Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Zmiany do “Taryfy opłat za usługi”

16.12.2008
Z dniem 01 stycznia 2009 roku Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście  S.A. wprowadza zmiany do obowiązującej "Taryfy opłat za usługi".  

SoNorA -nowy projekt

05.12.2008
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przystąpił do nowego projektu SoNorA ("South – North Axis", czyli "Oś południe – północ"), który jest kontynuacją zakończonego w kwietniu 2008 projektu Adriatic-Baltic Landbridge (Most lądowy Adriatyk – Bałtyk).

Wojsko w porcie

28.11.2008
Dwa statki "Spica" i "John A. Chapman" przywiozły do portu w Szczecinie sprzęt wojskowy polskiej misji w Iraku.

Poszerzony zakres badań

17.11.2008
Laboratorium Badań Środowiska Pracy, działające w strukturach ZMPSiŚ S.A., rozszerzyło posiadany Zakres Akredytacji o metody badawcze stosowane podczas badania wód oraz ścieków.

Nowe suwnice kontenerowe

07.11.2008
Dwie kontenerowe suwnice bramowe RTG – 35 rozpoczną niedługo pracę w terminalu kontenerowym w Szczecinie. Nowy sprzęt to ośmiokołowe suwnice, o wadze 128 ton każda.

Posiedzenie Rady Nadzorczej

05.11.2008
4.11.2008 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Swinoujscie S.A. Członkowie Rady zapoznali się z informacją na temat wyników ekonomiczno-finansowych Spółki za 9 miesięcy bieżącego roku, poznali aktualny stan realizacji inwestycji- ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć finansowanych z kredytu Banku Światowego i ERDF .

Spotkanie z ministrem Engelhardtem

03.11.2008
31.10.2008 w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA odbyło się spotkanie pod hasłem: "Bariery i zagrożenia dla wymiany towarowej w kontekście transportu kolejowego".

Prezentacja w Budapeszcie

20.10.2008
16 października odbyła się prezentacja Portu Szczecin – Świnoujście w Budapeszcie. Jej współorganizatorem był Wydział Promocji i Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Budapeszcie.

Prezentacja na promie

20.10.2008
Prawie czterdzieści osób, przedstawicieli firm czeskich i słowackich współpracujących z portami w Szczecinie i Świnoujściu zostało zaproszonych na spotkanie na promie "Pomerania" połączone z rejsem do Kopenhagi i zwiedzaniem miasta.  

Wspólne ćwiczenia niemieckich i polskich strażaków

15.10.2008
9.10.2008 strażacy z zawodowej straży pożarnej z Berlina i członkowie grupy wysokościowej jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 ze Szczecina przeprowadzili wspólne ćwiczenia na elewatorze "EWA".