Kontakt Zawsze otwarci Zawsze profesjonalni

Kontakt

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin 

tel. +48 91 43 08 222
portiernia tel. +48 91 43 08 056
fax. +48 91 46 24 842
e-mail: info@port.szczecin.pl
www.port.szczecin.pl

Rok założenia 1998 rok
NIP 955-18-89-161
KRS 33768
Bank Pekao SA III/O Szczecin
28124038261111000044030937

Zarząd Spółki

Zasady obowiązujące wobec osób z zewnątrz przybywających do siedziby Spółki:

  • odwiedzający zobowiązani są do podania danych identyfikacyjnych oraz noszenia środków ochrony;
  • pracownicy Spółki awizują na portierni osoby zaproszone na teren Spółki;
  • pracownicy portierni są zobowiązani do:
  • potwierdzenia tożsamości gościa wchodzącego do budynku;
  • ustalenia numeru kontaktowego;
  • sprawdzenia czy osoba wchodząca posiada wymagane środki ochrony osobistej (tj. maseczkę lub przyłbicę), a w przypadku ich braku udostępnienia maseczki jednorazowej.

Pracownik portierni ma prawo odmówić wejścia gościowi, który nie wyraża zgody na podanie swojego imienia i nazwiska oraz nru telefonu lub odmawia założenia maseczki.

Przypominamy, o konieczności bezwzględnego stosowania się do obowiązujących w Spółce zasad bezpieczeństwa. Zachęcamy do monitorowania sytuacji epidemicznej na stronie www.gov.pl 

Godziny urzędowania ZMPSiŚ

Portiernia

całodobowo

Sekretariat Prezesa Zarządu

pn.-pt.

07:00

16:00

Sekretariat Wiceprezesa ds. Infrastruktury

pn.-pt.

06:45

14:45

Sekretariat Wiceprezesa ds. Rozwoju

pn.-pt.

07:00

15:00


Sekretariat Wiceprezesa ds. Ekonomiczno - Finansowych

pn.-pt.

07:00

15:00 
Sekretariat Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych pn.-pt. 07:00 15:00
Sekretariat Dyrektora ds. Handlowych oraz Dyrektora ds. Nieruchomości i Marketingu pn.-pt. 07:00 15:00
Sekretariat Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania pn.-pt. 07:00 15:00
Kasa Spółki 

pn.-pt.

07:00 14.00

Kancelaria 

 pn.-pt.

07:00

15:00

Dyspozytorzy

całodobowo

Straż Graniczna

całodobowo

Portowa Straż Pożarna

całodobowo

Ochrona Portów

całodobowo

 

 

Załatw sprawę

W celu załatwienia konkretnej sprawy, prosimy o kontakt:

ePUAP

Skrytka ePUAP:

/ZMPSISSA/SkrytkaESP

 

Koronawirus: zgłoszenia i/lub zapytania związane 
z epidemią koronawirusa pod kątem trudności 
przy świadczeniu usług portowych

koronawirus@port.szczecin.pl  

Rozwój Portów, fundusze unijne i projekty
rozwojowo-badawcze

development@port.szczecin.pl
tel. +48 91 430 85 09

Piotr Krahel

Finanse

finance@port.szczecin.pl
tel. +48 91 430 83 81
fax. +48 91 462 42 32

 

Joanna Habelman

Oferta usługowa portów, taryfa opłat

commercial@port.szczecin.pl

tel. +48 91 430 82 42

Aneta Szreder-Piernicka

Oferta terenów inwestycyjnych,
obsługa inwestorów

investor@port.szczecin.pl  

tel. +48 91 430 82 28

Juliusz Grabowski

Magazyny, biura i powierzchnie do wynajęcia

lease@port.szczecin.pl
tel. +48 91 430 83 54
fax. +48 91 462 42 32

Maciej Adamkiewicz

Bieżące utrzymanie infrastruktury

assets@port.szczecin.pl
tel. +48 91 430 87 70
 fax. +48 91 462 42 32

Aleksander Milewski

Szkolenia / rekrutacje

hr@port.szczecin.pl

tel. +48 91 430 81 28

Karolina Kałużna

Kadry / sprawy socjalne i archiwalne byłych pracowników 

dzial.personalny@port.szczecin.pl 

tel. +48 91 430 88 21
 

Violetta Terelak

Zamówienia publiczne


przetargi@port.szczecin.pl
tel. +48 91 430 83 64
fax. +48 91 430 83 98

Monika Gadomska

Wolny Obszar Celny

dfz@port.szczecin.pl
tel. +48 91 430 86 46
fax. +48 91 462 41 45

Włodzimierz Kwiatkowski

Koordynacja obrotu portowego / dyspozycja

dispatcher@port.szczecin.pl
tel. +48 91 430 83 71
fax. +48 91 462 46 34

Krzysztof Laskowski

Bezpieczeństwo portu

isps@port.szczecin.pl
tel. +48 91 430 89 37
fax. +48 91 462 41 12

Adam Pawlak

Ochrona środowiska

environment@port.szczecin.pl
tel. +48 91 430 89 32
fax. +48 91 430 88 31

Beata Płatkowska

Laboratorium Badań Środowiska i Higieny
Pracy

laboratory@port.szczecin.pl
tel. +48 91 430 89 35
fax. +48 91 430 81 19

Emil Cyraniak

Obsługa prasowa

 

press@port.szczecin.pl
tel. +48 91 430 81 88
Monika Woźniak-Lewandowska

Marketing


promotion@port.szczecin.pl
tel. +48 91 430 87 41

Anna Dudra

 

Ochrona pożarowa

straz@port.szczecin.pl
tel. +48 91 430 82 55
fax. +48 91 462 41 12

Jarosław Rudzki