Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Biznesowy event morski

20 września br. w Szczecinie odbyło się spotkanie biznesowe, którego wiodącym tematem były zagadnienia związane z gospodarką morską. W przedsięwzięciu zatytułowanym „Biznesowy event morski” wziął udział prezes ZMPSiŚ SA – Dariusz Słaboszewski.

Konferencję podzielono na dwa bloki dyskusyjne, zatytułowane: „Perspektywy rozwoju branży przez pryzmat obecnej sytuacji Pomorza Zachodniego. Branża morska od „kuchni” – perspektywy i bolączki” oraz „Technologie i rozwiązania usprawniające pracę przedsiębiorstw w branży morskiej. Dobry pracownik w branży na miarę złota!”.

Prezes D. Słaboszewski był uczestnikiem pierwszej debaty. Tutaj z udziałem przedstawicieli władz miasta, województwa, nauki oraz stowarzyszeń, szkół i przedsiębiorców diagnozowano, w jakim miejscu jest dziś branża morska, co jest jej potrzebne do dalszego rozwoju i jaką ma przed sobą przyszłość. W swoim wystąpieniu prezes Słaboszewski wskazał, iż port jest bijącym sercem gospodarki miasta i regionu, napędzającym ich rozwój. Bowiem wymiana towarowa, która odbywa się przez port wpływa na rozwój przedsiębiorczości. Obecność portu determinuje inwestycje infrastrukturalne ukierunkowane na jego połączenie z zapleczem. Ponadto Zarząd Portu jest jednym z największych inwestorów w regionie.

Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę, że zachodnioeuropejskie metropolie posiadające porty, np. Antwerpia, właśnie na ich obecności budują swoje marki. Port jest determinantem wpływającym na ich rozpoznawalność.

Podsumowując zgodnie stwierdzono, że należy czerpać z faktu, iż Szczecin jest miastem portowym. To gospodarka morska, jest tą wielką wartością, która rozwijać będzie region i miasto. By tak się stało konieczne są inwestycje w poprawę dostępności do portów, a więc pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 metra, dokończenie trasy S3 i połączenie jej z czeską siecią dróg lądowych, modernizacja szlaków kolejowych CE59 i E59 oraz użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej, jak również inwestycje własne ZMPSiŚ SA ukierunkowane na poprawę i rozwój infrastruktury portowej. Równie istotną kwestią jest odpowiedni zasób kadrowy, a więc kształcenie w zawodach związanych z branżą morską.

Zauważono również, że wraz z powstaniem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wiele się zmieniło. Podejmowanych jest szereg działań na rozwój branży morskiej, m.in. poprawę żeglowności na Odrze.

Prezes Słaboszewski zwrócił także uwagę na potrzebę wprowadzania nowoczesnych technologii w logistycznym łańcuchu dostaw z wykorzystaniem transportu morskiego. Temu ma służyć Polski Port Community System (Polski PCS). W tym celu powołano specjalną spółkę Polski PCS Sp. z.o.o. Jej wspólnikami są: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz PGZ System Sp. z o.o. w Radomiu.

Warto też dodać, że z pewnością rozwojowi branży morskiej i budowaniu jej silnej marki na Pomorzu Zachodnim służyć będą planowane do organizacji w Szczecinie, w przyszłym roku wydarzenia o międzynarodowym charakterze, jak chociażby „Światowe Dni Morza”. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia