15 metra z ładunkiem 25-30 tys. ton. Dzięki inwestycjom realizowanym przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz po pogłębieniu toru wodnego do 12,5 metra do portu Szczecin będą mogły zawijać jednostki z ładunkiem 45-50 tys. ton i zanurzeniem 11,0 metrów. Z kolei w Świnoujściu terminal promowy będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Tam także dzięki dodatkowej inwestycji pojawi się nowy parking dla ciężarówek wraz z całym zapleczem. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych. Natomiast dzięki inwestycji związanej z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Warto też dodać, że systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem.

Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu nadzieją na jeszcze większe wzrosty przeładunków i lepsze wyniki operacyjne

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zarządza obecnie 45 nabrzeżami położonymi w granicach portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu, co stanowi prawie 14 km linii nabrzeży.

Przedsięwzięciem, które znacząco wpłynie na wzrost wolumenu masy ładunkowej obsługiwanej w zespole portów Szczecin-Świnoujście oraz dopełni ofertę obu portów zapewniając ich dynamiczny rozwój będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu.

ZMPSiŚ ogłosił 9 lipca br. nową odsłonę konkursu na inwestora i zarazem operatora terminalu. Na zgłoszenia zainteresowanych ZMPSiŚ SA czeka do końca września br. Przyszły terminal ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat i docelowo osiągnąć roczną zdolność przeładunkową ok. 2 mln TEU (znormalizowanych kontenerów). Szczegóły dostępne są pod linkiem: https://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/glebokowodny-terminal-kontenerowy/zaproszenie/

Zdjęcia

czerwiec 2021

Znaczenie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu dla systemu HNS

Sztab Generalny Wojska Polskiego jest zainteresowany możliwością wykorzystania przyszłego terminalu kontenerowego w Świnoujściu na potrzeby militarne. W efekcie terminal zyskałby status podwójnego, cywilno-wojskowego wykorzystania. To zagadnienie było przedmiotem spotkania zorganizowanego w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Zarządu Logistyki – P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz ZMPSiŚ SA.

Świnoujski terminal podobnie jak dziś Hamburg czy Bremenhaven ma szansę stać się jednym z HUB - ów transportowych, gdzie obok podstawowej działalności przeładunkowej realizowane są również przerzuty wojsk, wyposażenia i środków bojowych z wykorzystaniem transportu morskiego.

Walory lokalizacyjne przemawiają za jak najszerszym zakresem wykorzystania terminalu

Terminal kontenerowy w Świnoujściu z racji swoich walorów lokalizacyjnych i dostępowych jest znakomicie predystynowany do jego wykorzystania zarówno do obsługi transportów cywilnych jak i militarnych. Przyszły terminal zlokalizowany będzie w porcie zewnętrznym w Świnoujściu na wschód od terminalu LNG, poza terenem zurbanizowanym, co zapewni możliwość izolacji i ścisłej ochrony terenu, jak również minimalizuje oddziaływanie na środowisko naturalne i tereny zamieszkałe. Dodatkowo - Świnoujście jako port bazowy położony jest na szlaku Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Przedpole i infrastruktura terminalu także mają potencjał

Obecna głębokość toru podejściowego do terminalu wynosząca 14,5 m (w przyszłości planuje się jej zwiększenie do 17 m) umożliwi nieograniczony ruch największych statków kontenerowych, jakie mogą wejść na Morze Bałtyckie. Terminal zapewni jednoczesną obsługę dwóch jednostek o długości 400 m oraz jednej o długości do 200 m. To w znaczącym stopniu podniesie wskaźnik przepustowości transportowej zachodniego wybrzeża, ponadto stanowić będzie alternatywę dla portu w Szczecinie. Zakładana infrastruktura terminalu oprócz normalnej działalności przeładunkowej jest w stanie umożliwić płynny załadunek i rozładunek wojskowych pojazdów kołowych i gąsienicowych oraz ich postój na tym terenie.

Skomunikowanie z zapleczem gwarantuje sprawne przemieszczanie sprzętu wojskowego

Sztab Generalny WP wskazuje także na potencjał wynikający z dostępności bezkolizyjnych połączeń terminalu z zapleczem. Terminal poprzez tory zdawczo-odbiorcze, przyjazdowo-odjazdowe i ładunkowe w bezpośredni sposób łączyć się będzie z linią kolejową E-59 i CE-59. To pozwoli na szybkie przyjęcie statków, rozładunek sprzętu wojskowego i jego dalszy transport koleją. Z kolei droga ekspresowa S-3 stanowiąca element międzynarodowej drogi E65, z którą terminal będzie miał bezpośrednie połączenie poprzez odcinek dojazdowy o długości 3 km umożliwi szybki rozładunek i dalsze przemieszczanie sprzętu wojskowego po drogach. Ponadto w pobliżu terminalu planuje się powstanie parkingów, co daje możliwość zorganizowania miejsca wyczekiwania i formowania kolumn wojskowych.

W sąsiedztwie terminalu przewiduje się możliwość wydzielenia przestrzeni umożliwiającej rozwinięcie mobilnych punktów tankowania pojazdów wojskowych, obsługi śmigłowców oraz mycia i dekontaminacji sprzętu militarnego.

To będzie istotny element systemu obronnego państwa!

Reasumując –  dzięki intermodalnemu charakterowi i połączeniom z sieciami transportu kolejowego i drogowego przyszły terminal kontenerowy wyróżnia się zdecydowanie lepszą dostępnością i możliwościami szybkiego rozładunku i dalszego transportu sprzętu wojskowego i wojsk sojuszniczych w głąb lądu w porównaniu do obecnych zdolności portów w Szczecinie i Świnoujściu w tym zakresie. W rezultacie terminal stanowić będzie istotny element systemu obronnego państwa oraz wpłynie na zwiększenie jego zdolności w odniesieniu do przyjęcia wojsk sojuszniczych NATO na terytorium RP.

Dodatkowe punkty w postępowaniu ofertowym za spełnienie wymagań wojskowych

Co kluczowe ZMPSiŚ SA w ramach prac projektowych terminalu przewiduje uwzględnienie wymagań wojskowych. Ich uszczegółowienie odbędzie się oczywiście we współpracy z przyszłym inwestorem. Ten dzięki temu może zyskać dodatkowe punkty w postępowaniu konkursowym.

ZMPSiŚ SA 9 lipca br. opublikował ogłoszenie o wszczęciu postępowania i zaproszenie do udziału w nim inwestorów zainteresowanych projektem głębokowodnego terminala kontenerowego. Szczegóły dostępne są pod linkiem:
https://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/glebokowodny-terminal-kontenerowy/zaproszenie/

HNS – Host Nation Support (Wsparcie przez Państwo-Gospodarza)

Zdjęcia

Pliki do pobrania

Porty Szczecin i Świnoujście z dodatnim wynikiem operacyjnym za pierwsze półrocze br.

Zespół portów Szczecin-Świnoujście podsumował pierwsze półrocze br. pod względem przeładunków. Te są o 11,5 proc. lepsze aniżeli w analogicznym czasie ub. roku. Obydwa porty obsłużyły w okresie styczeń-czerwiec br. ponad 17 mln ton ładunków.

W portach jest więcej węgla, rudy, zboża, drobnicy i kontenerów.

Węgiel i ruda zanotowały taki sami wzrost na poziomie 35 proc. w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku. Dwucyfrowy wzrost o 13 proc. ma też drobnica, w tym drobnica promowa w górę o 16 proc. Kontenery zakończyły półrocze wynikiem o 7,6 proc. lepszym w porównaniu do tego samego okresu ub. roku. W takich grupach towarowych jak zboża, inne masowe oraz paliwa wielkości są w zasadzie analogiczne jak w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku.

Sam czerwiec br. był dla obu portów o 4,1 proc. lepszy aniżeli czerwiec 2020. Tutaj liderami przeładunków są zboże, kontenery i drobnica ze wzrostami na poziomie odpowiednio +25, +16 i +15 proc.

Okres pandemii dowiódł jak ważny jest port dla gospodarki kraju i regionu. W wymagającym okresie nie było ani jednego dnia przestoju w portach. Pozostały one w pełni operacyjne, świadcząc usługi swoim klientom. W całym ubiegłym 2020 roku spadki w przeładunkach wyniosły jedynie 3 proc.  Przypadły na okres od stycznia do sierpnia ub. roku. Wyniosły okresowo minus 7 do 8 proc. Natomiast od września do końca ub. roku były już wzrosty przeładunkowe. W tej chwili wszystko już praktycznie wróciło do normy. Można zatem powiedzieć, że porty w zasadzie przeszły bezkolizyjne przez okres pandemii, w czym duża zasługa przedsiębiorstw przeładunkowych operujących w portach. 

Utrzymaniu tego kierunku służą także inwestycje podejmowane przez Zarząd Portu. ZMPSiŚ SA jest jednym z największych inwestorów w regionie. Dzięki obecnie realizowanym inwestycjom porty zyskają nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie, po zakończeniu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Tam także dzięki kolejnej inwestycji pojawi się nowy parking dla ciężarówek wraz z całym zapleczem. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem. Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu. ZMPSiŚ ogłosił niedawno 9 lipca br. nową odsłonę konkursu na inwestora i zarazem operatora terminalu.  (Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ)

Zdjęcia

Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu. Nowa odsłona konkursu

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ogłosił kolejne postępowanie, które ostatecznie ma wskazać realizatora projektu głębokowodnego terminalu kontenerowego w świnoujskim porcie zewnętrznym. Trzyetapowy proces ma być zakończony podpisaniem umowy do końca 2022 roku. Zgodne z koncepcją głębokowodny terminal kontenerowy ma powstać w granicach portu zewnętrznego ale głównie w obszarze przeznczonym do zalądowienia.

Do 30 września będą przyjmowane zgłoszenia od zainteresowanych, które następnie będą weryfikowane pod względem formalnym. W drugim etapie Komisja wskaże uczestników dalszego postępowania. Będzie też zbierać zapytania potencjalnych wykonawców odnośnie projektu, dokumentacji, warunków umów, by na nie udzielić odpowiedzi, wyjaśnić wątpliwości itd. Ten etap zakończy się przygotowaniem i złożeniem ofert. Termin graniczny to 28 lutego 2022 roku. Otwarcie ofert nastąpi następnego dnia.

Trzeci, ostatni etap postepowania to już negocjacje Komisji zmierzające od sprecyzowania treści umów. Efektem ma być podpisanie w pełni wynegocjowanych dokumentów z przyszłym realizatorem projektu głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Ma to nastąpić do końca 2022 roku.

- Głębokowodny terminal  kontenerowy w Świnoujściu wyznacza kierunek naszych strategicznych działań tej dekady, to również projekt z rządowym poparciem, wpisany do Polskiego Ładu, programu, którym premier Mateusz Morawiecki wyznacza kierunki rozwoju całego kraju  – podkreśla Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Otwieramy kolejne postępowanie, wieloetapowe by wyłonić wykonawcę i zrealizować ten projekt.  Zainteresowanie terminalem było i jest, a my jesteśmy bogatsi doświadczeniem poprzednich postępowań. Uważne wsłuchiwaliśmy się w sygnały płynące z całej branży portowej, czy też firm żeglugowych. Na chłodno analizowaliśmy otoczenie, sytuacje związaną z pandemią itd.

Prezes zapewnia, że terminal w Świnoujściu, w południowo-zachodniej części Bałtyku jest potrzebny i ekonomicznie uzasadniony. Wskazuje na badania rynku, analizy eksperckie, prognozy oparte na twardych danych statystycznych wskazujące stałe trendy wzrostu w oceanicznych przewozach kontenerowych itd. Odwołuje się do argumentów naukowców, ekspertów, przedsiębiorców, którzy podczas trwającej blisko rok debacie popierali pomysł budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu i merytorycznie to uzasadniali. Samorządowcy z prezydentem Świnoujścia Januszem Żmurkiewiczem na czele, także wskazywali korzyści w budowie terminalu kontenerowego dla społeczności lokalnej i regionu.

- Z tym całym bagażem doświadczeń i nie mniejszą determinacją, co poprzednio, rozpoczęliśmy kolejny etap postępowania w pełnym przekonaniu, że uda się wyłonić partnera do realizacji projektu – podkreśla prezes ZMPSiŚ. -  Powiem to raz jeszcze: zrealizujemy ten projekt zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich i rządowym programem rozwoju portów zewnętrznych, uchwalonym przez Sejm RP. Proszę jedynie o cierpliwość i wsparcie, bo mówimy o projekcie, którego koszty realizacji liczone są w miliardach.

Uwaga! Procedura, pełna treść postępowania oraz informacje o sposobie pobrania potrzebnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej ZMPSiŚ S.A. pod adresem:
https://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/glebokowodny-terminal-kontenerowy/zaproszenie/

Zdjęcia

Invitation to participate in the procedure - deepwater container terminal in Świnoujście

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. with its registered office in Szczecin, address: Bytomska St. 7, 70-603 Szczecin, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS No 0000033768, registration court: District Court Szczecin-Centrum in Szczecin, REGON: 811649448, NIP: 9551889161 (hereinafter: ZMPSiŚ S.A.) announces the initiation of proceedings aimed at awarding a preliminary agreement that obliges the parties to execute a final agreement on the use of future land real estate to be created as a result of reclaiming of sea area within the borders of the seaport in Świnoujście, designated for operating a container terminal according to a concept proposed and implemented by a user (hereinafter: Proceedings). The Proceedings shall be carried out pursuant to: ‘Procedure for the proceedings aimed at awarding a preliminary agreement that obliges the parties to execute a final agreement on the use of real estate located within the borders of the seaport in Świnoujście, designated for operating a container terminal according to a concept proposed and implemented by a user’ (hereinafter: Procedure’).

The Procedure, the complete text of an invitation to participate in the Proceedings as well as information about a method of downloading the documents relating to the Proceedings shall be available on the website of ZMPSiŚ S.A. at: https://www.port.szczecin.pl/en/offer/deepwater-container-terminal/invitation/

The purpose of the Proceedings is for ZMPSiŚ S.A. to select, according to assessment criteria identical for all offers and determined in the Procedure, an entity with whom ZMPSiŚ S.A. intends to execute a preliminary agreement that obliges the parties to execute a final agreement until a set deadline on the transfer for use by the entity selected by ZMPSiŚ S.A. pursuant to the Procedure of a future land real estate, which will be created as a result of reclaiming of sea area within the borders of the seaport in Świnoujście. The final agreement may also concern the use of existing land real estate that is functionally related to the above-mentioned land real estate created as a result of reclaiming of sea area and real estate that is directly adjacent to it.

Zdjęcia

Invitation

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu

Szczecin, 9 lipca 2021

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Bytomska nr 7, 70-603 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000033768, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, REGON: 811649448, NIP: 9551889161 (dalej: ZMPSiŚ S.A.) ogłasza wszczęcie postępowania mającego na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z przyszłej nieruchomości gruntowej, która powstanie w wyniku zalądowienia w granicach portu morskiego w Świnoujściu, przeznaczonej na prowadzenie terminala kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego (dalej: Postępowanie).

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie „Procedury postępowania mającego na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z nieruchomości zlokalizowanej w granicach portu morskiego w Świnoujściu, przeznaczonej na prowadzenie terminala kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego” (dalej: Procedura). Procedura, pełna treść zaproszenia do udziału w Postępowaniu oraz informacja o sposobie pobrania dokumentów związanych z Postępowaniem dostępne są na stronie internetowej ZMPSiŚ S.A. pod adresem:
https://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/glebokowodny-terminal-kontenerowy/zaproszenie/ 

Celem Postępowania jest dokonanie przez ZMPSiŚ S.A. wyboru, na podstawie identycznych dla wszystkich ofert kryteriów oceny oferty określonych w Procedurze, podmiotu, z którym ZMPSiŚ S.A. zamierza zawrzeć umowę przedwstępną zobowiązującą strony do zawarcia w oznaczonym terminie umowy przyrzeczonej dotyczącej oddania do korzystania podmiotowi wybranemu przez ZMPSiŚ S.A. na podstawie Procedury przyszłej nieruchomości gruntowej, która powstanie w wyniku zalądowienia w granicach portu morskiego w Świnoujściu. Umowa przyrzeczona może dotyczyć także korzystania z istniejących nieruchomości gruntowych funkcjonalnie związanych z powyższą nieruchomością gruntową powstałą w wyniku zalądowienia i bezpośrednio z nią sąsiadujących.

Zdjęcia

Zaproszenie

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki

Rada Nadzorcza Spółki
„Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z siedzibą w Szczecinie
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie:

badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście S.A.” i Grupy Kapitałowej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”
- sporządzonych na dzień 31.12.2021 r., 31.12.2022 r.,

wraz ze sporządzeniem pisemnych sprawozdań z badania sprawozdań finansowych, zawierających opinię o zbadanym sprawozdaniu finansowym, tj. czy sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy
Spółki i Grupy Kapitałowej

oraz

badania spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji unijnych przyznanych Spółce
w roku 2021 i 2022 na realizację projektów inwestycyjnych

I. Oferta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych powinna spełniać następujące warunki, a w szczególności zawierać:

1. Informacje o oferencie:
• nazwę, siedzibę, numer NIP oferenta;
• formę prowadzenia działalności;
• o wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach);
• o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów;
• o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania sprawozdań Spółki, wraz z informacją o wpisie do rejestru biegłych rewidentów (art. 17 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach).

2. Informacje dodatkowe:
• informacje nt. posiadanego min. 5-letniego doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych, m.in. na potrzeby memorandów informacyjnych i prospektów emisyjnych;
• listę referencyjną z uwzględnieniem doświadczenia;

3. Oświadczenia firmy audytorskiej o:
• spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz o nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
• dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
• wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.

4. Cenę za badanie sprawozdań finansowych (odrębnie dla sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego) oraz cenę za badanie spraw związanych z wydatkowaniem przyznanych środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych.

5. Wskazanie metod, terminów i harmonogramu badania poszczególnych sprawozdań finansowych oraz badania spraw związanych z wydatkowaniem przyznanych środków unijnych, otrzymanej pomocy publicznej lub wsparcia nie będącego pomocą publiczną.

6. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (wykonywania czynności rewizji finansowej).

7. Zawierać projekt umowy, uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.

II. Planowane terminy zakończenia badania:
-  rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok -  14 kwietnia 2022 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej –  14 kwietnia 2022 r.,
-  spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji unijnych przyznanych w roku 2021 na realizację projektów inwestycyjnych – 14 kwietnia 2022 r.,
-  rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 rok - 14 kwietnia 2023 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej – 14 kwietnia 2023 r.,
-  spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji unijnych przyznanych w roku 2022 na realizację projektów inwestycyjnych - 14 kwietnia 2023 r.

III. Badanie sprawozdań finansowych powinno odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości (Dz.U.2021 poz. 217 z późn.zm.) i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi biegłych rewidentów, firm audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

IV. Do obowiązków biegłego rewidenta należeć będzie sporządzanie dla Zarządu Spółki informacji
o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listów intencyjnych)
i przekazywanie ich do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście S.A.” oraz obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, dokonującej oceny sprawozdań finansowych oraz (o ile będzie to konieczne) na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym badanie sprawozdania w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

V. Kryterium oceny ofert:
1. cena za badanie sprawozdania – 70%
2. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych – 30%

VI. Oferty należy kierować pod adresem „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”,
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i Grupy Kapitałowej Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. - nie otwierać”, w terminie do dnia 06 września 2021 r.,
do godz. 1430. Oferty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki w Szczecinie, przy
ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin.

VII. Data zakończenia i rozstrzygnięcia postępowania: 13 września 2021 r.

VIII. Rada Nadzorcza Spółki ZMPSiŚ S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

IX. W celu uzyskania informacji o Spółce należy zwracać się do dnia 05 września 2021 r. do sekretariatu - Głównego Księgowego, tel. (091) 430 86 50.

Głębokowodny terminal kontenerowy ogromną szansą dla Świnoujścia

Rozmowa z Andrzejem Wróblewskim, dyrektorem Polskiej Żeglugi Morskiej

Jak ocenia Pan projekt głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu?

To jedna z najważniejszych inwestycji gospodarczych naszego kraju kolejnych lat. Z pewnością wpłynie na obrót towarowy w tej części Bałtyku, a chociaż PŻM nie wozi kontenerów, każda aktywizacja wymiany handlowej wpływa na kondycję armatorów działających w tym obszarze.

Znaczenie Bałtyku dla światowej gospodarki rośnie z roku na rok. Obecnie najwięksi globalni przewoźnicy kontenerowi: Maersk Line, Mediterranean Shipping Lines czy CMA CGM, funkcjonujący w ramach światowych pętli przewozowych, korzystają głównie z terminali kontenerowych Hamburga  i od niedawna, gdańskiego terminalu DCT. Patrząc na mapę widać, że przestrzeń między oboma hubami przeładunkowymi jest spora i w pełni uzasadnia powstanie terminalu w Świnoujściu.

Pamiętajmy też, że terminal kontenerowy w Świnoujściu wpisuje się w strategię rozwojową naszego kraju ale też odpowiada oczekiwaniom tzw. Grupy Wyszehradzkiej, która budowę kanału łączącego Odrę, Dunaj i Łabę traktuje za jeden ze swoich priorytetów. Europejski korytarz transportowy łączący Skandynawię - poprzez porty w Świnoujściu i Szczecinie, drogą S3 i śródlądową Odrzańską Drogę Wodną - z południem Europy, jest z pewnością bardzo ciekawą alternatywą wobec VI Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, mającego swój początek w Gdyni.

A to że korytarz transportowy prowadzący przez port w Świnoujściu, doskonale się rozwija, wiemy chociażby stąd, że jako operator promowy Unity Line obsługujemy jego bałtycką część. My oczywiście skupiamy się przede wszystkim na inwestycjach w nowy tonaż promowy, który dwukrotnie podniesie zdolności przewozowe, wobec obecnie pływających tu jednostek.  Włączenie Świnoujścia do globalnej pętli transportu kontenerów jest bez wątpienia warte zachodu.

Dla narodowego armatora rozwój gospodarczy regionu ma fundamentalne znaczenie, a budowa głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu jest jednym z filarów uprzemysłowienia tej części Polski. Wyraźnie podkreślał to podczas ostatniej wizyty w Szczecinie premier Mateusz Morawiecki. W tę przemyślaną strategię wpisuje się również rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, czy wreszcie Polimery Police, wielomiliardowa inwestycja Grupy Azoty Police.

Bałtyk stał się bardzo atrakcyjnym akwenem…
Do niedawna Bałtyk traktowany był jako typowe morze wewnętrzne, gdzie wymiana towarowa odbywa się pomiędzy lokalnymi portami. Dominowały przewozy pasażerskie i typu ro-ro - zwłaszcza we wschodniej części akwenu. A przewozy kontenerów czy ładunków masowych realizowane były małymi jednostkami o nośności kilku tysięcy ton, w ramach tzw. żeglugi bliskiego zasięgu.

Głównym hubem przeładunkowym dla kontenerów kierowanych na rynek południowego Bałtyku był Hamburg, a dalej przez Cieśniny Duńskie docierały niewielkie kontenerowce, czyli tzw. feedery. Rynek opanowany był przede wszystkim przez małych ale licznych armatorów niemieckich i holenderskich.

O ile bałtyckie rynki, pasażerski, ro-ro, czy masowy, zasadniczo nie zmieniły się w ostatnich dwóch dekadach, to powstanie gdańskiego terminalu kontenerowego DCT oraz rozbudowa terminalu FCT (First Container Terminal) w Sankt Petersburgu całkowicie zmieniły obraz rynku przewozów kontenerowych. Okazało się, że południowy Bałtyk ma ogromny potencjał przyciągania towarów z całego świata a Gdańsk sam stał się liczącym się hubem przeładunkowym.

Warto też dodać, że FTC, który wystartował w 1998 roku i obsługuje rynek rosyjski oraz rynki wschodnich krajów bałtyckich, został zdetronizowany jako największy terminal kontenerowy na Bałtyku przez DCT, który powstał 2007 roku. Dane za I kw. 2021 roku obrazują to wyraźnie: 515 042 TEU przeładowane przez Gdańsk, w porównaniu z 499 640 TEU obsłużonych przez Sankt Petersburg.

Świnoujście ma swoją szansę?
I bezwzględnie powinno ją wykorzystać. Mając na uwadze właśnie generalny wzrost masy towarowej docierającej bezpośrednio na Bałtyk oraz potencjał Świnoujścia, ze swoim własnym korytarzem transportowym na południe Europy, m.in. modernizowaną Odrzańską Drogą Wodną, należy uznać, że budowa kolejnego terminalu głębokowodnego właśnie w tym miejscu ma ogromny sens.

Żeglugę odrzańską wzmocni zmodernizowany tor wodny Szczecin-Świnoujście…
Dla szczecińskiego portu pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra ma oczywiste korzyści i stanowić będzie duży impuls rozwojowy.

Ale realizowana obecnie modernizacja toru wraz z potężnymi inwestycjami, toczącymi się w samym porcie a dostosowującymi infrastrukturę portową do nowych możliwości, to także ważna zmiana dla właścicieli statków zawijających do Szczecina czy Polic.

W przypadku Polskiej Żeglugi Morskiej, posiadającej flotę masowców typu handy-size (do 40 tys. DWT) oraz typu panamax (60-80 tys. DWT) zmiana ta będzie zasadnicza, ponieważ dotychczas realizowana praktyka (przy obecnych wymogach zanurzenia statków) zmuszała armatora do odlichtowania części ładunku w Świnoujściu lub realizowaniu podróży bez wykorzystania pełnej możliwości ładowności statku.

Po pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m, w  przypadku statków typu handysize, możliwość załadowania statku zwiększy się o ok. 25 proc. (średnio, bo jest ona różna od ciężaru ładunku). Co więcej, w nowych warunkach statki te będą mogły zostać w pełni załadowane, a więc wykorzystać swój całkowity potencjał przewozowy. Jeszcze większa różnica na plus będzie występować w przypadku masowców typu panamax. Obecnie mogą one zawijać do Szczecina załadowane do ok. 30 tys. ton, natomiast w nowych warunkach ładowność ta będzie mogła zostać zwiększona do 50 tys. ton.

Należy też pamiętać, że oprócz portu w Szczecinie, statki PŻM bardzo często zawijają również do portu w Policach. Obecnie, w podróży z portów Afryki północnej masowce przewożą tu ok. 28 tys. ton fosfatów - korzystając z nowej głębokości toru będą mogły przewozić ok. 35 tys. ton tego ładunku.

Znacząco zwiększona możliwość transportu ładunków, w sytuacji gdy statek pracuje na własny rachunek (tzn. nie jest w czarterze, gdzie płaci się za dniówki a nie za ilość ładunku), przekładać się oczywiście będzie na większe zyski armatorów i atrakcyjność samego portu, częściej przez nich wybieranego.

Trendy globalne mogą napawają optymizmem?
Rynek przewozów morskich masowych i skonteneryzowanych przeżywa obecnie hossę. Jest to związane głównie z odradzaniem się gospodarek światowych po pandemii Covid-19, na co nałożyły się długofalowe tendencje związane z cyklem koniunkturalnym. W ostatnich latach, w czasie kryzysowym, armatorzy mniej też zamawiali statków, więc przy obecnej znacząco zwiększonej podaży ładunków, po prostu brak tonażu na rynku, a to również przekłada się na wysokość frachtów.

Będący wyznacznikiem kondycji rynku masowego indeks BDI (Baltic Dry Index) wynosi obecnie (koniec czerwca) ok. 3200 punktów i jest o 140 proc. wyższy niż jeszcze pół roku temu. Zarabiają praktycznie wszystkie sektory masowców, od tych najmniejszych typu handysize, poprzez średnie pamamaxy aż po największe - typu capesize.

PŻM cieszy przede wszystkim sektor typu handysize?
Oczywiście, ponieważ my swoją działalność opieramy głównie na tym sektorze. Średnie dzienne stawki czarterowe na masowce o nośności 38,000 DWT. (najczęstszy tonaż armatora) wynoszą aktualnie ok. 24 000 USD i są o ponad 100 proc. wyższe niż pół roku wcześniej.

Ale kontenerowce przebijają te stawki…
To prawda. Armatorzy kontenerowców mają prawdziwe powody do zadowolenia, bo tu stawki biją wieloletnie rekordy. Ogromne zyski notują zarówno mega kontenerowce o pojemności 20 000 TEU, które za jedną podróż okrężną wokół globu inkasują 15 mln dolarów, jak i niewielkie statki o pojemności kilku tysięcy TEU, które od 2008 roku praktycznie nieprzerwanie przynosiły ogromne straty i z tego też powodu zyskały niechlubny przydomek "zombie ships". Doskonale zarabiają też kontenerowce średniej wielkości, klasy panamax (ok. 5 tys. TEU), którym jeszcze kilka lat temu nie wróżono żadnej przyszłości, po wybudowaniu nowego, szerszego Kanału Panamskiego i zastąpieniu tego sektora post-panamaxami.

Wielką hossę na rynku kontenerowców widać też w zamówieniach stoczniowych. Do połowy czerwca br. zamówiono ich aż o 400 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. (PJ)

maj 2021

kwiecień 2021

Porty Szczecin-Świnoujście utrzymały w maju dwucyfrowe tempo wzrostu przeładunków

Dwucyfrowa dynamika wzrostu obsłużonych ładunków w portach w Szczecinie i Świnoujściu utrzymana w maju, w którym przeładunki w górę o prawie 18 procent. W sumie po pięciu miesiącach br. wyniki są o 13 procent lepsze aniżeli w tym samym czasie ub. roku.

Najlepszy wynik w maju 2021 wobec maja 2020 notuje ruda ze wzrostem o 128,1 proc. Tuż za nią z wynikiem o 48,4 proc. lepszym niż w maju 2020 plasują się inne masowe. W tej grupie porty notują więcej importu nawozów i metanolu, a w eksporcie smoły, paku i złomu. Bardzo dobrze radzi sobie także węgiel zamykając miesiąc wzrostem na poziomie 35,1 proc.  Tutaj porty obsłużyły w eksporcie pięć dużych statków z koksem i węglem do Hiszpanii, Indii i Turcji. W maju więcej było także drobnicy, kontenerów i paliw, które zakończyły miesiąc wynikiem odpowiednio +21 i +12,2 oraz +2 proc. wobec maja 2020. Z kolei zboża to jedyna grupa towarowa, która zakończyła miesiąc wynikiem ujemnym -23 proc.

Liderem pod względem obsłużonego wolumenu po pięciu miesiącach br. jest nadal ruda, wzrost o blisko 69 proc. Na kolejnych miejscach plasują się węgiel i drobnica z wynikiem lepszym aniżeli rok temu odpowiednio o 48 i 13 proc. W czołówce znalazły się też kontenery wzrost w TEU o 6 proc.

W okresie styczeń-maj 2021, wobec ub. roku na minusie utrzymują się przeładunki w takich grupach, jak inne masowe, zboża i paliwa.

Ostatni ponad roczny czas pandemii dowiódł jak ważny jest port dla gospodarki kraju i regionu. W tym okresie nie było ani jednego dnia przestoju w portach. Pozostały one w pełni operacyjne, świadcząc usługi swoim klientom. W całym ubiegłym 2020 roku spadki przeładunkach wyniosły jedynie 3 proc.  Przypadły na okres od stycznia do sierpnia ub. roku. Wyniosły okresowo minus 7 do 8 proc. Natomiast od września do końca ub. roku były już wzrosty przeładunkowe. W tej chwili wszystko już praktycznie wraca do normy. Można zatem powiedzieć, że w zasadzie porty przeszły bezkolizyjne przez okres pandemii, w czym duża zasługa przedsiębiorstw przeładunkowych operujących w portach. 

Utrzymaniu tego kierunku służą także inwestycje podejmowane przez Zarząd Portu. ZMPSiŚ SA jest jednym z największych inwestorów w regionie. Dzięki obecnie realizowanym inwestycjom porty zyskają nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie po zakończeniu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Tam także dzięki kolejnej inwestycji pojawi się nowy parking dla ciężarówek wraz z całym zapleczem. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem. (Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ)

Zdjęcia

Głębokowodny terminal kontenerowy z gwarancjami premiera

Zbudowanie głębokowodnego portu kontenerowego to wielka szansa dla Szczecina i Świnoujścia – mówił w szczecińskim porcie Mateusz Morawiecki, szef polskiego rządu. Premier podkreślił  też potrzebę  pogłębienia do 17 m i poszerzenia do 500 m toru wodnego prowadzącego do portu w Świnoujściu. Gwarancją realizacji tych strategicznych inwestycji jest ich ujęcie w Polskim Ładzie, rządowym programie rozwoju gospodarczo-społecznego kraju.

To nie przypadek, że w szczecińskim porcie premier polskiego rządu mówił o znaczeniu Pomorza Zachodniego w strategii rozwoju kraju. Ten region pełnić ma bowiem rolę technologiczno-energetycznego hubu. Na takie funkcje wskazują już inwestycje realizowane od 5 lat. Dopełnią je kolejne strategiczne projekty z rządowymi gwarancjami, właśnie w obszarze gospodarki morskiej i usług portowych.

Inwestycje portowe

Premier zaakcentował logiczne i spójne działania na Pomorzu Zachodnim. Podkreślił znaczenie największej inwestycji chemicznej  w Polsce i tej części Europy – Polimerach Police. Przede wszystkim jednak skupił się na inwestycjach infrastrukturalnych w obszarze gospodarki morskiej. Mówił o rozbudowie terminalu gazowego LNG, który staje się jednym z głównych miejsc dostaw gazu do Polski. Zwrócił uwagę na zbliżającą się ku końcowi modernizację toru wodnego między Szczecinem i Świnoujściem. Szczególnie uwagę skupił na projekcie budowy głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu, oraz dostępie do portu do strony morza. Podkreślił, jak ogromną szansę rozwoju dla zespołu portowego stanowi ta inwestycja.

- Nowy port w Świnoujściu wymaga też pogłębienia toru wodnego od strony morza do głębokości 17 m i poszerzenia do 500 m, by statki, kontenerowce mogły się mijać – powiedział premier. - Prace analityczne zostały wykonane, jesteśmy gotowi na te potężne inwestycje. Terminal to możliwość rozładowywania w Świnoujściu 1,5 mln TEU, a co za tym idzie, wpływy dodatkowe do budżetu, przejęcie części handlu międzynarodowego itd.
Premier przypomniał, że handel morski stanowi obecnie 90 proc.  całej globalnej wymiany towarowej. 

Komunikacja

- Wielkie inwestycje przemysłowe potrzebują bardzo sprawnej infrastruktury, która wiąże się z dobrym systemem dróg, kolei – podkreślił premier polskiego rządu wskazując na kolejny strategiczny projekt komunikacyjny,  ponad 50-kilometrową obwodnicę zachodnią Szczecina i Polic z ponad 5-kilometrowym tunelem pod Odrą, najdłuższym w Polsce. Koszt inwestycji szacowany jest na 5,5 mld zł.

- To będzie ring wokół Szczecina, pierścień komunikacyjny, który zwiększy szanse na nowe przedsięwzięcia gospodarcze w Szczecinie i regionie – mówił szef rządu. - W najbliższych kilku tygodniach ogłosimy przetarg a w najbliższych dwudziestu kilku miesiącach ruszą prace budowlane.

Mateusz Morawiecki wymienił  także S10 - jeszcze jedną bardzo ważną inwestycję komunikacyjną łączącą Pomorze Zachodnie z centralną Polską i Warszawą przez Stargard, Wałcz, Piłę, Bydgoszcz i Toruń.
- Ta arteria również stworzy mieszkańcom i przedsiębiorcom Pomorza Zachodniego nowe pespektywy gospodarcze - dodał.

Czas na inwestorów

Infrastrukturalną całość dopełniają potężne inwestycje kolejowe prowadzone w zespole portów. Na konferencji z premierem minister Marek Gróbarczyk przypomniał o realizowanej przez PKP PLK modernizacji sieci kolejowej w zespole portowym o wartości 1,5 mld zł, także o inwestycjach infrastrukturalnych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, które pochłoną podobną kwotę. Minister podkreślił wymienił także przebudowę mostu w Podjuchach, która ma być zakończona w 2023 roku. Dzięki temu Odrzańska Droga Wodna wypełni wymogi klasy międzynarodowej. Ta arteria ma również ogromne znaczenia dla planowanego głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu,  skomunikuje bowiem port z całym zapleczem wzdłuż Odry oraz Europą Środkową.

Ujęcie inwestycji portowych w Polskim Ładzie oraz rządowe gwarancje finansowe dla tych przedsięwzięć mają fundamentalne znaczenie dla inwestorów, redukują bowiem ryzyka związane z angażowaniem kapitału w planowane inwestycje. (pj)

Zdjęcia

ZMPSiŚ uczestnikiem spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej

W dniach 17-18 czerwca br. na Wawelu odbyło się spotkanie ministrów ds. transportu państw Grupy Wyszehradzkiej V4, tj. Polski, Węgier, Czech i Słowacji.

Ministrowie rozmawiali o współpracy w zakresie gospodarki morskiej, zagadnieniach dotyczących transportu kolejowego oraz w kontekście procesu rewizji sieci TEN-T.

W spotkaniu, w panelu poświęconemu polskim portom morskim ZMPSiŚ reprezentował prezes Krzysztof Urbaś.

Podczas rozmów poruszono ważne dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście tematy, jak chociażby budowa szlaku drogowego S3-D11, współpraca w zakresie Koleje Dużych Prędkości grupy V4 oraz Odrzańskia Droga Wodna/ Kanał Dunaj-Odra-Łaba.

Zdjęcia

Deepwater Container Terminal secured by Polish Prime Minister

The construction of a deep-water container port is a great opportunity for Szczecin and Świnoujście – said Mateusz Morawiecki, Polish Prime Minister, during the conference held in the port of Szczecin. The Prime Minister also stressed the need to improve the parameters of the fairway leading to the port of Świnoujście, by deepening it to 17 m and widening to 500 m. The guarantee of the implementation of these strategic investments is their insertion in “Polski  Ład”, the government's economic and social development program for the country.

It is no accident that the Prime Minister of the Polish Government spoke about the importance of the Western Pomeranian Region for the country's development strategy at the conference held in the Port of Szczecin. This region shall be transferred into technological and energetical hub. These functions are indicated by investments which are implemented here for the last  5 years. They will be complemented by further strategic projects performed with government’s guarantees, in  the area of maritime  economy and port services.

Port investments

The Prime Minister stressed the importance of logical and coherent activities performed in Western Pomerania. He stressed  the significance of the largest chemical investment in Poland and this part of Europe – Polymers Police. Above all, however, he focused on infrastructure investments in the maritime economy. He spoke about development of the LNG terminal, which is becoming one of the main gas supply points for Poland. He pointed at the modernization of the fairway between  Szczecin and Świnoujście which shall be completed soon. In particular, the Prime Minister focused on the project of a deep-water container terminal in Świnoujście, and access to the port from the sea side. He stressed the huge development potential of this investment for Szczecin - Świnoujście port complex.

- The new port of Świnoujście requires also the deepening of the fairway from the sea side to a depth of 17 m and widening it to 500 m, so that ships, container ships can pass each other -  said the Prime  Minister. -  Analytical work has been done, we are ready for that massive investment. The new terminal means the possibility of handling of 1.5 million TEU in Świnoujście, and thus additional revenues to the budget, the acquisition of part of international trade, etc.

The Prime Minister recalled that presently maritime trade accounts for 90% of the total global trade in goods.

Communication

- Huge industrial investments need very efficient transport infrastructure, which is associated with a good road and railway system – stressed the Polish government’s Prime Minister, pointing to the next strategic transport project, that is over 50 km western ring road of Szczecin and Police, including more than 5 km tunnel under the Odra river, the longest in Poland. The cost of the investment is estimated at PLN 5.5 billion.
- It will be a ring road around Szczecin, a communication ring that will increase the chances of new economic ventures in Szczecin and the region – said the head of the government. -  In the next few weeks we will announce opening of the tender, and in the next twenty months construction works will begin.

Mateusz Morawiecki also mentioned S10 road -  another very important communication investment connecting Western Pomerania with central Poland and Warsaw, via Stargard, Wałcz, Piła, Bydgoszcz and Toruń.
- This road  will  also create new economic prospects for the inhabitants and entrepreneurs of Western Pomerania -  he  added.

Time for investors

The infrastructure system is completed by giant railway investments carried out in the port complex. At a conference with the Prime Minister, Minister Marek Gróbarczyk referred to the modernisation of the railway network in both ports with value of PLN 1.5 billion carried out by PKP PLK, and also about the infrastructure investments of the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority, which will absorb a similar amount of money. The Minister also pointed out to the reconstruction of the bridge in Podjuchy, which is due to be completed in 2023. Thanks to this, the Oder Waterway will meet the  requirements of the international class. This artery is also of great importance for the planned deep-water container terminal in Świnoujście, because it will communicate the port with the hinterland along the Odra river and in Central Europe.

The recognition of port investments in “Polski Ład” and the government financial guarantees for these projects are of fundamental importance to investors, as they reduce the risks associated with the capital involvement in the planned investments.(pj)

Zdjęcia

Konferencja prasowa w porcie Szczecin

Porty w Szczecinie i Świnoujściu zmieniają się na naszych oczach. Boom inwestycyjny trwa. ZMPSiŚ SA zorganizował właśnie konferencję prasową dla zadania: „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”. Ta odbyła się na terenie portu Szczecin 16 czerwca br. W konferencji wzięli udział zaproszeni goście w tym wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz.

„Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” to jeden z flagowych projektów inwestycyjnych realizowanych obecnie w porcie, a związanych z pogłębieniem i modernizacją  toru wodnego Świnoujście- Szczecin do 12,5 m.  Wraz z tą inwestycją do portu w Szczecinie wkracza nowa jakość. Port Szczecin otworzy się na większe statki i niemal podwoi ilość obecnie obsługiwanych ładunków czym podniesie swoją konkurencyjność na rynku. Nade wszystko jednak w wyniku poszerzenia i pogłębienia Kanału Dębickiego w sposób znaczący poprawi się bezpieczeństwo związane z ruchem dużych statków w tym rejonie portu.

W ramach inwestycji przebudowanych będzie blisko 1000 metrów nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m. Obecnie na nabrzeżach Czeskim i Słowackim wykonawca – sopocka grupa NDI osadza w gruncie gigantyczne rury stalowe, które wzmocnią te przebudowywane nabrzeża. Docelowo zostanie zamontowanych aż 9600 ton rur o przekroju fi 914 i 813. Każda z nich ma długość od 18 do 21 metrów.

Na wyspie Ostrów Grabowski wykonawca wybuduje także ponad 1080 metrów zupełnie nowych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego. W ramach projektu Kanał Dębicki zostanie poszerzony do 200 m (obecnie 120 m) oraz pogłębiony do 12,5 m. Z kolei tzw. materac betonowy umocnieni dno Kanału w rejonie nabrzeża Spółdzielczego, Fińskiego i Czeskiego i zabezpieczy je przed ruchem śrub okrętowych statków. Na wyspie Ostrów Mieleński wykonane zostanie pole odkładu urobku. To tam oraz na przebudowywanych w ramach innego kontraktu polach odkładu na Ostrowie Grabowskim składowany będzie urobek wydobyty podczas robót czerpalnych. Do zagospodarowania będzie ok. 1,5 mln m3.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to 343,1 mln złotych. Inwestorem projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA , wykonawcą sopocka firma NDI, a nadzór nad projektem pełni SWECO.

Szczegóły projektu

Głównym celem projektu inwestycyjnego jest poprawa konkurencyjności portu w Szczecinie w wyniku zwiększenia dostępu dla dużych morskich statków handlowych do rejonu przeładunków ładunków drobnicowych.

Cele szczegółowe to:
1. Wzrost efektywności przewozów morskich w relacjach z przedpolem portu Szczecin.
2. Poprawa efektywności wymiany handlowej prowadzonej przez port Szczecin.
3. Ograniczenie negatywnych efektów zewnętrznych generowanych przez transport morski.

Osiągnięcie celów projektu inwestycyjnego nastąpi w wyniku:
• pogłębienia i poszerzenia akwenu basenu portowego (Kanał Dębicki), aby umożliwić bezpieczną nawigację dużych statków morskich o zanurzeniu do 11,0 m,
• modernizacji i pogłębienia wybranych nabrzeży w rejonie przeładunków ładunków drobnicowych i dostosowania infrastruktury portowej do obsługi większych niż dotychczas statków zbożowców i kontenerowców,
• budowy nowego nabrzeża głębokowodnego wraz z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury technicznej do przeładunków kontenerów,
• wybudowanie wzdłuż nieuzbrojonego brzegu basenu portowego umocnienia brzegowego w celu zapobieżenia zamulaniu się pogłębionego akwenu, erozji brzegu i osuwaniu się rumowiska do basenu Kanału Dębickiego.

Efekty projektu:
• skrócenie odległości przewozu morskiego zboża i kontenerów na skutek zmian na obszarze Bałtyku tras kursowania dużych statków zbożowców i kontenerowców,
• skrócenie czasu przewozu morskiego zboża i kontenerów,
• możliwość obsługi w porcie Szczecin dużych statków morskich, masowców o nośności 40 tys. ton i kontenerowców o pojemności 1 800 TEU,
• wzrost w porcie Szczecin zdolności przeładunkowych dla zboża i kontenerów.

Wpływ Projektu
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do powstania korzyści społeczno-ekonomicznych, jakie pojawią się w części morskiej morsko-lądowego łańcucha transportowego przebiegającego przez port w Szczecinie w postaci:
• obniżenia kosztów jednostkowych przewozu transportem morskim wynikającego ze wzrostu wielkości statków morskich i zwiększenia jednorazowej wielkości ładunków w przewozie morskim (korzyści skali związane z wielkością statku morskiego),
• oszczędności w kosztach przewozu ładunków transportem morskim wynikających ze skrócenia odległości przewozu morskiego.

Korzyści dla przewoźników
Poprawa dostępności od strony wody do rejonu przeładunków ładunków drobnicowych portu Szczecin umożliwi przewoźnikom morskim wykorzystanie większych statków morskich transportujących jednorazowo większą partię ładunków w przewozie morskim. Przewoźnicy morscy osiągną oszczędności w kosztach eksploatacji dużych statków morskich (korzyści skali związane z wielkością statku morskiego). Do portu Szczecin możliwy będzie transport ładunków dużymi statkami a przez to, w wyniku re-konfiguracji tras przewozu na Bałtyku, dojdzie do skrócenia odległości przewozów morskich. Na tle skrócenia odległości przewozu morskiego ładunków, pojawią się oszczędności w kosztach przewozu morskiego i w kosztach zewnętrznych transportu morskiego. Ograniczeniu ulegnie również czas przewozu morskiego, a przez to zmniejszą się koszty ponoszone przez załadowców, co zwiększy efektywność wymiany handlowej prowadzonej przez port Szczecin. Poprawa dostępności transportowej podwyższy pozycję konkurencyjną portu Szczecin na Bałtyku. Możliwe do osiągnięcia przez przewoźników morskich i załadowców korzyści kosztowe, to silne bodźce dla zwiększenia strumieni ładunków kierowanych do obsługi w porcie o powiększonej dostępności transportowej. Osiągnięty zostanie cel główny projektu, a mianowicie podwyższenie pozycji konkurencyjnej portu Szczecin na Bałtyku i wzrost jego znaczenia transportowego w sieci TEN-T.

Detale techniczne
Dostosowanie w porcie Szczecin infrastruktury portowej w rejonie przeładunków ładunków drobnicowych (Kanał Dębicki) do obsługi większych niż dotychczas statków zbożowców, kontenerowców i drobnicowców nastąpi w wyniku modernizacji w rejonie Kanału Dębickiego na obszarze Półwyspu Ewa dwóch nabrzeży: Czeskiego i Słowackiego. Nabrzeża po modernizacji uzyskają głębokość techniczną wynoszącą 12,5 m i nośność wynoszącą 40 kN/m². Długość nabrzeża Słowackiego i nabrzeża Czeskiego poddana przebudowie wyniesie odpowiednio 565,8 m i 455,3 m. Łączna powierzchnia utwardzona zmodernizowanych nabrzeży (betonowa płyta nabrzeża) wyniesie 11 504,15 m2. Wykonane zostanie umocnienie dna na odcinku nab. Czeskiego przy rampie ro-ro w pasie 35 m i na długości 85 m. Zmodernizowana zostanie infrastruktura techniczna w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeży, zlikwidowana zostanie istniejąca rampa ro-ro w południowej części nabrzeża Fińskiego i wybudowana nowa rampa ro-ro w narożniku nabrzeża Czeskiego i nab. Spółdzielczego. Przebudowane zostanie nab. Spółdzielcze II na odcinku 91,99 m (projekt Przebudowa nabrzeża Spółdzielczego II w Kanale Dębickim w porcie w Szczecinie), zamykające od strony południowej basen Kanału Dębickiego. Ze względu na zwiększenie głębokości basenu Kanału Dębickiego do 12,5 m, a jednocześnie brak możliwości pogłębienia do 12,5 m przy nabrzeżach: Spółdzielcze I oraz Fińskie (związane jest to ograniczeniami w głębokości zamontowania ścianki szczelnej nabrzeży, a zatem głębokości dopuszczalnej przy nabrzeżach), konieczne będzie umocnienie dna przy wymienionych nabrzeżach (Nabrzeże Spółdzielcze I będzie charakteryzować się głębokością techniczną 11,5 m w pasie 16 m oraz 12,5 m w odległości ok 18 m od nabrzeża, a Nabrzeże Fińskie będzie charakteryzować się głębokością techniczną 11,5 m w pasie 15 m oraz 12,5 m w odległości ok 18 m od nabrzeża).

Po wschodniej stronie Kanału Dębickiego wzdłuż brzegu Ostrowa Grabowskiego wybudowane zostanie nowe nabrzeże Norweskie o głębokości technicznej wynoszącej 12,5 m i długości 300,0 m wraz z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury technicznej dla przyszłego zaplecza do obsługi drobnicy zjednostkowanej. Łączna powierzchnia utwardzona nowego nabrzeża (betonowa płyta nabrzeża) wyniesie 6 759,07 m2.

Na przedłużeniu nab. Norweskiego, wzdłuż Kanału Dębickiego, wybudowane zostanie umocnienie brzegowe (w nomenklaturze dla planu zagospodarowania przestrzennego terenu jest to określone jako Nabrzeże Duńskie – Etap I) w formie ścianki szczelnej o głębokości technicznej 12,5 m i długości 779 m.

Stąd do wyników projektu należy zaliczyć:
• pogłębienie i poszerzenie Kanału Dębickiego w celu uzyskania akwenu o głębokości technicznej 12,5 m i szerokości 200 m, w tym prace czerpalne na obszarze o powierzchni 26,8 ha,
• przebudowę istniejącego Nabrzeża Słowackiego o długości ok. 565,8 m,
• przebudowę istniejącego Nabrzeża Czeskiego o długości ok. 455,3 m,
• budowę nowego Nabrzeża Norweskiego o długości ok. 300 m (na przedłużeniu istniejącego nabrzeża Fińskiego),
• obudowę brzegu (Nabrzeże Duńskie – Etap I) o długości ok. 779 m (na przedłużeniu projektowanego Nabrzeża Norweskiego),
• przebudowa nabrzeża Spółdzielczego II o długości 91,99 m,
• przebudowa istniejącego, wschodniego pola odkładu urobku na wyspie Ostrów Grabowski (PR-1, PR-3, PR-4, OS-1),
• przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury technicznej nabrzeży,
• budowę pola odkładu urobku o powierzchni 42,3 ha na Ostrowie Mieleńskim. 

Projekt inwestycyjny obejmuje również wykonanie dodatkowych prac tj. wycinki drzew i krzewów porastających zachodni brzeg Ostrowa Grabowskiego w rejonie planowanego Nabrzeża Norweskiego i planowanej obudowy brzegu (Nabrzeże Duńskie – Etap I), wycinki drzew i krzewów w zachodniej części Ostrowa Mieleńskiego w miejscu planowanego pola odkładu urobku czerpalnego oraz na Ostrowie Grabowskim w miejscu planowanej przebudowy pola odkładu urobku czy wzmocnienie gruntu za Nabrzeżem Norweskim. Przedsięwzięcie nie zakłada przebudowy zlokalizowanych wzdłuż Kanału Dębickiego takich nabrzeży jak Niemieckie, Fińskie czy Spółdzielcze I. W przypadku Nabrzeża Spółdzielczego I zostanie wykonane jedynie umocnienie dna, aby uzyskać głębokość techniczną 11,5 m, a w przypadku Nabrzeża Fińskiego umocnienie dna na całej linii nabrzeża w celu uzyskania głębokości technicznej wynoszącej 11,5 m oraz wymiana linii odbojowej. Umocnienia dna pozwoli na ograniczenie rezerwy pod stępką dla cumujących  statków do 0,5 m, co umożliwi obsługę statków o zanurzeniu 11,0 m.

Harmonogram realizacji projektu
2015-2016 koncepcja Projmors
10.2017 – 08.2019 projektowanie z pozwoleniem na budowę + studium wykonalności Wuprohyd sp. z o.o
11.2017 – 01.2019 modernizacja nb. Spółdzielczego przez Energopol Szczecin S.A.
11.2018 umowa na Inżyniera Kontraktu -  Sweco Polska sp. z o.o.
02.2020 – 02.2022 UTB Bernard Baranowski - budowa wraz z przebudową pól odkładu na Ostrowie Grabowskim
14.10.2020 – 30.09.2023 realizacja głównych robót budowlanych projektu – konsorcjum firm NDI Sp. z o.o NDI SOPOT S.A.

Zdjęcia

Premier Mateusz Morawiecki w porcie Szczecin

Dziś (11.06.) w porcie w Szczecinie gościliśmy premiera Mateusza Morawieckiego.

Na wspólnej konferencji prasowej z ministrem Markiem Gróbarczykiem oraz europosłem Joachimem Brudzińskim premier potwierdził i omówił największe inwestycje zawarte w Polskim Ładzie dla Pomorza Zachodniego takie jak Zachodnia Obwodnica Szczecina, droga S10 Szczecin - Warszawa, Terminal Kontenerowy w Świnoujściu oraz pogłębienie toru podejściowego doń wiodącego.

Zdjęcia

Plac z wiatami

W każdym biznesie potrzebna jest zdrowa konkurencja

Rozmowa z Łukaszem Greinke, prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA 

- Zarządza Pan Portem Gdańsk z terminalem DCT, obecnie jednym z najważniejszych graczy kontenerowych na Bałtyku. Jak Pan postrzega projekt budowy kontenerowego terminalu głębokowodnego w Świnoujściu?

- Dzięki determinacji i konsekwentnie realizowanej strategii Port Gdańsk z terminalem kontenerowym DCT, to dziś największy gracz w rejonie Morza Bałtyckiego. Z czego jako Zarząd Morskiego Portu Gdańsk jesteśmy oczywiście bardzo dumni. Polskie porty w ostatnich latach dynamicznie się rozwijają i realizują wielomilionowe inwestycje, dzięki którym rosną przeładunki i finalnie zyskuje cała gospodarka. Branżę morską obserwuję od wielu lat i zawsze postrzegałem ją z perspektywy biznesu i możliwości rozwoju. W każdym biznesie potrzebna jest zdrowa konkurencja. Planowana lokalizacja samego terminalu przy ujściu Odry, w miejscu przecięcia wielu szlaków śródlądowych sugeruje potencjał tego terminalu, co ostatecznie ma potwierdzić rynek w transparentnym i konkurencyjnym postępowaniu konkursowym, które zapowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. 

- Większość ekspertów, przedsiębiorców i naukowców, którzy wypowiadali się na temat wspomnianego projektu, wskazuje na atuty koncepcji, biznesowe uzasadnienie lokalizacji terminalu w Świnoujściu. Ale w przestrzeni medialnej pojawiają się też obawy, że kolejny terminal może doprowadzić do „kanibalizacji”, wyniszczającej konkurencji miedzy polskimi portami. Marek Tarczyński, przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki twierdzi jednak, że efektem takich projektów jest raczej zdrowa konkurencja. Pana opinia w tej kwestii?

- Celem nadrzędnym, do którego aspirujemy jest trwałe umocnienie polskich portów morskich jako liderów wśród portów basenu Morza Bałtyckiego, pełniących rolę kluczowych węzłów globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo-Wschodniej, oraz zwiększenie ich udziału w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. Mogę mówić oczywiście z perspektywy naszego portu.  Od początku mojej pracy w Porcie w Gdańsku wyznaczamy sobie jasne cele i razem z naszym zespołem konsekwentnie je realizujemy, po to, by nasz port stawał się co raz bardziej atrakcyjnym miejscem do lokowania biznesu. Realizujemy inwestycje z myślą o naszych obecnych i przyszłych kontrahentach. Bo ostatecznie to biznes decyduje o tym, gdzie i jak będzie się rozwijał. W Porcie w Gdańsku stale monitorujemy rynek, bo to on dyktuje warunki i wskazuje kierunki działania. Tak jest również w przypadku projektu jakim jest terminal 
w Świnoujściu. Z naszych doświadczeń wynika, że jeżeli pojawia się nowa infrastruktura, nasi kontrahenci wiedzą, jak ją wykorzystać. W przypadku Świnoujścia dostrzegać można potencjał związany z żeglugą śródlądową oraz połączeniami drogowo-kolejowymi ze Śląskiem, Czechami, Austrią czy Węgrami.

- Jak ocenia Pan rynek oceanicznych przewozów kontenerowych?

- Konteneryzacja ładunków cały czas postępuje, a jednym z prężniej rozwijających na świecie rynków jest rejon Morza Bałtyckiego, gdzie wskaźniki konteneryzacji są dużo niższe, niż te w Europie Zachodniej. Kluczem rozwijania oceanicznych przewozów kontenerowych jest budowa infrastruktury umożliwiającej zawijanie odpowiedniej ilości statków oceanicznych w jednym momencie. Tym samym Port w Gdańsku cały czas planuje rozbudowę możliwości przeładunkowych właśnie w tej grupie ładunkowej.  

- Bardzo konkretne plany rozbudowy gdańskiego portu to z pewnością efekt tych obserwacji i analiz?

- Analizując rynek i perspektywy wzrostów jakie rysowane są przed nim, Gdańsk stara się wzmocnić swoją pozycję na Bałtyku, dlatego w ramach terminalu kontenerowego DCT po wybudowaniu pierwszego terminalu w krótkim czasie został wybudowany drugi terminal, oraz rozbudowie uległa infrastruktura kolejowa zlokalizowana na terminalu. Co więcej, Port w Gdańsku zakończył właśnie inwestycję drogowo-kolejową poprawiającą dostęp do terminalu kontenerowego, co dodatkowo zwiększy jego przepustowość. Już dzisiaj terminal DCT jest największym terminalem na Bałtyku. Pamiętać również należy że obecnie Zarząd Morskiego Portu Gdańsk prowadzi postępowanie konkursowe mające na celu wybór dzierżawcy lub dzierżawców zainteresowanych zalądowieniem nowych obszarów morskich, wybudowaniem infrastruktury portowej i prowadzeniem na tym terenie działalności portowej. Liczymy, że wyniki postępowania pozwolą jeszcze bardziej rozbudować infrastrukturę umożliwiającą przeładunki kontenerów. Z naszych szacunków wynika, że Gdańsk może stać się największym hubem kontenerowym na Bałtyku z przepustowością nawet 7 mln TEU rocznie.

- Kiedy Gdańsk przejmie pałeczkę lidera wśród portów bałtyckich?

- To już się dzieje. Stale rośniemy w siłę, awansując w rankingach i udowadniając, że wciąż mamy potencjał do wzrostu. Pierwszy kwartał 2021 r. dodatkowo utwierdził naszą wysoką pozycję na Bałtyku. Zamknęliśmy go nie tylko awansem na trzecie miejsce wśród wszystkich bałtyckich portów, ale również wskoczyliśmy na I miejsce w rankingu kontenerowym. Łączne przeładunki w Porcie Gdańsk, w ciągu pierwszych czterech miesięcy, wyniosły 17,3 mln ton. To o 15,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Jesteśmy najszybciej rozwijającym się portem europejskim ostatniej dekady, a po podsumowaniu 2020 roku awansowaliśmy na 18 miejsce w Europie. (PJ)

Zdjęcia

ZMPSiŚ SA uczestnikiem tegorocznej edycji Transport Week

Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście SA wraz ze światowymi ekspertami uczestniczył w spotkaniu online w ramach seminariów zorganizowanych w ramach Transport Week 2021.

Świat, jaki dotychczas znaliśmy, przeszedł w ciągu ostatniego roku znaczną przemianę. Ta oznacza wyzwania, ale również szanse. Coroczne spotkania w ramach Transport Week zawsze były poświęcone rozwojowi i dopasowywaniu do wyzwań jakie stawia branża logistyczna.

Tegoroczny Transport Week objął serię seminariów internetowych obejmując tematyką najważniejsze kwestie dotyczące sektora transportowego w Europie i poza nią. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać między sobą i zadawać pytania prelegentom i moderatorom.

Głównym tematem spotkania było: „Teraźniejszość i przyszłość dostaw towarów ukształtowana przez intermodalność i zrównoważony rozwój”. W programie przewidziano panel dyskusyjny „Rozwój transportu intermodalnego – jakie są kluczowe czynniki?”, w którym ZMPSiŚ SA reprezentowała dyrektor ds. handlowych - Aneta Szreder-Piernicka.

Warto wspomnieć, że Zarząd Portu podąża w tym względzie za światowymi trendami i stawia na rozwój transportu intermodalnego. Dowodzi tego inwestycja realizowana przez Spółkę na terenie terminalu promowego w Świnoujściu.

Prace budowlane na terminalu trwają od jesieni 2019 i idą pełną parą. Już bardzo dobrze widać ich efekty. Jesienią ub. roku pojawiła się nowa estakada nad stacją kolejową Świnoujście. Prace przy niej są w toku. Estakada skomunikuje zaplecze z terenem terminalu. Coraz bardziej wyłania się również kształt nowego stanowiska promowego powstałego z połączenia stanowisk nr 5 i 6. Nowe stanowisko będzie miało  długość 294 m, co umożliwi terminalowi przyjmowanie największych promów jakie pływają na Bałtyku.

W marcu br. zaczęły się także roboty związane z montażem konstrukcji stalowej rampy ro-ro. Widoczna jest już jej konstrukcja hydrotechniczna, jak również przywieziona została stalowa konstrukcja rampy. Jej montaż planuje się na sierpień br. Nowa rampa będzie miała 35 m szerokości i 180 ton nośności, co oznacza podwojenie parametrów technicznych rampy, która była tam dotychczas. Dużo dzieje się także na placu „D” zlokalizowanym pomiędzy ul. Dworcową a układem torów kolejowych. To tu pracować będą reach stackery obsługujące przeładunek naczep i kontenerów z lub na wagony kolejowe. Prace toczą się także przy przebudowie drogi komunikacyjnej wzdłuż terminalu przy ul. Dworcowej, od Dworca Morskiego do przejazdu kolejowego. Z kolei przy ul. Duńskiej praktycznie gotowy jest też jeden z placów parkingowych dla 170 TIR-ów.

Kwestią priorytetową tej inwestycji jest budowa nowych i przebudowa istniejących torów kolejowych oraz placów manewrowo-postojowych. Dla komfortu pasażerów zainstalowany zostanie nowy rękaw, który umożliwi bezkolizyjne przemieszczanie się pieszych.

W ramach inwestycji zakupiony będzie specjalistyczny sprzęt: wozy kontenerowe, ciągniki siodłowe, tablety przemysłowe, radiotelefony i platformy kontenerowe wraz z akcesoriami. Obecnie ZMPSiŚ  jest w trakcie badania ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na przetarg w tej sprawie.

Inwestycja powinna być zakończona w 2022.  Jej koszt  to 185 milionów złotych. Projekt ma wsparcie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF (Łącząc Europę). (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Dni portu w szkole, czyli portowy program edukacyjny

25 placówek oświatowych, w tym szkoły podstawowe i przedszkola z województwa zachodniopomorskiego objętych zostało w bieżącym roku szkolnym portowym programem edukacyjnym pod nazwą „Dni portu w szkole. To autorski projekt realizowany przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Obejmuje on cykl prelekcji wśród dzieci i młodzieży poświęconych funkcjonowaniu portów w Szczecinie i Świnoujściu oraz ich znaczeniu dla regionu, kraju i świata.

„Dni portu w szkole” zostały wymyślone w 2017 roku. Cel projektu był wieloobszarowy. Z jednej strony chodziło bowiem o zapoznanie dzieci i młodzieży, ale nie tylko, bo także studentów i mieszkańców regionu ze specyfiką portu, czynnościami jakie się w nich wykonuje i zawodami portowymi, z drugiej natomiast chodziło o podkreślenie znaczenia gospodarczego portów w skali regionalnej, jak również ogólnokrajowej i na rynku światowym.

W minionych latach 2017-2020, w ramach 400 godzin lekcyjnych blisko 2000 uczniów zdobywało wiedzę na temat pracy portu. Zakres programu obejmuje całe województwo zachodniopomorskie.

Zarząd Portu nie narzuca formy realizacji programu, liczy w tym względzie na kreatywność współpracujących placówek. Dostarcza oczywiście niezbędnik wiedzy portowej, czyli bazę portowych wiadomości, które należy przekazać podczas lekcji, czy też dedykowanych spotkań.


Ten rok z uwagi na pandemię i zdalne nauczanie stanowił dla współpracujących placówek dodatkowe wyzwanie. Jednak pomimo to szkoły i przedszkola poradziły sobie znakomicie. Dzieci na bazie zdobytej wiedzy portowej uczestniczyły w licznych konkursach plastycznych, literackich, przygotowano nawet folder z zawodami portowymi. W pracach widać było także rękę rodziców, co jest dodatkowym walorem portowego programu, morska edukacja rodzin. Oczywiście nie mogło zabraknąć ściennych gazetek szkolnych z portem w roli głównej. Jednym słowem katalog działań był bardzo różnorodny. Szczególnie ważnym jest fakt, że dzieci były bardzo zainteresowane wiedzą o porcie, wyrazem czego było duże zainteresowanie konkursami o tematyce morskiej i portowej, które organizowały placówki. Kto wie, być może ta ciekawość pozostanie z nimi na zawsze i dołączą do społeczności portowej wybierając zawód związany z branżą morską i portową.

Oto utwory nagrodzone w konkursie literackim zorganizowanym w ramach programu „Dni portu w szkole” w SP w Gardnie:


Gdzie biały żagiel wśród błękitnej fali,
Widać wyraźnie chociaż z oddali.
Tam właśnie cumują dumne jednostki,
To przystań bezpieczna, to piękny port morski.
Statki handlowe i pasażerskie,
malutkie jachty oraz te wielkie,
każdy tu właśnie kończy swój bieg,
gdzie fala uderza o morski brzeg.
Ewa Kowalska kl. 3b

Cztery porty
Gdańsk i Gdynia blisko siebie,
Statek morski do nich wpłynie,
Załaduje coś na siebie,
I wpłynie po godzinie.
Potem zmierza do Szczecina,
Załadować kontenery,
W Świnoujściu coś dołoży,
I opuści porty cztery.
Lena Olszówka kl. 2b

Pędzi statek po wodzie,
niczym lokomotywa,
z jednego portu odpływa,
a do drugiego wpływa.
Bandera na maszcie powiewa,
A wiatr cicho melodię śpiewa.
Filip Nowak kl. 2b

Rymowanka o porcie
W oddali statki widać,
wnet do portu będą wpływać,
piękne, duże, kolorowe,
pasażerskie, towarowe.
Tutaj statki przypływają,
Załadunki mają i odpływają.
Kacper Urbańczyk kl. 2a

Spacer po porcie
Idę i widzę z oddali,
Światło latarni morskiej się pali.
Podchodzę bliżej i się wyłania,
majestatyczny port morski wszystkim się kłania.
Statki wpływają,
do brzegu przybijają.
Ze statku wychodzi kapitan,
Za nim marynarz, którego serdecznie witam.
Idę więc dalej i oczom mym
Ukazuje się kolejnego statku dym.
Jest coraz mniejszy, znika między falami
wypłynął już z portu niesiony morskimi prądami.
Martyna Olech kl. 3b

Zdjęcia

Terminal kontenerowy w Świnoujściu? Koncepcja śmiała i realna!

Rozmowa z Janem Stasiakiem, blisko 50 lat związanym z działalnością portową, 16 lat pełniącym funkcję Przewodniczącego Rad Interesantów Portu Szczecin

 

Terminal kontenerowy w Świnoujściu? Koncepcja śmiała i realna!

- Nadal jest pan sceptyczny wobec budowy głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu?
- Przed laty, kiedy pojawiły się pomysły budowy terminalu głębokowodnego w Świnoujściu, nie byłem zwolennikiem tych koncepcji. Uważałem że Gdańsk i Gdynia wystarczająco „czyszczą” rynek kontenerowy. Zmieniłem pogląd. Dziś widzę, że to była bardzo śmiała koncepcja i realistyczna.

- Coś się zmieniło?
I tak i nie. Rynek kontenerowy dynamicznie rośnie, dzisiaj przeładowany jest Hamburg. A lokalizacja jest atutem nie do przecenienia. Świnoujście jest o dobę bliżej niż porty Trójmiasta. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia - o czym mówię praktycznie przy każdej okazji - zespół portowy Szczecin i Świnoujście ma nogę, której nie mają inne miasta portowe Bałtyku, ma Odrę. To daje niesamowitą przewagę dla lokalizacji. To są bardzo ważne argumenty dla inwestora, który ma zaprojektować, wybudować terminal i zapewnić operatora. Oczywistym też jest dla mnie, że zainwestuje potężne pieniądze jeżeli będzie miał udział w rynku kontenerowym, logistycznym całego regionu.

- Wspomniał Pan o Odrze. Wody Polskie likwidują wąskie gardła, chcą przywrócić żeglugę na rzece już za dwa lata…
- Odra jest mi bardzo bliska. Jeszcze jako Przewodniczący Rady Interesantów Portu powołaliśmy Stowarzyszenie Odrą w Świat, którego zadaniem było promowanie tej rzeki jako drogi transportowej północ-południe z opcją połączenia Kanałem Śląskim z Wisłą, kanałem Odra-Dunaj-Łaba z morzami południowymi Europy. Liczyliśmy też na wsparcie nowego branżowego ministerstwa, które do swej nazwy dodało „żeglugę śródlądową”.
W kontekście terminalu kontenerowego Odra, to jest właśnie ta trzecia noga zapewniająca najtańszy transport kontenerów barkami w kierunku południowym. Wspieraliśmy badania profesora Michała Plucińskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego, który analizował rynek logistyczny wzdłuż Odry. Stworzył bardzo cenną symulację wzrostu obrotów portu szczecińskiego w sytuacji przywrócenia pełnej żeglowności Odry.

-  To była żeglowna rzeka…
- Przepracowałem w porcie blisko 50 lat, i pamiętam lata 60., kiedy mawialiśmy, że na Odrze jest ruch jak na Marszałkowskiej. Cieszy mnie, że Wody Polskie chcą przywrócić żeglugę, zwłaszcza na odcinku Odry swobodnie płynącej, co umożliwi żeglugę praktycznie na całej rzece. Wspomniana koncepcja prof. Plucińskiego, akceptowana przez ministerstwo, zakłada stopniowe (najpierw III klasa) doprowadzenie do IV międzynarodowej klasy żeglowności na całym odcinku i transport kontenerów na barkach na całej Odrze. To bardzo dobry pomysł. Ruch na Odrze praktycznie zamarł. Towary, które dzisiaj z południa Polski czy ściany zachodniopomorskiej uciekają do Hamburga, drogą odrzańską mogłyby być kierowane do Szczecina.

Zupełnie inaczej będzie się rozmawiać z klientami mającymi ulokowane biznesy wzdłuż Odry jeżeli pokażemy, że Odrą się da pływać. Trzeba jednak wykonać ruch, z teorii przejść do praktyki. Dziś bowiem Odra jest żeglowna teoretycznie.

A pamiętajmy że transport wodny ciągle jest najtańszym dostępnym rodzajem transportu. W przypadku kontenerowca płynącego z Chin, wydłużenie transportu o tydzień - bo tyle mniej więcej potrwa transport barką - jest do zaakceptowania. Poza tym są towary, np. chemikalia które są zagrożeniem na drogach, autostradach, liniach kolejowych.  Transport wodny dla takich ładunków jest najbezpieczniejszy.

- I najbardziej ekologiczny.
- To oczywiste. Nie przypadkowo Unia Europejska w swojej Białej Księdze Transportu wskazuję, że do 2030 roku 30 proc. transportu drogowego ma być przejęta przez sieć kolejową i właśnie drogi wodne, a do 2050 roku – połowa towarów z dróg ma trafić na barki i wagony.

- To będzie możliwe, bo w tej chwili realizujemy inwestycje infrastrukturalne, które włączą nasz region w multimodalne korytarze transportowe. Wymienię tylko najważniejsze: modernizacja sieci kolejowej zespołu portowego, budowa ostatnich odcinków ekspresowej „trójki” łączącej z Czechami i Europą Środkową, modernizacja linii kolejowej CE59 łączącej Poznań ze Świnoujściem i kolejowej „Nadodrzanki”, pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m i wspomniane wcześniej inwestycje na Odrze…
- Wreszcie się to zmienia. Sceptycy spowodowali, że nasz region stał się, jak to określiłem swego czasu kresami zachodnimi, czyli Polską C. Nic nie robiono w naszym regionie ze względów politycznych, wszelkie inwestycje zostały zahamowane. Nawet wstrzymano budowę terminalu gazowego, mimo iż wcześniej symboliczna łopata została wbita. Na szczęście to już historia.

- Wróćmy do początku naszej rozmowy. Horst Linde, prof. Instytutu Transportu Lądowego i Morskiego Uniwersytetu Technologicznego w Berlinie przekonuje, że jest wystarczająco dużo miejsca na terminal w Świnoujściu. Jego zdaniem terminal wypełni lukę między Hamburgiem a Gdańskiem i zaoferuje dogodny dostęp do szerokiego zaplecza zachodniej Polski, wschodnich Niemiec i dalszych obszarów położonych na południu Europy. Zgadza się Pan z Profesorem?
- Najlepszą odpowiedzią na to pytanie będzie rozstrzygniecie przetargu na wykonawcę terminalu i operatora. Chodzi o ogromne pieniądze a gałąź portowa jest bardzo nietypowa, specyficzna. Nie przystaje do żadnych klasycznych działań marketingowych, promocyjnych. W port zainwestuje ktoś, kto ma biznes, kto ma towar, w przeciwnym razie umrze śmiercią naturalną. Pojawi się ktoś z kapitałem, kto ma pomysł na funkcjonowanie terminalu, z siecią powiązań. Nisze są. Od lat agresywny w swej polityce port w Hamburgu, chce mieć z naszego regionu zaplecze ale ma już ograniczenia, a Szczecin-Świnoujście mają ogromne możliwości rozwoju.

Terminal kontenerowy w Świnoujściu to ogromna szansa rozwoju całego zaplecza. Wszystkie biznesy zlokalizowane wzdłuż Odry będą mogły się odrodzić, rozwinąć. Jest wiele firm, które mają pieniądze i czekają na to, by tworzyć centra logistyczne. Pomijam już projekty perspektywiczne, jak  Kanał Śląski, który ma połączyć Wisłę, region przemysłowy Małopolski z Odrą i portem w Szczecinie. Bo na to jeszcze poczekamy. Ale jest przemysłowy obszar Wielkopolski, który mógłby poprzez centrum logistyczne np. w okolicy Kostrzyna kierować towary do portu w Świnoujściu - dziś trafiają do niemieckich portów.

Kolejny istotny aspekt to  aktywizacja środowiska,  nowe miejsca pracy i otwarcie zupełnie nowej branży. Musimy zdawać sobie sprawę, że dziś doker obsługuje komputery, zna się na automatyce, ma zupełnie inne umiejętności i kwalifikacje niż niegdyś. Po drugie - inwestorzy, którzy wyłożą tu swój kapitał, zorganizują środowisko logistyczne wokół, wydrenują cały rynek itd.

- Zagrożenia?
- Zawsze trzeba się liczyć z otoczeniem, nieuczciwą konkurencją, dumpingowaniem cen... Nikt nie odda bez walki ładunków. Dam przykład z autopsji. W latach 90., kiedy pracowałem w spółce Fast, byliśmy monopolistą transportu i przeładunku tarcicy czeskiej do Anglii. Cały kontrakt straciliśmy jednego dnia na rzecz portu z b. DDR.  Kolej niemiecka zaoferowała fracht od granicy czeskiej za 1 markę, rząd ich dofinansował. Czesi skorzystali natychmiast.
Ale konkurencja, to nie jest powód, by rezygnować, przeciwnie – mobilizuje do wyzwań i działania. (PJ)

Zdjęcia

Coraz więcej nowych torów na szlakach wiodących do portów Szczecin i Świnoujście

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są w trakcie realizacji inwestycji, której celem jest poprawa dostępu kolejowego do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Dotychczas ułożono już blisko 50 km nowych torów z zaplanowanych 100 km. Inwestycja umożliwi przewóz większej ilości towarów z i do obu portów.

Zanim układane są nowe tory, pod torowiskiem wzmacniany jest grunt, wykonywane jest odwodnienie, by zapewnić sprawny przejazd cięższych pociągów towarowych. Sprawny i bezpieczny przewóz towarów do portu zapewni też przebudowa trzech wiaduktów i mostu kolejowego nad rzeką Parnicą. Wykonawca montuje również słupy i konstrukcje wsporcze nowej sieci trakcyjnej. Instalowane są kolejne urządzenia sterowania ruchem, ważne elementy układu torowego, odpowiadające za sprawną i bezpieczną obsługę pociągów.

W porcie Szczecin przebudowywana jest infrastruktura kolejowa na Ostrowie Grabowskim. Docelowo pojawi się 5 km nowej magistrali. Z kolei w porcie Świnoujście w rejonie Euroterminalu budowane są nowe tory. Prace na torach dojazdowych do portów prowadzone są etapowo, aby zapewnić bieżący dostęp transportu kolejowego do nabrzeży.

Na inwestycji zyskają także pasażerowie. To dzięki przebudowie istniejących stacji Świnoujście Warszów, Świnoujście Przytór, czy Lubiewo. Dostęp do pociągów będzie łatwiejszy, na peronach pojawią się  nowe wiaty, ławki, oświetlenie i oznakowanie.

Inwestycja zapewni dojazd do portów dłuższych i cięższych składów. Pojadą pociągi 750-metrowe o obciążeniu 221 kN na oś. Składy towarowe zostaną obsłużone szybciej i sprawniej. Zwiększą się możliwości przeładunkowe stacji w Szczecinie i w Świnoujściu. Porty przyjmą i odprawią więcej ładunków, co wpłynie na wzrost konkurencyjności przewozów towarowych i potencjału portów.

W ramach inwestycji w portach zmodernizowanych zostanie blisko 100 kilometrów torów (Szczecin – 61, Świnoujście – 35) oraz prawie 84 kilometry sieci trakcyjnej. O dużej skali prac na stacjach świadczy wymiana aż 285 rozjazdów (Szczecin – 177 i Świnoujście – 108). Poziom bezpieczeństwa podniesie montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowa 12 przejazdów kolejowo-drogowych w Szczecinie i 10 w Świnoujściu. W Szczecinie zostanie przebudowany most nad  rzeką Parnicą oraz 3 wiadukty kolejowe.

Inwestycja „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” warta około 1,5 miliarda złotych dofinansowana jest z unijnego instrumentu finansowego CEF – „Łącząc Europę”. Wartość dofinansowania to 510 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2022 roku. (25.05.2021, Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Terminal kontenerowy w Świnoujściu powstanie, kwestia – w jakiej perspektywie!

Rozmowa z prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownikiem Katedry Zarządzania Transportem Instytutu Zarządzania, dr. hab. Michałem Plucińskim

Terminal kontenerowy w Świnoujściu powstanie, kwestia – w jakiej perspektywie!

Jak ocenia Pan szanse realizacji głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu?
Odpowiem przekornie. Gdy byłem jeszcze studentem w jednym z podręczników do tematyki portowej przeczytałem, że na Bałtyk nigdy nie wpłynie duży kontenerowiec (oczywiście w tamtym czasie w relacjach oceanicznych pływały znacznie mniejsze jednostki niż obecnie). Inwestycja w Gdańsku negatywnie zweryfikowała tak postawioną tezę. 40 lat temu w światowym handlu morskim transportowano mniej niż 4 mld ton ładunków, z marginalnym udziałem ładunków w kontenerach. Obecnie całość handlu morskiego to 11 mld ton, z czego ok. 2 mld ton ładunków w kontenerach. Jest to najdynamiczniej rozwijający się rynek żeglugowy, konteneryzacja postępuje nie tylko w odniesieniu do ładunków drobnicowych, ale również coraz większej grupy ładunków masowych. Konkludując, nie rozważam czy projekt w Świnoujściu zostanie zrealizowany, tylko w jakiej perspektywie czasowej się to stanie.   

Może odnieśmy się do tego projektu z punktu widzenia zmian zachodzących na zapleczu gospodarczym zespołu portowego Szczecin i Świnoujście…
Rozważania na temat korzyści z powstania tej inwestycji można prowadzić na różnych płaszczyznach (makro-, mezo-, mikroekonomicznej), w odniesieniu do różnych grup interesariuszy. Ja chciałbym zwrócić uwagę na korzyści, o których stosunkowo mało się dyskutuje, a które uważam za kluczowe – korzyści dla gestorów ładunków występujących w handlu morskim.

Korzyści te mogą wynikać z dwóch przesłanek, tj. ze skrócenia odległości lądowego odcinka morsko – lądowych łańcuchów transportowych realizowanych w relacjach zaplecze gospodarcze – port morski, i/lub ze zmiany struktury gałęziowej transportu zaplecza. Korzyści te należy rozpatrywać w kontekście zmian jakie zachodzą na zapleczu naszego zespołu portowego. Można zauważyć dość wyraźny spadek roli dużych gestorów jednorodnych ładunków masowych, transportowanych w sposób konwencjonalny, przy rosnącej roli gestorów ładunków drobnicowych, w tym przede wszystkim ładunków transportowanych w jednostkach ładunkowych. Dla gestorów tych możliwość obsługi ładunków w kontenerach w głębokowodnym terminalu kontenerowym w Świnoujściu, z uwagi na istotne znaczenie kosztów odcinka lądowego w kosztach całego łańcucha morsko – lądowego, terminal byłby bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem.

Oczywiście dla dużej grupy gestorów ładunków w kontenerach nie mniej ważną kwestią jest czas przewozu, dlatego tak ważne jest uruchomienie bezpośrednich połączeń oceanicznych z/do Świnoujścia. Aktualnie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie np. w pobliżu Wrocławia funkcjonuje kilka terminali intermodalnych, w relacjach z którymi ładunki skonteneryzowane transportowane są na odcinku lądowym z/do terminali kontenerowych w Hamburgu, Gdańsku czy słoweńskim Koprze.

Jaka mogłaby to być skala korzyści?
Szybka analiza oszczędności dla gestorów z tego regionu z tytułu powstania głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu w porównaniu do przewozów via Hamburg kształtowałaby się w przedziale 20-40% łącznych kosztów transportowych, w zależności czy rozważalibyśmy na odcinku lądowym obsługę transportem kolejowym, czy samochodowym. Dodatkową atrakcyjnością terminalu w Świnoujściu będzie możliwość odlądowej obsługi kontenerów ze strony transportu wodnego śródlądowego.

Jaką rolę może odegrać Odrzańska Droga Wodna i połączenie wodne z Berlinem i całym jego zapleczem?
Doświadczenia takich portów jak Rotterdam, czy Antwerpia pokazują, że przy coraz większej presji środowiskowej i zapewnieniu stabilnych parametrów infrastruktury żeglugowej (klasa międzynarodowa) transport wodny śródlądowy może osiągnąć istotny udział w przewozach kontenerów w relacjach z zapleczem. Przykład Rotterdamskiego Maasvlekte2, to obszar na który nie mogą wjechać ciągniki siodłowe, a zaangażowane w te przewozy barki, pierwsze kontenery zostawiają już kilkanaście kilometrów od portu morskiego. Dlatego podzielam zdanie, że należy poważnie rozważać możliwości transportu barkowego kontenerów ze świnoujskiego hubu do przyszłego terminalu w Szczecinie, zlokalizowanego w sąsiedztwie autostrady A6 i drogi ekspresowej S3, obsługującego ładunki w kontenerach na potrzeby Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego lub dystrybuowane do innych regionów kraju.

Podobną rolę mógłby pełnić przyszły terminal kontenerowy w Kostrzynie nad Odrą, z którego kontenery transportowane barkami byłyby dystrybuowane na potrzeby Poznańskiego Obszaru Metropolitarnego, który jako zaplecze gospodarcze naszych portów zdecydowanie zwiększa w ostatnich latach swoje znaczenie. W przypadku zaplecza niemieckiego kluczową kwestią będzie przełamanie przyzwyczajeń gestorów tam funkcjonujących, którzy tradycyjnie korzystają przede wszystkim z niemieckich przewoźników, niemieckich portów …

Warto jeszcze odnieść się do argumentu podnoszonego często przez osoby krytycznie oceniające możliwości zaangażowania transportu wodnego śródlądowego w przewozy kontenerowe, kwestii czasu tego przewozu. Uważam, że w przyszłości realne są przewozy kontenerów transportem wodnym śródlądowym również z dalszego zaplecza.

Czas nie będzie przeszkodą?
Oczywiście duża część ładunków w kontenerach z uwagi na presję czasową w ich transporcie (minimalizacja czasu przewozu na odcinku lądowym) nie trafi na barki. Jednak przy obserwowanych tendencjach transportowania w jednostkach ładunkowych nie tylko ładunków wysokowartościowych, ale również ładunków o niższej wartości jednostkowej, takich jak choćby tarcica, koks, czy złom (obecnie korzystają z rozwiniętej siatki oceanicznych połączeń kontenerowych, ale nie są obarczone tak dużą presją czasową na odcinku lądowym) opcja barkowa staje bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem pod względem kosztowym. A przecież to właśnie na zapleczu naszych portów funkcjonują ważni eksporterzy morscy koksu, największy w Polsce eksporter złomu, czy największy producent tarcicy transportowanej w kontenerach w relacjach oceanicznych.

Na koniec jeszcze jeden istotny akcent: Wody Polskie zapowiadają, że w ciągu trzech lat zlikwidowane zostaną tzw. wąskie gardła i przywrócona żegluga na całej Odrze.
Do czasu zapewnienia klasy międzynarodowej na całości ODW przewozy barkowe kontenerów mogłyby być realizowane na trasie ze Świnoujścia do Szczecina, i dalej dystrybuowane na zaplecze. Część ładunków transportowanych w sposób konwencjonalny w relacjach z dalszym zapleczem, może być poddana jednostkowaniu już na terenach portowych (przykład koksu, którego pionierskie załadunki do kontenerów odbywały się na terenie zespołu portowego Szczecin-Świnoujście). Barki mogą być również zaangażowane do przewozu pustych kontenerów z zaplecza. (PJ)

Zdjęcia

Komunikat ws. zmian do „Taryfy opłat portowych”

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. informuje o wprowadzeniu zmian do „Taryfy opłat portowych”.

 

Nowa „Taryfa opłat portowych” wchodzi w życie z dniem 1.08.2021, zmiany do Taryfy za usługi wchodzą w życie z dniem 1.06.2021

Obie taryfy były przedmiotem konsultacjii, zgodnie z art. 2a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich.

Porty w Szczecinie i Świnoujściu odrabiają straty po pandemii, w kwietniu przeładunki w górę o prawie 18 procent

W zespole portów Szczecin-Świnoujście kwiecień był kolejnym miesiącem tego roku, w którym znacząco wzrosły przeładunki w porównaniu do roku ubiegłego. Kwiecień 2021 zakończył się wynikiem o 17,6 proc. lepszym aniżeli kwiecień 2020. W sumie po czterech pierwszych miesiącach  br. obydwa porty są na plusie o prawie 12 proc. wobec tego samego okresu ub. roku.

Najlepszy wynik w kwietniu 2021 wobec kwietnia 2020 notuje węgiel,  wzrost o 165,4  proc. Z tym ładunkiem porty obsłużyły 4 statki w eksporcie i imporcie. Tuż za węglem plasuje się drobnica wzrost o prawie 27 proc. W tym znaczący, bo o 34,3 proc. wzrost drobnicy promowej. W tej grupie zanotowano więcej drobnicy kontenerowej w TEU (+35 proc), wzrost drobnicy konwencjonalnej, w tym aluminium, celulozy, papieru, wyrobów stalowych i bloków granitowych. Miejsce na podium przypadło także rudzie. Ta kwiecień 2021 zakończyła wynikiem o prawie 13 proc. lepszym aniżeli rok temu. Wpłynęło na to w sumie 5 statków, w tym z rudą żelaza z Liberii i RPA, z koncentratem miedzi oraz z rudą manganu.

W kwietniu br. na plusie są także paliwa ze wzrostem na poziomie 5,3 proc. W tej grupie porty obsłużyły w imporcie i eksporcie łącznie 12 statków, w tym z gazem LNG, olejem napędowym, propanem oraz olejem ciężkim.

W kwietniu br. w stosunku do kwietnia ub. roku mniej było zbóż i innych masowych, spadek odpowiednio o 25,1 i 9,7 proc.

Liderem pod względem obsłużonego wolumenu po czterech miesiącach br. jest nadal ruda, wzrost o blisko 64 proc. Na kolejnych miejscach plasują się węgiel, drobnica i zboża z wynikiem lepszym aniżeli rok temu odpowiednio o 51, 11 i 3,1 proc. W czołówce znalazły się też kontenery w TEU, wzrost o 4,5 proc.

W okresie styczeń-kwiecień 2021, wobec ub. roku utrzymują się na minusie przeładunki w takich grupach, jak inne masowe i paliwa.

Jak ważny jest port dla gospodarki kraju i regionu dowiódł ostatni ponad roczny czas pandemii. W tym okresie nie było ani jednego dnia przestoju w portach. Te pozostały w pełni operacyjne, świadcząc usługi swoim klientom. W całym ubiegłym 2020 roku spadki jeżeli chodzi o przeładunku wyniosły jedynie 3 proc.  Przypadły na okres od stycznia do sierpnia ub. roku. Wyniosły okresowo minus 7 do 8 proc. Natomiast potem od września do końca roku były już wzrosty przeładunkowe. W tej chwili wszystko już praktycznie wraca do normy. Wrócił do portu węgiel, wróciła ruda, wróciło zboże, powoli odbudowują się kontenery w Szczecinie. Można zatem powiedzieć, że w zasadzie porty  przeszły bezkolizyjne przez okres pandemii, w czym duża zasługa przedsiębiorstw przeładunkowych operujących w portach. 

Utrzymaniu tego kierunku służą także inwestycje podejmowane przez Zarząd Portu. ZMPSiŚ SA jest jednym z największych inwestorów w regionie. Dzięki obecnie realizowanym inwestycjom porty zyskają nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie po zakończeniu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Tam także dzięki kolejnej inwestycji pojawi się nowy parking dla ciężarówek wraz z całym zapleczem. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem. (Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ)

Zdjęcia

W Świnoujściu na terminalu promowym pojawiły się kolejne elementy modernizowanego nabrzeża

Konstrukcja hydrotechniczna łoża pod rampę oraz konstrukcja stalowa rampy przeładunkowej to kolejne elementy składowe, które pojawiły się w ostatnim czasie na przebudowywanym nabrzeżu na terminalu promowym w Świnoujściu. Docelowo terminal zostanie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego, czyli przewozu ładunków z wykorzystaniem różnych środków transportu.

Prace budowlane na terminalu trwają od jesieni 2019 i idą pełną parą. Już bardzo dobrze widać ich efekty. Jesienią ub. roku pojawiła się nowa estakada nad stacją kolejową Świnoujście. Prace przy niej są w toku. Estakada skomunikuje zaplecze z terenem terminalu. Coraz bardziej wyłania się również kształt nowego stanowiska promowego powstałego z połączenia stanowisk nr 5 i 6. Nowe stanowisko będzie miało  długość 294 m, co umożliwi terminalowi przyjmowanie największych promów jakie pływają na Bałtyku.

W marcu br. zaczęły się roboty związane z montażem konstrukcji stalowej rampy ro-ro. Widoczna jest już jej konstrukcja hydrotechniczna, jak również przywieziona została stalowa konstrukcja rampy. Jej montaż planuje się na sierpień br. Nowa rampa będzie miała 35 m szerokości i 180 ton nośności, co oznacza podwojenie parametrów technicznych rampy, która była tam dotychczas. Dużo dzieje się także na placu „D” zlokalizowanym pomiędzy ul. Dworcową a układem torów kolejowych. To tu pracować będą reach stackery obsługujące przeładunek naczep i kontenerów z lub na wagony kolejowe. Prace toczą się także przy przebudowie drogi komunikacyjnej wzdłuż terminalu przy ul. Dworcowej, od Dworca Morskiego do przejazdu kolejowego.

Z kolei przy ul. Duńskiej praktycznie gotowy jest też jeden z placów parkingowych dla 170 TIR-ów.

Kwestią priorytetową tej inwestycji jest budowa nowych i przebudowa istniejących torów kolejowych oraz placów manewrowo-postojowych. Dla komfortu pasażerów zainstalowany zostanie nowy rękaw, który umożliwi bezkolizyjne przemieszczanie się pieszych.

W ramach inwestycji zakupiony będzie specjalistyczny sprzęt: wozy kontenerowe, ciągniki siodłowe, tablety przemysłowe, radiotelefony i platformy kontenerowe wraz z akcesoriami. Obecnie ZMPSiŚ  jest w trakcie badania ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na przetarg w tej sprawie.

Warto też dodać, że wcześniej w ramach prac budowlanych rozebrano stare magazyny, rampy przeładunkowe, a także istniejące wyposażenie stanowisk nr 5 i 6. Usunięto nawierzchnię i podbudowę wcześniejszych parkingów i umocnienia dna byłych stanowisk promowych nr 5 i 6 na długości 300 merów.  Równolegle wykonywane są prace elektryczne, teletechniczne oraz zbrojarskie.

Inwestycja powinna być zakończona w 2022.  Jej koszt  to 185 milionów złotych. Projekt ma wsparcie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF (Łącząc Europę). (Monika Woźniak-Lewandowska, 12.05.2021)

Zdjęcia

W Świnoujściu budowa przy terminalu promowym nowego parkingu dla ciężarówek osiągnęła właśnie półmetek

Przy terminalu promowym w Świnoujściu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA buduje nowy parking na blisko trzysta miejsc postojowych dla ciężarówek. Prace budowlane właśnie przekroczyły półmetek. Ich wykonawcą jest firma PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o. z Wrocławia.

Nowy parking powstaje przy ul. Fińskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Terminalu Promowego w Świnoujściu. Zaoferuje 278 miejsc dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem sanitarnym oraz służącym do recyklingu odpadów.

Na placu trwa wykonywanie podbudowy betonowej podłoża, rozpoczęto właśnie układanie kostki brukowej. Wcześniej wykonano prace związane ze stabilizacją podłoża. Rozpoczęły się także prace ziemne w kierunku zagospodarowania terenu.

Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury dostępowej do portu oraz dbałość o środowisko naturalne i usprawnienie połączenia morskiego pomiędzy Świnoujściem a dwoma portami w Szwecji - Trelleborg oraz Ystad. Jej pozytywne efekty z pewnością odczują mieszkańcy Świnoujścia, bowiem w momencie spiętrzenia ruchu ciężarówek, te nie będą już parkować na poboczach ulic wiodących do terminalu. Ponadto zaplecze sanitarne dostępne na parkingu poprawi komfort oczekiwania kierowców na prom.  

Pełna nazwa projektu to „Zagospodarowanie rezerwy terenowej w południowej części Terminala Promowego w Świnoujściu – miejsca postojowe”, realizowanego w związku z zawartą Umową nr INEA/CEF/TRAN/M2018/1787737 o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – Sektor Transportu, pod nazwą działania: „Eliminacja ‘wąskich gardeł’ ostatniej mili – budowa parkingu rezerwowego dla samochodów ciężarowych w Terminalu Promowym w Świnoujściu”, numer działania 2018-PL-TM-0028-W.

Zgodnie z planem nowy parking ma być gotowy jeszcze w tym roku. Jego koszt to prawie 31 mln złotych brutto. (Monika Woźniak-Lewandowska, 10.05.2021)

Zdjęcia

Umowa podpisana, nowoczesna i ekologiczna kotłownia na Terminalu Promowym Świnoujście jeszcze w tym roku

Na Terminalu Promowym w Świnoujściu jeszcze w tym roku powstanie nowoczesna i ekologiczna kotłownia. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Przedsiębiorstwo GRAMET Sławomir Gray z Lubonia podpisały właśnie umowę w tej sprawie.

Nowa kotłownia powstanie w magazynie „A’, którego pomieszczenia zostaną w tym celu odpowiednio dostosowane i przebudowane. Zewnętrzna forma obiektu nie ulegnie zmianie.

W kotłowni przewidziano instalację dwóch pieców gazowych pracujących w kaskadzie o mocy znamionowej 660 kW każdy. Zaprojektowano kotły żeliwne niskotemperaturowe. Kotły będą wyposażone w palniki gazowe wentylatorowe modulowane, całkowicie zautomatyzowane, składające się z elektronicznego automatu palnikowego z funkcją diagnostyczną oraz wentylatora osiowego z trzyfazowym silnikiem elektrycznym wentylatora.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ze zmianą użytkowania pomieszczenia magazynu na kotłownię gazową w budynku magazynu „A” Terminalu Promowego w Świnoujściu”, będzie wykonane w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu.*

Wybrany wykonawca na realizacje wszystkich prac ma siedem miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy. Koszt inwestycji to prawie 1,5 mln złotych.

* „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu” to inwestycja ZMPSiŚ, która sprawi optymalizację zużycia nośników energii, poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska i dostosowanie pod tym względem obydwu portów do obowiązujących norm i przepisów. W tym celu rozbudowie i modernizacji poddane będą: sieci wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieć teletechniczna, sieć wody przeciwpożarowej oraz system odwadniania terenów.

Obecnie Zarząd Portu jest w trakcie rozstrzygania przetargu na wykonawcę robót. Zgłosiły się cztery firmy. Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Rozwój transportu morskiego. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

W portach Szczecin-Świnoujście cztery firmy chcą modernizować infrastrukturę techniczną

Cztery firmy zgłosiły się w przetargu ZMPSiŚ SA na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”.

Najdroższa z ofert przekracza 170 mln zł, podczas gdy najtańsza to niecałe 127 mln zł. Przetarg jest w trakcie rozstrzygania.

Szeroki zakres prac

Zakres prac jest bardzo szeroki, obejmuje bowiem: sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieć wody przeciwpożarowej oraz system odwadniania terenów. Prowadzone prace uporządkują i uzupełnią infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portu w Szczecinie i Świnoujściu. Zapewni to optymalizację zużycia nośników energii, poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska i dostosowanie w tym do obowiązujących norm i przepisów.

Wybrany wykonawca będzie musiał także uporządkować teren, na którym będą prowadzone prace. W tym celu wykona niezbędne wyburzenia i rozbiórki starej infrastruktury oraz usunie drzewa i krzewy kolidujące z realizowaną inwestycją.

Ciągłość pracy portu będzie zapewniona

Prace prowadzone będą tak, aby porty mogły nieprzerwanie funkcjonować podczas wykonywanych robót budowlanych, stąd na wykonawcy spoczywać będzie wykonanie wszelkiej niezbędnej infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania, jak np. drogi dojazdowe, obrukowania, bariery ochronne, itp. oraz zaprojektowanie i wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu.

Efekty inwestycji

Docelowo porty w Szczecinie i Świnoujściu będą przyjazne środowisku z efektywną infrastrukturą techniczną. Będzie nowocześnie, czysto i tanio w eksploatacji. Wpłynie to znacząco pozytywnie na niemal wszystkie sfery funkcjonowanie kompleksu portowego jako całości, jak i spółek przeładunkowych. 

Promy zasilane w prąd z lądu

W ramach tego projektu w maju ub. roku na Terminalu Promowym w Świnoujściu wykonano już  przyłącze energetyczne 15 kV zasilające stację transformatorową GSZ Terminal Promowy z GPZ Świnoport przy ul. Dworcowej, co ma zapewnić zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz graniczyć ryzyko awarii i przestojów promów. Dzięki temu zwiększy się również funkcjonalność samego Terminala Promowego w Świnoujściu, inwestycja umożliwi bowiem zasilanie promów w energię elektryczną z sieci lądowej (zamiast z agregatów) ograniczając tym samym zanieczyszczenie środowiska, szczególnie w zakresie emisji szkodliwych związków siarki i azotu oraz hałasu.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej

Kolejnym równie ważnym efektem tej inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz wyposażenie nowych terenów na obszarach portów Szczecin i Świnoujście w infrastrukturę odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych, co poprzez rozdział kanałów ogólnospławnych na deszczowe i sanitarne ograniczy zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. W Świnoujściu infrastruktura kanalizacyjna zostanie przystosowana do odbioru zanieczyszczeń ze statków. Zlikwidowana zostanie istniejąca oczyszczalnia a ścieki zostaną przekierowane na oczyszczalnię miejską. W Szczecinie kanalizacja sanitarna z Półwyspu Katowickiego zostanie włączona do istniejącej sieci odprowadzającej ścieki do oczyszczalni Spółki Wodnej „Miedzyodrze”.

Woda i ogrzewanie w pełni ekonomiczne i niezawodne

ZMPSiŚ liczy także na podniesienie niezawodności systemu grzewczego oraz ograniczenie w znaczny sposób straty w zużyciu energii cieplnej, co pozwoli dostarczać energię po możliwie najniższych kosztach. To samo tyczy się dostaw wody pitnej i wody technicznej na cele przeciw pożarowe.

Wszystko będzie gotowe w 2023 roku

Zgodnie z dokumentacją projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”,  powinien być zrealizowany do 31 października 2023 roku. Jest dofinasowany z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Rozwój transportu morskiego. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia

Umowa podpisana, będzie nowy statek pożarniczy w zespole portów Szczecin-Świnoujście

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku podpisały umowę na zakup statku pożarniczego. Oferta Remontowej Shipbuilding S.A. została wybrana w postępowaniu przetargowym. Nowa jednostka będzie trzecią we flocie ZMPSiŚ i będzie nosiła nazwę „Strażak-28”.

Umowę podpisali: ze strony ZMPSiŚ SA: Krzysztof Urbaś – prezes zarządu oraz Kazimierz Drzazga – wiceprezes ds. infrastruktury. Ze strony Remontowa Shipbuilding S.A.: Marcin Ryngwelski - prezes zarządu oraz Dariusz Jaguszewski – członek zarządu.

Projekt „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Dofinansowanie UE wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, tj. ok. 35 mln złotych przy wartości kontraktu 40,5 mln zł.

Obecnie w Świnoujściu bazuje „Strażak-26”, który w pierwszej kolejności asystuje metanowcom dostarczającym skroplony gaz ziemny do terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tym czasie w dyspozycji ZMPSiŚ jest „Strażak-24” mający bazę w Szczecinie.

W parze ze stałym rozwojem i podnoszeniem jakości obsługi statków i ładunków w portach w Szczecinie i Świnoujściu idą działania ZMPSiŚ SA, których celem jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w obu portach. Stąd decyzja o zakupie nowego statku pożarniczego z przeznaczeniem do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej przy przeładunkach, transporcie materiałów niebezpiecznych przez zbiornikowce przewożące gazy i ciecze łatwopalne, wymagające asyst jednostki pożarowej oraz zadań związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem pracy portu Szczecin i Świnoujście.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. prowadzi szeroki zakres inwestycji i od lat należy do największych inwestorów w regionie. Sięga przy tym skutecznie po fundusze unijne. W okresie od 2004 roku do chwili obecnej, obejmującym trzy perspektywy unijne Spółka zrealizuje inwestycje na kwotę blisko dwóch i pół miliarda złotych.

Pomyślne zakończenie wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z portami Szczecin-Świnoujście pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie ich atutów obejmujących doskonałe  skomunikowanie z wykorzystaniem szlaków morskich i rzecznych oraz kolejowych i drogowych wiodących z Południa Europy do Skandynawii i Europy Zachodniej.

Postępowanie na zakup nowego statku było prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  2020/S 230-568018 z dnia 25 listopada 2020 r. 

Nowy „Strażak-28” ma być gotowy w październiku 2022 roku. (Monika Woźniak-Lewandowska, 28.04.2021)

Zdjęcia

Jesteśmy zdeterminowani, terminal kontenerowy w Świnoujściu powstanie

Rozmowa z Krzysztofem Urbasiem, prezesem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Jesteśmy zdeterminowani, terminal kontenerowy w Świnoujściu powstanie

- Baltic Gateway Limited z Wielkiej Brytanii złożył ofertę, ale nie podejmie się realizacji projektu głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu?

- Rzeczywiście, z powodu uchybień formalnych wskazanych przez komisję przetargową, musieliśmy odrzucić tę ofertę.

- Wielu poważnych partnerów wykazywało zainteresowanie, ale na tym poprzestali…

- Zainteresowanie było i jest. W pierwszym etapie postępowania 8 podmiotów pobrało kompletną dokumentację, w drugim – kolejnych 6. To poważne firmy i konsorcja z Europy, Azji. Ich przedstawiciele kontaktowali się z nami, zgłaszali swoje wstępne uwagi, odnosili się do sytuacji na rynku w związku z pandemią, itd.

Uważne wsłuchiwaliśmy się w te głosy, ale też w sygnały płynące z całej branży portowej, czy też firm żeglugowych. Na chłodno staraliśmy się wszystko analizować. To oczywiste, że skutki gospodarcze wywołane pandemią wpływają na postawy inwestorów, którzy w czasie globalnego kryzysu ze znacznie większą ostrożnością i asekuracją angażują swój kapitał w duże projekty. Mamy też świadomość ułomności i niedostatków telekonferencji, zdalnych kontaktów, które nigdy w pełni nie zastąpią bezpośrednich spotkań i prezentacji projektu, dyskusji, komentarzy, czy wyjaśnień.

To oczywiście nie jedyne powody braku rozstrzygnięcia drugiego etapu postępowania, z pewnością jednak Covid nam w tym nie pomógł.

- Porty Gdynia i Gdańsk, mimo pandemii przyciągnęły oferentów?

- Bardzo dobrze, że poruszamy ten kontekst. Te porty funkcjonują w zupełnie innej sytuacji, niż Świnoujście. W Gdyni kontenery są przeładowywane od lat 70. a w Gdańsku od lat 90. minionego wieku. To prawda, że projektem portu w Gdyni zainteresowało się 4 oferentów. Trzeba jednak dodać, że trzej z nich, to operatorzy i armator działający w tym porcie. To oczywiste, że są zainteresowani rozwojem swojej działalności. W Gdańsku jest podobnie, z informacji prasowych wiemy, że ofertę złożył obecny operator terminalu głębokowodnego.

W Świnoujściu terminalem kontenerowym wchodzimy w nowy obszar działalności dla portu zewnętrznego, zaczynamy praktycznie od zera. Nie zamierzam pominąć tu operatora DB Port Szczecin, spółkę operująca na jednym szczecińskim nabrzeżu, ale przy przeładunkach rocznych poniżej 100 tys. TEU rocznie trudno mówić o skali działalności znaczącej dla Regionu Bałtyckiego.

- Może zatem terminal kontenerowy w Świnoujściu to chybiony projekt?

- Przeciwnie. Terminal w Świnoujściu, w południowo-zachodniej części Bałtyku jest potrzebny i ekonomicznie uzasadniony. Wskazują na to zlecone przez nas badania rynku, analizy eksperckie, prognozy oparte na twardych danych statystycznych wskazujące stałe trendy wzrostu w oceanicznych przewozach kontenerowych itd.

Dodatkowych argumentów dostarczyli nam w minionych kilku miesiącach naukowcy, eksperci, przedsiębiorcy, którzy dyskutując na temat projektu zdecydowanie poparli pomysł budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Byłem pozytywnie zaskoczony wypowiedzią prof. Horsta Lindego z Instytutu Transportu Lądowego i Morskiego Uniwersytetu Technologicznego w Berlinie. Profesor merytorycznie uzasadniał, dlaczego jest miejsce na terminal kontenerowy w Świnoujściu, który wypełni lukę między Gdańskiem a Hamburgiem, i ma szansę skutecznie rywalizować z Rostokiem i Lubeką.

Na korzystne położenie terminalu wskazywał również Jerzy Wójtowicz, prezes C.Hartwig, najstarszej polskiej firmy spedycyjno-transportowej z ponad półtorawieczną tradycją. Prezes zwrócił również uwagę na rosnące znaczenie żeglugowego szlaku północno-wschodnie, na czym Świnoujście może tylko skorzystać.

W dyskusji zabrał też głos Marek Tarczyński, przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki studząc głosy adwersarzy projektu wieszczących kanibalizm przeładunków i wyniszczającą konkurencję miedzy terminalami. Słusznie wykazywał, że kontenerów nie zabraknie, na co wskazują stałe trendy wzrostowe. Te argumenty potwierdził w swoich analizach statystycznych ekonomista, prof. Dariusz Zarzecki z Uniwersytetu Szczecińskiego. Naukowiec potrzebę budowy terminalu również poparł rzeczową argumentacją.

Samorządowcy z prezydentem Świnoujścia Januszem Żmurkiewiczem na czele, także widzą korzyści w budowie terminalu kontenerowego dla społeczności lokalnej i regionu. Projekt oceniają jako szansę rozwoju miasta portowego, wzrostu jego rangi w Europie.

To są bardzo cenne głosy praktyków, przedsiębiorców, analityków rynkowych, naukowców. Podobnie  jak my, nie mają wątpliwości, że terminal trzeba wybudować. Ale zwracają też uwagę na trudności, czy zagrożenia ze strony chociażby konkurentów, którzy bez wątpienia będą bronić swoich pozycji rynkowych.

- Co dalej?

- Z tym całym bagażem doświadczeń przygotowujemy już kolejny etap postępowania, odpowiednio zmodyfikowanego w relacji do uwag potencjalnych partnerów oraz nabytych w trakcie ostatnich 8 miesięcy doświadczeń, by wyłonić partnera do realizacji projektu.  Jesteśmy zdeterminowani w swoich działaniach i dzisiaj wszystko wskazuje na to, że głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu powstanie. Jest wpisany w strategię rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Zrealizujemy ten projekt zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich i rządowym programem rozwoju portów zewnętrznych, uchwalonym przez Sejm RP.

- Kiedy?

- Mówimy o przedsięwzięciu, którego koszt realizacji szacowany jest w miliardach złotych. Potencjalni partnerzy są bardzo wymagający dlatego musimy działać konsekwentnie i profesjonalne, wykazując spokój i cierpliwość.

Przypomnę, że Gdańsk poszukiwanie inwestora do budowy terminalu rozpoczął w 1998 roku, a inwestora wyłonił w 2002 r., budowę rozpoczął 3-4 lata później. Zrobimy wszystko, by jak najszybciej pozyskać partnera i rozpocząć realizację projektu.

Mamy jasno wyznaczony cel oraz towarzyszące mu zadania konieczne do jego realizacji i znajomość tematu, za które odpowiadam jako kierujący tym projektem. Powodzenie i efekt zależą od bardzo wielu uwarunkowań, również takich, które są nieprzewidywalne i niezależne od podejmowanych działań. Ten projekt ze zrozumiałych względów budzi emocje i stanowi temat wielu dyskusji oraz zastrzeżeń ze strony podmiotów działających na rynku, nie tylko bałtyckim. Podobnie było ponad 20 lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy prace nad powstaniem DCT w Gdańsku, który w opinii wielu był w ówczesnym czasie czystym szaleństwem i iluzją, a dziś jest na najlepszej drodze do uzyskania pozycji niekwestionowanego lidera na rynku Regionu Bałtyckiego, konsekwentnie się rozbudowując i wyznaczając nowe wzorce obsługi. 

I na koniec refleksja dla wszystkich wątpiących w nasze poczynania i zamierzenia, a szczególnie dla tych, którzy mają wiedzę i praktykę w realizacji w przeszłości podobnych projektów związanych z infrastrukturą portowo-morską: po zakończeniu prowadzonych przez nas prac bardzo chętnie porozmawiam w celu wymiany doświadczeń, których przy tego typu zadaniach inwestycyjnych nigdy za wiele. W obecnie wraz z całym naszym zespołem zaangażowanym w postawiony przed nami cel musimy skupić się wyłącznie na analizie dotychczasowych i wytyczeniu nowych działań, których przed nami nie mało. Wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszamy do śledzenia materiałów, które są publikowane co tydzień od listopada 2020 głównie w Internecie i w mediach społecznościowych – będziemy to kontynuować już od przyszłego tygodnia.

- Dziękuję za rozmowę. (PJ)

Zdjęcia

Eksperci: Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu to dobry projekt!

Koncepcja budowy terminalu kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu wywołała bardzo ożywioną dyskusję. Od miesięcy na różnych branżowych forach, w mediach wypowiadają się przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, analitycy z Polski i zagranicy. Podkreślają atuty lokalizacji, znaczenie połączeń drogowych, kolejowych i Odrzańskiej Drogi Wodnej z zapleczem: południową Polską, wschodnimi Niemcami, Europą Środkową. Wskazują też na trwałe wzrostowe trendy oceanicznych przewozów kontenerowych. Czas, by te argumenty przekonały inwestorów. To oni i ich kapitał zdecydują o realizacji tego projektu!

Lokalizacja!

Prof. Horst Linde, prof. Instytutu Transportu Lądowego i Morskiego Uniwersytetu Technologicznego w Berlinie zapewnia, że jest wystarczająco dużo miejsca na terminal, który wypełni lukę między Hamburgiem a Gdańskiem i zapewni dogodny dostęp do szerokiego zaplecza zachodniej Polski, wschodnich Niemiec i dalszych obszarów położonych na południu Europy. Ekspert zauważa, że terminal umiejscowiony w porcie zewnętrznym zapewni swobodną obsługę największym kontenerowcom wpływającym na Bałtyk. Podkreśla jednocześnie potencjał żeglugowy Odry, połączenia drogowe i kolejowe ze Śląskiem, z Czechami, Austrią czy Węgrami.

- To powinny być wystarczające atuty do skutecznej rywalizacji z Gdańskiem i Hamburgiem oraz innymi portami, jak Rostok czy Lubeka – stwierdza ekspert z Berlina.
Na korzystną lokalizację terminalu przy ujściu Odry i na przecięciu różnych szlaków śródlądowych wskazuje również Jerzy Wójtowicz, prezes C.Hartwig, najstarszej polskiej firmy spedycyjno-transportowej, z ponad półtorawieczną tradycją. Podkreśla również perspektywę połączenia Odra-Dunaj ze środkową Europą wodnymi drogami śródlądowymi.

- Położenie to bardzo ważna kwestia – zauważa przedsiębiorca. – Jestem jednak przekonany, że armatorzy przed podjęciem decyzji  dokonają szczegółowych kalkulacji, z których będzie wynikało, że zawijanie do Świnoujścia będzie się im po prostu opłacało. Po nich odpowiednie działania podejmują gestorzy ładunków.  Położenie będzie ważnym elementem takich kalkulacji.

Wójtowicz zwraca też uwagę na żeglugowe skutki ocieplenia klimatu, a w związku z tym otwarcie żeglugowego szlaku północno wschodniego.

- Droga ta jest o jedną trzecią krótsza niż tradycyjna droga wokół Azji i przez Kanał Sueski - wyjaśnia. – Jeśli to nastąpi, terminal w Świnoujściu może jeszcze bardziej zyskać na znaczeniu. Bo dla statków, które będą płynąć wzdłuż Norwegii pierwszym głębokowodnym terminalem będzie Świnoujście. Wówczas będziemy mogli swoje zaplecze rozszerzać w kierunku Adriatyku. A musimy mieć na uwadze fakt, iż w tej chwili porty położone nad Adriatykiem robią ekspansję w naszym kierunku, i z tamtej strony docierają już pod granice Polski.

Miasto predestynowane do budowy terminalu!

Co do właściwej lokalizacji terminalu nie ma najmniejszych wątpliwości gospodarz Świnoujścia, prezydent Janusz Żmurkiewcz.

- Świnoujście jest wręcz predestynowane do tego typu przedsięwzięć, a ja zawsze byłem, jestem i będę zwolennikiem inwestycji, które służą naszemu miastu – podkreśla prezydent.

- Świnoujście to port zewnętrzny, do którego zawiną największe statki, jakie pływają po Bałtyku. Koszty utrzymania portu zewnętrznego są nieporównywalnie mniejsze, niż wewnętrznego. Wspierałem koncepcję budowy terminalu gazowego. Gazoport funkcjonuje, służy Polsce i miastu. Teraz jest rozbudowywany. Nie miałem wątpliwości, że to była właściwa decyzja. Terminal LNG w znaczący sposób zasila też budżet Świnoujścia. Podobnie podchodzę do dalszego rozwoju portu i wybudowania obok gazoportu terminalu kontenerowego.

Prezydent podkreśla, iż terminal kontenerowy obsługuje ładunki najbezpieczniejsze ze wszystkich, jakie mogą być obsługiwane w porcie.

- To po prostu czysty ładunek – stwierdza. Zwraca też uwagę na kolejny istotny aspekt, rangę miasta i portu. - Jeżeli port będzie się rozwijał, będzie coraz większy, będziemy widoczni na mapie jako jeden z większych rozwijających się portów nad pięknym Bałtykiem – dodaje samorządowiec.

Konkurencja jest wskazana

Projekty nowych terminali kontenerowych na Bałtyku wywołują niepokój operatorów, którzy na tym rynku już działają. Obawy przed konkurencją są zrozumiałe, jednak adwersarze wieszczą kanibalizm przeładunków, wyniszczającą konkurencję między terminalami, rozwodnienie rynku itd. Ich wywody, delikatnie rzecz ujmując, są ekonomicznie wątpliwe.
Zdrowa konkurencja jest wskazana w każdym obszarze gospodarki, terminale kontenerowe nie stanowią tu wyjątku. Co potwierdza m.in. Marek Tarczyński, przewodniczący Rady Polskiej izby Spedycji i Logistyki odnosząc się do wypowiedzi przeciwników rozbudowy potencjału Świnoujścia, czy Gdyni.

- Ze spedycyjnego i logistycznego punktu widzenia, czy szerzej zaspokojenia potrzeb naszego handlu zagranicznego i tranzytu, jest to szansa zrównoważonego rozwoju usług portowych – podkreśla przewodniczący Rady PISiL. - W rozumieniu zarówno przestrzennym, jak i jakości serwisu oraz racjonalizacji jego ceny, czy po prostu wrażliwości na oczekiwania rynków załadowców i żeglugi. Stopień obecnego skonteneryzowania naszego transportu jest na tyle niski, że obserwowany od czasu wejścia do Unii mechanizm konwergencji, widoczny w tempie wzrostu konteneryzacji przewyższającym tempo wzrostu PKB, zapewni dostatek kontenerów wszystkim naszym terminalom.

Tarczyński uspokaja też bałtyckich sąsiadów zapewniając, że nie grozi im kontenerowa dominacja Polski.

- Potencjał portów jest pochodną poziomu rozwoju gospodarczego i jego otwarcia na wymianę międzynarodową – przyznaje Marek Tarczyński. - W naszym przypadku wzmacnia go dogodne położenie sprzyjające rozwojowi tzw. tranzytu morskiego. Większość krajów podchodzi do portów, jak do obiektów o strategicznym dla gospodarki znaczeniu, a na Bałtyku przecinają się linie różnych interesów. Planowane inwestycje niewątpliwie wzmocnią naszą pozycję liczącego się przeładowcy i zabezpieczą interesy naszego handlu zagranicznego, bo będziemy mieć nie jedno, ale kilka okien na świat.

Zamiast monopolu…

Prof. Horst Linde podkreśla, że przewagę konkurencyjną można budować na wiele sposobów.

- Na przykład poprzez elastyczną politykę taryfową obsługi kontenerów, czy korzystny dostęp do obszarów zaplecza - wylicza. – Bardzo ważna jest racjonalna polityka cenowa, indywidulane negocjowanie stawek, umowy długoterminowe z gwarancją poziomu usług, itd.

Jerzy Wójtowicz, prezes C.Hartwig dodaje, że wybudowanie terminalu to część sukcesu.

- Trzeba znaleźć operatora, który będzie przekonany, że ten pomysł ma szansę realizacji, powodzenia – wyjaśnia przedsiębiorca. - Musi sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli rozpocznie działalność w 2025 roku, to nie od razu będzie zarabiać, bo nikt nam dobrowolnie swoich ładunków nie odda.

Spedytor zwraca też uwagę na tak zwane kwestie miękkie.

- Terminal musi dopracować się opinii terminalu przyjaznego nie tylko ładunkom, ale również zaangażowanym w jego działalność różnym firmom - tłumaczy. - U naszych potencjalnych konkurentów różnie z tym bywa. A są to sprawy do których załadowcy przywiązują wielką wagę.

Potencjał jest!

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, ekonomista Uniwersytetu Szczecińskiego analizując sytuację na rynku kontenerowym odwołał się do twardych danych statystycznych.

- W 2019 r. przeładowano w Polsce 3,05 mln TEU (TEU to odpowiednik jednego kontenera o długości 20 stóp). To najlepszy wynik wśród państw położonych w basenie Morza Bałtyckiego – przyznaje profesor. - Kolejne miejsce zajmują Rosja (2,54), Finlandia (1,61), Szwecja (1,60), Dania (0,87), Litwa (0,70), Łotwa (0,47) i Estonia (0,22).

Zdaniem prof. Zarzeckiego te dane świadczą zarówno o wielkości i sile polskiej gospodarki, jak i nowoczesności naszych terminali kontenerowych. - Trzeba jednak zauważyć, że ten sukces jest wyłącznym dziełem terminali z Trójmiasta, bowiem w Gdańsku przeładowano aż 2073 tys. TEU, a w Gdyni 897 tys. TEU – dodaje ekonomista. - Oznacza to, że na te dwa porty przypada aż 97,5% wszystkich przeładunków kontenerowych w polskich portach.

Ekspert US jest przekonany, że terminal kontenerowy w  Świnoujściu zmieni tę sytuację, i porty ujścia Odry przystąpią do walki o coraz większy strumień kontenerów pojawiających się każdego roku na Morzu Bałtyckim.

Z prognoz analityków wynika, że w ciągu 15-20 lat przeładunki kontenerów w polskich portach mogą wzrosnąć do 8 mln TEU. Oznaczałoby to przyrost o 167%.

- Startujący z bardzo niskiej bazy zespół portów ujścia Odry, dysponujący nowoczesnym głębokowodnym terminalem kontenerowym w Świnoujściu, ma szansę na wyjątkowo dynamiczny rozwój – stwierdza prof. Zarzecki. – Ten terminal wpisuje się w oczekiwania rynku i przyczyni się do radykalnego zwiększenia rangi zespołu portów Szczecin-Świnoujście w przeładunkach kontenerów w basenie Morza Bałtyckiego, wzmocni gospodarkę regionu i zwiększy atrakcyjność Polski jako miejsca inwestycji.

Na żegludze kontenerowej można zarobić!

Przewoźnicy oceaniczni zanotowali w ostatnim kwartale ub.r. rekordowe wyniki  w historii żeglugi kontenerowej. Raport nowojorskiego Blue Alpha Capital wskazuje zyski netto w czwartym kwartale dla 11  przewoźników wielkości 5,8 mld dolarów. Konsultanci uśredniając dane, szacując skumulowany zysk netto na poziomie 9 mld dolarów.

Te wyniki przeczą apokaliptycznym prognozom. W związku z pandemią szacowano łączne straty za 2020 r wysokości do 10 miliardów dolarów. Dla inwestorów z kolei zyski w oceanicznej żegludze kontenerowej są sygnałem, że inwestycje w terminale, to dobra lokata kapitału. (PJ)

Zdjęcia

Port Szczecin – trwa budowa oraz przebudowa nabrzeży w Basenie Kaszubskim

W Porcie Szczecin na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA trwają prace budowlane w Basenie Kaszubskim i Basenie Noteckim, w ramach inwestycji „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. Generalnym wykonawcą zadania jest Korporacja Budowlana DORACO.

Działania rozpoczęły się jednocześnie na kilku frontach robót przewidzianych do realizacji w pierwszym etapie robót i obejmują: Przebudowę Nabrzeża Chorzowskiego i Gliwickiego Uskok, prace związane z zalądowaniem Basenu Noteckiego i budową nowego Nabrzeża Zamykającego, budowę nowego Nabrzeża Dąbrowieckiego wraz z przystanią dalbową, obudowę narożników Wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka oraz częściowe prace czerpalne przy nabrzeżach Basenu Kaszubskiego do głębokości 12,5 m.. Prace czerpalne poprzedzone są sondażami i robotami oczyszczeniowymi dna z ferromagnetyków. W etapie tym powstanie ok. 400 metrów nowych nabrzeży, z kolei zmodernizowanych zostanie kolejnych ok. 400 metrów nabrzeży.

Celem etapowania prac jest umożliwienie stałej eksploatacji pozostałych nabrzeży w Basenie  Kaszubskim, które mają swój znaczący udział w ilości przeładunków w Porcie Szczecin. – mówi Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu DORACO. -  W tym celu kolejne nabrzeża: Chorzowskie Uskok oraz Katowickie wraz z częścią dalbową, będą przebudowywane w ramach tego samego zadania inwestycyjnego, ale dopiero po oddaniu do użytkowania nabrzeży zrealizowanych w pierwszym etapie robót.

W marcu na Nabrzeże Chorzowskie dostarczono 93 sztuki gigantycznych stalowych pali rurowych, które posłużą do zabezpieczenia w pierwszej kolejności przebudowywanego nabrzeża Chorzowskiego, a w dalszej kolejności będą stanowiły zasadniczy element konstrukcyjny palościanki  nabrzeży. Pierwsze stalowe pale o długości 24 metrów i przekroju ø 1016mm (łącznie na realizowanym obszarze zamontowanych zostanie 4600 ton rur) planowo miały zostać osadzone w dnie na Nabrzeżu Chorzowskim w tym samym miesiącu, jednak saperzy-nurkowie w trakcie prac podwodnych rozpoznali w tym miejscu amerykańską bombę lotniczą o masie powyżej 250 kg. Niezwłocznie powiadomiono o tym obiekcie odpowiednie służby, w tym również Specjalistyczne Jednostki Marynarki Wojennej, które przejęły obiekt i wyznaczyły strefy bezpieczeństwa do czasu jego przemieszczenia i unieszkodliwienia. Po tym procesie jednostki pływające Wykonawcy mogły wrócić do prac przy Nabrzeżu Chorzowskim. Po oczyszczeniu dna z ferromagnetyków, ekipa DORACO planuje rozpoczęcie pogrążania pali palościanki, na których zostanie posadowione całkowicie przebudowane Nabrzeże Chorzowskie. Suma długości przebudowywanych i  nowych nabrzeży oraz obudów brzegów, jakie należy zrealizować wynosi około 2000 mb.

Aktualnie prowadzone są prace związane z zabezpieczeniem i demontażem Nabrzeża Chorzowskiego i Gliwickiego Uskok, zaś na końcu Basenu Kaszubskiego trwa budowa nowego Nabrzeża  Dąbrowieckiego. Wykonano wykop wstępny i pierwsze gniazda pali formowanych w gruncie, które pozytywnie przeszły badania ciągłości i będą podane w bieżącym miesiącu próbnym obciążeniom statycznym. W tym rejonie zostało ulokowane zaplecze biurowe i socjalne DORACO, wraz z placami składowymi na zapleczu Nabrzeża Dąbrowieckiego.

Następnie DORACO przystąpi do budowy nasypów w Basenie Noteckim (z piasku pozyskanego z robót czerpalnych), podpierających istniejące nabrzeża przed rozpoczęciem ich częściowej rozbiórki. Po wykonaniu nowych odcinków kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, zespół rozpocznie realizację nowego Nabrzeża Zamykającego (zamknięcie Basenu Noteckiego) i zalądowania basenu piaskiem z kolejnego etapu robót czerpalnych.

Działania rozpoczną się również na wyspach Mieleński Ostrów i Mieleńska Łąka. Będą tu realizowane roboty związane z obudową brzegów w postaci ścianki szczelnej, kotwionej mikropalami i zwieńczonej oczepem żelbetowym, z uwagi na poszerzenie i pogłębienie obrotnicy dla statków, której średnica wyniesie 300 m.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to blisko 223 mln złotych. Inwestorem projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, generalnym wykonawcą Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., a nadzór nad projektem pełni SMCE Europe Sp. z o.o.

W ramach projektu DORACO przebuduje około 1000 metrów nabrzeży (Chorzowskie, Chorzowskie Uskok, Gliwickie Uskok, Katowickie), oraz wybuduje ponad 400 metrów zupełnie nowych nabrzeży: Dąbrowieckie i Zamykające. Pogłębiony zostanie Basen Kaszubski wraz z obrotnicami dla statków, do głębokości technicznej 12,5 m. Dno Nabrzeża Chorzowskiego Uskok przy rampie ro-ro zostanie umocnione tzw. materacem gabionowym. Realizację uzupełnią prace związane z przebudową układów kolejowych i drogowych oraz modernizacją sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych). Zakończenie robót planowane jest w III kwartale 2023 r.

Zdjęcia

marzec 2021

W marcu przeładunki w górę o 13 procent w portach w Szczecinie i Świnoujściu

W zespole portów Szczecin-Świnoujście marzec był kolejnym miesiącem tego roku, w którym wzrosły przeładunki w porównaniu do roku ubiegłego. Marzec 2021 zakończył się wynikiem o 13 proc. lepszym aniżeli marzec 2020. W sumie po pierwszym kwartale br. obydwa porty są na plusie o 10 proc. wobec pierwszych trzech miesięcy ub. roku.

Najlepszy wynik w marcu 2021 wobec marca 2020 notuje węgiel,  wzrost o 80 proc.  Z tym ładunkiem porty obsłużyły 10 statków w eksporcie i imporcie. Tuż za węglem plasuje się ruda, wzrost o 66 proc.  W tej grupie towarowej w marcu br. porty obsłużyły 5 statków z rudą żelaza, koncentratem miedzi oraz rudą manganu.

W marcu br. na plusie są także paliwa ze wzrostem na poziomie 18 proc.  W tej grupie porty obsłużyły w imporcie i eksporcie łącznie 18 statków, w tym z gazem LNG, olejem napędowym, propanem oraz olejem ciężkim. Wynik dodatni za marzec br. ma także drobnica wzrost o 10 proc., w tym drobnica promowa w górę  o 12,5 proc. Więcej było drobnicy kontenerowej, i drobnicy konwencjonalnej, w tym aluminium, celulozy, papieru, wyrobów stalowych i bloków granitowych. Kontenery w górę  o 3,6 proc. 

W marcu br. w stosunku do marca ub. roku mniej było zbóż i innych masowych, spadek odpowiednio o 12 i 20,7 proc.

Liderem pod względem obsłużonego wolumenu po trzech miesiącach br. jest ruda, wzrost o 104,5 proc. Na kolejnych miejscach plasują się węgiel i zboża z wynikiem lepszym aniżeli rok temu odpowiednio o 38,7 i 16 proc. Tuż za podium znalazła się drobnica, wzrost o 6,4 proc.

Po pierwszym kwartale na minusie utrzymują się przeładunki w takich grupach, jak inne masowe, paliwa i kontenery.

Od roku porty mierzą się z nieoczekiwanym i poważnym wyzwaniem w postaci pandemii koronawirusa.  Pomimo to obydwa porty są w pełni operacyjne. Statki i ładunki są obsługiwane na bieżąco. W efekcie wolumen ładunków realizowany jest na poziomie zbliżonym do planowanego. Wpływa na to uniwersalny charakter obu portów, które obsługują ładunki w szerokim zakresie.

Utrzymaniu tego kierunku służą także inwestycje podejmowane przez Zarząd Portu. ZMPSiŚ SA jest jednym z największych inwestorów w regionie. Dzięki obecnie realizowanym inwestycjom porty zyskają nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie po zakończeniu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Tam także dzięki kolejnej inwestycji pojawi się nowy parking dla ciężarówek wraz z całym zapleczem. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa (drogi i kolej) łączące porty z zapleczem. (Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ)

Zdjęcia

Opening of the Offers

Otwarcie ofert

Pamiętamy o 10 kwietnia 2010

Delegacja Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujscie SA oddała hołd i uczciła pamięć Ofiar katastrofy smoleńskiej.

Kwiaty złożono na Rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Szczecinie.

Zdjęcia

Terminal Kontenerowy. Odrą z Górnego Śląska do Świnoujścia!

Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu, włączony w sieć zintegrowanych europejskich korytarzy transportowych, jako jeden z nielicznych w Basenie Morza Bałtyckiego będzie mógł wykorzystywać żeglugę śródlądową, jako gałąź transportu zaplecza. To niewątpliwy atut podnoszący konkurencyjność terminalu i całego zespołu portowego ujścia Odry. Śródlądowe drogi wodne zapewniają najbardziej efektywny i proekologiczny rodzaj transportu. A wraz z połączeniami kolejowymi są istotnym elementem założeń Białej Księgi Transportu Unii Europejskiej, wyznaczającej kierunki rozwoju transportu na nadchodzące dziesięciolecia.

Zgodnie z wytycznymi Białej Księgi do 2030 roku 30 proc. drogowego transportu towarów na odległość większą niż 300 km ma być przeniesione na drogi wodne lub kolej. W 2050 roku ma to już być połowa tego transportu.

Transport efektywny i proekologiczny

Udział żeglugi śródlądowej w rynku usług transportowych sukcesywnie będzie wzrastał z wielu powodów. Bez wątpienia jest to najbardziej proekologiczna gałęź transportu lądowego.

Istotna jest także zdolność przewozowa. Jeden statek lub zestaw śródlądowy poruszający się po drodze wodnej klasy międzynarodowej, posiada ładowność od 1,5 do 3 tys. ton. To znaczy, że jego zdolność przewozowa wynosi tyle, co zdolność przewozowa od 60 do 120 TIR-ów.

Warto zwrócić też uwagę na efektywność energetyczną żeglugi śródlądowej. Jedna barka typu „Europa” zastępuje 30 samochodów ciężarowych. Jedną tonę ładunku przy tym samym nakładzie energii statkiem można przewieźć na odległość 370 km, pociągiem – 300 km, a samochodem ciężarowym – zaledwie 100 km.

Śródlądowe drogi wodne

Głównymi czynnikami determinującymi efektywność transportu wodnego śródlądowego są użeglownienie dróg wodnych i dostosowanie ich warunków nawigacyjnych do poziomu właściwego dla dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym.

Odrzańska Droga Wodna (E-30 - łączy Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie), znaczna część Wisły (E-40- łączy Morze Bałtyckie od Gdańska z Morzem Czarnym w Odessie) i Warta-Noteć (E-70 - łącząca Odrę z Zalewem Wiślanym i stanowi część szlaku komunikacyjnego wschód-zachód łączącego Kłajpedę z Rotterdamem) zostały wpisane do sieci dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu w 2017 roku - z chwilą ratyfikacji przez Polskę ONZ-owskiej Konwencji AGN. Zobowiązuje ona sygnatariuszy do przywrócenia ich żeglowności i zapewnienia co najmniej IV klasy żeglowności (najniższa klasa międzynarodowa).

Te szlaki wymagają inwestycji, regulacji, modernizacji i budowy nowych obiektów hydrotechnicznych. Kierunki zostały określone w rządowych „Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”.

Z Górnego Śląska do ujścia Odry

- Na Odrzańskiej Drodze Wodnej realizujemy w tej chwili wiele przedsięwzięć – informuje Krzysztof Woś, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. - Prace prowadzone są m.in. na Kanale Gliwickim. Śluzy Kłodnica, Rudzieniec, Dzierżno i Łabędy są już po modernizacji. Finalizujemy modernizację śluz Nowa Wieś i Sławięcice. W połowie roku powinny być zakończone

Na Odrze skanalizowanej, od Koźla do Brzegu Dolnego modernizowanych jest 8 jazów a na 7 stopniach wodnych przebudowywane są śluzy.

- Dostosowujemy je do parametrów klasy międzynarodowej – podkreśla Krzysztof Woś. - Dwa nowe stopnie wodne, w Lubiążu i Ścinawie są w fazie projektowania. Dokumentacja powinna być gotowa do 2023 roku.

Z kolei na odcinku Odry swobodnie płynącej, od Ścinawy w kierunku ujścia Nysy Łużyckiej, wyremontowanych bądź odbudowanych będzie 341 ostróg.

- Wspólnie ze stroną niemiecką zlokalizowaliśmy 5 miejsc ograniczających żeglugę na granicznym odcinku rzeki – kontynuuje Krzysztof Woś. - Usuniemy te przeszkody, zlikwidujemy miejsca zatorów, poprawimy głębokości oraz nawigację.

Przywrócenie żeglugi na Odrze wymaga również przebudowy i podniesienia mostów.

- Przebudowany zostanie most w Szczecinie Podjuchach, na Regalicy – kontynuuje przedstawiciel Wód Polskich. – Niebawem poznamy wykonawcę, weryfikowane są właśnie oferty. Zadanie zrealizujemy wspólnie z PKP PLK. Most uzyska prześwit 6,2 m.

Modernizacją mostu kolejowego w Kostrzynie zajmie się strona niemiecka. Natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wody Polskie odpowiadają za przebudowę mostów drogowych w Kostrzynie na Odrze i na Warcie.

Most w Krośnie Odrzańskim także będzie podniesiony, by prześwit spełniał parametry klasy międzynarodowej.

– W ramach inwestycji krótkoterminowych zaczęliśmy przede wszystkim od likwidacji tzw. wąskich gardeł – podkreśla wiceprezes Wód Polskich. - Chcemy zakończyć te prace w 2023 roku i przywrócić możliwość uprawiania  żeglugi długotrasowej z Górnego Śląska do ujścia Odry.

Berlin-Szczecin-Świnoujście

Odra w istotny sposób zwiększa potencjał biznesowy projektu - rozszerzając zaplecze terminalu kontenerowego o cały obszar dorzecza, południe kraju i dalej Europy Środkowej, o wszystkie zakłady przemysłowe i handlowe w pobliżu rzeki, Berlin (Kanał Odra-Hawela), wschodnie Niemcy z dogodnymi połączeniami śródlądowymi. Dodatkowym atutem będzie modernizowany do głębokości 12,5 m  tor wodny Świnoujście-Szczecin. Prace będą zakończone w przyszłym roku.

Te wszystkie przedsięwzięcia, łącznie z drogami ekspresowymi, kolejowymi tworzą multimodalną sieć połączeń Świnoujścia z Europą Środkową i Skandynawią. To już nie są tylko projekty, ale realizowane inwestycje!

Perspektywy - rewizja sieci TEN-T!

Wypełnienie zobowiązań wynikających z przystąpienia Polski do ONZ-owskiej Konwencji AGN wymaga działań w dłuższej perspektywie. Włączenie naszych śródlądowych dróg wodnych do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T otwiera jednak Polsce możliwość ubiegania się o fundusze unijne, chociażby z programu CEF (Connecting Europe Facility – Łącząc Europę).  W 2023 roku Bruksela planuje poddać rewizji sieć TEN-T. To ogromna szansa także dla projektów związanych z rozwojem Odrzańskiej Drogi Wodnej, stopni wodnych, hydroelektrowni, zbiorników retencyjnych, modernizacją i utrzymaniem całej infrastruktury hydrotechnicznej. To szansa realizacji ambitnego planu budowy Kanału Śląskiego czy połączenia Odry z Dunajem.

Oferty można składać do 15 kwietnia br.

Trwa postępowanie mające na celu wyłonienia inwestora i późniejszego operatora głębokowodnego terminalu kontenerowego. Zainteresowani swoje oferty mogą składać do 15 kwietnia 2021 r.

Dokumenty do pobrania: http://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/glebokowodny-terminal-kontenerowy/procedura/

(red. ZMPSIŚ, PJ)

Zdjęcia

Container Terminal. From Upper Silesia to Świnoujście by Odra River!

The deep-water container terminal in Świnoujście, integrated into the network of trans-European transport corridors, will be one of the few in the Baltic Sea Basin, where the use inland navigation as a method of hinterland transport is possible. Undoubtedly this is an advantage that increases the capacity of the terminal and the entire Oder estuary port complex. Inland waterways provide the most efficient and ecological mode of transport. Together with rail connections, they are an important element of the European Union's White Paper on Transport, which describes the directions of development of transport for decades to come.

According to the White Paper guidelines, by 2030 30% of road freight transport over a distance of more than 300 km is to be transferred to waterways or railways. By 2050, this is already expected to be half of that transport.

Efficient and green transport

The market share of inland waterway transport services will gradually increase for a number of reasons. Without a doubt, it is the greenest method of inland transport.

Capacity is also important. One inland waterway vessel of international class shall have a payload between 1,5 thousand and 3 000 tonnes. This means that its capacity is as much as that of 60 to 120 trucks.

Energy efficiency of inland waterway transport is also worth noting. One “Europe” type barge replaces 30 trucks. One tonne of cargo with the same amount of energy can be transported by boat at a distance of 370 km, by train – 300 km, and by truck – only 100 km.

Inland waterways

The main factors determining the efficiency of inland waterway transport are the restoration of navigability of waterways and the adaptation of their navigational conditions to a level appropriate to waterways of international status.

Oder Water Way (E-30 - connects the Baltic Sea in Świnoujście with the Danube in Bratislava), a large part of the Vistula River (E-40- connects the Baltic Sea from Gdansk with the Black Sea in Odessa) and Warta-Noteć (E-70  - connecting the Oder to the Vistula Lagoon and being the part of east-west transport route connecting Klaipeda with Rotterdam) were included in the network of waterways of international importance in 2017 - when Poland ratified the UN AGN Convention. It obliges signatories to restore their navigability and provide at least class IV waterway (lowest international class).

These routes require investment, regulation, modernization and construction of new hydrotechnical facilities. The directions are set out in the government's "Assumptions for plans for the development of inland waterways in Poland for the period 2016-2020 with a view to 2030".

From Upper Silesia to the mouth of the Oder

- At the moment we are carrying out many projects on Oder Waterway – informs Krzysztof Woś, Vice President for Protection against Flood and Drought of “Wody Polskie”. - The work is carried out among others on the Gliwicki Canal. Locks of Kłodnica, Rudzieniec, Dzierżno and Łabędy are already after modernization. We are finalizing modernization of Nowa Wieś and Sławięcice locks. By the middle of the year, works shall be completed.

On the canalised part of Oder, from Koźle to Brzeg Dolny, 8 weirs are modernized and locks are rebuilt on 7 barrages.

- We adapt them to the parameters of international class – emphasizes Krzysztof Woś. - Two new barrages, in Lubiąż and Ścinawa are in the design phase. The documentation should be ready by 2023.

On the free flowing section of the Oder, from Ścinawa towards the mouth of Nysa Łużycka, 341 groynes will be renovated or rebuilt.

- Together with the German side, we have located 5 places limiting navigation on the border section of the river - continues Krzysztof Woś. - We will remove these obstacles, eliminate places of congestion, improve depth and navigation.

The restoration of navigation on the Oder River requires also the reconstruction and lifting of bridges.

- The bridge in Szczecin Podjuchy over Regalica will be rebuilt– continues the representative of Wody Polskie. Soon the contractor will be chosen, the offers are being verified. We will carry out that task together with PKP PLK. The bridge will have a clearance of 6.2 m.

The modernization of the railway bridge in Kostrzyn will be done by the German side. On the other hand, the General Directorate of National Roads and Motorways and Wody Polskie are responsible for the reconstruction of road bridges in Kostrzyn over the Oder and Warta rivers.

The bridge in Krosno Odrzańskie will also be lifted to meet the parameters of the international class.

"As part of short-term investments, we started primarily with the elimination of so-called bottlenecks", stresses the Vice-President of Wody Polskie. - We want to complete this work in 2023 and restore the possibility of long-route shipping from Upper Silesia to the mouth of the Oder River.

Berlin-Szczecin-Świnoujście

Oder River significantly increases the business potential of the project - extending hinterland of container terminal to the whole area of the river basin, the south of the country and further central Europe, to all industrial and commercial plants near the river, Berlin (Oder-Havel Canal), eastern Germany with convenient inland connections. An additional advantage will be Szczecin-Świnoujście waterway modernized to a depth of 12.5 m. The works will be completed next year.

All these projects, including expressways and rail network create multimodal net of connections between Świnoujście, Central Europe and Scandinavia. These are no longer just projects, but actual investments!

Prospects – TEN-T network revision!

The fulfilment of the obligations arising from Polish accession to the UN AGN Convention requires long term action. However, incorporation of our inland waterways into the TEN-T trans-European transport network opens the possibility for Poland to apply for EU funds, for example from CEF (Connecting Europe Facility). In 2023 Brussels plans to revise the TEN-T network. This is also a great opportunity for projects related to the development of the Oder Waterway, barrages, hydroelectric power plants, retention reservoirs, modernization and maintenance of all hydrotechnical infrastructure. This is an opportunity to implement an ambitious plan to build the Silesian Canal or connect the Oder with the Danube.

Offers can be submitted until April 15th this year.

Proceedings are ongoing to identify the investor and the subsequent operator of the deep-water container terminal. Interested parties may submit their offers until April 15th 2021.

Downloadable documents: https://www.port.szczecin.pl/en/offer/deepwater-container-terminal/procedure/

(PJ)

Zdjęcia

Pomieszczenia biurowe - ul. S. Kujota 18

Świnoujście. Modern railway lines will connect the container terminal to the whole of Europe

Multimodal connections of the deep-water terminal in Świnoujście are a basic condition for economic success of this project. One of the main modes of hinterland transport will be an efficient rail network. PKP Polskie Linie Kolejowe already carries out massive scope of investments, both within the port complex area, and on the lines connecting Świnoujście with rest of the country and Central Europe. S3 expressway, connection with Berlin by the Oder-Hawel Canal, and in the longer perspective of the Oder River Waterway will be equally important ways of communication.

The container terminal in Świnoujście will be a part of integrated European transport corridors. The project fits perfectly to the ideas described in so-called White Paper on Transport of the European Union, indicating the strategic directions for development of transport and its transformation in the coming decades. Rail and water transport are of particular importance, both from ecological and economic point of view. According to the EU's 2030 strategy, 30% of total transport volume should be transferred from roads to rail or inland waterways, and by 2050 it is expected to be 50% of this transport already.

Therefore the railway investments carried out in Szczecin and Świnoujście port complex, and on the lines connecting these ports with hinterland are very necessary. Investors have no doubt about this issue.

- Projects in the ports of Szczecin and Świnoujście and on the routes Wroclaw - Szczecin and Poznan - Szczecin are important both on a national and international level. Investments increase the significance of railways as efficient, safe and green transport mode, and will bring tangible benefits for the economy. PKP PLK's activities are part of the idea of European Green Deal –  says Arnold Bresch, Member of the Board, Director of Investment Implementation, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Railway investments in the ports of Szczecin and Świnoujscie

In the area of ports of Szczecin and Świnoujście, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. is currently carrying out an investment worth about PLN 1.5 billion. CEF – Connecting Europe" funds are used for this purpose. The work will provide the access for longer and heavier trains to the ports. Handling of 750-meter long trains with a load of 221 kN per axle will be possible. Trains will be handled faster and more efficiently. Transhipment capacity will also increase. Ports will be able to receive and dispatch more cargo, increasing both the competitiveness of freight transport and their potential, at the same stimulating the economic development of the region.

17 kilometres of new tracks have already been constructed in the area of Szczecin Port Centralny station. The contractor installs poles and structures supporting new traction network. The new Traffic Management System devices are installed. The ground under the tracks is strengthened, drainage is performed to ensure the smooth passage of heavier freight trains. The infrastructure on Ostrow Grabowski, which is at the disposal of Szczecin and Świnoujście Seaports Authority is also being rebuilt.

In the area of Świnoujście station, a second track is being built between the stations Świnoujście Przytór and Świnoujście. New track switches are installed to improve the capacity of the line and to allow transit of higher number of trains. About 9 km of new tracks and a traction network are exchanged at Świnoujście freight station. New switches have been installed, which are important elements of track system, responsible for efficient operations of trains at the station.

At Lubiewo station there are new switches already, and a new traction network have been installed, and one of the tracks has been replaced. In the Euroterminal area the land for construction of more tracks has been strengthened.

The scale of work in the area of Szczecin and Świnoujście ports is confirmed by the figures: about 100 km of tracks and traction network will be upgraded, 285 track switches will be exchanged. The level of safety will be increased by installing of modern Railway Traffic Management System.

In Szczecin, the bridge over Parnica River and 3 railway viaducts will also be rebuilt. The work is expected to be completed by mid-2022.

Modernization of strategic lines to Poznan and Wroclaw

The activities of PKP Polskie Linie Kolejowe are synchronized with the ports expansion plans, and are in line with the investments of the Ports’ Authority. In addition to investments carried out directly in the ports of Szczecin and Świnoujście, the Infrastructure Manager modernizes the access lines  – the route Poznań - Szczecin - Świnoujście and Wroclaw - Szczecin (so-called “Nadodrzanka”).

It is worth noting that for PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., the project: "Modernization of the E59 railway line on the section Poznań Główny – Szczecin Dąbie” is one of the major projects under the National Railway Program.

The investment worth around PLN 4.1 billion is also co-financed by the Connecting Europe Facility (CEF). As a result of this work, the comfort of travel and safety level will increase, and travel time will be reduced. After obtaining the necessary permits, the fastest long-distance trains will travel between Poznan and Szczecin in less than 2 hours, at a speed of 160 km/h. The upgraded route will provide better conditions for transport of goods within important section of the European transport corridor, leading from Lower Silesia to Western Pomerania. The main work is expected to be completed by the end of 2022.

PKP PLK is also gradually modernizing route C-E 59 from Wroclaw to Szczecin, which delivers cargo from the south to the West Pomeranian ports. The effects of improving of technical condition of the route and eliminating bottlenecks are already visible. Travel times, also for freight trains have been significantly reduced. Another improvement is connected with the construction of a new bridge in Szczecin Podjuchy, which will eliminate the single-track bottleneck on the exit from the port of Szczecin.

PKP PLK is already preparing a feasibility study to continue the modernization of “Nadodrzanka”. The documents which are prepared will allow to determine the scope of works and their approximate costs. When the investment is done, the allowed length of freight trains will be increased to 750 metres, and the speed of freight trains to 100 km/h. The capacity of the route will also be increased, and more trains, including freight trains, will be able to run. The start of the program is related to raising of funds for the EU 2021-2027 perspective.

Offers can be submitted until April 15th this year.

Proceedings are ongoing to identify the investor and the subsequent operator of the deep-water container terminal. Interested parties may submit their offers until April 15th 2021.

Downloadable documents:
https://www.port.szczecin.pl/en/offer/deepwater-container-terminal/procedure/ (PJ)

Zdjęcia

Świnoujście. Nowoczesne linie kolejowe połączą terminal kontenerowy z całą Europą

Multimodalne skomunikowanie terminalu głębokowodnego w Świnoujściu to podstawowy warunek ekonomicznego sukcesu tego projektu. Jedną z głównych metod transportu zaplecza będzie efektywna sieć połączeń kolejowych. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe już teraz realizuje potężne inwestycje w zespole portowym oraz na liniach łączących Świnoujście z krajem i Europą Środkową. Równie ważnymi ogniwami komunikacji będą finalizowana właśnie droga ekspresowa S3, połączenie kanałem Odra-Hawela z Berlinem a w perspektywie Odrzańska Droga Wodna.

Terminal kontenerowy w Świnoujściu będzie elementem zintegrowanych europejskich korytarzy transportowych. Projekt doskonale wpisuje się w idee zawarte w tzw. Białej Księdze Transportu Unii Europejskiej, wskazującej strategiczne kierunki rozwoju transportu i jego transformacji w najbliższych dziesięcioleciach. Transport kolejowy i wodny mają tu szczególne znaczenie zarówno z punktu widzenia ekologii jak i ekonomii. Zgodnie z unijną strategią do 2030 roku – 30 proc. transportu powinna być przeniesiona z dróg na kolej bądź śródlądowe drogi wodne, a w 2050 roku ma to już być 50 połowa tego transportu.

Inwestycje kolejowe w zespole portowym Szczecin i Świnoujście, oraz na liniach łączących te porty z zapleczem są więc bardzo potrzebne. Inwestorzy nie mają co do tego wątpliwości.

- Projekty w portach Szczecin i Świnoujście oraz na trasach  Wrocław–Szczecin i Poznań - Szczecin są ważne w skali krajowej i międzynarodowej. Inwestycje zwiększają rolę kolei jako sprawnego, bezpiecznego i ekologicznego transportu oraz przyniosą wymierne efekty dla gospodarki. Działania PLK wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu – mówi Arnold Bresch, członek zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolejowe inwestycje w zespole portowym

W rejonie portów Szczecin i Świnoujście, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują obecnie inwestycję wartą około 1,5 mld zł. Fundusze na ten cel pochodzą CEF – „Łącząc Europę”. Prace zapewnią możliwość dojazdu do portów dłuższych i cięższych składów. Pojadą pociągi 750-metrowe o obciążeniu 221 kN na oś. Składy towarowe będą obsługiwane szybciej i sprawniej. Zwiększą się również możliwości przeładunkowe. Porty będą mogły przyjmować i odprawiać więcej ładunków, wzmacniając konkurencyjność przewozów towarowych i swój potencjał, stymulując gospodarczy rozwój regionu.

W rejonie stacji Szczecin Port Centralny ułożono już 17 kilometrów nowych torów. Wykonawca montuje słupy i konstrukcje wspierające nowej sieci trakcyjnej. Instalowane są kolejne urządzenia sterowania ruchem. Pod torowiskiem wzmacniany jest grunt, wykonywane jest odwodnienie, by zapewnić sprawny przejazd cięższych pociągów towarowych. Przebudowywana jest również infrastruktura na Ostrowie Grabowskim, będącym w dyspozycji Zarządu morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

W rejonie stacji Świnoujście budowany jest drugi tor pomiędzy stacją Świnoujście Przytór a stacją Świnoujście. Montowane są nowe rozjazdy, które poprawią przepustowość linii i pozwolą na kursowanie większej liczby pociągów. Na stacji Świnoujście (stacja towarowa) wymienianych jest około 9 km nowych torów oraz sieć trakcyjna. Zamontowane zostały nowe rozjazdy, ważne elementy układu torowego, odpowiadające za sprawną obsługę pociągów na stacji.

Na stacji Lubiewo są już nowe rozjazdy i nowa sieć trakcyjna i wymieniono jeden z torów a w rejonie Euroterminalu wzmocniono teren pod budowę kolejnych.

O skali prac w rejonie portów Szczecin i Świnoujście świadczą liczby: zmodernizowanych zostanie ok. 100 km torów i sieci trakcyjnej, wymienionych będzie 285 rozjazdów. Poziom bezpieczeństwa zwiększą nowoczesne urządzenia sterowania ruchem.

W Szczecinie zostanie również przebudowany most nad rzeką Parnicą oraz 3 wiadukty kolejowe. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2022 roku.

Modernizacja strategicznych linii do Poznania i Wrocławia

Działania Polskich Linii Kolejowych są zsynchronizowane z rozbudową portów i wpisują się w inwestycje ZMPSiŚ. Oprócz inwestycji w portach Szczecin i Świnoujście, zarządca infrastruktury modernizuje linie dojazdowe – trasę Poznań – Szczecin - Świnoujście i Wrocław – Szczecin (tzw. Nadodrzanka).
Warto podkreślić, iż dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekt: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” to jedno z największych przedsięwzięć w ramach Krajowego Programu Kolejowego.

Inwestycję warta ok. 4,1 mld zł jest również współfinansowana z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). W efekcie tych prac zwiększy się komfort podróży, podniesie poziom bezpieczeństwa i skróci czas przejazdu. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń najszybsze pociągi dalekobieżne pojadą między Poznaniem a Szczecinem poniżej 2 godzin z prędkością 160 km/h. Zmodernizowana trasa zapewni lepsze warunki przewozu towarów ważną częścią europejskiego korytarza transportowego, prowadzącego z Dolnego Śląska do Pomorza Zachodniego. Zakończenie zasadniczych prac planowane jest do końca 2022 r.

PLK sukcesywnie modernizują także nadodrzańską trasę C-E 59 z Wrocławia do Szczecina, którą są przewożone ładunki z południa do zachodniopomorskich portów. Już widoczne są efekty związane z poprawą stanu technicznego trasy i eliminacją wąskich gardeł. Znacznie skrócił się czas przejazdu, m.in. składów towarowych. Kolejna poprawa łączy się m.in. z budową nowego mostu w Szczecinie Podjuchach, co zlikwiduje jednotorowe, wąskie gardło na wyjeździe z portu w Szczecinie.

PKP PLK przygotowuje już studium wykonalności by kontynuować modernizację Nadodrzanki. Opracowywane dokumenty pozwolą na określenie zakresu prac oraz ich przybliżonych kosztów. Po inwestycji zwiększona zostanie przede wszystkim dopuszczalna długość pociągów towarowych do 750 metrów oraz prędkość pociągów towarowych do 100 km/h. Zwiększy się również przepustowość trasy – będzie mogło kursować więcej pociągów, w tym składów towarowych.  Termin rozpoczęcia prac związany jest z pozyskaniem  środków finansowych w perspektywie unijnej 2021-2027.

Oferty można składać do 15 kwietnia br.

Trwa postępowanie mające na celu wyłonienia inwestora i późniejszego operatora głębokowodnego terminalu kontenerowego. Zainteresowani swoje oferty mogą składać do 15 kwietnia 2021 r.

Dokumenty do pobrania: http://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/glebokowodny-terminal-kontenerowy/procedura/ (PJ)

Zdjęcia

Na terminalu promowym w Świnoujściu można zrobić test na koronawirusa

Podróżni wjeżdżający do Polski oraz wyjeżdżający do Szwecji mogą zrobić test na koronawirusa na terenie terminalu promowego w Świnoujściu. Od środy 31 marca br. działa tam mobilny punkt testowania Covid-19.

Są to szybkie testy umożliwiające turystom wykazanie prawa wjazdu do Szwecji i do Polski. Po wprowadzeniu w obu krajach obowiązku okazania ważnego testu przy przekraczaniu granicy jest to przedsięwzięcie znacząco usprawniające obsługę ruchu pasażerskiego. Test jest odpłatny, jego koszt to 150 zł.

Punkt testowania mieści się w miejscu ogólnodostępnym na terminalu, na parkingu dla ciężarówek. Z jego usług mogą skorzystać także inne osoby, nie tylko podróżni. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Szczegóły, tel. 511 110 010.

Zdjęcia

Port Szczecin obciążenia na nabrzeżu Czeskim rozpoczęte

W Porcie Szczecin na nabrzeżach Czeskim i Słowackim rozpoczęło się zagłębianie gigantycznych stalowych rur, które wzmocnią przebudowywane nabrzeża. Prace w ramach inwestycji „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” prowadzi sopocka grupa NDI.

Pierwsze stalowe rury o długości 21 metrów i przekroju fi 914 (0.914 m) zostały już osadzone w dnie na nabrzeżu Czeskim. To właśnie na nich zostanie posadowione nowo budowane nabrzeże. Łączna długość przebudowywanego nabrzeża Czeskiego i Słowackiego wynosi nieco ponad 1000 mb.

– Zaczynamy pogrążanie rur, które posłużą do posadowienia nabrzeża – mówi Piotr Arabczyk dyrektor kontraktu z firmy NDI, generalnego wykonawcy prac.  – Rury pogrążane są za pomocą wibromłota. Na tej konstrukcji budowane będzie nowe nabrzeże, które posłuży do przeładunku towarów. To pierwszy etap budowy nabrzeża Czeskiego, w którym powstanie 316,5 metra nabrzeża.

Docelowo zostanie zamontowanych aż 9600 ton rur o przekroju fi 914 i 813. Każda z nich ma długość od 18 do 21 metrów. Prace na nabrzeżach Czeskim i Słowackim toczą się od jesieni ubiegłego roku. Oba nabrzeża zostaną rozebrane i ponownie wybudowane. Aktualnie trwa rozbiórka nabrzeża Czeskiego wraz z rampą ro-ro. Po drugiej stronie Kanału Dębickiego została wykonana także droga technologiczna, wraz z placami składowymi wzdłuż nabrzeża Norweskiego i Duńskiego.

W najbliższym czasie na nabrzeżu Czeskim rozpoczną się roboty branżowe, a także roboty przygotowujące pola odkładu na wyspie Ostrów Mileński.

– Pole odkładu na wyspie Ostrów Mieleński zaczniemy budować na przełomie kwietnia i maja. Posłuży ono do magazynowania całego urobku, który będzie czerpany z dna Kanału Dębickiego specjalnymi rurociągami – mówi Piotr Arabczyk dyrektor kontraktu z firmy NDI, generalnego wykonawcy prac. – Prace czerpalne chcielibyśmy rozpocząć na koniec tego roku – dodaje Piotr Arabczyk.

Wykonawca firma NDI, w ramach tej inwestycji przebuduje m.in. około 1000 metrów nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m. Wykonawca wybuduje także ponad 1080 metrów zupełnie nowych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego. W ramach projektu poszerzony zostanie także Kanał Dębicki do szerokości 200 m (obecnie 120 m), poprzez wybranie mas ziemnych na całym odcinku zachodniego brzegu Ostrowa Grabowskiego oraz pogłębienie basenu do głębokości technicznej 12,5 m. NDI wykonuje także budowę umocnienia dna z tzw. materaca betonowego, który zabezpieczy nabrzeża przed ruchem śrub okrętowych statków. Wykonane zostanie również pole odkładu urobku, które posłuży do składowania urobku wydobytego podczas robót czerpalnych, a do zagospodarowania będzie ok. 1,5 mln m3.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to 343,1 mln złotych. Inwestorem projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA , wykonawcą sopocka firma NDI, a nadzór nad projektem pełni SWECO.

Film z tego etapu inwestycjihttps://www.youtube.com/watch?v=Fph2Qajc0tw

Zdjęcia

ZMPSiŚ niestrudzony w walce z pandemią

Przyłóżkowy aparat RTG z dekoderem oraz centrala do kardiomonitorów trafią do dwóch szpitali – w Szczecinie i Koszalinie -  dzięki darowiźnie w wysokości prawie 326 tys. złotych przekazanej przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA na walkę z koronawirusem.

Ten nowoczesny sprzęt wesprze pracę Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie oraz  Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Chałubińskiego 7 w Koszalinie.

- Przed nami kolejne tygodnie walki z trzecią falą pandemii koronawirusa - mówi wojewoda Zbigniew Bogucki. – Dlatego dziś tym bardziej cenna jest pomoc w postaci sprzętu pozwalającego skuteczniej leczyć pacjentów hospitalizowanych z powodu zakażenia wirusem  SARS-CoV-2. W imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję za ponowne wsparcie szpitali, świadczące o społecznej odpowiedzialności spółki i jej zaangażowaniu w najpilniejsze sprawy regionu.

To kolejne znaczące wsparcie płynące z portu w kierunku służby zdrowia wspierające ją w walce z koronawirusem. W ub. roku ZMPSiŚ przekazał na ten cel wsparcie finansowe za ponad  milion złotych. Dzięki temu zakupiony został sprzęt medyczny, tj. respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne oraz ambulans, a także aparatura służąca do wczesnej diagnostyki koronawirusa oraz dwa urządzenia Plasmair Sentinel do automatycznej dezaktywacji i likwidacji w powietrzu w obecności pacjentów i personelu medycznego szerokiego spektrum szkodliwych mikroorganizmów takich jak bakterie, grzyby, wirusy, drożdże, czy pleśnie.

- Pandemia to czas próby dla wszystkich. Walkę z nią postrzegamy jako swoją powinność, bo to ważne dla państwa, społeczeństwa i gospodarki. Jako spółka społecznie odpowiedzialna chcemy, aby nasza pomoc służyła mieszkańcom Szczecina i regionu. Tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi jesteśmy w stanie wygrać tę walkę. – mówi Krzysztof Urbaś, prezes ZMPSiŚ SA.

Zdjęcia

Akademia Morska kuźnią kadr dla terminalu kontenerowego w Świnoujściu!

Rozmowa z Rektorem, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciechem Ślączką, prof. Akademii Morskiej w Szczecinie

- Panie Rektorze, Pomorze Zachodnie przeżywa obecnie boom inwestycji infrastrukturalnych, w większości związanych z branżą morską. Wymienię kilka: pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m, dostosowanie nabrzeży szczecińskiego portu do nowych parametrów modernizacja terminalu promowego w Świnoujściu, budowa ostatnich odcinków drogi ekspresowej S3, modernizacja sieci kolejowych  w zespole portów, rozbudowa polickiego portu w ramach projektu Polimery Police (największa inwestycja w branży chemicznej w tej części Europy). I na koniec przypomnę strategiczny projekt Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, czyli głębokowodny terminal kontenerowy w porcie zewnętrznym (konkurs rozpisany, w kwietniu ma nastąpić otwarcie ofert). Co to oznacza z perspektywy branżowej uczelni?

- Te wszystkie inwestycje są bardzo ważne dla naszego regionu, w tym także dla nas. Z niecierpliwością oczekujemy ich zakończenia. Te przedsięwzięcia przecież generować będą miejsca pracy dla naszych absolwentów i absolwentów innych uczelni z regionu.

- Czy nowoczesny terminal kontenerowy, ale i modernizowane porty będą mogły liczyć na kadrowe wsparcie Akademii Morskiej?

- To już się dzieje. Kadry do obsługi przyszłego terminala w naszej uczelni kształcimy na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu. To tam studenci specjalizują się w zakresie eksploatacji portów i floty. To tam kształcimy inżynierów, którzy będą doskonale przygotowani do zarządzania i obsługi terminalu. Wśród absolwentów Wydziału Nawigacyjnego zaś znajdują się inżynierowie z wiedzą merytoryczną i specjalistycznymi umiejętnościami obsługi statków, które będą wpływać do terminala. Nie mam wątpliwości, że jesteśmy w stanie zaspokajać zapotrzebowanie kadrowe regionalnych inwestycji.

- Branża morska dziś to przede wszystkim nowe technologie, innowacje, digitalizacja itd. W jaki sposób odpowiadacie na te nowe wyzwania rynku?

- Uczelnia się zmienia, kształcimy przyszłych pracowników całej branży, nie tylko kadry pływające. Rozwijamy również specjalności lądowe – związane z szeroko pojętą branżą morską, transportową, ale i szerzej wkraczamy także w branżę IT. Przed niespełna dwoma laty powołaliśmy dwa nowe Wydziały: Informatyki i Telekomunikacji oraz Mechatroniki i Elektrotechniki. To tam kształcimy wysoko wyspecjalizowanych pracowników, którzy w mojej ocenie wypełnią zapotrzebowanie lokalne i krajowe, ale także mają szansę na kariery na europejskim i światowym rynku pracy. A mówimy zarówno o marynarzach, jak i inżynierach specjalizujących się w zawodach typowo lądowych.

- Jesteście autorami polskiego stanowiska w sprawie systemowego podnoszenia kompetencji cyfrowych w międzynarodowej żegludze. Podczas ostatniej sesji International Maritime Organization poruszaliście zagadnienia związane z uzupełnieniem kompetencji nawigatorów o konkretne umiejętności związane z obsługą i programowaniem narzędzi IT na nowoczesnych statkach….

- Obserwacja rozwijających się technologii, a także rynku żeglugowego: nowoczesnych urządzeń, maszyn, rozwiązań, a szczególnie najnowocześniejszych statków, na których dzisiaj pływają nawigatorzy – wszystkie te aspekty pokazują, że coraz bardziej niezbędny staje się w szkoleniach segment dotyczący kompetencji IT. Dotyczy to obecnie zarówno wysoko wyspecjalizowanych jednostek, jak statki off-shore, specjalistyczne pływające laboratoria geologiczne i hydrograficzne, jak i największych jednostek – jak chociażby ogromne kontenerowce. Rozwój technologiczny w ich funkcjonowaniu będzie nabierał tempa, toteż potrzebni będą oficerowie, którzy nie tylko profesjonalnie obsłużą wszystkie systemy, ale też w sytuacji kryzysowej będą potrafili zdiagnozować i opanować pojawiające się problemy.
W tej chwili postulujemy rozszerzenie szkolenia marynarzy o obowiązkowe zdobycie takich cyfrowych czy programistycznych umiejętności. W przyszłości zamierzamy rozwinąć ten pomysł o wypracowanie oddzielnego stanowiska na statku: osoby odpowiedzialnej głównie za ten obszar: IT Oficera.

- Panie Rektorze, Akademia Morska jest zaawansowana w pracach na statkami autonomicznymi. Przed nami era statków bez załóg?  Czy takie bezzałogowe kontenerowce będą zawijać do terminalu w Świnoujściu?

- Żegluga autonomiczna to bez wątpienia przyszłość branży morskiej. Pracujemy nad koncepcjami automatyzacji nawigacji, opracowujemy projekty wspierające bezpieczeństwo na statkach. Czy nawigatorzy zostaną w tej sytuacji wyeliminowani z żeglugi? Moim zdaniem nie. Wraz z rozwojem tej formy ich rola będzie się zmieniać, ale pozostanie kluczowa. Opracowanie przepisów przez środowiska międzynarodowe w IMO, wdrożenie ich do codziennej żeglugowej praktyki potrwa, ponieważ morza i oceany to niezliczona ilość zmiennych. Morze jest naprawdę trudne do przewidzenia, wymaga indywidualnego podejścia.

Czy takie autonomiczne jednostki będą obsługiwać powstający terminal kontenerowy? Być może, niemniej – pierwsze kroki żeglugi autonomicznej widzę raczej na krótkich, prostych trasach. W każdym razie badania nad statkami autonomicznymi na pewno będziemy rozwijać w AMS, w oparciu o bogate doświadczenie naszej ekipy.

- Czy służyć temu ma tworzone przez uczelnię Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających oraz baza naukowo-dydaktyczno-szkoleniowa przy ul. Willowej w Szczecinie?

- Podobnie jak cały region, również Akademia Morska się rozwija si e i inwestuje. Powstające właśnie Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających wpisuje się również w ten trend. Będziemy unikalnym, pierwszym w Polsce i regionie ośrodkiem, wyposażonym w zintegrowane centrum badań nad automatyzacją nawigacji i statkami autonomicznymi. Finalizujemy inwestycję, przed nami wyposażenie techniczne laboratoriów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku akademickim zespoły naukowe przystąpią do prac już w nowym miejscu.

Przy ul. Willowej kończymy kampus Wydziałów: Mechanicznego oraz Mechatroniki i Elektrotechniki, w których kształcimy zarówno przyszłych oficerów w oparciu o konwencję STCW, jak i wysoko wykwalifikowanych inżynierów, przed którymi kariera w zawodach lądowych, opartych o rozwijane technologie, kompetencje w zakresie IT. Docelowo powstanie tam nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa.

- Dziękuję za rozmowę.
(PJ)

Zdjęcia

Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne czeka na inwestora

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przypomina przedsiębiorcom i firmom zainteresowanym dzierżawą Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego (ZCL) w porcie Szczecin, że mają jeszcze tydzień na wyrażenie zainteresowania tą lokalizacją.

Przyszli dzierżawcy mogą zagospodarować teren ZCL wg własnych potrzeb, w ramach działalności magazynowej, logistycznej, dystrybucyjnej, produkcyjnej czy usługowej. ZMPSiŚ SA przygotuje zindywidualizowaną ofertę. Jej podstawą będzie Ankieta Programowa Inwestycji (API), która jest dostępna na stronie internetowej spółki, a którą zainteresowani dzierżawą powinni wypełnić i wraz z informacją o zainteresowaniu dzierżawą terenu przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e.kurdyla@port.szczecin.pl lub złożyć pisemnie w siedzibie spółki: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin w terminie do 31 marca br.

Teren ZCL jest w pełni gotowy do dzierżawy od zaraz. Obejmuje łączną powierzchnię blisko 9,4 ha położoną w Szczecinie przy ul. Stanisława Hryniewieckiego oraz ul. Ks. Stanisława Kujota. Dzierżawą może być objęty cały teren, bądź poszczególne jego części, począwszy od 2 ha. Teren jest w pełni gotowy do wydzierżawienia, uzbrojony, a nośność dróg dojazdowych została podwyższona do 115 kN/oś.
Z kolei istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i kanalizacja sanitarna - są z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. Podobnie jak znajdujące się tu stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kablową 15 kV, przepompownie ścieków sanitarnych czy inne urządzenia.


Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne położone jest blisko linii kolejowej oraz szlaków morskich i śródlądowych. Niewątpliwym atutem tej lokalizacji jest również bliskość Wolnego Obszaru Celnego, terminalu kontenerowego oraz bezpośredniego wjazdu i wyjazdu z terenów portowych na drogę wylotową ze Szczecina.

Szczegóły oferty dostępne są pod adresem:
https://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/dla-inwestor%C3%B3w/tereny-inwestycyjne/szczecin/zcl/zaproszenie-do-wyrazenia-zainteresowania-zcl/

Broszura informacyjna

Zdjęcia

Westpomeranian Logistics Center is waiting for the investor

Szczecin and Swinoujscie Seaports Authority  reminds entrepreneurs and companies interested in the lease of the Westpomeranian Logistics Center (WLC) in the port of Szczecin that they have one more week to express their interest in this location.

Future tenants can develop the WLC site according to their own needs, within the framework of warehousing, logistics, distribution, manufacturing or service activities.  SSSA is going to prepare an individualized offer. It will be based on the Investment Program Questionnaire , which is available on the company's website and which parties interested in the lease should fill in and sent together with the information about the interest in the lease of the area via electronic mail to e.kurdyla@port.szczecin.pl or submit in writing at the company's office: Szczecin and Swinoujscie Seaports Authority , 7 Bytomska Street, 70-603 Szczecin. SSSA is waiting for the offers till 31st March this year.

The land of the WLC is fully ready for immediate lease. The area covers a total of nearly 9.4 hectares located in Szczecin at Stanisław Hryniewiecki Street and Ks. Stanisław Kujot Street. The lease may cover the whole area or its individual parts, starting from 2 ha. The area is fully ready for lease, developed, and the load capacity of access roads has been increased to 115 kN/axis.
The existing networks: water, gas, heat, electricity, telecommunication, sanitary and storm water drainage - are allowed for reconstruction, extension, renovation and construction of networks in a new location.  The same applies to the 15/0.4 kV transformer stations supplied by a 15 kV cable line, sanitary sewage pumping stations and other facilities.


The Westpomeranian Logistics Centre is located close to the railroad line and sea and inland waterways.  Another unquestionable advantage of this location is the proximity to the Duty Free Zone, container terminal and direct entry and exit from the port area to the exit road from Szczecin.

Details are available at:
https://www.port.szczecin.pl/en/offer/for-investors/investment-property/szczecin/the-west-pomeranian-logistics-centre/call-for-interests/

Information brochure

Zdjęcia

W 2024 roku z terminalu kontenerowego drogą ekspresową do granicy z Czechami!

Lokalizacja głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu, w korytarzu transportowym między Skandynawią a Adriatykiem, to niezaprzeczalny atut całego projektu. Pod warunkiem, że będzie dobrze skomunikowany z zapleczem wschodnich Niemiec, południem Polski, Europą Środkową a transport rozłoży się na drogi ekspresowe, połączenia kolejowe i drogi wodne. Ta sieć połączeń jest budowana. Już w 2024 roku ze świnoujskiego portu drogą ekspresową S3 dojedziemy do Lubawki na granicy z Czechami.

Droga ekspresowa S3 jest częścią korytarza transportowego łączącego Skandynawię z Adriatykiem. Już dziś setki ciężarówek odpływa i przypływa promami łączącymi Świnoujście ze szwedzkim Ystad i Trelleborgiem, aby kontynuować podróż na południe. Ten wolumen za kilka lat znacząco wzrośnie, kiedy zostanie zrealizowany projekt głębokowodnego terminalu kontenerowego w porcie zewnętrznym.

Droga ekspresowa S3 – główna magistrala

S3 to również główna magistrala drogowa wzdłuż zachodniej granicy Polski, łącząca ze sobą trzy autostrady – A6, A2 i A4.

- Trasa ta jest sukcesywnie budowana od 2007 roku – przypomina Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Wtedy rozpoczęła się realizacja pierwszych odcinków S3 Szczecin - Gorzów Wielkopolski, następne powstawały kolejne w województwach lubuskim i dolnośląskim. Obecnie już około 80 procent tej drogi jest gotowe. Na Pomorzu Zachodnim do zakończenia pozostał odcinek od Szczecina do Świnoujścia. Natomiast na południu kraju trwa budowa końcowego odcinka od Bolkowa do Lubawki z dwoma tunelami, kończony jest jeszcze krótki odcinek w rejonie Polkowic.

Rozbudowa odcinka Miękowo - Rzęśnica

Pierwszym realizowanym odcinkiem na Pomorzu Zachodnim, od strony Szczecina, jest Miękowo - Rzęśnica o długości 19 km. Jest to wspólny przebieg dróg krajowych nr 3 i 6. Ta dwujezdniowa trasa, oznaczona jako droga S3, powstała w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku. Pierwotnie zbudowano tylko jeden węzeł - Rurka (Goleniów Południe), w następnych latach dobudowano kolejne węzły i wiadukty. Trasa jednak nigdy nie została dostosowana w pełni do parametrów drogi ekspresowej. Teraz na ukończeniu jest inwestycja, która to zmieni. W ramach kontraktu o wartości 126,3 mln zł w miejscowości Kliniska Wielkie powstał węzeł drogowy. Kompleksowo przebudowany został również węzeł Rzęśnica. Trwają prace wykończeniowe, które powinny być sfinalizowane w kwietniu br.

S3: Brzozowo - Miękowo

Dwujezdniowa droga S3 kończy się na funkcjonującej od 2012 roku obwodnicy Miękowa, dalej jest już jednojezdniowa DK3. Jest to też początek kolejnego odcinka nowej S3 Brzozowo - Miękowo o długości 22,4 km. Nowa dwujezdniowa S3, obwodnice Miękowa oraz Troszyna, Parłówka i Ostromic. Kontrakt o wartości 360,5 mln zł ma być zakończony również w kwietniu br.

- Zaawansowanie robót jest duże, na większości odcinka trwają prace wykończeniowe informuje dyrektor Łukasz Lendner. - Komunikację z innymi drogami zapewnią węzły – Babigoszcz, Przybiernów i Brzozowo. Droga będzie przebiegała w większości przez tereny leśne, w związku z tym budowane są cztery duże przejścia dla zwierząt.

Ostatni etap: Troszyn – Świnoujście i węzeł do tunelu

Ostatnim fragmentem drogi ekspresowej S3 na Pomorzu Zachodnim, który pozostał do realizacji, jest odcinek Świnoujście - Troszyn o długości 33 km. Początkiem tego fragmentu S3 będzie rondo na wyjeździe z tunelu w Świnoujściu, a końcem włączenie w obwodnicę Troszyna.
Dwujezdniowa S3 zapewni odpowiednią przepustowość niezbędną ze względu na rozwój połączeń promowych i portu w Świnoujściu. Prace postępują, ponieważ rząd już w 2017 roku zapewnił finasowanie.

- W sierpniu 2020 roku zostały podpisane umowy na zaprojektowanie i budowę drogi – informuje szef szczecińskiego oddziału GDDKiA. - Realizację drogi podzieliliśmy na dwa fragmenty: Świnoujście - Dargobądz i Dargobądz - Troszyn. Łączna wartość umów z wykonawcami to 1,36 mld zł, a całkowita wartość inwestycji przekracza 1,5 mld złotych.

Wykonawcy przygotowują projekty. W połowie bieżącego roku powinny być składane wnioski o wydanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji. Roboty powinny ruszyć wiosną 2022 roku, a termin ich zakończenia wypada na drugi kwartał 2024 roku.
Nowa trasa będzie w większości przebiegała w korytarzu istniejącej drogi krajowej nr 3 z niewielkimi korektami. W obszarze Wolińskiego Parku Narodowego zostanie dobudowana druga jezdnia do już istniejącej. Ciaśniejsze łuki na tym odcinku wymuszą ograniczenie prędkości. Powstanie sześć węzłów drogowych.

S3: od Bolkowa do granicy z Czechami

W ubiegłym roku rozpoczęły się roboty budowlane na najbardziej wysuniętym na południe odcinku S3 - od Bolkowa do granicy państwa w Lubawce o długości ponad 31 kilometrów. Trasa podzielona jest na dwa mniejsze odcinki realizacyjne - od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra oraz zadanie od węzła Kamienna Góra do Lubawki (granica państwa).

Częścią tego fragmentu drogi ekspresowej będą m.in. dwa tunele drogowe: o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków. Projekt przewiduje także trzy węzły drogowe. W 2023 roku ten odcinek drogi S3 powinien być gotowy.

Oferty można składać do 15 kwietnia br.
Trwa postępowanie mające na celu wyłonienia inwestora i późniejszego operatora głębokowodnego terminalu kontenerowego. Zainteresowani swoje oferty mogą składać do 15 kwietnia 2021 r. Dokumenty do pobrania: http://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/glebokowodny-terminal-kontenerowy/procedura/

Zdjęcia