Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Przyszłość transportu i logistyki w Europie Środkowej

Przyszłość transportu i logistyki w Europie Środkowej, wielki sukces międzynarodowej konferencji końcowej TalkNET.

Dzisiaj, tj. 16 lipca br.odbyła się międzynarodowa konferencja końcowa TalkNET, której zadaniem było dalsze omówienie celu projektu UE, który koncentrował się na optymalizacji koordynacji między zainteresowanymi stronami w dziedzinie transportu towarowego w Europie Środkowej.

Wydarzenie internetowe, promowane przez Zarząd Portu Północnego Morza Adriatyckiego - Porty Weneckie i Chioggia jako partnera wiodącego projektu, zgromadziło ponad 130 uczestników, w tym ekspertów sektora logistycznego. Jednym z partnerów projektu jest Zarząd Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu SA. Podczas konferencji prelegenci z 13 krajów dyskutowali na temat eko-innowacyjnych i multimodalnych rozwiązań dla transportu towarowego oraz na temat przyszłości transportu i logistyki w Europie Środkowej, wykorzystując naukę i wyniki projektu TalkNET.

W ciągu trzech lat opracowano ponad 40 badań, 5 narzędzi wiedzy, 9 planów działania, 11 działań pilotażowych i 2 działania szkoleniowe, których celem jest rozwój projektów do wspierania zrównoważonych inwestycji w optymalizację węzłów multimodalnych i ekoinnowację. Odpowiednie wyniki osiągnięto również dzięki ponadnarodowemu podejściu i silnemu zaangażowaniu zainteresowanych stron, co zapewni znaczący wpływ, który przyczyni się do rozwiązania kwestii zrównoważonego transportu towarowego w Europie Środkowej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Podczas konferencji Michele Acciaro, profesor nadzwyczajny logistyki morskiej na Uniwersytecie Logistycznym w Kühne, wygłosił przemówienie inauguracyjne na temat postępów, wyzwań i działań politycznych na rzecz zrównoważonych globalnych łańcuchów dostaw w Europie. Następnie w dwóch czatach, międzynarodowi prelegenci dyskutowali odpowiednio o aktualnym stanie ekoinnowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu, w tym rynku LNG i zrównoważonych sposobów przenoszenia transportu towarowego z transportu drogowego na kolejowy, wdrażając rozwiązania multimodalne.

TalkNET - Transport and Logistics Stakeholders Network to projekt współpracy na rzecz multimodalnego, przyjaznego dla środowiska transportu towarowego w Europie Środkowej, w który zaangażowało się 15 partnerów spośród portów, operatorów intermodalnego transportu drogowego i kolejowego, wiosek towarowych i władz regionalnych z ośmiu różnych krajów europejskich.

Współfinansowany przez program UE INTERREG EUROPA CENTRALNA 2014-2020 o łącznym budżecie w wysokości 2,5 mln euro, TalkNET ma na celu wzmocnienie wydajności węzłów logistycznych, ich połączeń z lądem i związanych z nimi usług logistycznych, jak również wdrożenie alternatywnych paliw i energooszczędnych rozwiązań zdolnych do osiągnięcia celów UE w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.


O projekcie TalkNET:

http://www.interreg-central.eu/TalkNET 
Facebook (@TalkNETproject)
Twitter (@TalkNETproject) 
LinkedIn (@TalkNETproject)
YouTube (Projekt @TalkNET)

Zdjęcia