Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Navirail 2018 rozpoczęta

Dziś (17.10.) i jutro (18.10.) w Szczecinie odbywa się konferencja NAVIRAIL 2018. To najważniejsza impreza branży TSL na Pomorzu Zachodnim. To też pierwsza tego typu inicjatywa, która integruje branżę transportową w województwie zachodniopomorskim i jest skierowana do szerokiego grona odbiorców.

Celem wydarzenia jest budowa platformy dialogu przedstawicieli środowisk naukowych oraz biznesowych związanych z transportem kolejowym, drogowym, żeglugą morską i śródlądową oraz portami morskimi, centrami logistycznymi oraz administracją celno-skarbową.

W pierwszym dniu oprócz prezentacji dotyczących transportów kolejowego, morskiego,  logistyki, ale też wykorzystania funduszy unijnych na branżowe inwestycje zaplanowano dwie debaty. Pierwsza dotyczyła efektywności transportowej obsługi handlu na szlaku Azja – Europa Środkowa. Wśród panelistów byli przedstawiciele Izby Przemysłowo – Handlowej Polska-Azja, DB Cargo Polska, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Central European Strategic Investment, Fundacji ProKolej, czy też Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.

Dariusz Słaboszewski, prezes ZMPSiŚ SA zabierając głos podkreśli, iż obecny rok jest bardzo ważny dla Szczecina i tego regionu. Wspomniał o Światowych Dniach Morza, Baltic Ports Conference, czy też właśnie trwającym wydarzeniu branżowym. Odnosząc się do prognoz dotyczących stawek frachtowych był ostrożny, zaznaczył jednak iż kolej, transport morski czy drogowy widzi raczej w kategoriach współpracy, nie konkurencji.

W trakcie kolejnej z debat będzie mowa o inwestycjach zwiększających konkurencyjność zespołu portów Szczecin i Świnoujście.

Z kolei podczas drugiego dnia uczestnicy będą debatować m.in. o kwestii systemowego kształcenia kadr branży transportowo-logistycznej, o odbudowie szkolnictwa zawodowego oraz o rozwoju szkolnictwa wyższego.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji jest spółka Kurier Kolejowy. ZMPSiŚ jest głównym partnerem wydarzenia.

Zdjęcia