Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Pierwszy etap procesu konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu

30.12.2013
Od dnia 2 stycznia 2014 do dnia 5 lutego 2014 zaplanowano pierwszy etap procesu konsultacji społecznych projektu „Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.)” oraz procesu konsultacji w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.

Kolejna inwestycja z dofinansowaniem unijnym

23.12.2013
Dzisiaj (23.12.2013) w Warszawie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA reprezentowany przez  Krzysztofa Sadowskiego  - p.o. Prezesa Zarządu i Pawła  Adamarka – członka zarządu,  podpisał w Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie projektu  pn. „Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe”. Inwestycja dofinansowana będzie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szacowany całkowity koszt inwestycji to 60,3 mln PLN, przyznana wysokość dofinansowania wynosi 51 mln PLN. Realizacja projektu niewątpliwie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności portu Szczecin-Świnoujście  i zwiększy jego konkurencyjność w aspekcie obsługi transportu drogowego. Dzięki staraniom Spółki będzie to już szósta inwestycja w porcie Szczecin-Świnoujście, która uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2014

17.12.2013
życzy Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

Przedłużanie ważności przepustek

20.11.2013
Od 1 grudnia 2013r. w Biurze Przepustek odbywać się będzie przedłużanie ważności przepustek stałych osobowych i przepustek samochodowych uprawniających do wejścia i wjazdu na teren portu.

Port Szczecin-Świnoujście podczas konferencji SpeedCHAIN

15.11.2013
Port Szczecin-Świnoujście zaprezentował się w Pradze podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Logistycznej SpeedCHAIN.

80-tysięcznik w Szczecinie

05.11.2013
1 listopada do szczecińskiego portu zawinął największy pod względem nośności statek, jaki do tej pory wpłynął do tego portu. Statek, który wypłynął z San Lorenzo w Argentynie, do portu Szczecin przypłynął z portu Ryga, gdzie wyładował około 50 tys. ton ładunku.

Kolejny niedoładowany statek opuści Szczecin

15.10.2013
5.10.2013 do nabrzeża Katowickiego, gdzie przeładunki realizuje spółka Bulk Cargo-Port Szczecin sp. z o.o., zacumowały po raz kolejny statki o maksymalnym zanurzeniu większym niż dopuszczalne w szczecińskim porcie.

Będzie Studium Wykonalności dla projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujście – PRACE PRZYGOTOWAWCZE”

10.10.2013
Do roku 2015 ma powstać Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujście – PRACE PRZYGOTOWAWCZE”. Umożliwi to przygotowanie do realizacji w latach 2014-2020 projektów budowlanych i wykonawczych oraz robót budowlanych przebudowy infrastruktury dostępu kolejowego do portów w Szczecinie i Świnoujściu, należącej do sieci TEN-T.

Nowe torowisko na nabrzeżu Portowców w porcie w Świnoujściu

09.10.2013
26 września br., czyli na kilka dni przed umownym  terminem zakończenia  robót, wykonano na nabrzeżu Portowców w Świnoujściu nowe torowisko dla dźwignic obsługujących przeładunek produktów  zbożowych i paszowych. Dla firmy specjalizującej się w wykonywaniu tego typu robót, praca polegająca na wykonaniu w systemie „pod klucz” przebudowy torów poddźwignicowych na długości ok. 234,20 m, stała się wyzwaniem, nie mającym precedensu w dotychczasowej praktyce wymiany torów poddźwignicowych.

Nadodrzańskimi drogami do Bałtyku

09.10.2013
1 października 2013 na zachodniopomorskich wodach odbył się rejs statkiem białej floty połączony z debatą na temat nadodrzańskich dróg do Bałtyku. Spotkanie zorganizowało kilka podmiotów, m. in.: Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Rada Interesantów Portu Szczecin, Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Zaproszenie do debaty podczas rejsu skierowane zostało do wszystkich uczestników obrotu portowego, samorządowców i przedstawicieli urzędów. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali marszałkowie trzech województw związanych z Odrą: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego oraz prezydenci miast, zachodniopomorscy posłowie, senatorowie i radni Miasta Szczecina i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.