Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Poszerzony zakres badań

Laboratorium Badań Środowiska Pracy, działające w strukturach ZMPSiŚ S.A., rozszerzyło posiadany Zakres Akredytacji o metody badawcze stosowane podczas badania wód oraz ścieków.

Zdjęcia