Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Przeładunki za 11 miesięcy

Narastająco za 11 miesięcy 2015 przeładunki wyniosły 21 283,4 tys. ton.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, nastąpił - niewielki bo niecały jeden procent - spadek przeładunków. Na ten uzyskany wynik złożyły się mniejsze o prawie ¼ przeładunki węgla. Co jest efektem mniejszego eksportu polskiego węgla oraz odejście części węgla importowanego do innych portów. Mniejsze są także przeładunki drewna o 15,1 %. Z kolei wzrosty odnotowano w pozostałych grupach tj. w innych masowych o 9,2 %, w zbożu o 17,6 %, w drobnicy o 7,9 %. Wzrosły przeładunki rudy o 0,6 % tj. o 10,5 tys. ton, ładunków innych masowych o 7,3 % tj. o 213,3 tys. ton, zboża o 11,3 % tj. o 162 tys. ton, drobnicy o 8,1 % tj. o 776,2 tys. ton, głównie dzięki większym o 8,9 % przewozom drobnicy promowej na Terminalu Promowym w Świnoujściu oraz większym przeładunkom drobnicy kontenerowej, oraz wzrost ropy i ładunków ropopochodnym o 0,8 % tj. o 11,6 tyś. ton. Wzrosty te niestety nie zniwelowały spadków przeładunków w węglu i rudzie. Nadal obiecująco wygląda wolumen przeładowanych kontenerów. Mamy tutaj wzrost o  13 % wobec roku ubiegłego, w liczbach wartość ta wynosi 80 612 TEU.

W samym listopadzie 2015 roku przeładunki wyniosły 2 129,9 tys. ton i wzrosły o blisko 10 % w stosunku do listopada 2014 roku, gdzie wyniosły 1 939,2 tys. ton. Na tak znaczący wzrost przeładunków złożyły się większe przeładunki węgla o 54,9 % tj . o 124,3 tys. ton i rudy o 39,3 % tj. o 63,7 tys. ton oraz znaczący wzrost drobnicy o 9,4 % tj. o 88,3 tys. ton (na który to wynik złożyły się większe przeładunki drobnicy promowej w TPŚ w Świnoujściu i drobnicy kontenerowej), oraz wzrost przeładunków ropy o 1,2 %. Spadki odnotowano w przeładunkach ładunków innych masowych o 10,4 %m w zbożu o 30% i w drewnie o 40 %. Przeładunki kontenerów wzrosły o  1,8 % w stosunku do listopada 2014. Wiąże się to ze wzrostem liczy przeładowywanych kontenerów w Szczecinie, a także uruchomieniem obsługi kontenerów w porcie Świnoujście od października tego roku.

ZMPSiŚ SA szacuje, że roczny wolumen przeładowywanych towarów w bieżącym roku będzie na zbliżonym poziomie roku ubiegłego.

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za listopad i 11 miesięcy 2015 r.

 

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2014

2015

% %

listopad

11 m-cy

listopad

11 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

226,3

4 257,4

350,6

2 907,3

154,9

68,3

2

Ruda

162,1

1 691,6

225,8

1 702,1

139,3

100,6

3

Inne masowe

286,4

2 919,6

256,5

3 132,9

89,6

107,3

4

Zboże

189,2

1 434,8

132,5

1 596,8

70,0

111,3

5

Drewno

1,5

15,9

0,9

13,5

60,0

84,9

6

Drobnica                    

938,6

9 608,8

1 026,9

10 385,0

109,4

108,1

 

w tym:

 

drobnica promowa

676,5

6 839,4

733,2

7 445,8

108,4

108,9

7

Ropa i przetwory

135,1

1 534,2

136,7

1 545,8

101,2

100,8

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

1 939,2

21 462,3

2 129,9

21 283,4

109,8

99,2

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

8 713,0

71 322,0

8 873,0

80 612,0

101,8

113,0