• Home »
  • PL »
  • Aktualności »
  • Posiedzenie Rady Nadzorczej Zarzadu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Posiedzenie Rady Nadzorczej Zarzadu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

29.07.2008 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A." za rok obrotowy 2007. Członkowie Rady wysłuchali także  informacji dotyczącej wyników ekonomiczno-finansowych Spółki w pierwszym półroczu bieżącego roku.