Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego

Rada Nadzorcza Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z siedzibą w Szczecinie ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie:


 

badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” i Grupy Kapitałowej „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” - sporządzonych na dzień 31.12.2019 r., 31.12.2020 r., wraz ze sporządzeniem pisemnych sprawozdań z badania sprawozdań finansowych, zawierających opinię o zbadanym sprawozdaniu finansowym, tj. czy sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej

oraz

badania spraw związanych z prawidłowością wydatkowania dotacji unijnych przyznanych Spółce w roku 2019 i 2020 na realizację projektów inwestycyjnych.

Pliki do pobrania