• Home »
  • PL »
  • Aktualności »
  • Pierwszy etap procesu konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu

Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Pierwszy etap procesu konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu

Od dnia 2 stycznia 2014 do dnia 5 lutego 2014 zaplanowano pierwszy etap procesu konsultacji społecznych projektu „Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.)” oraz procesu konsultacji w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.

Obecnie realizowany pierwszy etap konsultacji, ma za zadanie zapewnić możliwość wyrażenia opinii nt. projektu „Dokumentu (…)” oraz zgłoszenia wszelkich innych uwag i wniosków. W drugim etapie, planowanym w pierwszym półroczu 2014, udostępniona zostanie opracowywana obecnie prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Dokumentu (…)” oraz zapewniona możliwość udziału społeczeństwa – zgodnie z ustawą z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Wszyscy zainteresowani, w dniach od 2 stycznia 2014 do 5 lutego 2014, mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy  oraz składania uwag i wniosków. Dokumentacja dostępna jest w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju  (pok. 501A, budynek B, w godz. 9.00-15.00), w siedzibach oddziałów terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz na stronach internetowych projektu www.srt-2020.pl .

Szczegóły dotyczące możliwości przekazania opinii oraz adresy siedzib oddziałów GDDKiA, w których udostępniona będzie dokumentacja, zamieszczone są w załączonym Ogłoszeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju (plik pdf do pobrania).

Zdjęcia

Pliki do pobrania