Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Oznakowanie bram wjazdowych w porcie

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., dbając o poprawę dostępu do terminali w Porcie w Szczecinie, wprowadził nowe oznakowanie pionowe na terenie miasta Szczecina, na drogach prowadzących do portu od przejść granicznych oraz z centrum Polski.

W celu ułatwienia dojazdu do konkretnych nabrzeży bramy wjazdowe w Porcie Szczecin zostały ponumerowane.

Informację o rozmieszczeniu bram wraz z wykazem nabrzeży, do których można dojechać przez poszczególne bramy, z uwzględnieniem kierunku przybycia – można pobrać poniżej.

Zdjęcia

Pliki do pobrania