Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

7. Międzynarodowy Kongres Morski

W Szczecinie w dniach 5 i 6 września z udziałem 600 uczestników z całego świata, odbył się 7. Międzynarodowy Kongres Morski, jedno z najważniejszych krajowych wydarzeń związanych z gospodarką morską. Wzięli w nim udział ministrowie odpowiedzialni za ten sektor gospodarki, jak również za transport, infrastrukturę i rozwój, a także szefowie międzynarodowych firm i organizacji skupiających branżę morską, portową i stoczniową oraz edukację i administrację.

Inauguracji wydarzenia dokonał minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Do najważniejszych tematów kongresu zaliczył koncepcję Trójmorza wraz z związaną zeń budową trwałych połączeń północ-południe, infrastrukturą drogową, kolejową i wodną. Zdaniem ministra, w kontekście tych połączeń szczególnie ważny będzie świnoujski terminal kontenerowy, który da zupełnie nowe możliwości portom w Szczecinie i Świnoujściu.

Minister powiedział także, że obecnie omawiany jest budżet połączenia Dunaj-Łaba-Odra. Jak podkreślał, to wpisuje się w projekt modernizacji polskich portów. "W zeszłym roku padł rekord, którym możemy się wszyscy chwalić, czyli przeładowane 100 mln ton. To bezwzględnie każe przygotować rozwiązania na przyszłość, dlatego rząd podjął działania w zakresie przygotowania specustawy z zakresie budowy portu centralnego w Gdańsku, portu zewnętrznego w Gdyni i terminala kontenerowego w Świnoujściu".

Do uczestników kongresu premier Mateusz Morawiecki skierował list, który odczytał wice szef sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej - poseł Krzysztof Zaremba.  Premier napisał: "Gospodarka morska stanowi okno na świat dla wymiany handlowej, umożliwia konkurowanie na rynkach o zlecenia stoczniowe, jest zapleczem dla energetyki wiatrowej, pozyskiwania żywności czy cennych minerałów." (…) „jej rozwój uwarunkowany jest dziś przede wszystkim stosowaniem coraz bardziej zaawansowanych technologii, zatem działalność morska stanowi również koło zamachowe nauki innowacyjności".

Pierwszego dnia podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy zespołem portów w Szczecinie i Świnoujściu, a włoskim portem w Trieście. Zakłada ono wymianę informacji i dobrych praktyk związanych z działalnością portową, jak również tworzenie w tym celu zespołów eksperckich.  Z kolei w drugim dniu kongresu dyskutowano w trzech panelach: żegluga, porty i stocznie, innowacje oraz edukacja.

Minister Marek Gróbarczyk powiedział na zakończenie kongresu: „Już dzisiaj mogę zaprosić na 8. Kongres Morski, który odbędzie się w 2020 roku. Na pewno bardzo ważnym tematem będzie nasza kandydatura do rady IMO i aktywna próba uczestniczenia w tworzeniu prawa międzynarodowego.” (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia