Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Komunikat ZMPSiŚ SA z dn. 14.03.2020

Z uwagi na obecnie panującą sytuację związaną z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa informujemy, iż:

 • z dniem 13 marca 2020 r. powołany został Sztab Antykryzysowy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.
 • z dniem 15 marca 2020 r., godz. 0:00 w związku z wprowadzeniem w dniu 13 marca 2020 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzeń MSWiA w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granice państwową stanowiącą granicę wewnętrzną i w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, w morskich przejściach granicznych w Szczecinie i Świnoujściu od dnia 15 marca godz. 0:00 kontrola graniczna będzie polegała na:
 1. Odmowie zejścia na ląd członkom załóg statków handlowych nie spełniającym wymogów określonych w par. 3 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych ( Dz.U. z 13 marca 2020 roku, poz. 435 ).
 2. Odebraniu od członków załóg, którym udzielone zostanie prawo zejścia, wypełnionej  przez nich Karty Identyfikacyjnej oraz skierowaniu ich do odbycia kwarantanny trwającej 14 dni.
 3. Dokonaniu przez wyznaczonych funkcjonariuszy pomiaru temperatury ciała członków załóg. Postępowanie z członkami załóg, u których stwierdzone zostanie podwyższenie temperatury ciała ponad 38 st. C, będzie uzależnione od decyzji Granicznego Inspektora Sanitarnego.
 4. Ekipa kontrolna SG każdorazowo powiadomi operatora przeładunkowego i Koordynację Obrotu Portowego ZMPSiŚ S.A. o zakończeniu odprawy i możliwości obsługi statku.
 5. Dane członków załogi, którym udzielona zostanie zgoda na zejście ze statku, zostaną przekazane pracownikom ochrony portu.
 6. Ekipa Kontrolna SG udzieli kapitanom statków instrukcji dot. zakazu zejścia marynarzy z pokładu statku. Wobec członków załóg naruszających zakaz zastosowane zostaną sankcje karne
 7. Patrole SG będą dokonywały kontroli stanu przestrzegania zakazu opuszczania statku przez marynarzy.
 8. Osobą kontaktową w zakresie kontroli granicznej w morskich przejściach granicznych w Szczecinie i Świnoujściu jest Kierownik Działu Bezpieczeństwa Portów – Adam Pawlak, tel. 502 691 162.
 • ​z dniem 16 marca br. do odwołania pracownicy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przechodzą w tryb pracy zdalnej.

Jednocześnie zapewniamy, że podjęte działania prewencyjne nie zaburzają funkcjonowania pracy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w żadnym obszarze.