Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Wizyta ambasadora Litwy

Ambasador Litwy w Polsce, Šarūnas Adomavičius, pełniący tę funkcję od jesieni 2014 roku, gościł z roboczą trzydniową wizytą w Szczecinie. W trakcie swojego pobytu zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, z Prezesem Zarządu, dr. Zbigniewem Miklewiczem. W spotkaniu uczestniczyli również: Konsul Honorowy Litwy w Polsce, Wiesław Wierzchoś, Honorowy Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kłajpedzie, Tadeusz J. Macioł - szczecinianin z pochodzenia, a także mec. Bartłomiej Sochański, Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec.

Podczas spotkania omawiano głównie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy zespołem portowym Szczecin-Świnoujście, a litewskim portem w Kłajpedzie. Przedstawiciele ZMPSiŚ SA zaprezentowali gościom walory portów i atuty, jakie przemawiają za nawiązaniem współpracy gospodarczej w zakresie ustanowienia nowych szlaków transportowych, z wykorzystaniem funkcjonujących w Kłajpedzie oraz w Szczecinie i Świnoujściu terminali: promowych, ro-ro, kontenerowych, czy też masowych, zarówno suchych, jak i dla obsługi ładunków płynnych.

Obecnie wymiana towarowa pomiędzy portem Szczecin-Świnoujście a Kłajpedą realizowana jest w ramach serwisów feederowych. W jej ramach, trzy największe pozycje w imporcie droga morską pomiędzy portami stanowią: nawozy, olej napędowy oraz surówka żelaza. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia