Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Informacje Komisji

Szczecin, dnia 1 października 2021

Komisja prowadząca postępowanie mające na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z nieruchomości zlokalizowanej w granicach portu morskiego w Świnoujściu przeznaczonej na prowadzenie terminalu kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego informuje, że  do upływu terminu ustalonego w pkt XVI.1 Procedury tego postępowania (https://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/glebokowodny-terminal-kontenerowy/zaproszenie/) wpłynęły zgłoszenia od trzech Uczestników Postępowania. Komisja przystąpiła do weryfikacji wymogów formalnych oraz treści zgłoszeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym i po zakończeniu tej części prac, w terminie ustalonym w harmonogramie toczącego się postępowania, sporządzi i opublikuje wykaz Uczestników Postępowania dopuszczonych do II etapu postępowania.