Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Tor wodny Świnoujście-Szczecin będzie modernizowany

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji uczestniczyli w uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy Urzędem Morskim w Szczecinie a wykonawcą ”Modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”, konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv.

- W czerwcu gościliśmy w Szczecinie przedstawicieli gospodarki morskiej z całego świata w ramach Światowych Dni Morza – przypomniał minister Marek Gróbarczyk. – Liczba delegatów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Już tym wydarzeniem Szczecin przypomniał o swoim morskim obliczu. Dzisiaj, podpisaniem tej umowy wpisujemy to miasto na stałe w gospodarczą mapę świata. Gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Osobom, które przyczyniły się do realizacji inwestycji, i nigdy nie zwątpili w realność tej wizji dziękował także minister Joachim Brudziński przywołując osobę Eugeniusza Kwiatkowskiego, który małą osadę potrafił zamienić w największy swego czasu port bałtycki. Minister wspomniał poprzedników obecnego dyrektora UM w Szczecinie, Romana Pomianowskiego, czy też Piotra Nowakowskiego.

Dariusz Słaboszewski, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zapewniał, iż szanse rozwoju, jakie niesie ta inwestycją, zostaną wykorzystane. – Otwieramy nową epokę w historii szczecińskiego portu – zaznaczył.

Umowę wstępną na realizację tego projektu Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w czerwcu 2016 roku, rok później został złożony wniosek o dofinansowanie, a w grudniu ubiegłego roku podpisano już z CUPT-em umowę o dofinansowanie projektu – przypomniał Wojciech Zdanowicz, dyrektor UM. - Projekt będzie realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, a jego całkowita wartość wynosi ok. 1,4 mld.

Wartość kontraktu podpisanego dziś z belgijsko-holenderskim konsorcjum firm Dredging International i Van Oord Dredging and Marine Contractors wynosi ponad 1,33 mld zł. Konsorcjum ma zrealizować inwestycję w ciągu 42 miesięcy.

Inwestycja obejmuje pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych. Pogłębiony tor pozwoli zawijać do Szczecina statkom o zanurzeniu  ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m).  W tej chwili do Szczecina mogą wpływać jednostki z ładunkiem ok. 20 tys. ton, po pogłębieniu toru tonaż będzie dwukrotnie większy.

Zdjęcia